COMUNA GIROC anunta elaborarea primei versiuni pentru ” PLAN URBANISTIC ZONAL AMENAJARE ZONA SPORT SI SERVICII ” pentru terenul situat in judetul Timis, comuna Giroc, identificat prin CF nr. 409100, nr. cad. 409100 si declanseaza etapa de incadrare a planului pentru obtinerea avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a planului se poate face la SIREGON GRUP SRL, str. B.P. Hasdeu, nr. 21, Timisoara, zilnic intre orele 10-11. Transmiterea in scris a comentariilor si sugestiilor se poate realiza la APM Timisoara, str. Liviu Rebreanu nr. 18-18A, in termen de 15 zile calendaristice de la data prezentului anunt.

S.C. ESCORT DESIGN CONSTRUCT S.R.L. titular al proiectului  EXPLOATARE NISIP SI PIETRIS IN USCAT SI REFACEREA MEDIULUI, in perimetrul PODU MORII DEAL EST, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei de incadrare de catre APM Alba – Fara evaluare a impactului asupra mediului – in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul  EXPLOATARE NISIP SI PIETRIS IN USCAT SI REFACEREA MEDIULUI  propus a fi amplasat in extravilanul com. Lunca Muresului, jud. Alba. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Alba din loc. Alba Iulia, str. Lalelelor nr. 7 B in zilele de luni – joi, intre orele 08 – 16.30 si vineri intre orele 08 – 14, precum si la urmatoarea adresa de internet apmalba.anpm.ro Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Anunt de consultare asupra elaborarii propunerilor pentru PUZ “Introducere terenuri in intravilan pentru construire parc productie energie din panouri fotovoltaice” Popesti Leordeni – T49-PA663/1/2, PA663/1/3; T 46 – A656/1/1, PA656/1/2; T 47-PA659/1/1, PA659/1/2 Ilfov. Initiatorul Hessmaier SRL si elaboratorul SC Raum Proiect SRL, cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Viisoarei, Nr. 6A, anunta publicul interesat asupra urmatoarelor obiective: reglementare teren pentru construirea unui parc de productie a energiei din panouri fotovoltaice si argumente: teren liber in apropierea autostrazii A0 si limitei actuale a intravilanului orasului, functiunea propusa -industrie nepoluanta, fiind compatibila cu RLU si vecinatatile existente. Responsabilitatea informarii si consultarii revine Primariei Orasului Popesti-Leordeni prin Serviciul Urbanism , cu adresa: Piata Sf. Maria, Nr. 1, Popesti-Leordeni , Ilfov . Program cu publicul: marti si joi de la 13 la 15. Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat pe pagina de internet si la sediul Primariei Perioada de consultare: 15 de zile de la data publicarii prezentului anunt.

ANUNT PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE POT CONSTRUCT PROJECT MANAGEMENT SRL, titular al proiectului – Construire centrala electrica fotovoltaica la sol, propus a fi amplasat in comuna Cringu, judetul Teleorman, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Teleorman, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul Construire centrala electrica fotovoltaica la sol, propus a fi amplasat in comuna Cringu, judetul Teleorman Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunarii, nr. 1, jud. Teleorman de luni pana joi intre orele 8-16,30 si vineri intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmtr.anpm.ro Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Teleorman.

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare. COMUNA UIVAR titular al proiectului “Asigurarea infrastructurii pentru transport verde in localitatea Rauti, comuna Uivar prin costruirea de piste pentru biciclete si alte vehicule electrice usoare la nivel local”, propus a fi amplasat in Comuna UIVAR, satul Rauti, identificat prin C.F. nr. 411839, jud. Timis anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Timis in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Asigurarea infrastructurii pentru transport verde in localitatea Rauti, comuna Uivar prin costruirea de piste pentru biciclete si alte vehicule electrice usoare la nivel local”, propus a fi amplasat in Comuna UIVAR, satul Rauti, identificat prin C.F. nr. 411839, jud. Timis. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Timis, Municipiul Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, jud Timis in zilele de luni – joi intre orele 8.00 – 16.30, vineri intre orele 8.00 – 14.00 , precum si la urmatoarea adresa de intrenet http://apmtm.anpm.ro/-Sectiunea Acorduri de mediu.

Beneficiarul Arcer Rezidential SMH S.R.L., prin Stanciu Robert Florin, cu sediul in jud. Calarasi, com. Frumusani, str. Bucuresti, nr. 475, anunta decizia privind etapa de incadrare a planului/programului “P.U.Z. – Construire spatiu comercial”, amplasat in jud. Calarasi, com. Manastirea, Sos. Oltenitei, nr. 27, sat Manastirea, nr.cad. 32368. Documentatia se supune procedurii de adoptare: – fara aviz de mediu, conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1076/2004, privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe, cu modificarile si completarile ulterioare; – fara evaluare adecvata, conform prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare. Informatii privind potentialul impact asupra mediului al planului/programului propus, pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Calarasi, Sos. Chiciului, nr. 2, de Luni pana Vineri, intre orele 10 – 14. Observatiile publicului se primesc zilnic, sub semnatura si cu date de identificare, la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Calarasi, timp de 10 zile calendaristice de la data publicarii.

Comuna Poplaca, cu domiciliul in com. Poplaca, str. Andrei Saguna, nr. 572, judetul Sibiu, in calitate de titular, anunta publicul interesat asupra disponibilizarii proiectului de plan, a finalizarii raportului de mediu si a studiului de evaluare adecvata. Sedinta de dezbatere publica pentru proiectul de plan, raportul de mediu, studiul de evaluare adecvata, elaborate pentru Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publica si privata apartinand comunei Poplaca – U.P. I Poplaca, va avea loc la sediul Primariei comunei Poplaca, loc. Poplaca, str. Andrei Saguna, nr. 572, in data de 10.05.2024, ora 12:00, cu participarea autoritatilor interesate de implementarea planului. Proiectul de plan, Raportul de mediu si Studiul de evaluare adecvata pot fi consultate pe pagina de internet a A.P.M. Sibiu http://www.anpm.ro/web/apm-sibiu/documente-procedura-sea-si-ea, la sediul A.P.M. Sibiu, str. Hipodromului, nr. 2A, in zilele de luni-joi intre orele 8:00 – 16:30 si vineri intre orele 8:00 – 14:00 , cat si pe http://www.derevoproiect.ro sectiunea comunicate publice. Comentariile si propunerile publicului interesat se primesc in scris la sediul Derevo Proiect SRL sau e-mail derevoproiect@gmail.com si la sediul A.P.M Sibiu sau prin e-mail la office@apmsb.anpm.ro, pana la data de 09.05.2024.

IMOBILIARIA TOMIS S.R.L., titular al proiectului: MODERNIZARE SI SUPRAETAJARE CORP EXISTENT C1 – IMOBIL SERVICII – ALIMENTATIE PUBLICA, COMERT, BIROURI, ORGANIZARE DE SANTIER, TRANSFORMARE CORP C2 IN PARCARE, propus a fi amplasat in municipiul Constanta, str. Pescarus nr. 41A, judetul Constanta, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM CONSTANTA: NU ESTE NECESARA EFECTUAREA EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta, din municipiul Constanta, str. Unirii, nr. 23, judetul Constanta, zilnic, între orele 9-13, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmct.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

MANASTIREA IZVORUL MIRON, BISERICA ORTODOXA COSTEIU DE SUS,titular al planului “Amenajamentul silvic al fondului forestier apartinand Manastirii Izvorul Miron, Bisericii Ortodoxe Costeiu de Sus si Comunei Dumbrava”, de pe raza UAT Margina Faget si Dumbrava, jud. Timis”, anunta publicul interesat asupra disponibilizarii proiectului de plan si finalizarii raportului de mediu. Consultarea proiectului si a raportului de mediu se poate realiza la sediul Ocolului Silvic Faget din localitatea Faget, str. Calea Lugojului, nr. 25, de Luni – Joi intre orele 08:00 – 16:30 si Vineri intre orele 08:00 – 14:00. Comentariile si propunerile se vor trimite in scris la sediul proiectantului din localitatea Faget, str. Calea Lugojului, nr. 25 si la sediul A.P.M Timis, bulevardul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, in termen de 48 zile calendaristice de la aparitia anuntului.

Subscrisa SC AVANGARDE INVEST HOUSE SRL, cu sediul in Municipiul Bucuresti, Sector 6, Str. Drumul Valea Calmatuiului, nr. 7-21, in calitate de proprietar al terenului situat in judetul Ilfov, Comuna Tunari, T31 P147, 159, 160, 161 lot 1, Nr. Cad. 64133, titular al PUZ – CONSTRUIRE LOCUINTE COLECTIVE CU REGIM DE INALTIME S+P+3E, FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE INCINTA, UTILITATI, anunta publicul interesat asupra parcurgerii etapei de incadrare in cadrul sedintei Comitetului Special Constituit din data de 06.03.2024, urmand ca planul propus sa fie supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov, Aleea Lacul Morii, nr. 1, Sect. 6 Bucuresti, (tel 0214301402), in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Primaria Comunei Cetatea de Balta cu sediul in Comuna Cetatea de Balta titular al Planului ,,Amenajamentul Fondului Forestier Proprietate Publica a Comunei Cetatea de Balta si Proprietate Privata a Composesoratului Cetatea de Balta, UP IV Comuna Cetatea de Balta, amplasat in UAT Cetatea de Balta, Judetul Alba, anunta publicul interesat ca planul mentionat in urma etapei de incadrare nu necesita evaluare de mediu si se supune procedurii de adoptare fara aviz de mediu. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului al planului propus pot fi consultate la sediul APM Alba str. Lalelelor nr.7B si la Primaria Comunei Cetatea de Balta, jud.Alba, in zilele de luni – vineri intre orele 10 – 14. Observatiile publicului cu privire la incadrarea planului se primesc zilnic la sediul APM Alba, in termen de 10 zile calendaristice de la data publicarii prezentului anunt.

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SIBIU, anunta publicul interest asupra deciziei etapei de incadrare conform prevederilor HG 1076/2004 pentru planul Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publica apartinand Comunei Laslea – U.P. I Laslea, jud. Sibiu, propus a fi amplasat in UAT. Laslea, jud. Sibiu, in categoria celor care necesita efectuarea evaluarii de mediu. Planul urmeaza a fi supus adoptarii cu aviz de mediu, conform prevederilor HG 1076/2004, Motivatia deciziei etapei de incadrare se gaseste pe pagina: http://apmsb.anpm.ro. Observatiile publicului se primesc zilnic, in scris pe e-mail-ul Agentiei pentru Protectia Mediului Sibiu office@apmsb.anpm.ro, in termen de 10 zile calendaristice de la data aparitiei anuntului.

REGIA PUBLICA LOCALA OCOLUL SILVIC STEJARUL R.A. titularul Amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publica apartinand Comunei Denta, judetul Timis, organizat in U.P. IV Comuna Denta, amplasat pe teritoriul U.A.T. Denta, jud. Timis, anunta publicul interesat asupra audierii publice a raportului de mediu care va avea loc in data de 15.04.2024. Prezentarea raportului de mediu se va face incepand cu ora 15:00 la sediul Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Stejarul R.A., adresa Recas nr. 965, jud. Timis. Autoritati participante: Agentia pentru Protectia Mediului Timis, Consiliul Judetean Timis, Directia de Sanatate Publica a judetului Timis, Agentia Nationala a Imbunatatirilor Funciare R.A., Garda Nationala de Mediu – Comisariatul Judetean Timis, Directia Silvica Timis, ANANP Timis, RA AQUATIM S.A., A.N. Apele Romane – ABA Banat, ISU Timis, Primaria Comunei Denta. Dezbaterea este deschisa publicului interesat.

TEPES GHEORGHE, localitatea SACALAZ, nr. 468A, jud. TIMIS, anunta elaborarea primei versiuni a planului/ programului ” ELABORARE PUZ- ZONA INDUSTRIALA SI SERVICII DEPOZITARE”, si declansarea etapei de incadrare pentru obtinerea avizului de mediu, pentru teren amplasat in Sacalaz, CF 400303, CF 413760. Consultarea primei versiuni a planului/ programului se poate realiza la adresa Timisoara, str. Ady Endre nr. 13, jud. Timis, zilnic intre orele 14-16. Comentariile si sugestiile se vor transmite in scris la sediul APM Timis, str. B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, in termen de 18 zile calendaristice de la date prezentului anunt.

REGIA PUBLICA LOCALA OCOLUL SILVIC STEJARUL R.A. titularul Amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publica apartinand Comunei Denta, judetul Timis, organizat in U.P. IV Comuna Denta, amplasat pe teritoriul U.A.T. Denta, jud. Timis, anunta publicul interesat asupra audierii publice a raportului de mediu care va avea loc in data de 15.04.2024. Prezentarea raportului de mediu se va face incepand cu ora 15:00 la sediul Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Stejarul R.A., adresa Recas nr. 965, jud. Timis. Autoritati participante: Agentia pentru Protectia Mediului Timis, Consiliul Judetean Timis, Directia de Sanatate Publica a judetului Timis, Agentia Nationala a Imbunatatirilor Funciare R.A., Garda Nationala de Mediu – Comisariatul Judetean Timis, Directia Silvica Timis, ANANP Timis, RA AQUATIM S.A., A.N. Apele Romane – ABA Banat, ISU Timis, Primaria Comunei Denta. Dezbaterea este deschisa publicului interesat.

DAS IMOB CONSULTING SRL, REAL ESTATE VER INVEST SRL, CB SUD INVEST SRL, avand sediul in comuna Berceni, Bulevardul 1 Mai, nr. 65, parter, camera 3, jud. Ilfov, titulari al planului/ programului “INTOCMIRE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII SI UTILITATI, RIDICARE TOPOGRAFICA” din comuna Vidra, sat Sintesti, tarla 1, parcela 3/4/4, lot 1, parcela 3/4/1, N.C. 65576 si N.C. 65561, in suprafata totala de 29.731 mp, anunta publicul interesat asupra parcurgerii etapei de incadrare in cadrul sedintei Comitetului Special Constituit din data de 21.02.2024, urmand ca planul/programul propus sa fie supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov, (tel 021/4301523, 021/4301402, 0746248440), in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Comuna Saschiz, in calitate de titular anunta publicul interesat asupra organizarii sedintei de dezbatere publica pentru proiectul de plan si raportul de mediu elaborat pentru Amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publica apartinand comunei Saschiz. la sediul titularului Primaria Saschiz, loc. Saschiz, str. Principala nr. 159, jud. Mures, in data de 10.04.2024, ora 12.00, cu participarea autoritatilor interesate de plan. Proiectul de plan si Raportul de mediu pot fi consultate la sediul A.P.M. Mures, str. Podeni, nr. 10, jud. Mures si la sediul titularului de plan, intre orele 8.00- 16.00. Comentariile si sugestiile publicului interesat se primesc in scris la sediul A.P.M. Mures, sau prin fax la nr. 0265/314985, e-mail office@apmms.anpm.ro, cat si la sediul titularului pana la data de 09.04.2024″.

ANUNT DE INTENTIE. BLUEPARK DEZVOLTARE S.R.L., cu sediul in strada Baia de Arama nr. 1, parter, camera 5, sector 2, Bucuresti anunta publicul interesat asupra intentiei de elaborare a documentatiei in scopul P.U.D. “CONSTRUIRE LOCUINTE CU PARTIU SPECIAL PENTRU PROFESIUNI LIBERALE, COMERT SI ACTIVITATI ASOCIATIVE DIVERSE, BRANSARE SI RACORDARE LA UTILITATI, IMPREJMUIRE TEREN SI ORGANIZARE EXECUTARE LUCRARI”, teren situat pe Bd. Ghencea nr. 77A, sector 6, Bucuresti si identificat cu N.C. 201020. Observatiile si propunerile pot fi transmise in termen de 15 de zile in format electronic pe site-ul sectorului 6 – www.primarie6.ro sau prin posta la Primaria Sectorului 6, Calea Plevnei nr. 147 – 149, sector 6, Bucuresti.

EOL ENERGY S.R.L., Cu sediul in mun. Satu Mare, str. Mircea cel Batran, nr. 6, jud. Satu Mare, anunta publicul interesat asupra organizarii dezbaterii publice a Bilantului de mediu de nivel I a Raportului la bilantul de mediu de nivel I in procedura de emitere a autorizatiei de mediu pentru activitatea cod CAEN 3511 – Productia de energie electrica, desfasurata la punctul de lucru din extravilan localitatea Mihai Bravu, T15, p162, lot 2, nr. cad 643. Sedinta dezbaterii publice va avea loc la Primaria comunei Mihai Bravu, in data de 27.03.2024, ora 13:00. Bilantul de mediu de nivel I si Raportul la bilantul de mediu de nivel I pot fi consultate la sediul temporar al APM Tulcea, din mun. Tulcea, str. Isaccei, nr. 73 (cladirea Donaris) de luni pana joi intre orele 08:00-16:30, vineri intre orele 08:00-14:00, pana la data de 29.02.2024 si, incepand cu data de 01.03.2024, la sediul APM Tulcea din mun. Tulcea, str. 14 Noiembrie, nr. 5, de luni pana joi intre orele 08:00-16:30, vineri intre orele 08:00- 14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmtl.anpm.ro, reglementari- autorizatii de mediu. Observatiile, sugestiile, propunerile publicului se primesc in scris la sediul APM Tulcea, la sediul temporar al APM Tulcea, din mun. Tulcea, str. Isaccei, nr. 73 (cladirea Donaris) de luni pana joi intre orele 08:00- 16:30, vineri intre orele 08:00-14:00, pana la data de 29.02.2024 si, incepand cu data de 01.03.2024, la sediul APM Tulcea din mun. Tulcea, str. 14 Noiembrie, nr. 5, de luni pana joi intre orele 08:00-16:30, vineri intre orele 08:00- 14:00.

Subsemnatul Negru Florin Cristian, avand domiciliul in Str. Tudor Vladimirescu, nr. 29 din localitatea Dumbravita, cod 307160, jud. Timis, in baza autorizatiei de construire nr. 264/06.11.2023, emisa de Primaria Dumbravita, obiectiv: Locuinta unifamiliala P+1E, Anexa si refacere imprejmuire, anunta ca la data de 19.02.2023 ora 10.00 vor incepe lucrarile de constructie autorizate pentru imobilul situat in Strada Tudor Vladimirescu, nr. 29, Dumbravita, carte funciara 413528, nr. cadastral 413528, top 44/2.

