ZUBA PROPERTY DEVELOPMENT S.R.L., titularul planului “Modificare partiala PUZ Armoniei subzona C, parcela 1 (CF 447454) cu regim de inaltime D+P+2E de la 6 ap la 12 ap, modificare functiune din “Parcela pentru locuinte colective cu regim redus de inaltime D+P+2E” in “parcela pentru locuinte colective si servicii (restaurant) cu regim redus de inaltime D+P+2E”, modificarea inaltimii maxime la coama de la 10 m la 11,5 m, cu pastrarea indicatorilor urbanistici aprobati”, propus a fi amplasat in mun. Timisoara, str. Armoniei, nr.16, teren identificat prin extras Cf nr. 447454, jud. Timis, aduc la cunostinta publicului ca decizia etapei de incadrare, din procedura de reglementare confom H.G. nr. 1076/ 2004, este cea de adoptare a planului fara aviz de mediu. Propunerile de reconsiderare ale deciziei se vor transmite in scris, in termen de 10 zile calendaristice, la sediul APM Timis, D-dul Liviu Rebreanu, nr.18- 18A, Timisoara”

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp