Garanție

Garanția Anunțurilor Publicate

Oferim Garanția Publicării anunțurilor transmise

Condiții de aplicare

1) Garanția este valabilă și aplicabilă pentru o perioadă de maxim 30 de zile de la data publicării anunțului.

2) Există două situații în care poate fi aplicată, detaliate mai jos:

Transmitere text eronat

Condiții de aplicare

Textul anunțului transmis inițial a fost unul incomplet sau a conținut date parțial eronate (ex. denumirea eronată a titularului / a proiectului / planului menționat / a intenției titularului / a datelor de contact sau a programului APM-ului aferent).

În această situație, solicitantul va transmite un email cu noul text de publicat, urmând a fi analizat într-un termen de maxim 24 de ore. Dacă vor fi îndeplinite condițiile de aplicare ale garanției, un nou anunț va fi publicat fără costuri suplimentare, fiind transmisă o nouă dovadă a publicării.

Precizare: Semnele de punctuație și ortografie, nu constituie elemente de diferențiere ale conotației anunțului, neputând fi invocate ca și elemente de diferențiere a textului transmis inițial.

Refuzare de către APM

Condiții de aplicare

Agenția de Protecția Mediului la care titularul se adresează, prin excepție, refuză să ia în calcul sursa de publicare a anunțului (a nu se confunda cu refuzul bazat pe conformitatea anunțului).

În această situație, solicitantul va transmite un email cu un răspuns din partea APM din care să rezulte acest aspect.

Precizare: Nu au fost întâlnite astfel de situații.

× Info WhatsApp