S.C. PRO REZIDENTIAL CONCEPT S.R.L. , avand sediul in comuna Dumbravita, str. Kossuth Lajos, nr. 18, jud. Timis , in baza autorizatiei de construire nr. 251 din 18.10.2023, emisa de Primaria comunei Dumbravita, jud. Timis, obiectiv: construire locuinta cu doua apartamente tip duplex in regim de parter si imprejmuire, anunta ca la data de 01.03.2024 ora 08.00, vor incepe lucrarile de constructie autorizate pentru imobilul situat in comuna Dumbravita, cod postal 307160, str. I.L. Caragiale, carte funciara 411409, nr. cadastral 411409

Subsemnata Gheorghe Liliana reprezentant al SC DIAMOND QUARTIER SRL, titular al proiectului ,, Infiintare linie de productie panouri metalice termoizolante – construire doua hale (P si P+1p), platforma betonata pentru depozitare, gospodarie de apa, fosa septica vidanjabila, imprejmuire teren, realizare acces auto din DN65,, , anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Dolj, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,, Infiintare linie de productie panouri metalice termoizolante – construire doua hale (P si P+1p), platforma betonata pentru depozitare, gospodarie de apa, fosa septica vidanjabila, imprejmuire teren, realizare acces auto din DN65,, propus a fi amplasat in comuna Robanesti, satul Robanestii de Sus, T7, P9, nr. Cad 30511, judetul Dolj. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate pe site-ul APM DOLJ: http//apmdj.anpm.ro Publicul interesat poate inainta comentarii /observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Dolj

SC Lucalex SRL, titular al proiectului ,,Achizitie utilaje pentru dezvoltarea societatii LUCALEX SRL”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Dolj, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,,Achizitie utilaje pentru dezvoltarea societatii LUCALEX SRL”, propus a fi instalat in com. Malu Mare, str. Stejarilor nr. 26, Dolj. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate pe site-ul APM Dolj http://apmdj.anpm.ro. Publicul interest poate inainta comentarii /observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Dolj.

TOCMACOV ORTENZIA – IULIANA si MITRE DANUT – TEODOR, titularii planului “PUZ – LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”, propus a fi amplasat in com. Bucovat, teren identificat prin extrasele C.F. nr. 402847, C.F. nr. 402849, C.F. nr. 402854, jud. Timis, aduc la cunostinta publicul ca decizia etapei de incadrare, din procedura de reglementare conform H.G. nr. 1076/2004, este cea de adoptare a planului fara aviz de mediu. Propunerile de reconsiderare ale deziciei se vor transmite in scris, in termen de 10 zile calendaristice, la sediul APM Timis, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, Timisoara.

Agentia pentru Protectia Mediului Calarasi si GREEN CRISFARM S.R.L.- FERMA PENTRU CRESTEREA PUILOR DE CARNE – FERMA STEFAN VODA – in calitate de operator, cu sediul social in oras Voluntari, sos. Erou Nicolae Iancu, nr. 113, camera 1, judetul Ilfov, titular al activitatii inclusa in Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, punctul 6.6. – “Cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor, cu capacitati de peste: a) 40.000 de locuri pentru pasari de curte, asa cum sunt definite la art. 3, lit. rr) din prezenta lege, obiectiv amplasat in comuna Stefan Voda, strada Iasomiei, nr. 20, judet Calarasi, anunta publicul interesat asupra dezbaterii publice, ce va avea loc la sediul Primariei Comunei Stefan Voda, judetul Calarasi, in data de 11.03.2024, ora 11.00. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului al activitatii pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Calarasi, sos. Chiciului, nr. 2, judetul Calarasi si pe site-ul www.apmcl.anpm.ro. Observatiile publicului se primesc zilnic, sub semnatura si cu datele de identificare, la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Calarasi.

Anunt public Ocolul Silvic Blaj, cu sediul in Blaj, str. Iuliu Maniu, nr. 2B, jud. Alba, titular al proiectului de plan ,,Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publica a statului administrat de Ocolul Silvic Blaj”, UP I Jidvei, UP II Blaj, UP III Gotu, UP IV Prigoana, UP V Oasa (lucrari ramase de executat), cu amplasamentul in Jud. Alba: UAT Berghin, UAT Blaj, UAT Cenade, UAT Cergau, UAT Cetatea de Balta, UAT Cut, UAT Daia Romana, UAT Dostat, UAT Ohaba, UAT Jidvei, UAT Pianu, UAT Rosia de Secas, UAT Sasciori, UAT Sancel, UAT Sona, UAT Sebes, UAT Spring, UAT Sugag, UAT Valea Lunga si in Jud. Sibiu: UAT Bazna, UAT Micasasa, UAT Jina, aduce la cunostinta publicului ca decizia etapei de incadrare din procedura de reglementare conform H.G. nr. 1076/2004, este cea de adoptare a planului cu evaluare adecvata si evaluare de mediu. Propunerile de reconsiderare ale deciziei se vor transmite in scris, in termen de 10 zile calendaristice, la sediul APM Alba, strada Lalelelor, nr. 7B.

Composesoratul Fostilor Urbarialisti ai Orasului Ineu, titular al “Amenajamentul fondului forestier proprietate privata apartinand Composesoratului Fostilor Urbarialisti ai Orasului Ineu, judetul Arad”, situat pe raza judetului Arad, orasului Ineu, anunta publicul interesat asupra disponibilizarii proiectului de plan si finalizarii raportului de mediu. Consultarea proiectului de plan si a raportului de mediu se poate realiza la sediul titularului, din localitatea Ineu, str. I. L. Caragiale, nr. 10, jud. Arad, zilnic intre 9-12. Comentariile si propunerile se vor transmite in scris la sediul consultantului, municipiul Oradea, str. Episcop Bemer Laszlo, nr. 5, jud Bihor, si la sediul APM Arad, Splaiul Muresului, FN, in termen de 48 de zile calendaristice de la aparitia anuntului. Dezbaterea publica a raportului de mediu va avea loc in data de 19.03.2024. Prezentarea raportului de mediu se va face incepand cu ora 14:00 la sediul Primariei Ineu, jud. Arad.

Anunt public Bodea Toader, cu sediul in municipiul Turda, str. Zambilelor, nr. 8, sc. B, et. 3, ap. 18, jud. Cluj, titular al planului”Amenajamentulsilvic al fondului forestier proprietate privata apartinand persoanei fizice Bodea Toader, judetul Alba, UP I Bodea” cu amplasamentul in UAT Posaga aduce la cunostinta publicului ca decizia etapei de incadrare din procedura de reglementare conform H.G. nr. 1076/2004, este cea de adoptare a planului fara aviz de mediu. Propunerile de reconsiderare ale deciziei se vor transmite inscris, in termen de 10 zile calendaristice, la sediul APM Alba, strada Lalelelor, nr. 7B.

S.C.STRATEGIC LAND S.R.L CUI 19179625 si C.N.D.RESIDENCE INVESTMENT S.R.L CUI 28280636, prin reprezentant S.C.VEGO DESIGN EXPERTISE S.R.L CUI RO 39971785, cu sediul in Municipiul Bucuresti, sector 3, Bd. Iuliu Maniu nr. 6Q, et. 9, biroul 2, inregistrata la nr. 29414 din 19.05.2022 si completata succesiv, anunta ca, in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, s-a obtinut Autorizatia de construire nr. 190 din 08.06.2023 emisa de Primaria Sectorului 4 a Municipiului Bucuresti, prin care se autorizeaza executarea lucrarilor de construire pentru: MODIFICARE DE TEMA consta in-schimbarea de destinatie din ansamblu de birouri,locuinte colective si functiuni complementare(servicii si comert) cu regim de inaltime S+P+11E (subsol general multietajat pe trei niveluri), autorizat prin AC nr. 137/23058 din 26.04.2021 in ansamblu de locuinte colective cu regim maxim de inaltime Stehnic+P+11E. Lucrarile propuse se vor executa pe terenul proprietate privata situat in Calea Serban Voda nr. 225, sector 4, Bucuresti

SC Trademed Sciro SRL cu sediul in jud Ilfov Oras Magurele strada Sulfinei nr 78 80 proprietar al terenului aflat in Jud Ilfov, Oras Bragadiru , T20 P95/8 95/ 9 95/10 NC/ Carte Funciara 129313, anunta publicul interesat asupra declansarii procedurii de informare pentru documentatia PUZ Parc Logistic , Birouri servicii P+2, faza aviz favorabil CTUAT. Obsevatii, comentarii si propuneri se pot transmite in scris in perioada 21.06.2023 – 22 .07.2023 la Directia de Urbansim si Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Judetean Ilfov : str Ernest Juvara 3-5 Bucuresti 6 sau la adresa de poasta electronica sesizari@cjilfov.ro.

ANUNT PUBLIC COMPOSESORATULUI URBARIAL, titular al planului ,,AMENAJAMNETUL FONDULUI FORESTIER APARTINAND COMPOSESORATULUI URBARIAL PAIUSENI SI PERSOANELOR FIZICE OPREA ANA SI PAIUSAN GHEORGHE, UP X VOINU,JUD. ARAD”, aduce la cunostinta publicului ca decizia etapei de incadrare conform H.G. nr. 1076/2004, este cea de adoptare a planului cu aviz de mediu, planul necesitand efectuarea evaluarii de mediu si evaluarii adecvate. Propunerile de reconsiderare ale deciziei se vor transmite in scris, in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului, la sediul APM Arad, Splaiul Muresului, FN, jud. Arad.

Comuna Prundu Bargaului, cu sediul in jud. Bistrita- Nasaud, sat Prundu Bargaului, Str. Principala, nr. 512, titular al planului/programului ,,Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publica a Comunei Prundu Bargaului si privata a Parohiei Susenii Bargaului si a Parohiei Prundu Bargaului, Judetul Bistrita-Nasaud – U.P. I Tihuta” UAT Prundu Bargaului, UAT Tiha Bargaului, jud. Bistrita-Nasaud, anunta publicul interesat de initierea procesului de elaborare a amenajamentului silvic revizuit si realizarii primei versiuni a acestuia (Planului/ Programului) ,,Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publica a Comunei Prundu Bargaului si privata a Parohiei Susenii Bargaului si a Parohiei Prundu Bargaului, Judetul Bistrita-Nasaud – U.P. I Tihuta” si declansarea etapei de incadrare pentru obtinerea avizului de mediu. Prima versiune a planului/programului revizuit poate fi consultata la sediul Agentiei Protectia Mediului Bistrita- Nasaud, din localitatea Bistrita-Nasaud, str. Parcului, nr. 20, judetul Bistrita-Nasaud (judetul unde se propune a se realiza planul), de luni pana joi intre orele 9.00- 11.00 in termen de 18 zile calendaristice de la data prezentului anunt.

BANDABRURU AUREL, cu domiciliul in municipiul Constanta, str. Gheorghe Baritiu nr. 26, jud. Constanta, titular al notificarii privind “PUZ – INTRODUCERE TEREN INTRAVILAN – LOTIZARE SI STABILIRE REGLEMENTARI ZONA LOCUIRE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”, amplasat in jud. Constanta, comuna Agigea, parcela A290/2/4+A290/2/5+A290/2/6/2+A290/3 lot 2, anunta publicul interesat ca, in urma parcurgerii etapei de incadrare din sedinta CSC din data de 18.12.2023, s-a luat decizia supunerii procedurii de adoptare fara aviz de mediu. Publicul poate formula comentarii privind decizia etapei de incadrare pe care le transmite in scris Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta, str. Unirii nr. 23, tel/fax 0241/546696, in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Obstea Bercesti-Vladoi, titulara a planului “Amenajamentul fondului forestier proprietate privata apartinand Obstei Bercesti-Vladoi – U.P. II Bercesti-Vladoi, judetul Gorj”, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de revizuire a amenajamentului silvic si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Gorj, din mun. Targu-Jiu, str. Unirii, nr. 76, jud. Gorj, de luni pana joi intre orele 8 – 1630 si vineri intre orele 8 – 14. Observatii/ comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Gorj, in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului.

Comuna Cristian, cu sediul in Cristian, str. I, nr.1, jud.Sibiu, anunta elaborarea primei versiuni a planului “Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publica apartinand Comunei Cristian, judetul Sibiu – UP I Cristian”, situat in UAT Cristian, UAT Gura Raului, UAT Poplaca, UAT Saliste, UAT Sura Mica, judetul Sibiu. Prima versiune a planului poate fi consultata pe pagina de internet a Comunei Cristian si la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Sibiu. Comentariile si sugestiile publicului se primesc la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Sibiu din Sibiu, str. Hipodromului, nr. 2A in termen de 15 zile calendaristice, de la data aparitiei anuntului.

Comuna Cristian, cu sediul in Cristian, str. I, nr.1, jud.Sibiu, anunta elaborarea primei versiuni a planului “Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publica apartinand Comunei Cristian, judetul Sibiu – UP I Cristian”, situat in UAT Cristian, UAT Gura Raului, UAT Poplaca, UAT Saliste, UAT Sura Mica, judetul Sibiu. Prima versiune a planului poate fi consultata pe pagina de internet a Comunei Cristian si la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Sibiu. Comentariile si sugestiile publicului se primesc la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Sibiu din Sibiu, str. Hipodromului, nr. 2A in termen de 18 zile calendaristice, de la data aparitiei anuntului.

Obstea Bercesti-Vladoi, titulara a planului “Amenajamentul fondului forestier proprietate privata apartinand Obstei Bercesti-Vladoi – U.P. II Bercesti-Vladoi, judetul Gorj”, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de revizuire a amenajamentului silvic si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Gorj, din mun. Targu-Jiu, str. Unirii, nr. 76, jud. Gorj, de luni pana joi intre orele 8 – 1630 si vineri intre orele 8 – 14. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Gorj, in termen de 18 zile de la data publicarii anuntului.

SC SGROM TEN SRL cu sediul in Municipiul Timisoara, Strada Albinelor, nr. 11B, anunta intentia de realizare a centralei electrice fotovoltaice Ortisoara in comuna Ortisoara, CF nr. 105734, tarla 707/1, parcela 1, judet Timis. Eventualele sugestii si reclamatii se vor depune la sediul ANRE, str. Constantin Nacu, nr. 3, tel.: 0213278174, e-mail: anre@anre.ro.

SC FARMEXIM SA, in calitate de titular al Autorizatiei de construire nr. 323 din 10.11.2023, emisa de Primaria Comunei Balotesti, anunta publicul cu privire la obtinerea autorizatiei pentru executarea lucrarilor de MODIFICARE FATADE SI AMPLASARE REZERVOR DE APA SI STATIE POMPARE PE TERENUL AFERENT CLADIRII ADMINISTRATIVE SI DE DEPOZITARE SC FARMEXIM SA, situate la adresa Str. Malu Rosu Nr.4, Comuna Balotesti, Sat Balotesti, Judet Ilfov.

Anunt public privind dezbaterea publica Primaria comunei Albesti- Paleologu, cu sediul in comuna Albesti-Paleologu, sat Albesti- Paleologu, D.N.1B., nr. 451, judetul Prahova anunta depunerea documentatiei, pentru “INTOCMIRE PUZ – INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN (S= 4000mp), PENTRU ZONA GOSPODARIE COMUNALA in scopul “INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR IN COMUNA ALBESTI- PALEOLOGU.”, cu amplasamentul in sat Vadu- Parului, comuna Albesti- Paleologu. Documentele pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Prahova, Str. Ghe. Gr. Cantacuzino nr. 306, Ploiesti, judetul Prahova, de luni pana vineri, intre orele 09:00 si 15:00.

S.C. BTNR INVEST GROUP S.R.L., BRATESCU VALERIU, LAZUREANU AUREL, LAZUREANU AGNETA, cu sediul in localitatea Timisoara, jud. Timis anunta elaborarea primei versiuni a planului/programului “ELABORARE PUZ – DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”, in intravilanul comunei GHIRODA, CF nr 407942, CF nr 410322, CF nr 403847, CF nr 403846, si declansarea etapei de incadrare pentru obtinerea avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a planului/programului se poate realiza la sediul S.C. TERNAR S.R.L., Timisoara, str. Iris, nr.21A, etaj 2, Ap.4 zilnic intre orele 10-16 . Comentariile si sugestiile se vor transmite in scris la sediul APM Timis, str. B-dul Liviu Rebreanu Nr. 18-18A, in termen de 15 zile calendaristice de la data prezentului anunt.

PORTLAND KINGS FILM STUDIOS S.R.L. cu sediul in Soseaua Oltenitei, nr. 181, Oras Popesti Leordeni, Jud. Ilfov, anunta publicul interesat asupra demararii etapei de elaborare a propunerilor preliminare pentru documentatia P.U.Z. “INTRODUCEREA TERENULUI IN INTRAVILAN IN VEDEREA CONSTRUIRII UNOR CLADIRI CU FUNCTIUNI DE TIP DEPOZITARE, SERVICII, BIROURI SI LOGISTICA, STUDIOURI DE FILM” – Strada Industriei, nr. 21, oras Popesti Leordeni, Ilfov, numere cadastrale 125579, 132635 (fostele numere cadastrale:128522, 128475, 128481, 101516, 101517, 101518, 101519, 101520, 101521, 101522, 100714, 101523, 101524, 101525, 101526, 101527, 101528, 101529, 101530, 101531, 101531, 101532, 101533, 101534, 101535, 101536, 101537, 101538, 101539, 101540, 101541, 101542, 101543). Observatiile pot fi transmise in termen de 15 zile la Primaria Orasului Popesti- Leordeni – serviciul de urbanism, Piata Sfanta Maria, nr. 1, Judetul Ilfov, telefon 031 131 34 00.

BLACK SEA ENERGY SRL, titular al proiectului “Construire centrala electrica fotovoltaica Galateni 1.2, statie de transformare, imprejmuire teren, posturi de transformare, acces, drumuri interne de exploatare si retele electrice aferente”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Teleorman, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Construire centrala electrica fotovoltaica Galateni 1.2, statie de transformare, imprejmuire teren, posturi de transformare, acces, drumuri interne de exploatare si retele electrice aferente”, propus a fi amplasat in comuna Galateni, CF nr. 20082, judetul Teleorman. “Proiectul nu se supune evaluarii impactului asupra mediului” Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, in zilele de luni pana joi, intre orele 8.00 – 16.30 si vineri intre orele 800 – 1400, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmtr.anpm.ro Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Teleorman.

