SC REAL ESTATE VER INVEST SRL, cu sediul in Com. Berceni, Bd. 1 Mai, nr.65, Parter, Cam.3, Jud. Ilfov; beneficiar al planului PUZ – ANSAMBLU LOCUINTE INDIVIDUALE, FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, P+1E+M, AMENAJARE CIRCULATII, UTILITATI SI RIDICARE TOPOGRAFICA, situat in Jud. Ilfov, Com. Vidra, T1, P3/5/6; cu Nr. Cad. 65590, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului FAVORABIL. Observatii/ comentariile si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in Mun. Bucuresti, str. Ernest Juvara, nr. 3-5, Sect. 6 (tel. 021/212.56.93), in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

STOICA DANIELA, LUCA ALEXANDRU-CATALIN SI SC SANIRAL SRL, titulari ai Planului Urbanistic Zonal pentru stabilire reglementari urbanistice si modificare functiuni permise amplasat in Comuna Tuzla, Soseaua Constantei nr. FNP +199A, Parcela A225/2 – Lot 1 si parcela A225/1, judetul Constanta anunta publicul interesat ca s-a depus documentatia in vederea obtinerii avizului de mediu pentru avizarea planului urbanistic propus. Observatiile publicului se primesc in scris la sediul APM Constanta, str. Unirii nr. 23, zilnic intre orele 08-16, in termen de 15 zile calendaristice de la aparitia anuntului.

Subscrisul TWO PROPERTIES S.R.L., proprietar al terenului amplasat in judetul Ilfov, oras Voluntari, Bdul Pipera, nr. 150, identificat prin Nr.Cad. 100358, cu suprafata totala de 3.012 mp. Anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului consultativ, pentru documentatia PUZ ” ELABORARE DOCUMENTATIE P.U.Z. IN VEDEREA SUPRAETAJARII CONSTRUCTIE IN CURS DE EXECUTIE, CU REGIM DE INALTIME 2S+P+5E SI DESTINATIE DE LOCUINTE COLECTIVE”. Documentatia a fost depusa pentru consultare pe data de 11.04.2024 la Consiliul Judetean Ilfov. Observatii/comentarii se primesc in scris la Directia de Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Judetean Ilfov, Strada Ernest Juvara nr. 3-5, sector 6, (tel 021 2125693), in termen de 15 zile de la publicarea prezentului anunt.

S.C. AGRO INDUSTRIAL ALBESTI SRL, cu sediul in Sat Albesti, Comuna Vedea, Judetul Teleorman, titulara a planului/programului “”Plan Urbanistic Zonal- “INTRODUCERE IN INTRAVILAN IN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI PARC LOGISTIC, IMPREJMUIRE, UTILITATI”, proprietari ai terenului situat in Popesti Leordeni, Judetul Ilfov, tarla 1, parcela 36, inscris in cartea funciara 105210, in suprafata totala din actele de prorietate de 35.000 mp, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii nr.1, sector 6, de luni pana joi intre orele 900 – 1300 . Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov, (tel 021/4301523, 021/4301402) in termen de 15 zile de la data publicarii anuntulu

STOICA DANIELA, LUCA ALEXANDRU-CATALIN SI SC SANIRAL SRL, titulari ai Planului Urbanistic Zonal pentru stabilire reglementari urbanistice si modificare functiuni permise, amplasat in Comuna Tuzla, Soseaua Constantei nr. FNP +199A, Parcela A225/2 – Lot 1 si parcela A225/1, judetul Constanta, anunta publicul interesat ca s-a depus documentatia in vederea obtinerii avizului de mediu pentru avizarea planului urbanistic propus. Observatiile publicului se primesc in scris la sediul APM Constanta, str. Unirii nr. 23, zilnic intre orele 08-16, in termen de 18 zile calendaristice de la aparitia anuntului.

Composesoratul Fostilor Urbarialisti ai Orasului Ineu, titular al planului “Amenajamentul fondului forestier proprietate privata apartinand Composesoratului Fostilor Urbarialisti ai Orasului Ineu, judetul Arad” amplasat pe teritoriul administrativ al judetului Arad, UAT Ineu, cu suprafata de 182,14 ha aduce la cunostinta publicului decizia APM Arad de emitere a avizului de mediu conform HG nr. 1076/2004. planul respecta cerintele legislatiei privind protectia mediului; la documentatie sunt depuse avize/puncte de vedere favorabile ale membrilor CSC, absenta unor efecte negative asupra integritatii sitului data de studiul de evaluare adecavta si de raportul de mediu; in conditiile in care se vor implementa masurile propuse pentru prevenirea si reducerea impactului nu vor fi afectate zone de protectie si de conservare speciale din punct de vedere al mediului sau zone de protectie hidrogeologica; suprafata totala amenajament silvic 182,14 ha; concluziile Raportului de Mediu/Studiului de evaluare adecvata sunt: implementarea planului va avea un impact redus asupra factorilor de mediu apa, aer, sol, zgomot, peisaj, in conditiile in care se vor implementa masurile propuse pentru prevenirea si reducerea impactului.Pana la luarea prezentei decizii, publicul interesat de implementarea planului nu a depus comentarii.

Subsemnata S.C. AGRO INDUSTRIAL ALBESTI SRL, cu sediul in Sat Albesti, Comuna Vedea, Judetul Teleorman, titulara a planului/programului “”Plan Urbanistic Zonal- “INTRODUCERE IN INTRAVILAN IN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI PARC LOGISTIC, IMPREJMUIRE, UTILITATI”, proprietari ai terenului situat in Popesti Leordeni, Judetul Ilfov, tarla 1, parcela 36, inscris in cartea funciara 105210, in suprafata totala din actele de prorietate de 35.000 mp, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii nr.1, sector 6, de luni pana joi intre orele 900 – 1300 . Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov, (tel 021/4301523, 021/4301402) in termen de 18 zile de la data publicarii anuntului.

MARIN ANA, cu domiciliul in Mun. Bucuresti, Sect. 6, Aleea Zorelelor, nr. 3, bl.44, sc.A, et.8, ap.51 , in calitate de proprietar al terenului situat in Jud. Ilfov, Com. Dragomiresti Vale, Sat Dragomiresti Deal, Tarla 49, 49/1, Parcela 195/132, 33, Nr. Cad. 53576, titular al PUZ – CONSTRUIRE HALE DEPOZITARE PARTER, IMPREJMUIRE TEREN, BRANSAMENTE SI UTILITATI, AMENAJARE INCINTA; anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr. 1, sector 6, de luni pana joi intre orele 900-1100. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Ilfov (tel. 021/4301523) in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Primaria Comunei Becicherecu Mic, comuna Becicherecu Mic, sat Becicherecu Mic, str. Calea Banatului, nr. 9, anunta elaborarea primei versiuni a planului/programului ” PUG Comuna Becicherecu Mic” si declansarea etapei de incadrare pentru obtinerea avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a planului/programului se poate realiza la sediul proiectantului S.C. SIGN A S.R.L., localitatea Timisoara, str. Banul Maracine, nr. 13A, zilnic intre orele 10:00 – 17:00. Comentariile si sugestiile se vor transmite in scris la sediul APM Timis, str. B-dul Liviu Rebreanu Nr. 18-18A, in termen de 18 zile calendaristice de la data prezentului anunt.

Cioroiu Iulian Fănel, cu domiciliul în orașul Popești-Leordeni, str. Pavlichieni, nr. 74, jud. Ilfov, titular al Planului/Programului “Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privată aparținând S.C. Bioserv Forest S.R.L. și persoanei fizice Cioroiu Iulian-Fănel – U.P. I Tisău-Gura Teghii“ propus a fi amplasat pe raza UAT Tisău, Vernești și Gura Teghii, județul Buzău, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu pentru planul/programul menționat și declanșarea etapei de încadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultată la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Buzău din Mun. Buzău, Str. Sfântul Sava de la Buzău, nr. 3, de luni până vineri între orele 9:00 – 13:00. Observații/comentarii și sugestii se primesc în scris la sediul A.P.M Buzău, în termen de 15 zile de la data publicării anunțului.

S.C. SAS COM S.R.L. intentioneza sa solicite la Administratia Nationala Apele Romane – Administratia Bazinala de Apa Olt, aviz de gospodarire a apelor pentru proiectul “DECOLMATAREA PRIN INDEPARTAREA MATERIALULUI ALUVIONAR PENTRU ASIGURAREA SCURGERII OPTIME IN ALBIE, PE CURSUL DE APA OLT ,PERIMETRUL GIUVARASTI-SAS COM,COMUNA GIUVARASTI, JUDETUL OLT” Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa la: – Adresa solicitantului S.C. SAS COM S.R.L., mun. Turnu Magurele, str. Cpt. Stanculescu, bl. PO2, sc. B, ap. 7, jud. Teleorman, tel. 0744543195 – sediul Administratiei Bazinale de Apa Olt, mun. Rm. Valcea, Str. Remus Bellu, Nr. 6, judetul Valcea, tel. 0250739881.

Cioroiu Iulian Fănel, cu domiciliul în orașul Popești-Leordeni, str. Pavlichieni, nr. 74, jud. Ilfov, titular al Planului/Programului “Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privată aparținând S.C. Bioserv Forest S.R.L. și persoanei fizice Cioroiu Iulian-Fănel – U.P. I Tisău-Gura Teghii“ propus a fi amplasat pe raza UAT Tisău, Vernești și Gura Teghii, județul Buzău, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu pentru planul/programul menționat și declanșarea etapei de încadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultată la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Buzău din Mun. Buzău, Str. Sfântul Sava de la Buzău, nr. 3, de luni până vineri între orele 9:00 – 13:00. Observații/comentarii și sugestii se primesc în scris la sediul A.P.M Buzău, în termen de 18 zile de la data publicării anunțului.

