Consiliul Judetean Ilfov anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Amenajare scurgerea apelor, construire trotuare si acces la proprietati pe DJ 301A, in sat Posta si Balaceanca, comuna Cernica”, propus a fi amplasat in comuna Cernica, sat Posta si Balaceanca, DJ 301A, judetul Ilfov. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii Nr. 1 Sector 6 Bucuresti si la sediul Consiliului Judetean Ilfov, amplasat in Bucuresti, Sector 6, Strada Doctor Ernest Juvara nr. 3, in zilele de Luni – Joi intre orele 08:00 – 16:30 respectiv Vineri intre orele 08:00 – 14:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Ilfov din strada Aleea Lacul Morii nr 1, Sector 6 Bucuresti, email office@apmif.anpm.ro

KNAUF INSULATION SRL titulara al proiectului Construire instalatie de producere oxigen gaz tip VPSA, sistem de depozitare LOX si LIN, statie electrica, anunta publicul interest asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Mures: fara efectuarea evaluarii impactului asupra mediului, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Construire instalatie de producere oxigen gaz tip VPSA, sistem de depozitare LOX si LIN, statie electrica, pe amplasamentul din loc. Tarnaveni, str. Armatei, nr. 82, jud. Mures. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate pe site-ul A.P.M. Mures (http:// apmms.anpm.ro). Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 de zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Mures.

ALSIM ALARKO SANAYI TESISLERI VE TICARET AS anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ALIMENTARE CU APA SI EVACUARE APE UZATE MENAJERE SI PLUVIALE LA PUNCT DE SPRIJIN SI INTRETINERE KM60+200 DREAPTA -AUTOSTRADA DE CENTURA BUCURESTI, amplasat pe AUTOSTRADA DE CENTURA BUCURESTI KM60+200 DREAPTA, loc. Popesti Leordeni, jud.Ilfov. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii Nr. 1 Sector 6 Bucuresti si la sediul solicitantului ALSIM ALARKO SANAYI TESISLERI VE TICARET AS la adresa Bucuresti, Sector 6, Bd. Doina Cornea nr.2P, etaj 2, in zilele de luni-joi, intre orele 9:00 – 13:00, vineri intre orele 9:00 – 12:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Ilfov din strada Aleea Lacul Morii nr 1, Sector 6 Bucuresti, email office@apmif.anpm.ro

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu BABOIA SOLAR PLANT SRL, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Imprejmuire teren, parc fotovoltaic si stocare”, propus a fi amplasat in com. Ogrezeni, nr. cadastral 30508, jud. Giurgiu. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din Giurgiu, sos. Bucuresti, nr. 111, sc. A+B, si la sediul BABOIA SOLAR PANT SRL din Bucuresti, sect.1, str. Siriului, nr. 22-26. Observatiile publicului se primesc la sediul APM Giurgiu in zilele de luni-joi, intre orele 9,00-14,00 si vineri intre orele 9,00-12,00.

SOCIETATEA ACTIV MEGAWATT – ENERGY4YOU S.R.L., anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Dâmbovița: nu se supune evaluării impactului asupra mediului; nu se supune evaluării adecvate; nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Construire parc fotovoltaic pentru producția de energie electrică, construire punct de conexiune, amplasare LES 20 KW pentru legatura la S.N.T.E.E. și împrejmuire teren, comuna Branistea, judetul Dambovita” propus a fi amplasat în judetul Dambovita, comuna Branistea, sat Branistea, str. DC – 59 și DE – 56. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la urmatoarea adresă de internet http://apmdb.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații, la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autoritătii competente pentru protecția mediului.

SC FOTONIC NRG SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “CONSTRUIRE CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA” propus a fi amplasat in comuna Studina, sat Studina, T 48, P 2, nr. cadastral 51197, jud. Olt. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Olt din Slatina, str. I. Morosanu, nr.3, in zilele de luni – vineri intre orele 9 – 14 si la adresa titularului SC FOTONIC NRG SRL cu sediul in Bucuresti, str. Tuzla, nr. 9 – 27, bl. A, et. 9, ap. A91, sector 2 de luni – vineri intre orele 9 – 14, Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Olt.

ANUNT PUBLIC Privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu S.C. RAPID AGREGATE S.R.L. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ” EXPLOATARE NISIP SI PIETRIS IN USCAT CU REFACEREA MEDIULUI ” in perimetrul de exploatare ” OSTROV TERASA NORD “, extravilan comuna Lunca Muresului, jud. Alba. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Alba, Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7 B si la sediul S.C. RAPID AGREGATE S.R.L., loc. Lunca Muresului, oras Ocna Mures nr. 256, jud. Alba in zilele de luni – vineri, intre orele 8 – 16. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediile Agentiei pentru Protectia Mediului Alba.

CHEAP ENERGY COMPANY S.R.L., anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: REALIZARE PARC EOLIAN “CEE PECINEAGA NORD-EST – 48MW”, CONSTRUIRE FUNDATII SI PLATFORME AFERENTE CENTRALELEOR EOLIENE, CONSTRUIRE SI IMPREJMUIRE STATIE DE TRANSFORMARE PROPRIE, CONSTRUIREA, MODERNIZAREA SI RACORDAREA LA DRUMURILE DE INTERES COMUNAL SAU JEDETEAN A DRUMURILOR DE EXPLOATARE, CONSTRIRE LUCRARI DE PROTECTIE SI TRAVERSARI ALE CANALELOR DE IRIGATII, CONSTRUIRE RETELE ELECTRICE DE INTERCONECTARE SI CONECTARE IN STATIA DE TRANSFORMARE PROPRIE SI CONSTRUIRE RACORD LA S.E.N., propus a fi amplasat in comuna Pecineaga, extravilan, parcelele: A63/2/29, A63/2/32, A59/26, A69/24, A69/32, A260/27/1, A260/28, A260/41, A260/9, judetul Constanta. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului CONSTANTA, municipiul Constanta, str. Unirii, nr.23, judetul Constanta, zilnic, intre orele 9 – 13 si la sediul titularului: CHEAP ENERGY COMPANY S.R.L., cu sediul in comuna Pecineaga, str. Stefan cel Mare nr. 62, biroul 12, judetul Constanta, in zilele de luni-vineri intre orele 10-14. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului CONSTANTA, municipiul Constanta, str. Unirii, nr.23, judetul Constanta, intre orele 9 -13.

SC FOTONIC NRG SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “CONSTRUIRE CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA” propus a fi amplasat in comuna Studina, sat Studina, T 48, P 1, nr. cadastral 51217, jud. Olt. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Olt din Slatina, str. I. Morosanu, nr.3, in zilele de luni – vineri intre orele 9 – 14 si la adresa titularului SC FOTONIC NRG SRL cu sediul in Bucuresti, str. Tuzla, nr. 9 – 27, bl. A, et. 9, ap. A91, sector 2 de luni – vineri intre orele 9 – 14, Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Olt.

ANUNT PUBLIC PRIVIND LUAREA DECIZIEI ETAPEI DE ÎNCADRARE
S.C. ECOROM STAR INVEST S.R.L., titular al proiectului ”CONSTRUIRE MAGAZIN SI DEPOZITARE, AMPLASARE RECLAME LUMINOASE SI TOTEM, REALIZARE PARCARI SI PLATFORMA BETONATA, AMENAJARE ALEI, BRANSAMENTE UTILITATI SI IMPREJMUIRE TEREN”, propus a fi amplasat in Localitatea SEBEȘ, Str. E68-DN7, Jud. ALBA, CF 84655 anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Alba, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ”CONSTRUIRE MAGAZIN SI DEPOZITARE, AMPLASARE RECLAME LUMINOASE SI TOTEM, REALIZARE PARCARI SI PLATFORMA BETONATA, AMENAJARE ALEI, BRANSAMENTE UTILITATI SI IMPREJMUIRE TEREN”, propus a fi amplasat în Localitatea SEBEȘ, Str. E68-DN7, Jud. ALBA, CF 84655. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Alba, loc. Alba-Iulia, str. Lalelelor, nr. 7B, jud. Alba, în zilele de luni – joi între orele 8.00 – 16.30, vineri între orele 8.00 – 14.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmab.anpm.ro – Secțiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

MEDGIN SRL, reprezentata de Ciobanu Stefan Gabriel, titular al proiectului CONSTRUIRE CENTRU MEDICAL D+P+1 anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Dolj, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul CONSTRUIRE CENTRU MEDICAL D+P+1, propus a fi amplasat in mun. Craiova, str. Genistilor nr. 98K, jud. Dolj. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate pe site-ul APM Dolj: http://apmdj.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Dolj.

S.C. QUEENS BUILDING SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ALIPIRE TERENURI SI CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINTE COLECTIVE CU DESTINATIE LOCATIVA, IMPREJMUIRE, CIRCULATII, SPATII VERZI SI BRANSAMENTE RETELE EDILITARE, propus a fi amplasat in judetul Ilfov, comuna Dobroesti, tarlaua 27, Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6,si la sediul S.C. QUEENS BUILDING SRL din STR. Laborator, NR.14, bl.C1, et.P, SECTOR 3, in zilele de luni pana joi, intre orele 9.00 – 13.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului A.P.M Ilfov (tel. 021/4301523, 021/4301402, 0746248440), in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului.

SC MURESAN ALL TRANS SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Construire spalatorie auto”, propus a fi arnplasat in comuna Sacalaz, sat Sacalaz, ( Zona lndustriala 1), CF nr. 401804, jud. Timis. lnformatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protecia Mediului Timis, Municipiul Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, jud Timis si la sediul titularului, comuna Sacalaz, str. Wolfsberg, nr. 1A, judetul Timis, in zilele de luni – joi intre orele 8.00 – 16.30, vineri intre orele 8.00 – 14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timis.

COMAN AUREL si LIVIA, SIMI GLOBAL CONSTRUCT SRL avand sediul in Str. Chirculesti , nr 41, MIHAILESTI, jud. GIURGIU, titulari al planului/programului INTOCMIRE PUZ – LOTIZARE SI CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE INDIVIDUALE P+1, jud. Ilfov, MAGURELE , T 32/116, 32/1, P 63, 64, 65, 116/11, Nr.Cad. 69615, 69616, 69617, 69618, anunta publicul interesat asupra parcurgerii etapei de incadrare in cadrul sedintei Comitetului Special Constituit din data de 27.03.2024, urmand ca planul/programul propus sa fie supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov, (tel 021/4301523, 021/4301402, 0746248440), in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Anunt public privind decizia etapei de incadrare SC EURO PETROLIERE LOGISTIC SRL S.C. Euro Petroliere Logistic S.R.L. titular al proiectul “Construire Statie Mixta Distributie Carburanti si SKID GPL, Dependinte, Totem Publicitar, Imprejmuire Partiala, Put Forat si Utilitati” propus a fi amplasat in Com. Maracineni, Satul Argeselu, DN 73, nr. FN, Jud. Arges, N.C. 84814, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Arges – nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa, in cadrul procedurii de evaluare a

Anunt public privind decizia etapei de incadrare BABOIA SOLAR PLANT SRL cu sediul in Bucuresti, sector 1, str. Siriului, nr. 22-26, titular a proiectului “Construire imprejmuire teren, parc fotovoltaic si stocare”, anunta publicul interest asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Giurgiu, de a se solicita evaluarea impactului asupra mediului, a evaluarii adecvata pentru proiectul Construire imprejmuire teren, parc fotovoltaic si stocare” propus a fi amplsat in comuna Ogrezeni, T40, jud. Giurgiu. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la urmatoarea adresa de internet www.apmgr.anpm.ro

Anunt public privind decizia Etapei de incadrare COMAN ION PERSOANA FIZICA AUTORIZATA, titular al proiectului ,,INFIINTARE ATELIER DE INTRETINERE SI REPARATII AUTO, COM. OSTROV, JUDETUL TULCEA”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. Tulcea, prin continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ,,INFIINTARE ATELIER DE INTRETINERE SI REPARATII AUTO, COM. OSTROV, JUDETUL TULCEA” propus a se realiza in com. Ostrov, sat Ostrov, str. Macinului, nr. 117, sau identificat prin F 12, Tarla 47, Parcela 2004/1 A, 2005/1 Cc; S: 600 mp; lntravilan: C.F. / N.C. 32886, jud.Tulcea. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul temporar A.P.M. Tulcea, strada lsaccei, nr. 73, (Cladirea Donaris), et. 3/ strada 14 Noiembrie, nr. 5, Tulcea, in zilele de luni pana joi ,intre orele 08.00-16.30 si vineri intre orele 08.00- 14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmtl.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a A.P .M. Tulcea.

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu. “SC SOLAR SUNLIGHTS TWO SRL anunta publicul interesat asupra depunerii soticitarii de emitere a acordutui de mediu pentru proiectul ,,Construire centrala fotovoltaica si scoatere teren din circuitul agricol “, propus a fi amplasat in extravilanul orasului Jimbolia, CF. nr. 407653, nr.top.407653, jud. Timis. lnformatiite privind proiectul propus pot fi consuttate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Timis, municipiul Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, jud Timis si la sediul titularului Jud. Timis, Jimbolia, str. Republicii, nr. 22, in zilele de luni – joi intre orele 8.00 – 16.30, vineri intre orele 8.00- 14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timis”

SC BISSI SOLAR LIPOVA SRL, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire parc fotovoltaic — Zăbrani 2” propus a fi amplasat in comuna Zăbrani, identificat prin CF nr. 300269, CF nr. 300264, CF nr. 300274, CF nr. 300267, CF nr. 301877, CF nr. 304447, CF nr. 310291, Zăbrani, județul Arad.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediu APM Arad din Arad, str. Splaiul Mureș, FN, jud. Arad și la sediul titularului din municipiul Timișoara, str. Independenței, nr. 14, județul Timiș. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediu APM Arad din municipiul Arad, str. Splaiul Mureș, FN, județul Arad, în zilele de luni – vineri, între orele 8-14.

SC BISSI SOLAR LIPOVA SRL, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire parc fotovoltaic — Zăbrani 1” propus a fi amplasat in comuna Zăbrani, identificat prin CF nr. 307937, CF nr. 307938, CF nr. 307939, CF nr. 307940, CF nr. 307941, CF nr. 307943, CF nr. 307944, Zăbrani, județul Arad.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediu APM Arad din Arad, str. Splaiul Mureș, FN, jud. Arad și la sediul titularului din municipiul Timișoara, str. Independenței, nr. 14, județul Timiș. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediu APM Arad din municipiul Arad, str. Splaiul Mureș, FN, județul Arad, în zilele de luni – vineri, între orele 8-14.

DISTRIBUTIE ENERGIE ELECTRICA ROMANIA SA – SUCURSALA TARGOVISTE, in calitate de beneficiar prin SC ELECTROMONTAJ SA – PITESTI, anunta publicul interesat asupra solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru “Reglementare conditii de coexistenta intre instalatiile ce apartin SROR Targoviste – LEA 20 kV DC Racari – Zahar 1 – Mavrodin; LEA 20 kV SC Zahar 2 – Mavrodin, LEA 20kV SC Mircea Voda -Mavrodin si LEA 110 kV DC Targoviste – Mavrodin, Potlogi – Mavrodin” si obiectivul “Amplasare complex – fabrica United Petfood localitatea Mavrodin, oras Racari, judetul Dambovita”, propus a fi amplasat in judetul Dambovita, oras Racari, sat Mavrodin, T31, P.199/3. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Dambovita din Municipiul Targoviste, str. Calea Ialomitei nr. 1, judetul Dambovita, in zilele de luni – joi, intre orele 9:00 – 16:00 si vineri intre orele 9:00 – 13:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Dambovita.

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare. KOFERT ORGANIC S.R.L., titular al proiectului ,,Depozitare și compostare gunoi avicol în hale existente amplasate în județul Giurgiu, extravilanul U.A.T. Mihăilești, str. Stejarului, nr. 10, Nr. Cad. 41417”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, de nesolicitare a evaluării impactului asupra mediului, de nesolicitare a evaluării adecvate și de emitere a actului de reglementare după completarea documentației pentru proiectul ,,Depozitare și compostare gunoi avicol în hale existente amplasate în județul Giurgiu, extravilanul U.A.T. Mihăilești, str. Stejarului, nr. 10, Nr. Cad. 41417”, propus a se realiza în județul Giurgiu, extravilanul U.A.T. Mihăilești, str. Stejarului, nr. 10, Nr. Cad. 41417. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Giurgiu din Sos. Bucuresti, Bl 111, Sc A+B, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu, în zilele de luni-joi între orele 9,00-14,00 şi vineri, între orele 9,00-12,00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmgr.anpm.ro/. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ.

POPA FLORIN anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Proiect tehnic de impadurire – Persoana fizica Popa Florin”, propus a fi amplasat in extaravilanul Comunei Giarmata, CF 419307, nr. cad. 419307, Judetul Timis. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediu Agentiei pentru Protectia Mediului Timis, municipiul Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, jud. Timis si la sediul titularului, Municipiul Timisoara, str. Virgiliu, nr 44, jud. Timis, in zilele de luni – joi intre orele 8.00 – 16.30, vineri intre orele 8.00 – 14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timis

SC BLACK SEA ENERGY SRL titular al proiectului “Centrala electrica fotovoltaica Marsa 4-5.3, statie de transformare, imprejmuire teren, posturi de transformare, acces, drumuri interne de exploatare si retele electrice aferente”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. Giurgiu, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, de nesolicitare a evaluarii impactului asupra mediului, nesolicitare a evaluarii adecvate si nesolicitarea impactului asupra corpurilor de apa, pentru proiectul mentionat, propus a fi amplasat in comuna Marsa, tarla 3, parcela 7, NC 32631, judetul Giurgiu. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din municipiul Giurgiu, sos. Bucuresti, nr. 111, sc. A+B, in zilele de luni-joi intre orele 9,00-14,00 si vineri intre orele 9,00-12,00 precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmgr.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Giurgiu.

REAL ESTATE VER INVEST SRL, cu sediul in Com. Berceni, Bd. 1 Mai, nr.65, Parter, Cam .3, Jud. Ilfov; beneficiar al planului PUZ – ANSAMBLU LOCUINTE INDIVIDUALE, FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, P+1E+M, AMENAJARE CIRCULATII, UILITATI SI RIDICARE TOPOGRAFICA, situat in jud. Ilfov, Com. Vidra, Tarla 1, Parcela 3/5/6, cu nr.cad. 65590, anunta publicul interesat asupra parcurgerii etapei de incadrare in cadrul sedintei Comitetului Special Constituit din data de 21.02.2024, urmand ca planul propus sa fie supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov, Aleea Lacul Morii, nr. 1, Sect. 6 Bucuresti, (tel 0214301402), in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

PRIMARIA COMUNEI GLINA, cu sediul in Com. Glina, Str. Libertatii, nr.292, Jud. Ilfov; beneficiar si initiator al planului PUZ – IMPLEMENTARE SI DELIMITARE ZONA CENTRALA COMUNA GLINA, INTERVENTII DE REGLEMENTARE, AMENAJARE, CONFIGURARE SI REORGANIZARE TERITORIU, ce compun zona de studiu – ZONA CENTRALA A SATULUI GLINA, COMUNA GLINA, cf. Planuri anexe, situat in judetul Ilfov, comuna Glina, anunta publicul interesat asupra parcurgerii etapei de incadrare in cadrul sedintei Comitetului Special Constituit din data de 13.03.2024, urmand ca planul propus sa fie supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov, Aleea Lacul Morii, nr. 1, Sect. 6 Bucuresti, (tel 0214301402), in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

GDU ENERGY S.R.L. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Amenajare centrala electrica fotovoltaica “CEF GDU ENERGY – SECTOR 1.4”, bransamente si racorduri la retele de interes, inclusiv organizare de santier si operatiuni notariale propus a fi amplasat in localitatea Reci, extravilan, comuna Reci, judetul Covasna, titular: GDU ENERGY S.R.L.. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Covasna din municipiul Sfantu Gheorghe, Bulevardul General Grigore Balan, nr. 10, si la sediul GDU ENERGY S.R.L. din localitatea Halchiu, str. Bodului, nr. 740C, judetul Brasov, in zilele de luni-joi, intre orele 8-14 si vineri intre orele 8-13. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Covasna din municipiul Sfantu Gheorghe, Bulevardul General Grigore Balan, nr. 10

COMUNA CRISTINEȘTI, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „CONSTRUIREA UNEI UNITĂȚI DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE DIN SURSE REGENERABILE ÎN VEDEREA COMPENSĂRII CONSUMULUI PROPRIU ÎN COMUNA CRISTINEȘTI”, propus a fi realizat în satul Dămileni, comuna Cristinești, județul Botoșani. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Botoşani Bd. Mihai Eminescu nr.44, jud. Botoşani, în zilele de luni – vineri, între orele 8.00 – 16.00. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Botoşani.

Anunt public privind decizia etapei de incadrare. IONESCU CRISTIAN -MARIAN, cu domiciliul in sat Lacul Sarat, str. Prunului, nr. 24A, Com. Chiscani, jud. Braila, titular al proiectului: IMPADURIREA UNUI TEREN ARABIL, COM. TARGUSOR, JUD. CONSTANTA, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM CONSTANTA: NU ESTE NECESARA EFECTUAREA EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta, din mun. Constanta, str. Unirii, nr.23, judetul Constanta, zilnic, intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmct.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

SC AUTO ALEX SRL titutar al proiectului „Recompartimentare si extindere hala de productie in magazin bricolaj cu regim de inaltime P+2E partial, demolare anexe, construire totem, amplasare reclame luminoase, realizare parcari, imprejmuire teren organizare santier”, propus a fi amplasat in orasul Sannicolau Mare, str. Garii, nr. 8, CF nr. 410594 Sannicolau Mare, nr. top. 410594, jud. Timis, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Timis, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Recompartimentare si extindere hala de productie in magazin bricolaj cu regim de inaltime P+2E partial, demolare anexe, construire totem, amplasare reclame luminoase, realizare parcari, imprejmuire teren, organizare santier”, propus a fi amplasat in orasul Sannicolau Mare, str. Garii, nr. 8, CF nr. 410594 Sannicolau Mare, nr. top. 410594, jud. Timis. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Timis din municipiul Timisoara, B-dui Liviu Rebreanu nr. 18-18A, in zilele de luni-joi intre orele 8.00-16.30, vineri intre orele 8.00-14.00, precum si la urmatoarea adresa de Internet http://apmtm.anpm.ro – Sectiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

EXCLUSIV INTERCONSTRUCT SRL, cu sediul in Com. Berceni, Bd. 1 Mai, nr.65, Jud. Ilfov; beneficiar alaturi de MARIN SORIN-CLAUDIU al planului PUZ – CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE INDIVIDUALE P+1E+M SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII SI UTILITATI, RIDICARE TOPOGRAFICA, situat in jud. Ilfov, Com. Vidra, Tarla 22, Parcela 314, 314/23, 314/23/2, 314/20, cu nr.cad. 75299, 77364, 77361, 76902, 77360, 77372, 77362, 77363, 77370, 75294, anunta publicul interesat asupra parcurgerii etapei de incadrare in cadrul sedintei Comitetului Special Constituit din data de 22.11.2023, urmand ca planul propus sa fie supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov, Aleea Lacul Morii, nr. 1, Sect. 6 Bucuresti, (tel 0214301402), in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

STEFAN MATEI, cu domiciliul in Com. Berceni, Str. Avram Iancu, nr. 4, Jud. Ilfov; beneficiar alaturi de IVANCEA IOANA al planului PUZ – ANSAMBLU LOCUINTE INDIVIDUALE (P+1E+M), FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII, UTILITATI, RIDICARE TOPOGRAFICA, situat in jud. Ilfov, Com. Berceni, Tarla 17, Parcela 43/2/14,15, 43/2, cu nr.cad. 73746, anunta publicul interesat asupra parcurgerii etapei de incadrare in cadrul sedintei Comitetului Special Constituit din data de 22.11.2023, urmand ca planul propus sa fie supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov, Aleea Lacul Morii, nr. 1, Sect. 6 Bucuresti (tel 0214301402), in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Composesoratul Sartas, cu sediul in Baia de Aries, str. Piata Baii, nr.1, judetul Alba, titular al planului ,,Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privata apartinand Composesoratului Sartas, U.P. I Sartas, judetul Alba”-amplasat in UAT Baia de Aries, anunta publicul interesat ca planul mentionat in urma etapei de incadrare nu necesita evaluare de mediu si se supune procedurii de adoptare fara aviz de mediu. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului al planului propus pot fi consultate la sediul APM Alba str. Lalelelor nr.7B si la sediul titularului din loc. Salciua jud.Alba, in zilele de luni – vineri intre orele 10 – 14. Observatiile publicului cu privire la incadrarea planului se primesc zilnic la sediul APM Alba, in termen de 10 zile calendaristice de la data publicarii prezentului anunt.

OMV PETROM S.A., anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Dambovita: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Construirea unui parc fotovoltaic pe terenul OMV PETROM in localitatea Corbii Mari propus a fi amplasat in com. Corbii Mari, sat Corbii Mari, str. Principala, nr. 148, jud. Dambovita. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la zilele A.P.M Dambovita din Municipiul Targoviste, calea Ialomitei nr 1. judetul Dambovita, in zilele de luni – vinery, intre orele 9:00 – 16:00, precum si la urmatoarea adresa de internet in http://apmdb.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii, la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

ANUNT PUBLIC PRIVIND DEPUNEREA SOLICITARII DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU
S.C. ECOROM STAR INVEST S.R.L., anunță publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”CONSTRUIRE MAGAZIN SI DEPOZITARE, AMPLASARE RECLAME LUMINOASE SI TOTEM, REALIZARE PARCARI SI PLATFORMA BETONATA, AMENAJARE ALEI, BRANSAMENTE UTILITATI SI IMPREJMUIRE TEREN”, propus a fi amplasat in Localitatea SEBEȘ, Str. E68-DN7, Jud. ALBA, CF 84655. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Alba loc. Alba-Iulia, str. Lalelelor, nr.7B, jud. Alba si la sediul titularului din Com. Cetatea de Balta, Cetatea de Balta, str. Avram Iancu, nr.29,  jud. Alba, in zilele de luni -joi, intre orele 09 – 14,30 si vineri intre orele 9-13. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Alba.

Distributie Energie Romania SA, cu sediul in mun. Cluj Napoca, str. Ilie Macelaru, nr. 28/A, jud. Cluj, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu, pentru proiectul: Extindere RED Negresti Oas, str. Borcutului, jud. Satu Mare, propus a fi amplasat in loc. Negresti Oas, str. Borcutului, jud. Satu Mare Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Batran nr. 8/B, si la sediul titularului, in zilele de luni-joi intre orele 8-16.00, vineri intre orele 8-14. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Satu Mare.

SOLAR ECO VISION SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Parc fotovoltaic 2.0 MW, spatii tehnice, imprejmuire”, propus a fi amplasat in extravilanul localitatii Valea Lunga, Com. Valea lunga, CF 71485. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Alba (Alba Iulia str. Lalelelor nr. 7B) si la sediul SOLAR ECO VISION SRL (Alba Iulia, Bulevardul Incoronarii, camera 2, birou 11, Et. 2), in zilele de luni – joi , orele 09.00 – 14.00 si vineri, intre orele .09.00-13.00, precum si la urmatoarea adresa de internet apmab.anpm.ro. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Alba.

ANEXA Nr. 5.G la procedura Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu (titularul proiectului) IF-ENERGIE PROJECT S.R.L. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA GRADISTEA, propus a fi amplasat in JUDETUL ILFOV, COMUNA GRADISTEA, TARLA 194, PARCELA 900, NR CADASTRAL 54191. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii Nr. 1 Sector 6 Bucuresti si la sediul IF-ENERGIE PROJECT S.R.L., Oras Chitila, soseaua Banatului, nr.14, bl.47, etaj.1, ap.110, camera 3, judet Ilfov, in zilele de luni pana joi intre orele 9°°-11°°. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Ilfov din strada Aleea Lacul Morii nr 1, Sector 6 Bucuresti, email office@apmif.anpm.ro

IMOBILIARIA TOMIS S.R.L., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: MODERNIZARE SI SUPRAETAJARE CORP EXISTENT C1 – IMOBIL SERVICII – ALIMENTATIE PUBLICA, COMERT, BIROURI, ORGANIZARE DE SANTIER, TRANSFORMARE CORP C2 IN PARCARE, propus a fi amplasat in municipiul Constanta, str. Pescarus nr. 41A, judetul Constanta. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului CONSTANTA, municipiul Constanta, str. Unirii, nr.23, judetul Constanta, zilnic, intre orele 9 – 13 si la sediul titularului: IMOBILIARIA TOMIS S.R.L., cu adresa in municipiul Constanta, str. Ioan Borcea nr. 4, judetul Constanta, în zilele de luni-vineri, între orele 10.00-14.00.

COMUNA CALNIC, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA CALNIC, JUDETUL ALBA”, propus a fi amplasat in intravilanul si extravilanul comunei Calnic, in localitatile Deal si Calnic, comuna Calnic, judetul Alba. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Alba, loc. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7B, jud. Alba si la sediul Primariei comunei Calnic din localitatea Calnic, str. Principala, nr. 20, judetul Alba, in zilele de luni – joi, intre orele 8.00 – 14.30 si vineri intre orele 9.00 – 13.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Alba.

ANUNT PUBLIC. Privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu. S.C. CATUMA S.R.L. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul – EXPLOATARE NISIP SI PEITRIS IN USCAT CU REFACEREA MEDIULUI – in perimetrul de exploatare -LUNCA MURESULUI BOAR -, extravilan comuna Lunca Muresului, jud. Alba. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Alba, Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7 B si la sediul S.C. CATUMA S.R.L., mun. Campia Turzii, str. Aurel Vlaicu nr. 36, jud. Cluj in zilele de luni- vineri, intre orele 8- 16. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediile Agentiei pentru Protectia Mediului Alba.

SKYLINE ENGINEERING SRL cu sediul in Cluj-Napoca, jud. Cluj anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “PUD SI DTAC DEMOLARE PARTIALA, CONSOLIDARE, SUPRAETAJARE, REABILITARE, MODERNIZARE, REFATADIZARE SI SCHIMBARE DE DESTINATIE CORP C1 IN VEDEREA ACOMODARII FUNCTIUNILOR DE HALA DE PRODUCTIE SI DEPOZITARE, LOCUINTE DE SERVICIU, REALIZARE RACORDURI SI BRANSAMENTE LA UTILITATI” propus a fi realizat in mun. Campia Turzii, jud. Cluj. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Cluj, Calea Dorobantilor nr. 99 si la sediul SKYLINE ENGINEERING, str. Buftea, nr. 1, mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj in zilele de luni-joi intre orele 9.00-14.00 si vineri intre orele 09.00-13.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Cluj in zilele de luni-joi intre orele 9.00-14.00 si vineri intre orele 09.00-13.00.

E-DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A., cu sediul in Municipiul Constanta, str. Nicolae Iorga, nr. 89A, judetul Constanta, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu “MODERNIZAREA STATIILOR ELECTRICE DE TRANSFORMARE DIN JUD. CONSTANTA- STATIILE 110/20 KV MIHAI VITEAZU, PALAS SUD, PETROL SUD, SACELE, SITORMAN, TATARU- OBIECTUL 4- MODERNIZARE STATIE DE TRANSFORMARE 110/20 KV SACELE”, amplasat in comuna Sacele, str. Energiei, nr. 3, judet Constanta. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Constanta din mun. Constanta, str. Unirii, nr. 23 la sediul E-Distributie Dobrogea S.A. in zilele de luni- vineri, intre orele 8.00-16.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Constanta.

MERAKI DEVELOPMENT S.R.L. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a Acordului de Mediu pentru proiectul “CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE CEREALE”, propus a fi amplasat in strada Garii, nr. 14, oras Fundulea, judetul Calarasi, N.C. 22991. Informatiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului – AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CALARASI cu sediul in soseaua Chiciului, nr. 2, Calarasi, Calarasi, 910005 si la sediul MERAKI DEVELOPMENT S.R.L., avand sediul/domiciliul in strada Ing. Zablovschi, nr. 10, birou 1, sector 1, Bucuresti, in zilele de luni-vineri, intre orele 10:00-14:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului.

S.C. DIVERS INOX S.R.L. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE PRODUSE METALICE, propus a fi amplasat in Jud. Ilfov, Com. Cernica, Sat. Caldararu, T-2, P49/11/1, lot 2, T2, P49/10, LOT 2 si T2, P49/9, nr. cad. 58841 si 58973. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii Nr. 1 Sector 6 Bucuresti si la sediul S.C. DIVERS INOX S.R.L. Jud. Ilfov, Sat Caldararu, Str. Oxigenului, nr. 17D, in zilele de luni-vineri, intre orele 9:00 – 12:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Ilfov din strada Aleea Lacul Morii nr 1, Sector 6 Bucuresti, email office@apmif.anpm.ro.

Anunț public privind decizia etapei de încadrare
STATUL MAJOR AL FORȚELOR NAVALE prin Unitatea Militară 02132 CONSTANȚA
BOGDAN CRISTIAN ROȘU in calitate de reprezentant al Unității Militare 02132, CONSTANȚA, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Constanța, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: NU ESTE NECESARĂ EFECTUAREA EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI, pentru proiectul: “FACILITAȚI PENTRU ACOSTARE LA CHEU A UNEI NAVE NATO DE MĂRIME MEDIE ÎN CAZARMA 2918 CONSTANȚA”, propus a fi amplasat în municipiul Constanța, Port Constanța, Dana 0, Incinta 1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Constanța din municipiul Constanța, str. Unirii nr. 23, județul Constanța, în zilele de luni până vineri, între orele 9,00 – 13,00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmct.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Constanța.

Anunt public privind decizia de emitere a acordului de mediu. BISALTA SRL anunta publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Parc eolian – Ciuchici, amplasat in extravilanul UAT Ciuchici. Proiectul acordului de mediu si informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Caras-Severin, Resita, str. Petru Maior, nr. 73, in zilele de luni – joi, intre orele 0900- 1500, si vineri, intre orele 0900- 1300-, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://www.anpm.ro/web/apm-caras-severin/reglementari . Observatiile / contestatiile publicului se primesc la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Caras-Severin, Resita, str. Petru Maior, nr. 73, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Caras- Severin.

Anunt public privind decizia etapei de incadrare STELMITEXIM SRL, cu sediul in Str.Tudor Vladimirescu nr 810, Dragasani, jud.Valcea, titular al proiectului Hala Prelucrari Metalice , propus a fi amplasat in Str.Tudor Vladimirescu nr 812, Dragasani,jud.Valcea CF 38853 , nr .CAD 38853 anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Valcea: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Hala Prelucrari Metalice , propus a fi amplasat in Str.Tudor Vladimirescu nr 812, Dragasani, jud.Valcea. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Valcea din str. Remus Bellu, nr. 6, Rm. Valcea, judetul Valcea in zilele de luni-vineri, intre orele 9-14, precum si la urmatoarea adresa de internet: www.apmvl.anpm.ro Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

SC Banad SRL titular al proiectului “Perimetru temporar de explotare nisip si pietris cu refacerea mediului” anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Sibiu in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Perimetru temporar de explotare nisip si pietris cu refacerea mediului, propus a fi amplasat in Turnu Rosu, extravilan, CF nr. 102571, nr. cad. 102571, judetul Sibiu. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M Sibiu, str. Hipodromului nr. 2A, municipiul Sibiu, judetul Sibiu, in zilele in zilele de luni – intre orele 8:00- 16:00 si vineri intre orele 8:00- 14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmsb.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a A.P.M Sibiu.

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu
COMUNA CRICIOVA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “REȚA DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA CRICIOVA, LOCALITATEA JDIOARA, JUDEȚUL TIMIȘ”, propus a fi amplasat în intravilanul localității Jdioara, Comuna Criciova, jud.Timiș. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, Bd. Liviu Rebreanu nr. 18-18 A, Timișoara și la sediul titularului, Primăriei Comunei Criciova, localitatea Criciova, Comuna Criciova, jud. Timiș, în zilele de luni – joi între orele 8:00 16:30, vineri între orele 8:00 — 14:00. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș”.

Titular BUTUC VARGA LUMINITA MONICA anunta publicul interesat asupra declansarii etapei de incadrare cf. HG 1076/2004 privind procedura evaluarii de mediu pentru planuri si programe, in vederea obtinerii avizului de mediu pentru ,PUD DESFIINTARE CONSTRUCTIE EXISTENTA SI CONSTRUIRE LOCUINTA PARTER, localitatea ORADEA, STR. LIVEZILOR nr. 38A, jud. Bihor. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul – A.P.M. Bihor, Oradea, bd. Dacia, nr. 25/A din data 21.02.2024 intre orele 9 – 14. Publicul interesat poate transmite, in scris ,comentarii si sugestii, pana in data de 10.03.2024, la A.P.M. Bihor, Oradea, bd. Dacia, nr. 25/A, e-mail: office@apmbh.anpm.ro, in zilele de luni -vineri, intre orele 9-14.

MARENIUC MIHAI STEFAN”, titular al proiectului “Extindere retea de alimentare cu apa- P.U.Z. str. Honoriciului, municipiul Lugoj, judetul Timis”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Timis, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentrul proiectul “Extindere retea de alimentare cu apa- P.U.Z. str. Honoriciului, municipiul Lugoj, judetul Timis”, propus a fi amplasat in municipiul Lugoj, str. Honoriciului, nr. FN, CF nr. 416533, nr. cad. 416533, CF nr. 417323, nr. cad. 417323, si CF nr. 416775, nr. cad. 416775, jud. Timis. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Timis din municipiul Timisoara,B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, in zilele de luni – joi intre orele 8.00 – 16.30, vineri intre orele 8.00 – 14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmtm.anpm.ro – Sectiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Milos Properties s.r.l. anunta publicul interesat asupra realizarii primei versiuni a planului si declansarea etapei de incadrare la Plan Urbanistic Zonal – “Introducere teren in intravilan pentru Industrie / Depozitare cu propunere de lotizare”, realizat pentru amplasamentul din sat Postavari, comuna Frumusani, Tarla 1/1, Parcelele 6, 7, nr.cad. 2705, 2718, 2716, jud. Calarasi. Consultarea primei versiuni a planului se face la sediul beneficiarului – Str. Ilioara, nr. 16A, Sector 3, mun. Bucuresti, in zilele lucratoare, intre orele 9:00 si 16:00. Comentariile si sugestiile se primesc in scris la adresa sediului A.P.M. Calarasi, Sos. Chiciu, nr. 2, mun. Calarasi, jud. Calarasi, tel. 024-231 5035, personal in zilele de Luni pana Vineri, intre orele 9:00 si 13:00, sau pe cale electronica la fax: 024-231 1926 sau e-mail: office@apmcl.anpm.ro, in termen de 15 zile de la publicarea ultimului anunt.

Milos Properties SRL anunta publicul interesat asupra realizarii primei versiuni a planului si declansarea etapei de incadrare la Plan Urbanistic Zonal – “Introducere teren in intravilan pentru Industrie / Depozitare cu propunere de lotizare”, realizat pentru amplasamentul din sat Postavari, comuna Frumusani, Tarla 1/1, Parcelele 6, 7, nr.cad. 2705, 2718, 2716, jud. Calarasi. Consultarea primei versiuni a planului se face la sediul beneficiarului – Str. Ilioara, nr. 16A, Sector 3, mun. Bucuresti, in zilele lucratoare, intre orele 9:00 si 16:00. Comentariile si sugestiile se primesc in scris la adresa sediului A.P.M. Calarasi, Sos. Chiciu, nr. 2, mun. Calarasi, jud. Calarasi, tel. 024-231 5035, personal in zilele de Luni pana Vineri, intre orele 9:00 si 13:00, sau pe cale electronica la fax: 024-231 1926 sau e-mail: office@apmcl.anpm.ro, in termen de 15 zile de la publicarea ultimului anunt.

SC Comision Trade SRL prin SC MOL Romania Petroleum Products SRL, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. Galati, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “DESFIINTARE STATIE AUTOMATA DISTRIBUTIE CARBURANTI NEINTABULATA, amplasata in municipiul in Galati, Str. Henri Coanda, Nr. 7, Lot 2, jud. Galati. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la urmatoarea adresa de internet: http://anpm.ro/web/apm-galati/drafturi-acte-reglementare. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a A.P.M. Galati, pe email office@apmgl.anpm.ro sau fax 0236 471 009.

SC PURPLE ENERGY SRL titular al proiectului: “LUCRARI DE CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC, AMENAJARE ACCES INCINTA, IMPREJMUIRE TEREN SI RACORD LA RETEAUA ELECTRICA” anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Arad, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul mai sus mentionat propus a fi amplasat in in Extravilan, Mun. Arad, CF 336679, Jud. Arad. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei Pentru ProtectiaMediului Arad, Splaiul Mures, FN , judetul Arad, in zilele de luni – vineri intre orele 8.00 – 14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmar.anpm.ro – Sectiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

SC SGROM SEVENTEEN SRL anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Timis, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Construire parc fotovoltaic, imprejmuire si racordare la SEN”, propus a fi amplasat in comuna Ortisoara, extravilan, CF nr. 123847, jud. Timis. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului – APM Timis, din municipiul Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, jud. Timis, intre orele 8.00 – 16.30, vineri intre orele 8.00 – 14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http:// apmtm.anpm.ro – Sectiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

SC AGFD TANDAREI SRL, cu sediul in orasul Tandarei, str Aleea Teilor nr 1, jud Ialomita, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “DESFIINTARE CLADIRI INCINTA FABRICA”- propus a se realiza in orasul Tandarei, str Aleea Teilor nr 1, jud Ialomita. Informatiile privind proiectul propus, pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita, loc. Slobozia, str. Mihai Viteazul nr 1 in zilele Luni-Joi 08.00- 16.30 si Vineri intre orele 08.00-14.00 si la sediul SC AGFD Tandarei, in orele de program. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita.

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu.
SC AUTO ALEX SRL anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Recompartimentare și extindere hala de producție în magazin bricolaj cu regim de înălțime P+2E parțial, demolare anexe, construire totem, aplasare reclame luminoase, realizare parcări, împrejmuire teren, organizare șantier”, propus a fi amplasat în orașul Sannicolau Mare, Str. Gării, nr. 8, CF. nr. 410594 Sannicolau Mare, nr. Top. 410594, jud. Timiș. Informațiile privind proiectele propuse pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, municipiul Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18018A, jud. Timiș și la sediul titularului Orașul Moldova Nouă, str. Nicolae Bălcescu, nr. 13, jud. Caraș Severin, în zilele de luni – joi între orele 8:00 – 16:30, vineri între orele 8:00 – 14:00. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu
KOFERT ORGANIC S.R.L. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Depozitare și compostare gunoi avicol în hale existente amplasate în județul Giurgiu, extravilanul U.A.T. Mihăilești, str. Stejarului. nr. 10, Nr. Cad. 41417, propus a se realiza în județul Giurgiu, extravilanul U.A.T. Mihăilești, str. Stejarului. nr. 10, Nr. Cad. 41417. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la APM Giurgiu, Șos. București, bl. 111, sc. A+B, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu, în zilele de luni – joi între orele 9:00 – 14:00 și vineri de la 9:00 – 12:00, și la KOFERT ORGANIC S.R.L., cu sediul în jud. Argeș, mun. Pitești, Blv. Ion. C. Brătianu, nr. 50-52, et. 10, cam. 1005, spațiul 8. Observațiile publicului se primesc zilnic la APM Giurgiu, Șos. București, bl. 111, sc. A+B, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu.

ALSIM ALARKO SANAYI TESISLERI VE TICARET AS, titular al proiectului Alimentare cu apa si evacuare ape uzate menajere si pluviale la parcare scurta durata (stp) stanga Autostrada de Centura Bucuresti km78+000, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. Ilfov, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru proiectul Alimentare cu apa si evacuare ape uzate menajere si pluviale la parcare scurta durata (stp) stanga Autostrada de Centura Bucuresti km 78+000, propus a fi amplasat pe Autostrada de Centura Bucuresti KM 78+000- Stanga, loc. Darasti, jud. Ilfov. NU SE SUPUNE EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SI EVALUARII ADECVATE 1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M. Ilfov din Bucuresti, str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, in zilele de luni pana joi, intre orele 9 – 13, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apm-ilfov.ro Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov.

SC BASARABIA IMPORT EXPORT SRL, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ” Exploatare agregate minerale cu refacerea mediului, perimetrul Gligoresti Canton”, propus a fi amplasat in comuna Luna, sat Gligoresti, extravilan, judetul Cluj, – Informatile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Cluj, str. Dorobantilor nr. 99 si la sediul SC.BASARABIA IMPORT EXPORT SRL, Turda, str. Ion Corvin nr.5, in zilele de luni-joi, intre orele 9,00-12,00, vineri intre orele 9,00-12,00 . Observatille publicului se primes zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Cluj

FOTACHE CONSTANTIN, titular al proiectului “Impadurire teren arabil Vela- Fotache”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Dolj, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ” Impadurire teren arabil Vela- Margelu”, propus a fi amplasat in extravilanul comunei Vela. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Dolj, din Craiova, str. Petru Rares nr.1, jud.Dolj, in zilele de luni-joi, intre orele 8,00-16,30 si vineri intre orele 8,00- 14,00 precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmdj.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Dolj.

MARGELU DELIA NARCISA, titular al proiectului “Impadurire teren arabil Vela- Margelu”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Dolj, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ” Impadurire teren arabil Vela- Margelu”, propus a fi amplasat in extravilanul comunei Vela. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Dolj, din Craiova, str. Petru Rares nr.1, jud.Dolj, in zilele de luni-joi, intre orele 8.00- 16.30 si vineri intre orele 8.00- 14.00 precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmdj.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Dolj.

SC ARAZ IMPACT SRL (RMS MARAL SRL), titular al proiectului “Construire doua hale P+Ep, imprejmuire teren, put forat si utilitati”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare NU SE SUPUNE EVALUARII DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI/EVALUARII ADECVATE/ EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA CORPURILOR DE APA de catre Agentia pentru Protectia Mediului Ilfov, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Construire doua hale P+Ep, imprejmuire teren, put forat si utilitati”, propus a fi amplasat in Afumati, str. Strada nr. 3, nr. 2, judetul Ilfov. Proiectul acordului de mediu si informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov: Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, in zilele de Luni – Joi, intre orele 9.00 – 12.00, precum si la urmatoarea adresa de internet: apmif.anpm.ro. Observatiile/contestatiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Ilfov – Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Tica Cosmin Sorin, cu domiciliul in comuna Carand, nr. 233, judetul Arad, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Sprijin pentru investitii in noi suprafete ocupate de paduri din cadrul PNRR, Carand – Tica Cosmin Sorin”, propus a fi amplasat in extravilanul comunei Carand, FN, identificat prin CF 301136 si CF 301002 Carand, judetul Arad. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Arad din Arad, str. Splaiul Muresului, FN, jud. Arad si la domiciliul titularului in Comuna Carand, nr. 233, judetul Arad, in zilele de luni-vineri, intre orele 9-14. Observatiile publicului transmise electronic se primesc zilnic la sediul APM Arad din Arad, str. Splaiul Muresului, FN, jud. Arad.

ANUNT PUBLIC 2. Subsemnata, CHIRICUTA GABRIELA având domiciliul mun. Bucuresti, Sector 1 titular al Planului Urbanistic Zonal «INTRODUCERE IN INTRAVILAN, DEFINIRE ZONA MIXTA – SERVICII SI ACTIVITATI PRODUCTIVE/DEPOZITARE SI CONSTRUIRIE ANSAMBLU CLADIRI SERVICII/PRODUCTIE» situat în com. Dragalina, Drum Comunal DC 20, T 108, P 1, jud. Călărași anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu pentru planul menționat si declanșarea etapei de încadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Călărași, din municipiul Călărași, Șoseaua Chiciului, nr. 2, jud. Călărași, de luni pana joi intre orele 9:00 – 11:00. Observații/ comentarii si sugestii se primesc in scris la APM Călărași, in termen de 15 zile de la data publicării anunțului.