Anunt de consultare asupra propunerilor – privind initierea si elaborarea P U D “LOCUINTE COLECTIVE CU PARTER COMERCIAL”, Str. VISTIERNICUL STAVRINOS, nr. 10-12, Sector 6, Bucuresti. Initiatorul SC ZIAN PROMPT CONSTRUCT SRL si elaboratorul SC RAUM PROIECT SRL, cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Viisoarei, Nr. 6A, anunta publicul interesat asupra urmatoarelor : OBIECTIVE SI ARGUMENTE: PUD pentru LOCUINTE COLECTIVE SI PARTER COMERCIAL ; POT = 45%; CUT = 1,3 ; RH = S+P+2E OBSERVATIILE sunt necesare in vederea emiterii avizului Arhitectului Sef si aprobarii PUD . Responsabilitatea informarii si consultarii revine Primariei Sectorului 6 – Bucuresti prin Serviciul Urbanism; Raspunsul la observatiile transmise va fi transmis de catre Directia de Urbanism a Primariei Sectorului 6 Perioada de consultare: 30 de zile de la data publicarii prezentului anunt.

Anunt public privind decizia etapei de incadrare C.N.A.I.R. S.A. cu sediul in Bucuresti, B-dul. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, titular al proiectului “Pod DN 1A km 176+606, judetul Brasov”, anunta publicul interest asupra luarii deciziei etapei de incadrare “continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare”, pentru proiectul “Pod DN 1A km 176+606, judetul Brasov”, propus a fi amplasat in intravilanul localitatii Sacele pe DN 1A km 176+606. Proiectul deciziei etapei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Brasov, str. Politehnicii, nr. 3, in zilele de luni-joi, intre orele 8:00 – 16:30 si vineri intre orele 8:00 – 14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmbv.anpm.ro Publicul interest poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei etapei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Brasov.

S.C. JORIS IDE S.R.L, va invita sa participati in data de 29.11.2023, la ora 15.00 la sediul S.C. JORIS IDE S.R.L localitatea Buzias, str. PRINCIPALA , nr.58, jud. Timis la sedinta de dezbatere publica a documentelor de sustinere a solicitarii pentru revizuirea autorizatiei integrate de mediu avand activitatea din Anexa 1 a Legii 278 privind emisiile industriale la punctul 4.1. Producerea compusilor chimici organici,h) materiale plastice (polimeri, fibre sintetice si fibre pe baza de celuloza) activitati desfasurate la punctul de lucru din localitatea Buzias, str. PRINCIPALA , nr.58, jud. Timis. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului al activitatii pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Timis, Bv. Liviu Rebreanu nr.18 – 18 A , tel. 0256/ 491795.Observatiile publicului formulate in scris se primesc zilnic, la secretariatul Agentiei pentru Protectia Mediului Timis, Bv. Liviu Rebreanu nr.18 – 18 A pana la data audierii publice

Pislaru George, in calitate de titular, anunta publicul cu privire la obtinerea Autorizatiei de construire nr. 518 din 19.10.2023 pentru modificari interioare si exterioare in timpul executarii lucrarilor autorizate cu Autorizatia de construire nr. 154 din 24.06.2021 pentru locuinta cu regim de inaltime P+1E.

DECEBAL MUNTENIA RENEWABLES SRL anunta publicul interesat asupra luarii de catre APM Braila a deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Infiintare centrala electrica fotovoltaica sat Tudor Vladimirescu jud. Braila”, propus a fi amplasat in judetul Braila, comuna Tudor Vladimirescu, satul Tudor Vladimirescu, strada Flori de mar, cvartal 13, parcela 1255-lot 2/2: proiectul propus nu se supune evaluarii impactului asupra mediului. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Braila – mun. Braila, B-dul Independentei, nr. 16, Bl. B5, in zilele lucratoare intre orele 9.00- 13.00, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmbr.anpm.ro – sectiunea Reglementari/ Acordul de mediu/ Drafturi acte reglementare. Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Braila

LAZAR GHEORGHE SI SC INTER TRANSILVANIA SRL, titular al proiectului CONSTRUIRE SALA DE EVENIMENTE, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia Pentru Protectia Mediului Alba, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul CONSTRUIRE SALA DE EVENIMENTE, propus a fi amplasat in Alba -Iulia, strada DN1, nr.4, jud. Alba. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Alba, din loc. Alba Iulia, str Lalelelor nr 7B, in zilele de luni – joi, intre orele 9.00 -14.00, si vineri intre orele 9.00 -13.00, precum si la urmatoarea adresa de internet: apmab.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

CIONCA Dan Razvan anunta elaborarea primei versiuni pentru ” PLAN URBANISTIC ZONAL DEZVOLTARE ZONA LOCUINTE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE” pentru terenul situat in judetul Timis, comuna Giroc, identificat prin CF nr. 417178 si declanseaza etapa de incadrare a planului pentru obtinerea avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a planului se poate face la SIREGON GRUP SRL, str. B.P. Hasdeu, nr. 21, Timisoara, zilnic intre orele 10-11. Transmiterea in scris a comentariilor si sugestiilor se poate realiza la APM Timisoara, str. Liviu Rebreanu nr. 18-18A, in termen de 15 zile calendaristice de la data prezentului anunt.

Municipiul Sibiu, cu sediul in strada Brukenthal, nr. 2, municipiul Sibiu, judetul Sibiu, anunta elaborarea primei versiuni a planului PLAN URBANISTIC ZONAL “CONSTRUIRE TRUP INTRAVILAN, SCHIMBARE FUNCTIONALA DIN UTR TDA IN UTR Ga – CIMITIR ANIMALE DE COMPANIE” situat in zona Dealul Padurii, municipiul Sibiu, judetul Sibiu. Prima versiune a planului poate fi consultata pe pagina de internet https://www.sibiu.ro/ si la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Sibiu. Comentariile si sugestiile publicului se primesc la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Sibiu din str. Hipodromului, nr. 2A, Sibiu, in termen de 15 zile calendaristice, de la data aparitiei anuntului.

Municipiul Sibiu, cu sediul in strada Brukenthal, nr. 2, municipiul Sibiu, judetul Sibiu, anunta elaborarea primei versiuni a planului PLAN URBANISTIC ZONAL “CONSTRUIRE TRUP INTRAVILAN, SCHIMBARE FUNCTIONALA DIN UTR TDA IN UTR Ga – CIMITIR ANIMALE DE COMPANIE” situat in zona Dealul Padurii, municipiul Sibiu, judetul Sibiu. Prima versiune a planului poate fi consultata pe pagina de internet https://www.sibiu.ro/ si la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Sibiu. Comentariile si sugestiile publicului se primesc la sediul Agentiei penru Protectia Mediului Sibiu din str. Hipodromului, nr. 2A, Sibiu, in termen de 18 zile calendaristice, de la data aparitiei anuntului.

Anunt public privind decizia etapei de incadrare Primaria Municipiului Giurgiu, titular al planului “PUZ – Campus politehnic regional pentru invatamant dual in Giurgiu” anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Giurgiu, de nesolicitare a evaluarii de mediu si evaluarii adecvate pentru planul ce se va implementa in Giurgiu, Aleea Chimiei, nr. 1, CF 42736, NC 42736, judetul Giurgiu. Decizia etapei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, din mun. Giurgiu, Sos. Bucuresti, Bloc 111, sc. A+B, jud. Giurgiu, in zilele de luni – joi intre orele 9,00-14,30 si vineri intre orele 9,00 – 12,00, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmgr.anpm.ro . Publicul interesat poate inainte comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare timp de 10 zile de la data afisarii anuntului.

BAICU GIORGICA, avand domiciliul in Str Sf. Gheorghe , nr 2 , localitatea Popesti- Leordeni, Judet ILFOV, titular al planului/ programului “INTOCMIRE PUZ – ANSAMBLU LOCUINTE P+1E+M, FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII, UTILITATI” din com. BERCENI tarla 3, parcela 11/103, Nr. cad. 50161 (vechi 169), anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/ programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii nr.1, sector 6, de luni pana joi intre orele 9.00- 13.00 . Observatii/ comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov, (tel 021/4301523, 021/4301402, 0746248440) in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului.

ANUNT PUBLIC Comuna Toplita, cu sediul in comuna Toplita, sat Toplita, strada Principala, nr. 36, judetul Hunedoara, titular al planului “Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publica apartinand comunei Toplita – U.P. VI Toplita, judetul Hunedoara”, aduce la cunostinta publicului ca decizia etapei de incadrare, din procedura de reglementare conform H.G. nr. 1076/2004 si HG 236/2023, este cea de adoptare a planului cu aviz de mediu.” Propunerile de reconsiderare a deciziei se pot face in scris la sediul APM Hunedoara, Deva, str. Aurel Vlaicu, nr. 25, in termen de 10 zile calendaristice de la aparitia anuntului.

ANUNT PUBLIC “Comuna Bunila cu sediul in Comuna Bunila, sat Bunila, nr. 7, judetul Hunedoara”; titular al planului ,,AMENAJAMENTUL SILVIC AL FONDULUI FORESTIER PROPRIETATE PUBLICA APARTINAND COMUNEI BUNILA – U.P. II BUNILA, JUDETUL HUNEDOARA” aduce la cunostinta publicului ca decizia etapei de incadrare, din procedura de reglementare conform H.G. nr. 1076/2004 si HG 236/2023, este cea de adoptare a planului cu aviz de mediu.” Propunerile de reconsiderare a deciziei se pot face in scris la sediul APM Hunedoara, Deva, str. Aurel Vlaicu, nr. 25, in termen de 10 zile calendaristice de la aparitia anuntului.

ANUNT PUBLIC Comuna Ghelari, cu sediul in comuna Ghelari, sat Ghelari, strada Rusca, nr. 5, judetul Hunedoara, titular al planului “Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publica apartinand comunei Ghelari – U.P. III Ghelari, judetul Hunedoara”, aduce la cunostinta publicului ca decizia etapei de incadrare, din procedura de reglementare conform H.G. nr. 1076/2004 si HG 236/2023, este cea de adoptare a planului cu aviz de mediu.” Propunerile de reconsiderare a deciziei se pot face in scris la sediul APM Hunedoara, Deva, str. Aurel Vlaicu, nr. 25, in termen de 10 zile calendaristice de la aparitia anuntului.

Anunt public privind decizia etapei de incadrare BIOVAL GLOBAL VISION SRL titulara a proiectului “Construire cladire cu destinatie agro-alimentara (pentru conditionare si procesare)” anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Giurgiu, in cadrul proceduri de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Construire cladire cu destinatie agro-alimentara (pentru conditionare si procesare)” propus a fi amplasat in comuna Floresti-Stonesti, sat Stonesti, str. Parcului, nr. 32, CF 32229, NC 32229, judetul Giurgiu. Proicctul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din mun. Giurgiu, sos. Bucuresti, bl. 111, sc. A+B, jud. Gurgiu, in zilele de luni-joi intre orele 9,00-14,00 si vineri intre orele 9,00-12,00 precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmgr.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicari anuntului pe pagina de internet a APM Giurgiu

SC Trademed Sciro SRL cu sediul in jud Ilfov Oras Magurele strada Sulfinei nr 78 80 proprietar al terenului aflat in Jud Ilfov, Oras Bragadiru , T20 P95/8 95/ 9 95/10 NC/ Carte Funciara 129313, anunta publicul interesat asupra declansarii procedurii de informare pentru documentatia PUZ Parc Logistic , Birouri servicii P+2, faza aviz favorabil CTUAT. Obsevatii, comentarii si propuneri se pot transmite in scris in perioada 21.06.2023 – 22 .07.2023 la Directia de Urbansim si Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Judetean Ilfov : str Ernest Juvara 3-5 Bucuresti 6 sau la adresa de poasta electronica sesizari@cjilfov.ro

MUNICIPIUL VASLUI, titular al Planului Urbanistic General al Municipiului Vaslui anunta publicul interesat asupra disponibilizarii proiectului P.U.G. si a raportului de mediu. Documentele pot fi consultate la sediul Primariei Vaslui si la sediul A.P.M. Vaslui, str. Calugareni, nr. 63, jud. Vaslui in zilele de luni-joi intre orele 8:00-16:30 si vineri intre orele 8:00-14:00. Sedinta de dezbatere publica a proiectului P.U.G. si a raportului de mediu se va desfasura in data de 10.11.2023, ora 10, la sediul Primariei Vaslui. Comentariile si propunerile publicului se primesc zilnic, in scris, la Primaria Vaslui si la Agentia pentru Protectia Mediului Vaslui, str. Calugareni, nr. 63, jud. Vaslui, fax. 0235361842, pana la data de 09.11.2023.

INFORMARE S.C.TECHNOCER S.R.L., cu sediul in Nadrag, str. Metalurgistilor nr.16, jud.Timis, intentioneaza sa obtina de la ABAB Timisoara, autorizatie modificatoare de gospodarire a apelor nr. ABAB-172/20.09.2022, pentru proiectul -AMENAJARE BAZA DE AGREMENT PRIN EXCAVARE AGREGATE MINERALE -perimetrul CERNABORA 5, jud.Timis. Aceasta investitie continua lucrarile de exploatare din perimetrul CERNABORA 5, jud.Timis. Ca rezultat al activitatii, vor rezulta urmatoarele tipuri de ape: ape menajere, ce se vor descarca in toaleta ecologica si ape pluviale,care vor curge natural in cadrul perimetrului.Aceasta solicitare de autorizatie modificatoare de gospodarire a apelor este in conformitate cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996, cu completarile si modificarile ulterioare.Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare referitoare la solicitarea autorizatiei modificatoare de gospodarire a apelor, pot contacta solicitantul la adresa indicata- telefon/fax-0256-336784-0256-336785,dupa data de 25.09.2023.

Dragan Sergiu, localitatea Timisoara, str. Regimentul 6 Artilerie Grea, bl.5, sc.A, et.3, ap.14, jud. Timis, anunta elaborarea primei versiuni a planului/programului ” P.U.Z Dezvoltare zona de locuinte si functiuni complementare” in localitatea Sanmihaiu Roman, CF nr. 400270, si declansarea etapei de incadrare pentru obtinerea avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a planului/programului se poate realiza la adresa proiectantului, localitatea Timisoara, str. Moise Nicoara, nr. 5, zilnic intre orele 9:00-17:00. Comentariile si sugestiile se vor transmite in scris la sediul APM Timis, str. B-dul Liviu Rebreanu Nr. 18-18A, in termen de 15 zile calendaristice de la data prezentului anunt.

MUNICIPIUL ALBA IULIA, titular al proiectului INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR – FAZA PUZ SI SF, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Alba, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR – FAZA PUZ SI SF, propus a fi amplasat in Alba -Iulia, strada Gheorghe Sincai, f.n., jud. Alba. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Alba din Alba Iulia str. Lalelelor nr. 7B, in zilele de luni – joi , orele 09.00 – 14.00 si vineri, intre orele 09.00- 13.00, precum si la urmatoarea adresa de internet apmab.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

CONSILIUL JUDETEAN MARAMURES, cu sediul in Baia Mare, str. Gheorghe Sincai, nr. 46, jud. Maramures, titular al planului: “Planul de mobilitate al judetului Maramures 2020-2030”, elaborat in cadrul proiectului MOBI – Infrastructura Moderna de Frontiera, Regiune Carpatica de succes, anunta publicul interesat asupra parcurgerii etapei de incadrare, in cadrul sedintei Comitetului Special Constituit din data de 29.08.2023, urmand ca planul propus sa fie supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu. Observatiile si comentariile publicului interesat privind decizia etapei de incadrare se trimit in scris la Agentia pentru Protectia Mediului Maramures, municipiul Baia Mare, str. Iza, nr. IA, cod 430073, tel. 0262/276304, fax 0262/275222, e-mail: offlce@apmmm.anpm.ro. in zilele de luni-joi, intre orele 8:00- 16:30 si vineri intre orele 8:00-14:00 in termen de 10 zile calendaristice de la data publicarii anuntului.

RUSU RAIMOND OVIDIU, CUCURUZAN ECATERINA, POP-TARAU MARIA, BUZE LIVIA, MATIS VIORICA, LANG FELICIA, MATIS PAUL, titularul planului ” PUZ – ZONA LOCUINTE UNIFAMILIALE SI SERVICII; ZONA DE AGREMENT SI SERVICII AGREMENT”, propus a fi amplasat in Becicherecu Mic, extravilan, CF. nr. 404054, 404082, 404083, 404084, 404085, 404086, 404143, 404194, jud. Timis aduc la cunostinta publicului ca decizia etapei de incadrare, din procedura de reglementare conform H.G. nr. 1076/2004, este cea de adoptare a planului fara aviz de mediu. Propunerile de reconsiderare ale deciziei se vor transmite in scris, in termen de 10 zile calendaristice, la sediul APM Timis, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, Timisoara.22 Aug 2023

VANATORI PV POWER PLANT S.R.L., titular al proiectului Construire parc fotovoltaic Vanatori, retea electrica interioara MT/JT, imprejmuire teren si organizare de santier, propus a fi amplasat in comuna Pecineaga, sat Vanatori, extravilan, parcelele: A263/2, A263/3, A263/4, A263/5, judetul Constanta, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM CONSTANTA: NU ESTE NECESARA EFECTUAREA EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta, din municipiul Constanta, str. Unirii, nr.23, judetul Constanta, zilnic, intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmct.anpm.ro . Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

S.C. ENGIE ROMANIA S.A., titular al proiectului “Extindere retea si bransament PRM, situat in judetul Galati, comuna Vanatori, satul Odaia Manolache, strada Castanilor, nr. 75″, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul”Extindere retea si bransament PRM” propus a fi amplasat in judetul Galati, comuna Vanatori, satul Odaia Manolache, strada Castanilor, nr. 75. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la urmatoarea adresa de internet http://apmgl.anpm.ro la sectiunea: Reglementari → Acordul de mediu → Proiect decizie etapa de incadrare. Observatiile publicului la proiectul deciziei de incadrare se primesc la A.P.M. Galati pe e-mail office@apmgl.anpm.ro sau pe fax 0236 471009, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

RUSU CRISTIAN, titular al planului ” ELABORARE PUZ – MODIFICARE PUZ APROBAT PRIN HCL NR. 56/25.07.2006, MODIFICAT PRIN HCL NR. 41/28.05.2008, CU COMPLETARE FUNCTIUNE DE PRODUCTIE NEPOLUANTA, DEPOZITARE, BIROU SI SERVICII COMPLEMENTARE – OBTINERE AVIZ DE OPORTUNITATE SI AVIZE CONFORM AVIZ DE OPORTUNITATE; ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUIRE DE HALA DE PRODUCTIE, DEPOZITARE, BIROURI, RETELE DE UTILITATI IN INCINTA SI BRANSAMENTE, FORAJE, CIRCULATII SI ACCES, GARD SI ORGANIZARE DE SANTIER; ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU ACORD ADMINISTRATOR DRUM SI OBTINERE AVIZE SI ACORDURI” anunta elaborarea primei versiuni a planului/programului amplasat in loc. Dumbravita, CF. nr. 405051 – Dumbravita, judet Timis si declansarea etapei de incadrare pentru obtinerea avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a planului/programului se poate realiza la sediul proiectantului S.C. SIGN A S.R.L., in loc. Timisoara, str. Banul Maracine, nr. 13A, tel. 0763657503, zilnic intre orele 10:00- 17:00. Comentariile si sugestiile se vor transmite in scris la sediul APM Timis, str. B-dul Liviu Rebreanu Nr. 18-18A, in termen de 15 zile calendaristice de la data prezentului anunt.