MARIN ANA, cu domiciliul in Mun. Bucuresti, Sect. 6, Aleea Zorelelor, nr. 3, bl.44, sc.A, et.8, ap.51 , in calitate de proprietar al terenului situat in Jud. Ilfov, Com. Dragomiresti Vale, Sat Dragomiresti Deal, Tarla 49, 49/1, Parcela 195/132, 33, Nr. Cad. 53576, titular al PUZ – CONSTRUIRE HALE DEPOZITARE PARTER, IMPREJMUIRE TEREN, BRANSAMENTE SI UTILITATI, AMENAJARE INCINTA; anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr. 1, sector 6, de luni pana joi intre orele 900-1100. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Ilfov (tel. 021/4301523) in termen de 18 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Subsemnata S.C. AGRO INDUSTRIAL ALBESTI SRL, cu sediul in Sat Albesti, Comuna Vedea, Judetul Teleorman, titulara a planului/programului “”Plan Urbanistic Zonal- “INTRODUCERE IN INTRAVILAN IN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI PARC LOGISTIC, IMPREJMUIRE, UTILITATI”, proprietari ai terenului situat in Popesti Leordeni, Judetul Ilfov, tarla 1, parcela 36, inscris in cartea funciara 105210, in suprafata totala din actele de prorietate de 35.000 mp, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii nr.1, sector 6, de luni pana joi intre orele 900 – 1300 . Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov, (tel 021/4301523, 021/4301402) in termen de 18 zile de la data publicarii anuntului.

STEFAN MATEI, cu domiciliul in Com. Berceni, Str. Avram Iancu, nr. 4, Jud. Ilfov; beneficiar alaturi de IVANCEA IOANA al planului PUZ – ANSAMBLU LOCUINTE (P+1E+M), FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII, UTILITATI, RIDICARE TOPOGRAFICA, situat in Jud. Ilfov, Com. Berceni, T17, P43/2/14,15, 43/2; cu Nr. Cad. 73746, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului FAVORABIL. Observatii/ comentariile si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in Mun. Bucuresti, str. Ernest Juvara, nr. 3-5, Sect. 6 (tel. 021/212.56.93), in termen de 12 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

AVANGARDE INVEST HOUSE SRL, cu sediul in Mun. Bucuresti, Sect. 6, Str. Drumul Valea Calmatuiului, nr. 7-21, in calitate de proprietar al terenului situat in judetul Ilfov, Comuna Tunari, T31 P147, 159, 160, 161 lot 1, Nr. Cad. 64133, titular al PUZ – CONSTRUIRE LOCUINTE COLECTIVE CU REGIM DE INALTIME S+P+3E, FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE INCINTA, UTILITATI, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului FAVORABIL. Observatii/sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in Mun. Bucuresti, str. Ernest Juvara, nr. 3-5, Sect 6 (tel 0212125693), in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

ALEXANDRU TINCA, cu domiciliul in Mun. Bucuresti, Sect.4, Str. Resita, nr. 37, bl.A5, sc. H, et.1, ap.111; beneficiar alaturi de PARVU TEOFIL, PARVU MIHAELA al planului PUZ – ANSAMBLU LOCUINTE (P+1E+M), FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII, UTILITATI, RIDICARE TOPOGRAFICA, situat in Jud. Ilfov, Com. Berceni, T22, P53/2/6, 53/3/5; cu Nr. Cad. 3395, 60341, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului FAVORABIL. Observatii/ comentariile si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in Mun. Bucuresti, str. Ernest Juvara, nr. 3-5, Sect. 6 (tel. 021/212.56.93), in termen de 12 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

SC HESSMAIER SRL, proprietar al terenurilor situate in Orasul Popesti – Leordeni , Tarla 49 – P A663/1/2, Parcela A663/1/3 , Tarla 46 – Parcela A656/1/1, Parcela A656/1/2, Tarla 47 – Parcela A659/1/1, parcela A659/1/2 cu nr. cadastrale: 119187, 119553, 119555, 133572, 133573, 133574 in suprafata totala de 750926 mp, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului Tehnic Consultativ pentru documentatia PUZ – Introducere in intravilan in vederea construirii unui parc fotovoltaic, amenajare incinta, imprejmuire si utilitati. Documentatia a fost depusa la Consiliul Judetean Ilfov la data de 29.03.2024 sub numarul 9711/PM si poate fi solicitata spre consultare la sediul CJ Ilfov. Observatii / comentarii se primesc in scris la Directia de Urbanism din cadrul Consiliului Judetean Ilfov din str. Dr. Ernest Juvara, Nr. 3, tel. 0212125693 Perioada de consultare: 15 de zile de la data publicarii prezentului anunt.

STEFAN MATEI, cu domiciliul in Com. Berceni, Str. Avram Iancu, nr. 4, Jud. Ilfov; beneficiar alaturi de IVANCEA IOANA al planului PUZ – ANSAMBLU LOCUINTE (P+1E+M), FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII, UTILITATI, RIDICARE TOPOGRAFICA, situat in Jud. Ilfov, Com. Berceni, T17, P43/2/14,15, 43/2; cu Nr. Cad. 73746, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului FAVORABIL. Observatii/ comentariile si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in Mun. Bucuresti, str. Ernest Juvara, nr. 3-5, Sect. 6 (tel. 021/212.56.93), in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

EXCLUSIV INTERCONSTRUCT SRL, cu sediul in Com. Berceni, Bd. 1 Mai, nr.65, Jud. Ilfov; beneficiar al planului PUZ – CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE INDIVIDUALE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, P+1E+M, AMENAJARE CIRCULATII SI UILITATI, RIDICARE TOPOGRAFICA, situat in jud. Ilfov, Com. Vidra, Tarla 21, Parcela 295/26, 27, 28, 29; 295; 295/20,21; 295/1/22; 295/83, cu nr.cad. 73790, 74365-74394, 73812, 73817, 74451-74492, 73781, 74497, anunta publicul interesat asupra parcurgerii etapei de incadrare in cadrul sedintei Comitetului Special Constituit din data de 17.01.2024, urmand ca planul propus sa fie supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov, Aleea Lacul Morii, nr. 1, Sect. 6 Bucuresti, (tel 0214301402), in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Subsemnatul, ANTAL MOISE, cu domiciliul in Poiana Marului, anunt publicul interesat asupra declansarii etapei de incadrare pentru PUZ “Locuinte individuale” in Poiana Marului, in vederea emiterii avizului de mediu. Publicul poate consulta prima varianta a planului la sediul APM Brasov, Str. Politehnicii nr. 3, in zilele de luni pana joi intre orele 8:00-16:30 si vineri intre orele 8:00-14:00. Comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Brasov, str. Politehnicii nr. 3, in termen de 15 zile calendaristice de la data aparitiei ultimului anunt.

STEFAN MATEI, cu domiciliul in Com. Berceni, Str. Avram Iancu, nr. 4, Jud. Ilfov; beneficiar alaturi de IVANCEA IOANA al planului PUZ – ANSAMBLU LOCUINTE (P+1E+M), FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII, UTILITATI, RIDICARE TOPOGRAFICA, situat in Jud. Ilfov, Com. Berceni, T17, P43/2/14,15, 43/2; cu Nr. Cad. 73746, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului FAVORABIL. Observatii/ comentariile si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in Mun. Bucuresti, str. Ernest Juvara, nr. 3-5, Sect. 6 (tel. 021/212.56.93), in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

BALOTESTI LAND DEVELOPMENT S.R.L., proprietari ale terenurilor amplasate in judetul Ilfov, comuna Balotesti, T139 P669/5 cu NC 57892, T139, P669/6 cu NC 54390, cu suprafata totala masurata de 51.905 mp., suprafata formata din N.C. 57892 cu suprafata de 21.000 mp., N.C. 54390 cu suprafata de 30.905 mp., avand ca proprietar pe BALOTESTI LAND DEVELOPMENT S.R.L., anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului de Oportunitate, pentru documentatia PUZ “Comasare si lotizare in vederea construirii ansamblu de locuinte individuale P+1+M, functiuni complementare, amenajare circulatii auto si pietonale, parcari, spatii verzi, imprejmuire teren, racord utilitati”. Documentatia a fost depusa pentru consultare la Consiliul Judetean llfov la data de 29.03.2024. Observatiil comentarii se primesc in sens la Directia de Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Judetean llfov, Strada Ernest Juvara nr. 3- 5, sector 6, (tel 021 2125693), in termen de 15 zile de la publicarea prezentului anunt.

SC REAL ESTATE VER INVEST SRL, avand sediul in comuna Berceni, Bulevardul 1 Mai, nr. 65, parter, camera 3, titular al planului/ programului “INTOCMIRE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, P+1E+M, AMENAJARE CIRCULATII SI UTILITATI, RIDICARE TOPOGRAFICA” din judetul Ilfov, comuna Vidra, tarla 1, parcelele 3/5/4/4 si 3/5/4, N.C. 65575, N.C. 65591 si N.C. 65822, cu suprafata totala de 45.785 mp., anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/ programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului / programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, de luni pana joi intre orele 9.00-13.00. Observatii/ comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov, (tel 021/4301523, 021/ 4301402, 0746248440) in termen de 18 zile de la data publicarii anuntului.