SC VER INTERMED SRL, cu sediul in Com. Berceni, Bd. 1 Mai, nr.65, Parter, Cam. 1,2, Jud. Ilfov; beneficiar al planului PUZ – CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, P+1+M, AMENAJARE CIRCULATII SI UTILITATI, situat in jud. Ilfov, Com. Vidra, Tarla 5, Parcela 36/1/2/3, cu nr.cad. 55949, anunta publicul interesat asupra parcurgerii etapei de incadrare in cadrul sedintei Comitetului Special Constituit din data de 01.11.2023, urmand ca planul propus sa fie supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov, Aleea Lacul Morii, nr. 1, Sect. 6 Bucuresti, (tel 0214301402), in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

CB SUD CONSTRUCT SRL, cu sediul in Comuna Berceni, Bd.1Mai, Nr.65, Jud.Ilfov; beneficiar alaturi de NEAGU VICTOR, NEAGU CRISTINA al planului PUZ – ANSAMBLU LOCUINTE (P+1E+M), FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII, UTILITATI, RIDICARE TOPOGRAFICA, situat in jud. Ilfov, Com. Berceni, Tarla 5, Parcela 15/5/54,55, cu nr.cad. 72407, anunta publicul interesat asupra parcurgerii etapei de incadrare in cadrul sedintei Comitetului Special Constituit din data de 18.10.2023, urmand ca planul propus sa fie supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov, Aleea Lacul Morii, nr. 1, Sect. 6 Bucuresti, (tel 0214301402), in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu
SC STELMIT EXIM SRL anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul HALA PRELUCRARI METALICE, propus a fi amplasat în Jud.Valcea ,mun.Dragasani str Tudor Vladimirescu nr 812 CF 38853 nr CAD 38853. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea, strada Remus Bellu nr. 6 şi la adresa str. Tudor Vladimirescu nr. 810, Dragasani, jud.Valcea în zilele de luni- vineri, între orele 9.00 – 14.00. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea, strada Remus Bellu nr. 6.

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu. SC Sun Covasna SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Construire Parc Fotovoltaic, Anexe si Imprejmuire teren cu caracter provizoriu, propus a fi amplasat in Judetul Covasna, Comuna Zabala, CF26426, CF 26559, CF26421. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Covasna, Sfantu Gheorghe, Bd. Grigore Balan nr. 10 si la sediul Sun Covasna SRL din Brasov, str. Muresenilor nr. 18 ap. 7 in zilele de luni-vineri, intre orele 08.00- 14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Covasna

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare. COMUNA BUZOEȘTI reprezentată prin primar Tănase Ion, cu sediul în comuna Buzoești, satul Vulpești, județul Argeș, titular al proiectului ”Înființare de sisteme individuale adecvate (SIA) de colectare și epurare a apelor uzate în comuna Buzoești, satele: Podeni, Tomșanca, Buzoești și Curteanca, județul Argeș” propus a se implementa în comuna Buzoești, satele: Podeni, Tomșanca, Buzoești și Curteanca, județul Argeș, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Argeș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ”Înființare de sisteme individuale adecvate (SIA) de colectare și epurare a apelor uzate în comuna Buzoești, satele: Podeni, Tomșanca, Buzoești și Curteanca, județul Argeș” propus a se implementa în comuna Buzoești, satele: Podeni, Tomșanca, Buzoești și Curteanca, județul Argeș. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la APM Argeș, cu sediul în Pitești, str. Egalității, nr.50, județul Argeș, în zilele de luni-vineri, între orele 10-13, precum și la următoarea adresă de internet http://apmag.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Arges, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Argeș.

Anunț public privind depunerea soliciării de emitere a acordului de mediu. SC ATLETIC UTILAJE SRL, cu sediul în Municipiul Pitești, str. Depozitelor nr. 24, camera 3, județul Argeș, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emiere a acordului de mediu pentru proiectul „Amplasare stație betoane mobilă”, propus a fi amplasat în Municipiul Pitești, str. Depozitelor nr. 24, camera 3, județul Argeș. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Argeș, str. Egalității, nr. 50A, jud. Argeș, în zilele de luni până joi, între ordele 9-13. Observațiile publicului se primesc zilnic, sub semnătura și cu date de identificare la sediul APM APM Argeș, str. Egalității, nr. 50A, jud. Argeș.

ENDLESS SUN POWER SRL, titular al proiectului:,, Construire centrala electrica fotovoltaica ,,Vladuta“, stati de transformare, amplasare posture de transformare JT/MT, circulatii tehnologice, imprejmuire teren si organizare de santier”, anunta publicul interest asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Arges – nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, in cadrul procedurilor de ealuare a impactului asupra mediului, de evaluare adecvata si de evaluare a impactului asupra corpurilor de apa, pentru proiectul: Construire centrala electrica fotovoltaica ,,Vladuta“, stati de transformare, amplasare posture de transformare JT/MT, circulatii tehnologice, imprejmuire teren si organizare de santier”, propus a fi amplasat in comuna Buzoesti, Jud. Arges. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la APM Arges cu sediul in Pitesti, Str. Egalitatii, nr. 50, Jud. Arges, in zilele de luni-vineri intre orele 10-13, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmag.anpm.ro. Publicul interest poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare la sediul APM Arges, in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt.

Tache Vasile reprezentant SOCIETATEA ACTIV MEGAWATT ENERGY4YOU S.R.L., anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru „Construire parc fotovoltaic pentru productia de energie electrică, construire punct de conexiune, amplasare LES 20 KW pentru legătura la S.N.T.E.E. și împrejmuire teren”, propus a fi amplasat în județul Dâmbovița, comuna Braniștea, sat Braniștea, str. DC -59 și DE -56. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Dâmbovița din Municipiul Târgoviște, str. Calea Ialomiței, nr. 1, județul Dâmbovița, în zilele de luni – joi, între orele 9.00 – 16.00 și vineri între orele 9.00 – 13.00. Observațiile se primesc zilnic la sediul A.P.M. Dâmbovița.

INFORMARE ,,NEAMU ILIE anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Reparatii, reconditionare si schimbare destinatie moara arsa in spatiu productie si spatii conexe,,, propus a fi amplasat in orasul Deta, str. Calea Voitegului, nr.1A, CF nr. 400624, jud.Timis. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Timis, Municipiul Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, jud. Timis si la sediul titularului, Orasul Deta, str. Targu Mare, nr.1, judetul Timis, in zilele de luni – joi intre orele 8:00 – 16:30, vineri intre orele 8:00 – 14:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timis.

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu. Titularul proiectului Ionescu Cristian Marian. IONESCU CRISTIAN-MARIAN, cu domiciliul in sat Lacul Sarat, str. Prunului, nr. 24A, Com. Chiscani, jud. Braila, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: IMPADURIREA UNUI TEREN ARABIL, COM. TARGUSOR, JUD. CONSTANTA. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta: municipiul Constanta, str. Unirii nr. 23 si la adresa titularului: IONESCU CRISTIAN -MARIAN, cu domiciliul in sat Lacul Sarat, str. Prunului, nr. 24A, Com. Chiscani, jud. Braila, in zilele de luni-vineri, intre orele 9.00 – 13.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Constanta.

COMUNA DOȘTAT, titular al proiectului, “ÎNFIINȚARE REȚEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN LOCALITĂȚILE DOȘTAT ȘI BOZ, COMUNA DOȘTAT, JUDEȚUL ALBA“ anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către, Agenția Pentru Protecția Mediului Alba, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “ÎNFIINȚARE REȚEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN LOCALITĂȚILE DOȘTAT ȘI BOZ , COMUNA DOȘTAT, JUDEȚUL ALBA“ propus a fi amplasat în COMUNA DOȘTAT LOCALITĂȚILE BOZ ȘI DOȘTAT, INTRAVILAN / EXTRAVILAN JUDEȚUL ALBA. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Alba din Alba Iulia str. Lalelelor nr. 7B, în zilele de luni – joi, între orele 09.00 – 14.00, si vineri intre orele 09.00 – 13.00, precum și la următoarea adresă de internet apmab.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

ECO SUN MIHAILEȘTI SRL titulară a proiectului “CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC ECO SUN MIHAILEȘTI”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC ECO SUN MIHAILEȘTI”, propus a fi amplasat în orașul Mihăilești, dosar cadastral 39758, 39763, 39764, extras de carte funciară pentru informare nr. 66521, 66520, 66519, județul Giurgiu. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din mun. Giurgiu, șos. București, bl. 111, sc. A+B, jud. Giurgiu, în zilele de luni-joi între orele 9,00-14,00 și vineri între orele 9,00-12,00 precum și la următoarea adresă de internet http://apmgr.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii / observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Giurgiu.

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu. SOLAR GRID SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC, IMPREJMUIRE SI RACORDARE LA SISTEMUL ELECTRIC NATIONAL–S.E.N, propus a fi amplasat in ALBA-IULIA, PACLISA, FN, CF 86280, 86279 SI 119519. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Alba, din Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7B, in zilele de luni-joi intre orele 9-14,00 si vineri intre orele 9-13, precum si la sediul SOLAR GRID SRL, STR OCCIDENTULUI, nr. 20, SEBES, JUDETUL ALBA, in zilele de luni-vineri, intre orele 9-14,00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Alba.

OMV PETROM SA, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:”Lucrări de abandonare aferente sondei.1168-Satchinez”, propus a fi amplasat in:extravilan Satchinez, CF.nr.405556-Satchinez, nr.top.405556, jud.Timiș. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la:sediul Agentiei pentru Protectia Mediului.Timiș, Municipiul Timișoara, B-dul.Liviu Rebreanu nr.18-18A, jud.Timiș și la:sediul titularului OMV PETROM SA, Municipiul Timișoara, str.Coriolan Brediceanu, nr.10C, jud.Timis, in zilele de:luni-joi intre orele:8:00-16:30, vineri intre orele:8:00-14:00. Observațiile publicului se primesc zilnic la:sediul APM. Timiș.

Agentia pentru Protectia Mediului Ilfov, cu sediul in Aleea Lacul Morii, nr. 1, Bucuresti, Sector 6, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa, pentru proiectul: „CONSTRUIRE CLADIRE MULTIFUNCTIONALA, BIROURI, SHOWROOM, SPATII DE CAZARE SI DEPOZITARE, COMERT, CIRCULATII INTERIOARE, ACCESE, IMPREJMUIRE, ORGANIZARE DE SANTIER, RACORDURI/BRANSAMENTE UTILITATI”, propus a se realiza com. Afumati, T14, 15, P56, 56/10, 61/1/2, 61/1/3, 61/1/4, 61/2, 61/3, judetul Ilfov, titular AXANE ROBERT-VALENTIN, cu domiciliul in oras Voluntari, b-dul Eroilor, nr. 118, bloc. A, sc. 1, etaj 5, ap. 32, jud. Ilfov. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov, municipiul Bucuresti, str. Aleea Lacul Morii nr. 1, Sector 6, in zilele de luni-joi 08.00-16.30 si vineri 08.00-14.00 precum si la urmatoarea adresa de internet: www.apmif.anpm.ro in termen de 10 (zece) zile calendaristice.

Anunt public privind decizia etapei de incadrare. S.C. ARBOR CORPORATION S.R.L, titular al proiectului EXECUTIE PUT FORAT -LOGICOR PALLADY, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Ilfov, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata, pentru proiectul EXECUTIE PUT FORAT -LOGICOR PALLADY, propus a fi amplasat in NC 52251, Tarla 10, Parcela 8/2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, sat Catelu, com. Glina, jud. Ilfov NU SE SUPUNE EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SI EVALUARII ADECVATE Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Ilfov din Bucuresti, str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, in zilele de luni-joi intre orele 8:00-16:30 si vineri 8:00-14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmif.anpm.ro/. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Anunț public privind decizia etapei de încadrare. UAT COMUNA CIURULEASA, titular al proiectului ”ÎNFIINȚARE SISTEM PUBLIC INTELIGENT ALTERNATIV (SPIA) PENTRU PROCESARE APE UZATE ÎN LOCALITĂȚILE DIN COMUNA CIURULEASA” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Alba, pentru proiectul ”ÎNFIINȚARE SISTEM PUBLIC INTELIGENT ALTERNATIV (SPIA) PENTRU PROCESARE APE UZATE ÎN LOCALITĂȚILE DIN COMUNA CIURULEASA”, propus a fi amplasat în Comuna Ciuruleasa, satele Bodrești – Bidigești – Boglești – Buninginea – Ciuruleasa – Ghedulești – Mătișești – Morărești – Vîlcan , intravilan – extravilan, județul Alba.
1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Alba din mun. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7B, in zilele de luni -joi, intre orele 09 – 14,30 si vineri intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet: apmab.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

PRIMARIA COMUNEI MIRASLAU, titular al proiectului, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Alba in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “MODERNIZARE INFRASTRUCTURA LOCALA LA NIVELUL COMUNEI MIRASLAU IN SATELE COMPONENTE MIRASLAU SI DECEA, JUDETUL ALBA” propus a fi amplasat in judetul Alba, pe teritoriul administrativ al localitatilor Miraslau si Decea din comuna Miraslau, pe drumul comunal DC79 si drumul comunal DC84. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru Protectia Mediului din judetul Alba, localitatea Alba-Iulia, strada Lalelelor, nr. 7B, in zilele de luni – joi, orele 08:00 – 16:00 si vineri intre orele 08:00-14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmab.anpm.ro/. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Alba.

SC PROCEREAL AGROSAN SRL, titular al proiectului – AMENAJARE BAZIN DE ACUMULARE SI SISTEM DE IRIGATII LA S.C. PROCEREAL AGROSAN SRL anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Arad, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul – AMENAJARE BAZIN DE ACUMULARE SI SISTEM DE IRIGATII LA S.C. PROCEREAL AGROSAN SRL, propus a fi amplasat in comuna Vinga, satul Manastur, nr. FN, inscris in CF nr. 312996 Vinga, jud. Arad. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului , Splaiul Mures, FN, jud. Arad, in zilele de luni pana vineri, intre orele 9:00- 14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmar.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii compeente pentru protectia mediului.

CECK TIVADOR TIBERIU, cu domiciliul in Mun. Bucuresti, Sect.4, Str. Trestiana, nr. 7, bl.1, sc.A, et.7, ap.29; beneficiar alaturi de VER INTERMED SRL, al planului PUZ – ANSAMBLU LOCUINTE (P+1E+M), FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII, UTILITATI, RIDICARE TOPOGRAFICA, situat in jud. Ilfov, Com. Berceni, Tarla 20, Parcela 49/2/12, 49/4/9-15, cu nr.cad. 66607, 71774, anunta publicul interesat asupra parcurgerii etapei de incadrare in cadrul sedintei Comitetului Special Constituit din data de 18.10.2023, urmand ca planul propus sa fie supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov, Aleea Lacul Morii, nr. 1, Sect. 6 Bucuresti, (tel 0214301402), in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

TROACA STEFAN, cu domiciliul in Com. Berceni, Jud. Ilfov, Str. Sfantu Ioan, nr. 2; beneficiar alaturi de IVAN TUDORA, SANDU FLORIN; al planului PUZ – ANSAMBLU LOCUINTE (P+1E+M), FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII, UTILITATI, RIDICARE TOPOGRAFICA, situat in jud. Ilfov, Com. Berceni, Tarla 26, Parcela 70/4/22,23,24, cu nr.cad. 67059,67060,67061, anunta publicul interesat asupra parcurgerii etapei de incadrare in cadrul sedintei Comitetului Special Constituit din data de 17.01.2024, urmand ca planul propus sa fie supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov, Aleea Lacul Morii, nr. 1, Sect. 6 Bucuresti, (tel 0214301402), in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI MURES, anunta publicul interest asupra deciziei etapei de incadrare conform prevederilor HG 1076/2004 pentru planul Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privata apartinand Composesoratului “Infratirea Pietris”- U.P. III Pietris, jud. Mures, propus a fi amplasat in UAT Rastolita, jud. Mures, in categoria celor care necesita efectuarea evaluarii de mediu. Planul urmeaza a fi supus adoptarii cu aviz de mediu, conform prevederilor HG 1076/2004, Motivatia deciziei etapei de incadrare se gaseste pe pagina: http://apmms.anpm.ro. Observatiile publicului se primesc zilnic, in scris pe e-mail-ul Agentiei pentru Protectia Mediului Mures office@apmms.anpm.ro, in termen de 10 zile calendaristice de la data aparitiei anuntului.

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu. „ORAȘ JIMBOLIA, titular al proiectului:“VIABILIZARE TERENURI PUZ HAȘDEU”, în orașul Jimbolia, județul Timiș, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “VIABILIZARE TERENURI PUZ HAȘDEU”, în orașul Jimbolia, județul Timiș, propus a fi amplasat in Puz Hașdeu, Orașul Jimbolia, domeniul public, CF nr. 405648, CF nr. 405649, CF nr. 405650, CF nr. 405651, CF nr. 406980, jud. Timiș. Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității componente pentru protecția mediului APM Timis din municipiul Timișoara , B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18 A, în zilele de luni-joi între orele 8:00 – 16:30 , vineri între orele 8:00 – 14:00, precum si la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro/-Sectiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității componente pentru protecția mediului.”

NEAMU ILIE anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Reparatii, reconditionare si schimbare destinatie moara arsa in spatiu productie si spatii conexe” propus a fi amplasat in orasul Deta, str. Calea Voitegului, nr.1A, CF nr. 400624, jud.Timis. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Timis, Municipiul Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, jud. Timis si la sediul titularului, Orasul Deta, str. Targu Mare, nr.1, judetul Timis, in zilele de luni – joi intre orele 8:00 – 16:30, vineri intre orele 8:00 – 14:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timis.

HALAWANI MOUNIR KARIM reprezentant al SC SOLAR NATION SRL, cu sediul in com. Frumusani, sat Frumusani, str. Fabricii, nr. 4, jud. Calarasi, titular al proiectului “Construire centrala electrica fotovolatica SOLAR NATION, amplasata in orasul Mihailesti, jud. Giurgiu”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM GIURGIU, Sos. Bucuresti, Bl. 111, Sc. A+B, Giurgiu, Jud. Giurgiu, de a nu se solicita evaluarea impactului asupra mediului si nici evaluarea adecvata pentru proiectul “Construire centrala electrica fotovolatica SOLAR NATION, amplasata in orasul Mihailesti, jud. Giurgiu”, propus a fi amplasat in orasul Mihailesti, jud. Giurgiu, dosar cadastral 40315, judetul Giurgiu. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM GIURGIU, Sos. Bucuresti, Bl. 111, Sc. A+B, Giurgiu, Jud. Giurgiu, in zilele de luni- vineri intre orele 9:00- 14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmgr.anpm.ro.

Albert Bruno Christian, titular al proiectului “Hala productie si birouri administrative”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Arad, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Hala productie si birouri administrative”, propus a fi amplasat in Lipova, str. Iancu Jianu, FN, CF-303307 Lipova. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului din Arad, Splaiul Mures, FN, jud. Arad, in zilele de luni pana vineri, intre orele 8:00-13:30, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmar.anpm.ro Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SIBIU, anunta publicul interesat asupra deciziei etapei de incadrare conform prevederilor HG 1076/2004 pentru planul Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privata apartinand Comunei Politice Oltet – U.P. I Oltet, jud. Brasov, propus a fi amplasat in UAT Bruiu jud. Sibiu si UAT Ucea jud. Brasov, in categoria celor care necesita efectuarea evaluarii de mediu. Planul urmeaza a fi supus adoptarii cu aviz de mediu, conform prevederilor HG 1076/2004, Motivatia deciziei etapei de incadrare se gaseste pe pagina: http://apmsb.anpm.ro. Observatiile publicului se primesc zilnic, in scris pe e-mail-ul Agentiei pentru Protectia Mediului Sibiu office@apmsb.anpm.ro, in termen de 10 zile calendaristice de la data aparitiei anuntulu

POIANA PV POWER PLANT S.R.L., titular al proiectului: Construire parc fotovoltaic Mircea Voda 2, statie de transformare MT/IT, posturi de transformare JT/MT, amenajare circulatii tehnologice, imnprejmuire teren, organizare de santier, pozare LES MT cu fibra optica pe drumurile de exploatare DE 2215, DE 2217, DE 2223 si pozare LES IT cu fibra optica pe drumurile de exploatare DE 2183, DE 2197, DE 2130, DE 2201, DE 2211″, propus a fi amplasat in judetul Constanta, com. Mircea Voda, extravilan, parcelele A 2216/1, A 2218, A 2224/2, De 2219, A 2220, De 2221, A 2222, A 2212/1, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM CONSTANTA: NU ESTE NECESARA EFECTUAREA EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta, din municipiul Constanta, str. Unirii, nr. 23, judetul Constanta, zilnic, intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmct.anpm.ro . Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

ALSIM ALARKO SANAYI TESISLERI VE TICARET AS anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ALIMENTARE CU APA SI EVACUARE APE UZATE MENAJERE SI PLUVIALE LA PARCARE SCURTA DURATA (STP) STANGA AUTOSTRADA DE CENTURA KM 55+900, propus a fi amplasat pe AUTOSTRADA DE CENTURA BUCURESTI KM 55+900-Stanga, loc. Cernica, jud.Ilfov Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii Nr. 1 Sector 6 Bucuresti si la sediul solicitantului ALSIM ALARKO SANAYI TESISLERI VE TICARET AS la adresa Bucuresti, Sector 6, Bd. Doina Cornea nr. 2P, etaj 2, in zilele de luni- joi, intre orele 9:00 – 13:00, vineri intre orele 9:00 – 12:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Ilfov din strada Aleea Lacul Morii nr 1, Sector 6 Bucuresti, email office@apmif.anpm.ro.

SC GR INDIGO SRL reprez. PAGARANI GOPAL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul l proiectul “Construire opt hale depozitare cuplate doua cate doua cu regim de inaltime parter, imprejmuire teren, put forat, bazin vidanjabil etans, racorduri si bransamente la utilitati” propus a fi amplasat in comuna Afumati, str. Strada nr. 2, nr. 30, nr. cadastral 60206, judetul Ilfov Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii Nr. 1 Sector 6 Bucuresti si la sediu SC GR INDIGO SRL din sediul: Bucuresti, str. Splaiul Unirii, nr.168, bl.T2, sc.1, et.5 Ap.503 , in zilele de luni pana vineri, intre orele 9-17. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Ilfov din strada Aleea Lacul Morii nr 1, Sector 6 Bucuresti, email office@apmif.anpm.ro.

SC BELL ROM IMPORT EXPORT SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul l proiectul “Construire spalatorie auto, racorduri si bransamente la utilitati” propus a fi comuna Afumati, Sos. Bucuresti-Urziceni, nr. 302, nr. cadastral 59223, judetul Ilfov. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii Nr. 1 Sector 6 Bucuresti si la SC BELL ROM IMPORT EXPORT SRL din sediul:comuna Afumati, str. Morii, nr.27, Ilfov, in zilele de luni pana vineri, intre orele 9-17. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Ilfov din strada Aleea Lacul Morii nr 1, Sector 6 Bucuresti, email office@apmif.anpm.ro

SC ARAZ IMPACT SRL (RMS MARAL SRL) anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul l “Construire doua hale P+Ep, imprejmuire teren, put forat si utilitati” propus a fi amplasat in in comuna Afumati, str. Strada nr. 3, nr. 2, nr. cadastral 60332, judetul Ilfov. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii Nr. 1 Sector 6 Bucuresti si la sediul RMS MARAL SRL din Oras Voluntari, str. Camil Petrescu nr.8, cam. 5,Parter, jud. Ilfov , in zilele de luni pana vineri, intre orele 9-17. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Ilfov din strada Aleea Lacul Morii nr 1, Sector 6 Bucuresti, email office@apmif.anpm.ro

Anunț public privind decizia etapei de încadrare. U.A.T. COMUNA CIURULEASA, titular al proiectului ”ÎNFIINȚARE SISTEM PUBLIC INTELIGENT ALTERNATIV (SPIA) PENTRU PROCESARE APE UZATE ÎN LOCALITĂȚILE DIN COMUNA CIURULEASA”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Alba, pentru proiectul ”ÎNFIINȚARE SISTEM PUBLIC INTELIGENT ALTERNATIV (SPIA) PENTRU PROCESARE APE UZATE ÎN LOCALITĂȚILE DIN COMUNA CIURULEASA”, propus a fi amplasat în COMUNA CIURULEASA, JUDEȚUL ALBA. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Alba din mun. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7B, in zilele de luni -joi, intre orele 09 – 14,30 si vineri intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet: apmab.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

SC ROMSTAL IMEX SRL, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emiterii a acordului de mediu pentru proiectul “Construire hala functiune comert, depozit, imprejmuire, anexe aferente functiunii de locuire, racorduri utilitati, organizare de santier “,propus a fi amplasat in com.Miroslava, satul Uricani, str.Industriilor, nr.3, NC.-(1971- 1911), jud.Iasi. Informatiile privind proiectul propus, pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Iasi din mun.Iasi, Calea Chisinaului. nr.43,in zilele de luni-joi intre orele 8:00-16:30 si vineri intre orele 8:00-14:00, Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M.Iasi.

SC BLACK SEA RENEWABLES SRL, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul proiectul “Construire centrala electrica fotovoltaica Trivalea-Mosteni 3 3.2, statie de transformare, imprejmuire teren, posturi de transformare, acces, drumuri interne de exploatare si retele electrice aferente” propus a fi amplasat in comuna Trivalea-Mosteni, judetul Teleorman. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunarii nr.1, judetul Teleorman de luni pana joi intre orele 8-16,30 si vineri intre orele 8-14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr. 1, judetul Teleorman de luni pana joi intre orele 8- 16.30 si vineri intre orele 8-14.00

OMV PETROM S.A., anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Dambovita: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Construirea unui parc fotovoltaic pe terenul OMV PETROM in localitatea Corbii Mari propus a fi amplasat in com. Corbii Mari, sat Corbii Mari, str. Principala, nr. 148, jud. Dambovita. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la zilele A.P.M Dambovita din Municipiul Targoviste, calea Ialomitei nr 1. judetul Dambovita, in zilele de luni – vinery, intre orele 9:00 – 16:00, precum si la urmatoarea adresa de internet in http://apmdb.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii, la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.”

Anunt public privind decizia etapei de incadrare SC ROTAR COMALIMENT IMPEX S.R.L. titular al proiectului “CONSTRUIRE ANSAMBLU DE SPATII COMERCIALE (4 CORPURI) P-P+1E, TOTEM, IMPREJMUIRE, AMENAJARE INCINTA ȘI ORGANIZARE DE ȘANTIER”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Ilfov, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, pentru proiectul propus a fi amplasat in Str. Sg. Ilie Petre, nr. 87, localitatea DUDU, comuna CHIAJNA, judetul ILFOV, dupa cum este identificat in documentele cadastrale, cu nr.cad. 68422. Proiectul acordului de mediu si informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov: Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, in zilele de Luni – Joi, intre orele 9.00– 12.00, precum si la urmatoarea adresa de internet: apmif.anpm.ro. Observatiile/ contestatiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Ilfov -Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Anunt public privind decizia etapei de incadrare SC LEGUME FRESH NECULA SRL, cu sediul in Com. Colobasi, Sat Campurelu, str. Nisiparu, nr.51, titulara a proiectului “Construire hala depozitare legume, imprejmuire si utilitati, Jud Giurgiu” anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Giurgiu, de a nu se solicita evaluarea impactului asupra mediului si nici evaluarea adecvata pentru proiectul “Construire hala depozitare legume, imprejmuire si utilitati, Jud Giurgiu” propus a fi amplasat in Com. Colibasi, Sat Campurelu, str. Nisiparu, nr.51, Giurgiu. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la urmatoarea adresa de internet www.apmgr.ro

ANEXA Nr. 5.G la procedură. Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu Urstech Software Srl
Urstech Software Srl anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul sala evenimente, piscina, loc de joaca pentru copii, foisor, amenajare peisagistica, amplasare unitate de locuit prefabricata, imprejmuire si utilitati, propus a fi amplasat în judetul Ilfov, comuna Branesti, sadul Vadul Anei, Str Stoiciului, nr FN. cu nr. Cad. 64076. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii Nr. 1 Sector 6 Bucuresti și la sediul Urstech Software Srl, Bucuresti, Sector 3, Aleea Marius Emanoil Buteica, nr 37-39, et 4, ap 26, în zilele de luni-vineri, între orele 10:00-14:00 Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului Ilfov din strada Aleea Lacul Morii nr 1, Sector 6 Bucuresti, email office@apmif.anpm.ro.

SC BLACK SEA RENEWABLES SRL, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul proiectul ,,Construire centrala electrica fotovoltaica Trivalea-Mosteni 3 3.1, statie de transformare, imprejmuire teren, posturi de transformare, acces, drumuri interne de exploatare si retele electrice aferente“propus a fi amplasat in comuna Trivalea-Mosteni, judetul Teleorman. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunarii nr.1, judetul Teleorman de luni pana joi intre orele 8- 16.30 si vineri intre orele 8-14. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr. 1, judetul Teleorman de luni pana joi intre orele 8- 16.30 si vineri intre orele 8-14.

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu S.C. ARBOR CORPORATION S.R.L. S.C. ARBOR CORPORATION S.R.L. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul EXECUTIE PUT FORAT -LOGICOR PALLADY, propus a fi amplasat in NC 52251, Tarla 10, Parcela 8/2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, sat Catelu, com. Glina, jud. Ilfov Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului A.P.M. Ilfov, str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6 si la sediul Municipiul Bucuresti, sector 4, in Calea Serban Voda, Nr.133,CENTRAL BUSSINESS PARK, Cladirea A, Etaj 2, SECTIUNEA A.2.3.in zilele de Luni-Vineri intre orele 09.00- 17.00 Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului A.P.M. Ilfov.

S.C. DURAS INDUSTRIAL PARK S.R.L. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul CONSTRUIRE 6 HALE DEPOZITARE,BRANSAMENTE UTILITATI, IMPREJMUIRE TEREN, propus a fi amplasat in JUDETUL ILFOV, COMUNA STEFANESTII DE JOS, T.41;P329/25 , 329/26. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului A.P.M. Ilfov, str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6 in zilele de L-V, intre orele 08:00-14:00. si la sediul S.C. DURAS INDUSTRIAL PARK S.R.L. ,Oras Otopeni, Str. Marasesti, Nr. 30A, Biroul 2, Cladirea C4, Et. 1, Jud. Ilfov, in zilele de L-V, intre orele 08:00-17:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului A.P.M. Ilfov.

Primăria comunei Crișcior anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “”CENTRU DE COLECTARE SELECTIVA A DESEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR IN COMUNA CRISCIOR, JUDETUL HUNEDOARA”, propus a fi realizat în comuna Crișcior, sat Crișcior, fn, județul Hunedoara. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Hunedoara din Deva, str. Aurel Vlaicu nr. 25, în zilele de luni până joi între orele 8 – 16,30 și vineri între orele 8 – 14, precum și pe adresa de internet apmhd.anpm.ro. Publicului interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare la sediul A.P.M. Hunedoara în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M. Hunedoara.

S.C. NATURA CONSTRUCT S.R.L anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul CONSTRUIRE 4 HALE DEPOZITARE PARTER CUPLATE 2 CATE 2 (C1 SI C2; C3 SI C4), IMPREJMUIRE TEREN, PUT FORAT, BAZIN VIDANJABIL ETANS, RACORDURI SI BRANSAMENTE UTILITATI, propus a fi amplasat in Ilfov, Comuna Afumati, Strada Linia de Centura, Nr. 17. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Ilfov, Bucuresti, aleea Lacul Morii, nr.1 si la sediul . S.C. NATURA CONSTRUCT S.R.L din ILFOV, Afumati str. Bucuresti- Urziceni, nr. 17, in zilele de luni-vineri, intre orele 9.00- 17.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Ilfov

SC INLAND PROPERTY SRL, OTOI VIOLETA, BISTREANU CECILIA titular al planului “PUZ-Zona locuinte individuale, locuinte colective si functiuni complementare locuirii, dotari si servicii publice, extravilan Municipiului Timisoara, CF nr. 443617, CF. 448611, jud. Timis”, aduce la cunostinta publicului ca decizia etapei de incadrare, din procedura de reglementare conform H.G. nr. 1076/2004, este cea de adoptare a planului fara aviz de mediu. Propunerile de reconsiderare ale deciziei se vor transmite in scris, in termen de 10 zile calendaristice, la sediul APM Timis, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, Timisoara.”

Anexa nr. 5G (titularul proiectului) HEFE ARTIZAN S.R.L. reprezentat de TIGANUS COSMIN CRISTIAN, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL P+1, PLATFORME CAROSABILE, IMPREJMUIRE, BRANSAMENTE, TOTEM LUMINOS, AMPLASARE RECLAME PE FATADA, BAZIN VIDANJABIL, propus a fi amplasat in comuna Mihai Viteazu, sat Mihai Viteazu, str. Principalanr. 32, nr. cadastral/ CF 104224, judetul Constanta. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului CONSTANTA, municipiul Constanta, str. Unirii, nr.23, judetul Constanta, zilnic, intre orele 9- 13 si la sediul titularului: HEFE ARTIZAN S.R.L. reprezentat de TIGANUS COSMIN CRISTIAN, cu adresa in municipiul Constanta, str. Ionel Teodoreanu nr. 9A, judetul Constanta, in zilele de luni- vineri, intre orele 10.00- 14.00 . Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului CONSTANTA, municipiul Constanta, str. Unirii, nr. 23, , judetul Constanta, intre orele 9 -13.

ENDLESS SUN POWER SRL titular al proiectului ,,Construire centrala electrica fotovoltaica “PODENI”, amplasare posturi de transformare JT/ MT, circulatii tehnologice, imprejmuire teren, organizare de santier si pozare LES MT cu fibra optica pe drumurile de exploatare DE 1384, DE 1497 si DE1407″, propus a fi amplasat in comuna Buzoesti, Jud. Arges, anunta publicul interest asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Arges – nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata, pentru proioectul ,, Construire centrala electrica fotovoltaica “PODENI”, amplasare posturi de transformare JT/MT, circulatii tehnologice, imprejmuire teren, organizare de santier si pozare LES MT cu fibra optica pe drumurile de exploatare DE 1384, DE 1497 si DE1407″, propus a fi amplasat in comuna Buzoesti, Jud. Arges. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la APM Arges cu sediul in Pitesti, str. Egalitatii, nr. 50, jud. Arges, in zilele de luni- vineri intre orele 10-13, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmag.anpm.ro Publicul interest poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare la sediul APM Arges, in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt.

Anunț public privind decizia etapei de incadrare. Titularul proiectului SC EURO PETROLIERE LOGISTIC SRL, titular al proiectului “Construire Statie Mixta Distributie Carburanti (3 Pompe) SKID GPL, Totem Publicitar, Imprejmuire Partiala, Dependinte, Put Forat si Bransamente la Utilitati”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către A.P.M. Ilfov, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru proiectul “Construire Statie Mixta Distributie Carburanti (3 Pompe) SKID GPL, Totem Publicitar, Imprejmuire Partiala, Dependinte, Put Forat si Bransamente la Utilitati”, propus a fi amplasat in Com. Jilava, Sos Giurgiului, Jud. Ilfov, N.C. 56259. NU SE SUPUNE EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SI EVALUARII ADECVATE 1. Proiectul deciziei de incadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Ilfov din Bucuresti, str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, in zilele de luni pana joi, intre orele 9 – 13, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apm-ilfov.ro Publicul interesat poate inainta comentarii/observații la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protecția Mediului Ilfov.

HALAWANI MOUNIR- KARIM reprezentant al SC SOLAR NATION SRL, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Construire centrala fotovoltaica SOLAR NATION, amplasata in orasul Mihailesti, jud. Giurgiu”, propus a fi amplasat in orasul Mihailesti, dosar cadastral 40315, jud. Giurgiu. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului ANPM GIURGIU, Sos. Bucuresti, Bl. 111, Sc. A+B, Giurgiu, Jud. Giurgiu si la sediul SC SOLAR NATION SRL din com. Frumusani, sat Frumusani, str. Fabricii, nr. 4, jud. Calarasi, in zilele de luni-vineri intre orele 9:00- 14:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului ANPM GIURGIU, Sos. Bucuresti, Bl. 111, Sc. A+ B, Giurgiu, Jud. Giurgiu sau la adresa de email: office@apmgr.anpm.ro.

AGRO FIP COM SRL, titular al proiectului DESFIINTARE ADAPOSTURI PENTRU CRESTEREA SUINELOR anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM ILFOV in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru proiectul DESFIINTARE ADAPOSTURI PENTRU CRESTEREA SUINELOR propus a fi amplasat in Pantelimon, T24P156/1. *) Se va mentiona daca se deruleaza si procedura privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontalier, pentru proiectul in cauza. 1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Ilfov din Bucuresti ,din Aleea Lacul Morii in zilele lucratoare intre orele 8/12. Precum si la urmatoarea adresa de internet: wwwapmif.anmpm.ro. (pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului). Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

DOBOSAN CIPRIAN GABRIEL INTREPRINDERE INDIVIDUALA, titular al proiectului “SPRIJIN PENTRU CONSTRUIREA SI DOTAREA UNEI FACILITATI DE PRODUCTIE PELETI IN LOCALITATEA CHECEA JUDET TIMIS”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Timis, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,, SPRIJIN PENTRU CONSTRUIREA SI DOTAREA UNEI FACILITATI DE PRODUCTIE PELETI IN LOCALITATEA CHECEA JUDET TIMIS”, propus a fi amplasat in localitatea Checea -CF nr. 402633, jud. Timis. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Timis din municipiul Timisoara,B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, in zilele de luni – joi intre orele 8.00 – 16.30, vineri intre orele 8.00 – 14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmtm.anpm.ro – Sectiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Anunț public privind decizia etapei de încadrare
U.A.T. COMUNA CIURULEASA, titular al proiectului ”MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 161 ÎN SATUL VÎLCAN, COMUNA CIURULEASA, JUDEȚUL ALBA”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Alba, pentru proiectul ”MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 161 ÎN SATUL VÎLCAN, COMUNA CIURULEASA, JUDEȚUL ALBA” , propus a fi amplasat în COMUNA CIURULEASA, JUDEȚUL ALBA.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Alba din mun. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7B, in zilele de luni -joi, intre orele 09 – 14,30 si vineri intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet: apmab.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

Albert Bruno Christian anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Hala productie si birouri administrative” propus a fi amplasat in Lipova, str. Iancu Jianu, FN, identificat prin CF 303307 Lipova, jud. Arad. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Arad din Arad, str. Splaiul Mures, FN, jud. Arad si la sediul titularului din loc. Dumbravita, str. Gheorghe Doja, nr. 6, jud. Timis, in zilele de luni-vineri, intre orele 8:00-13:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Arad din Arad, str. Splaiul Mures, FN, jud. Arad.

PRIME SOL ENERGY SRL cu sediul in judetul Constanta, municipiul Constanta, B-dul Tomis, nr. 480, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “PARC FOTOVOLTAIC SUCEAVA 3”.propus a fi amplasat in comuna Forasti, judetul Suceava. Informatiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Suceava str. Bistritei nr. 1A si la sediul Primariei Forasti in zilele de luni – vineri, intre orele 9-14. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Suceava.

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu. OMV PETROM SA, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrari de abandonare aferente sondei-782 Calacea”,propus a fi amplasat in localitatea Calacea, CF. nr.105983-Ortisoara, jud.Timis. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Timis, Bv Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timisoara, și la adresa titularului OMV PETROM SA, Mun.Timisoara, str.Coriolan Brediceanu, nr.10C, jud.Timis, in zilele de luni-joi, intre orele 8:00-16:30 si vineri, intre orele 8:00-14:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M.Timis.

SC REAL MIRO GAZ, cu sediul in Bucuresti, str Coriolan nr 5, titulara a proiectului “Parcare tiruri cu servicii aferente, zona magazin cu servire, statie mixta carburanti cu incarcare electrica, amplasare totem publicitar, utilitati” anunta publicul interest asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Giurgiu, de a nu se solicita evaluarea impactului asupra mediului si nici evaluarea adecvata pentru proiectul “Parcare tiruri cu servicii aferente, zona magazin cu servire, statie mixta carburanti cu incarcare electrica, amplasare totem publicitar, utilitati” propus a fi amplasat in comuna Floresti-Stoenesti, sat Palanca, str Domneasca, CF34532, NC 34532, jud Giurgiu. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la urmatoare adresa de internet: www.apmgr.anpm.ro

Anunţ public privind decizia etapei de incadrare. “OMV PETROM SA, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 1063 Satchinez”, propus a fi amplasat in com. Satchinez, extravilan, CF 402830, nr.top.402830, jud.Timis, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Timis in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei-1063 Satchinez”, propus a fi amplasat in com.Satchinez, extravilan, CF 402830, nr.top.402830, jud.Timis. Proiectul deciziei de incadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Timis din Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, in zilele de luni-joi, intre orele 8:00-16:30 si vineri intre orele 8:00-14:00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmtm.anpm.ro- Sectiunea Acorduri de mediu. Publicul interest poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Timis”.

ANUNT PUBLIC. Privind “Decizia etapei de incadrare”. S.C. RAPID AGREGATE S.R.L. titular al proiectului -EXPLOATARE NISIP SI PIETRIS IN USCAT SI REFACEREA MEDIULUI- in perimetrul de exploatare “GURA ARIESULUI TERASA VEST , anunta publicul interesat asupra luarii deciziei de incadrare de catre APM Alba, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului – fara evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul -EXPLOATARE NISIP SI PIETRIS IN USCAT SI REFACEREA MEDIULUI- propus a fi amplasat in extravilanul comunei Lunca Muresului, jud. Alba. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Alba din mun. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7 B in zilele de luni – joi, intre orele 8 – 16, vineri intre orele 8 – 14, precum si la urmatoarea adresa de internet: office@apmab.anpm.ro. Publicul interesat poate depune propuneri in ceea ce priveste continutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul APM Alba. Comentariile/ observatiile/ propunerile publicului interesat se pot inainta in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului.

S.C. TRANSILVANIA TOWERS DEVELOPMENT S.R.L avand sediul in comuna Floresti, sat Floresti, judetul Cluj, strada Eroilor, nr. 378, titulara a proiectului Construire imobil cladire cu functiune mixta cu regim de inaltime S+P+8E, organizare de santier, imprejmuire teren, racorduri/bransamente utilitati, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către A.P.M. Ilfov, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru proiectul propus a fi amplasat in oras Voluntari, jud. Ilfov, strada Bd. Pipera, nr. 1, NC 3579/24/3/2, CF 110500. NU SE SUPUNE EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SI EVALUARII ADECVATE * Proiectul deciziei de incadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Ilfov din Bucuresti, str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, in zilele de luni pana joi, intre orele 9 – 13, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apm-ilfov.ro Publicul interesat poate inainta comentarii/observații la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protecția Mediului Ilfov.

ANUNȚ PUBLIC. U.A.T. Comuna Ciuruleasa anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 161 ÎN SATUL VÎLCAN, COMUNA CIURULEASA, JUDEȚUL ALBA” propus a fi amplasat în comuna Ciuruleasa, județul Alba. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Alba (Alba Iulia str. Lalelelor nr. 7B  și la sediul primăriei comunei Ciuruleasa, strada Centru nr. 1, județul Alba, în zilele de luni – joi, orele 09.00 – 14.00 si vineri, între orele 09.00-13.00, precum și la următoarea adresă de internet apmab.anpm.ro. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului Alba.

Anexa nr. 5G la procedura. Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu (titularul proiectului) CONT GAZ CONSULTING S.R.L anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “CONSTRUIRE STATIE DE DISTRIBUTIE GAZ PETROLIER LICHEFIAT(G.P.L), CU INSTALATIE MONOBLOC DE TIP SKID(REZERVOR SUPRATERAN), AVAND CARACTER PROVIZORIU CU DURATA PANA LA DATA DE 29.09.2033” propus a fi amplasat in judetul Calarasi, oras Fundulea, str. Mihail Kogalniceanu, nr. 28. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Calarasi Soseaua Chiciu, nr.2, jud.Calarasi si la sediul titularului in judetul Calarasi, oras Fundulea, Bulevardul 22 Decembrie, nr. 2 in zilele de luni-vineri, intre orele 8-16 Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Calarasi. Prezentul anunt va fi publicat atat in presa cat si la sediul administratiei locale pe teritoriul careia se va realiza investitia.

CRASOVAN LUCIAN- FLAVIUS, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “PROIECT TEHNIC DE IMPADURIRE” necesar pentru accesarea schemei din programul PNRR/2022/C2 – Subinvestitia I.1.A “SPRIJIN PENTRU INVESTITII IN NOI SUPRAFETE OCUPATE DE PADURI”, pentru o suprafata estimata (S*) de cca 15,65 ha, din suprafata totala de 15,65 ha, detinuta de doamnul Crasovan Lucian- Flavius, amplasata in raza UAT Forotic – Judetul Caras-Severin. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate pe pagina web a Agentiei pentru Protectia Mediului Caras-Severin si la sediul din Resita, str. Petru Maior, nr. 73, si la sediul titularului, Timisoara, str. Arcidava, nr. 5B, jud. Timis, in zilele de luni -joi intre orele 8.00 – 16.30, vineri intre orele 8.00 – 14.00, respectiv la sediul titularului din comuna Dumbravita, strada Sandorfalva, nr. 17, judetul Timis. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Caras-Severin, tel. 0255223053, fax 0255226729, e-mail: office@apmcs.anpm.ro.

SC SUN SOURCE ENERGY SRL, cu sediul in mun. Constanta, str. Bulevardul Mamaia, nr. 175 jud. Constanta, anunta publicul interest asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC VLADENI 1, POSTURI DE TRANSFORMARE, STATIE DE TRANSFORMARE, ANEXE, IMPREJMUIRE TEREN SI ORGANIZARE DE SANTIER ETAPA 2”, propus a se realiza in extravilanul comunei Vladeni, tarlaua 331/1, Parcela 1, Lot 1 – S = 82728mp; Tarlaua 331/1, Parcela 2, Lot 1 – S = 93527mp; Tarlaua 331/1, Parcela 3, Lot 1 – S = 93368; terenurile arabile insumand suprafata de 269623 mp, jud. Ialomita Informatiile privind proiectul propus, pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita, loc. Slobozia, str. M. Viteazu, nr. 1, in zilele de luni – joi 8:00 – 16:30 si vineri intre orele 8:00 – 14:00 si la sediul SC SUN SOURCE ENERGY SRL, in orele de program. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita.

SC HORTIHAUS SRL, titular al proiectului “Realizare coloana electrica pentru racordare centrala de cogenerare la PC 20kW” propus a fi amplasat in localitatile Biled si Satchinez, judetul Timis anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Timis, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Realizare coloana electrica pentru racordare centrala de cogenerare la PC 20kW” propus a fi amplasat in localitatile Biled si Satchinez, judetul Timis. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Timis din Timisoara, Bd. Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, in zilele de luni-joi, intre orele 8.00- 16.30 si vineri intre orele 8.00 – 14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http:// apmtm.anpm.ro/ -Sectiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei Pentru Protectia Mediului Timis “

ANEXA Nr. 5.G la procedură. Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu
ROVA DESIGN FIT SRL (titularul proiectului) anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Locuinţe C1, C5 şi C3, C4 (aparthotel), piscină acoperită (C2), anexă gospodărească şi turn de apă, bazin vidanjabil, utilităţi şi împrejmuire (denumirea proiectului), propus a fi amplasat în – Judeţul Ilfov – Localitatea Comuna Ciolpani, Tarla 30, Parcela 304/39, 304/200/1 (adresa amplasamentului). Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului: Aleea Lacul Morii Nr. 1 Sector 6 Bucuresti (adresa) și la sediul ROVA DESIGN FIT SRL, Str. Gheorghe Ţiţeica, nr. 121 C, sector 2, Bucureşti (denumirea titularului și adresa), în zilele de Luni – Vineri, între orele 9.00 – 12.00. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului office@apmif.anpm.ro

Anunt public. Cosor Adrian titular al proiectului “Construire casa de vacanta” anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Sibiu in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Construire casa de vacanta”, propus a se realiza in orasul Avrig, str. Valea Avrigului, nr. 1093. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Sibiu, str. Hipodromului, nr. 2A, judetul Sibiu, in zilele de luni joi intre orele 8.00-16.30 si vineri intre orele 8.00-14.00. Publicul interesat poate inainta comentarii / observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Sibiu.

PATRASCU NICOLETA AMALIA, titularul planului “PUZ- Zona de locuinte”, propus a fi amplasat in comuna Sag, sat Sag, identificat prin CF nr. 406208, jud. Timis aduce la cunostinta publicului ca decizia etapei de incadrare, din procedura de reglementare conform HG nr 1076/2004, este cea de adoptare a planului fara aviz de mediu. Propunerile de reconsiderare ale deciziei se vor transmite in scris, in termen de 10 zile calendaristice, la sediul APM Timis, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18- 18 A, Timisoara.