Anunt public privind Decizia etapei de incadrare “CONSILIUL JUDETEAN BRASOV anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare revizuite pentru proiectul “REABILITARE DJ106B VULCAN (DJ112A)- HOLBAV – PALTIN (DJ 106 A) KM 0+000 – 6+505 (inclusiv organizarea de santier si relocare/deviere retele)” amplasat in jud. Brasov, com. Vulcan, Holbav, DJ 106 B km 0+000-6+505. Decizia autoritatii de mediu, precum si informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului str. Politehnicii nr. 3, Brasov, si la sediul CONSILIU JUDETEAN BRASOV, jud. Brasov, mun. Brasov, Bulevardul Eroilor, nr. 5, in zilele de luni-joi intre orele 8-16:30 si vineri intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmbv.anpm.ro. Observatiile/contestatiile publicului se primesc la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului str. Politehnicii nr. 3, Brasov, in termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului. “

FLOREA IONEL anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Braila in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, “Desfiintare C1 si construire hala metalica- Spatiu comercial”, propus a fi amplasat in judetul Braila, com. Baraganul, sat Baraganul, Str. Doicesti nr. 66: proiectul propus nu se supune evaluarii impactului asupra mediului. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Braila din mun. Braila, B-dul Independentei, nr. 16, Bl. B5, de luni pana vineri, intre orele 9.00- 13.00, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmbr.anpm.ro, Sectiunea Reglementari/ Acordul de mediu/ Drafturi acte reglementare. Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Braila.

Subsemnata Cretu Mirela, avand domiciliul in aleea Barajul Bicaz, Nr. 2, sector 3, Bucuresti, in baza autorizatiei de construire nr. 250/01.08.2023, emisa de Primaria comunei Branesti, obiectiv: executarea lucrarilor de construire pentru locuinta P+1E cu garaj S+P, imprejmuire si utilitati, anunta ca la data de 21.08.2024, ora 07:00, vor incepe lucrarile de constructie autorizate pentru imobilul situat in strada Soarelui, nr.51, localitatea Branesti, carte funciara 64006, nr. cadastral 64006.

Anunț public privind decizia etapei de incadrare (titularul proiectului) STAVARACHE GHEORGHITA TIBERIU , titular al proiectului HALA DEPOZITARE anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către APM ILFOV, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru proiectul HALA DEPOZITARE, propus a fi amplasat in Strada Padurii , Oras Chitila , Judet Ilfov. 1. Proiectul deciziei de incadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM ILFOV din Bucuresti, str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, in zilele de luni-joi intre orele 800-1630 si vineri 800-1400, precum și la următoarea adresă de internet http://apmif.anpm.ro/. Publicul interesat poate inainta comentarii/observații la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

S.C. TIME SHOW S.R.L. avand domiciliul in judetul Ilfov, oras Voluntari, str. Scolii, nr. 2A,, titular al planului/ programului ” PUZ- INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN PENTRU CONSTRUIRE HALE DEPOZITARE MARFURI GENERALE, SERVICII-COMERT” judetul Ilfov, Comuna Afumati, Tarla 71, Parcela 252,252/28, nr. cad.59255, anunta publicul interesat asupra parcurgerii etapei de incadrare in cadrul sedintei Comitetului Special Constituit din data de 17.05.2023, urmand ca planul/ programul propus sa fie supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu. Observatii/ comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov, (tel 021/4301523, 0767583702), in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Anunt public privind decizia etapei de incadrare. SMARTOWN INVESTMENTS SRL, titular al proiectului CONSTRUIRE SHOWROOM SI SERVICE AUTO, PLATFORME SI PARCARI AUTO, TOTEM SI IMPREJMUIRE. Anunta publicul interesat asuprat luarii decizie etapei de incadrare de catre APM Ilfov, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul CONSTRUIRE SHOWROOM SI SERVICE AUTO, PLATFORME SI PARCARI AUTO, TOTEM SI IMPREJMUIRE. propus a fi amplasat in sos. Bucuresti-Nord, nr. 15-17-19-21-23-25, Voluntari, Jud. Ilfov. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Ilfov din Bucuresti, str. Aleea Lacul Morii, nr.1, sector 6, in zilele de luni-joi, intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet: www. apm-ilfov.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Ilfov.

SC SGROM SEVEN SRL titular al proiectului “Construire parc fotovoltaic, imprejmuire incinta si racord la SEN “, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Timis, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Construire parc fotovoltaic, imprejmuire incinta si racord la SEN “, propus a fi amplasat in municipiul Timisoara, CF422904, nr.cad.422904, judetul Timis Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Timis din municipiul Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu nr.18-18A, in zilele de luni-joi intre orele 8:00 – 16:30, vineri intre orele 8:00 – 14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmtm.anpm.ro – Sectiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

A.P.M. VRANCEA si OBSTEA NEREJU din com. Nereju, sat Nereju, jud. Vrancea, anunta publicul interesat asupra deciziei Agentiei pentru Protectia Mediului Vrancea de incadrare a “Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privata apartinand Obstii Nereju – U.P. I Obstea Nereju”, amplasament pe raza unitatilor administrativ teritoriale: Nereju si Spulber, jud. Vrancea, in procedura de adoptare fara evaluare de mediu. Observatiile publicului se vor primi in scris, sub semnatura si cu date de identificare la sediul A.P.M. Vrancea, de luni pana joi, intre orele 8.00-16.30 si vineri intre orele 8.00-14.00, in termen de 10 zile calendaristice de la data publicarii anuntului.

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SIBIU anunta publicul interesat asupra deciziei etapei de incadrare, conform prevederilor H.G 1076/2004, a Amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privata apartinand Composesoratului Comunitatii Boian, Bisericii Ortodoxe Darlos si persoanelor fizice Chetan Ioan, Chetan Moisin, Draser Uwe-Werner, judetul Sibiu, in categoria celor care nu necesita efectuarea evaluarii de mediu. Planul urmeaza sa fie supus adoptarii fara aviz de mediu, conform prevederilor H.G 1076/2004. Motivatia deciziei etapei de incadrare se gaseste pe pagina http://apmsb.anpm.ro. Publicul interesat poate formula opinii/comentarii privind decizia etapei de incadrare pe e-mailul Agentia pentru Protectia Mediului Sibiu: office@apmsb.anpm.ro. Observatiile publicului se primesc in termen de 10 zile calendaristice de la data publicarii anuntului.

S.C. TRANSILVANIA TOWERS DEVELOPMENT S.R.L avand sediul in comuna Floresti, sat Floresti, judetul Cluj, strada Eroilor, nr. 378, titulara a proiectului Construire imobil cladire cu functiune mixta cu regim de inaltime S+P+8E, organizare de santier, imprejmuire teren, racorduri/bransamente utilitati,anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către A.P.M. Ilfov, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru proiectul propus a fi amplasat in oras Voluntari, jud. Ilfov, strada Bd. Pipera, nr. 1, NC 3579/24/3/2, CF 110500. NU SE SUPUNE EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SI EVALUARII ADECVATE * Proiectul deciziei de incadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Ilfov din Bucuresti, str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, in zilele de luni pana joi, intre orele 9 – 13, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apm-ilfov.ro Publicul interesat poate inainta comentarii/observații la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protecția Mediului Ilfov.

Anunţ public privind decizia etapei de incadrare. “OMV PETROM SA, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 96 Biled”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M.Timis, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 96 Biled”, propus a fi amplasat in extravilanul comunei Biled, CF nr.403111, nr.cad.403111, jud.Timis. Proiectul deciziei de incadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Timis din Municipiul Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, in zilele de luni-joi, intre orele 8:00-16:30 si vineri intre orele 8:00-14:00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmtm.anpm.ro- Sectiunea Acorduri de mediu. Publicul interest poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului”.

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SIBIU anunta publicul interesat asupra deciziei etapei de incadrare, conform prevederilor H.G 1076/2004, a Amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privata apartinand Composesoratului Comunitatii Boian, Bisericii Ortodoxe Darlos si persoanelor fizice Chetan Ioan, Chetan Moisin, Draser Uwe-Werner, judetul Sibiu, in categoria celor care nu necesita efectuarea evaluarii de mediu. Planul urmeaza sa fie supus adoptarii fara aviz de mediu, conform prevederilor H.G 1076/2004. Motivatia deciziei etapei de incadrare se gaseste pe pagina http://apmsb.anpm.ro. Publicul interesat poate formula opinii/comentarii privind decizia etapei de incadrare pe e-mailul Agentia pentru Protectia Mediului Sibiu: office@apmsb.anpm.ro. Observatiile publicului se primesc in termen de 10 zile calendaristice de la data publicarii anuntului.

ANUNT PUBLIC privind decizia etapei de incadrare COTET STEFAN- PETRU, CRACIUN GABRIELA si REMY DEMIAN CORENTIN titulari ai proiectului: CONSTRUCTIE DE TURISM, REGIM DE INALTIME S+P+2E, PISCINA, IMPREJMUIRE TEREN, ACCESE, cu respectarea prevederilor Regulamentului Local de Urbanism aferent P.U.G., propus a fi amplasat in judetul Constanta, mun. Mangalia, str. Carol Davila nr.4, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM CONSTANTA: NU ESTE NECESARA EFECTUAREA EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta, municipiul Constanta, str. Unirii nr. 23, zilnic, intre orele 9,00- 13,00, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmct.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

CROITORU FLORIN, cu domiciliul in Comuna Berceni, Sat Berceni, Bld. 1Mai, nr.79, judet Ilfov, in calitate de proprietar al terenului situat in judetul Ilfov, Comuna Berceni, Tarla 8, Parcela 23/24, Nr. Cad. 57708, titular al PUZ – ANSAMBLU LOCUINTE (P+1E+M), FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII, RIDICARE TOPPOGRAFICA, anunta publicul interesat asupra parcurgerii etapei de incadrare in cadrul sedintei Comitetului Special Constituit din data de 12.07.2023, urmand ca planul propus sa fie supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov Aleea Lacul Morii nr 1, Sector 6 Bucuresti, (tel 021.430.14.02), in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Anunt public. Total NSA INVEST S.R.L, titular al proiectului ,,Amenajare iaz piscicol prin exploatare de agregate minerale” perimetrul de exploatare Iaz Telini 2″, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Alba, fara evaluare adecvata, respectiv fara evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul ,, Amenajare iaz piscicol prin exploatare de agregate minerale” perimetrul de exploatare Iaz Telini 2″ propus a fi amplasat in extravilanul localitatii Teius, fn, jud, Alba. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Alba, din Alba Iulia strada Lalelelor, nr. 7B, jud. Alba in zilele de luni -joi, intre orele 09:00- 14:00, respectiv vineri intre orele 09:00-13:00, precum si la urmatoarea adresa de internet: apmab.anpm.ro Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

S.C. AGRIMAX S.R.L., titular al proiectului ” Alimentare cu energie electrica Platforma Betonata in Comuna Macesu de Sus Jud.Dolj-Racord 20kV+PTAB 100kVA,20/0,4kV”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Dolj, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Alimentare cu energie electrica Platforma Betonata in Comuna Macesu de Sus Jud.Dolj-Racord 20kV+PTAB 100kVA,20/0,4kV, propus a fi amplasat in Comuna Macesu de Sus T35/P19 Jud.Dolj. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la urmatoarea adresa de internet http://apmdj.anpm.ro Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Dolj.

Anunt public: TRUE BLUE DEVELOPMENT S.R.L., titular al notificarii privind: ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL – PARCELARE TEREN PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTE, pentru imobilul – teren si/sau constructii situat in jud. Constanta, com. Valu lui Traian, parcela A 301/1-4 301l2, lot 1, anunta publicul interesat ca, in urma parcurgerii etapei de incadrare din sedinta CSC din data de 12.07.2023, s-a luat decizia supunerii procedurii de adoptare fara aviz de mediu. Publicul poate formula comentarii privind decizia etapei de incadrare pe care le transmite in scris Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta, str. Unirii nr. 23, tel/fax 02411546696, in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

P.F. NICA MARIAN, titular al proiectului “CONSTRUIRE ANSAMBLU DE HALE CU FUNCTIUNEA DE PRODUCTIE SI DEPOZITARE, RH=PARTER, IMPREJMUIRE SI UTILITATI”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Ilfov, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*, pentru proiectul “CONSTRUIRE ANSAMBLU DE HALE CU FUNCTIUNEA DE PRODUCTIE SI DEPOZITARE, RH=PARTER, IMPREJMUIRE SI UTILITATI” propus a fi amplasat in Jud. Ilfov, com. Cernica, sat Caldararu, T-2, P-37/1, nr. cad. 58912. *NU se deruleaza si procedura privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontalier, pentru proiectul in cauza. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului din Bucuresti, Aleea Lacul Morii, nr. 1, Sector 6, in zilele de luni-vineri, intre orele 900-1200, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmif.anpm.ro Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

AEROCLUBUL ROMANIEI anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Braila in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, “REABILITARE HANGARE+ ANEXE SI MODERNIZARE PISTA AERODROM IANCA, JUDETUL BRAILA”, propus a fi amplasat in jud. Braila, orasul Ianca, str. Aviatorilor, Cazarma 906, Incinta 5, Lot 1-Lot 7: proiectul propus nu se supune evaluarii impactului asupra mediului. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Braila din mun. Braila, B-dul Independentei, nr. 16, Bl. B5, de luni pana vineri, intre orele 09:00 – 13:00, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmbr.anpm.ro, Sectiunea Reglementari/Acordul de mediu/Drafturi acte reglementare. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul de decizie de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Braila.

POPA STELIAN VASILE, POPA ANA, URSESCU ROMULUS-CONSTANTIN, URSESCU LUMINITA- LOREDANA, titulari ai planului “PUZ – LOCUIRE SI SERVICII AFERENTE; DOTARI SI SERVICII PUBLICE; AGREMENT SI SPORT” anunta elaborarea primei versiuni a planului/ programului ” PUZ – LOCUIRE SI SERVICII AFERENTE; DOTARI SI SERVICII PUBLICE; AGREMENT SI SPORT” amplasat in Loc. Dumbravita, CF. nr. 404360 – Dumbravita si CF. nr. 411124 – Dumbravita judet Timis si declansarea etapei de incadrare pentru obtinerea avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a planului/ programului se poate realiza la sediul proiectantului S.C. SIGN A S.R.L., in loc. Timisoara, str. Banul Maracine, nr. 13 A, tel. 0763657503, zilnic intre orele 10:00- 17:00. Comentariile si sugestiile se vor transmite in scris la sediul APM Timis, str. B-dul Liviu Rebreanu Nr. 18-18A, in termen de 15 zile calendaristice de la data prezentului anunt.

Anunt decizie etapa de incadrare S.C. IRCO GREEN ENERGY SRL , titular al proiectului REALIZARE CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA PE SOL, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Hunedoara, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul REALIZARE CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA PE SOL., propus a fi amplasat in orasul Geoagiu, sat Aurel Vlaicu, Jud. Hunedoara, avand CF numarul 64860, 65837, 61905, 65212, 63764 . Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului din Deva, strada Aurel Vlaicu, nr.25, judetul Hunedoara, in zilele de luni – joi, intre orele 09.00 – 14.30, si vineri intre orele 09.00 – 13.00, precum si la urmatoarea adresa de internet apmhd.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

LIVEZILE SOLAR FARM SRL, titular al proiectului Construire parc fotovoltaic in vederea producerii de energie electrica, imprejmuire teren si racordare la sistemul energetic national in comuna Livezile propus a fi amplasat in localitatea Livezile, extravilan, judetul Bistrita-Nasaud, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului (APM) Bistrita- Nasaud in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul de mai sus. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Bistrita-Nasaud din Bistrita, str. Parcului, nr. 20, in zilele de luni-joi intre orele 900-1500, si vineri intre orele 900-1300 si la urmatoarea adresa de internet http://apmbn.anpm.ro/ Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Bistrita-Nasaud.

Anunt public privind decizia etapei de incadrare. SC SERTEDRA SRL cu sediul in sat Magura cu Liliac, comuna Draganqti de Vede, jud. Teleorman, titular al proiectului “Statie de betoane mobila ecologica” anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Giurgiu, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Statie de betoane mobila ecologica”, propus a fi amplasat in corn. Marla, extravilan, Tarla 73, Parcelele 484-488, jud. Giurgiu. Proiectul deciziei de incadrare i motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din mun. Giurgiu, §os. Bucurqti, bl. 111, sc. A+B, jud. Giurgiu, in zilele de luni-joi intre orele 9.00- 13.00, precum la urrnatoarea adresa de internet www.apmgr.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Giurgiu.

CARCIU SIMONA VIOLETA, titular al proiectului “Spalatorie auto cu fise-3 posturi si 3 posturi pentru aspirat”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Timis, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Spalatorie auto cu fise-3 posturi si 3 posturi pentru aspirat”, propus a fi amplasat in Jebel, nr.1156, identificat prin CF 403712, nr. top 403712, jud. Timis. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Timis din Timisoara, Bd. Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, in zilele de luni – joi, intre orele 08:00-16:00 si vineri intre orele 08:00- 14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmtm.anpm.ro/- Sectiunea Acorduri de mediu.