Subsemnatul, ANTAL MOISE, cu domiciliul in Poiana Marului, anunt publicul interesat asupra declansarii etapei de incadrare pentru PUZ “Locuinte individuale” in Poiana Marului, in vederea emiterii avizului de mediu. Publicul poate consulta prima varianta a planului la sediul APM Brasov, Str. Politehnicii nr. 3, in zilele de luni pana joi intre orele 8:00-16:30 si vineri intre orele 8:00-14:00. Comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Brasov, str. Politehnicii nr. 3, in termen de 15 zile calendaristice de la data aparitiei ultimului anunt.

STANCU STANCA, titular al Planului Urbanistic PUZ-PARCELARE TEREN PENTRU CONSTUIRE LOCUINTE amplasat in LOC. VALU LUI TRAIAN, JUD. CONSTANTA, PARCELA A390/114 Loturile 1/1/1, 1/1/2, 1/2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 si PARCELA A390/117/ 2-A390/115, anunta publicul interesat ca s-a depus documentatia in vederea obtinerii avizului de mediu pentru avizarea planului urbanistic ZONAL. Observatiile publicului se primesc in scris la sediul APM Constanta, str. Unirii nr. 23, zilnic intre orele 08-16, in termen de 15 zile calendaristice de la aparitia anuntului.

NORTH DEVELOPMENT TEAM 2016 SRL; GE&CO IMOBILIARE SRL, titulari ai proiectului PUZ – “CONSTRUIRE SPATII COMERCIALE SI DEPOZITARE, AMENAJARE INCINTA, ACCESE SI UTILITATI”, in Judet Ilfov, comuna Mogosoaia, str. Sos. Bucuresti-Targoviste, nr. Cad. 67601, 67716, 67717, 67745, 60213, 60237, Carte Funciara 67601, 67716, 67717, 67745, 60213, 60237, anunta publicul interest asupra depunerii solicitarii de obtinerea a Avizului Favorabil al CJ Ilfov. Documentatia a fost afisata pentru consultare pe site-ul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in Bucuresti, sector 6, str. Ernest Juvara, nr. 3-5, tel. 021.212.56.93. Observatii/comentariile si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov in termen de 15 zile calendaristice de la data publicarii anuntului.

SC PARALELA 45 REAL ESTATE SRL, avand sediul in Bucuresti, Sectorul 1, Calea Grivitei nr. 202B, Subsol, Camera 3, titular al proiectului “INTOCMIRE P.U.Z. – IN VEDEREA CONSTRUIRII IMOBIL DE LOCUINTE COLECTIVE CU REGIM S+P+3E+4ER, PISCINA ACOPERITA PRIVATA, PARCARE, IMPREJMUIRE SI UTILITATI”, situat in Judetul Ilfov, Comuna Gruiu, Sat Silistea Snagovului, Str. Sitarului nr. 13, Tarla 52, Parcela A263, NC. 52177, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului de Oportunitate al C.J. Ilfov. Documentatia putand fi consultata pe site-ul Consiliului Judetean Ilfov. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism din cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in Municipiul Bucuresti, str. Ernest Juvara, nr.3-5, sector 6, tel. 021.212.56.93, de luni pana vineri, intre orele 9:00- 14:00, incepand cu data de 26.03.2024.

COMUNA CRISTINEȘTI, titular al proiectului „CONSTRUIREA UNEI UNITĂȚI DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE DIN SURSE REGENERABILE ÎN VEDEREA COMPENSĂRII CONSUMULUI PROPRIU ÎN COMUNA CRISTINEȘTI”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, fără evaluarea impactului, de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: „CONSTRUIREA UNEI UNITĂȚI DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE DIN SURSE REGENERABILE ÎN VEDEREA COMPENSĂRII CONSUMULUI PROPRIU ÎN COMUNA CRISTINEȘTI”, propus a fi realizat în satul Dămileni, comuna Cristinești. județul Botoșani. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Botoşani, din municipiul Botoşani, B-dul Mihai Eminescu nr.44, în zilele de luni-vineri, între orele 8-14 precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbt.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Botoşani.

Composesoratul Lazurile, titular al planului Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privata apartinand Composesoratului Lazurile, U.P. I Lazurile, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul APM ARAD, strada Splaiul Muresului, FN, localitatea Arad, judetul Arad, de luni pana joi intre orele 09 – 16.00, vineri intre orele 09 – 13.00. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul APM Arad, in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului.

Composesoratul Halmagel, titular al planului Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privata apartinand Composesoratului Halmagel, U.P. I Halmagel, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul APM ARAD, strada Splaiul Muresului, FN, localitatea Arad, judetul Arad, de luni pana joi intre orele 09 – 16.00, vineri intre orele 09 – 13.00. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul APM Arad, in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului.

Composesoratul Dumbrava, titular al planului Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privata apartinand Composesoratului Dumbrava, U.P. I Dumbrava, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul APM ARAD, strada Splaiul Muresului, FN, localitatea Arad, judetul Arad, de luni pana joi intre orele 09 – 16.00, vineri intre orele 09 – 13.00. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul APM Arad, in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului.

Composesoratul Varfurile, titular al planului Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privata apartinand Composesoratului Varfurile, U.P. VIII Varfurile, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul APM ARAD, strada Splaiul Muresului, FN, localitatea Arad, judetul Arad, de luni pana joi intre orele 09 – 16.00, vineri intre orele 09 – 13.00. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul APM Arad, in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului.

TINCA FLOREA, cu domiciliul in Com. Berceni, Jud. Ilfov; beneficiar alaturi de TOMA STEFAN, SANDU GHEORGHE al planului PUZ – ANSAMBLU LOCUINTE (P+1E+M), FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII, UTILITATI, RIDICARE TOPOGRAFICA, situat in Jud. Ilfov, Com. Berceni, T4, P15/1/14,15,16; cu Nr. Cad. 69207, 69242, 53670, 69208, 3165, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului FAVORABIL. Observatii/ comentariile si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in Mun. Bucuresti, str. Ernest Juvara, nr. 3-5, Sect. 6 (tel. 021/212.56.93), in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Beneficiarul S.C. FAR EST IMPORT EXPORT S.R.L. (reprezentant BAZAVAN VALENTIN), proprietar al terenului situat in comuna Domnesti, sat Domnesti, judetul Ilfov, T 14, P 50/3/2, 50/3/3, NR. CAD. 110157, str. Crengutei, nr. F.N, in suprafata de 9878 mp conf. actelor de proprietate, aduc la cunostinta publicului interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului Arhitectului Sef pentru documentatia PUD- ” CONSTRUIRE 8 HALE INDIVIDUALE P+1E, CUPLATE LA CALCAN, CU FUNCTIUNEA DE BIROURI SI DEPOZITARE, RACORDAREA LA RETELELE DE UTILITATI PUBLICE, IMPREJMUIRE TEREN”. Documentatia este disponibila pentru consultare la Consiliul Judetean Ilfov din data de 22.03.2024. Observatii / Comentarii se primesc in scris la Directia de Urbanism din cadrul CJ Ilfov, Strada Doctor Ernest Juvara, nr. 3-5, sector 6, Bucuresti (tel. 021.212.56.93), de luni pana joi intre orele 8:30-16:30 si vineri intre orele 8:00-14:00, in termen de 15 zile de la publicarea prezentului anunt.

S.C. GREEN HOME RESIDENCE S.R.L., avand sediul in Judetul Ilfov, Comuna 1 Decembrie , Strada 18, Nr.6, T160-161, Lot 104, , titular al proiectului “INTOCMIRE P.U.Z. – CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, COMERT, SERVICII, AGREMENT, ACCESE, CIRCULATII INTERIOARE, PARCAJE AUTO, AMENAJARI EXTERIOARE, IMPREJMUIRE TEREN, UTILITATI” in Judetul Ilfov, Comuna 1 Decembrie, Sat 1 Decembrie, Tarla 61, Parcela 2411, 2412, 2420 – NC. 63397, Tarla 62, Lot 65/2 – NC. 63712, Tarla 62, Lot 65/1 – NC. 63604, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului Tehnic Consultativ al C.J.Ilfov. Documentatia putand fi consultata pe site-ul Consiliului Judetean Ilfov. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism din cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in Municipiul Bucuresti, str. Ernest Juvara, nr.3-5, sector 6, tel. 021.212.56.93, de luni pana vineri, intre orele 9:00- 14:00, incepand cu data de 20.03.2024.

PRIMARIA COMUNEI GLINA, cu sediul in Com. Glina, Str. Libertatii, nr.292, Jud. Ilfov; beneficiar si initiator al planului PUZ – IMPLEMENTARE SI DELIMITARE ZONA CENTRALA COMUNA GLINA, INTERVENTII DE REGLEMENTARE, AMENAJARE, CONFIGURARE SI REORGANIZARE TERITORIU, ce compun zona de studiu – ZONA CENTRALA A SATULUI GLINA, COMUNA GLINA, cf. Planuri anexe, situat in judetul Ilfov, comuna Glina, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului FAVORABIL. Observatii/ comentariile si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in Mun. Bucuresti, str. Ernest Juvara, nr. 3-5, Sect. 6 (tel. 021/212.56.93), in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

SC NATURA IMPORT-EXPORT SRL avand sediul in Sibiu, Strada Zavoi, numar 63, jud. Sibiu, titular al planului/programului “Modificare reglementari urbanistice aprobate prin HCL nr.158/2018 si HCL Nr.353/2020 in vederea construirii de locuinte colective si relocare parcaje”, Alba -Iulia, strada Emil Racovita, numarul 31, jud. Alba, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul ANPM ALBA, Str. Lalelelor, Nr. 7B, Alba Iulia, Jud. Alba, de luni pana joi intre orele 09 – 16.00, vineri intre orele 09 – 13.00. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul APM ALBA, in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului.