S.C. PORTLAND TRUST DEVELOPMENTS EIGHT S.R.L., titular al PUZ -“P.U.Z. – In vederea introducerii in intravilan si construire centru de calcul, hala depozitare si birouri, bransamente utilitati, cabina poarta, totem, accese auto si circulatii interioare, impremuire si organizare de santier”, in Judetul Ilfov, Comuna Afumati, Tarla 111, Parcela 425/2, Nr. Cad 52725, anunta publicul interesat asupra Deciziei etapei de incadrare luata in cadrul sedintei Comitetului Special constituit din data de 01.11.2023, urmand ca Prima versiune a planului sa fie supusa procedurii de adoptare de catre autoritatile competente, fara aviz de mediu. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Ilfov( tel 021/4301523) in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Titularul DRAGOS SOLAR PARK S.R.L. anunta publicul interesat asupra realizarii primei versiuni a planului (programului) si declansarea etapei de incadrare la: P.U.Z. – AMPLASARE UNITATI COGENERARE CU FUNCTIONARE PE GAZ NATURAL CONTAINERIZATE, RADIATOARE EXTERNE DE RACIRE, TRANSFORMATOARE SI SEPARATOR DE HIDROCARBURI, AMENAJARI EXTERIOARE, IMPREJMUIRE, UTILITATI SI ACCES, amplasat in comuna Vlad Tepes, tarla 6/1, parcela 3, judetul Calarasi. Consultarea primei versiuni a planului (programului) se face la AP.M. Calarasi, sos Chiciu, nr. 2, tel – fax 0242/315035 si 0242/311926 intre orele 9-13, precum si la urmatoare adresa pe internet www.apmcl.ro. Comentariile si sugestiile se primesc la sediul A.P.M Calarasi, sos. Chiciu, nr. 2, tel. 0242-315035, fax 0242-311926 in termen de 15 zile calendaristice de la data aparitiei ultimului anunt (18.12.2023).

CAPRITA NEICUTESCU SERGIU IONUT si FECHETE VASILE in calitate de titular, anunta publicul interesat asupra declansarii etapei de incadrare, conform HG 1076/2004, in vederea obtinerii avizului de mediu pentru “Studiu de oportunitate si elaborare PUZ – ansamblu rezidential si servicii complementare”, situat in jud. Cluj, comuna Bontida, sat Rascruci, fnr, Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul titularului/ proiectantului, strada Constantin Brancusi, nr. 25, din data 13.12.2023 intre orele 8-14. Publicul interesat poate transmite, in mod scris, comentarii si sugestii, pana in data de 01.01.2024, la APM Cluj, calea Dorobantilor nr. 99, cod 400609, fax 0264-412914, e-mail: office@apmcj.anpm.ro, in zilele de luni-vineri, intre orele 09-14.

ANUNT PUBLIC privind decizia etaptei de incadrare. ,,UAT Manzalesti, titular al proiectului ,,Construire puntii pietonale / auto in satele Manzalesti si Beslii, comuna Manzalesti, judetul Buzau”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Buzau in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ,,Construire puntii pietonale / auto in satele Manzalesti si Beslii, comuna Manzalesti, judetul Buzau”, propus a fi amplasate in comuna Manzalesti, sat Manzalesti si sat Beslii, judelul Buzau. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Buzau, str. Sfantul Sava de la Buzau, nr. 3 in zilele de luni – vineri. intre orele 8:30 – 13:00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://www.apmbz.anpm.ro . Publicul interesat poate inainta comentarii /observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului”.

Titularul S.C. GAZTUB ENTERPRISE S.R.L. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Demontare conducta de gaz Bustuchin – Hurezani, nr. GPI 07731, in lungime totala de 1298 m” propus a fi amplasat in comuna Hurezani, judetul Gorj. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Gorj din municipiul Targu Jiu, str. Unirii, nr. 76, judetul Gorj, in zilele de luni-vineri intre orele 9-14. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Gorj.

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu. Comuna Sacalaz anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,CONSTRUIRE CENTRU COLECTARE DESEURI PRIN APORT VOLUNTAR IN COMUNA SACALAZ, JUD. TIMIS’, propus a fi amplasat in localitatea Sacalaz, Zona Industriala, teren identificat prin CF 409339, nr. top. 409339 Sacalaz jud. Timis. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Timis, municipiul Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, jud. Timis si la sediul titularului, Comuna Sacalaz, Sacalaz, nr. 368, jud. Timis, in zilele de luni – joi intre orele 8.00 – 16.30, vineri intre orele 8.00 – 14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timis.

SC Banad SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Perimetru temporar de explotare nisip si pietris cu refacerea mediului, propus a fi amplasat in Turnu Rosu, extravilan, CF nr. 102571, nr. cad. 102571, judetul Sibiu. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Sibiu, str. Hipodromului , nr. 2A si la sediul SC Banad Srl cu sediul in localitatea Sibiu, str. Calea Turnisorului, nr. 45, jud. Sibiu,in zilele de luni – joi intre orele 8-16.30 si vineri intre orele 8-14. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Sibiu.

S.C. EGERIA TM S.R.L., anunta publicul interest asupra luarii deciziei etapei de ancadrare de catre APM Timis, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Constructii cu echipamente si instalatii in regim self- service (spalatorie auto)”, propus a fi amplasat in localitatea Timisoara, Calea Stan Vidrighin, nr. 1/A, Parter si Etaj, identificat prin C.F.Nr. 439821, nr.cad. 439821, jud. Timis. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului – APM Timis, in zilele de luni – joi, intre orele 8:00 – 16:30, vineri intre orele 8:00 – 14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmtm.anpm.ro – Sectiunea acorduri de mediu. Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

SC DOIMAN ENERGY SRL , titular al proiectului Construire centrala fotovoltaica in intravilanul comunei Barca, T115/63/2, Judetul Dolj, ( CF 39674) anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Dolj , in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului , pentru proiectul Construire centrala fotovoltaica in intravilanul Comunei Barca, T115/63/2 . Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate pe site-ul APM Dolj : http://apmdj.anpm.ro Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Madiului Dolj.

ANUNT PUBLIC Robitu Petre si Lecc Ana anunta publicul interesat asupra realizarii primei versiuni a planului si declansarea etapei de incadrare la Plan Urbanistic Zonal – “Zona Mixta (Locuinte Individuale, Institutii si servicii) – Li / IS”, realizat pentru ampalsamentul din sat Padurisu, comuna Frumusani, (Tarla 49/5, Parcela 32/1, Lot 18, Parcela 36, nr.cad. 2496, 2488), jud. CL. Consultarea primei versiuni a planului se face la sediul beneficiarului – Str. Sold. Stefan Simion, nr. 39, Sector 4, mun. Bucuresti, in zilele lucratoare, intre orele 9:00 si 16:00. Comentariile si sugestiile se primesc in scris la adresa sediului A.P.M. Calarasi, Sos. Chiciu, nr. 2, mun. Calarasi, jud. CL, tel. 024-231 5035, personal in zilele de Luni pana Vineri, intre orele 9:00 si 13:00, sau pe cale electronica la fax: 024-231 1926 sau e-mail: office@apmcl.anpm.ro, in termen de 15 zile de la publicarea ultimului anunt.

Anuntul public pentru Etapa de incadrare – faza PUZ , Titularii DALIRI BEHDAD , CONSTANTIN CATALINA MIHAELA, ABOUD IBRAHIM, HORO RAGHDA, cu domiciliul in localitatea Dumbravita, jud. Timis anunta elaborarea primei versiuni a planului/programului “PUZ – DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, DOTARI SI SERVICII PUBLICE”, in extravilanul comunei MOSNITA NOUA, CF nr 424298, si declansarea etapei de incadrare pentru obtinerea avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a planului/programului se poate realiza la sediul S.C. TERNAR S.R.L., Timisoara, str. Iris, nr.21A, etaj 2, Ap.4 zilnic intre orele 10-16 . Comentariile si sugestiile se vor transmite in scris la sediul APM Timis, str. B-dul Liviu Rebreanu Nr. 18-18A, in termen de 15 zile calendaristice de la data prezentului anunt.

PRIMARIA COMUNEI MIRASLAU, titular al proiectului “MODERNIZARE INFRASTRUCTURA LOCALA LA NIVELUL COMUNEI MIRASLAU IN SATELE COMPONENTE MIRASLAU SI DECEA, JUDETUL ALBA” propus a fi amplasat in judetul Alba, pe teritoriul administrativ al localitatilor Miraslau si Decea din comuna Miraslau, pe drumul comunal DC79 si drumul comunal DC84, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru Protectia Mediului: localitatea Alba-Iulia, str. Lalelelor, nr. 7 B, judetul Alba in zilele de luni – joi, intre orele 8-16 si vineri intre orele 8-14 si la sediul titularului din localitatea Miraslau, judetul Alba.

Anunt public privind decizia etapei de incadrare SC ROTAR COMALIMENT IMPEX S.R.L. titular al proiectului “CONSTRUIRE ANSAMBLU DE SPATII COMERCIALE (4 CORPURI) P-P+1E, TOTEM, IMPREJMUIRE, AMENAJARE INCINTA ȘI ORGANIZARE DE ȘANTIER”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Ilfov, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, pentru proiectul propus a fi amplasat in Str. Sg. Ilie Petre, nr. 87, localitatea DUDU, comuna CHIAJNA, judetul ILFOV, dupa cum este identificat in documentele cadastrale, cu nr.cad. 68422. Proiectul acordului de mediu si informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov: Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, in zilele de Luni – Joi, intre orele 9.00– 12.00, precum si la urmatoarea adresa de internet: apmif.anpm.ro. Observatiile/ contestatiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Ilfov -Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

ANUNT PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE POT CONSTRUCT PROJECT MANAGEMENT SRL, titular al proiectului — Construire centrala electrica fotovoltaica la sol, propus a fi amplasat in comuna Cringu, judetul Teleorman, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Teleorman, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul Construire centrala electrica fotovoltaica la sol, propus a fi amplasat in comuna Cringu, judetul Teleorman Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunarii, nr. 1, jud. Teleorman de luni pana joi intre orele 8-16,30 si vineri intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmtr.anpm.ro Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Teleorman.

Anexa 5.G la procedura de aplicare a Legii 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului D.E.E.R. Romania S.A. Sucursala Covasna prin Electroprecizia AG S.R.L anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Modernizare RED Str. Scolii, Kalvin, Gheorghe Doja, Piliske, 1 Decembrie 1918, Prundul de jos, Stefan cel mare, Gabor Aron, Dsida Jeno si zona dintre strazile Stefan cel mare si Scolii, Oras Covasna, Jud Covasna (S.F. Proiect Nr. 102/2022) , propus a fi amplasat in Jud. Covasna, Orasul Covasna. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului ANPM COVASNA, B-dul Grigore Balan, Nr. 10, Sf.Gheorghe, Jud. Covasna si la sediul Electroprecizia AG S.R.L. Brasov Sacele Calea Bucuresti nr.6, in zilele de 08:00 intre orele 14:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului ANPM COVASNA, B-dul Grigore Balan, Nr. 10, Sf.Gheorghe, Jud. Covasna.

ENDLESS SUN POWER SRL cu sediul in mun. Constanta, Bdul Mamaia, nr. 175, jud. Constanta, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: ,,Construire centrala electrica fotovoltaica Burdea”, amplasare posturi de transformare JT/MT, circulatii tehnologice, imprejmuire teren, organizare de santier si pozare LES MT cu fibra optica pe drumurile de exploatare DE 1384 (Nr.cad.87172), DE1407 si DE 1411“ propus a fi amplasat in com Buzoesti CF 88082, 87165, jud. Arges. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Arges din Pitesti, str. Egalitatii, nr. 50A, jud. Arges si la sediul ENDLESS SUN POWER SRL in mun. Constanta, Bdul Mamaia, nr. 175, jud. Constanta in zilele de L-V, orele 10-14. Observatiile publicului se primesc la sediul APM Arges.

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu. Constantin Marius Manuel anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Construire panouri fotovoltaice si imprejmuire teren”, propus a fi amplasat in com. Bolintin Deal, sat Bolintin Deal, DE, nr. cad. 33124, jud. Giurgiu. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu din Giurgiu, sos. Bucuresti, nr. 111, sc. A+B, si la domiciliul domnului Constantin Marius Manuel din Bucuresti, sect. 3, str. Aleea Varful cu Dor, nr. 16. Observatiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Giurgiu in zilele de luni-joi, intre orele 9,00-14,00 si vineri intre orele 9.00- 12.00.

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu. Constantin Marius Manuel anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Construire panouri fotovoltaice si imprejmuire teren”, propus a fi amplasat in com. Bolintin Deal, sat Bolintin Deal, DE, nr. cad. 33124, jud. Giurgiu. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu din Giurgiu, sos. Bucuresti, nr. 111, sc. A+B, si la domiciliul domnului Constantin Marius Manuel din Bucuresti, sect. 3, str. Aleea Varful cu Dor, nr. 16. Observatiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Giurgiu in zilele de luni-joi, intre orele 9,00-14,00 si vineri intre orele 9.00- 12.00.

Anunt public privind decizia etapei de incadrare. GRIGORE STELIAN anunta publicul interesat asupra asupra faptului ca in urma analizarii documentatiei in cadrul Comitetului Special Constituit din data de 27.11.2023, s-a luat decizia de nesolicitare a evaluarii de mediu si nici a evaluarii adecvate pentru planul “Intocmire si elaborare P.U.Z. in scopul lotizarii pentru construirea de locuinte individuale”, propus a fi implementat in comuna Sabareni, NC 36217,36218, 36219, CF 36217, 36218, 36219 – cale acces T 101, P 678, Judetul Giurgiu, titular al planului GRIGORE STELIAN. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului al planului propus pot fi consultate la APM Giurgiu, str. Bucuresti, nr. 111, sc A+B , la adresa de e-mail office@apmgr.anpm.ro . Decizia etapei de incadrare si motivele care au stat la baza acesteia pot fi consultate pe site APM Giurgiu-www.apmgr.anpm.ro in termen de 10 zile de la data aparitiei anuntului in presa.

CO SOLAR POWER S.R.L., titular al proiectului: RACORDARE CEF BANEASA IN STATIA DE TRANSFORMARE 110/20 KV BANEASA, propus a fi amplasat in comuna Baneasa, intravilan si extravilan, De 756 (nr.cad. 102954), De 688, De 688/2, Str. Aerodromului (nr. cad. 102404), Str. Trandafirilor (nr. cad. 105274 – DN3), Str. Cismelelor (nr.cad. 103658), Str. Nucilor ( nr. cad.102593), Nr. cad.103836, De 562, DJ 391A (nr. cad. 103045), DCL 475 (nr. cad. 103200) si De 434 (nr.cad. 104467), judetul Constanta, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM CONSTANTA: NU SUNT NECESARE EFECTUAREA EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SI NU ESTE NECESARA PARCURGEREA CELORLALTE ETAPE DIN PROCEDURA DE EVALUARE ADECVATA, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta, din municipiul Constanta, str. Unirii, nr.23, judetul Constanta, zilnic, intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmct.anpm.ro . Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Anunt public privind decizia etapei de incadrare. CHIRITA MARIUS, titular al planului “Intocmire si elaborare P.U.Z. in scopul lotizarii pentru construirea de locuinte individuale” – anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Giurgiu, de nesolicitare a evaluarii de mediu si evaluarii adecvate pentru planul ce se va implementa in – comuna Sabareni, NC 36385, CF 36385, T 88, P 647/51/2, judetul Giurgiu, Decizia etapei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, din mun. Giurgiu, Sos. Bucuresti, Bloc 111, sc. A+B, jud. Giurgiu, in zilele de luni – joi intre orele 9,00-14,30 si vineri intre orele 9,00 – 12,00, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmgr.anpm.ro . Publicul interesat poate inainte comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare timp de 10 zile de la data afisarii anuntului.

ANUNT PUBLIC SC SGROM SEVENTEEN SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Construire parc fotovoltaic, imprejmuire si racordare la SEN”, propus a fi amplasat in comuna Ortisoara, extravilan, jud. Timis, CF nr. 123847, jud. Timis. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Timis, Municipiul Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, jud Timis si la sediul titularului, Municipiul Timisoara, str. Albinelor, nr. 11B, judetul Timis, in zilele de luni – joi intre orele 8.00 – 16.30 si vineri intre orele 8.00 – 14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timis.

S.C. WOODY PRODUCTS & SERVICES S.R.L., titular al proiectului CONSTRUIRE HALA CU FUNCTIUNEA DE PRODUCTIE, DEPOZITARE SI CLADIRE BIROURI, IMPREJMUIRE SI UTILITATI, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare NU SE SUPUNE EVALUARII DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI/EVALUARII ADECVATE/EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA CORPURILOR DE APA de catre Agentia pentru Protectia Mediului Ilfov, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul CONSTRUIRE HALA CU FUNCTIUNEA DE PRODUCTIE, DEPOZITARE SI CLADIRE BIROURI, IMPREJMUIRE SI UTILITATI, propus a fi amplasat in Jud. Ilfov, Com. Cernica, Sat Caldararu, T-2, P-37/1, nr. cad. 58913. Proiectul acordului de mediu si informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov: Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, in zilele de Luni – Joi, intre orele 9 – 12, precum si la urmatoarea adresa de internet: apmif.anpm.ro. Observatiile/contestatiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Ilfov – Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

ANUNT PUBLIC PRIVIND DEPUNEREA SOLICITARII DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU TEBALTOC VIRGIL MARIAN domiciliat in Bucuresti, Sector 4, Str. Peroni nr.23, Etaj 1 , Ap.8, anunta UAT IZVOARELE , JUD PRAHOVA asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu pentru proiectul ” Construire locuinte individuale si spatii comune” in comuna Izvoarele, sat Homoraciu, Jud Prahova, nr. cadastral 20519 , nr carte funciara 20519 . SEMNAT TEBALTOC VIRGIL MARIAN

Constantinescu Camelia Mirela, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Amplasare domuri pe piloni, imprejmuire si bransamente utilitati”, propus a fi amplasat in comuna Porumbacu de Jos, sat Porumbacu de Sus, intravilan- zona turistica, CF: 116432, judetul Sibiu. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Sibiu, str. Hipodromului, nr 2A si la sediul din str Pridvorului nr 13, sect 4 Bucuresti, in zilele de luni- joi intre orele 08:00- 16:30 si vineri intre orele 08:00- 14:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului

S.C. UMEX S.A., cu sediul social in mun. Constanta, Incinta Port, Dana 44, jud. Constanta, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Amplasare depozit temporar fertilizant lichid”, propus a fi amplasat in mun. Constanta, Incinta Port, Dana 44, jud. Constanta. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta, str. Unirii nr. 23, mun. Constanta si la sediul titularului din mun. Constanta, Incinta Port, Dana 44, in zilele de luni-vineri, intre orele 9.00- 13.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta din mun. Constanta, str. Unirii nr. 23.

Anunt public “C.N.A.I.R. S.A. prin SC NV CONSTRUCT SRL, titular al proiectului “Pod pe DN 24B km 42+092 peste raul Prut, Albita-Leuseni, judetul Vaslui”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Vaslui, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Pod pe DN 24B km 42+092 peste raul Prut, Albita-Leuseni, judetul Vaslui”, propus a fi amplasat in judetul Vaslui, comuna Dranceni, in extravilan, DN 24B, km 42+092. 1. Proiectul deciziei etapei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M. Vaslui din str. Calugareni, nr.63, Vaslui, in zilele de luni – joi, intre orele 8.00-16.00 si vineri, intre orele 8.00-14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmvs.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei etapei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului. 2. Publicul interesat poate depune propuneri in ceea ce priveste continutul raportului privind impactul asupra mediului si a studiului de evaluare adecvata la sediul A.P.M. Vaslui, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului – A.P.M. Vaslui

UAT Mun. Sighetu Marmatiei, jud. Maramures, titular al “Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbana a Municipiului SIGHETU MARMATIEI pentru perioada 2023- 2027”, propus a fi implementata in mun. Sighetul Marmatiei, jud. Maramures, anunta publicul interesat asupra parcurgerii etapei de incadrare in cadrul sedintei Comitetului Special Constituit din data de 28.11.2023, urmand ca strategia propusa sa fie supusa procedurii de adoptare fara aviz de mediu. Observatiile si comentariile publicului interesat privind decizia etapei de incadrare se trimit in scris la Agentia pentru Protectia Mediului Maramures, municipiul Baia Mare, str. Iza, nr. 1A, cod 430073, tel. 0262276304, fax 0262275222, e-mail: office@apmmm.anpm.ro , in zilele de luni-joi, intre orele 8:00- 16:30 si vineri intre orele 8:00-14:00 in termen de 10 zile calendaristice de la data publicarii anuntului.

SC SMART MANAGEMENT INVEST SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul CONSTRUIRE STATIE DE CARBURANTI, CLADIRI CU FUNCTIUNE MIXTA, COMERT, SERVICII, SPATII DE CAZARE, SPATII ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPATII TEHNICE, ACCESE CAROSABILE SI CIRCULATII INTERIOARE, AMENAJARI EXTERIOARE, IMPREJMUIRE, ORGANIZARE DE SANTIER, UTILITATI, propus a fi amplasat in SNAGOV, Tarla 131, Parcela 437/2/1-3, NC. 111322, Judetul ILFOV. Informatiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia a Mediului Ilfov: Bucuresti, Sector 6, Aleea Lacul Morii, nr.1 si la sediul SC SMART MANAGEMENT INVEST SRL: Arad, Bd. Decebal, nr.2, cam. 307, et. 3, Judetul ARAD, in zilele de LUNI-JOI, intre orele 09:00-12:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov.

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu. Comuna Galda de Jos, cu sediul in localitatea Galda de Jos, str. Principala , nr 90, Judetul Alba, titular al proiectului de plan “Amenajamentul Silvic al Fondului Forestier proprietate privata U.P. I Galda de Jos”, cu amplasamentul in UAT Comuna Galda de Jos, Judetul Alba, anunta publicul interesat ca s-a elaborat si s-a depus la APM Alba prima versiune a planului mentionat in vederea solicitarii avizului/acordului de mediu. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului a planului propus pot fi consultate la sediul APM ALBA, Str. Lalelelor, Nr. 7B, Alba Iulia, Jud. Alba si la sediul titularului, de luni pana joi intre orele 09 – 16.00, vineri intre orele 09 – 13.00. Observatiile publicului si eventuale sugestii se primesc in scris la sediul APM ALBA, in termen de 15 zile calendaristice de la data publicarii anuntului.

ȘTEFĂNEȘTI SOLAR POWER S.R.L, prin ASANACHE MIHAELA – MĂDĂLINA, cu sediul în București, Sector 4, Strada Ienăchiță Văcărescu, nr. 38, subsol, camera 3, Modul S21, titular al proiectului: “CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC ȘTEFĂNEȘTI SOLAR POWER”, ce urmează a se desfășura în comuna Măciuca, sat Ștefănești, județul Vâlcea, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Vâlcea, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. 1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Vâlcea din str. Remus Bellu, nr.6, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea, în zilele de luni – vineri între orele 9 – 14, precum și la următoarea adresă de internet www.apmvl.anpm.ro. 2. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Vâlcea.

SC TECHNOCER SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Amenajare iaz piscicol prin excavarea si valorificarea agregatelor naturale de rau Perimetrul Cernabora Vest, Jud.Timis”, propus a fi amplasat in Victor Vlad Delamarina, extravilan identificat prin CF 401251, 401248 ,405175, 405537, jud.Timis. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Timis, municipiul Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18- 18 A, jud Timis si la sediul titularului, SC TECHNOCER SRL, Nadrag , str Metalurgistilor, nr 16 , jud. Timis in zilele de luni- joi intre orele 8.00- 16.30, vineri intre orele 8.00- 14.00. Observatiile publicului se primesc la sediul APM Timis.

Fundatia Sf. Francisc prin Bojte Csaba, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Demolare corp cladire C1, C3, C5, C6, demolare partiala, extindere si mansardare cladire C2 si C4, amenajari exterioare, gard la strada si imprejmuire propus a fi amplasat in loc. Cris, nr.188, comuna Danes, jud. Mures. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Mures, din Targu Mures, strada Podeni nr.10 zilnic de: luni, intre orele 9:00- 15:00 si marti – vineri intre orele 9:00- 12:00 si la sediul Fundatia Sfantul Francisc – Deva – 330046, str. Progresului, nr.6 , in zilele de: luni-vineri intre orele 9:00-17:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Mures, la adresa de e-mail office@apmms.anpm.ro.

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu C.N.A.I.R. S.A. cu sediul in Bucuresti, B-dul. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, prin SC NV CONSTRUCT SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Pod pe DN 24B km 42+092 peste raul Prut, Albita-Leuseni, judetul Vaslui”, propus a fi amplasat in judetul Vaslui, comuna Dranceni, in extravilan, DN 24B, km 42+092. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Vaslui, str. Calugareni, nr. 63, Vaslui si la sediul Consiliului Judetean Vaslui, din Vaslui, str. Stefan cel Mare, nr. 79, jud. Vaslui, in zilele de luni – joi, intre orele 8.00-16.30 si vineri intre orele 8.00-14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Vaslui

Anunt public plivind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu – UAT Manzalesti, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Construire puntii pietonale / auto in satele Manzalesti si Beslii, comuna Manzalesti, judetul Buzau”, propus a fi amplasate in comuna Manzalesti, sat Manzalesti si sat Beslii, judelul Buzau. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Buzau, str. Sfantul Sava de la Buzau, nr. 3 si la sediul din comuna Manzalesti, sat Manzalesti, str. Principala, nr. 1, in zilele de luni – vineri. intre orele 8:30 13:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M Buzau din mun. Buzau, str. Sfantul Sava de la Buzau. nr. 3.

S.C. DARCOV GLAF S.R.L., titular al proiectului “Construire hală depozitare şi prelucrare cherestea şi produse lemnoase, realizare ȋmprejmuire şi branşamente utilităţi” anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Timis, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Construire hală depozitare şi prelucrare cherestea şi produse lemnoase, realizare ȋmprejmuire şi branşamente utilităţi”, propus a fi realizat în com. Becicherecu Mic, FN, intravilan, teren identificat prin extras CF nr. 401045, jud. Timiş. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției Pentru Protecția Mediului Timiș din Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, în zilele de luni – joi, între orele 8:00 – 16:30 și vineri între orele 8:00 – 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro/– Secţiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Timiș.

SC VERDICAL PARC SRL titular al proiectului CONSTRUIRE CAMIN DE BATRANI SI CU REGIM DE INALTIME D+P+2E, DEPENDINTE, IMPREJMUIRE TEREN, PUT FORAT, BAZIN VIDANJABIL ETANS, RACORD ELECTRIC, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare NU SE SUPUNE EVALUARII DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI/EVALUARII ADECVATE/EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA CORPURILOR DE APA de catre Agentia pentru Protectia Mediului Ilfov, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul CONSTRUIRE CAMIN DE BATRANI SI CU REGIM DE INALTIME D+P+2E, DEPENDINTE, IMPREJMUIRE TEREN, PUT FORAT, BAZIN VIDANJABIL ETANS, RACORD ELECTRIC propus a fi amplasat in Ilfov , Comuna Afumati, str. Padurii, nr. 68. Proiectul acordului de mediu si informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov: Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, in zilele de Luni – Joi, intre orele 9.00 – 12.00, precum si la urmatoarea adresa de internet: apmif.anmp.ro. Observatiile/ contestatiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Ilfov – Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

ANUNT PUBLIC Privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu S.C. RAPID AGREGATE S.R.L. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “EXPLOATARE NISIP SI PIETRIS IN USCAT SI REFACEREA MEDIULUI ” in perimetrul de exploatare “GURA ARIESULUI TERASA VEST “, extravilan comuna Lunca Muresului, jud. Alba. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Alba, Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7 B si la sediul S.C. RAPID AGREGATE S.R.L., loc. Lunca Muresului, oras Ocna Mures nr. 256, jud. Alba in zilele de luni – joi, intre orele 8 – 16 si vineri intre orele 8 -14.

ENDLESS SUN POWER SRL, titular al proiectului: Construire centrala electrica fotovoltaica “Redea”, amplasare posturi de transformare JT/MT, circulatii tehnologice, imprejmuire teren, organizare de santier si pozare LES MT cu fibra optica pe drumul de exploatare DE 1384 (Nr. cad. 87172), anunta publicul interest asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Arges – nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, in cadrul procedurilor de ealuare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata, pentru proiectul: “Construire centrala electrica fotovoltaica “Redea”, amplasare posturi de transformare JT/MT, circulatii tehnologice, imprejmuire teren, organizare de santier si pozare LES MT cu fibra optica pe drumul de exploatare DE 1384 (Nr. cad. 87172)”, propus a fi amplasat in comuna Buzoesti, Jud. Arges. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la APM Arges cu sediul in Pitesti, Str. Egalitatii, nr. 50, Jud. Arges, in zilele de luni-vineri intre orele 10-13, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmag.anpm.ro. Publicul interest poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Arges.

Anunt public privind depunerea solicitatii de emitere a acordului de mediu. ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC, SECTOR 2 anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul AMENAJARE PARC MOROENI propus a fi amplasat in Bucuresti, sector 2, Strada Moroeni, nr. 56A. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Bucuresti din Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, Bucuresti si la sediul Administratiei Domeniului Public Sector 2, Sos. Electronicii Nr. 44, Sector 2, Bucuresti, in zilele de luni-vineri intre orele 9.00- 12.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Bucuresti.

SC STEPMILL- CAM SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul – CONSTRUIRE HALA PRODUCTIE, propus a fi realizat in intravilanul comunei Vladimirescu, str. Jandarmeriei, nr. 16, (CF nr. 335776- Vladimirescu), jud. Arad. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Arad din Arad, str. Splaiul Mures, FN, jud. Arad si la sediul titularului din comuna Covasant, nr. 928, jud. Arad, in zilele de luni-vineri, intre orele 9:00- 14:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Arad din Arad, str. Splaiul Muresului, FN, jud. Arad.

Anexa 5.J la procedura de aplicare a Legii 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului
COMUNA CRIȘCIOR, titular al proiectului „CENTRU DE COLECTARE SELECTIVĂ A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN COMUNA CRISCIOR JUDEȚUL HUNEDOARA”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „CENTRU DE COLECTARE SELECTIVĂ A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN COMUNA CRISCIOR JUDEȚUL HUNEDOARA”, propus a fi amplasat în comuna Crișcior, strada Crisului, nr. FN, județul Hunedoara. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Hunedoara din Deva, str. Aurel Vlaicu nr. 25, în zilele de luni până joi între orele 8:00 – 16:30 si vineri între orele 8:00 – 14:00, precum și pe adresa de internet apmhd.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a A.P.M. Hunedoara.

NITU CONSTANTIN- ADRIAN cu domiciliu in strada Lacului, Nr 5, bl.U37, sc.A, et.1, ap.5 municipiul Slobozia, judet Ialomita, judet Calarasi, titular al proiectului “CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL”, anunta publicul interesat asupra luarii Deciziei Etapei de Incadrare de catre APM CALARASI, pentru proiectul “CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL” propus a fi amplasat in localitatea Stefan Cel Mare, cvartal 35, parcela 2268, 2269 si 2271, comuna Stefan Cel Mare, judet Calarasi. 1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M. Calarasi Soseaua Chiciului, Nr. 2, jud. Calarasi, in zilele de luni- vineri, intre orele 10-14, precum si la urmatoarea adresa de internet: www.apmcl.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului. 2. Publicul interesat poate depune propuneri in ceea ce priveste continutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului.

SC FOREST RETREAT ESTATES SRL cu sediul in Bucuresti, Sos. Vitan Barzesti, nr. 7D-7E Corp A` et. 14 ap. 70 anunta publicul interesat asupra, declansarii etapei de incadrare pentru PUD “CONSTRUIRE CASUTE DE VACANTA, ANEXA GOSPODAREASCA, IMPREJMUIRE TEREN, PUT FORAT SI RACORD BRANSAMENTE”, in MUN. BRASOV, STR. STANII F.N. in vederea emiterii avizului de mediu. Publicul poate consulta prima varianta a planului la sediul APM Brasov, Str.Politehnicii nr.3, in zilele de luni pana joi intre orele 8 – 16:30 si vineri orele 8 – 14 . Comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Brasov, str. Politehnicii nr. 3, in termen de 15 zile calendaristice de la data aparitiei ultimului anunt.

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu
Axane Robert Valentin anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Construire cladire multifunctionala, birouri, showroom, spatii de cazare si depozitare, comert, circulatii interioare, accese, imprejmuire, organizare de santier, racorduri/bransamente utilitati, propus a fi amplasat în comuna Afumati, (tarla 14 si 15, parcela 56, 56/10, 61/1/2, 61/1/3, 61/1/4, 61/2, 61/3) nr. cadastral 51379, 57076, 53045,55151, 51352,55676, jud. Ilfov. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate zilnic la sediul A.P.M. Ilfov din Bucuresti, str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6 și la sediul comuna Afumati, (tarla 14 si 15, parcela 56, 56/10, 61/1/2, 61/1/3, 61/1/4, 61/2, 61/3) nr. cadastral 51379, 57076, 53045,55151, 51352,55676, jud. Ilfov. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov din Bucuresti, str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6.

SC WEST LAND COMPANY SRL titular al proiectului “Construire conducta subterana de alimentare cu apa pentru amenajare irigatii la exploatatia agricola in suprafata de cca. 248 ha a S.C. West Land Company S.R.L”, comuna Checea, judetul Timis, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei de incadrare de catre APM Timis, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Construire conducta subterana de alimentare cu apa pentru amenajare irigatii la exploatatia agricola in suprafata de cca. 248 ha a S.C. West Land Company S.R.L”, propus a fi amplasat in orasul Jimbolia, extravilan, teren identificat prin teren identificat prin CF 404987, 404934, 404914, 404795, 404794, 404793, 404672, 404408, 404409, 404407, 404406, 404405, 404973, 404996, jud. Timis. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Timis din municipiul Timisoara, B-dul. Liviu Rebreanu, nr. 18-18 A in zilele de luni – joi intre orele 800- 1630 si vineri intre orele 8.00 – 14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmtm.anpm.ro, Sectiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Anunt public privind decizia etapei de incadrare. SGROM THIRTEEN SRL, titular al proiectului PARC FOTOVOLTAIC, IMPREJMUIRE SI RACORDARE LA S.E.M., anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Caras-Severin, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: fara evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul PARC FOTOVOLTAIC, IMPREJMUIRE SI RACORDARE LA S.E.M., propus a fi amplasat in Loc. PALTINIS, jud. CARAS-SEVERIN, identificat prin CF. nr. 32096, CF. NR. 32265. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Caras-Severin din Resita, str. Petru Maior, nr. 73, in zilele de luni-joi, intre orele 08,00-15,00, si vineri, intre orele 08,00-13,00, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmcs.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Anexa 5.G la procedura de aplicare a Legii 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului FORTE GAZ SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Modernizare statie de distributie carburanti instalatie skid GPL, amenajare platforma spalatorie auto neacoperita, construire totem, si imprejmuire teren, propus a fi amplasat in sat Poiana Sarata, strada Ioan Sandru. numarul 4, comuna Oituz, judet Bacau. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului ANPM BACAU, Str. Oituz, Nr. 23, Bacau, Jud. Bacau si la sediul SC FORTE GAZ, strada Spicului numarul 2, in zilele lucratoare, intre orele 8:00-17:00 . Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului ANPM BACAU, Str. Oituz, Nr. 23, Bacau, Jud. Bacau.

Boncea Gheorghe si Boncea Elena anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu, pentru proiectul “Scoatere definitiva din fondul forestier a suprafetei de 297 mp, situata in extravilanul comunei Arefu, judetul Arges, in raza O.S. Vidraru, U.P. III Capra, u.a. 100A%” (pentru construire structura de cazare turistica – bungalouri, parcare, respectiv spatiu de alimentatie publica). Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Arges, mun. Pitesti, str. Egalitatii, nr. 50A, judetul Arges, in zilele de luni-vineri, orele 8-13. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Arges, mun. Pitesti, str. Egalitatii, nr. 50A, judetul Arges.

PRIMARIA COMUNEI BRANESTI, cu sediul in comuna Branesti, jud. Ilfov, strada I.C. Bratianu, nr. 69, anunta publicul interest asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ATELIER SCOALA, LABORATOR DIDACTIC – PARC DENDROLOGIC COLEGIUL SILVIC “THEODOR PIETRARU”, COMUNA BRAMNESTI, JUD. ILFOV, propus a fi amplasat in comuna Branesti, Jud. Ilfov, strada Slt. Petre Ionel, nr. 4, Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate zilnic la sediu A.P.M Ilfov din Bucuresti, str. Aleea Lacul Morii, nr. 1, sector 6, Bucuresti si la sediul Primariei Branesti, comuna Branesti, jud. Ilfov, strada I.C. Bratianu, nr. 69. Observatiile publicului se primesc zilnic la AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ILVOV, din str. Aleea Lacul Morii, nr. 1, sector 6, Bucuresti.

U.A.T. URICANI anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Construire parc fotovoltaic și împrejmuire”, propus a fi amplasat în Uricani, str. Valea de Brazi, județul Hunedoara. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Hunedoara din Deva, str. Aurel Vlaicu nr. 25, în zilele de luni până joi între orele 8 – 16,30 si vineri între orele 8 – 14, precum și pe adresa de internet apmhd.anpm.ro. Publicului interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare la sediul A.P.M. Hunedoara în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M. Hunedoara.

S.C. MULTIGAMA TECH S.R.L. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Cladire de birouri P + 2E cu spatii functionale pentru service echipamente de pompare si hala metalica parter, utilitati si DTOE” propus a fi amplasat in judet Ilfov, comuna Tunari, sat Tunari, Soseaua de Centura FN, T41, P163/14, 163/15. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii Nr. 1 Sector 6 Bucuresti si la sediul S.C. MULTIGAMA TECH S.R.L., Bucuresti, sector 3, str. Sapte Drumuri nr. 9, in zilele de luni-vineri, intre orele 9:00 – 12:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Ilfov.

ECO SUN MIHAILEȘTI SRL cu sediul în București, sect. 1, str. Grigore Alexandrescu, nr. 89-97, clădire B, Metropolis Center, etaj 5, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC ECO SUN MIHAILESTI”, propus a fi amplasat în orașul Mihăilești, dosar cadastral 39758, 39763, 39764, extras de carte funciară pentru informare nr. 66521, 66520, 66519, județul Giurgiu. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu din Giurgiu, șos. București, nr. 111, și la sediul ECO SUN MIHAILEȘTI SRL din București, sect. 1, str. Grigore Alexandrescu, nr. 89-97, clădire B, Metropolis Center, etaj 5. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Giurgiu, în zilele de luni – joi între orele 9:00 – 14:00 și vineri între orele 9:00 – 12:00.

Anunt public privind decizia etapei de incadrare (titularul proiectului) MOLDOVAN RADU RAZVAN, titular al proiectului “Construire casa de vacanta, imprejmuire, spatii anexe, construire, amenajare teren, racorduri si bransamente”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Alba, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului,pentru proiectul”Construire casa de vacanta, imprejmuire, spatii anexe, construire, amenajare teren, racorduri si bransamente”, propus a fi amplasat in com. Rimetea, loc. RIMETEA, nr. 427, jud. Alba. 1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Alba din mun. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7 B, in zilele de luni-joi intre orele 9,00- 14,00 si vineri intre orele 9,00- 13,00, precum si la urmatoarea adresa de internet: office@apmab.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

SC DOIMAN ENERGY SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul CONSTRUIRE CENTRALA FOTOVOLTAICA 3,7MW IN INTRAVILANUL COMUNEI BARCA T155/63/2, JUDETUL DOLJ, propus a fi amplasat in COMUNA BARCA T155/63/2, JUDETUL DOLJ. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Dolj, strada Petru Rares, nr.1, in zilele de luni pana joi intre orele 8:00 – 16:00 si vineri intre orele 8:00 – 14:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Dolj, strada Petru Rares, nr.1

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere acordului de mediu: Craciunesco Prodas SRL anunta publicul ” Construire siloz metalic de 3000 tone pe fundatie din beton armat pentru depozitare cereale si platforma betonata pentru descarcare” , propus a fi realizat in comuna Piatra, judetul Teleorman. Informatiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunarii, Nr. 1, judetul Teleorman, in zilele de luni pana joi, intre orele 8.00-16.00 si vineri intre orele 8.00-14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Teleorman.

S.C. WOODY PRODUCTS & SERVICES S.R.L. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul CONSTRUIRE HALA CU FUNCTIUNEA DE PRODUCTIE, DEPOZITARE SI CLADIRE BIROURI, IMPREJMUIRE SI UTILITATI, propus a fi amplasat in Jud. Ilfov, Com. Cernica, Sat Caldararu, T-2, P-37/1, nr. cad. 58913. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii Nr. 1 Sector 6 Bucuresti si la sediul S.C. WOODY PRODUCTS & SERVICES S.R.L. Bucuresti, Sector 3, Str. Magnetului, nr.90, in zilele de luni-vineri, intre orele 9:00 – 12:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Ilfov din strada Aleea Lacul Morii nr 1, Sector 6 Bucuresti, email office@apmif.anpm.ro

ENDLESS SUN POWER SRL, anunta publicul interest asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Construire centrala electrica fotovoltaica ,,Vladuta”, statii de transformare, amplasare posture de transformare JT/MT, circulatii tehnologice, imprejmuire teren si organizare de santier”, propus a fi amplasat in comuna Buzoesti, jud Arges. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Arges, municipiul Pitesti, str. Egalitatii, nr. 50A, Jud. Arges si la sediul ENDLESS SUN POWER SRL, municipiul Constanta, B-dul Mamaia, nr. 175, Jud. Constanta, in zilele de luni- joi, intre orele 9-13. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Arges, municipiul Pitesti, Str. Egalitatii, nr. 50A, Jud. Arges.

Anexa 5.J la procedura de aplicare a Legii 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului.
COMUNA CIOROIASI, titular al proiectului “ÎNFIINTAREA UNUI CENTRU DE COLECTARE DESEURI PRIN APORT VOLUNTAR IN COMUNA CIOROIASI JUDETUL DOLJ”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI DOLJ, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “ÎNFIINTAREA UNUI CENTRU DE COLECTARE DESEURI PRIN APORT VOLUNTAR IN COMUNA CIOROIASI JUDETUL DOLJ”, propus a fi amplasat în COMUNA CIOROIASI, STR. PRINCIPALA, NR. 38.
1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate pe site-ul APM DOLJ: http://apmdj.anpm.ro.  Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a AGENTIEI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI DOLJ.

Anunt mediu decizie etapa de incadrare. S.C. Residential Consulting S.R.L. anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Braila, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “CONSTRUIRE STATIE DE DISTRIBUTIE CARBURANTI LA AUTOVEHICULE (CABINA STATIE, COPERTINA CU LINK, INSULE POMPE, SPALATORIE AUTOMATA CU PERII, 2 BOXE CURATATORIE, 1 BOXA AER-APA, SKID GPL CU COPERTINA SKID, ELEMENTE DE IDENTIFICARE SEMNALISTICA, TOTEM, STEAGURI, POLE SIGN, POST TRAFO, INSTALATII AFERENTE, ACCESE AUTO- RACORD LA INTERSECTIE CENTURA BRAILEI, IMPREJMUIRE TEREN, ORGANIZARE SANTIER, BRANSAMENTE UTILITATI”, propus a fi amplasat in judetul Braila Comuna Vadeni, strada T268, P7/1/2/1, P7/2LOT1, P7/2LOT2/1, CF 82976, 82977,82978,NC, 82976,82977,82978. proiectul propus nu se supune evaluarii impactului asupra mediului Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Braila din mun. Braila, Bd. Independentei, nr. 16, Bl. B5, de luni pana vineri intre orele 09:00- 13:00, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmbr.ro – sectiunea Reglementari/ Acordul de mediu/Drafturi acte reglementare. Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei Pentru Protectia Mediului Braila.

Anexa 5 E la procedura de aplicare a legii 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului. Map Intersped SRL, cu sediul in jud. Covasna, comuna Ozun, str. DJ103B, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Construire Centrala Electrica Fotovoltaica, propus a fi amplasat in Localitatea Ozun, jud. Covasna. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Sfantu Gheorghe, str. Bd. General Grigore Balan, nr.10 si la sediul Map Intersped SRL, in zilele de luni-joi, intre orele 8-16.30 si vineri intre 8-14. Observatiile publicului se primesc zilnic, la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului.

ANUNŢ PUBLIC. U.A.T. COMUNA SNAGOV anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: ”SNAGOV GREEN&CLEAN – MONITORIZARE INTELIGENTA A TRAFICULUI” propus a fi amplasat în Comuna Snagov cu satele apartinatoare Snagov, Ghermanesti, Ciofliceni, Vladiceasca si Tancabesti. Proiectul face obiectul contractului de finantare obtinut in cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 10 – Fondul Local – Investiția I.1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local). Informaţiile privind proiectul propus, pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Ilfov din Lacul Morii nr. 1, sector 6, Bucuresti şi la sediul U.A.T. Comuna Snagov din Sos Ghermanesti nr. 49, localitatea Ghermanesti, comuna Snagov, judet Ilfov, în zilele de Luni- Joi, între orele 8.00-16.30 si Vineri între orele 8.00-14.00. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM ILFOV din str. Lacul Morii nr. 1, sector 6, Bucuresti.

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu. BABOIA SOLAR PLANT SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Construire imprejmuire teren, parc fotovoltaic si stocare, comuna Ogrezeni, judetul Giurgiu”, care se va realiza in comuna Ogrezeni, sat Hobaia, tarla 61, 62, 59, parcela 783, 780, 784, CF 32156, 30514, 32159, judetul Giurgiu. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, sos Bucuresti, bl. 111, sc A+B, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu in zilele de luni-joi intre orele 9,00 – 14,00 si vineri intre orele 9,00-12,00 si la BABOIA SOLAR PLANT SRL, cu sediul in Bucuresti, Bucuresti, str. Siriului, nr. 22-26, sector 1. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Giurgiu , pe adresa de e-mail: office@apmgr.anpm.ro.

S.C. VGM SOLAR ENERGY S.R.L., titular al proiectului “CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC VGM SOLAR ENERGY 1”, respectiv “CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC VGM SOLAR ENERGY 2”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Dolj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC VGM SOLAR ENERGY 1”, propus a fi amplasat în comuna BRABOVA, județul Dolj, pe terenurile identificate prin cartea funciară CF 34485, CF 34486, CF 34487, CF 34488, CF 34489, CF 34490, CF 34491, CF 34504, CF 34515, CF 34516, CF 34517, CF 34518, CF 34519, CF 34520, CF 34521, CF 34500 și CF 34450 (T 132, P 1; P 1/1, 2; P 3; P 4; P 5; P 6/1; P 6/2; P 6/3; P 3/1; P 5/1 LOT 1; P 5/1 LOT 2; P 5/1 LOT 3; P 5/1 LOT 4; 4/1), respectiv pentru proiectul “CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC VGM SOLAR ENERGY 2”, propus a fi amplasat în comuna BRABOVA, județul Dolj, pe terenurile identificate prin cartea funciară CF 34461, CF 34462, CF 34463, CF 34525, CF 34529, CF 34530, CF 34531, CF 34532, CF 34533, CF 34535, CF 34536 (T 132, P 11; P 12; P 13 LOT 3; P 13 LOT 2; P 14; P 15; P 17 LOT II; P17). Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate pe site-ul APM DOLJ: http://apmdj.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii / observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Dolj.

S.C. GIASS SOLAR ENERGY S.R.L. titular al proiectului “CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC GIASS SOLAR ENERGY 2”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Dolj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC GIASS SOLAR ENERGY 2”, propus a fi amplasat în comuna Pleșoi, județul Dolj, pe terenurile identificate prin cartea funciară CF 30910, 30911, 30912, 30913, 30914, 30915, 30916, 30917, 30918 (T 159, ; P 1240/6; P 1240/1; P 1240/2; P 1; P 2; P 3/1 LOT2; P 3/2 LOT1; P 4; P 5; și P 6). Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate pe site-ul APM DOLJ: http://apmdj.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii / observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Dolj.