ANUNT PUBLIC ANPM. SC Gregor Properties SRL, titular al proiectului RESTAURARE IMOBIL, REAMENAJARE IN LOCUINTE ȘI CAZARE TURISTICA anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare “continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare” pentru proiectul RESTAURARE IMOBIL, REAMENAJARE IN LOCUINTE ȘI CAZARE TURISTICA propus a fi amplasat in mun. Brasov, str. Poarta Schei, nr. 25, jud. Brasov. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Brasov, str. Politehnicii nr. 3, in zilele de luni-joi intre orele 8:00-16:30 si vineri intre orele 8:00- 14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmbv.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt.

SC Magic Panorama Verde SRL si comuna Bujoreni, anunta publicul interesat ca pentru prima versiune a planului “Amenajamentul fondului forestier proprietate privata apartinand persoanei juridice SC Magic Panorama Verde SRL si a fondului forestier proprietate publica apartinand UAT comuna Bujoreni, judetul Valcea – UP I Bujoreni”, situat pe teritoriile administrative ale comunelor Bujoreni, Vladesti si Muereasca din judetul Valcea, decizia finala este cea de adoptare a planului fara aviz de mediu. Decizia poate fi contestata in instanta.

SC REMAT GREEN SRL, titular al proiectului HALA DEZMEMBRARI AUTO SI RECICLARE DESEURI METALICE , BIROURI, CABINA POARTA, UTILITATI anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. Ilfov, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru proiectul HALA DEZMEMBRARI AUTO SI RECICLARE DESEURI METALICE , BIROURI, CABINA POARTA, UTILITATI propus a fi amplasat in Or. Magurele, str. Atomistilor, nr. 139, judet Ilfov. NU SE SUPUNE EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SI EVALUARII ADECVATE 1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M. Ilfov din Bucuresti, str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, in zilele de luni pana joi, intre orele 9 – 13, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apm-ilfov.ro Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov.

SC MILLSTONE RESIDENTIALS SRL , avand sediul in Bucuresti, Sector 1, Str. Constantin Dobrogeanu Gherea, nr.93, etaj 1, ap.5, titular al proiectului “INTOCMIRE PUZ – CONSTRUIRE UNEI ZONE MIXTE, COMERT, SERVICII, HALE MICA PRODUCTIE, SPATII DEPOZITARE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE” situat in Judetul Ilfov, Comuna Domnesti, Tarla 13/14, Parcela 6,7,9, Nr. Cad. 122251, Nr. Cad. 122252, Nr. Cad. 121947 (Nr.Cad. vechi 118719), anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului de Oportunitate al C.J.Ilfov. Documentatia poate fi consultata pe site-ul Consiliului Judetean Ilfov. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism din cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in Municipiul Bucuresti, str. Ernest Juvara, nr.3-5, sector 6, tel. 021.212.56.93, de luni pana vineri, intre orele 9:00- 14:00, incepand cu data de 10.07.2023.

BC CODRU DAFIN S.R.L., titular al proiectului ” Schema de ajutor de stat SPRIJIN PENTRU INVESTITII IN NOI SUPRAFETE OCUPATE DE PADURI din P.N.R.R.”, propus a fi amplasat in judetul Mehedinti, extravilanul comunei Salcia, Tarlaua 64, Parcela 576/2, numar cadastral 50255, extras C.F. nr.50255 U.A.T. Salcia, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Mehedinti in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Schema de ajutor de stat SPRIJIN PENTRU INVESTITII IN NOI SUPRAFETE OCUPATE DE PADURI din P.N.R.R.”, situat in judetul Mehedinti, extravilanul comunei Salcia, Tarlaua 64, Parcela 576/2, numar cadastral 50255, extras C.F. nr.50255 U.A.T. Salcia. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii Agentiei pentru Protectia Mediului Mehedinti din mun.Drobeta Turnu Severin, str.Baile Romane, nr.3, in zilele de luni pana vineri intre orele 8,00-16,00 si la urmatoarea adresa de internet www.apmmh.anpm.ro Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

SC KBK TOPHAUSE SRL dezvoltator Imobiliar a primit Autorizatia de Construire Nr. 249 din 21.06.2023. Se autorizeaza executarea lucrarilor de CONSTRUIRE pentru: Imobil de locuinte colective 2S+P+6E+7Er cu 37 de apartamente si organizare de santier – Modificare date tema lucrari incepute in baza AC nr. 406/2020 (Rh=2S+P+6E+7Er), pe imobilul – teren si/sau constructii-, situat in Judetul Brasov, municipiul Brasov, strada Poienelor, nr. 12, Carte funciara: 140903, numar topografic: 140903 sau identificat prin: plan de incadrare in zona/cadastral.

ADMINISTRATIA COMERCIALA SECTOR 6, titular al proiectului ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE IN VEDEREA REALIZARII LUCRARILOR DE CONSTRUIRE PARCARE MULTIETAJATA SUBTERANA SISTEM MIXT CLASIC CU ACTIONARE AUTOMATA, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM BUCURESTI: NU ESTE NECESARA EFECTUAREA EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE IN VEDEREA REALIZARII LUCRARILOR DE CONSTRUIRE PARCARE MULTIETAJATA SUBTERANA SISTEM MIXT CLASIC CU ACTIONARE AUTOMATA, propus a fi amplasat in Mun. Bucuresti, Aleea Ramnicel, nr. FN, sector 6. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Bucuresti din Aleea Lacul Morii, nr. 1, sector 6, in zilele de luni-vineri, intre orele 9.00-12.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http:apmbuc.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Anunt public. Composesoratul Benic, cu sediul in Benic, str. Principala, nr. 196, com. Galda de Jos, jud. Alba, titular al proiectului de plan ,,Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privata apartinand Composesoratului Benic, jud. Alba”, cu amplasamentul in UAT Galda de Jos, jud. Alba, aduce la cunostinta publicului ca decizia etapei de incadrare din procedura de reglementare conform H.G. nr. 1076/2004, este cea de adoptare a planului cu evaluare adecvata si evaluare de mediu. Propunerile de reconsiderare ale deciziei se vor transmite in scris, in termen de 10 zile calendaristice, la sediul APM Alba, strada Lalelelor, nr. 7B.

Anunt public privind decizia etapei de incadrare (titularul proiectului) Georgescu Robertino, titular al proiectului Construire Ansamblu Rezidential 3S+P+11E+Eth cu Parter Comercial amplasat in Mun. Bucuresti Sector 2, Str. Fabrica de Glucoza, Nr. 9-11, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Bucuresti, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, pentru proiectul Construire Ansamblu Rezidential 3S+P+11E+Eth cu Parter Comercial, propus a fi amplasat in Bucuresti, Sector 2, Str. Fabrica de Glucoza, nr. 9-11. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Bucuresti din Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, in zilele de luni-vineri, intre orele 9.00 -12.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmbuc.anpm.ro/. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

OIL DEPOL SERVICE SRL cu adresa in mun. Constanta, B-dul Aurel Vlaicu, nr. 123A, jud. Constanta, titular pentru “ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL – EXTINDERE ZONA LOCUIRE INDIVIDUALA ȘI LOTIZARE – STRADA PETROLULUI”, in oras Ovidiu, str. Petrolului, jud. Constanta, anunta publicul interesat ca, in urma parcurgerii etapei de incadrare din sedinta CSC din data de 22.09.2021, s-a luat decizia supunerii procedurii de adoptare fara aviz de mediu. Publicul poate formula comentarii privind decizia etapei de incadrare pe care le transmite in scris Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta, str. Unirii nr. 23, tel/fax: 0241/546696, in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

SC Gregor Properties SRL, titular al proiectului RESTAURARE IMOBIL, REAMENAJARE IN LOCUINTE ȘI CAZARE TURISTICA anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare “continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare” pentru proiectul RESTAURARE IMOBIL, REAMENAJARE IN LOCUINTE ȘI CAZARE TURISTICA propus a fi amplasat in mun. Brasov, str. Poarta Schei, nr. 25, jud. Brasov. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Brasov, str. Politehnicii nr. 3, in zilele de luni-joi intre orele 8:00-16:30 si vineri intre orele 8:00- 14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmbv.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt.

KENTON SOLAR SRL Bucuresti, Sectorul 1, Str. Grigore Gafencu, Nr. 78-84 ORC J40/3851/2022 CUI 45720290 NOTIFICARE Prin prezenta SC Kenton Solar SRL, cu sediul in Bucuresti, Str. Grigore Gafencu , Nr. 78-84, Vila C8, anunta persoanele interesate ale caror bunuri, terenuri sau activitati urmeaza sa fie afectate prin exercitarea unor drepturi prevazute la art.9, alin. 4 din Legea Energiei Electrice nr. 123/2012 cu modificarile si completarile ulterioare, demararea lucrarilor de realizare si punere in functiune a capacitatii energetice “Extensie Centrala Electrica Fotovoltaica Bocsa” cu o suprafata totala de 10 300 m2 , formata dintr-un singur lot, identificata cu nr. cadastral 38908 inscris in Cartea Funciara cu nr. CF 38801, al orasului Bocsa, Jud. Caras-Severin. Terenul are urmatoarele vecinatati: N- SC CROP SOIL SVW SRL S- SC CROP SOIL SVW SRL E- Teren MOLDOVAN PETRU-IOAN V- Teren arabil Detalii si informatii referitoare la proprietatile afectate de constructie, pe durata activitatilor de construire si la functionarea parcului fotovoltaic pot fi obtinute la urmatoarele date de contact : tel. 0729 623 577, email lauru.badita@photonenergy.com . KENTON SOLAR SRL Prin Administrator Lauru BADITA

S.C. BTNR INVEST S.R.L., S.C. ENNE EMME CROUP S.R.L., GHIRVAN MIHAI, GHIRVAN RODICA, IONAS NICOLAE, IONAS RAVECA, cu sediul in localitatea Timisoara, jud. Timis anunta elaborarea primei versiuni a planului/programului “ELABORARE PUZ – DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, DOTARI SI SERVICII”, in extravilanul comunei GHIRODA, CF nr 400714, CF nr 400711, CF nr 406842, CF nr 404762,CF nr 407236, CF nr 407489, CF nr 402992, CF nr 407040, si declansarea etapei de incadrare pentru obtinerea avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a planului/programului se poate realiza la sediul S.C. TERNAR S.R.L., Timisoara, str. Iris, nr.21A, etaj 2, Ap.4 zilnic intre orele 10-16 . Comentariile si sugestiile se vor transmite in scris la sediul APM Timis, str. B-dul Liviu Rebreanu Nr. 18-18A, in termen de 15 zile calendaristice de la data prezentului anunt.

COMUNA ȘIȘTAROVAT (sediul in loc. Șistarovat, str. Principala, nr. 116, jud. Arad) titular al planului “AMENAJAMENTUL FONDULUI FORESTIER PROPRIETATE PRIVATA APARTINAND COMUNEI ȘIȘTAROVAT, JUDETUL ARAD, ORGANIZAT IN UP II PADUREA COMUNALA ȘIȘTORAVAT”, cu suprafata de 224,2 ha, cu administratorul fondului forestier (asigurarea de servicii silvice), de catre Ocolul Silvic Lipova cu sediul in loc. Lipova, str. Fagetului, nr. 13, jud. Arad, aduce la cunostiinta publicului decizia etapei de incadrare, conform H.G. 1076/2004 si H.G. nr. 236 /2023: planul nu necesita evaluare de mediu si va fi adoptat fara aviz. Comentarii si propuneri justificate de reconsiderare ale deciziei se vor transmite in scris la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului din Arad, Splaiul Mures, FN, in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea prezentului anunt.

COMUNA MIHAI BRAVU anunţă publicul interesat asupra faptului că in urma analizării documentaţiei in cadrul Comitetului Special Constituit din data de 22.05.2023, s-a luat decizia de nesolicitare a realizării evaluării de mediu pentru planul PUZ – “Sistem de alimentare cu apă in comuna Mihai Bravu, județul Giurgiu “, propus a se implementa in jud. Giurgiu, com. Mihai Bravu , sat Mihai Bravu, titular al planului COMUNA MIHAI BRAVU. Decizia etapei de incadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu din Giurgiu, şos. Bucureşti, bl. 111, sc. A+B, jud. Giurgiu, in zilele de luni-joi intre orele 9,00-14,00 și vineri intre orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro . Publicul interesat poate inainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de incadrare timp de 10 zile de la data afişării anunţului.

Consultare asupra propunerilor preliminare plan urbanistic zonal – Elaborare PUZ – “Construire parc fotovoltaic, imprejmuire și racordare la SEN” in extravilan UAT Santana, jud. Arad, CF nr. 302438, CF nr. 302422, CF nr. 302424, CF nr. 302460, CF nr. 302437, CF nr. 303458. Inițiator: S.C. SGROM EIGHT S.R.L., Elaborator: S.C. ARHIGEST S.R.L. Publicul este invitat să transmită observații asupra documentelor expuse/disponibile la sediul Primăriei Orașului Santana, Strada Muncii 120 A, in perioada: 29.05.2023-22.06.2023, in timpul programului de lucru cu publicul. Publicul este invitat să participe la dezbaterea publică ca metodă de consultare din data de: 19.06.2023, intre orele 10.00-12.00. Persoana responsabilă cu informarea și consultarea publicului: Inspector de zonă – Compartimentul de Urbanism din cadrul Primăriei Orașului Santana Adresa: Primăria Orașului Santana, Strada Muncii 120 A, Santana 317280; telefon: 0357 100 074, e-mail: contact@primariasantana.ro sau serviciul.urbanism@primariasantana.ro. Răspunsul la observațiile transmise va fi postat și va putea fi consultat pe site-ul primăriei și afișat la sediul acesteia Etapele preconizate pentru consultarea publicului pană la aprobarea planului: – Etapa pregătitoare – Etapa elaborării propunerilor – Etapa aprobării.

Bisericile Greco-Catolice, titular al planului: Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privata apartinand Bisericilor Greco- Catolice din raza Ocolului silvic Fancel, din jud. Mures organizat in U.P. IX Bisericile Greco-catolice, administrata de catre Ocolul Silvic Fancel, anunta publicul interesat ca in sedinta Comitetului Special Constituit ce a avut loc la APM Mures in data de 11.04.2023, s-a decis ca planul nu are efect semnificativ asupra mediului, prin urmare nu este necesara efectuarea Raportului de mediu. Planul urmeaza sa fie supus adoptarii fara aviz de mediu.

MILAN ALINA, titular al proiectului “Construire spalatorie auto”, anunta publicul interest asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Timis, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Construire spalatorie auto”, propus a fi amplasat in localitatea Bethausen, comuna Bethausen, CF nr. 411847, jud. Timis.

Ocolul Silvic Lehliu, anunță publicul interesat asupra realizării primei versiuni a planului/programului și declanșarea etapei de încadrare a amenajamentelor silvice. Consultarea primei versiuni a planului/programului se face la Ocolul Silvic Lehliu, la sediul din Str. Industriei, Nr. 9, Oras Lehliu Gara, Jud. Călărași între orele 9:00 și 16:00. Comentarii/sugestii se priemsc la sediul APM Călărași, șos. Chiciului, Nr. 2, Jud. Călărași, în zilele de luni până vineri, între orele 9-13, Tel/Fax 0242315035 și până la data 09.06.2023.

Asociatia Composesorat Grohot, cu sediul in sat Grohot, comuna Bulzestii de Sus, judetul Hunedoara, titular al planului “Amenajamentul silvic al Asociatiei Composesorale Bradul Grohot-U.P I Bradul”, anunta publicul interesat asupra audierii publice a proiectului de amenajament silvic, a Raportului de mediu si a Studiului de Evaluare Adecvata, care va avea loc in data de 11.07.2023, incepand cu ora 1400, la sediul primariei Bulzestii de Sus, str. Principala, nr. 35. Autoritatile participante: Consiliul Judetean Hunedoara, APM Hunedoara, Garda Judeteana de Mediu Hunedoara, Directia Silvica Hunedoara, Ocolul Silvic Brad, Garda Forestiera Hunedoara, ANANP-St.Hunedoara, Directia pentru Agricultura a judetului Hunedoara, Directia Judeteana pentru Cultura Hunedoara, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Iancu de Hunedoara, ITM Hunedoara, Directia de Sanatate Publica Hunedoara, OCPI Hunedoara, Primaria Bulzestii de Sus. Dezbaterea publica este deschisa publicului interesat care poate participa la sedinta sau care poate trimite comentarii in scris la sediul APM Hunedoara, la adresa: Deva, str, Aurel Vlaicu, nr. 25, e-mail: office@apmhd.anpm.ro sau la sediul titularului din sat Grohot, pana la data de 11.07.2023.

SC IVONCO TRADE SRL, titular al proiectului IVONCO RESIDENTIAL PANTELIMON, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare NU SE SUPUNE EVALUARII DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI/EVALUARII ADECVATE/EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA CORPURILOR DE APA de catre Agentia pentru Protectia Mediului Ilfov, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul CONSTRUCTIE LOCUINTE COLECTIVE, 5 IMOBILE, ST+P+ 4E+M , propus a fi amplasat in ORS. PANTELIMON, STR. INDEPENDENTEI. Proiectul acordului de mediu si informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov: Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, in zilele de Luni – Vineri intre orele 9.00 – 12.00, precum si la urmatoarea adresa de internet: apmif.anpm.ro. Observatiile/contestatiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Ilfov – Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Ocolul Silvic Lehliu, anunță publicul interesat asupra realizării primei versiuni a planului/programului și declanșarea etapei de încadrare a amenajamentelor silvice. Consultarea primei versiuni a planului/programului se face la Ocolul Silvic Lehliu, la sediul din Str. Industriei, Nr. 9, Oras Lehliu Gara, Jud. Călărași între orele 9:00 și 16:00. Comentarii/sugestii se priemsc la sediul APM Călărași, șos. Chiciului, Nr. 2, Jud. Călărași, în zilele de luni până vineri, între orele 9-13, Tel/Fax 0242315035 și până la data 09.06.2023.