SC VER INTERMED SRL, cu sediul in Com. Berceni, Bd. 1 Mai, nr. 65, Parter, Cam. 1 si 2, Jud. Ilfov; beneficiar al planului PUZ – CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, P+1+M, AMENAJARE CIRCULATII SI UTILITATI, situat in Jud. Ilfov, Com. Vidra, T5, P36/1/2/3; cu Nr. Cad. 66275, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului FAVORABIL. Observatii/ comentariile si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in Mun. Bucuresti, str. Ernest Juvara, nr. 3-5, Sect. 6 (tel. 021/212.56.93), in termen de 12 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

SC REAL ESTATE VER INVEST SRL, cu sediul in Com. Berceni, Bd. 1 Mai, nr.65, Parter, Cam. 1,2, Jud. Ilfov; beneficiar al planului PUZ – CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, P+1+M, AMENAJARE CIRCULATII SI UTILITATI, RIDICARE TOPOGRAFICA, situat in jud. Ilfov, Com. Vidra, Tarla 5, Parcela 36/1/2/9, cu nr.cad. 66148, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului FAVORABIL. Observatii/ comentariile si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in Mun. Bucuresti, str. Ernest Juvara, nr. 3-5, Sect. 6 (tel. 021/212.56.93), in termen de 12 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

CROITORU FLORIN, cu domiciliul in Comuna Berceni, Sat Berceni, Bld. 1Mai, nr.79, judet Ilfov, in calitate de proprietar al terenului situat in judetul Ilfov, Comuna Berceni, Tarla 8, Parcela 23/24, Nr. Cad. 57708, titular al PUZ – ANSAMBLU LOCUINTE (P+1E+M), FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII, RIDICARE TOPPOGRAFICA, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului FAVORABIL. Observatii/ comentariile si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in Mun. Bucuresti, str. Ernest Juvara, nr. 3-5, Sect. 6 (tel. 021/212.56.93), in termen de 12 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Soman Cristian Siminic, comuna Sanmihaiu Roman, localitatea Utvin, nr. 155/A, jud. TIMS, in calitate de titular, anunta elaborarea primei versiuni a planului/programului “DEZVOLTARE ZONA MICA PRODUCTIE NEPOLUANTA, DEPOZITARE, SERVICII SI BIROURI” situat in Jud. Timis, Comuna Sanmihaiu Roman, Cad nr. 409896, si declansarea etapei de incadrare pentru obtinerea avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a planului/programului se poate realiza la adresa: Timisoara, str Gheorghe Doja, nr. 56, zilnic intre orele 12:00 – 14:00. Comentariile si sugestiile se vor transmite in scris la sediul APM Timis, str. B-dul Liviu Rebreanu Nr. 18-18A, in termen de 15 zile calendaristice de la data prezentului anunt.

SC NATURA IMPORT-EXPORT SRL avand sediul in Sibiu, Strada Zavoi, numar 63, jud. Sibiu, titular al planului/programului “Modificare reglementari urbanistice aprobate prin HCL nr.158/2018 si HCL Nr.353/2020 in vederea construirii de locuinte colective si relocare parcaje”, Alba -Iulia, strada Emil Racovita, numarul 31, jud. Alba, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul ANPM ALBA, Str. Lalelelor, Nr. 7B, Alba Iulia, Jud. Alba, de luni pana joi intre orele 09 – 16.00, vineri intre orele 09 – 13.00. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul APM ALBA, in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului.

Marian Iacovenco, reprezentant al SC TYRO PRODUCT SRL anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Dâmbovița: nu se supune evaluării impactului asupra mediului / nu se supune evaluăarii adecvate / nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului a proiectului „Reparații hală industrială, schimbare funcțiune, compartimentări interioare, fără modificare POT, CUT și regim de înălțime, amenajări incintă”, propus a se realiza în Comuna Poiana, Sat Poiana, Strada DS 158/1, numărul 131 F, județ Dâmbovița.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la APM Dâmbovița din Municipiul Târgoviște, Calea Ialomiței, Nr.1, Județul Dâmbovița, în zilele de luni-vineri, între orele 9:00-16:00, precum și la următoarea adresă de internet: https://apmdb.anpm.ro/
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

SANDU SORIN, cu domiciliul in Mun. Bucuresti, Sect.3, Str. Rodul Pamantului, nr. 2, bl.P1, sc.B, et.1, ap.23; beneficiar al planului PUZ – ANSAMBLU LOCUINTE (P+1E+M), FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII, UTILITATI, situat in Jud. Ilfov, Com. Berceni, T7, P120/3 lot 1 si 2; cu Nr. Cad. 68980, 68981, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului FAVORABIL. Observatii/ comentariile si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in Mun. Bucuresti, str. Ernest Juvara, nr. 3-5, Sect. 6 (tel. 021/212.56.93), in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

TEPES GHEORGHE, localitatea SACALAZ, nr. 468A, jud. TIMIS, anunta elaborarea primei versiuni a planului/ programului ” ELABORARE PUZ- ZONA INDUSTRIALA SI SERVICII DEPOZITARE”, si declansarea etapei de incadrare pentru obtinerea avizului de mediu, pentru teren amplasat in Sacalaz, CF 400303, CF 413760. Consultarea primei versiuni a planului/ programului se poate realiza la adresa Timisoara, str. Ady Endre nr. 13, jud. Timis, zilnic intre orele 14-16. Comentariile si sugestiile se vor transmite in scris la sediul APM Timis, str. B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, in termen de 18 zile calendaristice de la date prezentului anunt.

Orasul Zlatna, cu sediul in Zlatna, str. Piata Unirii, nr.1A, jud. Alba, titular al proiectului de plan”Amenajamentul fondului forestier proprietate publicaapartinand orasului Zlatna, jud. Alba- U.P.VI Zlatna pe raza UAT Zlatna, judet Alba, anunta publicul interesat ca s-a elaborat si s-a depus la APM Alba prima versiune a planului mentionat in vederea solicitarii avizului de mediu. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului a planului propus pot fi consultate la sediul APM Alba din Alba Iulia , str. Lalelelor, nr 7 B, jud. Alba in zilele de luni -joi, intre orele 09:00- 14:30, respectiv in zilele de vineri, intre orele 09:00 – 13:00. Observatiile publicului cu privire la prima versiune a planului propus si eventualele efecte ale acestuia asupra mediului se primesc zilnic la sediul APM Alba, in termen de 18 zile calendaristice de la data aparitiei prezentului anunt.

Comuna Ciuruleasa si persoana fizica Cioara Gheorghe, cu sediul in localitatea Ciuruleasa, nr. 1, jud. Alba, titular al proiectului de plan “Amenajamentul fondului forestier proprietate publica apartinand Comunei Ciuruleasa si privata apartinand persoanei fizice Cioara Gheorghe, judetul Alba – U.P. III Comuna Ciuruleasa”, pe raza UAT Ciuruleasa, judet Alba, anunta publicul interesat ca s-a elaborat si s-a depus la APM Alba prima versiune a planului mentionat in vederea solicitarii avizului de mediu. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului a planului propus pot fi consultate la sediul APM Alba din Alba Iulia , str. Lalelelor, nr 7 B, jud. Alba in zilele de luni -joi, intre orele 09:00- 14:30, respectiv in zilele de vineri, intre orele 09:00 – 13:00. Observatiile publicului cu privire la prima versiune a planului propus si eventualele efecte ale acestuia asupra mediului se primesc zilnic la sediul APM Alba, in termen de 18 zile calendaristice de la data aparitiei prezentului anunt.

Beneficiarul CHIRCUTA GABRIELA cu sediul in strada Sfanta Maria, nr. 70, sector 1, municipiul Bucuresti, anunta Decizia privind etapa de incadrare a planului/ programului:
„P.U.Z. – INTRODUCERE IN INTRAVILAN, DEFINIREA ZONA MIXTA-SERVICII SI ACTIVITATI PRODUCTIVE/ DEPOZITARE SI CONSTRUIRE ANSAMBLU CLADIRI SERVICII/ PRODUCTIE”, propus a fi amplasat in T108, P1, LOT2, sat Dragalina, comuna Dragalina, judetul Calarasi. Documentatia se supune procedurii de adoptare:
– fara Aviz de Mediu conform prevederilor H.G. nr. 1076/2004 – privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe, cu modificarile si completarile ulterioare;
– fara evaluare adecvata conform prevederilor O.U.G. nr. 57/2007 – privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare.
Informatii privind potentialul impact asupra mediului al planului/programului propus, pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Calarasi, cu sediul in soseaua Chiciului, nr. 2, Calarasi, jud. Calarasi, de luni pana vineri, intre orele 10:00 -14:00. Observatiile publicului se primesc zilnic, sub semnatura si cu date de identificare, la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Calarasi, timp de 10 zile calendaristice de la data publicarii.