S.C. GIASS SOLAR ENERGY S.R.L. titular al proiectului “CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC GIASS SOLAR ENERGY 1”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Dolj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC GIASS SOLAR ENERGY 1”, propus a fi amplasat în comuna Pleșoi, județul Dolj, pe terenul identificat prin cartea funciară CF 30859 (T 157, P 1231/4). Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate pe site-ul APM DOLJ: http://apmdj.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii / observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Dolj.

CROITORU FLORIN, cu domiciliul in Comuna Berceni, Sat Berceni, Bld. 1Mai, nr.79, judet Ilfov, in calitate de proprietar al terenului situat in judetul Ilfov, Comuna Berceni, Tarla 8, Parcela 23/24, Nr. Cad. 57708, titular al PUZ – ANSAMBLU LOCUINTE (P+1E+M), FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII, RIDICARE TOPPOGRAFICA, anunta publicul interesat asupra parcurgerii etapei de incadrare in cadrul sedintei Comitetului Special Constituit din data de 18.10.2023, urmand ca planul propus sa fie supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov Aleea Lacul Morii nr 1, Sector 6 Bucuresti, (tel 021.430.14.02), in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

EXCLUSIV INTERCONSTRUCT SRL, cu sediul in Com. Berceni, Bd. 1 Mai, nr. 65, jud. Ilfov, in calitate de proprietar alaturi de MARIN SORIN CLAUDIU al terenurilor situate in judetul Ilfov, Com. Vidra, T 22, P 314, 314/23, 314/23/2, 314/20 Nr. Cad.75299, 77364, 77361, 76902, 77360, 77372, 77362, 77363, 77370, 75294, titular al PUZ – CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE INDIVIDUALE P+1E+M SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII SI UTILITATI, RIDICARE TOPOGRAFICA; anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr. 1, sector 6, de luni pana joi intre orele 900-1100. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Ilfov (tel. 021/4301523) in termen de 18 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

S.C. OMV PETROM S.A., titular al proiectului, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Relocare colector gaze XOB Colibasi, aria sondei 807 Ticleni”, propus a fi amplasat in localitatea Ticleni, extravilan, jud.Gorj, Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M.Gorj, din Mun.Tg.Jiu, str.Unirii, nr.76,in zilele de luni pina vineri, intre orele 9-14, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmgj.anpm.ro Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

NEGRU MIHAIL, titular al PUZ-ului – “P.U.Z – PARCELARE, ANSAMBLU DE LOCUINTE max P+2, AMENAJARE SI UTILITATI” Judetul Ilfov, Orasul Pantelimon, Tarla 80, Parcela 855/5, 855/1, NC. 113716, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr. 1(in spatele benzinariei Lukoil), sector 6, de luni pana joi intre orele 9°°-11°°. Observatii si sugesti se primesc in scris la sediul A.P.M.ILFOV in termen de 18 zile de la data publicarii anuntului.

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu. SC EAST SECOND WIND GREEN ENERGY SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “CONSTRUIRE PROIECT FOTOVOLTAIC, RACORDURI ELECTRICE, PUNCTE CONEXIUNE, IMPREJMUIRE TEREN, ILUMINAT EXTERIOR, SUPRAVEGHERE VIDEO, ORGANIZARE DE SANTIER”, propus a fi amplasat in comuna Sendreni, sat Sendreni, judetul Galati. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului A.P.M. Galati, apmgl.anpm.ro sectiunea Reglementari- Acordul de mediu-Documentatii procedura EIA si EA- Memorii de prezentare 2023 si la sediul titularului, SC EAST SECOND WIND GREEN ENERGY SRL, sat Vetis, comuna Vetis, str. Drumul Careiului, nr. 45, judetul Satu Mare. Observatiile publicului se primesc pe adresa de e-mail office@apmgl.anpm.ro

S.C. BEGA REAL ESTATE S.R.L. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Desfiintare constructii existente identificate prin nr. cad 406053- C1, 406053- C2, 406053- C3, 406053- C4, 406053-C5, 406053- C6” propus a fi amplasat in comuna Belint, loclaitatea Chizatau, CF 406053, jud. Timis. Informatiile privind proeictul depus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru protectia Mediului Timis, municipiul Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu nr.18-18A, jud. Timis si la sediul titularului: Munciipiul Timisoara, strada Marasesti nr.1-3, camera 906, Judetul Timis, in zilele de luni- joi intre orele 8.00- 16.30, vineri intre orele 8.00-14.00. Observatiile se primesc zilnic la sediul APM Timis

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu. SC EAST SECOND WIND GREEN ENERGY SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “CONSTRUIRE PROIECT FOTOVOLTAIC, RACORDURI ELECTRICE, PUNCTE CONEXIUNE, IMPREJMUIRE TEREN, ILUMINAT EXTERIOR, SUPRAVEGHERE VIDEO, ORGANIZARE DE SANTIER”, propus a fi amplasat in comuna Sendreni, sat Sendreni, judetul Galati. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului A.P.M. Galati, apmgl.anpm.ro sectiunea Reglementari-Acordul de mediu-Documentatii procedura EIA si EA- Memorii de prezentare 2023 si la sediul titularului, SC EAST SECOND WIND GREEN ENERGY SRL, sat Vetis, comuna Vetis, str. Drumul Careiului, nr. 45, judetul Satu Mare. Observatiile publicului se primesc pe adresa de e-mail office@apmgl.anpm.ro

Anunt public privind decizia etapei de incadrare (titularul proiectului) S.C. REGIO EXCAVATII S.R.L. titular al proiectului ” AMENAJARE IAZ PISCICOL ” in perimetrul de exploatare ” REGIO BERC IAZ “, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Alba, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ” AMENAJARE IAZ PISCICOL ” propus a fi amplasat in extravilan oras Teius, jud. Alba. 1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Alba din mun. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7 B in zilele de luni-joi, intre orele 9 – 14,30, vineri intre orele 9 – 13, precum si la urmatoarea adresa de internet. apmab.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului. 2. Publicul interesat poate depune propuneri in ceea ce priveste continutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul APM Alba in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

LAZAR GHEORGHE SI SC INTER TRANSILVANIA SRL, titular al proiectului CONSTRUIRE SALA DE EVENIMENTE, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia Pentru Protectia Mediului Alba, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul CONSTRUIRE SALA DE EVENIMENTE, propus a fi amplasat in Alba -Iulia, strada DN1, nr.4, jud. Alba. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Alba, din loc. Alba Iulia, str Lalelelor nr 7B, in zilele de luni – joi, intre orele 9.00 -14.00, si vineri intre orele 9.00 -13.00, precum si la urmatoarea adresa de internet: apmab.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

SC PRECATA ENERGY SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectele: “CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC SI IMPREJMUIRE TEREN” propus a fi amplasat in extravilan, comuna Brabova, jud. Dolj, teren identificat prin extras CF nr. 331194, CF. 33281, CF. 30737. “CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC SI IMPREJMUIRE TEREN” propus a fi amplasat in extravilan, comuna Brabova, jud. Dolj, teren identificat prin extras CF nr. 30810, CF. 31281, CF. 32013. “CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC SI IMPREJMUIRE TEREN” propus a fi amplasat in extravilan, comuna Brabova, jud. Dolj, teren identificat prin extras CF nr. 30761, CF. 32014. “CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC SI IMPREJMUIRE TEREN” propus a fi amplasat in extravilan, comuna Brabova, jud. Dolj, teren identificat prin extras CF nr. 30809. “CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC SI IMPREJMUIRE TEREN” propus a fi amplasat in extravilan, comuna Brabova, jud. Dolj, teren identificat prin extras CF nr. 30745. “CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC, IMPREJMUIRE TEREN SI RACORDARE LA S.E.N.” propus a fi amplasat in extravilan, comuna Brabova, jud. Dolj, teren identificat prin extras CF nr. 32006.Informatiile privind proiectele propuse pot fi consultate la sediul APM Dolj, Craiova, str. Petru Rares nr. 1, jud Dolj, adresa de internet http://apmdj.anpm.ro si la sediul titularului, SC PRECATA ENERGY SRL, cu sediul in Loc. Timisoara, Piata Victoriei, nr. 7, scara D, ap. 21, jud. Timis, in zilele de luni – joi, intre orele 8.00 – 16.30 si vineri intre orele 8.00 – 14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Dolj, Craiova, str. Petru Rares nr. 1, jud. Dolj, fax: 0251/419 035, e-mail: office@apmdj.anpm.ro”

SC PRECATA ENERGY SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectele: “CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC, IMPREJMUIRE TEREN SI RACORDARE LA S.E.N. – ZONA 1.1” propus a fi amplasat in extravilan, comuna Predesti, jud. Dolj, teren identificat prin extras CF nr. 30747, CF. 30748, CF. 30749, CF. 30750, CF. 30751, CF. 30752, CF. 30754. “CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC, IMPREJMUIRE TEREN SI RACORDARE LA S.E.N. – ZONA 1.2” propus a fi amplasat in extravilan, comuna Predesti, jud. Dolj, teren identificat prin extras CF nr. 30744, CF. 30745, CF. 30746, CF. 30753 “CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC, IMPREJMUIRE TEREN SI RACORDARE LA S.E.N. – ZONA 2” propus a fi amplasat in extravilan, comuna Predesti, jud. Dolj, teren identificat prin extras CF nr. 30072, CF. 30069 “CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC, IMPREJMUIRE TEREN SI RACORDARE LA S.E.N. – ZONA 3.1” propus a fi amplasat in extravilan, comuna Predesti, jud. Dolj, teren identificat prin extras CF nr. 31007 “CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC, IMPREJMUIRE TEREN SI RACORDARE LA S.E.N. – ZONA 3.2” propus a fi amplasat in extravilan, comuna Predesti, jud. Dolj, teren identificat prin extras CF nr. 31106.Informatiile privind proiectele propuse pot fi consultate la sediul APM Dolj, Craiova, str. Petru Rares nr. 1, jud Dolj, adresa de internet http://apmdj.anpm.ro si la sediul titularului, SC PRECATA ENERGY SRL, cu sediul in Loc. Timisoara, Piata Victoriei, nr. 7, scara D, ap. 21, jud. Timis, in zilele de luni – joi, intre orele 8.00 – 16.30 si vineri intre orele 8.00 – 14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Dolj, Craiova, str. Petru Rares nr. 1, jud. Dolj, fax: 0251/419 035, e-mail: office@apmdj.anpm.ro”

UAT MURIGHIOL anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „“Înființare rețea de canalizare în satele Plopu, Sarinasuf, Colina, comuna Murighiol, județul Tulcea”, propus a se realiza în intravilan și extravilan comuna Murighiol. Informaţiile cu privire la proiectul propus pot fi consultate la sediul temporar al APM Tulcea, str.Isaccei, nr.73, municipiul Tulcea, de luni până joi între orele 08.00-16.30 şi vineri între orele 08.00-14.00. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Tulcea, str.Isaccei, nr.73, site: http://apmtl.anpm.ro.

KANGOOPACK S.R.L., ALABA IULIA, str. Garii, nr. 2A, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “CONSTRUIRE CAPACITATE AVANSATA DE PRODUCTIE AUTOMATIZATA DE FOLIE STRECH SI BANDA ADEZIVA UTILIZATA IN PROCESELE DE AMBALARE A MARFURILOR – RACORDARE AMPLASAMENT LA UTILITATI, CAI ACCES PLATFORME APROVIZIONARE SI LIVRARE, REALIZARE HALE INDUSTRIALE, ECHIPAMENTE SI DOTARI, FACILITATI DE COORDONARE FLUX TEHNOLOGIC, ASIGURARE IMPREJMUIRE SI SISTEME DE SECURITATE INCINTA” propus a fi amplasat in Loc. DRAMBAR, COMUNA CIUGUD, str. Europei, nr. 10. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Alba loc. Alba-Iulia, str. Lalelelor, nr. 7B, jud. Alba si la sediul titularului din loc. ALBA IULIA, str. Garii, nr. 2A. in zilele de luni -joi, intre orele 09 – 14,30 si vineri intre orele 9-13. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Alba.

COMUNA VOITEG, titular al proiectului ”Drum comunal nou, cu rol de centură de vest, în localitatea Voiteg, jud. Timiș”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Timiș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ”Drum comunal nou, cu rol de centură de vest, în localitatea Voiteg, jud. Timiș”, propus a fi amplasat în Localitatea Voiteg, CF nr. 407942 și CF 407894, jud. Timiș. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș din Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, în zilele de luni-joi, între orele 08:00−16:00 și vineri între orele 08:00−14:00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro/-Secțiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției Pentru Protecția Mediului Timiș.

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a Acordului de Mediu Q-SOLAR PANELS S.R.L. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a Acordului de Mediu pentru proiectul “CENTRALA FOTOVOLTAICA SI RACORDARE LA RETEA CU PUTERE INSTALATA DE 999.9 KWP, AMPLASATA PE SOL CU IMPREJMUIRE”, propus a fi amplasat in strada Negreanca, nr 1 Bis, sat Dalga, comuna Dor-Marunt, judetul Calarasi, N.C. 28674. Informatiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului – Agentia pentru protectia Mediului Calarasi cu sediul in Soseaua Chiciului, nr 2, Calarasi, Calarasi, 910005 si la sediul Q-SOLAR PANELS S.R.L, avand sediul in strada Buzesti, nr 71, birou 706, et 7, sector 1, Bucuresti, in zilele de luni-vineri, intre orele 10.00-14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului.

SC ALBANI FOREX SRL, titular al proiectului “CONSTRUIRE HALA DE PRODUCTIE”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Alba, pentru proiectul “CONSTRUIRE HALA DE PRODUCTIE”, propus a fi amplasat in SEBES, strada Calarasi, nr.71, jud. Alba 1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Alba din mun. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7B, in zilele de luni -joi, intre orele 09 – 14.30 si vineri intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet: apmab.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu. Moldovan Radu Razvan anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Construire casa de vacanta, imprejmuire, spatii anexe, construire, amenajare teren, racorduri si bransamente”, propus a fi amplasat in localitatea Rimetea, Nr. 427, jud. Alba. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Alba, din Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7 B, in zilele de luni- joi intre orele 9.00- 14,00 si vineri intre orele 9.00- 13.00, precum si la sediul titularului in mun. Turda, jud. Cluj, str. Panselutelor, in zilele de luni- vineri, intre orele 9.00- 14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Alba.

DELENI PV POWER PLANT SRL, titular al proiectului: “Construire parc fotovoltaic Extindere- Deleni 1, posturi de transformare JT/MT, statie de transformare MT/IT, anexe, amenajare drumuri interioare, imprejmuire teren, organizare de santier si pozare LES+FO pe drumurile de exploatare existente DE95/17, propus a fi amplasat in comuna Deleni, parcela A95/9/1 si A95/18/1, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM CONSTANTA: ESTE NECESARA EFECTUAREA EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SI PARCURGEREA CELORLALTE ETAPE DIN PROCEDURA DE EVALUARE ADECVATA, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta, din municipiul Constanta, str. Unirii, nr.23, judetul Constanta, zilnic, intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmct.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

SC VER INTERMED SRL, cu sediul in Com. Berceni, Bd. 1 Mai, nr. 65, Parter, Tarla 7, Parcela 22/05, Cam.1 si 2, Jud. Ilfov; beneficiar alaturi de SC REAL ESTATE VER INVEST SRL al planului INTOCMIRE PUZ – ANSAMBLU LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, P+1E+M, AMENAJARE CIRCULATII, UTILITATI, situat in jud. Ilfov, com. Vidra, T22, P316, cu nr.cad. 61841, anunta publicul interesat asupra parcurgerii etapei de incadrare in cadrul sedintei Comitetului Special Constituit din data de 05.04.2023, urmand ca planul propus sa fie supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu. Observatii, sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov Aleea Lacul Morii nr 1, Sect. 6 Bucuresti, tel 0214301402, in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

CENTURA REALTIES S.C. Sp LUXEMBURG – SUCURSALA BUCURESTI, cu sediul in Mun. Bucuresti, Sect. 3, Str. Calea Calarasilor, nr. 93; beneficiar al planului INTOCMIRE PUZ – CONSTRUIRE HALE INDUSTRIALE, IMPREJMUIRE TEREN, AMENAJARE CIRCULATII INCINTA, situat in jud. Ilfov, com. Snagov, sat Tancabesti, T 258, parcela P 1015, cu nr.cad. 113189, anunta publicul interesat asupra parcurgerii etapei de incadrare in cadrul sedintei Comitetului Special Constituit din data de 31.05.2023, urmand ca planul propus sa fie supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu. Observatii, sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov Aleea Lacul Morii nr 1, Sect. 6 Bucuresti, tel 0214301402, in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

ANUNT PUBLIC BETON I.D.M. SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Decolmatare-reprofilare prin exploatare rau Aries zona Lungesti, com. Ocolis, jud. Alba ” propus a fi amplasat in extravilanul comunei Ocolis, jud. Alba, in vecinatatea satului Lungesti, bazinul hidrografic Mures, pe raul Aries. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Alba din localitate Alba-Iulia, str. Lalelelor, nr. 7B, jud. Alba si la sediul titularului din sat Giarmata, comuna Giarmata, Calea Timisoarei, nr. 74-78, jud. Timis, in zilele de luni -joi, intre orele 09:00 – 14:30 si vineri intre orele 9:00-13:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Alba.

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu. S.C. GENESIS BIO 2 S.R.L. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “CONSTRUIRE STATIE DE BIOGAZ – CAPACITATEA DE PRODUCTIE A ENERGIEI REGENERABILE – UNITATE DE PRODUCTIE SI DEPOZITARE, AMENAJARI TEHNOLOGICE EXTERIORARE CU ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, PARCARE, IMPREJMUIRE, BRANSAMENTE UTILITATI, SEMNALISTICA, AMENAJARI SPATII PLANTATE, ORGANIZARE DE SANTIER SI SCOATERE TEREN DEFINITIVA DIN CIRCUITUL AGRICOL.”, propus a fi amplasat la numarul cadastral 407294, comuna Pischia, Judetul Timis . Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Timis, B-dul. Liviu Rebreanu nr. 18-18A, Timisoara, Judetul Timis, cod postal 300210 Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Timis.

ANUNT PUBLIC Privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu. S.C. OTEL TRANS S.R.L. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “AMENAJARE IAZ PISCICOL DE AGREMENT PRIN EXPLOATARE DE NISIP SI PIETRIS SI VALORIFICAREA RESURSELOR REZULTATE » in perimetrul de exploatare « OTEL TRANS IAZ “, extravilan com. Mihalt, jud. Alba, suprafata obtinuta din insumarea parcelelor alipite cu: CF nr. 70026, CF nr. 71136, proprietati private. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Alba, Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7 B si la sediul S.C. OTEL TRANS S.R.L., loc. Ciugudu de Jos, com. Unirea, FN, jud. Alba in zilele de luni – joi, intre orele 8 – 16 si vineri intre orele 8 -14.

TSV GRAND MARKETING S.R.L., anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Dambovita: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Construire statie mixta de distributie carburanti(3 pompe) si SKID GPL, totem publicitar, imprejmuire partiala dependinte, put forat si utilitati propus a fi amplasat in com. Crevedia, sat Crevedia, T56, P423/65, 423/66, 423/69, NC 88366, judetul Dambovita Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la A.P.M. Dambovita din Municipiul Targoviste, str. Calea Ialomitei, nr. 1, judetul Dambovita, in zilele de luni -vineri, intre orele 9.00 – 16.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmdb.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii, la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

SC VERDICAL PARC SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul CONSTRUIRE CAMIN DE BATRANI SI CU REGIM DE INALTIME D+P+2E, DEPENDINTE, IMPREJMUIRE TEREN, PUT FORAT, BAZIN VIDANJABIL ETANS, RACORD ELECTRIC, propus a fi amplasat in jud. Ilfov , Comuna Afumati, str. Padurii, nr. 68 Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii ompetente pentru protectia mediului Ilfov: Bucuresti, Aleea Lacul Morii, nr.1 si la sediul SC VERDICAL PARC SRL din jud. Ilfov, Afumati, str. Padurii, nr. 68. in zilele de luni-vineri, intre orele . 09.00-17.00 Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Ilfov.

SC HORTIHAUS SRL, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Realizare coloana electrica pentru racordare centrala de cogenerare la PC 20 kW”, propus a fi amplasat in localitatile Biled si Satchinez, jud. Timis. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Timis, Municipiul Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, jud. Timis si la sediul titularului, Municipiul Timisoara, str. Rozelor, nr. 5A, in zilele de luni – joi intre orele 8.00 – 16.30, vineri intre orele 8.00 – 14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timis

ANUNT PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE S.C. MODULARE TURISM S.R.L., titular al proiectului: “Amplasare constructii modulare si racorduri la utilitati”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Hunedoara, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: “Amplasare constructii modulare si racorduri la utilitati”, propus a fi realizat in judetul Hunedoara, comuna Orastioara de Sus, satul Costesti. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Hunedoara din Deva, str. Aurel Vlaicu, nr. 25, judetul Hunedoara, in zilele de luni – joi, intre orele 900 -1600 si vineri intre orele 900 – 1300 , precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmhd.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Hunedoara.

OVIDIU PV REGENERABILE SRL, cu sediul în București, sectorul 3, str. Biruinței, nr.24, birou A56, et. 1, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC OVIDIU”, amplasat în orașul OVIDIU, parcelele NP 237/2 lot 1 și NP 257, județul CONSTANȚA. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Constanța din mun. Constanța, str. Unirii, nr. 23, la sediul titularului, în zilele de luni – vineri, între orele 8 – 16. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului Constanța.

SC BESTDEPO SRL titular al proiectului, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: CONSTRUIRE 3 HALE INDUSTRIALE PENTRU DEPOZITARE SI MICA PRODUCTIE ; ANEXE; SEMNALISTICA FATADE; POST TRANSFORMARE; BAZIN DE RETENTIE; AMENAJARI INCINTA SI RETELE; TOTEM; IMPREJMUIRE; ACCES DN; ORGANIZARE EXECUTIE, propus a fi amplasat in Jud. Brasov, Oras Ghimbav, Calea Brasovului, Nr. fn, Nr. Cad. 107593. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru protectia mediului Brasov str. Politehnicii nr. 3, in zilele de luni-joi intre orele 8.00- 16:30 si vineri intre orele 8-14. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru protectia mediului Brasov.

DECEBAL MUNTENIA RENEWABLES S.R.L. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,INFIINTARE CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA SAT TUDOR VLADIMIRESCU JUD. BRAILA”, propus a se realiza in jud. Braila, comuna Tudor Vladimirescu, Sat Tudor Vladimirescu – intravilan, Strada Flori de Mar, cvartal 13, parcela 1255- lot 2/2, numar cadastral 83429. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Braila, Municipiul Braila, Bd Independentei, nr.16, Bl. B5, si la sediul Titularului, din Municipiul Bucuresti, sector 2, Bd Ferdinand I, nr 70, in zilele lucratoare, intre orele 9.00 – 13:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Braila.

SC THERME BUCURESTI NORD SRL, cu sediul in Mun. Sibiu, Str. Victor Hugo, nr.2, jud. Sibiu, in calitate de proprietar al terenului situat in judetul Ilfov, Com. Balotesti, Calea Bucuresti, T124 P504/1/2,3 Nr. Cad 52106, 58839, 58840, 58848, 50786, 61249, 61250, 59391, 61993, 58849, titular PUZ – CONSTRUIRE UNITATE NOUA PENTRU REALIZARE DE ACTIVITATI DE INTRETINERE CORPORALA – BEAUTY PALACE. PARCARI SI RETELE, anunta publicul interesat asupra parcurgerii etapei de incadrare in cadrul sedintei Comitetului Special Constituit din data de 19.07.2023, urmand ca planul propus sa fie supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu. Observatii, sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov Aleea Lacul Morii nr 1, Sector 6 Bucuresti, tel 0214301402, in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

OMV PETROM SA, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Lucrari de abandonare aferente sondei 911 Satchinez propus a fi amplasat in extravilanul comunei Satchinez, CF nr. 405098, jud. Timis. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Timis, Municipiul Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, jud. Timis si la sediul titularului, Municipiul Timisoara, str. Coriolan Brediceanu, nr. 10 C, jud. Timis, in zilele de luni-joi intre orele 8:00-16:30, vineri intre orele 8:00-14:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timis

SC ROMSTAL IMEX SRL, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emiterii a acordului de mediu pentru proiectul “Construire hala functiune comert, depozit, imprejmuire, anexe aferente functiunii de locuire, racorduri utilitati, organizare de santier “,propus a fi amplasat in com.Miroslava, satul Uricani, str.Industriilor, nr.3, NC.-(1971- 1911), jud.Iasi. Informatiile privind proiectul propus, pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Iasi din mun.Iasi, Calea Chisinaului. nr.43,in zilele de luni-joi intre orele 8:00-16:30 si vineri intre orele 8:00-14:00, Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M.Iasi.

SC PURPLE ENERGY SRL cu sediul in comuna Ghiroda , Calea Lugojului, DN 6 , km 551.6 , stanga, birou 9, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Lucrari de construire Parc fotovoltaic, amenajare acces incinta, imprejmuire, propus a fi amplasat in Extravilan, Mun. Arad, CF 336679, Jud. Arad, Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Arad, Splaiul Muresului, FN, judet Arad si la sediul titularului SC PURPLE ENERGY SRL cu sediul in comuna Ghiroda , Calea Lugojului, DN 6 , km 551.6 , stanga, birou 9, in zilele de luni – vineri intre orele 8.00 – 13.30. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Arad.

SC CHISINEU CRIS FOTOVOLTAIC SRL titular al proiectului CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC, AMENAJARE ACCES INCINTA, IMPREJMUIRE TEREN SI RACORD LA RETEAUA ELECTRICA anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Arad, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul mai sus mentionat propus a fi amplasat in in judetul Arad , oras Chisineu Cris, CF nr. 302495, CF 302585- Chisineu Cris: proiectul necesita evaluarea impactului asupra mediului si a evaluarii adecvate, fara evaluarea impactului asupra corpurilor de apa. 1.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei Pentru ProtectiaMediului Arad, Splaiul Mures, FN , judetul Arad, in zilele de luni – vineri intre orele 8.00 – 14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmar.anpm.ro – Sectiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului. 2. Publicul interesat poate depune propuneri in ceea ce priveste continutul raportului privind impactul asupra mediului la APM Arad, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.”

S.C. OMV PETROM S.A., titular al proiectului, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Relocare colector gaze XOB Colibasi, aria sondei 807 Ticleni”, propus a fi amplasat in localitatea Ticleni, extravilan, jud.Gorj, Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M.Gorj, din Mun.Tg.Jiu, str.Unirii, nr.76,in zilele de luni pina vineri, intre orele 9-14, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmgj.anpm.ro Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

ȘTEFĂNEȘTI SOLAR POWER S.R.L anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC ȘTEFĂNEȘTI SOLAR POWER”, propus a fi amplasat în comuna Măciuca, sat Ștefănești, județul Vâlcea, pe terenul identificat prin cartiile funciare CF 35220, CF 35222, CF 35261. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Vâlcea, strada Remus Bellu, nr.6, Rm Vâlcea, judetul Vâlcea în zilele de luni până vineri între orele 9:00 – 14:00 Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Vâlcea, strada Remus Bellu, nr.6, Rm Vâlcea, judetul Vâlcea.

SC TIMCON SA, titular al proiectului: “Construire imobil in regim de inaltime maxim 2S+P+8E pentru locuinte colective (cu functiuni complementare la parter) imprejmuire teren, realizare acces auto si pietonal, semnalistica pe fatada conform PUZ aprobat prin HCL nr. 464/ 09.09.2019”, propus a fi amplasat in Timisoara, identificat prin CF nr. 453836, CAD 453836, jud. Timis, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Timis, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Construire imobil in regim de inaltime maxim 2S+P+8E pentru locuinte colective (cu functiuni complementare la parter) imprejmuire teren, realizare acces auto si pietonal, semnalistica pe fatada conform PUZ aprobat prin HCL nr. 464/ 09.09.2019″, propus a fi amplasat in Timisoara, identificat prin CF nr. 453836, CAD 453836, jud. Timis. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Timis din Timisoara, Bd. Liviu Rebreanu nr. 18-18A, in zilele de luni – joi, intre orele 8:00 – 16:30 si vineri intre orele 8:00 – 14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet http: //apmtm.anpm.ro/ -Sectiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei Pentru Protectia Mediului Timis.”

Anexa 5.G la procedura de aplicare a Legii 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului
Baker Hughes Energy Services Romania S.R.L. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Recompartimentare interioară și realizare etaj parțial in hala industrială existentă, extindere, modificare fatadă, amplasare corturi, echipament tehnologic exterior, containere cu funcțiune administrativă si tehnologică, amenajare incinta, sistematizare verticală, utilități si organizare de șantier”, propus a fi amplasat în comuna Ariceștii Rahtivani, tarlaua 68, Parcela 377/55, județul Prahova. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului cu adresa: str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 306, Ploiesti şi la sediul Baker Hughes Energy Services Romania S.R.L. cu sediul social Str. Bruxelles, nr.6, intravilanul comunei Aricestii Rahtivani, tarlaua 68, Parcela 377/55, judetul Prahova, în zilele de Luni-Vineri, între orele 10:00-14:00. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Prahova.

ENDLESS SUN POWER SRL, titular al proiectului: “Construire centrala electrica fotovoltaica Falfani”, amplasare posturi de transformare JT/ MT, circulatii tehnologice, imprejmuire teren, organizare de santier si pozare LES MT cu fibra optica pe drumurile de exploatare DE 1384 (Nr. cad.87172) si DE 1411 (Nr. cad 87164)”, anunta publicul interest asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Arges – nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, in cadrul procedurilor de ealuare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata, pentru proiectul: ,, Construire centrala electrica fotovoltaica Falfani”, amplasare posturi de transformare JT/MT, circulatii tehnologice, imprejmuire teren, organizare de santier si pozare LES MT cu fibra optica pe drumurile de exploatare DE 1384 (Nr. cad.87172) si DE 1411 (Nr. cad 87164)”, propus a fi amplasat in comuna Buzoesti, nr cadastral 87166, 87167, Jud. Arges. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la APM Arges cu sediul in Pitesti, Str. Egalitatii, nr. 50, Jud. Arges, in zilele de luni- vineri intre orele 10-13, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmag.anpm.ro. Publicul interest poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Arges.

NITU CONSTANTIN-ADRIAN anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a Acordului de Mediu pentru proiectul “CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL”, propus a fi amplasat in localitatea Stefan Cel Mare, cvartal 35, parcela 2268, 2269 si 2271, comuna Stefan Cel Mare, jud Calarasi. Informatiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului – Agentia pentru Protectia Mediului Calarasi cu sediul in soseaua Chiciului, nr. 2, Calarasi, Calarasi, 910005 si la sediul NITU CONSTANTIN-ADRIAN, avand sediul in localitatea Stefan Cel Mare, jud Calarasi, in zilele de luni-vineri, intre orele 10.00- 14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului.

SC ARVARO28 SRL, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Exploatare agregate minerale in terasa, in localitatea Cotu Grosului, comuna Filipesti, judetul Bacau” propus a se realiza in extravilanul comunei Filipesti, judetul Bacau. Informatiile privind proiectul depus pot fi consultate la sediul APM Bacau, str. Oituz, nr. 23, in zilele lucratoare, intre orele 8-14. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacau, str. Oituz nr. 23

Subsemnata Claudia Alexandrescu anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de Mediu pentru proiectul “Construire locuinta” propus a fi amplasat in Zarnesti, zona Rapagus fn., CF 118429. Informatiile privind proiectul pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru Protectia Mediului Brasov, Str. Politehnicii nr. 3, in zilele de luni pana joi intre orele 8-16:30 si vineri orele 8-14. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Brasov.

Anunt public privind decizia etapei de incadrare. LUNGOCI EUGEN AURELIAN SI LUNGOCI MIHAELA ADELINA, cu domiciliul in municipiul Bucuresti, sector 5, Aleea Tulcea, nr. 5, bl. 126B, sc. 2, ap. 31, titular al proiectului: “Construire trei cabane P + M (tip A), amenajare parcare, ziduri de sprijin, amplasare fosa septica si imprejmuire teren”, ce urmeaza a se desfasura in comuna Berislavesti, sat Berislavesti, strada Principala, judetul Valcea, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de Agentia pentru Protectia Mediului Valcea, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. 1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediu! Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea din str. Remus Bellu, nr. 6, Rm. Valcea, in zilele de luni-vineri, intre orele 9-14, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmvl.anpm.ro. 2. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anunjului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea.

COMUNA VOITEG, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Drum comunal nou, cu rol de centura de vest, in localitatea Voiteg, jud. Timis” propus a fi amplasat in localitatea Voiteg, CF nr. 407942 si CF 407894, jud. Timis. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Timis, Municipiul Timisoara, B-dul. Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, jud. Timis si la sediul titularului, comuna Voiteg, strada Prinicipala, nr. 114 jud. Timis in zilele de luni – miercuri intre orele 8.00 – 16:00, joi intre orele 8.00 – 18.00 si vineri intre orele 8.00 – 14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Timis, Municipiul Timisoara, B-dul. Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, jud. Timis.

COMUNA CRISTINEȘTI anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Construire sistem de alimentare cu apă și canalizare în comuna Cristinești, județul Botoșani, propus a fi amplasat în satele Cristinești și Dămileni, comuna Cristinești, județul Botoșani. Informațiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul APM Botoșani din mun. Botoșani, b-dul Mihai Eminescu nr. 44 și la Primăria Comunei Cristinești din satul Cristinești, comuna Cristinești, județul Botoșani, în zilele de luni-vineri, între orele 8.00-16.00. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Botoșani.

S.C. NEXTE RO PROJECT BETA S.R.L., titular al proiectului “Construire Centrala Electrica Fotovoltaica Pi= 42900 kW nextE pe teren si racordare la reteaua electrica, posturi de transformare, statie electrica 110/20 kV, amenajare teren, si stem supraveghere perimetrala CCTV, imprejmuir eteren si drumuri acces”, anunta publicului interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare “continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare” pentru proiectul “Construire Centrala Electrica Fotovoltaica Pi= 42900 kW nextE pe teren si racordare la reteaua electrica, posturi de transformare, statie electrica 110/ 20 kV, amenajare teren, sistem supraveghere perimetrala CCTV, imprejmuire teren si drumuri acces, propus a fi amplasat in Comuna Prejmer- Brasov, amplasament identificat prin extras CF nr. 109170. Proiectul deciziei si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Medilui Brasov, str. Politehnicii nr. 3, Brasov si la sediul titularului Bd. Tudor Vladimirescu, nr. 29 A, Bucuresti, Sector 5, in zilele de luni- joi, intre orele 8.00- 1600 si vineri, intre orele 8.00- 14.00, precum si la adresa de internet www.apmbv.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii sau observatii asupra proiectului sau asupra deciziei de incadrare, zilnic, la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Brasov, str. Politehnicii, nr. 3.

SC OPTIM BETON MRK S.R.L. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “CONSTRUIRE ANSAMBLU HALE DEPOZITARE, PRODUCTIE SI SERVICII – CU CONDITIA INTOCMIRII UNEI DOCUMENTATII TIP P.U.D. – Tarla 36, Parcela 171/8, Lot 2-3, Nr. 302, Jud Ilfov, Orasul Chitila, Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului A.P.M. Ilfov, str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6 si la sediul SC OPTIM BETON MRK S.R.L. din Satul Salcuta nr.302, judetul Dambovita, oras Titu, in zilele de luni-vineri, intre orele 9-13. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului A.P.M. Ilfov. sau email: office@apmif.anpm.ro.

Anunt: SC VITAFOAM ROMANIA SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,, Extindere hala depozitare corp C2 “, propus a fi amplasat loc. Ludus, str. 1 Mai, nr. 34, jud. Mures. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Mures, din loc. Targu Mures, str. Podeni, nr. 10 in zilele de: luni, intre orele 09:00 – 14:00 si marti – vineri intre orele 09:00- 12:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M Mures, loc. Targu Mures, str. Podeni, nr. 10, in zilele de luni, intre orele 09:00 – 14:00 si marti – vineri intre orele 09:00- 12:00.

ROMBIS SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Construire cladire cu destinatia de hala industriala pentru metalurgia metalelor feroase si neferoase, confectii metalice, reciclarea deseurilor, spatii depozitare, magazii, ateliere mecanice” propus a fi amplasat in municipiul Bistrita, str. Valea Castailor, nr. 2, judetul Bistrita-Nasaud, titular: ROMBIS SRL. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Bistrita-Nasaud din municipiul Bistrita, str. Parcului, nr. 20, si la sediul ROMBIS SRL din municipiul Brasov, str. Pictor Grigorescu, nr. 10, judetul Brasov, in zilele de luni-joi, intre orele 8-14 si vineri intre orele 8-13. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Bistrita-Nasaud din municipiul Bistrita, str. Parcului, nr. 20.

Anunt public. S.C. ALCANI TRUST S.R.L. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ” CONSTRUIRE CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA, BRANSAMENTE UTILITATI SI ORGANIZARE EXECUTARE LUCRARI”, propus a fi amplasat in localitatea Sacuieu, extravilan, Judet Cluj. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Cluj, Calea Dorobantilor nr. 99 si la sediul firmei S.C. ALCANI TRUST S.R.L., Cluj Napoca, P-ta 1 Mai, nr. 4-5, ap.1A, judetul Cluj, in zilele de luni-joi intre orele 9.00-16.00 si vineri intre orele 9.00-12.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Cluj.

PISTOL IONEL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Construire spalatorie auto”, propus a fi amplasat in com. Blejesti, judetul Teleorman Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului ANPM TELEORMAN, din municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr. 1, jud. teleorman, in zilele de luni pana joi, intre orele 8.00-16.30 si vineri intre orele 8.00- 14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Teleorman.

S.C. NICO SOLAR ENERGY DOI S.R.L. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectele: – “Construire pare fotovoltaic si racord la S.E.N.; imprejmuire gard” propus a fi amplasat in extravilanul comunei Parta, teren identificat prin CF nr. 401170, 401171, 401172, 401173, 401174, 401175, 401176, 401177, 401178, 401179, 401180, 401181, jud. Timis, – “Construire pare fotovoltaic si racord la S.E.N.; imprejmuire gard” propus a fi amplasat in extravilanul comunei Parta, teren identificat prin CF nr. 401196, 401197, 401198, 401199, 401200, jud. Timis.” Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Timis Municipiul Timisoara. B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, jud Timis si la sediul titularului, Municipiul Timisoara, str. Fagaras, nr. 8. judetul Timis, in zilele de luni – joi intre orele 8.00 – 16.30, vineri intre orele 8.00- 14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timis.

SC EXCLUSIV INTERCONSTRUCT SRL, sediul in Judetul Ilfov, comuna Berceni, strada Bd. 1 Mai, nr. 65, in calitate de proprietar alaturi de SC ROYAL POWER INVEST SRL, TEODOR DANIEL, SC COFRAJE ROMANIA SRL, al terenurilor situate in judetul Ilfov, oras Popesti-Leordeni, Parcela 60/3, Nr. Cad. 129966, 130095, 130460, 130461, 110459, titulari ai PUZ – CONSTRUIRE HALE DEPOZITARE SI PRODUCTIE/INDUSTRIE NEPOLUANTA, anunta publicul interesat asupra parcurgerii etapei de incadrare in cadrul sedintei Comitetului Special Constituit din data de 14.06.2023, urmand ca planul propus sa fie supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov Aleea Lacul Morii nr 1, Sector 6 Bucuresti, (tel 021.430.14.02), in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

GREEN ENERGY DYNAMIC SRL, cu sediul in judetul Constanta, municipiul Constanta, b-dul Mamaia, nr. 175, titulara a notificarii privind ,,PUZ – CONSTRUIRE CAPACITATE ENERGETICA GOLD-WIND COBADIN“, propus a fi ampasat in extravilanul comunei Cobadin, Judetul Constanta, anunta publiculinteresat ca, in urma parcurgerii etapei de incadrare din sedina CSC din data de 13.09.2023, s-a luat decizia adoptarii cu aviz de mediu si cu parcurgerea urmatoarei tape din procedura de evaluare adecvata – intocmirea Studiului de evaluare adecvata, completat cu solutii alternative, dupa caz. Publicul poate formula comentarii privind decizia etapei de incadrare pe care le transmiteti in scris Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta, str. Unirii, nr. 23, tel/fax 0241/546696, in termen de 10 zile calendaristice de la publicarae anuntului.

SC ECO SOLAR POWER SRL, titular al proiectului ,, INFIINTARE PARC FOTOVOLTAIC BANEASA, anunta publicul interest asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Constanta- este necesara efectuarea evaluarii impactului asupra mediului si este necesara parcurgerea celorlalte etape din procedura de evaluare adecvata, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,,INFIINTARE PARC FOTOVOLTAIC BANEASA, propus a fi amplasat in extravilan comuna Baneasa, judetul Constanta. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Constanta din str. Unirii, nr. 23, Constanta, in zilele de L-V, intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet: apmct.anpm.ro. Publicul interest poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

DANUBE GREEN ENERGY RENEWABLES S.R.L. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Lucrari de construire – Centrala electrica fotovoltaica Marsa 2, statie de transformare, imprejmuire teren, posturi de transformare, acces, drumuri interne de exploatare si retele electrice aferente”, propus a se realiza in jud. Giurgiu, comuna Marsa – extravilan tarla 1, parcela 2, NC 32178, NC 32179, CF 32178, CF 32179. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la APM Giurgiu, Sos. Bucuresti, bl. 111, sc A+B, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu , in zilele de luni – joi intre orele 9,00 – 14,00 si vineri de la 9,00 – 12,00, si la DANUBE GREEN ENERGY RENEWABLES S.R.L., cu sediul in mun. Bucuresti, sector 2, Bulevardul Ferdinand I, nr.70, et.1 . Observatiile publicului se primesc zilnic la APM Giurgiu, Sos. Bucuresti, bl. 111, sc A+B, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu.

ENDLESS SUN POWER SRL anunta publicul interest asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: ,, Construire centrala electrica fotovoltaica “Stolnici”, amplasare posturi de transformare JT/MT, circulatii tehnologice, imprejmuire teren, organizare de santier si pozare LES MT cu fibra optica pe drumurile de exploatare DE 1384 (Nr.cad.87172), propus a fi amplasat in comuna Buzoesti si Comuna Stolnici, jud Arges – titular ENDLESS SUN POWER SRL Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Arges, din Pitesti, str. Egalitatii, nr. 50A, Jud. Arges si la sediul ENDLESS SUN POWER SRL, municipiul Constanta, B-dul Mamaia, nr. 175, Jud. Constanta, in zilele de luni-vineri, intre orele 9-11. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Arges, municipiul Pitesti, Str. Egalitatii, nr. 50A, Jud. Arges.

ANEXA Nr. 5.G la procedură. Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu. Titularul proiectului S.C. EMAG FACILITY S.R.L. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “INFIINTARE PARC INDUSTRIAL IN ORASUL CHITILA, JUD. ILFOV”, propus a fi amplasat înadresa proiectului JUDETUL ILFOV, ORASUL CHITILA, STRADA DNCB, NR. T38, P 175/2, LOT 1, LOT 2, P 175/23, LOT 1/1, LOT ½, LOT 2/1, LOT 2/2, LOT 3/1, LOT 3/2, P175/25/1, P175/25 sau C.F.50379, NR. TOPOGRAFIC 50379. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului din București, Aleea Lacul Morii, nr. 1, sector 6, în zilele de luni-vineri, între orele 09:00-13:00.  Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru protecția mediului Ilfov.

SC CHISINEU CRIS FOTOVOLTAIC SRL – titular nou (ESPE ENERGIA SRL- titular vechi)anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC, AMENAJARE ACCES INCINTA, IMPREJMUIRE TEREN SI RACORD LA RETEAUA ELECTRICA, propus a fi amplasat in judetul Arad , oras Chisineu Cris, CF nr. 302495, CF 302585- Chisineu Cris, conform certificatului de urbanism nr. 43/22.06.2023, eliberat de primaria Chisineu Cris. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Arad, Splaiul Muresului, FN, judet Arad si la sediul titularului CHISINEU CRJS FOTOVOLTAIC SRL – titular nou (SC ESPE ENERGIA SRl-titular vechi), judetul Timis, comuna Ghiroda, Calea Lugojului, DN6, KM 551,6; F.N, in zilele de luni – vineri intre orele 8.00 – 13.30. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Arad.

SC SELMO EST DIVISION SRL, titular al proiectului “Construire cladiri corp C5 functiuni de activitati logistice (parter inaltat) si spatii administrative (P+1E), alei carosabile si pietonale, spatiu parcare platforme, utilitati, semnalistica, imprejmuire si organizare de santier”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Proteclia Mediului Arad, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul mai sus mentionat, propus a fi amplasat in municipiul Arad, Zona Industriala Arad Vest, str. III, nr. 7, (identificat prin CF nr. 335404 Arad), judetul Arad. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza vor putea fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului din Arad, str. Splaiul Mures, FN, jud. Arad, in zilele de luni pand vineri, intre orele 8:00-14:00, precum si la urmatoarea adresa de Internet : www. apmar. anpm. ro Publicul interesat poate inainta comentariile/bservatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicdrii anuntului pe pagina de Internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Anunt public privind decizia etapei de incadrare S.C. MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Timis in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “DESFIINTARE STATIE MOBILA DISTRIBUTIE CARBURANTI” din localitatea Giarmata, Autostrada A1 Tronson Timisoara-Lugoj, km 47+650M Lot 3 Dreapta, CF nr. 405995, nr. Cad. 405995, jud. Timis. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Timis, municipiul Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu Nr. 18-18A, jud. Timis, in zilele de luni-joi, intre orele 8.00-16.30, vineri intre orele 8.00-14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmtm.anpm.ro/-Sectiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Timis.

ENDLESS SUN POWER SRL, anunta publicul interest asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: ,, Construire centrala electrica fotovoltaica ” Falfani “, amplasare posturi de transformare JT/MT, circulatii tehnologice, imprejmuire teren, organizare de santier si pozare LES MT cu fibra optica pe drumurile de exploatare DE 1384 (Nr.cad.87172) si DE 1411 (Nr. cad 87164)”, propus a fi amplasat in comuna Buzoesti, nr. Cadastral 87166 si nr. Cadastral 87167, jud Arges. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Arges, municipiul Pitesti, str. Egalitatii, nr. 50A, Jud. Arges, in zilele de luni-vineri, orele 8-13 si la sediul ENDLESS SUN POWER SRL, municipiul Constanta, B-dul Mamaia, nr. 175, Jud. Constanta, in zilele de luni-vineri, intre orele 8-13. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Arges, municipiul Pitesti, Str. Egalitatii, nr. 50A, Jud. Arges.

ANUNȚ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu. LUNGOCI EUGEN AURELIAN ȘI LUNGOCI MIHAELA ADELINA, cu domiciliul în municipiul București, sector 5, Aleea Tulcea, nr. 5, bl. 126B, sc. 2, ap. 31, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Construire trei cabane P + M (tip A), amenajare parcare, ziduri de sprijin, amplasare fosă septică și împrejmuire teren”, ce urmează a se desfășura în comuna Berislavesti, sat Berislavesti, strada Principală, județul Vâlcea. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Vâlcea: strada Remus Bellu, nr. 6, în zilele de luni-vineri, între orele 9.00-14.00. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Vâlcea, strada Remus Bellu, nr. 6.

DANYLUC CRIS AUTO S.R.L., titular al proiectului CONSTRUIRE SPALATORIE AUTO, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Acordului de mediu pentru proiectul CONSTRUIRE SPALATORIE AUTO, amplasat in sat Luica, str. Ion Creanga , nr. 24, com. Luica, judetul Calarasi. Informatii privind documentatia depusa pot fi obtinute la sediul APM CALARASI, Sos. Chiciu, Nr. 2, Calarasi, Jud. Calarasi, in zilele de luni- joi, intre orele 8:00-16:30 si vineri intre orele 8:00 – 14:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM CALARASI, pe durata derularii procedurii de autorizare.