OLAROIU AURELIAN- COSMIN, OLAROIU CLAUDIA-LUMINITA si SPIRIDON COSTIN, in conformitate cu prevederile Legii 350/2001 (actualizata) privind amenajarea teritoriului si urbanismului, a Ordinului MDRT 2701/2010, pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism anunta publicul interesat de demararea procedurii de Consultare a populatiei, ETAPA PREGATITOARE-ANUNTAREA INTENTIEI DE ELABORARE P.U.Z. in vederea demararii intentiei de elaborare a documentatiei de urbanism STUDIU DE OPORTUNITATE P.U.Z. INTRODUCERE IN INTRAVILAN si CONSTRUIRE UNITATI DEPOZITARE-LOGISTICA, BIROURI, ANEXE, amenajare drumuri de incinta si parcare, zone tehnice, amenajare spatii verzi, imprejmuiri si accesuri, asigurare utilitati, amplasare semnale publicitare, organizare de santier, operatiuni notariale, extravilanul Comunei Ciorogarla, jud. Ilfov. Publicul este invitat sa transmita observatii si propuneri in scris, in perioada 22.05.2023-20.06.2023, privind intentia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal la biroul Arhitectului Șef din cadrul Primariei Ciorogarla, Șos. Bucuresti nr. 112, Comuna Ciorogarla.

ROSU Ion, in calitate de initiator al documentatiei PUZ – Introducere in intravilan a terenului si reglementare pentru construire locuinte P+1+M, dotari compatibile si amenajare circulatii si utilitati, pe terenul amplasat in com. Berceni, jud. Ilfov, T 12, P 32/1/1/30, 31, 32, NC 57467, NC 51837, anunta publicul interesat asupra depunerii documentatiei mai sus mentionate la Consiliul Judetean Ilfov in vederea obtinerii avizului consultativ. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la Serviciul de Urbanism din cadrul Consiliului Judetean Ilfov, in termen de 15 zile de la data depunerii documentatiei (19.05.2023).

Stefan Celmare si Elena Celmare, titularii planului “PUZ- Construire bloc de locuinte in regim de inaltime P+2E si etaj retras”, propus a fi amplasat in Municipiul Timisoara, intravilan, A.P.Cehov, nr. 35A, extras C.F. nr. 437091, jud. Timis, aduc la cunostinta publicului ca decizia etapei de incadrare, din procedura de reglementare conform h.G. nr. 1076/2004, este cea de adoptare a planului fara aviz de mediu. Propunerile de reconsiderare ale deciziei se vor transmite in scris, in termen de 10 zile calendaristice, la sediul APM Timis, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, Timisoara.

NAIM TVN CABLE TV S.R.L.., titularul planului ,,PUZ – Zona cu functiuni mixte: parcare si pensiune turistica”, propus a fi amplasat in localitatea Ghiroda, extravilan, C.F.Nr. 400635, Cad. 400635, jud. Timis aduc la cunostinta publicului ca decizia etapei de incadrare, din procedura de reglementare conform H.G. nr. 1076/2004, este cea de adoptare a planului fara aviz de mediu. Propunerile de reconsiderare ale deciziei se vor transmite in scris, in termen de 10 zile calendaristice, la sediul APM Timis, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, Timisoara.

REGIA PUBLICA LOCALA OCOLUL SILVIC STEJARUL R.A. titular al planului “Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publica si privata apartinand Comunei Margina, judetul Timis, organizat in U.P. XI Comuna Margina”, propus a fi amplasat pe teritoriul U.A.T. Margina, jud. Timis, anunta publicul interesat ca, in conformitate cu H.G. nr. 1076/2004, art. 5(2) lit.b, planul se incadreaza in categoria planurilor si programelor care datorita posibilelor efecte afecteaza ariile de protectie speciala avifaunistica sau ariile speciale de conservare reglementate, necesitand efectuarea evaluarii de mediu si evaluare adecvata. Propunerile de reconsiderare a deciziei se pot face in scris la sediul APM Timis, Bv. Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, in termen de 10 zile calendaristice de la aparitia anuntului.

CONSILIUL JUDETEAN GIURGIU cu sediul in municipiul Giurgiu, bd. Bucuresti nr. 10, judetul Giurgiu, titular al planului “ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL – CENTRU PENTRU ADAPOSTIREA ȘI TRATAREA ANIMALELOR MALTRATATE ȘI A CELOR FARA STAPAN” propus a se realiza in comuna Slobozia, situat langa statia Cama, la limita cu municipiul Giurgiu, CF/NC nr. 31887, jud. Giurgiu, anunta publicul interesat asupra faptului ca in urma analizarii documentatiei in cadrul Comitetului Special Constituit din data de 08.05.2023, s-a luat decizia sa nu se solicite realizarea evaluarii de mediu pentru planul sus amintit. Informatiile despre planul propus pot fi obtinute la sediul APM Giurgiu, sos. Bucuresti, nr. 111, Scara A+B, Giurgiu, de luni-joi intre orele 9:00-14:00 si vineri intre orele 9:00-12:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Giurgiu, pana in a zecea zi de la data aparitiei anuntului in presa.

ŞOIMU CĂTĂLIN-SILVIU şi ŞOIMU MARINELA, SALA FINEAS şi ŞOIMU CLAUDIU-ADRIAN şi ŞOIMU ALEXANDRA titulari ai P.U.Z. -Intocmire PUZ si RLU : CONSTRUIRE LOCUINŢE UNIFAMILIALE, iMPREJMUIRE TEREN ȘI FRONT STRADAL PE TERENURILE INSCRISE iN CF: 352369 ARAD, 352370 ARAD, 354872 ARAD, propus in Municipiul Arad, str. Lavandei, CF nr.: 352369 ARAD, 352370 ARAD, 354872 ARAD aduce la cunostinta publicului decizia etapei de incadrare, conform HG 1076/2004: planul nu necesita evaluare de mediu si va fi adoptat fara aviz de mediu. Comentarii si propuneri justificate de reconsiderare ale deciziei se vor transmite tn scris la ;sediul Agentiei pentru Protectia Mediului din Arad, Splaiul Mures, FN, in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea prezentului anunt.

RUSU RAIMOND OVIDIU, CUCURUZAN ECATERINA, POP-TARAU MARIA, BUZE LIVIA, MATIȘ VIORICA, LANG FELICIA, MATIȘ PAUL, titulari ai planului ” PUZ – ZONA LOCUINTE UNIFAMILIALE ȘI SERVICII; ZONA DE AGREMENT ȘI SERVICII AGREMENT” anunta elaborarea primei versiuni a planului/programului ” PUZ – ZONA LOCUINTE UNIFAMILIALE ȘI SERVICII; ZONA DE AGREMENT ȘI SERVICII AGREMENT” amplasat in extravilanul loc. Becicherecu Mic, identificat prin CF. nr. 404054, 404082, 404083, 404084, 404085, 404086, 404143, 404194 – Becicherecu Mic, jud. Timis” si declansarea etapei de incadrare pentru obtinerea avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a planului se poate realiza la sediul proiectantului S.C. SIGN A S.R.L., in loc. Timisoara, str. Banul Maracine, nr. 13A, tel. 0763657503, zilnic intre orele 10:00-17:00. Comentariile si sugestiile se vor transmite in scris la sediul APM Timis, str. B-dul Liviu Rebreanu Nr. 18-18A, in termen de 18 zile calendaristice de la data prezentului anunt.

S.C. INSTAL-MOD IMOBILIARE S.R.L., cu sediul in sat Sanandrei, comuna Sanandrei, nr.7, jud. Timiș, anunţă elaborarea primei versiuni a planului/programului: “ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL – ZONĂ REZIDENȚIALĂ” in comuna Sanandrei, extravilan, CF 408707, jud. Timiș şi declanşarea etapei de incadrare pentru obţinerea avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a planului/ programului se poate realiza la adresa: str. Anton Pann nr.1 Timișoara, et. 2, ap. 5, zilnic intre orele 09.00-16.00. Comentariile şi sugestiile se vor transmite in scris la sediul APM Timiș, str. B-dul Liviu Rebreanu Nr. 18-18A, in termen de 18 zile calendaristice de la data prezentului anunţ.

CNCF CFR SA – SRCF lași prin VIO – TOP SRL cu sediul in mun. București, sector 2, str. Aromei, nr. 26-28, et. 5, ap. 16, titular al proiectului “Modernizare TN km 16+398 Linia CF 515 Dornești — Nisipitu intre stațiile Rădăuți — Gălănești cu DN 2H”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Suceava in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul menționat, propus a fi amplasat in mun. Rădăuți, com. Gălănești, Horodnic de Sus, Horodnic de Jos, jud. Suceava. Proiectul deciziei de incadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Suceava din municipiul Suceava, str. Bistritei, nr. IA, in zilele de luni – joi, intre orele 8 15 și vineri, intre orele 8 13, precum și la următoarea adresă de internet http://apmsv.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observații la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Suceava.

Anunt public privind decizia etapei de incadrare. EXTRA SOLAR ENERGY S.R.L. FRIEDMANN MIRELA- MARIETA, in calitate de reprezentant legal al EXTRA SOLAR ENERGY S.R.L., titular al proiectului “Construire centrala electrica fotovoltaica 2,45 MW” , anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Dolj, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Construire centrala electrica fotovoltaica 2,45 MW” , propus a fi amplasat in comuna Intorsura, T66, P16, Judetul Dolj. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate pe site-ul APM DOLJ: http://apmdj.anpm.ro Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Dolj. EXTRA SOLAR ENERGY SRL, Administrator, FRIEDMANN Mirela- Marieta.

U.C.G. CONSTRUCTII ECOLOGICE, titular al proiectului: MODIFICARE IMOBIL IN CURS DE EXECUTIE AUTORIZAT CU AC 287/05.07.2021 (IMOBIL LOCUINTE SI FUNCTIUNI CONEXE D+P+2E – SPATIU COMERCIAL SI PARCARI) prin SUPRAINALTARE CU INCADRARE IN COEFICIENTII APROBATI PRIN PUZ HCL 341/22.12.2022, MODIFICARI COMPARTIMENTARI INTERIOARE, REMODELARE FATADE, IMPREJMUIRE SI ORGANIZARE DE SANTIER, propus a fi amplasat in oras Navodari, zona Mamaia Nord, str. D7, nr. 25-27, parcela A 158/5/65, lot 2+3, nr. cadastral/CF 121072, judetul Constanta, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM CONSTANTA: NU ESTE NECESARA EFECTUAREA EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta, din municipiul Constanta, str. Unirii, nr.23, judetul Constanta, zilnic, între orele 9-13, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmct.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

COMUNA SĂCĂLAZ titular al planului “PLAN URBANISTIC ZONAL – Elaborare PUZ cu destinatia zona de agrement si sport, comuna Săcălaz, satul Săcălaz, CF nr. 416684, 416689, 416687, 416686, 416685, 4166688, 416690, Jud. Timiș, aduce la cunoștința publicului că decizia etapei de incadrare, din procedura de reglementare conform H.G. Nr. 1076/2004, este cea de adoptare a planului fară avizul de mediu. Propunerile de reconsiderare ale deciziei se vor transmite in scris, in termen de 10 zile calendaristice, la sediul APM Timis, B-Dul Liviu Rebreanu, Nr. 18 – 18A, Timisoara.

S.C. CEDARTREE S.R.L. (vechi proprietar BADEA ION-FLORIN) avand sediul in Str. Sold.Dumitru Minca, nr.22, parter, Sect.4, Bucuresti, titular al Plan Urbanistic Zonal pentru parcelare, construire ansamblu locuinte individuale/ cuplate/ insiruite cu regim de inaltime maxim P+2E, functiuni complementare, amenajare circulatii, amenajare parc/ spatii verzi, imprejmuiri si accese, asigurare utilitati, deviere retele, operatiuni notariale din Oras Magurele, Jud.Ilfov, Tarla-181, Parcela-652/2, anunta publicul interesat asupra parcurgerii etapei de incadrare in cadrul sedintei Comitetului Special Constituit din data de 26.04.2023, urmand ca planul/programul propus sa fie supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M.Ilfov, (tel:021/4301523, 021/4301402, 0746248440) in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului.

SC La Marmote Turism SRL, cu sediul in comuna Soveja, DC803 FN, judetul Vrancea, titular al proiectului: “Amplasare dotari pentru tabara de corturi” propus a fi amplasat in intravilanul comunei Soveja, T53, P815, CF52185, jud. Vrancea, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului (EIA) si fara evaluare adecvata (EA), de catre A.P.M. Vrancea, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata, pentru proiectul sus – mentionat. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Vrancea, str. Dinicu Golescu, nr. 2, in zilele de luni – joi intre orele 8:00 – 16:30 si vineri intre orele 8:00 – 14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet: www.apmvn.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

REGIA PUBLICA LOCALA OCOLUL SILVIC STEJARUL R.A. titular al planului “Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publica apartinand Comunei Denta, judetul Timis, organizat in U.P. IV Comuna Denta”, propus a fi amplasat pe teritoriul U.A.T. Denta, jud. Timis, anunta publicul interesat ca, in conformitate cu H.G. nr. 1076/ 2004, art. 5 (2) lit.b, planul se incadreaza in categoria planurilor si programelor care datorita posibilelor efecte afecteaza ariile de protectie speciala avifaunistica sau ariile speciale de conservare reglementate, necesitand efectuarea evaluarii de mediu si evaluare adecvata. Propunerile de reconsiderare a deciziei se pot face in scris la sediul APM Timis, Bv. Liviu Rebreanu, nr. 18- 18A, in termen de 10 zile calendaristice de la aparitia anuntului.

S.C. ESO PETROL S.R.L., titular al proiectului ” CONSTRUIRE STATIE DISTRIBUTIE CARBURANTI ” amplasat in Localitatea Sacalaz, identificat prin CF 413111, jud. Timis anunta publicul interesat luării deciziei etapei de incadrare de către APM Timiş, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ” CONSTRUIRE STATIE DISTRIBUTIE CARBURANTI ” propus a fi amplasat in Localitatea Sacalaz, identificat prin CF 413111, jud. Timis Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Timiş din municipiul Timişoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, in zilele de luni – joi intre orele 8.00 – 16.30, vineri intre orele 8.00 – 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro – Secţiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate inainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

Asociatia pentru o Romanie Deschisa cu sediul in municipiul Craiova, str. Albisoarei nr. 2, judetul Dolj , titular al planului:” Planul de management al Sitului de importanta comunitara ROSCI0316 Lunca Raului Doamnei” propus a se implementa judet Arges, anunta publicul interesat asupra parcurgerii etapei de incadrare in cadrul sedintei Comitetului Special Constituit, urmand ca planul propus sa fie supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu. Comentarii privind decizia etapei de incadrare se primesc in scris la sediul A.P.M. Arges din Pitesti. Str. Egalitatii, nr. 50A, jud. Arges in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Anunț public privind decizia etapei de încadrare (titularul proiectului). S.C. DEDEMAN S.R.L., titular al proiectului DESFIINTARE CONSTRUCTII C1, C12, C13, C14 SI CONSTRUIRE DEPOZIT LOGISTIC INDEPENDENT STRUCTURAL anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ILFOV (autoritatea competentă pentru protecția mediului), în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru proiectul DESFIINTARE CONSTRUCTII C1, C12, C13, C14 SI CONSTRUIRE DEPOZIT LOGISTIC INDEPENDENT, propus a fi amplasat în B-dul Biruintei nr.170, oras Pantelimon, judet Ilfov. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Ilfov din Bucuresti, str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, in zilele de luni-joi intre orele 8:00-16:30 si vineri 8:00-14:00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmif.anpm.ro/. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

UCG CONSTRUCTII ECOLOGICE S.R.L., titular al proiectului: STATIE SORTARE – PLATFORMA BETONATA SI CONSTRUCTII ANEXE, IMPREJMUIRE SI ORGANIZARE DE SANTIER, propus a fi amplasat in oras Ovidiu, sat Culmea, intravilan, trup independent, nr. cadastral 110626, judetul Constanta, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM CONSTANTA: NU ESTE NECESARA EFECTUAREA EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta, din municipiul Constanta, str. Unirii, nr.23, judetul Constanta, zilnic, între orele 9-13, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmct.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

Universitatea Al. I. Cuza Iasi, titulara al P.U.Z. CP – Modificare PUZ aprobat cu HCL nr. 454/09.11.2017-Insertie functiuni noi-Parcare auto S+D+P+2E, propus a fi amplasat in str. T. Maiorescu nr. 15- bd. Carol I nr.17, mun. Iasi, anunta publicul interesat asupra deciziei etapei de incadrare – proiectul de plan/program nu are efecte semnificative asupra mediului, nu necesita evaluare de mediu, urmand a fi supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu. Observatiile publicului cu privire la decizia etapei de incadrare se primesc la sediul APM Iasi- str. Calea Chisinaului nr. 43, in zilele de luni-joi (orele 8:00- 16:30) si vineri (orele 8:00- 14:00), in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Consiliul Judetean Iasi, titular al PUZ -Extinderea structurii spatiilor medicale ale SPITALULUI CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII SF. MARIA IAȘI, propus a fi amplasat in Str. Vasile Lupu, nr.62, mun. Iasi, anunta publicul interesat asupra deciziei etapei de incadrare – proiectul de plan/program nu are efecte semnificative asupra mediului, nu necesita evaluare de mediu, urmand a fi supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu. Observatiile publicului cu privire la decizia etapei de incadrare se primesc la sediul APM Iasi- str. Calea Chisinaului nr.43, in zilele de luni-joi (orele 8:00- 16:30) si vineri(orele 8:00- 14:00), in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

ENGIE ROMANIA SA prin IRIGC IMPEX SRL, titular al proiectului “INLOCUIRE RETEA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE CU CONDUCTE SI INSTALATII DE RACORDARE MP DIN PE 100 SDR 11 PE STRADA CONSTRUCTORILOR, ORAS TARGOVISTE, JUDET DAMBOVITA”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM DAMBOVITA, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru proiectul: “INLOCUIRE RETEA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE CU CONDUCTE SI INSTALATII DE RACORDARE MP DIN PE 100 SDR 11”, propus a fi amplasat in STRADA CONSTRUCTORILOR, ORAS TARGOVISTE, judetul Dambovita. 1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului DAMBOVITA din str. Calea Ialomitei, nr. 1, judetul Dambovita, in zilele de luni-vineri, intre orele 9 – 14, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmdb.anpm.ro. 2. Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului

S.C. HELLA ROMANIA S.R.L., titular al proiectului “Relocare canal ANIF”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Timis, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Relocare canal ANIF”, propus a fi amplasat in Ghiroda, Calea Aviatorilor, nr. 22, CF 410941, nr. topografic 410941, jud. Timis. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Timis din Timisoara, Bd. Liviu Rebreanu, nr. 18-18 A, in zilele de luni- joi, intre orele 8.00 – 16.30 si vineri intre orele 8.00- 14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmtm.anpm.ro – Sectiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Timis.