GRIGORE ION, titular al proiectului “PUZ- Construire spatiu comercial, amenajare circulatii si utilitati’, in Judet Ilfov, oras Bragadiru, tarlaua 20, parcela 95/45, 95/44, NC 130653, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinerea a Avizului Favorabil al CJ Ilfov. Documentatia a fost afisata pentru consultare pe site-ul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in Bucuresti, sector 6, str. Ernest Juvara, nr. 3-5, tel. 021.212.56.93. Observatii/comentariile si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov in termen de 15 zile calendaristice de la data publicarii anuntului.

SC XTRATECRO SRL SI SPATARU CARMEN , comuna Iecea Mare, nr.348, jud. TIMIS, anunta elaborarea primei versiuni a planului/ programului ” ELABORARE PUZ ZONA MIXED USE SERVICII, MICA PRODUCTIE, DEPOZITARE/SPATII PENTRU SPORT SI AGREMENT SI SPATII PENTRU CAZARE “, si declansarea etapei de incadrare pentru obtinerea avizului de mediu, pentru teren amplasat in Timisoara, CF nr. 454007, CF nr. 454008, CF nr. 448670. Consultarea primei versiuni a planului/ programului se poate realiza la adresa Timisoara, str. Ady Endre nr. 13, jud. Timis, zilnic intre orele 14-16. Comentariile si sugestiile se vor transmite in scris la sediul APM Timis, str. B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, in termen de 15 zile calendaristice de la date prezentului anunt.

S.C. PIERIKI CONSTRUCT SRL, BOATA GHEORGHE, BOATA MARIA , avand sediul in Bucuresti, Sector 1, Piata Charles de Gaulle, nr.13, titularii proiectului “INTOCMIRE P.U.Z. – ANSAMBLU LOCUINTE (S+P+1+M), FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII, ,UTILITATI, SPATII VERZI, RIDICARE TOPOGRAFICA” in Judetul Ilfov, Comuna Berceni, Tarla 38, Parcela 107/1/18,19,20, Nr. cad. 61488 , Nr. cad. 61439, anunta publicul interest asupra depunerii solicitarii de obtinerea a Avizului Favorabil al CJ Ilfov. Documentatia a fost afisata pentru consultare pe site-ul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in Bucuresti, sector 1, str. Ernest Juvara, nr. 3-5, tel. 021.212.56.93. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov in termen de 12 zile calendaristice de la data publicarii anuntului.

PERIANU COSTEL, cu domiciliul in Oras Popesti – Leordeni, Jud. Ilfov, Sos. Oltenitei, nr. 29A; beneficiar al planului PUZ – INTRODUCERE IN INTRAVILAN – CONSTRUIRE LOCUINTA INDIVIDUALA, AMENAJARE INCINTA, IMPREJMUIRE SI UTILITATI, situat in Jud. Ilfov, Oras Popesti – Leordeni, T55/6, P30,31,32; cu Nr. Cad. 100725, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului FAVORABIL. Observatii/ comentariile si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in Mun. Bucuresti, str. Ernest Juvara, nr. 3-5, Sect. 6 (tel. 021/212.56.93), in termen de 12 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

IVAN FLOREA, cu domiciliul in Com. Berceni, Bd. 1 Mai, nr. 296, Jud. Ilfov; beneficiar al planului PUZ – ANSAMBLU LOCUINTE P+1+M, FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII, UTILITATI, situat in Jud. Ilfov, Com. Berceni, T23, P55/1/18; cu Nr. Cad. 55363, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului FAVORABIL. Observatii/ comentariile si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in Mun. Bucuresti, str. Ernest Juvara, nr. 3-5, Sect. 6 (tel. 021/212.56.93), in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

S.C. PIERIKI CONSTRUCT SRL, BOATA GHEORGHE, BOATA MARIA , avand sediul in Bucuresti, Sector 1, Piata Charles de Gaulle, nr.13, titularii proiectului “INTOCMIRE P.U.Z. – ANSAMBLU LOCUINTE (S+P+1+M), FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII, ,UTILITATI, SPATII VERZI, RIDICARE TOPOGRAFICA” in Judetul Ilfov, Comuna Berceni, Tarla 38, Parcela 107/1/18,19,20, Nr. cad. 61488 , Nr. cad. 61439, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinerea a Avizului Favorabil al CJ Ilfov. Documentatia a fost afisata pentru consultare pe site-ul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in Bucuresti, Sector 6, str. Ernest Juvara, nr. 3-5, tel. 021.212.56.93. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov in termen de 15 zile calendaristice de la data publicarii anuntului.

PERIANU COSTEL, cu domiciliul in Oras Popesti – Leordeni, Jud. Ilfov, Sos. Oltenitei, nr. 29A; beneficiar al planului PUZ – INTRODUCERE IN INTRAVILAN – CONSTRUIRE LOCUINTA INDIVIDUALA, AMENAJARE INCINTA, IMPREJMUIRE SI UTILITATI, situat in Jud. Ilfov, Oras Popesti – Leordeni, T55/6, P30,31,32; cu Nr. Cad. 100725, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului FAVORABIL. Observatii/ comentariile si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in Mun. Bucuresti, str. Ernest Juvara, nr. 3-5, Sect. 6 (tel. 021/212.56.93), in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

SC ARETAIC INERGY SRL, cu sediul in Oras Cisnadie, Str. Selimbarului, nr.20, Jud. Sibiu; beneficiar al planului PUZ – ANSAMBLU CONSTRUCTII DESTINATE PRODUCTIEI NEPOLUANTE DE BAUTURI NEALCOOLICE SI ALCOOLICE, DEPOZITARE, SERVICII, COMERT, BIROURI – FABRICA DE APA, PARCARI, UTILITATI, situat in judetul Ilfov, comuna Balotesti, Tarla 124, parcela 504/1/3, cu nr.cad. 59385; anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului de Oportunitate. Observatii si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Ernest Juvara, nr. 3-5, sector 6 (tel. 0212125693), in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

INFORMARE Aceasta informare este efectuata de: U.A.T. COMUNA SATU MARE, judetul Suceava, cu sediul in: sat Satu Mare, str. Principala, nr. 343 A, judetul Suceava, ce intentioneaza sa solicite de la Sistemul de Gospodarire a Apelor Suceava, AVIZUL DE GOSPODARIRE A APELOR pentru proiectul “PROIECTARE SI EXECUTIE FORAJ EXPLORARE-EXPLOATARE APA CU AD. 120 M pentru sala de sport, sat Satu Mare, comuna Satu Mare, Judetul Suceava”. Aceasta investitie este noua. Ca rezultat al procesului de executie foraj apa nu vor rezulta ape uzate. Aceasta solicitare de autorizatie este conforma cu prevederile Legii apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare. Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea Avizului de Gospodarire a Apelor pot contacta solicitantul de Aviz la adresa mentionata. Toate persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului la adresa str. Principala, nr. 343 A, comuna Satu Mare, judetul Suceava, dupa data de 20.02.2024.

Ion Alexandru, titular al planului P.U.Z-,, Ansamblu locuinte colective, comert si servicii D+P+3E+E4-5R, amenajare incinta, instalatii aferente”, in Judet Ilfov, localitatea Bragadiru, Soseaua Alexandriei, nr. 101C, nr.cad. 126228; 126229, anunta publicul interest asupra depunerii solicitarii de obtinerea a Avizului Favorabil al CJ Ilfov. Documentatia a fost afisata pentru consultare pe site-ul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in Bucuresti, sector 1, str. Ernest Juvara, nr. 3-5, tel. 021.212.56.93. Observatii/comentariile si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov in termen de 12 zile calendaristice de la data publicarii anuntului.

S.C. PORTLAND TRUST DEVELOPMENTS EIGHT S.R.L., titular al PUZ -“P.U.Z. – In vederea introducerii in intravilan si construire centru de calcul, hala depozitare si birouri, bransamente utilitati, cabina poarta, totem, accese auto si circulatii interioare, impremuire si organizare de santier”, in Judetul Ilfov, Comuna Afumati, Tarla 111, Parcela 425/2, Nr. Cad 52725, anunta publicul interest asupra depunerii solicitarii de obtinerea a Avizului Favorabil al CJ Ilfov. Documentatia a fost afisata pentru consultare pe site-ul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in Bucuresti, sector 6, str. Ernest Juvara, nr. 3-5, tel. 021.212.56.93. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov in termen de 12 zile calendaristice de la data publicarii anuntului.

INFORMARE. În conformitate cu prevederile Legii Apelor nr.107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, TITULARUL, SC URSTECH SOFTWARE SRL București, Str. Marius Emanoil Buteica, Nr.37 – 39, ap. 26, Sect. 3, intenţionează să solicite de la AN “Apele Române” – Direcţia Apelor Argeș – Vedea , Aviz de gospodărire a apelor pentru investiția, “Sală evenimente, piscină, loc de joacă pentru copii, foișor, amenajare peisagistică, amplasare unitate de locuit prefabricată, împrejmuire și utilităţi”, Str. Stoiciului, FN, Nr. cad. 64076, Sat Vadu Anei, Com Brănești, Jud. Ilfov Această investiţie este NOUĂ. Ca rezultat al activității desfășurate în cadrul investiţiei, vor rezulta ape uzate menajere. Persoanele care doresc să obţină informaţii suplimentare cu privire la solicitarea Avizului de gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menţionată. Persoanele care doresc sa transmită observaţii, sugestii şi recomandări se pot adresa solicitantului sau la adresa mineralaqua@gmail.com – CONSTANTIN Doina, tel 0722708486, după data de 04.03.2024

ALB MIRELA, localitatea TIMISOARA, str. BISTRITA, nr. 7, jud. TIMIS, anunta elaborarea primei versiuni a planului/ programului ” ELABORARE PUZ ZONA LOCUINTE”, si declansarea etapei de incadrare pentru obtinerea avizului de mediu, pentru teren amplasat in SCALAZ, CF 419697, 419698, 419699. Consultarea primei versiuni a planului/ programului se poate realiza la adresa Timisoara, str. Ady Endre nr. 13, jud. Timis, zilnic intre orele 14-16. Comentariile si sugestiile se vor transmite in scris la sediul APM Timis, str. B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, in termen de 18 zile calendaristice de la date prezentului anunt.