RADU OIL & GAS CRIVAT S.R.L., titular al proiectului AMPLASARE STATIE MOBILA DE DISTRIBUTIE COMBUSTIBIL LICHID SI SKID GPL SI CONSTRUIRE SPALATORIE AUTO, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Acordului de mediu pentru proiectul AMPLASARE STATIE MOBILA DE DISTRIBUTIE COMBUSTIBIL LICHID SI SKID GPL SI CONSTRUIRE SPALATORIE AUTO; amplasat in sat Crivat, str. Principala , nr. 45, com. Crivat, judetul Calarasi. Informatii privind documentatia depusa pot fi obtinute la sediul APM CALARASI, Sos. Chiciu, Nr. 2, Calarasi, Jud. Calarasi, in zilele de luni-joi, intre orele 8:00-16:30 si vineri intre orele 8:00 – 14:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM CALARASI, pe durata derularii procedurii de autorizare.

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare. CONSTANTIN COȘOFREȚ în calitate de reprezentant al Unității Militare 02248 BUCUREȘTI, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Constanța, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: NU ESTE NECESARĂ EFECTUAREA EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI, pentru proiectul: ”PAVILION ÎNVĂȚĂMÂNT/CAZARE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+2E ÎN CAZARMA 769 CORBU”, cod lucrare 2023-I-769, propus a fi amplasat în comuna Corbu (Capu Midia), Județul Constanța. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la seciul APM Constanța din Municipiul Constanța, strada Unirii, nr. 23, jud. Constanța în zilele de luni până vineri între orele 09,00-13,00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmct.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Constanța.

VALVISION MANAGEMENT S.R.L anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Construire centrala electrica fotovoltaica, racordare la SEN, imprejmuire si cai de acces” propus a fi amplasate in orasul Pogoanele , T 15-16, P 92,96, nr. cad. 28890, Judetul Buzau. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Buzau, Str Sfantul Sava de la Buzau 3, si la sediul din Municipiul Bucuresti , sector 1, str Buzesti nr 71 in zilele de luni- vineri intre orele 08:30- 13:00. Observatiile publiclui se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Buzau, str Sfantul Sava de la Buzau.nr 3. Transmiterea documentatiei solicitate se va face cu adresa de inaintare, prin secretariatul APM Buzau.

ECO SOLAR POWER SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,, RACORDARE CEF BANEASA IN STATIA DE TRANSFORMARE 110/20 KV BANEASA”, propus a fi amplasat in localitatea Baneasa, Judetul Constanta, intravilan si extravilan, De 756 (nr.cad. 102954), De 688, De 688/2, Str. Aerodromului (nr. cad. 102404), Str. Trandafirilor (nr. cad. 105274 – DN3), Str. Cismelelor (nr.cad. 103658), Str. Nucilor ( nr. cad.102593), Nr. cad.103836, De 562, DJ 391A (nr. cad. 103045), DCL 475 (nr. cad. 103200) si De 434 (nr.cad. 104467). Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Constanta, Str. Unirii, nr. 23 si la sediul ECO SOLAR POWER SRL , Str. Grigore Alexandrescu, nr. 89-97, Sector 1, Bucuresti, in zilele de luni pana joi, intre orele 09:00 – 13:00 si vineri intre orele 09:0 – 11:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Constanta.

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu. S.C. FORTUNA RESIDENCE DEVELOPMENT S.R.L. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “spalatorie auto”, propus a fi amplasat in Bucuresti, Intrarea Binelui nr. 1A, lot 2, sector 4. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Bucuresti din Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, Bucuresti si la sediul titularului S.C. FORTUNA RESIDENCE DEVELOPMENT S.R.L. din Bucuresti, Intrarea Binelui nr. 1A, C1 – pavilion administrativ, camerele 3 si 4, etaj 1, sector 4, in zilele de luni-vineri intre orele 8.30-12.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Bucuresti.

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu. SC TOTAL LIDER CONSTRUCT SRL SC TOTAL LIDER CONSTRUCT SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Construire 4 imobile locuinte colective cu regim de inaltime P+2E, amenajare incinta, imprejmuire, utilitati si DTOE”, propus a fi amplasat in Str. Mihai Eminescu, FN, Tarlaua 31, Parcela 109/1, Lot 2, Sat Tunari, Com. Tunari, Jud Ilfov. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii, Nr. 1, Sector 6, Bucuresti si la sediul SC Total Lider Construct SRL in Str. Duminicii, Nr. 14, Sector 4, Bucuresti in zilele de luni-joi, intre orele 9:00- 13:00, vineri intre orele 9:00 – 12:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Ilfov din strada Aleea Lacul Morii, Nr. 1, Sector 6, Bucuresti, email office@apmif.anpm.ro.

SC GDU ENERGY SRL, titular al proiectului Amenajare centrala electrica fotovoltaica “CEF GDU ENERGY LECHINTA” inclusiv organizare de santier propus a fi amplasat in localitatea Vermes, extravilan, comuna Lechinta, judetul Bistrita-Nasaud, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Bistrita-Nasaud in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul Amenajare centrala electrica fotovoltaica “CEF GDU ENERGY LECHINTA” inclusiv organizare de santier propus a fi amplasat in localitatea Vermes, extravilan, comuna Lechinta, judetul Bistrita-Nasaud, titular: SC GDU ENERGY SRL. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Bistrita-Nasaud din Bistrita, str. Parcului, nr. 20, in zilele de luni-joi intre orele 900-1500, si vineri intre orele 900-1300 si la urmatoarea adresa de internet http://apmbn.anpm.ro/ Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

POIANA PV POWER PLANT SRL, cu sediul in Judetul Constanta, Municipiul Constanta, Bdul Mamaia, nr. 175, camera 7, etaj 4, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: ,,Construire parc fotovoltaic Mircea Voda 2, statie de transformare MT/IT, posturi de transformare JT/MT, amenajare circulatii tehnologice, imnprejmuire teren, organizare de santier, pozare LES MT cu fibra optica pe drumurile de exploatare DE2215, DE2217, DE2223 si pozare LES IT cu fibra optica pe drumurile de exploatare DE2183, DE2197, DE2130, DE2201, DE2211″ , propus a fi amplasat in judetul Constanta, com. Mircea Voda, extravilan, parcelele A2216/1, A2218, A2224/2, De 2219, A2220, De 2221, A2222, A2212/1. Informatii privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta, str. Unirii, nr. 23, Constanta, Jud. Constanta, zilnic intre orele 9-13 si la sediul titularului: POIANA PV POWER PLANT SRL, cu sediul in Jud. Constanta, Municipiul Constanta, Bdul Mamaia, nr. 175, etaj 2. Observatiil publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta, str. Unirii, nr. 23, Constanta, jud. Constanta, intre orele 9.00- 13.00.

KONSTIMO COMPANY SRL, titular al activitatii “Intretinerea si repararea autovehiculelor” cod CAEN 4520 desfasurata in ILFOV,DOMNESTI; TARLAUA NR. 14; informeaza ca s-a depus solicitarea de emitere a autorizatiei de mediu. Informatii privind impactul asupra mediului pot fi obtinute la sediul APM ILFOV, Sector 6, Aleea Lacul Morii, Nr. 1, 0214306677, office@apmif.anpm.ro, intre orele 9:00 – 12:00. Eventuale observatii ale publicului, formulate in scris, se primesc zilnic, la sediul APM ILFOV.

ROGVAIV QUALITY COATINGS SRL, titular al activitatii Operatiuni de mecanica generala-cod CAEN 2562, desfasurate in Ilfov, Bragadiru, sos. Alexandriei nr. 544 informeaza ca s-a depus solicitarea de emitere a autorizatiei de mediu. Informatii privind impactul asupra mediului pot fi obtinute la sediul APM ILFOV, Sector 6, Aleea Lacul Morii, Nr. 1, 0214306677, office@apmif.anpm.ro, intre orele 9:00 – 12:00. Eventuale observatii ale publicului, formulate in scris, se primesc zilnic, la sediul APM ILFOV.

SC SED IMPEX SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: AMPLASARE STATIE DE SORTARE SPALARE MOBILA IN PERIMETRUL DE EXPLOATARE AGREGATE MINERALE-AUTORIZAT- propus a fi amplasat in Comuna Giurgita, T22, P6 SI P4 , Jud. Dolj. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Dolj, str. Petru Rares, nr. 1, Craiova, jud. Dolj si la sediul SC SED IMPEX SRL din Comuna Giurgita, str. Calea Dunarii nr. 58, Judetul Dolj in zilele de luni pana joi intre orele 8.00 – 16.00 si vineri intre orele 8.00 – 14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Dolj, str. Petru Rares, nr. 1, Craiova, jud. Dolj.

S.C. VGM SOLAR ENERGY S.R.L. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC VGM SOLAR ENERGY 1”, propus a fi amplasat în comuna BRABOVA, județul Dolj, pe terenurile identificate prin cartea funciară CF 34485, CF 34486, CF 34487, CF 34488, CF 34489, CF 34490, CF 34491, CF 34504, CF 34515, CF 34516, CF 34517, CF 34518, CF 34519, CF 34520, CF 34521, CF 34500 și CF 34450 (T 132, P 1; P 1/1, 2; P 3; P 4; P 5; P 6/1; P 6/2; P 6/3; P 3/1; P 5/1 LOT 1; P 5/1 LOT 2; P 5/1 LOT 3; P 5/1 LOT 4; 4/1) și pentru proiectul “CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC VGM SOLAR ENERGY 2”, propus a fi amplasat în comuna BRABOVA, județul Dolj, pe terenurile identificate prin cartea funciară CF 34461, CF 34462, CF 34463, CF 34525, CF 34529, CF 34530, CF 34531, CF 34532, CF 34533, CF 34535, CF 34536 (T 132, P 11; P 12; P 13 LOT 3; P 13 LOT 2; P 14; P 15; P 17 LOT II; P17). Informațiile privind proiectele propuse pot fi consultate la sediul APM Dolj, strada Petru Rareș, nr. 1, în zilele de luni până joi între orele 8:00 – 16:00 și vineri, între orele 8:00 – 14:00. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Dolj, strada Petru Rareș, nr. 1.

S.C. GIASS SOLAR ENERGY S.R.L. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC GIASS SOLAR ENERGY 2”, propus a fi amplasat în comuna Pleșoi, județul Dolj, pe terenurile identificate prin cartea funciară CF 30910, 30911, 30912, 30913, 30914, 30915, 30916, 30917, 30918 (T 159; P 1240/6; P 1240/1; P 1240/2; P 1; P 2; P 3/1 LOT2; P 3/2 LOT1; P 4; P 5; și P 6). Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Dolj, strada Petru Rareș, nr. 1, în zilele de luni până joi între orele 8:00 – 16:00 și vineri, între orele 8:00 – 14:00. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Dolj, strada Petru Rareș, nr. 1.

S.C. GIASS SOLAR ENERGY S.R.L. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC GIASS SOLAR ENERGY 1”, propus a fi amplasat în comuna Pleșoi, județul Dolj, pe terenul identificat prin cartea funciară CF 30859 (T 157, P 1231/4). Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Dolj, strada Petru Rareș, nr. 1, în zilele de luni până joi între orele 8:00 – 16:00 și vineri, între orele 8:00 – 14:00. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Dolj, strada Petru Rareș, nr. 1.

S.C. DAVIDE CONSTRUCT S.R.L, titular al proiectului ,,Amenajare exploatare agregate minerale în terasă cu redarea terenului în circuitul agricol”, anunță publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul propus a fi amplasat în extravilan Tecuci, Tarla: 87, Parcela: 420/1:

1. Tipul deciziei posibile luate de Agentia pentru Protectia Mediului Galati poate fi emiterea acordului de mediu sau respingerea solicitarii de emitere a acordului de mediu.
2. Documentele mentionate pot fi consultate pe site-ul A.P.M. Galati la următoarea adresă de internet: http://apmgl.anpm.ro — Reglementari — Acordul de mediu —Documentatii procedura EIA SI EA —Rapoarte EIA si studii EA .
Dezbaterea publica a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la sediul Primariei Municipiului Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918, Nr.66, Tecuci, in data de 25.09.2023, incepand cu orele 13:00.
3. Publicul interesat poate inainta comentarii/ opinii/ observatii privind documentele mentionate pe adresa de e-mail: office@apmgl.anpm.ro, pana la data de 25.09.2023.

Anexa nr. 5G la procedură. Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a Acordului de Mediu.

FELVENTI DANIEL-GEORGE anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a Acordului de Mediu pentru proiectul ,, CONSTRUIRE PENSIUNE DS+P+2E CU ANEXE ȘI SCOATERE DIN CIRCUIT AGRICOL TEREN IN SUPRAFATA DE 2.160 MP DIN TOTALUL DE 33.251 MP.”, oras Lehliu-Gară, Tarla 80, Parcela 1/1 intravilan, nr. cad. 20690, sat Buzoieni, județul Călărași. Informaţiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului – Agenţia pentru Protecţia Mediului Călăraşi cu sediul în şoseaua Chiciului, nr. 2, Călăraşi, Călăraşi, 910005 şi la domiciliul lui FELVENTI DANIEL-GEORGE, având domiciliul în Bulevardul I.C Brătianu, nr.6, et.4, ap.17, sector 3, București, în zilele de luni–vineri, între orele 1000–1400. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului.

PREZENTUL ANUNŢ VA FI PUBLICAT ATÂT ÎN PRESĂ CÂT ŞI LA SEDIUL ADMINISTRAŢIEI LOCALE PE TERITORIUL CĂREIA SE VA REALIZA PROIECTUL

ANUNT PUBLIC. Privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu. S.C. REGIO EXCAVATII S.R.L anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “EXPLOATARE AGREGATE MINERALE CU REFACEREA MEDIULUI” in perimetrul de exploatare « RATU CRAIESC 2 », extravilan oras Teius, la sud-est de localitatea Beldiu, jud. Alba. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Alba, Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7B si la sediul S.C. REGIO EXCAVATII S.R.L, mun. Turda, str. Stefan cel Mare nr. 4, jud. Cluj in zilele de luni – vineri, intre orele 8 – 16. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediile Agentiei pentru Protectia Mediului Alba.

S.C. PADEL CLUB BUCURESTI S.R.L. titular al proiectului Construire spatiu desfasurare activitati comerciale Parter, Imprejmuire, Utilitati si DTOE, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Ilfov, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru Construire spatiu desfasurare activitati comerciale Parter, Imprejmuire, Utilitati si DTOE, propus a fi amplasat in localitatea Tunari, Strada Nicolae Iorga nr. 41, Judetul Ilfov. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Ilfov din Bucuresti, str. Aleea Lacul Morii, nr. 1, sector 6, in zilele de luni – joi, intre orele 9 -13, precum si la urmatoarea adresa de internet: www.apm-ilfov.ro Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Ilfov.

Anunt public privind decizia etapei de incadrare. STOICA FLORIN-ALEXANDRU si STOICA ADRIANA anunta publicul interest asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Constanta, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: NU ESTE NECESARA EFECTUAREA EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI, pentru proiectul: “CONSTRUIRE LOCUINTA de VACANTA parter, imprejmuire, utilitat, 0RGANIZARE santier, propus a fi amplasat in judetul Constanta, comuna Corbu, parcela A579/22, lot E/1/3. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Constanta din municipiul Constanta, str. Unirii, nr.23, judetul Constanta, in zilele de luni pana vineri intre orele 09,00-13,00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmct.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Constanta.

SC GDU ENERGY SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Amenajare centrala electrica fotovoltaica “CEF GDU ENERGY LECHINTA” inclusiv organizare de santier propus a fi amplasat in localitatea Vermes, extravilan, comuna Lechinta, judetul Bistrita-Nasaud, titular: SC GDU ENERGY SRL SRL. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Bistrita-Nasaud din municipiul Bistrita, str. Parcului, nr. 20, si la sediul SC GDU ENERGY SRL din localitatea Halchiu, str. Bodului, nr. 740C, judetul Brasov, in zilele de luni-joi, intre orele 8-14 si vineri intre orele 8-13. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Bistrita-Nasaud din municipiul Bistrita, str. Parcului, nr. 20.

Anunt public privind decizia etapei de incadrare (titularul proiectului) S.C. REGIO EXCAVATII S.R.L. titular al proiectului “AMENAJARE IAZ PISCICOL in perimetrul de exploatare REGIO BERC IAZ”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Alba, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “AMENAJARE IAZ PISCICOL” propus a fi amplasat in extravilan oras Teius, jud. Alba. 1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Alba din mun. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7 B in zilele de luni-joi, intre orele 9 – 14,30, vineri intre orele 9 – 13, precum si la urmatoarea adresa de internet. apmab.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului. 2. Publicul interesat poate depune propuneri in ceea ce priveste continutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul APM Alba in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

S.C. ENGIE ROMANIA S.A., titular al proiectului “Extindere retea si bransament PRM, situat in judetul Galati, comuna Vanatori, satul Odaia Manolache, strada Podgorenilor, nr. 12E”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul”Extindere retea si bransament PRM” propus a fi amplasat in judetul Galati, comuna Vanatori, satul Odaia Manolache, strada Podgorenilor, nr. 12E. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la urmatoarea adresa de internet http:// apmgl.anpm.ro la sectiunea: Reglementari -Acordul de mediu – Proiect decizie etapa de incadrare. Observatiile publicului la proiectul deciziei de incadrare se primesc la A.P.M. Galati pe e-mail office@apmgl.anpm.ro sau pe fax 0236 471009, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Nestor Emil-Alexandru, titular al PUZ – “Construire complex logistic, drumuri de acces, utilitati, organizare de santier”, in in Judet Ilfov, Com. Balotesti , tarlaua 84, parcela 299/9,299/10; , NC 64916;64917; anunta publicul interesat asupra Deciziei etapei de incadrare luata in cadrul sedintei Comitetului Special constituit din data de 09.08.2023, urmand ca prima versiune a planului sa fie supusa procedurii de adoptare de catre autoritatile competente, fara aviz de mediu. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Ilfov( tel 021/4301523) in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

ECO SUN NICULESTI S.R.L., anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Dâmbovița: nu se supune evaluării impactului asupra mediului; nu se supune evaluării adecvate; nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC ȘI STAȚIE DE TRANSFORMARE ECO SUN NICULEȘTI”, propus a fi amplasat în județul Dâmbovița, comuna Niculești, sat Ciocănari, CF 75644, T 2, P 8/11. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmdb.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu. Carastere Mariana, cu domiciliul in judetul Constanta, Str. Pictor Nicolae Grigorescu, Nr. 34, mun. Constanta, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE Ds+P+4E CU SPATIU COMERCIAL LA PARTERUL CLADIRII, PISCINA EXTERIOARA, SPATII PARCARE, ALEI DE ACCES AUTO SI PIETONALE, IMPREJMUIRE SI AMENAJARE SPATII EXTERIOARE, amplasat in judetul Constanta, Loc. Navodari, Zona Mamaia Nord, str. A6, lot 3/3+ 3/4, CF 116594. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei de Protectia Mediului Constanta: municipiul Constanta, str. Unirii. Nr. 23, si la adresa titularului din judetul Constanta, Str. Pictor Nicolae Grigorescu, Nr. 34, mun. Constanta, in zilele de luni-vineri, intre orele 9.00- 13.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Constanta.

SINTION ALEXANDRU NICOLAE, cu domiciliul in comunca Rucar, sat Rucar, str. Brasovului, nr. 116, judetul Arges, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Construire locuinta”, propus a fi amplasat in comunca Dambovicioara, sat Dambovicioara, punct Muchie Nisipuri, judetul Arges. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului municipiul Pitesti, str. Egalitatii, nr. 50 A si la domiciliul domnului Sintion Alexandru Nicolae, cu domiciliul in comuna Rucar, satul Rucar, str. Brasovului, nr. 116, judetul Arges, in zilele de luni- vineri, intre orele 8:00 – 13:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Arges din Pitesti, str, Egalitatii, nr.50, judetul Arges, intre orele 8:00-13:00.

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu. CONSTANTIN COȘOFREȚ în calitate de reprezentant al Unității Militare 02248 BUCUREȘTI, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: ”PAVILION ÎNVĂȚĂMÂNT/CAZARE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+2E ÎN CAZARMA 769 CORBU”, cod lucrare 2023-I-769, propus a fi amplasat în comuna Corbu (Capu Midia), Județul Constanța. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Constanța: municipiul Constanta, str. Unirii nr. 23 şi la adresa titularului Unității Militare 02248 BUCUREȘTI din municipiul București, sector 6, str. Drumul Taberei, nr. 7H, în zilele de luni-vineri, între orele 9:00 – 13:00. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Constanța.

SC EY SOLAR INVESTMENT SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu SC EY SOLAR INVESTMENT SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu

SC EY SOLAR INVESTMENT SRL, cu sediul in Constanta ,str Calugareni nr. 2, ap.5, CUI 46927090 anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Construire centrala fotovoltaica, bransament electric, imprejmuire teren si scoatere teren (partiala si temporara) din circuitul agricol”, amplasat in extravilanul comunei Pischia, judetul Timis, conform extras 409636 rezultat ca urmare a unificarii CF 403130, 404041, 403094, 404035. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Timis, Municipiul Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, jud. Timis si la sediul,proiectant SC 3DarchiDraw SRL, str. Treboniu Laurean. nr.5, AP.8., Jud. .TIMIS, in zilele de luni-joi intre orele 8.00 – 16.30, vineri intre orele 8.00 – 14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timis.

Anexa 5.G la procedura de aplicare a Legii 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului. SC RADIN DISTRIBUTION GLOBAL SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru activitate conform COD CAEN 3811, 3812, 4645, 4649, 4677, 4690, 4775, 4941, propus a fi amplasat in Bucuresti, Str. Drum Intre Tarlale nr. 401-405, sector 3. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului ANPM BUCURESTI, Aleea Lacul Morii, Nr. 1, Sect. 6, Bucuresti si la sediul SC RADIN DISTRIBUTION GLOBAL SRL, Bucuresti, Str. Drum intre Tarlale nr. 401-405, sector 3 , in zilele de Luni-Vineri intre orele 8-17. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului ANPM BUCURESTI, Aleea Lacul Morii, Nr. 1, Sect. 6, Bucuresti.

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI TULCEA. Anunţ public privind decizia Etapei de încadrare
SC TULCEA GAZ SA titular al proiectului „EXTINDERE REŢEA GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ ȘI REFACERE DOMENIU PUBLIC AFECTAT”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei Etapei de încadrare de către APM Tulcea, prin continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „EXTINDERE REŢEA GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ ȘI REFACERE DOMENIU PUBLIC AFECTAT”, propus a se realiza în intravilanul mun. Tulcea, intrarea Livezilor, nr. VI, identificat prin nr. CF 38598, nr. cad.38598. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Tulcea, Str. Isaccei, nr. 73 (Clădirea Donaris), etaj 3, în zilele de luni până joi între orele 08.00-16.30 și vineri între orele 08.00-14.00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmtl.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Tulcea.

JUJONESCU CERASELA- DAIANA PERSOANA FIZICA anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “PROIECT TEHNIC DE IMPADURIRE necesar pentru accesarea schemei din programul PNRR /2022/C2 – Subinvestitia I.1.A “SPRIJIN PENTRU INVESTITII IN NOI SUPRAFETE OCUPATE DE PADURI”, pentru o suprafata (S*) de cca 1,2526 ha, detinuta de doamna Jujonescu Cerasela-Daiana, amplasata in raza UAT Belint – Judetul Timis” propus a fi amplasat pe raza comunei Belint, CF. nr. 406400, 406360, jud. Timis. Informatiile privind proiectul pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Timis, municipiul Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18- 18A, jud. Timis si la sediul titularului localitatea Nadrag, str. Scolii, bl. 19, sc. A, et. 4, ap. 14, jud. Timis, in zilele de luni- joi intre orele 8.00-16.30, vineri intre orele 8.00-14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timis.

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru S.C. MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L. S.C. MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L., anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul DESFIINTARE STATIE AUTOMATA DISTRIBUTIE CARBURANTI , propus a fi amplasat in municipiul Tg.Jiu , strada Termocentralei , nr. 22A , jud Gorj. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Gorj , strada Unirii , nr. 76 , judetul Gorj , in zilele de luni – vineri , intre orele 08 – 14 . Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Gorj .

SC TIMCON SA, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Construire imobil in regim de inaltime maxim 2S+P+8E pentru locuinte colective (cu functiuni complementare la parter) imprejmuire teren, realizare acces auto si pietonal, semnalistica pe fatada conform PUZ aprobat prin HCL nr. 464/09.09.2019”, propus a fi amplasat in Timisoara, identificat prin CF nr. 453836, CAD 453836, jud. Timis. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Timis, Municipiul Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, jud. Timis si la sediul titularului, Timisoara, str. Demetriade, nr. 1/3, sc. B, ap. 2, jud.Timis, in zilele de luni – joi intre orele 8.00 – 16.30, vineri intre orele 8.00 – 14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timis.

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu SPV SOLAR FARM S.R.L. SPV SOLAR FARM S.R.L. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “CONSTRUIRE CENTRALA FOTOVOLTAICA, IMPREJMUIRE si RACORDARE LA DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA” propus a fi amplasat in Extravilan, Comuna Desa, sat Desa, T2, P1, jud. Dolj (C.F. 30323). Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Dolj, strada Petru Rares, nr. 1 in zilele de luni pana joi intre orele 08.00- 14.00 si la sediul SPV SOLAR FARM S.R.L. judetul Dolj, localitatea Craiova, strada C.D. Fortunescu, nr. 18, ap.2 in zilele de luni pana joi intre orele 08.00- 14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Dolj, strada Petru Rares, nr.1. SPV SOLAR FARM S.R.L. Administrator VASILE GRIGORET.

Judetul Ilfov- Consiliul Judetean anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Infiintare centru de colectare prin aport voluntar, propus a fi amplasat in com. Moara Vlasiei, sat Moara Vlasiei, T116, P469, judetul Ilfov. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate zilnic la sediul A.P.M. Ilfov din Bucuresti, str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6 si la sediul Consiliului Judetean Ilfov din Bucuresti, str. Ernest Juvara nr. 3-5, sector 6. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov din Bucuresti, str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6.

MRF AVA GROUP anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Construire spalatorie auto self service din structura metalica usoara, demontabila si sala de asteptare din structura metalica usoara inchisa cu panouri termoizolante, imprejmuire, utilitati”, propus a fi amplasat in jud Ilfov, Magurele, Loc Varteju, Str Bucuresti nr 189. Informatiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov: Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1 si la sediul MRF AVA GROUP, Str Bld Alexandru Obregia nr 22A. Bl H30, ScB, ap 58, sector 4, Bucuresti, in zilele de Luni – Joi, intre orele 900 – 1200. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu (titularul proiectului) PRIMARIA SECTORULUI 3, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “CONSTRUIRE PASAJ SUPRATERAN PESTE BULEVARDUL CAMIL RESSU SI ORGANIZARE DE EXECUTIE LUCRARI”, propus a fi amplasat in Bucuresti, sector 3, Bd. Nicolae Grigorescu cu Bd. Camil Ressu. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bucuresti, din Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, si la sediul titularului PRIMARIA SECTORULUI 3 din Calea Dudesti, nr. 191, Sector 3, Bucuresti, in zilele de luni-vineri, intre orele 9.00-12.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bucuresti.

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu. SC LUANA TOURS 2004 SRL cu sediul social în județul Constanța, Aleea Perla, Hotel Fortuna, Eforie Nord, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚII TURISTICE – HOTEL FORTUNA”, amplasat în județul Constanța, Eforie Nord, Aleea Perla, Hotel Fortuna, Constanța. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Constanța: municipiul Constanța, str. Unirii, nr. 23 și la sediul SC LUANA TOURS 2004 SRL din județul Constanța, Eforie Nord, Aleea Perla, Hotel Fortuna, în zilele de luni-vineri, între orele 9:00-13:00. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului Constanța.

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a Acordului de Mediu. SC ITALIAN CAN COMPANY SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “SCHIMBARE DE DESTINATIE – CLADIRE PARTER, DIN HALA DEPOZITARE IN HALA DE PRODUCTIE INGRASAMINTE DE SOL, FERTILIZANTI SI DEPOZITARE, CU RECONFIGURAREA FATADELOR, RECOMPARTIMENTARI SI MODERNIZARI INTERIOARE, CONSOLIDARE”, propus a fi amplasat in SOSEAUA BUCURESTI – OLTENITA, KM 54, MITRENI, JUDETUL CALARASI. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului – Agentia pentru Protectia Mediului Calarasi cu sediul in Soseaua Chiciului, nr. 2, judetul Calarasi, 910005, in zilele luni-vineri, intre orele 10.00- 14.00 Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului, Agentia pentru Protectia Mediului Calarasi.

SC GMG LOGISTIC PARK SRL titular al proiectului “Elaborare Documentatie Tehnica pentru Autorizarea Executarii Lucrarilor de Interventii in vederea Reconstruirii partiale – Hala de Depozitare si Birouri P+2E, Organizare de santier” anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Cluj, fara evaluarea impactului asupra mediului in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul mentionat propus a fi amplasat in municipiul Cluj-Napoca, str. Taietura Turcului, nr. 47, judetul Cluj. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Cluj din Calea Dorobantilor, nr. 99, Cluj- Napoca, cod 400609, tel. 0264 410 722, fax 0264 410 716, e-mail office@apmcj.anpm.ro, in zilele de luni- vineri, intre orele 9.00 -14.00, precum si la adresa de internet http://apmcj.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului”.

Halmagean Ionel-Alin, cu domiciliul in localitatea Bocsig, bl. 4, sc. B, et. 2, ap. 11, judetul Arad, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Sprijin pentru investitii in noi suprafete ocupate de paduri in Comuna Bocsig, judetul Arad – Halmagean Ionel-Alin”, propus a fi amplasat in extravilanul comunei Bocsig, sat Manerau, FN, identificat prin CF 302557 si CF 302505 Bocsig, judetul Arad. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Arad din Arad, str. Splaiul Muresului, FN, jud. Arad si la domiciliului titularului in localitatea Bocsig, bl. 4, sc. B, et. 2, ap. 11, judetul Arad, in zilele de luni-vineri, intre orele 9-14. Observatiile publicului transmise electronic se primesc zilnic la sediul APM Arad din Arad, str. Splaiul Muresului, FN, jud. Arad.

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu ,,Construire hala – garaj auto, put forat, bazin vidanjabil, organizare de santier si imprejmuire teren. Societatea NEGREA PROJECT SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Construire hala – garaj auto, put forat, bazin vidanjabil, organizare de santier si imprejmuire teren, propus a fi amplasat in orasul Otopeni, judetul Ilfov. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov, Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, Bucuresti si la sediul titularului: Str. MATEI VOIEVOD 49, Sector 2, Bucuresti in zilele de luni-joi intre orele 8.00- 16.30, vineri intre orele 8.00-14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Ilfov. NEGREA PROJECT SRL

Fundatia Statusul Romano-Catolic din Transilvania cu sediul in mun. Cluj Napoca, str. Iuliu Maniu, nr. 5, judetul Cluj, titular al proiectului Amenajamentul fondului forestier proprietate privata apartinand Fundatiei Statusul Romano-Catolic din Transilvania, U.P. I Fundatia Statusului Romano- Catolic din Transilvania cu amplasamentul in U.A.T. comuna Baciu, judetul Cluj, in conformitate cu HG 1076/2004 anunta publicul interesat ca s-a elaborat si s-a depus la APM Cluj prima versiune a planului mentionat in vederea solicitarii avizului de mediu. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului a planului de urbanism propus pot fi consultate la sediul APM CLUJ, Calea Dorobantilor, Nr. 99, Cluj Napoca, Jud. Cluj, si la sediul titularului, de luni pana joi intre orele 09.00 – 16.00, vineri intre orele 09- 13.00. Observatiile publicului cu privire la prima versiune a planului propus si eventualele efecte ale acestuia asupra mediului se primesc zilnic la sediul APM CLUJ, in termen de 18 zile calendaristice de la data publicarii anuntului.

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu. S.C. MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “DESFIINTARE STATIE DISTRIBUTIE CARBURANTI EXISTENTA MOL CONSTANTA 4” din localitatea Constanta, Str. Dezrobirii nr. 82B, jud. Constanta. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta, Municipiul Constanta, Strada Unirii, Nr. 23, jud. Constanta si la sediul titularului, municipiul Cluj- Napoca, Bd. 21 Decembrie 1989, Nr. 77, Camera C 11, cladirea C-D The Office, etaj 1, jud. Cluj, in zilele de luni-joi, intre orele 08.00-16.30, vineri intre orele 08.00-14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta.

Anexa 5.G la procedura de aplicare a Legii 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului. Societatea de Transport Bucuresti STB S.A. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Substatie modulara tip container cu amenajare amplasament, montaj si punere in functiune, in conformitate cu cerintele Caietului de Sarcini SME198 si a specificatiei tehnice Substatie electrica de tensiune” , propus a fi amplasat in Bucuresti, sector 4, strada Emil Racovita, nr. 7. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului ANPM BUCURESTI, Aleea Lacul Morii, Nr. 1, Sect. 6, Bucuresti si la sediul Societatii de Transport Bucuresti STB S.A. , in zilele de luni – vineri intre orele 07:00 – 15:00 . Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului ANPM BUCURESTI, Aleea Lacul Morii, Nr. 1, Sect. 6, Bucuresti.

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu S.C. MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “DESFIINTARE STATIE MOBILA DISTRIBUTIE CARBURANTI” din localitatea Giarmata, Autostrada A1 Tronson Timisoara-Lugoj, km 47+650M Lot 3 Dreapta, CF nr. 405995, nr. Cad. 405995, jud. Timis. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Timis, municipiul Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu Nr. 18- 18A, jud. Timis si la sediul titularului municipiul Cluj-Napoca, Bd. 21 Decembrie 1989, Nr. 77, Camera C11, cladirea C-D The Office, etaj 1, jud. Cluj, in zilele de luni-joi, intre orele 08.00- 16.30, vineri intre orele 08.00- 14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Timis.

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu (titularul proiectului) S.C. PADEL CLUB BUCURESTI S.R.L. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Construire spatiu desfasurare activitati comerciale Parter, Imprejmuire, Utilitati si DTOE propus a fi amplasat in Localitatea Tunari, Strada Nicolae Iorga nr. 41, Judetul Ilfov. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Ilfov, din Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, si la sediul titularului din Municipiul Bucuresti, Sector 1, Intrarea Cretei nr. 8-10, Apt 1. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Ilfov.

SC GREEN GRID ONE SRL, anunta publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectului – “Reazlizare parc fotovoltaic, utilitati aferente, imprejmuire, statie de transformare, creare access si record la SEN”, propus a fi reazlizat in intravilan Sebis, FN (teren intravilan pasune – CF nr. 301224, nr. 301228, nr. 301222, nr. 301251), jud. Arad. Proiectul acordului de mediu si informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului din Arad, Splaiul Mures, FN, jud. Arad, in zilele de luni pana vineri, intre orele 09:00-14:00, precum si la urmatoarea adresa de interner www.apmar.anpm.ro. Comentarii/observatii publicului se primesc la sediul APM Arad, Splaiul Mures, FN, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Green Power Energy Market Srl anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Construire centrala termica fotovoltaica (CEF) Ciocanesti 2, propus a fi amplasat in comuna Ciocanesti, sat, Ciocanesti, str. cantacuzino T34/2, P420/12,jus. Dambovita. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate pe site-ul APM Dambovita http://www.anpm.ro/web/ apmdambovita/ acorddemediu/ anunturipublice. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Dambovita

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu. TULCEA GAZ SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „EXTINDERE REȚEA GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ ȘI REFACERE DOMENIU PUBLIC AFECTAT” propua a se realiza în intravilanul mun. Tulcea, intrarea Livezilor, nr. VI, identificat prin nr. CF 38598, nr. cad. 38598, jud. Tulcea. Informațiile cu privire la proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Tulcea, str. Isaccei, nr. 73, (Clădire Donaris), etaj 3, Municipiul Tulcea, de luni până joi între orele 08.00-16.30 și vineri între orele 08.00-14.00 și la sediul beneficiarului TULCEA GAZ SA, mun. Tulcea, str. Isaccei, nr. 73. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Tulcea, str. Isaccei, nr. 73, (Clădire Donaris), etaj 3, Municipiul Tulcea, site: http://apmtl.anpm.ro.

SC/PF Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Plantelor (ICDPP Bucuresti), titular al proiectului;„SCHIMBARE DE DESTINATIE SI MODERNIZAREA STATIEI PILOT EXPERIMENTALE DESTINATA MICROPRODUCTIEI BIOPRODUSELOR DE UZ FITOSANITAR”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către ANPM BUCURESTI, Aleea Lacul Morii, Nr. 1, Sect. 6, Bucuresti, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul„SCHIMBARE DE DESTINATIE SI MODERNIZAREA STATIEI PILOT EXPERIMENTALE DESTINATA MICROPRODUCTIEI BIOPRODUSELOR DE UZ FITOSANITAR”, propus a fi amplasat în Bucuresti, sector 1, Bd. Ion Ionescu de la Brad, nr 8.
1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului ANPM BUCURESTI, Aleea Lacul Morii, Nr. 1, Sect. 6, Bucuresti, precum şi la următoarea adresă de internet apmbuc.anpm.ro sau la sediul titularului ICDPP Bucuresti din Bd. Ion Ionescu de la Brad, nr 8, în zilele de luni-vineri, între orele 9.00-12.00. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.
2. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului ANPM BUCURESTI, Aleea Lacul Morii, Nr. 1, Sect. 6, Bucuresti, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu STOICA ALEXANDRU.
STOICA FLORIN-ALEXANDRU si STOICA ADRIANA, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: Construire locuinta de vacanta parter, imprejmuire, utilitati, organizare santier, propus a fi amplasat in Com. Corbu, intravilan, sola 115, parcela A579/22, lot E/1/3 jud. Constanta. Informaliile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Constanta Municipiul Constanta, str. Unirii nr. 23 si la adresa titularului STOICA ALEXANDRU, cu domiciliul in Otopeni,str. 23 AUGUST, nr 139C in zilele de luni-vineri, intre orele 9.00 – 13.00. Observaliile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia Mediului Constanta.

SC DANUBE SOLAR SIX SRL, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Construire parc fotovoltaic 3, imprejmuire si organizare de santier, in comuna Cotofenii din Dos, judetul Dolj” propus a fi amplasat in comuna Cotofenii din Dos, pe terenurile din T 96,P 1592/1 (nr. cadastral 40324), T 94,P 1587 (nr. cadastral 40411), T 35/1,P 1070 (nr. cadastral 40417), T 35/1,P 1067/1 (nr. cadastral 40419), T 35/1, P 167/2 (nr. cadastral 40420), T 96,P 1592/2 (nr. cadastral 40325), T 35/1, P 1072/2 (nr. cadastral 40412), T 35/1, P 1072/1 (nr. cadastral 40413), T 35/1,P 1072/1 (nr. cadastral 40414), T 35/1,P 1072/2 (nr. cadastral 40415), T 95,P 1589/5 (nr. cadastral 40321), T 95,P 1589/2 (nr. cadastral 40320), T 35/1, P 1024/1 (nr. cadastral 40434), judetul Dolj.Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Dolj, strada Petru Rares, in zilele de luni pana joi intre orele 8.00- 16.00 si vineri intre orele 8.00- 14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Dolj, strada Petru Rares, nr.1.

SC COTOFENI SOLAR PLANT SRL, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Construire parc fotovoltaic 2, imprejmuire si organizare de santier, in comuna Cotofenii din Dos, judetul Dolj” propus a fi amplasat in comuna Cotofenii din Dos, pe terenurile din T91, P1564/1 (nr. cadastral 38292), T35/1 P1024/4 (nr. cadastral 40431), T35/1, P1045;1055;1056;1058;1059; 1061/1; 1062;1064; 1064/2 (nr. cadastral 40437), T35/1, P1024/2 (nr. cadastral 40432), T 35/1,P 1024/4 (nr. cadastral 40429), T35/1, P1577 (nr. cadastral 40424), T 35/1,P 1578 (nr. cadastral 40425), respectiv in T 35/1,P 1030/1(nr. cadastral 40423), judetul Dolj.Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Dolj, strada Petru Rares, in zilele de luni pana joi intre orele 8.00- 16.00 si vineri intre orele 8.00- 14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Dolj, strada Petru Rares, nr.1.

SC DOBRUNUS FOTOVOLTAIC SRL, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Construire parc fotovoltaic 4, imprejmuire si organizare de santier, in comuna Cotofenii din Dos, judetul Dolj” propus a fi amplasat in comuna Cotofenii din Dos, pe terenurile din T 90,P 1559/2 (nr. cadastral 38285), T 91,P 1566/2 (nr. cadastral 38296), T 91,P 1566/1 (nr. cadastral 38297), T 90,P 1560 (nr. cadastral 38279), T 90,P 1559/4 (nr. cadastral 38284), T 89,P 1552 (nr. cadastral 38496), T 90,P 1554, 1556, 1557 (nr. cadastral 38277), T 89,P 1550 (nr. cadastral 38495), T 90,P 1559/1;1559/2 (nr. cadastral 38282), T 35/2,P 1034 (nr. cadastral 39068), T89, P1544, 1546 (nr. cadastral 38493), T89, P1537, 1539, 1541, 1543 (nr. cadastral 38490), T89, P1548 (nr. cadastral 38494), T 35/1, P1024/1 (nr. cadastral 40502), judetul Dolj.Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Dolj, strada Petru Rares, in zilele de luni pana joi intre orele 8.00- 16.00 si vineri intre orele 8.00- 14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Dolj, strada Petru Rares, nr.1.

EOL ENERGY S.R.L. anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Dambovita: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii asupra corpurilor de apa, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,,Centrala fotovoltaica 7,8 MW de producere a energiei electrice din conversia energiei solare in orasul Racari, localitatea Colacu, judetul Dambovita “, propus a fi amplasat in orasul Racari, localitatea Colacu, judetul Dambovita. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la A.P.M. Dambovita din Municipiul Targoviste, str. Calea Ialomitei, nr. 1, judetul Dambovita, in zilele de luni -vineri, intre orele 9.00 – 16.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmdb.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii, la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Composesoratul Urbarial Vasoaia si persoanele fizice Pavel Zorica si Birau Marius Claudiu, titulari al planului – Amenajamentul fondului forestier proprietate privata apartinand Composesoratului Urbarial Vasoaia si persoanelor fizice Pavel Zorica si Birau Marius Claudiu, aduce la cunostinta publicul ca decizia etapei de incadrare conform H.G. nr. 1076/2004, este cea de adoptare a planului cu aviz de mediu, planul necesitand efectuarea evaluarii de mediu si evaluarii adecvate. Propunerile de reconsiderare ale deciziei se vor transmite in scris, in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului, la sediul APM Arad, Splaiul Muresului, FN, jud. Arad.

Anunt public privind depunerea solicifarii de emitere a acordului de mediu. SC SERTEDRA SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Statie de betoane mobila ecologica”, propus a fi amplasat in corn. Marsa, extravilan, Tarla 73, Parcelele 484-488, jud. Giurgiu. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu din Giurgiu, sos. Bucuresti, nr. 111, sc. A+B, si la sediul SC SERTEDRA SRL din sat Magura cu Liliac, comuna Draganesti de Vede, jud. Teleorman. Observatiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Giurgiu in zilele de lunijoi, intre orele 9.00- 14,00 si vineri intre orele 9.00- 12.00.

ANEXA Nr. 5.G la procedură. Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu.
SC SANTO RAPHAEL SRL anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “MODERNIZARE/ RECOMPARTIMENTARE SI EXTINDERE FABRICA PRODUSE NATURISTE”, propus a fi amplasat în Loc. Tunari, jud. Ilfov, str. M. Eminescu, nr.18C.  Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului A.P.M. Ilfov, str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6 și la sediul SC SANTO RAPHAEL SRL, Loc. Tunari, jud. Ilfov, str. M. Eminescu nr.18C, în zilele de luni-vineri, între orele 09:00-13.00. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului A.P.M. Ilfov.

ANUNȚ PUBLIC. DAVIDE CONSTRUCT S.R.L, titular al proiectului ,,Amenajare exploatare agregate minerale în terasă cu redarea terenului în circuitul agricol”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare cu evaluarea impactului asupra mediului și fără evaluarea impactului asupra corpurilor de apă de către A.P.M. Galați, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul propus a fi amplasat în Tecuci, Tarla: 87, Parcela: 420/1.
l.  Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmgl.anpm.ro — Reglementari — Acordul de mediu — Drafturi acte de reglementare — Proiect decizie etapa de încadrare 2023.
2. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce privește conținutul raportului privind impactul asupra mediului pe adresa de e-mail: office@apmgl.anpm.ro, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe propria pagină de internet a A.P.M. Galați.

LAZAR ION, cu domiciliul in Comuna Berceni, Judet Ilfov, Str.1 Decembrie 1918; beneficiar alaturi de SISU ALEXANDRA, VASILE MILEA, SPANU IOANA, SPANU ION, GHENU CORNELIA al planului PUZ – “ANSAMBLU LOCUINTE (P+1E+M), FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII, UTILITATI” situat in judetul Ilfov, comuna Berceni, T39, P119/2/13,14,15; cu Nr. Cad: 69361,2801,1180, anunţă publicul interesat asupra parcurgerii etapei de incadrare in cadrul sedintei Comitetului Special Constituit din data de 14.06.2023, urmand ca planul propus sa fie supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov Aleea Lacul Morii nr 1, Sector 6 Bucuresti, (tel 021.430.14.02), in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Subscrisa, DELTA CARPET SRL, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “CONSTRUIRE ANSAMBLU HALE DEPOZITARE, BIROURI, P+1E PARTIAL”, propus a fi amplasat in Orasul Popesti-Leordeni, Judetul Ilfov, Str. Pavel Ceamur, Nr.2B. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul ANPM IF, Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, L -J 9.00 – 13.00, V 9.00 – 12.00, precum si la Primaria Orasului Popesti-Leordeni. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM IF.

SC DIRECT LINE INOX IMPEX SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Construire hala de productie si depozitare, imprejmuire teren si racorduri si bransamente la utilitati “, propus a fi amplasat in municipiul Turda, str. Campiei, nr. 126B, jud. Cluj. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Cluj, din municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Dorobantilor, nr. 99, in zilele de luni- joi intre orele 0900 – 1400 si vineri intre orele 09.00 – 12. 00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Cluj, str. Calea Dorobantilor, nr. 99, Jud. Cluj.

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu S.C. COM CANT 91 S.R.L. prin ROSU ECATERINA TINELA anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ” CONSTRUIRE CORP C1 -PARTER CU DESTINATIA DE SALA EVENIMENTE CU SPATII ANEXE SI CORP C2 -S+P CU DESTINATIA DE CRAMA”, propus a fi amplasat in Str. Henry Ford, nr. 48, com. Malu Mare, sat Preajba, Jud. Dolj. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Dolj, Craiova, str. Petru Rares, nr. 1, jud. Dolj, si la sediul S.C. COM CANT 91 S.R.L., mun. Craiova, Calea Bucuresti, bl. M8, Jud. Dolj, adresa de internet http://apmdj.anpm.ro, in zilele de luni- joi, intre orele 08:00 -16:00 si vineri intre orele 08:00 – 14:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Dolj, strada Petru Rares, nr. 1, jud. Dolj, fax: 0251/419.035, e-mail: office@apmdj.anpm.ro.

MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN PRIMAR LIA OLGUTA VASILESCU PENTRU COMPANIA DE APA OLTENIA SA REPREZENTATA DE DIRECTOR ALIN IONUT SUIU PRIN MXM TOPGEOPRO DESIGN SRL REPREZENTATA DE DIRECTOR ILINCA IULICA MONICA PRIN IMPUTERNICIT ILINCA MIHAI GABRIEL, titular al proiectului „Proiectare și Execuție canalizari pluviale în Municipiul Craiova, străzile Dobrogea, Braila, Poienii și alei adiacente, jud. Dolj”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Dolj, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Proiectare și Execuție canalizari pluviale în Municipiul Craiova, străzile Dobrogea, Braila, Poienii și alei adiacente, jud. Dolj”, propus a fi amplasat in Craiova, străzile Dobrogea, Braila, Poienii și alei adiacente. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la urmatoarea adresa de internet: http://apmdj.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Dolj.