OIL DEPOL SERVICE SRL cu adresa in mun. Constanta, B-dul Aurel Vlaicu, nr. 123A, jud. Constanta, titular pentru “ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL – EXTINDERE ZONA LOCUIRE INDIVIDUALA ȘI LOTIZARE – STRADA PETROLULUI”, in oras Ovidiu, str. Petrolului, jud. Constanta, anunta publicul interesat ca, in urma parcurgerii etapei de incadrare din sedinta CSC din data de 22.09.2021, s-a luat decizia supunerii procedurii de adoptare fara aviz de mediu. Publicul poate formula comentarii privind decizia etapei de incadrare pe care le transmite in scris Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta, str. Unirii nr. 23, tel/fax: 0241/546696, in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

NEGRU MIHAIL, titular al P.U.Z.-ului – “P.U.Z – PARCELARE, ANSAMBLU DE LOCUINTE max P+2, AMENAJARE SI UTILITATI Judetul Ilfov, Orasul Pantelimon, Tarla 80, Parcela 855/5, 855/1, NC. 113716, anunta publicul interesat asupra Deciziei etapei de incadrare luata in cadrul sedintei Comitetului Special constituit din data de 05.04.2023, urmand ca prima versiune a planului sa fie supusa procedurii de adoptare de catre autoritatile competente, fara aviz de mediu. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Ilfov (tel 021/4301523) in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

S.C. ESTA DEAL INVESTMENT SRL anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare NU SE SUPUNE EVALUĂRII DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI/EVALUĂRII ADECVATE/EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA CORPURILOR DE APĂ de către Agenția pentru Protecția Mediului Ilfov, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Construire centru comercial, amenajare platforma parcare, amplasare totem publicitar si reclame, amenajare acces auto si pietonal, imprejmuire teren” propus a fi amplasat in Comuna Domnesti, sat Domnesti, T16, P67, 67/14, nr.cadastral 119398, jud.Ilfov (adresa amplasamentului). Proiectul acordului de mediu și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protecţia Mediului Ilfov: Bucureşti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, in zilele de Luni – Joi, intre orele 900 – 1200, precum și la următoarea adresă de internet: apmif.anpm.ro. Observațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Ilfov – Bucureşti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, in termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

TITULAR PROIECT S.C. MOON RESORT S.R.L., cu sediul in Busteni, Str. Caprioarei, Nr. 27, Jud Prahova, titular al proiectului “Demolare constructii existente C1+C2, construire Imobil P+2E+M, Amplasare 5 casute mobile pentru cazare.”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de a nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă de către Agentia pentru Protectia Mediului Prahova, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru proiectul mai sus mentionat, propus a fi amplasat pe Str. Caprioarei nr. 27, Busteni. 1. Proiectul deciziei de incadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Agentia pentru Protectia Mediului Prahova din Ploiesti, Strada Ghe.Gr. Cantacuzino Nr. 306, Jud. Prahova Luni – Vineri intre orele 09.00- 13.00 și la http://apmph.anpm.ro/ . Publicul interesat poate inainta comentarii/ observații la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

SC SPOWER PROJECT ALPHA SRL, titular al proiectului “Constuire parc fotovoltaic cu putere instalata de maximum 10 MwP si imprejmuire”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Timis de a nu se supune evaluairii impactului asupra mediului, evaluarii adecvate si evaluarii impactului asupra corpurilor de apa in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Construire parc fotovoltaic cu putere instalala de minimum 10 MwP si imprejmuire”, propus a fi amplasat in comuna Saravale, extravilan, identificat prin CF nr. 104441,404442, 404446, 404447 si 404448, nr. top. 1439/1-18/5, 1439/1-18/1, nr. top. 1439/1-18/7, nr. top 1439/1-18/4 si 1439/I-18/6, jud. Timis”. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Tirnis din municipiul Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. I8-18A, in zilele de luni -joi intre orele 8.00 – 16.30, vineri intre orele 8.00 – 14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet htlp://apmtm.anpm.ro – Sectiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publiclrii anunlului pe pagina de intemet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Anunț privind decizia etapei de incadrare “C.N.A.I.R. SA prin SC NV CONSTRUCT SRL, titular al proiectului “Pod DN 24 A km 45+315, județul Vaslui”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către APM Vaslui, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Pod DN 24 A km 45+315, județul Vaslui” propus a fi amplasat in județul Vaslui, comuna Fălciu, sat Bogdănești – in extravilan, DN 24 A, km 45+315. Proiectul deciziei de incadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Vaslui din strada Călugăreni, numărul 63, telefon 0335 401723, in zilele de luni – joi, intre orele 800-1600 şi vineri intre orele 800-1400, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmvs.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului – APM Vaslui”.

Anunț public privind decizia etapei de încadrare (titularul proiectului)
S.C. ROMANIAN CATERING SRL, titular al proiectului CONSTRUIRE HALA PRODUCTIE CATERING P/P+1E SI ANEXA IMPREJMUIRE TEREN, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare NU SE SUPUNE EVALUĂRII DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI/EVALUĂRII ADECVATE/EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA CORPURILOR DE APĂ de către Agenția pentru Protecția Mediului Ilfov, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul CONSTRUIRE HALA PRODUCTIE CATERING P/P+1E SI ANEXA IMPREJMUIRE TEREN,propus a fi amplasat în OTOPENI, Str. Libertatii, nr 8, tarlaua 31, parcela 995. Proiectul acordului de mediu și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protecţia Mediului Ilfov: Bucureşti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, în zilele de Luni – Joi, intre orele 9:00 – 12:00, precum și la următoarea adresă de internet: apmif.anpm.ro. Observațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Ilfov – Bucureşti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare. FLOREA VALENTIN reprezentant al S.C. DAVIDE COSNTRUCT S.R.L., titular al P.U.Z.: INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN ŞI ATRIBUIRE ZONĂ FUNCŢIONALĂ ÎN VEDEREA AMENAJĂRII UNEI STAŢII DE ASFALT, cu amplasamentul în Judeţul Galaţi, Municipiul Tecuci, Tarla 86, Parcela 418/9, 10, 11, 12, NC 108083, anunţă publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a planului la APM Galaţi, în vederea obţinerii avizului de mediu. Informaţiile privind varianta de plan pot fi consultate la sediul APM Galaţi, Str. Regiment 11 Siret nr. 2 şi la sediul titularului, Judeţul Galaţi, Comuna Matca, Sat Matca nr. 2060, zilnic, de luni până joi, între orele 8:30-16:00 şi vineri între orele 8:30-13:30. Observaţiile publicului se primesc zilnic în scris la sediul APM Galaţi în termen de 18 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.

 

 

BARBU IULIAN, cu domiciliul in comuna Berceni, judetul Ilfov, Str. Valea Sterii, Nr.15; beneficiar al planului PUZ – “ANSAMBLU LOCUINTE P+1+M, FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII, UTILITATI” situat in judetul Ilfov, Comuna Berceni, Tarla 15, Parcela 38/4/10, Nr. Cad. 68964, anunţă publicul interesat asupra parcurgerii etapei de incadrare in cadrul sedintei Comitetului Special Constituit din data de 05.04.2023, urmand ca planul propus sa fie supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov Aleea Lacul Morii nr 1, Sector 6 Bucuresti, (tel 021.430.14.02, 0749.598.865), in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

MARTON ZOLTAN si MARTON MELINDA, titularii planului ELABORARE PUZ – ZONA PRODUCTIE CU CARACTER NEPOLUANT, DEPOZITARE SI BIROURI propus a fi amplasat in Giarmata, extravilan identificat prin CF nr. 411119, nr. cad 411119, jud Timis, aduc la cunostinta publicului ca decizia etapei de incadrare, din procedura de reglementare conform H.G. nr. 1076/2004, este cea de adoptare a planului fara aviz de mediu. Propunerile de reconsiderare ale deciziei se vor transmite in scris, in termen de 10 zile calendaristice, la sediul APM Timis, B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timisoara.

Anunt public privind decizia etapei de incadrare Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere- DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI CRAIOVA, titular al proiectului Modernizare DN 56 C km 0+000- 60+375, judetul Mehedinti, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Mehedinti, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, proiect propus a fi amplasat in judetul Mehedinti, comunele: SALCIA, VRATA, GARLA MARE, PRISTOL, GRUIA, GOGOSU, DEVESEL. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Mehedinti din municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Baile Romane, nr. 3, in zilele de luni pana joi intre orele 8.00- 16.00, vinerea intre orele 8.00- 14.00 si la urmatoarea adresa de internet: www.apmmh.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Merhedinti.

S.C. INSTAL-MOD IMOBILIARE S.R.L., in sat Sanandrei, comuna Sanandrei, nr.7, jud. Timiș, anunţă elaborarea primei versiuni a planului/programului: “ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL – ZONĂ REZIDENȚIALĂ” in comuna Sanandrei, extravilan, jud. Timiș şi declanşarea etapei de incadrare pentru obţinerea avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a planului/ programului se poate realiza la adresa: str. Anton Pann nr.1 Timișoara, et. 2, ap.5, zilnic intre orele 09.00-16.00. Comentariile şi sugestiile se vor transmite in scris la sediul APM Timiș, str. B-dul Liviu Rebreanu Nr. 18-18A, in termen de 15 zile calendaristice de la data prezentului anunţ

S.C. INSTAL-MOD IMOBILIARE S.R.L., cu sediul in sat Sanandrei, comuna Sanandrei, nr.7, jud. Timiș, anunţă elaborarea primei versiuni a planului/programului: “ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL – ZONĂ REZIDENȚIALĂ” in comuna Sanandrei, extravilan, jud. Timiș şi declanşarea etapei de incadrare pentru obţinerea avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a planului/ programului se poate realiza la adresa: str. Anton Pann nr.1 Timișoara, et. 2, ap.5, zilnic intre orele 09.00-16.00. Comentariile şi sugestiile se vor transmite in scris la sediul APM Timiș, str. B-dul Liviu Rebreanu Nr. 18-18A, in termen de 18 zile calendaristice de la data prezentului anunţ.

GLODEANU LUCIAN, cu domiciliul in Municipiu Bucuresti, Sector 2, Str. Turnul Eiffel, nr. 20, in calitate de proprietar al terenului situat in judetul Ilfov, Comuna Berceni, Tarla 20, Parcela 49/2/1, Nr. Cad. 66589, titulari ai PUZ – INTRODUCERE IN INTRAVILAN – CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE P+1+M, FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII SI UTILITATI, anunţă publicul interesat asupra parcurgerii etapei de incadrare in cadrul sedintei Comitetului Special Constituit din data de 29.03.2023, urmand ca planul propus sa fie supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov Aleea Lacul Morii nr 1, Sector 6 Bucuresti, (tel 021.430.14.02, 0749.598.865), in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Anunt public privind decizia etapei de incadrare SC ROTAR COMALIMENT IMPEX S.R.L. titular al proiectului “CONSTRUIRE ANSAMBLU DE SPATII COMERCIALE (4 CORPURI) P-P+1E, TOTEM, IMPREJMUIRE, AMENAJARE INCINTA ȘI ORGANIZARE DE ȘANTIER”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Ilfov, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, pentru proiectul propus a fi amplasat in Str. Sg. Ilie Petre, nr. 87, localitatea DUDU, comuna CHIAJNA, judetul ILFOV, dupa cum este identificat in documentele cadastrale, cu nr.cad. 68422. Proiectul acordului de mediu si informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov: Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, in zilele de Luni – Joi, intre orele 9.00– 12.00, precum si la urmatoarea adresa de internet: apmif.anpm.ro. Observatiile/ contestatiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Ilfov -Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

ANUNT PUBLIC Arhiepiscopia Romano- Catolica Alba Iulia , cu sediul in Mun. Alba Iulia str. Episcop Marton Aron nr.2, judetul Alba, titular al proiectului de plan “Amenajamentul fondului forestier proprietate privata apartinand Arhiepiscopiei Romano-Catolice Alba Iulia, U.P. XII Viisoara cu amplasamentul in UAT comuna Berghin , jud. Alba aduce la cunostinta publicului ca decizia etapei de incadrare din procedura de reglementare conform H.G. nr. 1076/2004, este cea de adoptare a planului cu evaluare adecvata si evaluare de mediu. Propunerile de reconsiderare ale deciziei se vor transmite in scris, in termen de 10 zile calendaristice, la sediul APM Alba, strada Lalelelor, nr. 7B.

INFORMARE In conformitate cu prevederile Legii Apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, TITULARUL, SC NAGEL TREND GROUPE SRL, Str. Grigore Moisil, nr.6, Bloc PK11, ap.16, comuna 1 Decembrie, judetul Ilfov, intentioneaza sa solicite de la AN “Apele Romane” – directia apelor Arges – Vedea – Aviz de gospodarire a apelor pentru investitia «Construire HALA DEPOZITARE si ambalare produse destinate comertului si birouri P + E partial anexe tehnice (in subsol partial), put, FSV, si racordare la retele de utilitati publice – Comuna 1 Decembrie, Satul 1 Decembrie, Tarla 7, Parcela 15/9/17, judetul Ilfov. Investitia este noua. Ca rezultat al activitatii desfasurate vor rezulta ape uzate menajere, care vor fi vidanjate. Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea Avizului de gospodarire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata. Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului sau la adresa mineralaqua@gmail.com CONSTANTIN Doina – Georgeta , tel 0722708486, mail : mineralaqua@gmail.com, dupa data de 05.04.2023.

Anunt public Composesoratul Intregalde, cu sediul in Intregalde, nr. 3, com. Intregalde, jud. Alba, titular al proiectului de plan ,,Amenajamentul fondului forestier proprietate privata apartinand Composesoratului Intregalde, jud. Alba”, cu amplasamentul in UAT Intregalde, jud. Alba, aduce la cunostinta publicului ca decizia etapei de incadrare din procedura de reglementare conform H.G. nr. 1076/2004, este cea de adoptare a planului cu evaluare adecvata si evaluare de mediu. Propunerile de reconsiderare ale deciziei se vor transmite in scris, in termen de 10 zile calendaristice, la sediul APM Alba, strada Lalelelor, nr. 7B.

Comuna Lunca Cernii de Jos, S.C. Tani Danona S.R.L. si persoanele fizice asociate, cu sediul in comuna Lunca Cernii de Jos, nr. 18, judetul Hunedoara, titulari ai planului: “Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publica apartinand comunei Lunca Cernii de Jos si proprietate privata apartinand S.C. Tani Danona S.R.L. si persoanelor fizice asociate – U.P. V Lunca Cernii de Jos, judetul Hunedoara”, propus a fi realizat pe raza judetului Hunedoara, anunta publicul interesat asupra disponibilizarii proiectului de amenajament silvic, a finalizarii Raportului de mediu si a Studiului de Evaluare Adecvata. Raportul de mediu si Studiul de Evaluare Adecvata pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Hunedoara din Deva, str. Aurel Vlaicu, nr. 25 de luni-joi intre orele 9.00-16.00 si vineri intre orele 9.00-13.00. Comentarii si propuneri se primesc in scris la sediul APM Hunedoara si la sediul titularului din comuna Lunca Cernii de Jos, nr. 18, judetul Hunedoara in termen de 45 de zile de la data publicarii anuntului respectiv pana la data de 16.05.2023.

ANUNȚ 2. HANEȘ Petrică, FĂRCUȚ Nicu-Alin, CIURȘAȘ Claudiu- Andrei, CIURDARI Dorina, NEDA Emilian, VaTCĂ Daniel, VaTCĂ Ionela Ecaterina, TOMA Viana Camelia, TOMA Ana Olivia si TOMA Anna anuntă elaborarea primei versiuni pentru “PLAN URBANISTIC ZONAL LOCUINTE COLECTIVE ȘI SERVICII ” pentru terenul situat in judetul Timiș, comuna Giroc, identificat prin CF nr. 401955, 405123, 405837, 409048, 411835, 411836 și 417613 și declanșează etapa de incadrare a planului pentru obținerea avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a planului se poate face la SIREGON GRUP SRL, str. B.P. Haşdeu, nr. 21, Timișoara, zilnic intre orele 10.00- 11.00. Transmiterea in scris a comentariilor și sugestiilor se poate realiza la APM Timișoara, str. Liviu Rebreanu nr. 18- 18A, in termen de 15 zile calendaristice de la data prezentului anunt.

Agentia pentru Protectia Mediului Cluj anunta publicul interesat ca “Elaborare PUD pentru extindere hala de productie” localitatea Apahida, str. Libertatii nr. 236-238, titular SC NORSTAL SRL, nu necesita evaluare de mediu, planul urmand a fi supus prodecurii de adoptare fara aviz de mediu. Observatiile si comentariile publicului interesat privind decizia etapei de incadrare se transmit in scris la Agentia pentru Protectia Mediului Cluj, Calea Dorobantilor nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264-410722, e-mail: office@apmcj.anpm.ro in zilele de luni – joi intre orele 9-14 si vineri intre orele 9-12, in termen de 10 zile calendaristice de la data aparitiei anuntului.