S.C. Hrisine Fashion Art SRL si Depozit Farmacia Denis SRL, in calitate de beneficiari, cu sediul in Str. Laurentiu Raiciu 38, camera 5, Orasul Popesti Leordeni, Jud. Ilfov, titulari ai proiectului: “Plan Urbanistic Zonal construire hale industriale comert, servicii, depozitare, birouri si mica productie” propus a fi amplasate in: T60, P 514/1, lot 56/1/1, 56/1/2, Comuna Glina, Jud. Ilfov, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul urbanistic zonal mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii nr.1, sector 6, de luni pana vineri intre orele 9.00 – 12.00 . Observatii/ comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov, (tel:021/4301402, 0749.598.865) in termen de 18 zile de la data publicarii anuntului.

IVAN FLOREA, cu domiciliul in Com. Berceni, Bd. 1 Mai, nr. 296, Jud. Ilfov; beneficiar al planului PUZ – ANSAMBLU LOCUINTE P+1+M, FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII, UTILITATI, situat in Jud. Ilfov, Com. Berceni, T23, P55/1/18; cu Nr. Cad. 55363, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului FAVORABIL. Observatii/ comentariile si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in Mun. Bucuresti, str. Ernest Juvara, nr. 3-5, Sect. 6 (tel. 021/212.56.93), in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Ion Alexandru, titular al planului P.U.Z-,, Ansamblu locuinte colective, comert si servicii D+P+3E+E4-5R, amenajare incinta, instalatii aferente”, in Judet Ilfov, localitatea Bragadiru, Soseaua Alexandriei, nr. 101C, nr.cad. 126228; 126229, anunta publicul interest asupra depunerii solicitarii de obtinerea a Avizului Favorabil al CJ Ilfov. Documentatia a fost afisata pentru consultare pe site-ul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in Bucuresti, sector 6, str. Ernest Juvara, nr. 3-5, tel. 021.212.56.93. Observatii/comentariile si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov in termen de 15 zile calendaristice de la data publicarii anuntului.

ALB MIRELA, localitatea TIMISOARA, str. BISTRITA, nr. 7, jud. TIMIS, anunta elaborarea primei versiuni a planului/ programului ” ELABORARE PUZ ZONA LOCUINTE”, si declansarea etapei de incadrare pentru obtinerea avizului de mediu, pentru teren amplasat in SCALAZ, CF 419697, 419698, 419699. Consultarea primei versiuni a planului/ programului se poate realiza la adresa Timisoara, str. Ady Endre nr. 13, jud. Timis, zilnic intre orele 14-16. Comentariile si sugestiile se vor transmite in scris la sediul APM Timis, str. B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, in termen de 18 zile calendaristice de la date prezentului anunt.

COMUNA BUCOVAT anunta elaborarea primei versiuni a PUD – SALA MULTIFUNCTIONALA CU SPATII EXPOZITIONALE SI COMERCIALE, propus in comuna Bucovat, CF nr. 403054, Judetul Timis, si declansarea etapei de incadrare pentru obtinerea avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a Planului Urbanistic de Detaliu se poate realiza la sediul proiectantului , Timisoara, str. Mircea cel Batran nr. 6, jud. Timis. Comentariile si sugestiile se vor transmite in scris la sediul A.P.M. Timis, b-dul Liviu Rebreanu nr. 18 – 18 A in termen de 15 zile calendaristice de la data prezentului anunt.

Comuna Avram Iancu, jud. Alba, cu sediul in jud. Alba, comuna Avram Iancu, sat Avram Iancu, nr. 169, titular al Planului /Programului “Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietatea publica apartinand comunei Avram Iancu, jud. Alba – U.P. I Avram Iancu” cu amplasamentul in UAT Avram Iancu, jud. Alba, anunta publicul interesat ca s-a elaborat si s-a depus la APM Alba prima versiune a planului mentionat in vederea solicitarii avizului de mediu. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului a planului propus pot fi consultate la sediul APM Alba, str. Lalelor nr. 7B, in zilele de luni – joi, intre orele 09:00 – 14:30 si vineri, intre orele 9:00 – 13:00 si la sediul titularului: Comuna Avram Iancu, cu sediul in jud. Alba, comuna Avram Iancu, sat Avram Iancu, nr. 169. Observatiile publicului cu privire la prima versiune a planului propus si eventualele efecte ale acestuia asupra mediului se primesc zilnic la sediul APM Alba, in termen de 15 zile calendaristice de la data aparitiei prezentului anunt.

INFORMARE. În conformitate cu prevederile Legii Apelor nr.107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, TITULARUL, SC URSTECH SOFTWARE SRL București, Str. Marius Emanoil Buteica, Nr.37 – 39, ap. 26, Sect. 3, intenţionează să solicite de la AN “Apele Române” – Direcţia Apelor Argeș – Vedea , Aviz de gospodărire a apelor pentru investiția, “Sală evenimente, piscină, loc de joacă pentru copii, foișor, amenajare peisagistică, amplasare unitate de locuit prefabricată, împrejmuire și utilităţi”, Str. Stoiciului, FN, Nr. cad. 64076, Sat Vadu Anei, Com Brănești, Jud. Ilfov Această investiţie este NOUĂ. Ca rezultat al activității desfășurate în cadrul investiţiei, vor rezulta ape uzate menajere. Persoanele care doresc să obţină informaţii suplimentare cu privire la solicitarea Avizului de gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menţionată. Persoanele care doresc sa transmită observaţii, sugestii şi recomandări se pot adresa solicitantului sau la adresa mineralaqua@gmail.com – CONSTANTIN Doina, tel 0722708486, după data de 04.03.2024

INFORMARE. Aceasta informare este efectuata de: U.A.T. COMUNA SATU MARE, judetul Suceava, cu sediul in: sat Satu Mare, str. Principala, nr. 343 A, judetul Suceava, ce intentioneaza sa solicite de la Sistemul de Gospodarire a Apelor Suceava, AVIZUL DE GOSPODARIRE A APELOR pentru proiectul “PROIECTARE SI EXECUTIE FORAJ EXPLORARE-EXPLOATARE APA CU AD. 120 M pentru sala de sport, sat Satu Mare, comuna Satu Mare, Judetul Suceava”. Aceasta investitie este noua. Ca rezultat al procesului de executie foraj apa nu vor rezulta ape uzate. Aceasta solicitare de autorizatie este conforma cu prevederile Legii apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare. Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea Avizului de Gospodarire a Apelor pot contacta solicitantul de Aviz la adresa mentionata. Toate persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului la adresa str. Principala, nr. 343 A, comuna Satu Mare, judetul Suceava, dupa data de 20.02.2024

SC SELLSTYLE SRL, avand sediul in Judetul Ilfov, Oras Voluntari, bld. Eroilor, nr.118, bl. A, sc.2, et.5+6, ap.68, cam.1 , titular al proiectului “MODIFICARE P.U.Z. APROBAT CU H.C.L. NR. 30/29.05.2017 – IN SCOPUL CONSTRUIRE ANSAMBLU DE CLADIRI CU FUNCTIUNE MIXTA, BIROURI, SERVICII, SHOWROOM, SPATII DE CAZARE SI LOCUINTE COLECTIVE” situat in Judetul Ilfov, Comuna Stefanestii de Jos, Tarla 41, Parcela 329/4, 329/5/1, 329/5/2, Nr. Cad. 55526, 52994, 67119, 67121, 67122, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului de Oportunitate al C.J.Ilfov. Documentatia poate fi consultata pe site-ul Consiliului Judetean Ilfov. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism din cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in Municipiul Bucuresti, str. Ernest Juvara, nr.3-5, sector 6, tel. 021.212.56.93, de luni pana vineri, intre orele 9:00- 14:00, incepand cu data de 29.02.2024.

Anunt public privind decizia etapei de incadrare
S.C. NORA ART DESIGN S.R.L., sediul in Jilava, Str. Ana Ipatescu, Nr. 44, Judetul Ilfov, CUI R033170702, Nr. Reg. Comertului J23/1759/2018, titular al proiectului „Organizare executie lucrari, imprejmuire teren, construire corp administrativ P+1E, hala mici activitati manufacturiere parterm cazare angajati 20 locuri, racord utiliatia”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare: NU SE SUPUNE EVALUARII DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI / EVALUARII ADECVATE / EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA CORPURILOR DE APA, de catre Agentia pentru Protectia Mediului Ilfov, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Organizare executie lucrari, imprejmuire teren, construire corp administrativ P+1E, hala mici activitati manufacturiere parterm cazare angajati 20 locuri, racord utiliatia”, propus a fi amplasat in Bragadiru, Sos. Clinceni, nr. 56-60, Jud. Ilfov. Proiectul acordului de mediu si informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov: Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, in zilele de Luni – Joi, intre orele 900 -1200, precum si la urmatoarea adresa de internet: apmif.anpm.ro. Observatiile / contestatiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Ilfov – Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

PIRLOGEA DANIEL- FLORIN si PIRLOGEA ANGELICA-FLORENTINA, titular a planului/programului ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL (P.U.Z.) SI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM (R.L.U.) AFERENT IN VEDEREA REALIZARII INVESTITIEI “CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENTIAL” PE ALEEA MACULUI, NR. 2, MUN.CARACAL, JUDETUL OLT, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul A.P.M. Olt, str. I. Morosanu, nr. 3, Slatina, judetul Olt, de luni pana vineri intre orele 09.00 – 16.00. Observatii/ comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul APM Olt, in termen de 18 zile de la data publicarii anuntului.