Raiciu Sorin, in calitate de titular al proiectului Construire 2 Hale Depozitare Parter, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul nr. 586/2023 propus a fi amplasat in Soseaua de Centura, Nr. 43, com. Chiajna, Jud Ilfov. Informatiiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Ilfov din Alea Lacul Morii Nr. 1, sec. 6 Bucuresti si la sediul Raiciu Sorin, Sos. De Centura Nr. 43, Chiajna, in zilele de Luni-Vineri Intre orele 8:00-16:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Ilfov din strada Aleea Lacul Morii nr1 sector 6 Bucuresti, office@apmif.anpm.ro

SC. TRANSALPINA FAN SRL, titular al proiectului : “EXTINDERE HALA PRODUCTIE SI CONSTRUIRE CLADIRE VESTIARE” propus a fi amplasat in jud. Alba ,PIANU DE JOS, STR. VINTISOARA, NR 41, CF 78252, identificat prin 78252 Pianu, Nr. top. 78252, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului : loc. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7 B, jud. Alba si la sediul in zilele de luni – joi, intre orele 8.00- 16.00 si vineri intre orele : 8.00-14.00 si la sediul titularului: jud Alba, SUGAG Str. Valea Frumoasei Nr. 41.

FITER BIANCA- ANDREEA, FITER DORU si BALLENDAT NATALIA titulari ai “PUZ-Dezvoltare zona de locuinte cu functiuni complementare cu preluarea avizelor din C.U. nr. 227/17.02.2020”, propus a fi amplasat in com. Dumbravita, teren identificat prin CF 413611, 413612, jud. Timis, (St= 37.100 mp), aduc la cunostiinta publicului ca decizia etapei de incadrare, din procedura de reglementare conform H.G. nr. 1076/2004, este cea de adoptare a planului fara aviz de mediu. Propunerile de reconsiderare ale deciziei se vor transmite in scris, in termen de 10 zile calendaristice, la sediul APM Timis, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18- 18A, Timisoara.

OMV PETROM S.A anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Braila in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Construire Parc fotovoltaic Oprisenesti inclusiv bransamente si racorduri”, propus a fi amplasat in judetul Braila, oras Ianca, sat Oprisenesti, Str. Brailei nr. 106, Cv 21, P248: proiectul nu se supune evaluarii impactului asupra mediului. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Braila din mun. Braila, B-dul Independentei, nr.16, Bl. B5, de luni pana vineri, intre orele 9.00- 13.00, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmbr.anpm.ro – sectiunea Reglementari / Acordul de mediu / Drafturi acte reglementare. Publicul interesat poate inainta comentarii / observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Braila.

Subsemnatul VELISCU MIHAI avand domiciliul in Str. Petre Ionel, nr. 122, satul Branesti, comuna Branesti, judetul Ilfov, titular al planului/programului “PUZ – CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE INDIVIDUALE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, P+1+M, AMENAJARE CIRCULATII”, localitatea GRADISTEA, Str. Lalelelor, nr. – , Tarla 2, Parcela 14/1, cod postal 077110, nr. Cad. 52951, anunţă publicul interesat asupra disponibilizarii proiectului de plan/program mentionat si a finalizarii raportului de mediu, organizarii dezbaterii publice pentru proiectul de plan/program propus, inclusiv a raportului de mediu. Raportul de mediu poate fi consultat la sediul Agentiei de Protectie a Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii nr.1 (in spatele benzinariei Lukoil), sector 6, de luni pana vineri intre orele 900 – 1200 . Comentarii si propuneri se primesc in scris la sediul A.P.M.IF., in termen de 48 zile de la data publicarii anuntului. Dezbaterea publica va avea loc la sediul Agentiei de Protectie a Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii nr.1 (in spatele benzinariei Lukoil), sector 6, Municipiul Bucuresti, la data de 10.08.2023, ora 15:00. La dezbaterea deschisa publicului vor participa urmatoarele autoritati: Agentia pentru Protectia Mediului Ilfov, Administratia Nationala Apele Romane – Sistemul de Gospodarire a Apelor Ilfov-Bucuresti, Directia de Sanatate Publica Ilfov, Agentia Nationala pentru Arii Naturale Protejate, Instituția Prefectului Județul Ilfov, Primaria Comunei Gradistea, Judetul Ilfov, Garda Nationala de Mediu – Comisariatul Judetean Ilfov, Consiliul Judetean Ilfov, Garda Forestiera Bucuresti, E-Distributie Muntenia S.A., Distrigaz Sud Retele, Apa Ilfov S.A., Orange Romania Communications S.A., Directia pentru Agricultura Judeteana Ilfov.

Unitatea Admministrativ Teritoriala Comuna Provita de Sus, titular al proiectului ,,Modernizare drumuri comunale si satesti in comuna Provita de Sus , judetul Prahova anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Prahova in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului de a nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata, fara evaluarea impactului asupra corpurilor de apa, pentru proiectul ,,Modernizare drumuri comunale si satesti in comuna Provita de Sus , judetul Prahova ,, propus a fi amplasat in comuna Provita de Sus de Sus judeul Prahova . 1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Agentia pentru Protectia Mediului Prahova din ,municipiul Ploiesti, Str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306 in zilele de luni -vineri, intre orele 8:00-16:00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro/ Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 26.06.2023.

Titularul planului UAT Frasin, cu sediul in Orașul Frasin, Str. Calea Bucovinei, nr. 85, jud. Suceava, in calitate de titular anunță publicul interesat asupra disponibilizării și finalizării raportului de mediu și a studiului de evaluare adecvată pentru planul “Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publică și privată aparținand orașului Frasin – UP I Frasin, situat pe teritoriul U.A.T.-urilor: Frasin și Campulung Moldovenesc, județ Suceava. Raportul de mediu și studiul de evaluare adecvată elaborate sunt disponibile publicului la sediul Agenției pentru Protecţia Mediului Suceava din localitatea Suceava, str. Bistriței nr. 1A, jud. Suceava, și la sediul titularului din Orașul Frasin, Str. Calea Bucovinei, nr. 85, jud. Suceava, in zilele de luni-joi intre orele 8:00-16:00 și vineri intre orele 8:00- 14:00. Dezbaterea publică va avea loc la sediul Primăriei Frasin din Orașul Frasin, Str. Calea Bucovinei, nr. 85, jud. Suceava in data de 01.08.2023, incepand cu ora 13:00. Comentarii și propuneri se primesc in scris la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Suceava in termen de 45 de zile de la data publicării anunțului respectiv pană la data de 01.08.2023.

Parohia Greco- Catolica Hodac, Parohia Ortodoxa Casva I, Parohia Reformata Glajarie, Parohia Reformata Gurghiu si Parohia Romano-Catolica Gurghiu, judetul Mures, anunta publicul interesat asupra depunerii la APM Mures a primei versiuni a Amenajamentul silvic intocmit pentru UP XVI Asociatia Parohiilor din judetul Mures, in vederea obtinerii Avizului de mediu. Informatii privind potentialul impact asupra mediului al amenajamentului propus pot fi consultate la A.P.M. Mures loc. Targu Mures, str. Podeni, nr. 10, luni intre orele 9.00- 15.00 si marti- vineri intre orele 9.00- 12.00 in intervalul de 15 zile de la data anuntului sau la adresa de e-mail: office@apmms.anpm.ro. Sugestii / observatii pot fi depuse in scris la APM Mures in acelasi interval de timp.

Composesoratul Posaga de Jos, cu sediul in comuna Posaga, sat Posaga de Jos, nr. 145B, judetul Alba, titular al proiectului de plan ,,Amenajamentului fondului forestier proprietate privata a Composesoratului Posaga de Jos, judetul Alba, U.P. I Posaga de Jos”, cu amplasamentul in U.A.T. Posaga, anunta publicul interesat ca s-a elaborat si s-a depus la APM Alba prima versiune a planului mentionat in vederea solicitarii avizului de mediu. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului a planului propus pot fi consultate la sediul APM Alba ,str. Lalelelor nr. 7 B si la sediul titularului in zilele de luni -joi, intre orele 09 – 14.30, vineri 9-13. Observatiile publicului cu privire la prima versiune a planului propus si eventualele efecte ale acestuia asupra mediului se primesc zilnic la sediul APM Alba, in termen de 15 zile calendaristice de la data aparitiei prezentului anunt.

SC DMD-EMERIT SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ” Construire hala de productie si depozitare confectii metalice parter si corp administrative P+E si imprejmuire ” , propus a fi amplasat in Loc. Jebel , str Drumul Ciacovei , nr. FN, teren identificat prin extras CF nr.409767, Jud. Timis . Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Timis , localitatea Timisoara str. Liviu Rebreanu , nr.18-18A, jud Timis si la adresa titularului SC DMD-EMERIT SRL , Loc.Jebel , str. Drumul Ciacovei , nr.FN, jud. Timis , in zilele de luni- joi intre orele 8⁰⁰ – 16⁰⁰ si vineri intre orele 8.00 – 14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timis.

ANUNT PUBLIC. COCONU CRISAN, cu domiciliul in orasul Chitila, str I.C. Bratianu nr 2, jud Ilfov, titular al notificarii privind PUZ introducere terenuri cu suprafata totala de 3.000mp din extravilan arabil in intravilan zona Z4- zona cu destinatie mixta – in vederea construirii de locuinte permanente, sezoniere, spatii cazare si alimentatie, constructii aferente echiparii tehnico-edilitare si amenajari aferente, amplasat in Jud CONSTANTA. Comuna. CORBU, sector extravilan, tarla 117, parcelele A 610/14/4/9/1, nr A 610/14/4/9 Lot 2/2, nr A 610/14/4/9 Lot 2/1, nr. A 610/14/4/9/3, nr. A 610/14/4/9/4 lot 1, nr. A 610/14/4/9/4 lot 2, anunta publicul interest ca, in urma parcurgerii etapei de incadrare in sedinta CSC din data de 12.04.2023, s-a luat decizia supunerii procedurii de adoptare fara aviz de mediu. Publicul poate formula comentarii privind decizia etapei de incadrare pe care le transmite in scris Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta, str. Unirii nr. 23 tel/fax 0241/546696, in termen de 10 zile calendaristice de la data publicarii anuntului.

Anunt public privind decizia etapei de incadrare (titularul proiectului). SC/PF Bozga Elena-Andreea, titular al proiectului locuință unifamiliară cu regim de înălțime parter, piscină, anexe grădină, amenajări exterioare și modificare împrejmuire la strada Băicoianu, construire ponton, foișor și garaj de barcă, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Ilfov, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: nu se supune evaluării impactului asupra mediului, pentru proiectul locuință unifamiliară cu regim de înălțime parter, piscină, anexe grădină, amenajări exterioare și modificare împrejmuire la strada Băicoianu, construire ponton, foișor și garaj de barcă, propus a fi amplasat în comuna snagov, sat Tancabesti, str. I. C. Baicoianu, nr. 39, județul Ilfov. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Ilfov din Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, în zilele de luni-vineri, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmif.anpm.ro/. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

S.C. ALMA TOTAL SOLUTIONS S.R.L. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul CONSTRUIRE 2 CORPURI DE HALE CU FUNCTIUNEA DE DEPOZITARE,SERVICII, MICA PRODUCTIE NEPOLUANTA, BIROURI, AMENAJARI EXTERIOARE, IMPREJMUIRE TEREN, UTILITATI SI ORGANIZARE DE SANTIER, propus a fi amplasat in Jud. ILFOV, comuna Cernica, loc. Caldararu, tarla 3, lot 2, nr. cad. 57971. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii Nr. 1 Sector 6 Bucuresti și la sediul S.C. ALMA TOTAL SOLUTIONS S.R.L., din Bucuresti, Sector 4, Str. Secuilor, Nr.12, Bl. 35, Sc.2, Et.1, Ap.41, in zilele de luni-joi, intre orele 9:00 – 13:00, vineri intre orele 9:00 – 12:00 Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului Ilfov din strada Aleea Lacul Morii nr 1, Sector 6 Bucuresti, email office@apmif.anpm.ro

COMUNA PECIU NOU, titular al proiectului “Modernizare străzi in localitatea Diniaș, comuna Peciu Nou, județul Timiș” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către APM Timiş, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Modernizare străzi in localitatea Diniaș, comuna Peciu Nou, județul Timiș”, amplasat pe teritoriul administrativ al localității Diniaș, comuna Peciu Nou, jud. Timiș. Proiectul deciziei de incadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Timiş din municipiul Timişoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18- 18A, in zilele de luni – joi intre orele 8.00- 16.30, vineri intre orele 8.00- 14.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro – Secţiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate inainta comentarii/observații la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.”

COMUNA BELINT titular al “PUZ- Locuinte si functiuni complementare locuirii pentru tineri conform Legii nr. 15/2003, mica productie si depozitare, institutii si servicii, agrement si sport”, propus a fi amplasat in com./sat Belint, teren identificat prin CF 405266 Belint, nr. top./cad. 405266, CF nr. 408380 Belint, nr. top./ cad. 408380, CF 405970, nr. top./ cad. 405970 Belint, CF nr. 405957 Belint, nr.top./cad. 405957, jud. Timis, (St= 160.923 mp), aduce la cunostiinta publicului ca decizia etapei de incadrare, din procedura de reglementare conform H.G. nr. 1076/2004, este cea de adoptare a planului fara aviz de mediu. Propunerile de reconsiderare ale deciziei se vor transmite in scris, in termen de 10 zile calendaristice, la sediul APM Timis, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, Timisoara.

Anunț public privind decizia etapei de încadrare. Ilie Dan Marius, titular al proiectului CONSTRUIRE DOUA HALE DEPOZITARE SI PRODUCTIE CU REGIM DE INALTIME PARTER, IMPREJMUIRE SI UTILITATI, propus a fi amplasat in PPOPESTI – LEORDENI, JUD.ILFOV, T20/3, P1, LOT 4,5; NR. CADASTRAL 2658/4,2658/5, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, prin care proiectul nu se supune evaluarii de impact asupra mediului/ evaluarii adecvate / evaluarii impactului asupra corpurilor de apa, de către Agenția pentru Protecția Mediului Ilfov, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. Proiectul acordului de mediu și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protecţia Mediului Ilfov: Bucureşti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, în zilele de Luni – Joi, intre orele 900 – 1200, precum și la următoarea adresă de internet: apmif.anmp.ro. Observațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Ilfov – Bucureşti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

SC Gregor Properties SRL, titular al proiectului RESTAURARE IMOBIL, REAMENAJARE IN LOCUINTE ȘI CAZARE TURISTICA anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare “continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare” pentru proiectul RESTAURARE IMOBIL, REAMENAJARE IN LOCUINTE ȘI CAZARE TURISTICA propus a fi amplasat in mun. Brasov, str. Poarta Schei, nr. 25, jud. Brasov. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Brasov, str. Politehnicii nr. 3, in zilele de luni-joi intre orele 8:00-16:30 si vineri intre orele 8:00- 14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmbv.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt.

Comuna Nocrich, in calitate de titular anunta publicul interesat asupra declansarii etapei de incadrare, conform HG 1076/2004, in vederea obtinerii avizului de mediu pentru: Amenajament fond forestier proprietate privata apartinand comunei Nocrich, UP I Nocrich, judetul Sibiu, situat in judetul Sibiu. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul titularului, Comuna Nocrich, nr.274, din data de 18.01.2022 intre orele 9-14. Comentariile si observatiile scrise ale publicului interesat se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Sibiu, situat in Sibiu, Str. Hipodromului, nr. 2A, telefon: 0269/422653, respectiv pe mail office@apmsb.anpm.ro, in zilele de luni-vineri, intre orele: 10.00-12.00, in termen de 18 (pentru primul anunt) si 15 (pentru al doilea anunt) zile de la aparitia anuntului.

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu ,,Construire hala – garaj auto, put forat, bazin vidanjabil, organizare de santier si imprejmuire teren. Societatea NEGREA PROJECT SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Construire hala – garaj auto, put forat, bazin vidanjabil, organizare de santier si imprejmuire teren, propus a fi amplasat in orasul Otopeni, judetul Ilfov. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov, Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, Bucuresti si la sediul titularului: Str. MATEI VOIEVOD 49, Sector 2, Bucuresti in zilele de luni-joi intre orele 8.00- 16.30, vineri intre orele 8.00-14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Ilfov. NEGREA PROJECT SRL

Anunţ public privind decizia etapei de incadrare. SC OMV PETROM SA cu sediul in București, str. Coralilor, sect.1, nr. 22, titulară a proiectului “Lucrări de abandonare la sonda- 2717 Videle-Est” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către A.P.M.Giurgiu, de a nu se solicita evaluarea impactului asupra mediului şi nici evaluarea adecvată pentru proiectul “Lucrări de abandonare la sonda- 2717 Videle. Est” propus a fi amplasat in com. Clejani, jud. Giurgiu. Proiectul deciziei de incadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate pe site-ul A.P.M.Giurgiu la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ.

SC MEALONICERA SRL, imputernicit al planului: Amenajamentul silvic fondul forestier proprietate privata apartinand Asociatiei Bisericilor si Scolilor din raza Ocolului Silvic Fancel, constituit in U.P. I ASOCIATIA BISERICILOR SI SCOLILOR , anunta publicul interesat ca in sedinta Comitetului Special Constituit ce a avut loc la APM Mures in data de 30.05.2023 s-a decis ca planul nu poate avea efect semnificativ asupra mediului, prin urmare nu este necesara efectuarea Raportului de mediu. Planul urmeaza sa fie supus adoptarii fara aviz de mediu. Documentatia care a stat la baza deciziei poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Mures , municipiul Targu Mures, str. Podeni, nr. 10, in zilele de luni -vineri intre orele 9-15 . Observatiile justificate ale publicului publicului pentru reconsiderarea deciziei luate ca urmare a parcurgerii etapei de incadrare se primesc zilnic , la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Mures , in termen de 10 zile calendaristice de la data publicarii anuntului, tel 0265/314984, 0265/314987.

ANUNT Composesorat Benic, U.P. I Benic , cu sediul in sat Benic,Comuna Galda de Jos , str.Principala nr.196, titular al proiectului”Amenajamentul fondului forestier proprietate privată apartinand Composesoratului Benic , U.P. I Benic cu amplasamentul in UAT comuna Galda de Jos , jud. Alba, , in conformitate cu HG 1076/2004 anunţă publicul interesat că s-a elaborat şi s-a depus la APM Alba prima versiune a planului menţionat in vederea solicitării avizului de mediu. Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului a planului de urbanism propus pot fi consultate la sediul APM Alba , str. Lalelelor nr. 7 B şi la sediul titularului , in zilele de luni – joi, intre orele 08 – 16, vineri 8-14 Observaţiile publicului cu privire la prima versiune a planului propus şi eventualele efecte ale acestuia asupra mediului se primesc zilnic la sediul APM Alba, in termen de 15 zile calendaristice de la data apariţiei prezentului anunţ.

SORA MARIUS ADRIAN cu domiciliul in Bucuresti, bd. Dimitrie Cantemir, nr. 21, bl. 4, sc. 5, et. 6, ap. 155, titular al proiectului “Realizare platforma pentru anexa agricola – container prefabricat, put forat, imprejmuire si utilitati” anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Giurgiu, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Realizare platforma pentru anexa agricola – container prefabricat, put forat, imprejmuire si utilitati” propus a fi amplasat in comuna Varasti, satul Varasti, str. Salcamilor, T82/1, P910, judetul Giurgiu. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din mun. Giurgiu, sos. Bucuresti, bl. 111, sc. A+B, jud. Giurgiu, in zilele de luni-joi intre orele 9,00-14,00 si vineri intre orele 9,00-12,00 precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmgr.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Giurgiu.

S.C. Cerasus Avium S.R.L. anunta publicul interesat asupra luarii deciziei A.P.M. Galati de incadrare fara evaluare adecvata si fara evaluare de mediu a planului ,, Amenajamentul fondului forestier proprietate privata – U.P. I Lunca”, amplasat pe raza comunei Jorasti, din judetul Galati. Motivele care au stat la baza luarii acestei decizii au fost: – planul nu propune proiecte prevazute in Anexa nr. 2 a Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului. Planul prevede impadurirea suprafetelor libere de vegetatie/ ochiurilor de padure fara a schimba destinatia acestora; – suprafata planului este de 222,05 ha; – zona studiata in cadrul planului mentionat nu face parte dintr-o arie naturala protejata declarata conform legislatiei in vigoare; – din analiza planului conform criteriilor pentru determinarea efectelor semnificative potentiale prevazute in Anexa I a H.G. nr. 1076/2004, s-a constatat ca planul nu ridica probleme din punct de vedere al protectiei mediului. Observatiile publicului se vor primi in scris la A.P.M. Galati (pe email: office@apmgl.anpm.ro sau fax:0236.471.009), in termen de 10 zile calendaristice de la data publicarii anuntului.

Anunt public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu. SC OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru:proiectul-” Lucrări de abandonare aferente sondei. 2483- Videle Est”, amplasat in:comuna Clejani-jud. Giurgiu, titular:SC OMV PETROM S.A. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la: sediul APM.Giurgiu sos.Bucuresti, bl.111, sc.A+B, MUN. Giurgiu, jud.Giurgiu și la:S.C. OMV PETROM S.A. cu sediul in:mun. București, sector.1, str.Coralilor, nr. 22. Observaţiile publicului se primesc la APM.Giurgiu, pe adresa de e-mail: office@apmgr.anpm.ro.

S.C. GASPECO L&D S.A., anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Hunedoara in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: ,,Amplasare container (benzinarie transportabila) si semnalistica specifica in zona parcarilor din incinta DEDEMAN“ situat in Municipiul Hunedoara, Bulevardul Traian Nr. 7, judetul Hunedoara. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Hunedoara, din Deva, str. Aurel Vlaicu, nr. 25, in zilele de luni-joi, intre orele 8,00-16,00, iar vineri intre orele 8.00 – 14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmhd.anpm.ro Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

NK SMART CABLES SRL anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul CONSTRUIRE TREI CORPURI DE CLADIRE, C1-CLADIRE DE BIROURI, C2 SI C3 HALE DEPOZITARE CABLURI ELECTRICE IGNIFUGE, PLATFORMA EXTERIOARA BETONATA NEACOPERITA, PENTRU DEPOZITARE CABLURI ELECTRICE IGNIFUGE, SPATII VERZI, PARCARI, CIRCULATII, IMPREJMUIRE, UTILITATI” , propus a fi amplasat in Tarla 3, PARCELA 66/40, nr. cad.: 58909 , Comuna CERNICA, Satul CALDARARU, jud. ILFOV. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii Nr. 1 Sector 6 Bucuresti și la sediul Primariei Comunei Cernica , in zilele de luni-vineri intre orele 8-16. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului Ilfov din strada Aleea Lacul Morii nr 1, Sector 6 Bucuresti, email office@apmif.anpm.ro.

BOGHIAN CIPRIAN-EUGEN, TOTH DELIA-LOREDANA, TOTH PETRICA-ALEXANDRU, titulari ai planului “PUZ – ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”, propus a fi amplasat in localitatea Ghiroda, str. Aleea Biruintei, jud. Timis, CF 407316, 407707, 407708, aduc la cunostinta publicului ca decizia etapei de incadrare, din procedura de reglementare conform HG nr. 1076/2004, este cea de adoptare a planului fara aviz de mediu. Propunerile de reconsiderare a deciziei se vor transmite in scris, in termen de 10 zile calendaristice, la sediul APM Timis, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, Timisoara.

Guliu Iancu si Guliu Catina, cu domiciliul in municipiul Constanta, str. Merisor nr. 38B , titular al proiectului Construire vila turtstica D+P+2E+3Eretras cu parcari la demisol si spatii comerciale la parter, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Constanta: nu este necesara efectuarea evaluarii impactului asupra mediului, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Construire vila turtstica D+P+2E+3Eretras cu parcari la demisol si spatii comerciale la parter, propus a fi amplasat in orasul Navodari, zona Mamaia Nord str. A.6, f.n. lot 5 /1/1, judetul Constanta.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Constanta din strada Unirii, nr. 23, Constanta, in zilele de luni-vineri, intre orele 9 -13. Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Anunț public privind decizia etapei de incadrare C.N.A.I.R. S.A. . titular al proiectului “Pod pe DN 24D km 37+408, judetul Galați” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare fără evaluarea impactului asupra mediului și fără evaluarea impactului asupra corpurilor de apă de către APM Galați, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Pod pe DN 24D km 37+408, judetul Galați” propus a fi amplasat in localitatea Varlezi, judetul Galați. Proiectul deciziei etapei de incadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la urumatoarea adresă de internet http://apmgl-reglementari/acordul de mediu/proiect decizia etapei de incadrare. Publicul interesat poate inainta comentarii/observații la proietul deciziei etapei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Galați, pe emailul office@apmgl.ro sau fax 0236 471 009.

TINCA GHERGHINA, cu domiciliul in Comuna Berceni, jud. Ilfov, in calitate de proprietar al terenului situat in judetul Ilfov, Comuna Berceni, T4 P15/2/29, Nr. Cad. 68435, 68436, titular al PUZ – ANSAMBLU LOCUINTE (P+1E+M), FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII, UTILITATI, RIDICARE TOPOGRAFICA, anunţă publicul interesat asupra parcurgerii etapei de incadrare in cadrul sedintei Comitetului Special Constituit din data de 31.05.2023, urmand ca planul propus sa fie supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov Aleea Lacul Morii nr 1, Sector 6 Bucuresti, (tel 021.430.14.02, 0749.598.865), in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

LAJOS TIBERIU, LAJOS CARINA titular al proiectului “Anexa la explotatia agricola parter si scoatere din circuitul agricol”, propus a fi amplasat in comuna Foeni extravilan, nr .401555, nr. cad. 401555,  jud. Timis, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Timis, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Anexa la explotatia agricola parter si scoatere din circuitul agricol”, propus a fi amplasat in comuna Foeni extravilan, CF. nr. 401555, nr. cad. 401555, jud. Timis. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Timis din municipiul Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, in zilele de luni – joi intre orele 8.00 – 16.30, vineri intre orele 8.00 – 14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmtm.anpm.ro- Sectiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicariianuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.”

SC PIATRA ADICRIS SRL (titular proiect) anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare revizuite sau a deciziei de emitere a acordului de mediu revizuit pentru proiectul HALA DEBITARE SI PRELUCRARE MATERIAL LEMNOS P amplasat in COM. DORNA CANDRENILOR, STR. DORNA CANDRENILOR, JUD SUCEAVA . Decizia autorităţii de mediu, precum şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului ANPM SUCEAVA, Str. Bistritei, Nr. 1A, Suceava, Jud. Suceava şi la sediul SC PIATRA ADICRIS SRL, DORNA CANDRENILOR, JUD. SUCEAVA (titular, adresa), in zilele de LUNI-VINERI, intre orele 8,00-16,00, precum şi la următoarea(ele) adresă(e) de internet anmsv.anpm.ro. Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului ANPM SUCEAVA, Str. Bistritei, Nr. 1A, Suceava, Jud. Suceava, in termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

OMV PETROM SA, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 96 Biled”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M.Timis, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 96 Biled”, propus a fi amplasat in extravilanul comunei Biled, CF nr.403111, nr.cad.403111, jud.Timis. Proiectul deciziei de incadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Timis din Municipiul Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, in zilele de luni-joi, intre orele 8:00-16:30 si vineri intre orele 8:00-14:00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmtm.anpm.ro- Sectiunea Acorduri de mediu. Publicul interest poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

PRO ECO MILK COOPERATIVĂ AGRICOLĂ anunță publicul interesat asupra actualizării deciziei etapei de incadrare emise de APM Botoșani pentru proiectul “inființare fermă zootehnică”, amplasat in loc. Aurel Vlaicu, comuna Avrămeni, jud. Botoșani. Decizia autorității de mediu, precum și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Botoșani din mun. Botoșani, b-dul Mihai Eminescu nr. 44, in zilele de luni-vineri, intre orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://www.anpm.ro/web/apm-botosani. Observațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul APM Botoșani din mun. Botoșani, b-dul Mihai Eminescu nr. 44, in termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autorității pentru protecția mediului.

VIACONSA VIS SRL prin Vasilica Octavian Alexandru, cu sediul in jud. Constanta, oras Navodari, str. Teilor, nr. 2, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “AMENAJARE CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA” amplasat in Loc. Navodari, str. Luminei, nr. FN, judetul Constanta. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenliei pentru Protectia Mediului Constanta: municipiul Constanta, str. Unirii nr. 23 si la VIACONSA VIS SRL, cu sediul in jud. Constanta, oras Navodari, str. Teilor, nr. 2, in zilele de luni-vineri, intre orele 9.00 – 13.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Constanta.

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu. PF Gabriel Iliescu anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Recompartimentare mansarda, schimbare forma acoperis,modificari fatade, cresterea eficientei termice a cladirii-termoizolare si panouri fotovoltaice, adaptarea cladirii la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap-montare lift exterior, imobil locuinte regim de inaltime S+D+P+2E+M”, propus a fi amplasat in Bucuresti, sector 2, Str. Tepes Voda, nr 123. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bucuresti, din Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, si la sediul titularului Gabriel Iliescu din Str. Tepes Voda, nr. 123, sector 2, in zilele de luni-vineri, intre orele 9.00-12.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bucuresti.

PRAKTIKER REAL ESTATE ROMANIA S.R.L. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “CONSTRUIRE RESTAURANT McDonald`s DE TIP “Drive”, AMENAJARE INCINTA, CIRCULATII AUTO ȘI PIETONALE, BRANȘARE LA UTILITATI, ORGANIZARE EXECUTIE LUCRARI ȘI REAMENAJARE PARCARE EXISTENT”, propus a fi amplasat in Bucuresti, sector 4, Str. ȘOSEAUA VITAN-BARZEȘTI, nr. 7A, NUMAR CADASTRAL 239910. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bucuresti, din Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, si la sediul titularului PRAKTIKER REAL ESTATE ROMANIA din VOLUNTARI, BD. PIPERA NR. 1B, ET.7, JUDET ILFOV, in zilele de luni-vineri, intre orele 9.00-12.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bucuresti.

Composesoratul Urbarial Văsoaia și persoanele fizice Pavel Zorica și Birău Marius Claudiu titulari ai planului Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privată aparţinand Composesoratului Urbarial Văsoaia și persoanelor fizice Pavel Zorica și Birău Marius Claudiu, U.P. II Pădurea Composesorală Văsoaia, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a avizului de mediu pentru planul menţionat şi declanşarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul APM ARAD, strada Splaiul Muresului, FN, localitatea Arad, judeţul Arad, de luni pană joi intre orele 09 – 16.00, vineri intre orele 09 – 13.00. Observaţii/comentarii şi sugestii se primesc in scris la sediul APM ARAD, in termen de 15 zile de la data publicării anunţului.

Anunt public privind decizia etapei de incadrare OMV PETROM S.A. OMV PETROM S.A., titular al proiectului ,, CONSTRUIRE HALA (P) DEPOZITARE UREE ȘI ADITIV Ad BLUE” , anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. Ilfov, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru proiectul ,, CONSTRUIRE HALA (P) DEPOZITARE UREE ȘI ADITIV Ad BLUE” propus a fi amplasat in comuna Jilava, Șoseaua de Centura, nr. 5, NC 55893.. NU SE SUPUNE EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SI EVALUARII ADECVATE 1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M. Ilfov din Bucuresti, str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, in zilele de luni pana joi, intre orele 9 – 13, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apm-ilfov.ro Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov.

ANEXA 5.J la procedură. Anunţ public privind decizia etapei de încadrare.
ROMHOUSE DEVELOPMENT SRL, prin Efstratios Athanasakos, titular al proiectului Desfiinţare imobile C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, propus a fi amplasat în Municipiul Mangalia, Strada Costache Negrutzzi, nr. 2, judetul Constanta, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Constanta, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: NU ESTE NECESARA EFECTUAREA EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI, pentru proiectul Desfiinţare imobile C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, propus a fi amplasat în Municipiul Mangalia, Strada Costache Negrutzzi, nr. 2, judetul Constanta. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Constanta din Constanta, str. Unirii, nr.23, judeţul Constanta, zilnic, intre orele 9 – 13, precum şi la următoarea adresă de internet: http:\apmct.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu. S.C. GASPECO L&D S.A. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul proiectul “Amplasare container (benzinarie transportabila) si semnalistica specifica in zona parcarilor din incinta Complexului Comercial Dragonul Rosu”, propus a fi amplasat in comuna Dobroesti, sat Fundeni, str. Dragonul Rosu, nr. 1-10, nr. cadastral 53483, judet Ilfov. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Bucuresti din Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, Bucuresti si la sediul SC GASPECO L&D SA, in Municipiul Bucuresti, strada Calea Floreasca, nr. 28-30, in zilele de luni-vineri intre orele 8.30-12.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Ilfov din strada Aleea Lacul Morii nr 1, Sector 6 Bucuresti, email office@apmif.anpm.ro.

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu SC GASPECO L&D SA, publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Amplasare container (benzinarie transportabila) si semnalistica specifica” propus a fi amplasat in Bucuresti, B-Dul. Ghencea Nr. 91c, Sector 6, conform CF 234119. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Bucuresti din Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, Bucuresti si la sediul SC GASPECO L&D SA, in Municipiul Bucuresti, strada Calea Floreasca, nr. 28- 30, in zilele de luni-vineri intre orele 8.30- 12.00 Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Bucuresti.

SC Gregor Properties SRL, titular al proiectului RESTAURARE IMOBIL, REAMENAJARE IN LOCUINTE ȘI CAZARE TURISTICA anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare “continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare” pentru proiectul RESTAURARE IMOBIL, REAMENAJARE IN LOCUINTE ȘI CAZARE TURISTICA propus a fi amplasat in mun. Brasov, str. Poarta Schei, nr. 25, jud. Brasov. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Brasov, str. Politehnicii nr. 3, in zilele de luni-joi intre orele 8:00-16:30 si vineri intre orele 8:00- 14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmbv.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt.

SC NICK SOLPARKS SRL, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: ” DEMOLARE CONSTRUCTIIEXISTENTE. CONSTRUIRE CLADIRE SERVICII IN REGIM DE INALTIME P+1E CUSPATIU COMERCIAL LA PARTER SI CLINICA MEDICALA LA ETAJ. AMENAJARELOCURI DE PARCARE IN INCINTA, AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE PETEREN SI FATADA, AMENAJARE ACCES, IMPREJMUIRE SI ORGANIZARE DESANTIER”, propus a fi amplasat in Jud. TIMIS, Mun. Timisoara, Bulevardul Cetatii ,nr. 71-75, C.F. nr. 446354 Timisoara.Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentruProtectia Mediului Timis, Municipiul Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18- 18A, jud.Timis si la sediul titularului, Municipiul Timisoara, str. Moise Dobosan, nr. 11, Judet Timis, in zilele de luni-joi intre orele 8.00 – 16.30, vineri intre orele 8.00 – 14.00.Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timis.

Municipiul Alba Iulia, titular al proiectului “Infiintare centru de colectare prin aport voluntar-faza SF si PUZ” amplasat in Alba Iulia, judetul Alba, anunta publicul interesat ca planul mentionat in urma etapei de incadrare nu necesita evaluare de mediu si se supune procedurii de adoptare fara aviz de mediu. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului al planului propus pot fi consultate la sediul APM Alba – Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7B si la sediul titularului din Alba Iulia, str. George Cosbuc, nr. 25, Alba, in zilele de luni-vineri intre orele 10.00- 14.00. Observatiile publicului cu privire la incadrarea planului se primesc zilnic la sediul APM Alba, in termen de 10 zile calendaristice de la data publicarii prezentului anunt.

MOISE COSTEL ADRIAN avand domiciliul in judetul Ilfov, com. Dobroesti, sat Dobroesti, strada Cuza Voda, nr. 42A, titular al planului/programului ” P.U.Z. INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN PENTRU CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINTE INDIVIDUALE” judetul Ilfov, Comuna Afumati, strada Teiului , T92, P343-343/8, anunta publicul interesat asupra parcurgerii etapei de incadrare in cadrul sedintei Comitetului Special Constituit din data de 17.05.2023, urmand ca planul/programul propus sa fie supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov, (tel 021/4301523, 0767583702), in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

SC ROYAL & YUNUS OLIVES SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu “CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE SI BIROURI P+1E.”, propus a fi amplasat in comuna Afumati, Str. Linia de Centura Stanga, nr. 3A, Ilfov Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov din Bucuresti, str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6 si la sediul SC ROYAL & YUNUS OLIVES SRL, in Voluntari, str. Micsunele, nr.22, Ilfov, in zilele de luni pana vineri, intre orele 9 si 13 . Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov .

Busca Catalin Gabriel anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Construire casa de vacanta, propus a fi amplasat in comuna Arieseni, sat Casa de Piatra. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului din Str. Lalelelor nr.7B, Alba Iulia, jud.Alba si la sediul lui Busca Catalin Gabriel , Str. Mihai Viteazul, Nr. 29A , Otopeni, Ilfov in zilele de Luni- Vineri , intre orele 9:00- 14:30 Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului, APM Alba.

SN AEROPORTUL INTERNATIONAL titular al proiectului “Modernizarea si extinderea suprafetei de miscare pentru aeronave” propus a fi amplasat in comuna Ghiroda, Cf. Nr.406257, 406251, 411690, 406252, 405694, 406253, 406249, jud. Timis, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Timis, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Modernizarea si extinderea suprafetei de miscare pentru aeronave” propus a fi amplasat in comuna Ghiroda, Cf.nr.406257, 406251, 411690, 406252, 405694, 406253, 406249, jud. Timis. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii componente pentru protectia mediului APM Timis din municipiul Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu nr.18-18A, in zilele de luni-joi intre orele 8.00 – 16.30, vineri intre orele 8.00-14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmtm.anpm.ro- Sectiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Anunţ public privind decizia etapei de incadrare SC PORTLAND TRUST DEVELOPMENTS FIVE SRL, titular al proiectului “STAȚIE TRANSFORMARE ȘI CLĂDIRE CENTRU DE CALCUL CU FUNCȚIUNI CONEXE/BIROURI P+2E, ACCES AUTO, iMPREJMUIRE; ORGANIZARE DE ȘANTIER”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către APM București, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: nu se supune evaluării impactului asupra mediului, pentru proiectul “STAȚIE TRANSFORMARE ȘI CLĂDIRE CENTRU DE CALCUL CU FUNCȚIUNI CONEXE/BIROURI P+2E, ACCES AUTO, iMPREJMUIRE; ORGANIZARE DE ȘANTIER”, propus a fi amplasat in București, sector 3, Str. Energeticienilor, nr. 8. Proiectul deciziei de incadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM București, din București, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, in zilele de luni-vineri, intre orele 9.00-12.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmbuc.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observații la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

ANUNT PUBLIC MUTU ANCA si MUTU JEAN-RAUL anunta elaborarea primei versiuni a planului/programului “PUZ – ZONA MIXTA – AGREMENT, SPORT, DOTARI, ALIMENTATIE PUBLICA SI SERVICII CU AMENAJAREA IAZURI PISCICOLE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE INCLUZAND STRUCTURI TEMPORARE DE CAZARE”, amplasat in comuna Sacosu Turcesc, CF nr. 405686, nr. cad 405686, judet Timis si declansarea etapei de incadrare pentru obtinerea avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a planului/programului se poate realiza la adresa Timisoara, str. Sorin Titel, nr. 11, zilnic intre orele 10:00 – 16:00. Comentariile si sugestiile se vor transmite in scris la sediul APM Timis, str. B-dul Liviu Rebreanu Nr. 18-18A, in termen de 15 zile calendaristice de la data prezentului anunt.

ANUNT PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA, SECTOR 6 anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Bucuresti, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, pentru proiectul PARC LINIEI – TRONSON 2, propus a fi amenajat adiacent Parc Liniei Tronson 1, Strada Lujerului, strada Liniei, strada Pestilor si strada Fruntas Anghel Mihai. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Bucuresti, din Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii nr. 1, in zilele de luni-vineri intre orele 9.00- 12.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmbuc.anpm.ro/. Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu RER Ecologic Service Bucuresti REBU S.A. RER Ecologic Service Bucuresti REBU S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Montare panouri fotovoltaice pe imobilul hala existenta C1-C6, propus a fi amplasat in orasul Chitila, Strada Oxigenului nr 3-5 Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate zilnic la sediul A.P.M. Ilfov din Bucuresti, str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6 și la sediul titularului din orasul Chitila, Strada Oxigenului nr 3-5, Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov din Bucuresti, str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6.

SC MACEA FOTOVOLTAIC SRL titular nou (Espe Energia SRL titular vechi), anunta publicul intesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC, AMENAJARE ACCES INCINTA, IMPREJMUIRE TEREN SI RACORD LA RETEA ELECTRICA propus a fi realizat in comuna Macea , sat Sanmartin, curti constructii in intravilan, identificat prin CF302229, CF301726, CF301735 , CF 302272-Macea , judetul Arad. Proiectul acordului de mediu si informafiile relevante penfru luarea d,eciziei pot fi consultate la sediulla sediul Agentiei Pentru ProtectiaMediului Arad, Splaiul Mures, FN , judetul Arad, in zilele de luni – vineri intre orele 9.00 – 14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet www. anpm. apmar.ro. Observatiile/contestatiile publicului se primesc la sediul APM Arad, Splaiul Mures, FN , judetul Arad, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

SC Viatechnik SRL, in calitate de titular, anunta publicul interesat asupra declansarii etapei de incadrare, conform HG 1076/2004, in vederea obitinerii avizului de mediu pentru ” PUD pentru Construire hale depozitare, imprejmuire teren, amenajari exterioare, racorduri si bransamente la utilitati” situat in comuna Apahida, satul Apahida, strada Libertatii nr.331, jud.Cluj. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul titularului SC Viatechnik SRL, str. I.C. Bratianu nr.24A, Mun. CLuj- Napoca, jud. Cluj din data 11.05.2023 intre orele 8-14. Publicul interesat poate transmite, in scris, comentarii si sugestii, pana in data de 29.05.2023 la APM Cluj, Calea Dorobantilor nr.99, cod 400609, email office@apmcj.anpm.ro in zilele de luni-joi intre orele 9-14 si vineri intre orele 9-13.

GHEORGHE SORIN, titular al PUZ – ” CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII SI UTILITATI”, in localitatea VIDRA , Tarla 29, Parcela 506/3/11;514/2/2;514/2/3 ; NC 62581(vechi)(76248-nou); anunta publicul interesat asupra Deciziei etapei de incadrare luata in cadrul sedintei Comitetului Special constituit din data de 10.05.2023, urmand ca prima versiune a planului sa fie supusa procedurii de adoptare de catre autoritatile competente, fara aviz de mediu. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Ilfov( tel 021/4301523) in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

ANUNT COMUNA BEBA VECHE titular al proiectului “Extindere si reabilitare sistem de alimentare cu apa in comuna Beba Veche, judetul Timis” propus a fi amplasat in comuna Beba Veche, teren identificat prin CF nr. 402109 nr. cad/top nr. 440 si CF nr. 402411 nr. cad/top 402411 jud. Timis, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Timis, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Extindere si reabilitare sistem de alimentare cu apa in comuna Beba Veche, judetul Timis” propus a fi amplasat in comuna Beba Veche, teren identificat prin CF nr. 402109 nr. cad/top nr. 440 si CF nr. 402411 nr. cad/top 402411 jud. Timis. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei Pentru Portectia Mediului Timis din Timisoara, Bd. Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, in zilele de luni – joi intre orele 8:00-16:30 si vineri intre orele 8:00-14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet https://apmtm.anpm.ro/- Sectiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei Pentru Protectia Mediului Timis.

SC KARILAND PLAYGROUND SRL, cu sediul in str. Sergent Major Gheorghe Iorga, nr. 8, sector 5, Bucuresti, inregistrata la O.N.R.C. – O.R.C.T.B. cu C.U.I. nr. 45623482 informeaza pe cei interesati ca s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizatiei de mediu pentru activitatiile: 9239 – Alte activitati recreative si distractive si 5630 – Baruri si alte activitati de servire a bauturilor, desfasurata in str. Valea Timisului nr. 16, sector 5, Bucuresti. Informatii se pot solicita la sediul AGENTIEI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BUCURESTI din sectorul 6, Aleea Lacul Morii nr. 1 (Barajul Lacul Morii – in spatele benzinariei LUKOIL ), intre orele 900-1200, de luni pana vineri. Propuneri sau contestatii se pot depune la sediul A.P.M. Bucuresti in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt.

Anunt public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu. Tranca Mircea-Iulian anunță publicul interest asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: garaj de barcă, debarcader – constructii provizorii, propuse a fi amplasate în județul Ilfov, com. Snagov, sat Tâncăbești, str. I. C. Băicoianu, nr. 28A. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Ilfov din București, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1 și la sediul titularului din județul Ilfov, com. Snagov, sat Tâncăbești, str. I. C. Băicoianu, nr. 28A. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Ilfov.

KENTON SOLAR S.R.L., titular al proiectului EXTINDERE PARC FOTOVOLTAIC ,IMPREJMUIRE INCINTA SI RACORD LA SEN anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM CARAS SEVERIN, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului – fara evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul EXTINDERE PARC FOTOVOLTAIC ,IMPREJMUIRE INCINTA SI RACORD LA SEN”, propus a fi amplasat in localitatea Bocsa, CF nr. 38801, nr. top 38801, judetul Caras Severin. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Agentiei pentru Protectia Mediului Caras Severin , municipiul Resita, B-dul Petru Maior, nr. 73, in zilele de luni – joi intre orele 9.00 – 15.00 vineri intre orele 9.00 – 13.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmcs.anpm.ro – Sectiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Primaria Orasului Targu Frumos anunta depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Infiintarea si dotarea unui centru de colectare prin aport voluntar (CAV) in Orasul Targu Frumos, Judetul Iasi”, amplasat in Oras Targu Frumos, Zona Pasune Adancata. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Str. Calea Chisinaului, nr. 43, Mun. Iasi si la sediul Primariei Orasului Targu Frumos, Str. Cuza Voda, nr. 67, in zilele de Luni – Vineri, intre orele 08.00- 16.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului de Luni – Vineri intre orele 08.00- 14.00.

SC MARIFLOR PRODCOM SRL, cu sediul in Loc. Gherla, Str. Liviu Rebreanu, nr.56, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a Acordului de Mediu pentru proiectul “Abator containerizat,, propus a fi amplasat in Loc. Iclod, Str.Alunisului, nr. 61. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Autoritatii pentru Protectia Mediului, APM Cluj, tel : 0264410722, intre orele 9.00- 12.00. Eventualele observatii ale publicului formulate in scris, se primesc zilnic la sediul APM Cluj.

ENACHE MIHAELA VERONICA, titular al proiectului anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Prahova, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul CONSTRUIRE ATELIER REPARATII AUTO (P, P+1), IMPREJMUIRE, ALEI CAROSABILE, POMPA APA, SEPARATOR DE HIDROCARBURI, PLATFORME DEPOZITARE DESEURI , propus a fi amplasat in Oras Baicoi, Str. 11 Iunie nr. 57, Jud. Prahova. 1.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Prahova din Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306 , in zilele de luni-vineri, intre orele 9-13, precum si la adresa de internet http://apmph.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Anunt public privind decizia etapei de incadrare Sect. 6 al Municipiului București titular al proiectului “Construire imobil cu functiunea de parcare supraterana deschisa cu regim de inaltime D+P+2E+Terasa circulabila”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M.Bucuresti, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, pentru proiectul Construire imobil cu functiunea de parcare supraterana deschisa cu regim de inaltime D+P+2E+Terasa circulabila, propus a fi amplasat in Bucuresti, sect.6, Bd.Iuliu Maniu, nr.53-55A. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M.Bucuresti din Bucuresti, sect.6, Aleea Lacul Morii, nr.1, in zilele de luni-vineri, intre orele 9.00-12.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmbuc.anpm.ro/. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Comuna Provita de Sus anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Modernizare drumuri comunale si satesti in comuna Provita de Sus , judetul Prahova,, amplasat in comuna Provita de Sus , judetul Prahova titular Unitatea Admministrativ Teritoriala Comuna Provita de Sus . Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului din Ploiesti Str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 306, si la sediul Primariei Comunei Provita de Sus in zilele de luni – vineri, intre orele 8:00-16:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului.

BALAS MIRCEA, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul AMENAJARE PARCARE, AMPLASARE CABINA POARTA, PANOURI SOLARE, BRANSAMENT ELECTRIC SI IMPREJMUIRE PROVIZORIE TEREN, propus a fi amplasat in Str. Mosoaia, nr. 42, sector 4, mun. Bucuresti, nr. cad. 209476. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Bucuresti din Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, Bucuresti, in zilele de luni-vineri intre orele 9.00-12.00 Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Bucuresti.