Subscrisul RABABOC ANGHEL, cu domiciliul in Judetul Ilfov, Comuna Stefanestii de Jos, Strada Soarelui, nr. 7, bloc C5, Ap. 3; beneficiar alaturi de persoana fizica RABABOC LACRAMIOARA, al planului INTOCMIRE PUZ – Spatii Productie si Depozitare, Locuinta Individuala P+1E+M, imprejmuire si utilitati, situat in judetul Ilfov, comuna Dascalu, T 63, parcela P 223/10, cu nr.cad. 50137, 51649 (Nr. Cad. vechi 1349, 1055), anunţă publicul interesat asupra parcurgerii etapei de incadrare in cadrul sedintei Comitetului Special Constituit din data de 01.02.2023, urmand ca planul propus sa fie supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov Aleea Lacul Morii nr 1, Sector 6 Bucuresti, (tel 021.430.14.02, 0749.598.865), in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

ANEXA Nr. 5.J la procedură Anunț public privind decizia etapei de incadrare (titularul proiectului) SC AGRO TRUST INTERNATIONAL SRL, titular al proiectului ,,Construire unitate de producție ulei din floarea soarelui și rapiță – INFIINTARE PIATA LOCALA PRIN LANTURI SCURTE DE APROVIZIONARE IN JUDETUL GIURGIU,, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către APM Giurgiu, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, de nesolicitare a evaluării impactului asupra mediului, nesolicitare a evaluării adecvate și nesolicitare a evaluării impactului asupra corpurilor de apă pentru proiectul ,,Construire unitate de producție ulei din floarea soarelui și rapiță – INFIINTARE PIATA LOCALA PRIN LANTURI SCURTE DE APROVIZIONARE IN JUDETUL GIURGIU,, propus a fi amplasat in comuna Letca Veche, str. Prunarului, nr. 18, jud. Giurgiu. Proiectul deciziei de incadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Giurgiu din Sos. Bucuresti, Bl 111, Sc A+B, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu, in zilele de luni – joi, intre orele 09,30 – 14,30, și vineri, intre orele 09,30 – 12,30, precum și la următoarea adresă de internet http://apmgr.anpm.ro/ Publicul interesat poate inainta comentarii/observații la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

Anunț public privind decizia de încadrare (SC CASTRUM CORPORATION SRL)
SC CASTRUM CORPORATION SRL, titular al proiectului Ansamblu Rezidențial 2S+P+10E -Bd. Ghencea 87A, anunță publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare de către APM București, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: nu se supune evaluării impactului asupra mediului, pentru proiectul Ansamblu Rezidențial 2S+P+10E, propus a fi amplasat în București, sector 6, Bulevardul Ghencea Nr.87A. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM București din București, sector 6, Aleea lacul Morii Nr.1, în zilele de luni0vineri, între orele 9:00 -12:00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmbuc.anpm.ro/. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

ŞOIMU CĂTĂLIN-SILVIU şi ŞOIMU MARINELA, SALA FINEAS şi ŞOIMU CLAUDIU-ADRIAN şi ŞOIMU ALEXANDRA cu domiciliul in Arad , strada Scoalei , nr. 1 bl. X34/2, sc. B ap. 16, anunţă elaborarea primei versiuni a P.U.Z. – CONSTRUIRE LOCUINŢE UNIFAMILIALE, iMPREJMUIRE TEREN ȘI FRONT STRADAL PE TERENURILE iNSCRISE iN CF: 352369 ARAD, 352370 ARAD, 354872 ARAD, propus in Municipiul Arad, str. Lavandei, CF nr.: 352369 ARAD, 352370 ARAD, 354872 ARAD şi declanşarea etapei de incadrare pentru obţinerea avizului de mediu.Consultarea primei versiuni a Planului Urbanistic Zonal se poate realiza la sediul proiectantului, Arad, Blvd. Vasile Milea nr. 5-7, sc.B, ap.20.Comentariile şi sugestiile se vor transmite in scris la sediul A.P.M.Arad, Spaiul Muresului, FN, in termen de 15 zile calendaristice de la data prezentului anunţ.

E. VAN WIJK REAL ESTATE S.R.L., titular al proiectului ” Extindere hala depozitare – Corp C2, amenajari interioare si exterioare, racord la utilitati” propus a fi amplasat in com. Apahida, sat Sannicoara, str. Clujului, nr.7, judet Cluj, anunta publicul interest asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Cluj, de a nu solicita efectuarea evaluarii impactului asupra mediului, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare pentru proiectul “Extindere hala depozitare – Corp C2, amenajari interioare si exterioare, racord la utilitati” propus a fi amplasat in com. Apahida, sat Sannicoara, str. Clujului, nr.7, judet Cluj. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Cluj, Calea Dorobantilor nr 99, in zilele de luni-joi intre orele 9.00-14.00, vineri intre orele 9.00-13.00 precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmcj.anpm.ro Publicul interesa poate inainte comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Cluj

GSA CONCEPT 2017 S.R.L. titular al PUZ LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE cu sediul in COMUNA GIROC, STRADA TRANDAFIRILOR, jud. Timis, propus in loc. GIROC Nr. Cad.: 417072, extravilan, jud. Timis, aduc la cunostinta publicului ca decizia etapei de incadrare din procedura de reglementare conform HG nr. 1076/2004, este cea de adoptare a planului fara aviz de mediu. Propunerile de reconsiderare ale deciziei se vor transmite in scris in termen de 10 zile calendaristice, la seduil APM Timis, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A Timisoara.

Anunt public privind decizia etapei de incadrare UAT COMUNA BOTESTI anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. Neamt, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Extindere retea de alimentare cu apa si canalizare menajera in comuna Botesti, judetul Neamt – etapa 2022”, propus a fi amplasat in intravilanul localitatilor Nisiporesti si Barticesti, comuna Botesti, judetul Neamt. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Neamt din Piatra Neamt, P-ta 22 Decembrie nr.5 in zilele de luni – joi, intre orele 8.00 – 16.30 si vineri intre orele 8,00 -14,00, la sediul U.A.T. Comuna Botesti, precum si la urmatoarea adresa de internet http:// apmnt.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei etapei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Neamt. 09.03.2023 Titular, U.A.T. Comuna BOTEȘT

SC ESPE ENERGIA SRL anunta publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului, pentru proiectul “CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC, AMENAJARE ACCES INCINTA, IMPREJMUIRE TEREN SI RACORD LA RETEA ELECTRICA”, propus a fi amplasat, comuna comuna Macea , sat Sanmartin, curti constructii in intravilan, identificat prin CF302229, CF301726, CF301735 , CF 302272 -Macea , judetul Arad. Tipul deciziei posibile luate de APM ARAD poate fi emiterea acordului de mediu sau respingerea solicitarii de emitere a acordului de mediu. Raportul privind impactul asupra mediului poate fi consultat la sediul APM ARAD, Splaiul Mures, FN , judetul Arad, si la sediul SC ESPE ENERGIA SRL, cu sediul in comuna Ghiroda , strada Calea Lugojului , DN 6 , km 551 stanga, jud. Timis , zilnic intre orele 9.00 – 14.00. Documentul mentionat este disponibil si la urmatoarea adresa de internet www:apmar.anpm.ro. Dezbaterea publica a raportului privind impactul asupra mediului, va avea loc la sediul Primariei comunei Macea in data de 10.04.2023 incepand cu orele 14.00. Publicul interesat poate transmite in scris comentarii/opinii/observatii privind documentele mentionate la sediul APM Arad, Splaiul Mures, FN , judetul Arad, pana la data de 07.04.2023 .

ANUNȚ PUBLIC. GHINESCU LAZAR SORIN cu sediul in localitatea MEHADIA, strada F.N., nr. 968, titular al PLANULUI URBANISTIC DE ZONAL: CONSTRUIRE PENSIUNE P+2E SI PISCINA, in BAILE-HERCULANE, STR. TRANDAFIRILOR NR. 61, anunță publicul interesat asupra eleborării primei versiuni a PUD/PUZ, respectiv depunerea lui în vederea declanșării etapei de încadrare pentru obținerea avizului de mediu. Informațiile privind prevederile planului PUD/PUZ propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, Reșița, str. Petru Maior, numărul 73, la sediul Primăriei PRIMARIEI BAILE-Herculane în zilele de luni – vineri între orele 09:00 – 15:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic, la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin în termen de 18 zile calendaristice de la data apariției anunțului.

SUN COVASNA SRL, titular al proiectului “CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC, ANEXE SI IMPREJMUIRE TEREN”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Covasna, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC, ANEXE SI IMPREJMUIRE TEREN”, propus a fi amplasat in comuna Zabala, judetul Covasna.

S.C. WILDE WIND S.R.L., titular al Planului Urbanistic Zonal “Construire parc eolian de maxim 49,6 MW din maxim 8 centrale numite TV1, TV2, TV3, TV4, TV5, TV6, TV7, TV8, construire linii electrice in interiorul parcului si pana la statia de transformare Tudor Vladimirescu, construire drumuri de acces, platforme de macarale, modernizare drumuri de exploatare, instalare fibra optica, construire punct de conexiune, organizare de santier”, comuna Slobozia Conachi:T.112, P.1953/13, P.1953/33, T.5, P.12/98 (plan parcelar)/ T.5, P.12/126 (in acte); T.4/10, P.8; T.2, P.3/3-1, T.16, P.74/II, T.16, P.74/126-125; comuna Pechea: T.74, P.589/1/8; T.144, P.1597/1/103, P.1597/1/104, P.1597/1/109 (in acte)/ T.145, P.1599/1/103, P.1599/1/104, P.1599/1/109 (plan cadastral), judetul Galati, anunta publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a planului la A.P.M Galati in vederea obtinerii avizului de mediu pentru avizarea planului urbanistic.Informatiile privind varianta de plan inaintata pot fi consultate la sediul APM Galati, str. Regiment 11 Siret nr. 2, in zilele lucratoare, de luni pana joi intre orele 8.30-16.00 si vineri intre orele 8.30-13.30.Observatiile publicului se primesc zilnic in scris la sediul APM Galati in termen de 15 zile calendaristice de la data aparitiei anuntului.

Anunt public privind decizia Etapei de incadrare SC DISTRIGAZ SUD- RETELE SRL, titular al proiectului ʺEXTINDERE CONDUCTA SI BRANSAMENT RETEA GAZE NATURALE ORAS MACIN STR. BRAILEI NR. 6ʺ, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Tulcea, prin continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ʺEXTINDERE CONDUCTA SI BRANSAMENT RETEA GAZE NATURALE ORAS MACIN STR. BRAILEI NR. 6ʺ, propus a se realiza in intravilanul orasului Macin, strada Brailei, nr. 6, jud. Tulcea. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Tulcea, strada Isaccei, nr. 73, (cladirea Donaris), et 3, Tulcea, in zilele de luni pana joi, intre orele 08.00- 16.30 si vineri intre orele 08.00-14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmtl.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Tulcea

SUTA MARIA, cu domiciliul in comuna Berceni, judetul Ilfov; beneficiar al planului PUZ – “ANSAMBLU LOCUINTE P+1E+M, FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII, UTILITATI” situat in judetul Ilfov, Comuna Berceni, Tarla 8, Parcela 23/25, Nr. Cad. 61450, anunţă publicul interesat asupra parcurgerii etapei de incadrare in cadrul sedintei Comitetului Special Constituit din data de 01.02.2023, urmand ca planul propus sa fie supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov Aleea Lacul Morii nr 1, Sector 6 Bucuresti, (tel 021.430.14.02, 0749.598.865), in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Anunţ public privind decizia etapei de incadrare. SC OMV PETROM SA cu sediul in București, str.Coralilor, sect.1, nr.22, titulară a proiectului “Lucrări de abandonare la sonda-2717 Videle-Est” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către A.P.M.Giurgiu, de a nu se solicita evaluarea impactului asupra mediului şi nici evaluarea adecvată pentru proiectul “Lucrări de abandonare la sonda-2717 Videle.Est” propus a fi amplasat in com.Clejani, jud.Giurgiu. Proiectul deciziei de incadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate pe site-ul A.P.M.Giurgiu la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ.

NAIM TVN CABLE TV SRL, cu sediul in mun. Caransebeș, Piața G-ral Ion Dragalina, nr. 2A, scara A, Ap. 2, Județul Caraș-Severin anunta elaborarea primei versiuni a planului/programului Planului Urbanistic Zonal, “ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL – P.U.Z. ZONA CU FUNCTIUNI MIXTE: PARCARE SI PENSIUNE TURISTICA “, situat in extravilanul localitatii Ghiroda, judetul Timis, identificat prin CF. nr. 400653 Ghiroda si declansarea etapei de incadrare pentru obtinerea avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a planului/programului se poate realiza la adresa proiectantului planului/programului, localitatea Timisoara, str. Banul Maracine, nr. 13A, zilnic intre orele 0730-1230. Comentariile si sugestiile se vor transmite in scris la sediul APM Timis, str. B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, in termen de 18 zile calendaristice de la data prezentului anunt.

SANGIORZAN ANTON, cu domiciliul in Municipiu Bucuresti, Sector 1, Sos. Nordului, nr. 100E, in calitate de proprietar, alaturi de SANGIORZAN DANIELA, FILIPESCU DORU al terenului situat in judetul Ilfov, Orasul Buftea, Tarla 4, Parcela 31/2, Nr. Cad. 64122, 64123, 64124, 64125, titulari ai PUZ – ANSAMBLU LOCUINTE P+1E SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII SI UTILITATI, anunţă publicul interesat asupra parcurgerii etapei de incadrare in cadrul sedintei Comitetului Special Constituit din data de 08.02.2023, urmand ca planul propus sa fie supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov Aleea Lacul Morii nr 1, Sector 6 Bucuresti, (tel 021.430.14.02, 0749.598.865), in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntulu

TEPES BEATRICE anunţă elaborarea primei versiuni a planului/programului “PLAN URBANISTIC ZONAL – ZONA SERVICII PRODUCTIE SI DEPOZITARE, amplasat in extravilan Timisoara, CF nr. 453181 și CF nr. 453182, jud. Timis” şi declanşarea etapei de incadrare pentru obţinerea avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a planului/ programului se poate realiza la adresa Timisoara, str. Splaiul Nistrului, nr. 1, ap. 5, zilnic intre orele 10.00-16.00. Comentariile şi sugestiile se vor transmite in scris la sediul APM Timiş, str. B-dul Liviu Rebreanu Nr. 18-18A, in termen de 18 zile calendaristice de la data prezentului anunţ.

ANUNT PUBLIC C.N.A.I.R. S.A. titular al proiectului: “Pod DN 23 km 11 + 050, judeţul Vrancea” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare fără evaluarea impactului asupra mediului (EIA); şi fără evaluare adecvată (EA), de către A.P.M. Vrancea, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul sus menionat. propus a fi amplasat in extravilanul satului Răstoaca, peste raul Ramna, comuna Răstoaca, judeţul Vrancea. Proiectul deciziei de incadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Vrancea, str. Dinicu Golescu, nr. 2, in zilele de luni – joi intre orele 800- 1630 şi vineri intre orele 800- 1400, precum şi la urmatoarea adresă de internet: www.apmvn.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

CODITA IOSIF, titularul planului “PUZ- Dezvoltare zona locuinte si functiuni complementare”, propus a fi amplasat in comuna Giroc, satul Chisoda, CF nr. 410757, jud. Timis aduce la cunostinta publicului; decizia etapei de incadrare, din procedura de reglementare conform H.G. nr. 1076/2004, este ca de adoptare a planului fara aviz de mediu. Propunerile de reconsiderare ale deciziei se vor transmite in scris, in termen de 10 zile calendaristice, la sediul APM Timis, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, Timisoara. Titularul va prezenta la sediul APM Timis dovada publicarii anuntului, pana la data de 15.03.2023.

CELMARE STEFAN, mun. Timisoara, str. Martir Vasile Balmus, nr. 2, sc. A, et. 4, ap. 20, jud. Timis, anunta elaborarea primei versiuni a planului/programului Planului Urbanistic Zonal, ”ELABORARE P.U.Z.- CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINTE IN REGIM P+2E SI ETAJ RETRAS”, situat in Timisoara, str. Apicultorilor colt cu str. A. P. Cehov, identificat prin C.F. nr. 437091 Timisoara si declansarea etapei de incadrare pentru obtinerea avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a planului/programului se poate realiza la adresa proiectantului planului/ programului, localitatea Timisoara, str. Banul Maracine, nr. 13A, zilnic intre orele 07.30- 12.30. Comentariile si sugestiile se vor transmite in scris la sediul APM Timis, str. B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, in termen de 15 zile calendaristice de la data prezentului anunt.

Anunt public S.C. BLUEFOREST DEVELOPMENT S.R.L. anunta publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului si a studiului de evaluare adecvata pentru proiectul ”Construire drum forestier Dudu-Scurtu” propus a fi amplasat in UAT Maneciu. Tipul deciziei posibile luate de Agentia Pentru Protectia Mediului poate fi emiterea acordului de mediu sau respingerea solicitarii de emitere a acordului de mediu. Rapoartele si studiile, pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Agentia pentru Protectia Mediului Prahova din Ploiesti, Strada Ghe.Gr. Cantacuzino Nr. 306, Jud. Prahova, in zilele de Luni, Miercuri – Vineri intre orele 0900 – 1300, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro/ . Documentulele mentionate sunt disponibile si la urmatoarea adresa de internet www.mealonicera.ro . Dezbaterea publica a raportului privind impactul asupra mediului si a studiului de evaluare adecvata, va avea loc la Ocolului Silvic Maneciu , Strada Garii, nr. 265, Maneciu, in data de 15.03.2023, incepand cu orele 14.30 . Publicul interesat poate transmite in scris comentarii/opinii/observatii privind documentele mentionate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Strada Ghe.Gr. Cantacuzino Nr. 306, Jud. Prahova, pana la data de 15.03.2023

S.C. GSA CONCEPT 2017 S.R.L. cu sediul social in Giroc ,strada Trandafirilor, nr. 103, jud. Timis, anunta elaborarea primei versiuni a PUZ – ” P.U.Z. – LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”,propus in GIROC, extravilan, Nr. Cad.: 417072, CF. NR. 417072, jud. Timis si declansarea etapei de incadrare pentru obtinerea avizului de mediu.Consultarea primei versiuni a planului Urbanistic Zonal se poate realiza la sediul proiectantului, Timisoara , str. Intrarea Visinului nr. 8, ap. 22. Comentariile si sugestiile se vor transmite in scris la sediul A.P.M. Timis, b-dul Liviu Rebreanu nr. 18 – 18 A in termen de 15 zile calendaristice de la da

ECO SOURCE ENERGY S.R.L. cu sediul social in Bd. Mamaia, Nr. 175, Etaj 2, mun. Constanta, jud. Constanta, titular al Planului Urbanistic Zonal “Construire capacitate energetica Scobinti”, amplasat pe teritoriul comunei Scobinti, jud. Iasi, anunta publicul interesat privind punerea in dezbatere publica a propunerilor pentru stabilirea primei versiuni a Planului Urbanistic Zonal mentionat mai sus. Publicul este invitat sa consulte documentatia, sa transmita observatii si propuneri privind intentia de elaborare a planului urbanistic zonal, in perioada 16.01.2023 – 20.01.2023, la sediul Primariei Scobinti din com. Scobinti, jud. Iasi. Persoana responsabila pentru coordonarea informarii si consultarii publicului din partea Primariei Scobinti este: Vlad NICULESCU – Insp. Comp. Urbanism, telefon (0232) 720310 Persoana responsabila pentru coordonarea informarii si consultarii publicului din partea din partea proiectantului este: Daiana Nicoleta Tiu, telefon (0341) 458642

No post found

× Info WhatsApp