SC HOME DEVELOPMENT SRL titular al planului PUZ “CONSTRUIRE CONSTRUIRE ANSAMBLU IMOBILIAR MIXT REZIDENTIAL/COMERCIAL” cu amplasamentul in intravilan municipiul Buzau T 32 NC 71312 judetul Buzau, anunta publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a planului la A.P.M. Buzau in vederea obtinerii avizului de mediu. Informatiile privind varianta de plan inaintata pot fi consultate la sediul A.P.M. Buzau, str. Sf.Sava de la Buzau, nr. 3, si la sediul reprezentantului / proiectantului titularului – Urbia Architects Engineers din Bucuresti, str. Aviator Popisteanu nr.54 A cladirea 2 et 2, birou 236, in zilele lucratoare, de luni pana vineri, intre orele 8.00- 14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic, in scris, la sediul A.P.M. Buzau, in termen de 15 zile calendaristice de la data aparitiei ultimului anunt.

PRIMARIA COMUNEI MOGOSOAIA, avand sediul in Judetul Ilfov, Comuna Mogosoaia, Soseaua Bucuresti-Targoviste, nr.138, titularul proiectului – “Intocmire PUZ in vederea construirii unei baze sportive, zona de agrement, servicii”, in Judetul Ilfov, Comuna Mogosoaia, Tarla 35, Parcela 2,262/1, Nr. Cad. 60441, Nr.Cad. 60451 si Nr.cad. 60459, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr. 1 (in spatele benzinariei Lukoil), sector 6, de luni pana joi intre orele 9°°-11°°. Observatii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. ILFOV in termen de 18 zile de la data publicarii anuntului.

REAL ESTATE VER INVEST SRL, cu sediul in Com. Berceni, Bd. 1 Mai, nr. 65, Parter, Cam. 3, jud. Ilfov, in calitate de proprietar al terenului situat in judetul Ilfov, Com. Vidra, T 5, P 36/1/2/9 Nr. Cad. 66148, titular al PUZ – CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE INDIVIDUALE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, P+1E+M, AMENAJARE CIRCULATII SI UTILITATI, RIDICARE TOPOGRAFICA; anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr. 1, sector 6, de luni pana joi intre orele 900-1100. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Ilfov (tel. 021/4301523) in termen de 18 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

EXCLUSIV INTERCONSTRUCT SRL, cu sediul in Com. Berceni, Bd. 1 Mai, nr. 65, jud. Ilfov, in calitate de proprietar alaturi de MARIN SORIN CLAUDIU al terenurilor situate in judetul Ilfov, Com. Vidra, T 22, P 314, 314/23, 314/23/2, 314/20 Nr. Cad.75299, 77364, 77361, 76902, 77360, 77372, 77362, 77363, 77370, 75294, titular al PUZ – CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE INDIVIDUALE P+1E+M SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII SI UTILITATI, RIDICARE TOPOGRAFICA; anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr. 1, sector 6, de luni pana joi intre orele 900-1100. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Ilfov (tel. 021/4301523) in termen de 18 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Comuna Avram Iancu, jud. Alba, cu sediul in jud. Alba, comuna Avram Iancu, sat Avram Iancu, nr. 169, titular al Planului /Programului “Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietatea publica apartinand comunei Avram Iancu, jud. Alba – U.P. I Avram Iancu” cu amplasamentul in UAT Avram Iancu, jud. Alba, anunta publicul interesat ca s-a elaborat si s-a depus la APM Alba prima versiune a planului mentionat in vederea solicitarii avizului de mediu. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului a planului propus pot fi consultate la sediul APM Alba, str. Lalelor nr. 7B, in zilele de luni – joi, intre orele 09:00 – 14:30 si vineri, intre orele 9:00 – 13:00 si la sediul titularului: Comuna Avram Iancu, cu sediul in jud. Alba, comuna Avram Iancu, sat Avram Iancu, nr. 169. Observatiile publicului cu privire la prima versiune a planului propus si eventualele efecte ale acestuia asupra mediului se primesc zilnic la sediul APM Alba, in termen de 15 zile calendaristice de la data aparitiei prezentului anunt.

UAT Municipiul Deva, titular al obiectivului AMENAJARE PARC ZONA CARTIER DEALUL PAIULUI – MUNICIPIUL DEVA, identificat prin numerele cadastrale 79116, 79117, 79091, 79089, 77465 cu amplasamentul identificat prin str. Lotusului, anunta publicul interesat ca s-a depus documentatia in vederea obtinerii avizului de mediu. Observatiile publicului se primesc in scris la sediul APM Deva, Str. Aurel Vlaicu nr. 25, cod 2700, zilnic intre orele 09-16, in termen de 18 zile calendaristice de la aparitia anuntului.

ZUBA PROPERTY DEVELOPMENT S.R.L., titularul planului “Modificare partiala PUZ Armoniei subzona C, parcela 1 (CF 447454) cu regim de inaltime D+P+2E de la 6 ap la 12 ap, modificare functiune din “Parcela pentru locuinte colective cu regim redus de inaltime D+P+2E” in “parcela pentru locuinte colective si servicii (restaurant) cu regim redus de inaltime D+P+2E”, modificarea inaltimii maxime la coama de la 10 m la 11,5 m, cu pastrarea indicatorilor urbanistici aprobati”, propus a fi amplasat in mun. Timisoara, str. Armoniei, nr.16, teren identificat prin extras Cf nr. 447454, jud. Timis, aduc la cunostinta publicului ca decizia etapei de incadrare, din procedura de reglementare confom H.G. nr. 1076/ 2004, este cea de adoptare a planului fara aviz de mediu. Propunerile de reconsiderare ale deciziei se vor transmite in scris, in termen de 10 zile calendaristice, la sediul APM Timis, D-dul Liviu Rebreanu, nr.18- 18A, Timisoara”

ANUNT PUBLIC NR. 3. Ministerul Apărării Naționale – Unitatea Militară U.M. 02248 avand sediul in Str. Drumul Taberei, nr. 7H, sector 6, localitatea București, titular al planului faza P.U.Z. ,,Hală Multifuncțională pentru Microproducție de Vaccinuri în Cazarma 3590 București’’ localitatea București,. Str. Șos. Gh-Ionescu Sisești, nr. 14A sector 1, anunţă publicul interesat asupra parcurgerii etapei de incadrare in cadrul sedintei Comitetului Special Constituit din data de 22.02.2024, urmand ca planul sa fie supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu.
Comentarii privind decizia etapei de incadrare se primesc in scris la sediul A.P.M. Bucuresti, in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Ocolul Silvic Dunarea de Jos, titular al Planului/Programului Amenajamentul Silvic al Ocolului Silvic Dunarea de Jos, unitatile de productie I Decebal, II Uzunada, III Cernavoda, IV Mircea Voda, V Talasman, editia 2025, amplasat in judetul Constanta anunta publicul interesat ca s-a depus documentatia in vederea obtinerii avizului de mediu pentru avizarea Planului/Programului Amenajamentul Silvic al Ocolului Silvic Dunarea de Jos. Observatiile publicului se primesc in scris la sediul APM Constanta, str. Unirii nr. 23, zilnic intre orele 08-16, in termen de 15 zile calendaristice de la aparitia anuntului.

Composesoratul Avram Iancu, titular al planului Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privata apartinand Composesoratului Avram Iancu, U.P. II Pasune Avram Iancu, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul APM ARAD, strada Splaiul Muresului, FN, localitatea Arad, judetul Arad, de luni pana joi intre orele 09 – 16.00, vineri intre orele 09 – 13.00. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul APM Arad, in termen de 18 zile de la data privatarii anuntului.

Comuna Bania, jud. Caras- Severin, cu sediul in jud. Caras-Severin, Sat Bania, Str. Principala, nr. 120, titular al planului: “Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publica a Comunei Bania, judetul Caras-Severin – U.P. VI Obarsia Berzasca” cu amplasamentul in UAT Bania, UAT Berzasca, UAT Eftimie Murgu, jud. Caras-Severin, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/ programului poate fi consultata la sediul APM Caras-Severin, loc. Resita, Str. Petru Maior, nr. 73, judetul Caras-Severin, de luni pana joi intre orele 09 – 15.00, vineri intre orele 09 – 13.00. Observatiile publicului se primesc zilnic, la sediul APM Caras-Severin in termen de 15 zile calendaristice de la data publicarii prezentului anunt.