Sora Marius Adrian anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Realizare platforma pentru anexa agricola – container prefabricat, put forat, imprejmuire si utilitati” , propus a fi realizat in comuna Varasti , satul Varasti, T82/1, P910, Judetul Giurgiu. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu din Giurgiu sos. Bucuresti, nr. 111, sc A+B si la domiciliul dlui Sora Marius Adrian din Bucuresti, bd. Dimitrie Cantemir nr 21, bl 4, sc 5, et 6, ap 155. Observatiile publicului se primesc la sediul A.P.M Giurgiu, in zilele de luni- joi, intre orele 9,00-14,00 si vineri intre orele 9.00- 12.00.

Anunț public privind decizia de încadrare (SC CASTRUM CORPORATION SRL)
SC CASTRUM CORPORATION SRL, titular al proiectului Ansamblu Rezidențial 2S+P+10E -Bd. Ghencea 87A, anunță publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare de către APM București, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: nu se supune evaluării impactului asupra mediului, pentru proiectul Ansamblu Rezidențial 2S+P+10E, propus a fi amplasat în București, sector 6, Bulevardul Ghencea Nr.87A. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM București din București, sector 6, Aleea lacul Morii Nr.1, în zilele de luni0vineri, între orele 9:00 -12:00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmbuc.anpm.ro/. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL, titular al proiectului MOL TRAIAN VUIA STANGA, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “CONSTRUCTIE STATIE DISTRIBUTIE CARBURANTI (CABINA STATIE, COPERTINA POMPE, PLATFORME CAROSABILE SI PIETONALE, SPATII PARCARE, ANEXE, TOTEM, POLE SIGN, SKID GPL, UTILITATI SI ORGANIZARE DE SANTIER- MOL Traian Vuia Stanga”, propus a fi amplasat in localitatea Traian Vuia, A1 Lugoj-Deva km 446+890 Traian Vuia, nr.CF401597 (extravilan), jud. Timis. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Timis, Municipiul Timisoara, Bd. Liviu Rebreanu nr.18- 18A, jud. Timis si la sediul titularului din Cluj Napoca, str.21 Decembrie 1989, nr.77, jud. Cluj, in zilele de luni-joi intre orele 8.00 – 16.30, vineri intre orele 8.00 – 14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timis.

S.C. INSTAL-MOD IMOBILIARE S.R.L., in sat Sanandrei, comuna Sanandrei, nr.7, jud. Timiș, anunţă elaborarea primei versiuni a planului/programului: “ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL – ZONĂ REZIDENȚIALĂ” in comuna Sanandrei, extravilan, CF 408707, jud. Timiș şi declanşarea etapei de incadrare pentru obţinerea avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a planului/ programului se poate realiza la adresa: str. Anton Pann nr.1 Timișoara, et. 2, ap.5, zilnic intre orele 09.00-16.00. Comentariile şi sugestiile se vor transmite in scris la sediul APM Timiș, str. B-dul Liviu Rebreanu Nr. 18-18A, in termen de 15 zile calendaristice de la data prezentului anunţ.

ANUNT PUBLIC. Estetik Packing SRL anunta publicul interesat asupra realizarii primei versiuni a planului si declansarea etapei de incadrare la Plan Urbanistic Zonal – “Reglementare amplasament intravilan si extravilan in Zona functionala Mixta – Industrie / depozitare, institutii si servicii”, realizat pentru ampalsamentul din str. Bucuresti, nr. 1-5, sat Pastavari, comuna Frumusani, (Tarla 1/1, Parcela 2, 2/1, 3, nr.cad. 2714, 2757, 2735), jud. CL. Consultarea primei versiuni a planului se face la sediul beneficiarului – Bd. Voluntari, nr. 112 bis, oras Voluntari, jud. IF, in zilele lucratoare, intre orele 9:00 si 16:00. Comentariile si sugestiile se primesc in scris la adresa sediului A.P.M. Calarasi, Șos. Chiciu, nr. 2, mun. Calarasi, jud. CL, tel. 024-231 5035, personal in zilele de Luni pana Vineri, intre orele 9:00 si 13:00, sau pe cale electronica la fax: 024-231 1926 sau e-mail: office@apmcl.anpm.ro, in termen de 15 zile de la publicarea ultimului anunt.

ANUNŢ PUBLIC. FLOREA VALENTIN reprezentant al S.C. DAVIDE COSNTRUCT S.R.L., anunţă publicul interest asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul P.U.Z.: INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN ŞI ATRIBUIRE ZONĂ FUNCŢIONALĂ ÎN VEDEREA AMENAJĂRII UNEI STAŢII DE ASFALT, propus a fi amplasat în Judeţul Galaţi, Municipiul Tecuci, Tarla 86, Parcela 418/9, 10, 11, 12, NC 108083. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului A.P.M. Galaţi, apmgl.anpm.ro secţiunea Reglementări-Acordul de mediu-Documentaţii procedura EIA şi EA-Memorii de prezentare 2023 şi la sediul S.C. DAVIDE COSNTRUCT S.R.L., Comuna Matca, Sat Matca nr. 2060, Judeţul Galaţi. Observaţiile publicului se primesc pe adresa de e-mail office@apmgl.anpm.ro sau fax 0236-471009.

S.C. START S.A., titular al proiectului CONSTRUIRE DOUA CORPURI DE CLADIRE P, (HALA DEPOZITARE SI HALA RECEPTIE SI EXPEDIERE MARFURI), AMENAJARI INCINTA, REFACERE IMPREJMUIRE SI ORGANIZARE DE SANTIER, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Ilfov, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul CONSTRUIRE DOUA CORPURI DE CLADIRE P, (HALA DEPOZITARE SI HALA RECEPTIE SI EXPEDIERE MARFURI), AMENAJARI INCINTA, REFACERE IMPREJMUIRE SI ORGANIZARE DE SANTIER, propus a fi amplasat in STRADA ARDEALULUI NR. 7, CF.NR.103088, ORAS OTOPENI, JUDET ILFOV. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului din Bucuresti, Aleea Lacul Morii, nr. 1, Sector 6, in zilele de luni-vineri, intre orele 9.00- 12.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmif.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

GULIU IANCU SI GULIU CATINA, cu domiciliul in municipiul Constanta, str. Merisor nr. 38B, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: ,,CONSTRUTRE VILA TURTSTICA D+P+2E-3E retras CU PARCARI LA DEMISOL SI SPATII COMERCIALE LA PARTER”, amplasat in orasul Navodari, zona Mamaia Nord, str. A.6, f.n. lot 5 /1/1, judetul Constanta. Informafiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Constanla: municipiul Constanta, str. Unirii nr.23 si la GULIU IANCU SI GULIU CATINA, cu domiciliul in municipiul Constanta, str. Merisor nr. 388, in zilele de luni-vineri, intre orele 9,00 – 13,00. Observafiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Constanta

Anunt public privind decizia etapei de incadrare CVE RESIDENCE ALFA SRL titular al proiectului VIENNA PARKSIDE RESIDENCE, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Bucuresti, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, pentru proiectului “Construire imobil locuinte colective cu spatii comerciale si parcari la parter S+P+11E+ 12Et.th, bransamente utilitati si imprejmuire teren”, propus a fi amplasat in Bucuresti, sector 4, b-dul Metalurgiei 92-94. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Bucuresti din Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, in zilele de luni-vineri, intre orele 9- 12, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmbuc.anpm.ro/. Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii componente pentru protectia mediului.

SC DYNAMIC DESIGN EUROPE – RO SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul CONSTRUIRE ANEXA propus a fi amplasat in Bulevardul Valea Belciugatele, sat Belciugatele, comuna Belciugatele, judet Calarasi Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Calarasi Soseaua Chiciu, nr.2, jud. Calarasi si la sediul titularului Bulevardul Valea Belciugatele, sat Belciugatele, comuna Belciugatele, judet Calarasi in zilele de luni-vineri, intre orele 8-16.

SC ZAMIN ROMaNIA SRL titular al planului PUZ – Dezvoltare zona de locuinte si functiuni complementare, propus a fi amplasat in com. Ghiroda, extravilan, sat Giarmata Vii, teren inscris in CF 406263, 402975, jud. Timis (St=33090 mp), aduce la cunostinta publicului ca decizia etapei de incadrare, din procedura de reglementare conform H.G. nr. 1076/2004, este ca de adoptare a planului far aviz de mediu. Propunerile de reconsiderare ale deciziei se vor transmite in seris, in termen de 10 zile calendaristice, la sediul APM Timis, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, Timisoara.

SC SGROM TEN SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Construire parc fotovoltaic si racordare la SEN”, propus a fi amplasat in intravilan, comuna Ortisoara, jud.Timis, teren identificat prin extras CF nr. 105734. Informatile privind proiectul propus pot fi consulate la sediul APM Timis, localitatea Timisoara, str. Liviu Rebreanu, nr. 18-18 A, jud. Timis si la adresa titularului de SC SGROM TEN SRL, cu sediul in Loc. Timisoara, Str. Albinelor, nr. 11B, jud. Timis, in zilele de luni – joi intre orele 8:00 – 16:30, vineri intre orele 8:00 – 14:00. Observatiile publicului se primes zilnic la sediul APM Timis.

Anunt public privind decizia etapei de incadrare Titan Solar SRL TITAN SOLAR SRL, titular al proiectului CEF ROMEXPO, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Bucuresti, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, pentru proiectul CEF ROMEXPO propus a fi amplasat in Bucuresti, sector 1, Bd Marasti nr.65-67. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Bucuresti din Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, in zilele de luni-vineri, intre orele 9.00 -12.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmbuc.anpm.ro/. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Anunț public privind decizia etapei de încadrare. S.C. SOLAR INFRASTRUCTURE S.R.L., titular al proiectului “CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC SOLAR INFRASTRUCTURE 2”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Dolj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC SOLAR INFRASTRUCTURE 2”, propus a fi amplasat în comuna Bucovăț, județul Dolj, pe terenul identificat prin cartea funciară CF 33731 (T 3, P 5), CF 33730 (T 4, P 1), respectiv CF 33729 (T 3, P 2). Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate pe site-ul APM DOLJ: http://apmdj.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii / observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Dolj.

Anunț public privind decizia etapei de încadrare. S.C. SOLAR INFRASTRUCTURE S.R.L., titular al proiectului “CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC SOLAR INFRASTRUCTURE 1”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Dolj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC SOLAR INFRASTRUCTURE 1”, propus a fi amplasat în comuna Bucovăț, județul Dolj, pe terenul identificat prin cartea funciară CF 32119 (T 1, P 2), respectiv CF 32150 (T 3, P 2, 3). Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate pe site-ul APM DOLJ: http://apmdj.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii / observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Dolj.

Anunț public privind decizia etapei de încadrare. S.C. SOLAR DEAL S.R.L., titular al proiectului “CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC SOLAR DEAL 2”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Dolj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC SOLAR DEAL 2”, propus a fi amplasat în comuna Pleșoi, județul Dolj, pe terenul identificat prin cartea funciară CF 30937 (T 169/1, P 8), CF 30938 (T 169/1, P 9, 10), CF 30939 (T 169/1, P 11), CF 30940 (T 169/1, P 11), CF 30941 (T 169/1, P 12), CF 30942 (T 169/1, P 13), CF 30943 (T 169/1, P 14), respectiv CF 30944 (T 169/1, P 15). Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate pe site-ul APM DOLJ: http://apmdj.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii / observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Dolj.

Anunț public privind decizia etapei de încadrare. S.C. SOLAR DEAL S.R.L., titular al proiectului “CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC SOLAR DEAL 1”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Dolj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC SOLAR DEAL 1”, propus a fi amplasat în comuna Pleșoi, județul Dolj, pe terenul identificat prin cartea funciară CF 30930 (T 169/1, P 1), CF 30931 (T 169/1, P 2), CF 30932 (T 169/1, P 3), CF 30933 (T 169/1, P 4), CF 30934 (T 169/1, P 5), respectiv CF 30935 (T 169/1, P 6). Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate pe site-ul APM DOLJ: http://apmdj.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii / observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Dolj.

Anunț public privind decizia etapei de încadrare. S.C. SOLAR VENTURE S.R.L., titular al proiectului “CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC SOLAR VENTURE 2”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Dolj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC SOLAR VENTURE 2”, propus a fi amplasat în comuna Pleșoi, județul Dolj, pe terenul identificat prin cartea funciară CF 30853 (T 157, P 1231/1, P 1232, P 1233), CF 30854 (T 157, P 1233), respectiv CF 30855 (T 157, P 1231/1, 1232/1, 1233/1). Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate pe site-ul APM DOLJ: http://apmdj.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii / observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Dolj.

Anunț public privind decizia etapei de încadrare. S.C. SOLAR VENTURE S.R.L., titular al proiectului “CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC SOLAR VENTURE 1”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Dolj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC SOLAR VENTURE 1”, propus a fi amplasat în comuna Brabova, județul Dolj, pe terenul identificat prin cartea funciară CF 30703 (T 135, P 8 – Lot 1), CF 30704 (T 135, P 8 – Lot 1), respectiv CF 30705 (T 135, P 8). Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate pe site-ul APM DOLJ: http://apmdj.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii / observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Dolj.

ANUNT PUBLIC PRIVIND DEPUNEREA SOLICITARII DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU. S.C. EOLENERG PROJECT S.R.L, cu sediul in Bucuresti, sector 1, str. Nordului nr. 62 D, et.6, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “CENTRALA ELECTRICA EOLIANA SACELE, JUD. CONSTANTA”, amplasat in localitatea Sacele, sector extravilan, SOLA 11, A 27/12, SOLA 13, A 33/16, SOLA 14, A 36/4, SOLA l5, A 38/7/1, SOLA 15, A 38/7/1/2, SOLA 15, A 38/7, LOT 2, SOLA 60, A 323/2, SOLA 60, PARCELA A 323/10, LOT 1, SOLA 57, A 310/14, SOLA 58, A 313/3, SOLA 61, A 325/7, LOT 2, SOLA 61, A 325/7 , LOT 3, SOLA 62, A 327/33, LOT 2, SOLA 62, A 327/33, LOT 3, SOLA 69, A 352/28, LOT 2, SOLA 69, A 352/35/2, SOLA 80, A 391/5/1, SOLA 80, A 391/5/2, INTRAVILAN SOLA 61, PARCELA 325/7 LOT1, SOLA 62, PARCELA 327/33, LOT I, SOLA 69, PARCELA 352/28, LOT 1, PARCELA 352/35, LOT 1, jud. Constanta. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru protectia Mediului Constanta: municipiul Constanta, str. Unirii nr. 23 si la adresa titularului S.C. EOLENERG PROJECT S.R.L, cu sediul in Bucuresti, sector 1, str. Nordului nr. 62 D, et. 6, in zilele de luni- vineri, intre orele 9.00- 13.00. Observaliile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Constanta.

S.C. SGROM THIRTEEN S.R.L. anunt public interest asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrari de construire – PARC FOTOVOLTAIC, IMPREJMUIRE SI RACORDARE LA S.E.N”, propus a fi amplasat in comuna Paltinis, judetul Caras-Severin, conform CF nr. 32096, CF nr. 32265. Informatile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Caras-Severin, Resita, str. Petru Maior, nr. 73, in zilele de luni – joi, intre orele 08:30- 16:30, si vineri, intre orele 08:00-14:00, si la sediul titularului S. C. SGROM THIRTEEN S.R.L., in zilele de luni – vineri, intre orele 09:00 – 17:00. Observatile publicului se primes zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Caras-Severin, Resita, str. Petru Maior, nr. 73.

SC BASARABIA IMPORT EXPORT ANUNȚĂ PUBLICUL INTERESAT ASUPRA DEPUNERII SOLICITĂRII DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU PENTRU PROIECTUL “EXPLOATARE AGREGATE MINERALE CU REFACEREA MEDIULUI PERIMETRUL BASA CANTON” PROPUS A FI AMPLASAT IN COMUNA LUNA, SAT GLIGOREȘTI, EXTRAVILAN, JUDEȚUL CLUJ. INFORMAȚIILE PRIVIND PROIECTUL PROPUS POT FI CONSULTATE LA SEDIUL AGENȚIEI PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CLUJ, STR. DOROBANȚILOR NR.99 ȘI LA SEDIUL SC.BASARABIA IMPORT EXPORT SRL, TURDA, STR.ION CORVIN NR.5, JUDEȚUL CLUJ, IN ZILELE DE LUNI-JOI INTRE ORELE 9:00-14:00 ȘI VINERI INTRE ORELE 9:00-13:00. OBSERVAȚIILE PUBLICULUI SE PRIMESC ZILNIC LA SEDIUL AGENȚIEI PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CLUJ.

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu. COMUNA ZĂVOI anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Extindere canalizare menajeră în localitățile Măru, Măgura și Voislova, comuna Zăvoi jud. Caraș-Severin”, propus a fi amplasat în extravilanul și intravilanul localităților Măru, Măgura și Voislova, comuna Zăvoi jud. Caraș-Severin. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, din municipiul Reșita, Str. Petru Maior, nr. 73, jud. Caraș-Severin, în zilele de luni-joi, între orele 09:00 – 15:00 și vineri între orele 09:00 – 13:00, precum și la sediul Primăriei comunei Zăvoi, din localitatea Zăvoi, nr. 186, jud. Caraș-Severin, în zilele de luni – joi, între orele 09:00 – 14:30 și vineri între orele 09:00 – 13:00. Observațiile publicului se primesc zilnic, la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, din municipiul Reșița, Str. Petru Maior, nr. 73, jud. Caraș-Severin.

SC Genesis Bio 3 SRL. cu sediul in jud Prahova, com. Aricestii Rahtivani, sat Aricestii Rahtivani, str. Bruxelles nr.877A, cladirea C3, et 2, biroul b2, avand CUI RO 4675866, numar de ordine la registrul Comertului Prahova J29/255/2022, reprezentata legal prin Horia Matei Bardeanu, in calitate de Director General anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul STATIE DE BIOGAZ – UNITATE DE PRODUCTIE SI DEPOZITARE, AMENAJARI TEHNOLOGICE EXTERIORARE CU ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, PARCARE, IMPREJMUIRE, BRANSAMENTE UTILITATI, SEMNALISTICA, AMENAJARI SPATII PLANTATE, ORGANIZARE DE SANTIER, propus a fi amplasat in sat Sitoaia, Com Almaj, T 42, Nr. cad. 31765. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Dolj, str Petru Rares nr 1 si la sediul SC Genesis Bio 3 SRL. cu sediul in jud Prahova, com Aricestii Rahtivani, sat Aricestii Rahtivani, Str Bruxelles nr 877A, cladirea C3, et 2, biroul b2, in zilele de luni pana joi intre orele 8:00-16:00 si vineri intre orele 8:00-14:00. Observatiile publicului se primes zilnic la sediul APM Dolj, strada Petru Rares, nr 1.

S.C. MIRA CONSTRUCT S.R.L. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN HALA INDUSTRALA (fosta hala reparatii auto) CU REGIM DE INALTIME P + E partial, IN SUPERMARKET P + E partial, AMENAJARI EXTERIOARE, PANOURI PUBLICITARE LUMINOASE, STALP PUBLICITAR LUMINOS” , propusa a fi amplasata in Municipiul Craiova, Strada Ștoilov, nr. 7, Judetul Dolj. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Dolj, Craiova, str. Petru Rares nr. 1, judetul Dolj, adresa de internet http://apmdj.anpm.ro si la sediul S.C. MIRA CONSTRUCT S.R.L. cu sediul in Municipiul Craiova, Strada Madona Dudu nr. 41C, Judetul Dolj, in zilele de luni – joi, intre orele 8,00 – 16,30 si vineri intre orele 8,00 – 14,00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Dolj, Craiova, str. Petru Rares nr. 1, judetul Dolj, fax: 0251/419 035, e-mail: office@apmdj.anpm.ro

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu. S.C. MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Desfiintare statie distribute carburanti existenta Lugoj” propus a fi amplasat in Municipiul Lugoj, Str. Ioan Balan, FN, C.F. 400327, jud. Timis. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Timis, municipiul Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu Nr. 18- 18A, jud. Timis si la sediul titularului municipiul Cluj- Napoca, Bd. 21 Decembrie 1989, Nr. 77, Camera C11, cladirea C-D The Office, etaj 1, jud. Cluj, in zilele de luni- joi, intre orele 0800-1630, vineri intre orele 08.00- 14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Timis.

S.C. AGRIMAX S.R.L. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ” Alimentare cu energie electrica Platforma Betonata in Comuna Macesu de Sus Jud. Dolj- Racord 20kV+ PTAB 100kVA, 20/0, 4kV”, propus a fi amplasat in Comuna Macesu de Sus T35/P19 Jud.Dolj. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Dolj, strada Petru Rares , nr.1 si la sediul S.C.AGRIMAX S.R.L. Comuna Macesu de Sus T35/P19 Jud.Dolj, in zilele de luni pana joi intre orele 8,00-16,00 si vineri intre orele 8.00- 14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Dolj, strada Petru Rares, nr. 1.

Anunt public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iasi anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Variantă de circulație provizorie – Reabilitare pod pe DN 2H km 4+776 peste raul Suceava, in localitatea Milișăuți” propus a fi amplasat in orașul Milișăuți, judetul Suceava. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Suceava, str. Bistriței, nr. 1A și la sediul Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iasi din mun. Iasi, Șoseaua Naționala, nr. 23, jud. Iasi, in zilele de luni-vineri, intre orele 9-14. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului Agenția pentru Protecția Mediului Suceava.

Compania de Apa Oltenia SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Proiectare şi execuţie canalizare pluvială în municipiul Craiova pe străzile Dobrogea, Brăila, Poienii şi alei adiacente”, propus a fi amplasat pe străzile Dobrogea, Brăila, Poienii şi alei adiacente. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Dolj, strada Petru Rareş, nr.1 şi la sediul Companiei de Apa Oltenia SA, Craiova, Strada Brestei 133, in zilele de luni până joi intre orele 8:00- 16:00 şi vineri intre orele 8:00-14:00.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Dolj, strada Petru Rareş, nr. 1.

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu SC GASPECO L&D SA SC GASPECO L&D SA, cu sediul in Municipiul Bucuresti, strada Calea Floreasca, nr. 28-30, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “AMPLASARE CONTAINER (BENZINARIE TRANSPORTABILA) ȘI SEMNALISTICA SPECIFICA IN INCINTA COSMOPOLIS”, propus a fi amplasat in loc. Ștefanestii de Jos, T. 45, P. 341-T. 44, P. 337, LOT (79/2/1-1)/3/2/4, Nr. Cadastral 63333. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului din Bucuresti, Aleea Lacul Morii, nr. 1, sector 6, in zilele de luni- vineri, intre orele 0900-1300 Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru protectia mediului Ilfov.

SC DIRECT LINE INOX IMPEX SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Construire hala de productie si depozitare, imprejmuire teren si racorduri si bransamente la utilitati “, propus a fi amplasat in municipiul Turda, str. Campiei, nr. 126B, jud. Cluj. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Cluj, din municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Dorobantilor, nr. 99, in zilele de luni-joi intre orele 0900 – 1400 si vineri intre orele 09:00-12:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Cluj, str. Calea Dorobantilor, nr. 99, Jud. Cluj.

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA, SECTOR 6 anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul PARC LINIEI – TRONSON 2, propus a fi amenajat adiacent Parc Liniei Tronson 1, Strada Lujerului, strada Liniei, strada Pestilor si strada Fruntas Anghel Mihai. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Bucuresti din Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, Bucuresti şi la sediul Administratiei Domeniului Public Sector 2, Sos. Electronicii Nr. 44, Sector 2, Bucuresti, in zilele de luni-vineri intre orele 8.30-12.00. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Bucuresti

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu. Agenția pentru Protecția Mediului Neamț anunta publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a acordului de mediu pentru proiectul “Extindere reţea de canalizare menajeră in comuna Boteşti, judeţul Neamt- etapa 2021”, propus a fi amplasat in intravilanul localităților Nisiporeşti Botești şi Barticeşti, și extravilanul comunei Boteşti, judeţul Neamț. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Neamț din mun. Piatra- Neamț, Piața 22 Decembrie nr. 5, in zilele de luni-joi, intre orele 8- 16.30 și vineri intre orele 8.00- 14.00, tel.0233/219695 și la sediul U.A.T. Comuna Botești, in zilele de luni-joi, intre orele 8- 16.30 și vineri intre orele 8.00- 14.00. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Neamt. 10.04.2023. Titular, U.A.T. Comuna BOTEȘTI

ANUNT PUBLIC. Ghinescu Lazar Sorin, titular al PLANULUI URBANISTIC ZONAL “CONSTRUIRE PENSIUNE P+2E SI PISCINA” in Baile-Herculane, str. Trandafirilor, nr. 61, anunta, in conformitate cu HG. Nr. 1076/2004 publicul interesat decizia etapei de încadrare: planul propus nu necesita evaluare de mediu si se supune procedurii de adoptare fara aviz de mediu. Comentariile privind decizia de incadrare, propunerile de reconsiderare a deciziei se vor transmite in scris, in termen de 10 zile calendaristice de la aparitia in ziar, la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, Reșița, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni – joi, intre orele 09:00–15:00 si vineri intre orele 09:00-13:00.

Anexa 5.G la procedura de aplicare a Legii 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului Sunway Spier SRL, cu sediul in Judet Brasov, Municipiul Codlea, str. Muntisor, nr.12, bl.12, sc. C, ap.12, tel. 0730230215, CUI 46671446, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Construire Parc Panouri Fotovoltaice”, propus a fi amplasat in localitatea Codlea, zona Dealul Cainelui, jud. Brasov. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului ANPM BRASOV, Str. Politehnicii, Nr. 3, Brasov, Jud. Brasov, in zilele de luni-joi intre orele 8- 16:30 si vineri intre orele 8-14. Observatiile publicului se primes zilnic la sediul autoritatii competent pentru protectia mediului Brasov.

S.C. SPIN COM EXIM S.R.L anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu ” CONSTRUIRE 2 HALE DEPOZITARE MARFURI GENERALE, PUT FORAT, BAZIN VIDANJABIL ETANS, IMPREJMUIRE TEREN, RACORDURI SI BRANSAMENTE LA UTILITATI.”, propus a fi amplasat in comuna Jud. Ilfov, com. Afumati, Str. “Strada Nr.3”, Nr. 3 Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov din Bucuresti, str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6 si la sediul S.C. SPIN COM EXIM S.R.L, in Bucuresti, str. Caloian Judetul, nr.4, bl. D21A, sc. A, ap. 10, in zilele de luni pana vineri, intre orele 9 si 13 . Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Ilfov din strada Aleea Lacul Morii nr 1, Sector 6 Bucuresti, email office@apmif.anpm.ro

Anexa 5.G la procedura de aplicare a Legii 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului SC RENEW ENERGY SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul CONSTRUIRE CAPACITATE GENERARE SI STOCARE ENERGIE ELECTRICA, COMPUSA DIN INSTALATII DE PRODUCERE SI STOCARE A ENERGIEI ELECTRICE, DRUMURI DE ACCES, RETELE INTERIOARE DE TRANSPORT ENERGIE ELECTRICA, IMPREJMUIRI SI POSTURI DE TRANSFORMARE SI RACORDARE LA RETEAUA ELECTRICA, , propus a fi amplasat in Sat RECIU, com. GARBOVA, EXREAVILAN, CF 79935, cod postal 517307, jud ALBA. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului ANPM ALBA, Str. Lalelelor, Nr. 7B, Alba Iulia, Jud. Alba si la sediul SC RENEW ENERGY str. TrRANDAFIRILOR, nr. 13, ap. 11, in zilele de luni-vineri, intre orele 10.00- 15. 00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului ANPM ALBA, Str. Lalelelor, Nr. 7B, Alba Iulia, Jud. Alba.

SC COFCO INTERNATIONAL ROMANIA SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Construire bald depozitareconditionare cereale, anexe, front de acostare, Imprejmuire, organizare de santier “ce se va realiza, in municipiul Giurgiu, str. Portului, nr. 2, lot 2/1/1/1, NC 40498, jud. Giurgiu, titular SC COFCO INTERNATIONAL ROMANIA SRL Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului din municipiul Giurgiu, sos Bucuresti, bI. 111, sc. A+B, jud. Giurgiu si la COFCO INTERNATIONAL ROMANIA SRL cu sediul Bucuresti, sector 2, sos Pipera, nr. 46D- 46 E- 48, Oregon Park, cladirea B, etaj 5. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Giurgiu.

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu. SC TITAN SOLAR SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul CEF ROMEXPO propus a fi amplasat in Bucuresti, sector , Bd Marasti nr.65-67. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bucuresti, din Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1 si la sediul titularului SC TitanSolar SRL din Bucuresti, Bd-ul 1 Decembrie 1918 nr. 1G, pavilion administrativ C1, camera 19, in zilele de luni-vineri, intre orele 9.00-12.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bucuresti.

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu STATUL MAJOR AL FORȚELOR NAVALE prin Unitatea Militară 02132 CONSTANȚA BOGDAN CRISTIAN ROȘU in calitate de reprezentant al Unității Militare 02132, CONSTANȚA, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “FACILITAȚI PENTRU ACOSTARE LA CHEU A UNEI NAVE NATO DE MĂRIME MEDIE ÎN CAZARMA 2918 CONSTANȚA”, propus a fi amplasat în municipiul Constanța, Port Constanța, Dana 0, Incinta 1. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Constanța: municipiul Constanța, str. Unirii nr. 23 și la adresa titularului Unitatea Militară 02132 CONSTANȚA din județul Constanța, municipiul Constanța, str. Sentinelei, nr.1, în zilele de luni-vineri, între orele 9,00 – 13,00. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Constanța.

U.C.G. CONSTRUCTII ECOLOGICE prin Uda Constantin, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: MODIFICARE IMOBIL IN CURS DE EXECUTIE AUTORIZAT CU AC 287/05.07.2021 (IMOBIL LOCUINTE SI FUNCTIUNI CONEXE D+P+2E – SPATIU COMERCIAL SI PARCARI) prin SUPRAINALTARE CU INCADRARE IN COEFICIENTII APROBATI PRIN PUZ HCL 341/22.12.2022, MODIFICARI COMPARTIMENTARI INTERIOARE, REMODELARE FATADE, IMPREJMUIRE SI ORGANIZARE DE SANTIER, propus a fi amplasat in oras Navodari, zona Mamaia Nord, str. D7, nr. 25-27, parcela A 158/5/65, lot 2+3, nr. cadastral/CF 121072, judetul Constanta. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului CONSTANTA, municipiul Constanta, str. Unirii, nr. 23, judetul Constanta, zilnic, intre orele 9 – 13 si la sediul titularului: U.C.G. CONSTRUCTII ECOLOGICE prin Uda Constantin, cu adresa in municipiul Constanta, str. Ionel Teodoreanu, nr. 32, judetul Constanta, în zilele de luni-vineri, între orele 10.00-14.00. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului CONSTANTA, municipiul Constanta, str. Unirii, nr. 23, judetul Constanta, intre orele 9 – 13.

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu. CTPARK KM 23 NORTH SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Modificare de tema AC nr. 85/14.12.2022 in vederea adaugarii unor anexe, modificari fatade, modificari interioare si amenajari exterioare”, propus a fi realizat in comuna Bolintin-Deal, satul Bolintin Deal, cod postal 087015, nr. cadastral 36310, judetul Giurgiu. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu din Giurgiu, sos. Bucuresti, nr. 111, sc. A+B si la sediul CTPARK KM 23 NORTH SRL din sat Dragomiresti Deal, comuna Dragomiresti-Vale, Tarla 76, Cladirea 1, biroul nr. 6, etaj 1, judetul Ilfov. Observatiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Giurgiu, in zilele de luni-joi, intre orele 9,00-14,00 si vineri intre orele 9,00-12,00.

MILAN ALINA, anunta publicul interest asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Construire spalatorie auto”, propus a fi amplasat in localitatea Bethausen, Comuna Bethausen, CF nr.411847, nr. cad. 411847, jud. Timis. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Timis si la sediul titularului: Cladova, comuna Bethausen nr.70, in zilele de luni-joi, intre orele 08.00-16.30, vineri intre orele 08.00-14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timis. , propus a fi amplasat in localitatea Bethausen, Comuna Bethausen, CF nr.411847, nr. cad. 411847, jud. Timis. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Timis si la sediul titularului: Cladova, comuna Bethausen nr.70, in zilele de luni-joi, intre orele 08.00-16.30, vineri intre orele 08.00-14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timis.

Anunt public-Acord de mediu. S.C. FINE LINE MOB S.R.L., cu sediul in mun. Constanta, jud. Constanta, str. Zimbrului, nr. 26, anunt publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: CONSTRUIRE HALA P+1E, IMPREJMUIREM BRANSARE/RACORDARE UTILITATI, AMENAJARE SPATII VERZI SI ORGANIZARE DE SANTIER, amplasat in loc. Valu lui Traian, str. Calea Dobrogei, nr. 261C, jud. Constanta. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta: mun. Constanta, str. Unirii, nr. 23, in zilele de luni-vineri, intre orele 9.00- 13.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Constanta.

S.C. ECO SUN NICULESTI S.R.L. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC ȘI STAȚIE DE TRANSFORMARE ECO SUN NICULEȘTI”, propus a fi amplasat în județul Dâmbovița, comuna Niculești, sat Ciocănari, CF 75644, T 2, P 8/11. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Dâmbovița din Municipiul Târgoviște, str. Calea Ialomiței, nr. 1, județul Dâmbovița, în zilele de luni – joi între orele 9:00 – 16:00 și vineri, între orele 9:00 – 13:00. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Dâmbovița.

SC METRO DEAL SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ” Amplasare echipament de productie in hala (instalatie de recuperare a materialelor reciclabile sortate prin metoda pirolizei)”, realizata in mun. Pitesti, Str. Gavenii nr.37, jud. Arges. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Arges municipiul Pitesti, str. Egalitatii, nr.50A, jud. Arges in zilele de luni – vineri, orele 8-13. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Arges, municipiul Pitesti, str. Egalitatii, nr. 50A, jud. Arges

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu – Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti. Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Statie de epurare pentru Spitalul Clinic de Obstetrica si Ginecologie Filantropia”, propus a fi amplasat pe Bulevardul Ion Mihalache nr. 11-13, sector 1, Bucuresti. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bucuresti, Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6 si la sediul Administratiei Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti, str. Sf. Ecaterina nr. 3, sector 4, Bucuresti, in zilele de luni-vineri, intre orele 09:00-12:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Bucuresti.

Anexa 5.G la procedura de aplicare a Legii 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului EXTRA SOLAR ENERY SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul-CONSTRUIRE CENTRALA FOTOVOLTAICA, IMPREJMUIRE SI RACORDARE LA DEO-, propus a fi amplasat in EXTRAVILAN- COMUNA INTORSURA, JUDETUL DOLJ, T66 P16, CF 30407, CF 30406, CF 30391. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM DOLJ, Str. Petru Rares, Nr. 1, Craiova, Jud. Dolj , in zilele de luni pana joi intre orele 8.00- 14.00 si la sediul EXTRA SOLAR ENERGY SRL, Intorsura, Dolj, str. Radovanului nr.1 , in zilele de luni pana joi intre orele 8,00-14,00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM DOLJ, Str. Petru Rares, Nr. 1, Craiova, Jud. Dolj.

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu – Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti. Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Statie de epurare pentru Spitalul Clinic de Obstetrica si Ginecologie Filantropia”, propus a fi amplasat pe Bulevardul Ion Mihalache nr. 11-13, sector 1, Bucuresti. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bucuresti, Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6 si la sediul Administratiei Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti, str. Sf. Ecaterina nr. 3, sector 4, Bucuresti, in zilele de luni-vineri, intre orele 09:00-12:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Bucuresti.

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu. IZISTART SRL, cu sediul in judetul Maramures, comuna Copalnic Manastur, satul COpalnic Manastur, nr. 7 anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu, pentru proiectul “Infiintare cabana turistica in comuna Copalnic-Manastur” propus a fi amplasat in judetul Maramures, comuna COpalnic Manastur, satul Copalnic Manastur, CF nr. 53629.
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Maramures, din localitatea Baia Mare, Str. Iza, nr. 1A, in zilele de luni-joi intre orele 8 – 1630 si vineri intre orele 8 – 14, si la sediul beneficiarului. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Maramures.

ANUNȚ PUBLIC. „SC VITIDA MINERAL SRL anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Amenajare bazine piscicole prin excavare si valorificarea agregatelor naturale de rau – perimetrul Jena Est 1, extravilan comuna Gavojdia, jud. Timis”, (ETAPA I – Deschidere balastieră, excavare şi valorificarea agregatelor naturale de râu – perimetrul Jena EST 1; scoatere din circuitul agricol. ETAPA II – Amenajare bazine piscicole; obtinere avize si acorduri necesare, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Găvojdia, nr. CF 407949, 407950, 407951, 407952, 407953, 407954, 407955, 407957, 407958, 407959, 407960, 407973, 407974, 407975, 407976, 407977, 407978, jud. Timiş.
Proiectul acordului de mediu si informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM TIMIŞ, Bv. Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, în zilele de luni – joi, între orele 800 – 1630 şi vineri între orele 800 – 1400, precum si la adresa de internet http://apmtm.anpm.ro-acorduri de mediu. Observatiile/contestatiile publicului se primesc la sediul APM TIMIŞ, municipiul Timisoara, Bvd. Liviu Rebreanu, nr,18-18A in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului”.

ANUNȚ PUBLIC. „SC VITIDA MINERAL SRL anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „ETAPA I – Deschidere balastieră, excavare şi valorificarea agregatelor minerale de râu – perimetrul Jena EST 2; Scoatere din circuitul agricol. ETAPA II – Amenajare bazine piscicole”, propus a fi amplasat în comuna Găvojdia, identificat prin CF nr. 407937, 407938, 407939, 407940, 407941, 407942, 407943, 407944, 407945, 407946, 407962, 407963, 407964, 407965, 407966, jud. Timiş.
Proiectul acordului de mediu si informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM TIMIŞ, Bv. Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, în zilele de luni – joi, între orele 800 – 1630 şi vineri între orele 800 – 1400, precum si la adresa de internet http://apmtm.anpm.ro-acorduri de mediu. Observatiile/contestatiile publicului se primesc la sediul APM TIMIŞ, municipiul Timisoara, Bvd. Liviu Rebreanu, nr,18-18A in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului”.

 

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu. S.C. Dedeman S.R.L. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul DESFIINTARE CONSTRUCTII C1, C12, C13, C14 SI CONSTRUIRE DEPOZIT LOGISTIC INDEPENDENT STRUCTURAL, propus a fi amplasat în B-dul Biruintei nr.170, oras Pantelimon, judet Ilfov. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului A.P.M. Ilfov, str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6 și la sediul S.C. Dedeman S.R.L. din str. Alexei Tolstoi, nr.8, Bacau, judet Bacau, în zilele de luni-vineri, între orele 9:00-16:00. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului A.P.M. Ilfov.

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu VGP PARK BUCHAREST S.R.L. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul CONSTRUIRE HALA COMPUSA DIN 6 CORPURI CU FUNCTIUNEA DE DEPOZITARE LOGISTICA, SERVICII SI MICA PRODUCTIE NEPOLUANTA, SPATII ADMINISTRATIVE, SPATII TEHNICE, POST TRAFO, SEMNALISTICA FATADE SI AMENAJARI EXTERIOARE, propus a fi amplasat in JUDET ILFOV, COMUNA STEFANESTII DE JOS, TARLA 47, PARCELA 348, NR.CAD. 62986 . Informatiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protecţia Mediului Ilfov: Bucureşti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1 și la sediul VGP PARK BUCHAREST S.R.L. BUCURESTI, SECTOR 1,

S.C. ESO PETROL S.R.L., anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “CONSTRUIRE STATIE DISTRIBUTIE CARBURANTI” amplasat in Localitatea Sacalaz, identificat prin CF 413111, jud. Timis Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Timis, Municipiul Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18- 18A si la sediul titularului S.C. ESO PETROL S.R.L, localitatea Sibiu, Str. Somesului , nr. 31, jud. Sibiu, in zilele de luni- joi intre orele 8.00- 16.30, vineri intre orele 8.00- 14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timis.

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA anunta publicul intereasat asupra depuneriii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Cresterea atractivitatii zonei de est a Municipiului Craiova prin dezvoltarea infrastucturii de agreement – REALIZARE PARC THEMATIC – ZONA HANUL DOCTORULUI, propus a fi amplasat in Judetul Dolj, Municipiul Craiova, zona Hanul Doctorului. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Dolj, strada Petru Rares, nr. 1 si la sediul Primariei Municipiului Craiova, strada Targului, nr.26, Dolj, in zilele de luni pana joi intre orele 8:00-16:00 si vineri intre orele 8:00-14. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Dolj, strada Petru Rares, nr. 1.

ANUNȚ PUBLIC. Gliga Roxana-Diana reprezentant al Valea Regilor Happy Camp S.R.L anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Amplasare căsuțe mobile- 3 bucăți propus a fi amplasat înlocalitatea Zimți, f.nr., CF nr. 53985, comuna Ibănești, județul Mureș. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M Mureș, din Târgu Mureș, strada Podeni nr.10 zilnic de: luni, între orele 09:00-15:00 și marți-vineri între orele 09:00-12:00 și la sediul: Municipiul Reghin, Bulevardul Unirii, Bloc 32, titular: Gliga Roxana-Diana, în zilele luni-vineri, între orele: 09:00-15:00. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M, loc Târgul Mureș, strada Podeni, nr.10, zilnic de: luni, între orele 09:00-15:00 și marți-vineri între orele 09:00-12:00.

JUD. DOLJ. ANUNT OMV PETROM SA,cu sediul in municipiul Bucuresti, Sect.1, Str. Coralilor, nr.22, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Costruirea unui parc fotovoltaic “Parc fotovoltaic Amaradia”,inclusiv bransamente, racorduri si drumuri de acces” propus a fi amplasat in localitatea Isalnita, Str.Mihai Eminescu, nr.105, jud. Dolj. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M.Dolj, str.Petru Rares, nr.1 si la sediul OMV Petrom din municipiul Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, Sect.1, in zilele de luni pana joi intre orele 8:00-16:00 si vineri intre orele 8:00-14:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M.Dolj, str.Petru Rares, nr.1.

PRAHOVA. Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu JITARU DANIEL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul , pentru proiectul: CONSTRUIRE IMOBILE LOCUINTE INDIVIDUALE SI ANEXE GOSPODARESTI, propus a fi amplasat in Jud. Prahova, Com.Gura Vadului, Sat. Tohani T 24;9 P A 918/7, A 918/8 A 223/1 Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Prahova din Ploiesti, Str. Gh. Gr. Cantacuzino nr.306 si la sediul PRIMARIEI COMUNEI GURA VADULUI, cu sediul in str. Principala Nr. 420, in zilele de luni-vineri, intre orele 9- 15 . Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Prahova.

SC METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul CONSTRUIRE PUT ALIMENTARE CU APA- COMPLEX COMERCIAL METRO PITESTI, propus a fi amplasat in comuna Bradu, sat Geamana, DN 65B, km 107, jud. Arges. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Arges, str. Egalitatii, nr. 50A, Pitesti, jud. Arges si la sediul SC METRO CASH CARRY ROMANIA SRL din Bucuresti, Bd. Theodor Pallady, nr. 51N, bl. C6, sc. A, in zilele de luni pana joi, intre orele 9-13. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Arges, str. Egalitatii, nr. 50A, Pitesti, jud. Arges.

AUTO ALEX SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Construire complex comercial in regim P, servicii, depozitare, platforme, parcaje si lmprejmuire”, propus a fi amplasat in localitatea Timisoara, CF nr. 424366, jud. Timis, Informati privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Timis, Municipiul Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, jud Timis si la sediul proiectantului, Municipiul Timisoara, str. Ludwig Von Ybl, nr.24, jud. Timis, in zilele de luni – joi intre orele 8.00 -16.30, vineri intre orele 8.00 – 14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timis.

SC MEWI IMPORT EXPORT AGRAR INDUSTRIETECHNIK SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “CONSTRUIRE HALA SERVICE, BIROURI SI ANEXE, AMENAJARE ACCES, CABINA POARTA, SPALATORIE, CATARGE STEAGURI, TOTEM LUMINOS, ELEMENTE DE SEMNALISTICA, REALIZARE IMPREJMUIRE” propus a fi amplasat in Localitatea Robanestii de Sus, judetul Dolj, nr.cad 31507, T1, P3. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Dolj, strada Petru Rares, nr. 1 si la sediul SC MEWI IMPORT EXPORT AGRAR INDUSTRIETECHNIK SRL din Comuna Ortisoara, str. Timisoara-Arad, DN 69 Km 22, judetul Timis, in zilele de luni pana joi intre orele 8:00- 16:00 si vineri intre orele 8:00-14:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Dolj, strada Petru rares, nr. 1

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu SC GASPECO L&D SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Amplasare container (benzinărie transportabilă) și semnalistică specifică in zona parcărilor din incinta DEDEMAN”, amplasat in Mun. Hunedoara, str B-dul Traian, nr. 7, jud. Hunedoara. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului din Municipiul Hunedoara, şi la sediul beneficiarului SC GASPECO L&D SA, in București, Str. Calea Floreasca, 28-30, sector 1. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Hunedoara.

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu “C.N.A.I.R. SA prin SC NV CONSTRUCT SRL anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Pod DN 24 A km 45+315, județul Vaslui”, propus a fi amplasat in județul Vaslui, comuna Fălciu, sat Bogdănești – in extravilan, DN 24 A, km 45+315. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Vaslui, str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui şi la sediul Consiliului Județean Vaslui din Vaslui, str. Ștefan cel Mare, nr. 79, jud. Vaslui, in zilele de luni – joi, intre orele 8.00-16.30 și vineri intre orele 8.00-14.00. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Vaslui.”

CRIS GRUP SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul. AMPLASARE PUT FORAT PENTRU ALIMENTARE CU APA la adresa strada Ciobanului nr 80-84, Tarla 65, Parcela 605, nr cadastral 67076, Mogosoaia, judetul Ilfov, conform Certificat de Urbanism NR. 334/19.09.2022. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului A.P.M. Ilfov, str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6 si la sediul CRIS GROUP SRL cu sediul social in sat Vladeni, comuna Vladeni, strada Traian nr 47, judetul Ialomita, in zilele de 13.02 – 15.03, intre orele 8.00 -16. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului A.P.M. Ilfov.

STEPANESCU CATALIN – IOAN cu domiciliul in loc.Sacosu Turcesc, nr.66, jud. Timis, anunta publicul interesat asupra intentiei de a depune la Administratia Bazinala de Apa Banat documentatia de obtinere a Avizului de Gospodarire a Apelor pentru proiect: ELABORARE PUZ – BUNGALOURI – SPATII DE CAZARE INDIVIDUALE, amplasat in intravilan comuna Com. Brebu Nou, Sat Garana, CF. nr.32145, jud Caras Severin. Aceasta investitie este in etapa de proiectare. In timpul activitatii vor rezulta permanent ape uzate menajere, care se vor evacua intr-un bazin vidanjabil. Aceasta solicitare de aviz este conforma cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare. Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodarire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata. Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului la adresa sau proiectantului la nr. telefon 0729056566 dupa data de 20.02.2023. cu domiciliul in loc.Sacosu Turcesc, nr.66, jud. Timis, anunta publicul interesat asupra intentiei de a depune la Administratia Bazinala de Apa Banat documentatia de obtinere a Avizului de Gospodarire a Apelor pentru proiect: ELABORARE PUZ – BUNGALOURI – SPATII DE CAZARE INDIVIDUALE, amplasat in intravilan comuna Com. Brebu Nou, Sat Garana, CF. nr.32145, jud Caras Severin. Aceasta investitie este in etapa de proiectare. In timpul activitatii vor rezulta permanent ape uzate menajere, care se vor evacua intr-un bazin vidanjabil. Aceasta solicitare de aviz este conforma cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare. Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodarire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata. Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului la adresa sau proiectantului la nr. telefon 0729056566 dupa data de 20.02.2023.

S.C. BAOLI SLS RESIDENCES S.R.L., cu sediul in Municipiul Bucuresti, Sector 4, str. Almasul Mare, nr 14, bl.58, sc.1, et.2, ap.9; beneficiari alaturi de DOBRE ION, DOBRE MARIN, ai planului PUZ – “ANSAMBLU LOCUINTE (P+1E+M), FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII, UTILITATI” situat in judetul Ilfov, comuna Berceni, T4, P15/2/37,38; 15/2/42,43 cu Nr. Cad: 70727, 69355, anunţă publicul interesat asupra parcurgerii etapei de incadrare in cadrul sedintei Comitetului Special Constituit din data de 14.09.2022, urmand ca planul propus sa fie supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov Aleea Lacul Morii nr 1, Sector 6 Bucuresti, (tel 021.430.14.02, 0749.598.865), in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

ANUNT DE MEDIU Beneficiarul ROTARU ION cu domiciliul in Judetul ilfov, Comuna Dobroiesti, Sat Dobroiesti, Bd-ul Nicolae Balcescu nr. 15 anunta decizia privind etapa de incadrare a planului/programului “ELABORARE P.U.Z. IN VEDEREA LOTIZARE LOCUINTE” amplasat in Jud. Calarasi, Oras Fundulea, extravilan Documentatia se supune procedurii de adoptare: -fara aviz de mediu conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe cu modificarile si completarile ulterioare; -fara evaluare adecvata conform prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile ulterioare; Informatii privind potentialul impact asupra mediului al planului / programului propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Calarasi, Sos. Chiciului nr. 2, de Luni pana Vineri, orele 10-14; Observatiile publicului se primesc zilnic, sub semnatura si cu date de identificare, la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Calarasi, timp de 10 zile calendaristice de la data publicarii.

SC HOFFMAN MOBEL SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Recompartimentare hala productie — schimbare de destinatie” ce se va realiza in Mihailesti, dosar cadastral 32436, jud. Giurgiu. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM GIURGIU, mun. Giurgiu, sos Bucuresti, bl. 111, sc A+B, jud. Giurgiu si la sediul SC HOFFMAN MOBEL SRL, oraqMiháilesti, strada Complexului, nr. 80, Hala nr. 3, judet Giurgiu. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Giurgiu.

S.C. M&N ITALY TRADING S.R.L. SRL. avand sediul pe Bulevardul Eroilor (fosta Șos. Ștefănești), nr. 130, biroul nr. 15, C1, parter, Oraș Voluntari, Jud. Ilfov, titular al planului/programului P.U.Z. “CONSTRUCTIE SHOWROOM, SPATII COMERCIALE, BIROURI, DEPOZITE, AMENAJARE EXTERIOARA, ORGANIZARE DE SANTIER, BRANSAMENTE UTILITATI, IMPREJMUIRE TEREN”, din Jud. Ilfov, localitatea Glina, Str. Dezrobirii, NC 827/312/1/2 (T 60, P A14/1) lot as 6/II/2, anunţă publicul interesat asupra parcurgerii etapei de incadrare in cadrul sedintei Comitetului Special Constituit din data de 08.02.2023 urmand ca planul sa fie supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu. Comentarii privind decizia etapei de incadrare se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov, in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Dogaru Andrei, titular al proiectului ,,Construire piscina acoperita cu foisor si trei cabane, amenajare exterioara,, propus a fi realizat in com. Calatele, sat. Calatele Padure, CF. 55988, jud. Cluj, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Cluj, de a nu solicita efectuarea evaluarii impactului asupra mediului, in cadrul procedurii de evaluae a impactului asupra mediului si continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare pentru proiectul ,,Construire piscina acoperita cu foisor si trei cabane, amenajare exterioara,, propus a fi realizat in com. Calatele, sat. Calatele Padure, CF. 55988, jud. Cluj. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Cluj, Calea Dorobantilor, nr. 99, in zilele de luni-vineri intre orele 9.00-13.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmcj.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/obsevatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Cluj

S.C. Delta Pro Expert S.R.L. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Construire hala P+1Ep, cu functiunea de productie, birouri si spatii tehnice, propus a fi amplasat in Sos. Oltenitei nr. 181, nr. cad. 127958. Oras Popesti Leordeni, Jud. Ilfov. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Ilfov, din Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, si la sediul titularului din Sos. Oltenitei nr. 181, Oras Popesti Leordeni, Jud. Ilfov. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Ilfov.

S.C. NASI S.R.L. pentru D.E.E.Romania SA Sucursala Galati anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. Galati, fara evaluarea impactului asupra mediului, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Racordarea la reteaua electrica de distributie a locului de consum permanent C7- Hala de Productie, Depozitare si Birouri” – Tarif de Racordare, propus a fi realizat in mun. Galati, str. Lunca Siretului, nr. 1L, nr. cad. 101088, judetul Galati. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la urmatoarea adresa de internet http://apmgl.anpm.ro la Sectiunea: Reglementari – Acordul de Mediu – Drafturi de Reglementare – Proiect decizie etapa de incadrare 2023. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pe email office@apmgl.anpm.ro si pe fax: 0236 471009, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a A.P.M. Galati.

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu titular SC ROTAR COMALIMENT IMPEX S.R.L.

SC ROTAR COMALIMENT IMPEX S.R.L. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”CONSTRUIRE ANSAMBLU DE SPATII COMERCIALE (4 CORPURI) P-P+1E, TOTEM, IMPREJMUIRE, AMENAJARE INCINTA ȘI ORGANIZARE DE ȘANTIER” , propus a fi amplasat in Str. Sg. Ilie Petre, nr. 87, localitatea DUDU, comuna CHIAJNA, judetul ILFOV, dupa cum este identificat in documentele cadastrale, cu nr.cad. 68422. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Ilfov din Aleea Lacul Morii, Nr. 1, Sector 6, Bucuresti, in zilele de luni- joi, intre orele 9:00-13:00, vineri intre orele 9:00-12:00, precum si la urmatoarea adresa de internet: http: //apmif.anpm.ro/. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Ilfov, email office@apmif.anpm.ro.

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare
(titularul proiectului)

SC DEDEMAN SRL, titular al proiectului DESFIINȚARE CONSTRUCȚII EXISTENTE NR. CAD. 277590-C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C29, C30, C31, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM București, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: nu se supune evaluării impactului asupra mediului, pentru proiectul DESFIINȚARE CONSTRUCȚII EXISTENTE NR. CAD. 277590-C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C29, C30, C31, propus a fi amplasat în București, sector 1, Str. Aeroportului, nr. 4-34.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM București din București, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr.1, în zilele de luni-vineri, între orele 9.00-12.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmbuc.anpm.ro/.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

Anunt public privind decizia etapei de incadrare (titularul proiectului) SC/PF RESTA REAL ESTATE INVESTMENTS S.R.L, titular al proiectului ”CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE CU SPATII COMERCIALE LA PARTER, CU REGIM DE INALTIME 2S+P+11E, AMENAJARE EXTERIOARA SI ORGANIZARE EXECUTARE LUCRARI”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Bucuresti, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, pentru proiectul ”CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE CU SPATII COMERCIALE LA PARTER, CU REGIM DE INALTIME 2S+P+11E, AMENAJARE EXTERIOARA SI ORGANIZARE EXECUTARE LUCRARI”, propus a fi amplasat in Bucuresti, sector 6, Sos. Virtutii, nr.22E (fost numar 54, 56B, 56C nr. ll si lot 4). Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Bucuresti din Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, in zilele de luni-vineri, intre orele 9.00 -12.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmbuc.anpm.ro/. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Udriste Alin Gabriel, titular al PUZ – ”Construire doua locuinte P+1 Etaj, imprejmuire teren, bransamente si utilitati”, in Judet Ilfov, Com. Cornetu, tarlaua 8, parcela 25/7/1, lot 6, NC 51665, anunta publicul interesat asupra Deciziei etapei de incadrare luata in cadrul sedintei Comitetului Special constituit din data de 14.12.2022, urmand ca prima versiune a planului sa fie supusa procedurii de adoptare de catre autoritatile competente, fara aviz de mediu. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Ilfov( tel 021/4301523) in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

NITU NICULAE, cu domiciliul in Orasul Popesti-Leordeni, Str. Rosiori, nr. 4A, judet Ilfov, in calitate de proprietar alaturi de: TRACHE GABRIELA, NITU MARIANA, NITU GABRIEL, TRACHE GRIGORE, NITU MIHAELA, al terenului situat in judetul Ilfov, Comuna Vidra, Tarla 22, Parcela 314,320/34,314/16,320, Nr. Cad. 881,3095,888 (alipite in nr. cad. 62934), titulari ai PUZ – CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE, COMERT SI SERVICII, ALIPIRE TEREN SI INTRODUCERE IN INTRAVILAN; anunţă publicul interesat asupra parcurgerii etapei de incadrare in cadrul sedintei Comitetului Special Constituit din data de 01.02.2023, urmand ca planul propus sa fie supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov Aleea Lacul Morii nr 1, Sector 6 Bucuresti, (tel 021.430.14.02, 0749.598.865), in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu. OMV PETROM S.A anunţa publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:”Lucrări de abandonare aferente sondei 809.Varias Vest”, propus a fi amplasat in comuna Varias, extravilanul localitatii Varias, CF.nr.405300-Varias, nr.Top.cad.5047, jud.Timis. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului-Timiş, municipiul Timisoara, B-dul.Liviu Rebreanu, nr.18-18A, jud.Timiş si la sediul Titularului de Proiect, Timisoara, Strada Coriolan Brediceanu, Cladirea.C, Camera.P5, jud.Timiş, in zilele de luni-joi intre orele 8.00-16.30, vineri intre orele 8.00-14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM.Timis.

ANUNT PUBLIC. Rotaru Ion anunta publicul interesat asupra realizarii primei versiuni a planului si declansarea etapei de incadrare la Plan Urbanistic Zonal- “Lotizare Locuinte”, realizat pentru ampalsamentul din oras Fundulea, Tarla 25, Parcela 3/1 (Lot 1 – 11, 14, 17), jud. CALARASI. Consultarea primei versiuni a planului se face la sediul beneficiarului Bd. Nicolae Balcescu, nr. 15, sat Dobroiesti, com. Dobroiesti, jud. IF, in zilele lucratoare intre orele 9:00- 16:00. Comentariile si sugestiile se primesc in scris la adresa sediului A.P.M. Calarasi, Șos. Chiciu, nr. 2, mun. Calarasi, jud. CL, tel. 024-231 5035, personal in zilele de luni pana vineri, intre orele 9:00 – 13:00, sau pe cale electronica la fax: 024-231 1926 sau e-mail: office@apmcl.anpm.ro , in termen de 15 zile de la publicarea ultimului anunt.

S.C. NASI S.R.L. pentru D.E.E.Romania SA Sucursala Galati anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. Galati, fara evaluarea impactului asupra mediului, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Racordarea la reteaua electrica – dezvoltarea din punct de vedere tehnic si energetic a locului de consum permanent hale situate in str. Calea Smardan nr. 60 si nr. 60A (instalatie de racordare – solutie comuna), propus a fi realizat in mun. Galati, str. Calea Smardan, nr. 60, 60A, judetul Galati.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la urmatoarea adresa de internet http://apmgl.anpm.ro la Sectiunea: Reglementari – Acordul de Mediu- Drafturi de Reglementare- Proiect decizie etapa de incadrare 2023. Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare pe email office@apmgl.anpm.ro si pe fax: 0236.471.009, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a A.P.M. Galati.

SC PI BIOTONIC SRL, cu sediul in Municipiul Bucuresti, sectorul 3, Strada Ion G. Racoteanu, nr. 10, camera 1, biroul 7, etaj 1, Ap. 2, alaturi de ENACHE FLOAREA, ENACHE CONSTANTIN, VASILE GHEORGHE, VASILE FLORINA, ANDREIANU MARIA, DRAGOMIR FLORENTINA, DOBROIU ALINA, TOMA STEFAN, SAVU FLOAREA, MILEA STEFANIA, ENACHE NICULAE; in calitate de proprietari ai terenurilor situate in judetul Ilfov, Comuna Berceni, Tarlaua 12, Parcela 32/1/37, 32/1/1/39, 32/1/1, 32/2/39,40,41,42, 32/1/42,43, lot 1, lot 2, Nr. Cad. 57322, 57321, 333, 69229, 68963, 69269, 69270, 61566, 53472, titulari ai INTOCMIRE PUZ – ANSAMBLU LOCUINTE P+1E+M, FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII, UTILITATI, anunţă publicul interesat asupra parcurgerii etapei de incadrare in cadrul sedintei Comitetului Special Constituit din data de 01.02.2023, urmand ca planul propus sa fie supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov Aleea Lacul Morii nr 1, Sector 6 Bucuresti, (tel 021.430.14.02, 0749.598.865), in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu GERICOM INDUSTRY SUPPORT SRL, cu sediul in mun. Constanta, b-dul. 1 Mai nr. 96, biroul nr. 2, judetul Constanta, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: ,,CONSTRUIRE ANSAMBLU DE HALE IN VEDEREA AMPLASARII SI MONTARII UTILAJELOR, ECHIPAMENTELOR SI DOTARILOR DESTINATE RECICLARII SI DEPOZITARII DESEURILOR PROVENITE DIN DEMOLAREA CONSTRUCTIILOR ”, propus a fi amplasat in comuna Poarta Alba, str. Coloniilor nr. 64, judetul Constanta. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Constanta, str. Unirii nr. 23 și la sediul GERICOM INDUSTRY SUPPORT SRL, in zilele de luni-vineri, intre orele 08- 16. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului Constanta.

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC CASTRUM CORPORATION SRL (titularul proiectului) anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ANSAMBLU LOCUINȚE COLECTIVE 2S+P+10E ȘI SPAȚII COMERCIALE LA PARTER, AMENAJĂRI EXTERIOARE ȘI ORGANIZARE EXECUȚIE LUCRĂRI (denumirea proiectului), propus a fi amplasat în Bulevardul Ghencea Nr.87A, Sector 6, NC209499 (adresa amplasamentului).

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului București, din Aleea Lacul Morii, nr.1, sector 6 (adresa) și la sediul SC CASTRUM CORPORATION SRL din București, Sector 2, Strada Plantelor Nr.74 (denumirea titularului și adresa), în zilele de luni-vineri, între orele 9:00-12:00.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM București (Agenția Pentru Protecția Mediului București).

OMV PETROM SA, titular al proiectului ”Demolare platforma tehnologica. Abandonare sonda.6010” propus a fi amplasat in sat Calacea, com.Orțișoara, identificat prin CF.nr.105976- Orțișoara, nr.top.105976, jud.Timiș, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către A.P.M.Timiș, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ”Demolare platforma tehnologica. Abandonare sonda-6010”, propus a fi amplasat in sat Calacea, com.Orțisoara, identificat prin CF.nr.105976- Orțișoara, nr.top.105976, jud.Timiș. Proiectul deciziei de incadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M.Timiș din Timişoara, B-dul.Liviu Rebreanu nr.18-18A, in zilele de luni-joi, intre orele 8.00-16.30 si vineri intre orele 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro – Secţiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate inainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș.

SC Danube Solar Five SRL, titular al proiectului ”Construire parc fotovoltaic, împrejmuire și organizare de șantier, în comuna Robănești, județul Dolj” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Dolj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ”Construire parc fotovoltaic, împrejmuire și organizare de șantier, în comuna Robănești, județul Dolj”, propus a fi amplasat în comuna Robănești, pe terenurile cu nr. cadastral 33139 (tarlaua T9, parcela P8, P8/1), nr. cadastral 33140 (tarlaua T9, parcela P7), nr. cadastral 33144 (tarlaua T9, parcela P32), nr. cadastral 33145 (tarlaua T9, parcela P5) și nr. cadastral 33052 (tarlaua T9, parcela P33), județul Dolj. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate pe site-ul APM DOLJ: http://apmdj.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/ observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Dolj.

BAICU BEATRICE ALINA, BAICU GIORGICA , cu domiciliul in Judetul Ilfov, Popesti Leordeni. Strada Sf. Gheorghe nr.2, titulari ai planului/programului PUZ – introducere in intravilan in vederea construirii hala depozitare, amenajare incinta, imprejmuire si utilitati”, proprietari ai terenului situat in Judetul Ilfov, Oras Popesti Leordeni, strada Soseaua Oltenitei, tarla 14, p 233/20 , in suprafata de 6500 mp, anunţă publicul interesat asupra parcurgerii etapei de incadrare in cadrul sedintei Comitetului Special Constituit din data de 14.09.2022 urmand ca planul/programul propus sa fie supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov, (tel 021/4301523, 021/4301402, 0746248440), in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Anunț public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu C.N.A.I.R. S.A. cu sediul in București, B-dul. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, anunță publicul interest asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu, pentru proiectul: “Pod DN 7 km 81+900, judetul Dambovita” propus a fi amplasat in intravilanul comunei Valea Mare, pe drumul national DN 7 la km 81+900. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul AGENŢIEI PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI DAMBOVITA, din localitatea Targoviste, str. Calea Ialomitei, nr. 1, in zilele de luni-joi, intre orele 09-1600 si vineri intre orele 09-1300 și la sediul C.N.A.I.R. S.A., București, B-dul. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, in zilele de luni-vineri, intre orele 08:00-16:00. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI DAMBOVITA, tel/fax: 0244-213.959/024521394 e-mail: office@apmdb.anpm.ro

S.C. UNIREA GREEN ENERGY INVEST S.R.L. anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Brăila in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ˶ Construire centrala fotovoltaica Ulmu, retea racordarea la SEN, transformator, imprejmuire˝, propus a fi amplasat in jud. Braila, com. Ulmu, T 104, P57,61,63,65, Nr.cadastrale 76185, 72855, 70933, 73074: proiectul propus nu se supune evaluarii impactului asupra mediului. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Braila din mun. Braila, Bd.Independentei, nr.16, Bl.B5, in zilele lucratoare, intre orele 9.00-13.00, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmbr.anpm.ro- sectiunea Reglementari/Acordul de mediu/Drafturi acte reglementate. Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Braila.

Anunt public privind decizia etapei de incadrare S.C. Sunfields Nord S.R.L., titular al proiectului CEF SunTitan2, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Bucuresti, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului pentru proiectul CEF Sun Titan 2, propus a fi amplasat in Bucuresti, sector 3, Bulevardul Basarabia nr. 250, Trup H1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Bucuresti din Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, in zilele de luni- vineri, intre orele 9.00 -12.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmbuc.anpm.ro/. Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

ANUNT PUBLIC. Cristea Nicoleta anunta publicul interesat asupra realizarii primei versiuni a planului si declansarea etapei de incadrare la Plan Urbanistic Zonal – “Unitati agricole si industriale”. Consultarea primei versiuni a planului se face la sediul beneficiarului Str. 1 Iunie, nr. 14A, sat Islaz, com. Branesti, jud. Ilfov, in zilele lucratoare intre orele 09.00-16.00. Comentarii/ sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Calarasi, Șos. Chiciu, nr. 2, judetul Calarasi, in zilele de Luni pana Vineri, intre orele 09.00- 13.00, tel /fax 0242/ 315.035 si 0242/ 311.926, precum si pe adresa: office@apmcl.anpm.ro pana la data de 17.02.2023.

ANEXA Nr. 5.G la procedură Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu S.C. LARA DEVELOPMENT INTERNATIONAL S.R.L. Titularul proiectului S.C. LARA DEVELOPMENT INTERNATIONAL S.R.L. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ” CONSTRUIRE IMOBILE CONSTRUCTII CU DESTINATIA DE LOCUINTE COLECTIVE CU REGIM DE INALTIME 2S+P+2E+ER SI 2S+P+3E+ER CU MODIFICARE ACCES AUTO SI PIERTONAL ASA CUM AU FOST REGLEMENTATE PRIN DOCUMENTATIA DE URBANISM APLICABILA IMOBILULUI TEREN, IMPREJMUIRE TEREN, RACORDURI, BRANSAMENTE/UTILITATI”, propus a fi amplasat in str. Erou Iancu Nicolae nr. 126, NC 115763,oras Voluntari, judetul Ilfov. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Ilfov din Ale ea Lacul Morii nr. 1, sector 6, București și la sediul subscrisei S.C. LARA DEVELOPMENT INTERNATIONAL S.R.L., situat in str. Bahluiului nr. 8, Bucuresti, sector 1, de luni pană joi, intre orele 0900-1100. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru protecția mediului Ilfov.

ANUNT PUBLIC. Cristea Nicoleta anunta publicul interesat asupra realizarii primei versiuni a planului si declansarea etapei de incadrare la Plan Urbanistic Zonal – “Unitati agricole si industriale”. Consultarea primei versiuni a planului se face la sediul beneficiarului Str. 1 Iunie, nr. 14A, sat Islaz, com. Branesti, jud. Ilfov, in zilele lucratoare intre orele 09.00-16.00. Comentarii/ sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Calarasi, Șos. Chiciu, nr. 2, judetul Calarasi, in zilele de Luni pana Vineri, intre orele 09.00- 13.00, tel /fax 0242/ 315.035 si 0242/ 311.926, precum si pe adresa: office@apmcl.anpm.ro pana la data de 17.02.2023.

UCG CONSTRUCTII ECOLOGICE SRL, prin Uda Constantin, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul : STATIE SORTARE – PLATFORMA BETONATASI CONSTRUCTII ANEXE , IMPREJMUIRE SI ORGANIZARE DE SANTIER, propus a fi amplasat in oras Ovidiu, sat Culmea, intravilan, trup independent, nr cadastral 110626, jud Constanta. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta, mun. Constanta, str. Unirii, nr. 23, jud. Constanta, zilnic intre orele 9-13 si la sediul titularului : UCG CONSTRUCTII ECOLOGICE SRL, prin Uda Constantin, cu adresa municipiului Constanta, str. Ionel Teodoreanu, nr. 32, jud. Constanta, in zilele de luni-vineri, intre orele 10.00-14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta , str. Unirii, nr. 23, jud. Constanta, intre orele 9-13

SC DANUBIU CETVOLT SRL, titular al proiectului CENTRALA FOTOVOLTAICA 2 MW SITUAT IN EXTRAVILANUL COMUNEI CETATE T98, P 243 JUDETUL DOLJ – CF 31056, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Dolj, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul CENTRALA FOTOVOLTAICA 2 MW SITUAT IN EXTRAVILANUL COMUNEI CETATE T98, P 243 JUDETUL DOLJ – CF 31056, propus a fi amplasat in Jud. Dolj, Comuna Cetate, T98 P243. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate pe site-ul APM DOLJ http:// apmdj.anpm.ro Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Dolj.

SIDERUM INVEST SRL, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Desfiintare constructii C1-C14, C16-C27”, amplasament jud.Braila , comuna Dudesti, sat Dudesti, CV 70, P548. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Braila din Mun. Braila, Bl Independentei, nr. 16, Bloc B5 si la sediul proiectului din jud. Braila, comuna Dudesti, sat Dudesti, in zilele lucratoare, intre orele 09:00- 13:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Braila.

STEPANESCU CATALIN , cu domiciliul in localitatea in Sacosu Turcesc , nr. 66, judet Timis, titular al PLAN URBANISTIC ZONAL “ELABORARE PUZ PENSIUNE TURISTICA SI SERVICII ADIACENTE, propus in intravilan localitatea/comuna Com. Brebu Nou, Sat Garana, jud Caras Severin CF. nr.: 32144, Nr. Top.: 32144 , anunta publicul interesat asupra elaborarii primei versiuni a PUZ, respectiv depunerea lui in vederea declansarii etapei de incadrare pentru obtinerea avizului de mediu. Informatiile privind prevederile planului PUZ propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Caras- Severin, Resita, str. Petru Maior, numarul 73, la sediul Primariei Brebu Nou si la sediul titularului Stepanescu Catalin, din localitatea Sacosu Turcesc, nr. 66, in zilele de luni – vineri intre orele 09:00 – 15:00. Observatiile publicului se primesc zilnic, la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Caras- Severin in termen de 15 zile calendaristice de la data aparitiei anuntului.

Titularul proiectului NUSCO IMOBILIARA SA anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Construire ansamblu rezidential si functiuni complementare, (servicii, comert, agrement, activitati culturale si sportive, expozitii, loisir, parcaje etc., alte functiuni conform regulament), in regim maxim de inaltime 2S+P+14E, 2S+P+2E, bransare utilitati, organizare de santier conform Certificat de Urbanism 1302/207″P”din 29.12.2021”, propus a fi amplasat in adresa proiectului SOSEAUA PIPERA nr. 48, sect. 2, BUCURESTI, NC 242186. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului din Bucuresti, Aleea Lacul Morii, nr. 1, sector 6 si la sediul titularului NUSCO IMOBILIARA SA, din Sos Pipera nr. 48, Pavilion Administrativ, cam 20, et 2, Bucuresti, sector 2, in zilele de luni-vineri, intre orele 0900-1200. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bucuresti.

SC SPOWER PROJECT ALPHA SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Construire parc fotovoltaic cu putere instalata de maximum 5 MWp si imprejmuire” propus a fi amplasat in comuna Saravale, extravilan, identificat prin CF nr 404443 si 404445, nr top 1439/1-18/2 si 1439/1-8/3, jud Timis. Informatiile prinvind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Timis, municipiul Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu, nr 18-18 A, jud Timis si la sediul titularului SC POWER PROJECT ALPHA SRL, cu sediul in Timisoara, str Sinaia, nr 2B, jud Timis, in zilele de luni-joi, intre orele 8.00-16.30, vineri intre orele 8.00- 14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timis.

SC. INSTITUTUL DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU APICULTURA S.A. anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Ilfov, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul – Construire stupina – exploatatie apicola in extravilan, Rhmax=parter, racordare utilitati, imprejmuire teren in EXTRAVILANUL com. Moara Vlasiei, satul Caciulati, jud. Ilfov, T55, P243, (T2, P1/4, conform CU), Nr. Cad. 53927 (nr. cad. vechi 3793) , C.F. 53927 (nr. CF vechi 4170), propus a fi amplasat in judetul Ilfov, com. Moara Vlasiei, satul Caciulati, jud. Ilfov, T55, P243, (T2, P1/4, conform CU), Nr. Cad. 53927 (nr. cad. vechi 3793) , C.F. 53927 (nr. CF vechi 4170). Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Ilfov din Bucuresti, str. Aleea Lacul Morii, nr. 1, sector 6, in zilele de luni – joi, intre orele 9 -13, precum si la urmatoarea adresa de internet: www.apm-ilfov.ro Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Ilfov

SC DELGAZ GRID SA, cu sediul in mun. Targu-Mures, B-dul Pandurilor, nr. 42, jud. Mures, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a acordului de mediu pentru “Proiect de interes comun de modernizare a retelei de energie electrica – CARMEN (Carpathian Modernization of Energy Network) – volumul 2 – Modernizare LEA 110 kV Roman Nord – Razboieni – DELPHI – FAI”, propus a fi amplasat in judetele Neamt si Iasi (judetul Neamt, pe teritoriul administrativ al comunelor Cordun, Tamaseni, Doljesti, Sagna, Bara si Boghicea – in extravilan, judetul Iasi pe teritoriul administrativ al mun. Iasi – in intravilan, oras Targu Frumos, comunele Sinesti, Lungani, Baltati, Ion Neculce, Popesti, Dumesti, Letcani, Miroslava – in extravilan). Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Neamt din mun. Piatra-Neamt, Piata 22 Decembrie nr.5, in zilele de luni-joi, intre orele 8-16.30 si vineri intre orele 8,00-14,00, tel.0233/219695 si la sediul U.A.T. – urilor pe raza carora se desfasoara proiectul, in zilele de luni-vineri, intre orele 8-14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Neamt si la sediul APM Iasi.

SC TIMCO SA, titular al proiectului “Desfiintare corpuri de cladire existente – corpurile C10, C9, C7, C6, C5” propus a fi amplasat in Timisoara, str. Mangalia, nr. 59-61, CF 408862, nr. top 408862, jud. Timis, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Timis, in cadrul procedurii de evalure a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Desfiintare corpuri de cladire existente – corpurile C10, C9, C7, C6, C5” propus a fi amplasat in Timisoara, str. Mangalia, nr. 59-61, CF 408862, nr. top 408862, jud. Timis. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Timis, municipiul Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, jud. Timis in zilele de luni- joi intre orele 8.00-16.30, vineri intre orele 8.00- 14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmtm.anpm.ro- Sectiunea Acorduri de mediu Publicul interest poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Timis

SC DEDEMAN SRL anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul DESFIINȚARE CONSTRUCȚII EXISTENTE NR. CAD. 277590-C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C29, C30, C31, propus a fi amplasat în București, sector 1, Str. Aeroportului, nr. 4-34.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bucuresti, din Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, şi la sediul titularului SC DEDEMAN SRL din Bacău, Str. Alexei Tolstoi, nr.8, județ Bacău, în zilele de luni-vineri, între orele 9.00-12.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM București.

Anunt public privind decizia etapei de incadrare. SC OMV PETROM SA cu sediul in Bucuresti, str. Coralilor, sect.1, nr. 22, titulara a proiectului “Lucrari de abandonare la sonda-2717 Videle- Est” anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M.Giurgiu, de a nu se solicita evaluarea impactului asupra mediului si nici evaluarea adecvata pentru proiectul “Lucrari de abandonare la sonda-2717 Videle.Est” propus a fi amplasat in com. Clejani, jud.Giurgiu. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate pe site-ul A.P.M.Giurgiu la urmatoarea adresa de internet www.apmgr.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt

SC UNIREA GREEN ENERGY INVEST SRL, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Construire Centrala fotovoltaica Ulmu, retea racordare la SEN, transformator, imprejmuire, propus a fi amplasat in Judetul Braila, Comuna Ulmu, T 104, P57, 61, 63, 65, Nr. Cadastrale 76185, 72855, 70933, 73074. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Braila din Mun. Braila, Bl Independentei, nr. 16, Bloc B5 si la sediul titularului din jud. Braila, mun. Braila, Str. Grivitei, nr. 494, in zilele lucratoare, intre orele 09:00- 13:00. Observatiile publicului de primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Braila.

SC EDEN CAPITAL DEVELOPMENT SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “DESFIINTARE CONSTRUCTII EXISTENTE, CONSTRUIRE ANSAMBLU CU FUNCTIUNEA MIXTA, LOCUINTE COLECTIVE, COMERT ȘI SERVICII CU REGIM DE INALTIME St+2S+ P+10E, IMPREJMUIRE TEREN ȘI ORGANIZARE EXECUTARE LUCRARI”, propus a fi amplasat in Bucuresti, sector 6, Str. B-dul TIMIȘOARA, nr.8A. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bucuresti, din Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, si la sediul titularului SC EDEN CAPITAL DEVELOPMENT SRL din Bucuresti, S1, str. Horia Macelariu, nr. 83, in zilele de luni-vineri, intre orele 9.00- 12.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bucuresti.

SC Lubora Engineering SRL, titular al proiectului Construire atelier prelucrari mecanice, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Prahova, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru proiectul Construire atelier mecanic, propus a fi amplasat in com Paulesti, sat Paulestii Noi, tarlaua T35, parcela A786/1 bis. 1.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Prahova din Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306 , in zilele de luni- vineri, intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului

S.C. EMV-UTIL S.R.L avand sediul in municipiul Timisoara, judetul Timis, strada Amurgului, nr. 1, cam. 8B, etaj 2, titulara a proiectului Construire imobil cladire cu functiune mixta (locuinte colective, comert, servicii) avand regim de inaltime 2S+P+6E, organizare de santier, imprejmuire teren, racorduri/bransamente utilitati ,anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către A.P.M. Ilfov, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru proiectul propus a fi amplasat in oras Voluntari, jud. Ilfov, strada Erou Iancu Nicolae, nr. 32B, NC 120216, CF 120216. NU SE SUPUNE EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SI EVALUARII ADECVATE * Proiectul deciziei de incadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Ilfov din Bucuresti, str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, in zilele de luni pana joi, intre orele 9 – 13, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apm-ilfov.ro Publicul interesat poate inainta comentarii/observații la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protecția Mediului Ilfov.

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu IT MANAGEMENT HQ SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Schimbare destinatie din imobil birouri in atelier manufactura cu activitati cod CAEN 1330, 1721, 1729, 1812, 1813, 2221, 2222, 2229, 2441, 2453, 2454, 2511, 2573, 2599, 2611, 2612, 2652, 2670, 3211, 3212, 3213, 3240, 2620, 2630, 2640, 2651, 2790, 3240”, propus a fi realizat in comuna Joita, satul Bacu, str. Teilor, nr. 32E, T51, P299/1/29, NC 35091, CF 35091, judetul Giurgiu. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu din Giurgiu, sos. Bucuresti, nr. 111, sc. A+B si la sediul IT MANAGEMENT HQ SRL din comuna Joita, sat Bacu, str. Teilor, nr. 32E, judetul Giurgiu. Observatiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Giurgiu, in zilele de luni-joi, intre orele 9.00- 14.00 si vineri intre orele 9,00-12,00

Compania Nationala de Cai Ferate CFR Timisoara, titular al proiectului “Lucrari de reabilitare a cladirii depozitului regional si a cladirii garajului din Timisoara” propus a fi amplasat in Timisoara, str. Gara de Nord, C.F.Nr. 436446, Nr.Top. 406446, jud. Timis, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Timis, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,,Lucrari de reabilitare a cladirii depozitului regional si a cladirii garajului din Timisoara” propus a fi amplasat in Timisoara, str. Gara de Nord, C.F.Nr. 436446, Nr.Top. 406446, jud. Timis. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Timis, din Timisoara, Bd. Liviu Rebreanu, nr. 18- 18A, jud. Timis in zilele de luni-joi, intre orele 8:00-16:00 si vineri intre orele 8:00-14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmtm.anpm.ro/- Sectiunea Acorduri de MEdiu. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Timis.

Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “SERVICII DE PROIECTARE FAZA STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL LOT 6. POD DN 58 B KM.24+972, LOC. BOCȘA, JUD. CARAȘ SEVERIN”, propus a fi amplasat in localitatea Bocsa, jud. Caras-Severin. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul/pe pagina web a Agentiei pentru Protectia Mediului Caras Severin din Resita, str. Petru Maior, nr. 73 si la sediul titularului in municipiul Bucuresti, B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Sectorul 1, in zilele de luni-joi intre 9:00-15:00 si vineri 9:00-13:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Caras-Severin, Resita, str. Petru Maior, nr. 73, telefon 0255/223053, fax 0255/226729, e-mail: office@apmcs.anpm.ro

GORBAN VASILICA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,, Anexa la exploatația agricola in extravilan (adăpost animale și spațiu de stocare gunoi), imprejmuire teren și branșamente la utilități,, propus a fi amplasat in localitatea Victor Vlad Delamarina, nr.CF 404937, jud.Timiș. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, Municipiul Timișoara, bd. Liviu Rebreanu nr. 18-18A, jud.Timiș și la sediul titularului din Vișag, nr.43, jud.Timiș, in zilele de luni-joi intre orele 8,00-16,30, vineri intre orele 8,00-14,00. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș

Anunt public privind depunerea de emitere a acordului de mediu. (titularul proiectului) STAN VIORICA, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Construire locuinta P+M (pe structura lemn)”, propus a fi amplasat in comuna Bradulet, satul Bradetu, punctul ,”In Deal”, judetul Arges. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Arges, str. Egalitatii, nr. 50A, Pitesti, judetul Arges, tel. 0248.213.099; fax. 0248.213.200, e-mail: office@apmag.anpm.ro si la titularul proiectului STAN Viorica, cu domiciliul in municipiul Bucuresti, sectorul 5, str. Mihail Cioranu, bl. 70A, sc. A, ap. 14, in zilele de luni-vineri, intre orele 08.00 – 16.30. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Arges

Anunt public privind decizia etapei de incadrare SC GAZTUB ENTERPRISE SRL, titular al proiectului, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Gorj, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Demontare conducta de gaz Hurezani – Vladimir cu nr. SAP nr. 70015810_0, tronson Hurezani, in lungime totala de 3417 m” propus a fi amplasat in comunele Hurezani si Licurici, judetul Gorj Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Gorj din municipiul Tg. Jiu, str. Unirii, nr.76 in zilele de luni – vineri, intre orele 9-14, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmgj.anpm.ro/ Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului

ANUNT PUBLIC Titularul S.C. GAZTUB ENTERPRISE S.R.L. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Demontare conducta de gaz Turburea – Turceni cu nr. SAP 35054400_4, tronson Plopsoru” propus a fi amplasat in in comuna Plopsoru, judetul Gorj. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Gorj din municipiul Targu Jiu, str. Unirii, nr. 76, judetul Gorj, in zilele de luni-vineri intre orele 9.00- 14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Gorj

Anunt public. LUNGU GRIGORE DANUT , anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ` Construire casa de vacanta ` , propus a fi amplasat in localitatea Tau Bistra- Luncile Prigoanei, comuna Sugag, judetul Alba. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Alba din Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7B, in zilele de joi 09- 14.30, vineri 9- 13. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Alba.

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE SA anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Servicii de proiectare faza Expertiza tehnica si Intocmire Documentatie de Avizare a Lucrarilor de interventie/ Studiu de Fezabilitate pentru obiectivele: LOTUL 3: 3. Consolidare pod pe DN 7 la km 378+534, la Simeria, jud. Hunedoara”, propus a fi amplasat in localitatea Simeria, DN7-KM 378+534, jud. Hunedoara. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru protectia mediului Hunedoara str. Aurel Vlaicu, nr. 25, mun. Deva, judetul Hunedoara in zilele de luni-joi intre orele 8-16:30 si vineri intre orele 8-14. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru protectia mediului Hunedoara

Truta Laurentiu Ioan, titular al proiectului “CONSTRUIRE CASA DE VACANTA”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Alba fara evaluarea impactului asupra mediului, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediulu, pentru proiectul mentionat, propus a fi amplasat in comuna Almasu Mare, sat Cheile Cibului nr. 13A, judetul Alba. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Alba, str. Lalelelor nr. 7 B, mun. Alba Iulia, in zilele de luni- vineri, intre orele 8.00- 16.00, precum si la urmatoarea adresa de internet apmab.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului

BERTEA IONEL si BERTEA MARIANA titulari ai proiectului: “Spatiu comercial in vederea comercializarii de piese auto”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului de catre A.P.M. Galati, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Spatiu comercial in vederea comercializarii de piese auto, propus a fi amplasat in P.5,T.138/1 in mun. Galati, str. Drumul de centura, nr. 9. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la urmatoarea adresa de internet http://apmgl.anpm.ro la Sectiunea: Reglementari→Acordul de mediu →Drafturi acte de reglementare→Proiect decizie etapa de incadrare 2022.Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a A.P.M Galati, pe email office@apmgl.anpm.ro sau fax 0236 471 009

Șerban Silviu Nicolae cu domiciliul in comuna Fulga, sat Fulga de SuS, nr. 159, județul Prahova, Beneficiar al Planului P.U.Z Construire Imobil de Locuințe P+2 Parcare Auto, Alei Pietonale și Auto. Amplasat str Fortunei nr 6 Mun Ploiești. Nr Cad 141532 Anuța publicul interesat de obținerea avizului de mediu declanșarea etapei de incadrare. Ultima versiune a planului poate fi consultata la Agenției Protecția Mediului din județul Prahova municipiului Ploiești Str Gheorghe Grigore Cantacuzino nr 306 Ploiesti 100507 Observații/comentarii și sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Prahova (tel 0244544134) in termen de 18 zile calendaristice de la publicarea anunțului

POPA STELIAN, POPA ANA, URSESCU ROMULUS -CONSTANTIN și URSESCU LUMINIȚA LOREDANA titular ai RESTAURANT MCDONALD`S TIP DRIVE, AMPLASARE SEMNALISTICĂ LUMINOASĂ PUBLICITARĂ PE FAȚADĂ ȘI iN INCINTĂ, MOBILIER URBAN, LOC DE JOACĂ, TERASĂ, CIRCULAȚII AUTO ȘI PIETONALE, LOCURI DE PARCARE, SPAȚII VERZI ȘI ORGANIZARE DE ȘANTIER – Str. Conac Nr. F.N, Comuna Dumbrăvița, Jud. Timiș, Nr. Cad. 414275, aduc la cunostinta publicului ca decizia etapei de incadrare, in conformitate cu HG 1076/2004, este cea de adoptare fara aviz de mediu. Propunerile de reconsiderare a deciziei se pot face in scris la sediul APM Timis, Blv. Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, in termen de 10 zile calendaristice de la aparitia anuntului.

IACOBESCU ADRIAN, DEHELEAN ALEXANDRU OCTAVIAN titulari ai proiectului “Extindere rețea apă și canal”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către APM Timiş, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Extindere rețea apă și canal”, propus a fi amplasat in Timișoara, str. Parc Industrial Torontal, CF nr. 453978, nr. cad. 453978, jud.Timiș. Proiectul deciziei de incadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Timiş din municipiul Timişoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, in zilele de luni – joi intre orele 8.00 – 16.30, vineri intre orele 8.00 – 14.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro – Secţiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate inainta comentarii/observații la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.”

ANUNT PUBLIC 3. OCOLUL SILVIC BUCUREȘTI avand sediul in Str. Iani Buzoiani, nr. 15, Sector 1, București, titular al planului/programului ” Revizuirea amenajamentelor silvice U.P. II Băneasa, U.P. III Afumați, U.P. IV Valea Mocanului, U.P. V Jilava, U.P. VI Raioasa” propus a se implementa in Municipiul București, orașele Buftea, Chitila, Măgurele, Otopeni, Snagov, Voluntar și localitățile Afumați, Balotești, Corbeanca, Copăceni, Chiajna, Clinceni, Ciorogarla, Dascălu, Dărăști, Domnești, Domnești Vale, Găneasa, Jilava, Moara Vlăsiei, Petrăchioaia, Ștefăneștii de Jos, Vidra,, 1 Decembrie din judeșul Ilfov, localitatea Comana din județul Giurgiu și localitatea Sinești din județul Ialomița, anunţă publicul interesat anunţă publicul interesat asupra parcurgerii etapei de incadrare in cadrul sedintei Comitetului Special Constituit din data de 30.06.2021, urmand ca planul/programul propus sa fie supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov, (tel 021.430.14.02, 0749.59.88.65), in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu CNAIR SA anunță publicul interest asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Pod pe DN 29A km 22+859” propus a fi amplsat in com. Zvoriștea, județul Suceava și com. Varfu Campului, județul Botoșani. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Suceava, str. Bistriței, nr. 1A și la sediul CNAIR SA din mun. București, sector 1, b-dul Dinicu Golescu, nr. 38, in zilele de luni-vineri, intre orele 9-14. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului Agenția pentru Protecția Mediului Suceava

WHITE GATE INDUSTRIAL PARK SRL prin TANASE SEBASTIAN -LIVIU, cu sediul in Mun. Constata, b-dul. Aurel Vlaicu, nr. 307, camera 8, etaj 6, jud. Constanta, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Constanta, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: ESTE NECESARA EFECTUAREA EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI, pentru proiectul: CONSTRUCTIE PARC ENERGETIC DE PRODUCTIE ȘI STOCARE ENERGIE ELECTRICA DIN SURSA REGENERABILA SOLARA, propus a fi amplasat in Com. Poarta Alba, parcelele A35/2, A35/3, A35/4/1, A35/4/2, A35/5, A35/6, A43/16, A43/31/1, A43/31/4, A43/31/5, A43/33, A43/34, judetul Constanta. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Constanta din municipiul Constanta, str. Unirii, nr.23, judetul Constanta, in zilele de luni pana vineri intre orele 09.00- 13.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmct.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Constanta

ION VASILE cu domiciliul in com. Traian, jud. Ialomita, titular al PUZ “EXTINDERE COMPLEX COMERCIAL, DIVERSIFICARE SI CONVERSIE FUNCTIONALA SCHIMBARE DESTINATIE DIN ANEXA IN SPALATORIE AUTO ȘI AMENAJARE SPALATORIE” amplasat in judetul Ialomita, comuna Traian, strada Unirii, anunta publicul interesat asupra deciziei etapei de incadrare: nu este necesara evaluarea de mediu si nu este necesara evaluarea adecvata, planul urmand a fi supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu; Informatiile privind potentialul impact asupra mediului al planului propus, pot fi consultate la sediul APM Ialomita, loc. Slobozia, str. M.Viteazu,nr.1, in zilele de luni-joi intre orele 8.00-16.30, vineri intre orele 8.00-14.00. Observatiile publicului interesat se primesc zilnic, la sediul APM Ialomita in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Anunt public privind decizia etapei de incadrare (titularul proiectului) Tamplarul Ion 2017 SRL, titular al proiectului “Start Up Nation Fabrica de Mobila cod CAEN 3109”, propus a fi amplasat in localitatea Șag, nr. CF 405561, jud. Timis, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Timis, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul mai sus amintit. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M Timis din Timisoara, Bd. Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, in zilele de luni – joi, intre orele 8:00 – 16:30 si vineri intre orele 8:00 – 14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmtm.anpm.ro/ – Sectiunea Acorduri de Mediu. Observatiile/contestatiile publicului se primesc la sediul A.P.M Timis din Timisoara, Bd. Liviu Rebreanu, nr. 18-18A in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului

Anunt public privind decizia etapei de incadrare SC GAZTUB ENTERPRISE SRL, titular al proiectului, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Gorj, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Demontare conducta de gaz Hurezani cu SAP nr. N35030460_0; N35030460_1; N35030460_2; N35030460_3, in lungime totala de 2049 m” amplasat in comuna Hurezani, judetul Gorj. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Gorj din municipiul Tg.Jiu, str. Unirii, nr.76 in zilele de luni – vineri, intre orele 9-14, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmgj.anpm.ro/ Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului

Titularul S.C. GAZTUB ENTERPRISE S.R.L. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Demontare conducta de gaz Barbatesti – Ticleni cu nr. SAP 35029781_0, 35029781_3, 35029781_4, tronson Ticleni, in lungime totala de 2912 m” propus a fi amplasat in orasul Ticleni, judetul Gorj. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Gorj din municipiul Targu Jiu, str. Unirii, nr. 76, judetul Gorj, in zilele de luni-vineri intre orele 9-14. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Gorj

GLODEANU LUCIAN, cu domiciliul in Municipiul Bucuresti, Sector 2, str. Turnul Eiffel, nr.20; beneficiar al planului PUZ – “INTRODUCERE IN INTAVILAN – CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE P+1+M, FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII, UTILITATI” situat in judetul Ilfov, comuna Berceni, T20, P49/2/1; cu Nr. Cad: 66589; anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr. 1 (in spatele benzinariei Lukoil), sector 6, de luni pana joi intre orele 900-1100. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Ilfov (tel. 021/4301523) in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

CIUGULEA MARIAN, cu domiciliul in Comuna Vanatori, Judet Vrancea; beneficiar alaturi de NECULAI CIPRIAN VIOREL, NECULAI ECATERINA DANIELA, al planului PUZ – “ANSAMBLU LOCUINTE P+1E+M, FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII SI UTILITATI” situat in judetul Ilfov, comuna Berceni, T39, P119/2/29; cu Nr. Cad: 68048, 68049; anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr. 1 (in spatele benzinariei Lukoil), sector 6, de luni pana joi intre orele 900-1100. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Ilfov (tel. 021/4301523) in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

S.C. RESILUX PACKAGING SOUTH EAST EUROPE S.R.L., titulari al P.U.Z. – “in vederea extinderii constructiei existente cu un corp de hala si realizare ansamblu hale cu functiunea de depozitare, servicii, comert si mica productie nepoluanta, spatii tehnice, anexe, retele bransamente si utilitati”, in judetul Ilfov, comuna Dascalu, sat Dascalu, str. Calea Bucuresti, nr.63, Tarla 48, Parcela 182/63, CF 52459, nr. Cad. 2044/1, CF 55811, nr. cad. 55811, anunta publicul interesat asupra Deciziei etapei de incadrare luata in cadrul sedintei Comitetului Special constituit din data de 11.05.2022, urmand ca prima versiune a planului sa fie supusa procedurii de adoptare de catre autoritatile competente, fara aviz de mediu. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Ilfov (tel. 021/4301523) in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului

Milea Sterie și Stan Sanda, reprezentați prin Soare Mihai, având domiciliul în Str Frumușani, nr 10, bl 94, sc 1, et 4, ap 27, sector 4, localitatea București, titular al planului/programului PUZ ”Construire ansamblu Locuințe P+1E+M, funcțiuni complementare, amenajare circulații și utilități” din comuna Berceni, localitatea Berceni, Tarla 15, Parcela 38/1/28,29, anunţă publicul interesat asupra parcurgerii etapei de încadrare în cadrul ședinței Comitetului Special Constituit din data de 21.07.2021, urmând ca planul/programul propus să fie supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu. Observații/comentarii și sugestii se primesc în scris la sediul A.P.M Ilfov, (tel 021/4301523, 021/4301402, 0746248440) în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunțului

No post found

× Info WhatsApp