Comuna Avram Iancu, jud. Alba, cu sediul in jud. Alba, comuna Avram Iancu, sat Avram Iancu, nr. 169, titular al Planului /Programului “Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietatea publica apartinand comunei Avram Iancu, jud. Alba – U.P. I Avram Iancu” cu amplasamentul in UAT Avram Iancu, jud. Alba, anunta publicul interesat ca s-a elaborat si s-a depus la APM Alba prima versiune a planului mentionat in vederea solicitarii avizului de mediu. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului a planului propus pot fi consultate la sediul APM Alba, str. Lalelor nr. 7B, in zilele de luni – joi, intre orele 09:00 – 14:30 si vineri, intre orele 9:00 – 13:00 si la sediul titularului: Comuna Avram Iancu, cu sediul in jud. Alba, comuna Avram Iancu, sat Avram Iancu, nr. 169. Observatiile publicului cu privire la prima versiune a planului propus si eventualele efecte ale acestuia asupra mediului se primesc zilnic la sediul APM Alba, in termen de 18 zile calendaristice de la data aparitiei prezentului anunt.

TROACA STEFAN, cu domiciliul in Comuna Berceni, Judet Ilfov, Str. Sfantu Ioan, nr. 2, in calitate de proprietar, alaturi de MATEI VASILICA, MALAERU FLORENTIN, MALAERU IOANA, IVAN TUDORA al terenului situat in judetul Ilfov, Comuna Berceni, Tarla 16, Parcela 41/2/2,3,4, Nr. Cad. 71453,63055,2448, titulari ai PUZ – ANSAMBLU LOCUINTE (P+1E+M), FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII, UTILITATI, RIDICARE TOPOGRAFICA, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului FAVORABIL. Observatii/ comentariile si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in Mun. Bucuresti, str. Ernest Juvara, nr. 3-5, Sect. 6 (tel. 021/212.56.93), in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

FIREA GEORGE – VALENTIN, cu domiciliul in Bucuresti, Str. Panselelor, nr. 14, bl. 134 bis, sc. 1, sector 4; beneficiar alaturi de: FIREA MONICA – IULIA, TOMA FLORIN, al planului PUZ – ANSAMBLU LOCUINTE (P+1E+M), FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII, UTILITATI, SPATII VERZI, RIDICARE TOPOGRAFICA, situat in judetul Ilfov, comuna Berceni, Tarla 39, parcela 119/3/34,35, cu nr.cad. 1598, 55190; anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului de Oportunitate. Observatii/ comentariile si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Primariei Comunei Berceni, cu sediul in comuna Berceni, Bd. 1 Mai, nr. 233 (tel 021 3651968), in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Ocolul Silvic Dunarea de Jos, titular al Planului/Programului Amenajamentul Silvic al Ocolului Silvic Dunarea de Jos, unitatile de productie I Decebal, II Uzunada, III Cernavoda, IV Mircea Voda, V Talasman, editia 2025, amplasat in judetul Constanta anunta publicul interesat ca s-a depus documentatia in vederea obtinerii avizului de mediu pentru avizarea Planului/Programului Amenajamentul Silvic al Ocolului Silvic Dunarea de Jos. Observatiile publicului se primesc in scris la sediul APM Constanta, str. Unirii nr. 23, zilnic intre orele 08-16, in termen de 18 zile calendaristice de la aparitia anuntului

Comuna Adamus reprezentant al planului: Amenajamentul fondului forestier proprietate publica apartinand comunei Adamus, judetul Mures, constituit in UP VI Primaria Adamus, anunta publicul interesat ca in sedinta Comitetului Special Constituit ce a avut loc la APM Mures in data de 13.02.2024 s-a decis ca planul, situat in afara ariilor naturale protejate nu poate avea efect semnifcativ asupra speciilor si habitatelor de interes comunitar din arii naturale protejate din zona, prin urmare nu este necesara efectuarea Raportului de mediu. Planul urmeaza sa fie supus adoptarii fara aviz de mediu. Documentatia care a stat la baza deciziei poate fi consultata la APM Mures . Observatiile justificate ale publicului pentru reconsiderarea deciziei luate ca urmare a parcurgerii etapei de incadrare se primesc la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Mures prin posta: municipiul Targu Mures, str. Podeni, nr. 10. e-mail: office@apmms.anpm.ro sau fax:265314985, in termen de 10 zile calendaristice de la data publicarii anuntului.

Comuna Viisoara reprezentant al planului: Amenajamentul fondului forestier proprietate publica apartinand comunei Viisoara, judetul Mures, constituit in UP VIII Comuna Viisoara, anunta publicul interesat ca in sedinta Comitetului Special Constituit ce a avut loc la APM Mures in data de 13.02.2024 s-a decis ca planul, situat in afara ariilor naturale protejate nu poate avea efect semnifcativ asupra speciilor si habitatelor de interes comunitar din arii naturale protejate din zona, prin urmare nu este necesara efectuarea Raportului de mediu. Planul urmeaza sa fie supus adoptarii fara aviz de mediu. Documentatia care a stat la baza deciziei poate fi consultata la APM Mures. Observatiile justificate ale publicului pentru reconsiderarea deciziei luate ca urmare a parcurgerii etapei de incadrare se primesc la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Mures prin posta: municipiul Targu Mures, str. Podeni, nr. 10. e-mail: office@apmms.anpm.ro sau fax: 265/314985, in termen de 10 zile calendaristice de la data publicarii anuntului.

Comuna Balauseri reprezentant al planului: Amenajamentul fondului forestier proprietate publica apartinand comunei Balauseri si propietate privata a persoanelor fizice: Kartmann F. Katharina, Chetan D. Sanefta si Muscalu D. Anca-Silvia, judetul Mures, constituit in UP I Comuna Balauseri, anunta publicul interesat ca in sedinta Comitetului Special Constituit ce a avut loc la APM Mures in data de 13.02.2024 s-a decis ca planul, nu poate avea efect semnificativ asupra speciilor si habitatelor de interes comunitar din aria naturala protejata ROSPA0028 -Dealurile Tarnavelor- Valea Nirajului, prin urmare nu este necesara efectuarea Raportului de mediu. Planul urmeaza sa fie supus adoptarii fara aviz de mediu. Documentatia care a stat la baza deciziei poate fi consultata la APM Mures. Observatiile justificate ale publicului pentru reconsiderarea deciziei luate ca urmare a parcurgerii etapei de incadrare se primesc la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Mures prin posta: municipiul Targu Mures, str. Podeni, nr.10. e-mail: office@apmms.anpm.ro sau fax:265314985, in termen de 10 zile calendaristice de la data publicarii anuntului.

Anunt 2 – Agentia Nationala pentru Protectia Mediului Constanta: Ocolul Silvic Dunarea de Jos, cu sediul in Cernavoda, strada Cuza Voda, nr. 12, titular al Planului/Programului amenajamentul silvic al Ocolului Silvic Dunarea de Jos pentru unitatile de productie UP I Decebal, UP II Uzunada, UP III Cernavoda, UP IV Mircea Voda, UP V Talasman, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii Avizului de Mediu pentru planul mentionat editia 2025 si declansarea etapei de incadrare.

In conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare SC AFINIT SCAN SRL cu sediul in sat Malu, comuna Barla nr. 17, judetul Arges, intentioneaza sa solicite la ABA ARGES VEDEA, Aviz de gospodarire a apelor pentru proiectul “Infiintare plantatie alun ecologic”, amplasata in Strada nr. 17, comuna Barla, sat Malu, judetul Arges. Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodarire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata. Persoanele care vor sa transmita observatii, sugestii, se pot adresa domnului Nitu Sorin, tel 0740044772.

Comuna Conop, jud. Arad, cu sediul in jud. Arad, Sat Conop, Str. Principala, nr. 4, titular al planului “Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publica apartinand Comunei Conop, judetul Arad – U.P. II Primaria Conop” cu amplasamentul in UAT Conop, UAT Ususau, jud. Arad, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul APM ARAD, strada Splaiul Muresului, FN, localitatea Arad, judetul Arad, de luni pana joi intre orele 09 – 16.00, vineri intre orele 09 -13.00. Observatii/ comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul APM ARAD, in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului.

Comuna Varadia de Mures, jud. Arad, cu sediul in jud. Arad, Sat Varadia de Mures, nr. 126, titular al planului “Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publica a Comunei Varadia de Mures, judetul Arad – U.P. III Primaria Varadia de Mures” cu amplasamentul in UAT Varadia de Mures, jud. Arad, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/ programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul APM ARAD, strada Splaiul Muresului, FN, localitatea Arad, judetul Arad, de luni pana joi intre orele 09 – 16.00, vineri intre orele 09 – 13.00. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul APM ARAD, in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului.

Notificare – Agentia Nationala pentru Protectia Mediului Constanta: Ocolul Silvic Dunarea de Jos, cu sediul in Cernavoda, strada Cuza Voda, nr. 12, titular al Planului/Programului amenajamentul silvic al Ocolului Silvic Dunarea de Jos pentru unitatile de productie UP I Decebal, UP II Uzunada, UP III Cernavoda. UP IV Mircea Voda, UP V Talasman, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii Avizului de Mediu pentru planul mentionat editia 2025 si declansarea etapei de incadrare.

Comuna Salciua, cu sediul in comuna Salciua, nr. 62, jud. Alba, titular al proiectului de plan “Amenajamentul fondului forestier proprietate publica apartinand comunei Salciua, judetul Alba- U.P. II Salciua”, cu amplasamentul in UAT Posaga, jud. Alba, anunta publicul interesat ca s-a elaborat si s-a depus la APM Alba prima versiune a planului mentionat in vederea solicitarii avizului de mediu. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului a planului propus pot fi consultate la sediul APM Alba ,str. Lalelelor nr. 7 B si la sediul titularului in zilele de luni -joi, intre orele 09 – 14.30, vineri 9-13. Observatiile publicului cu privire la prima versiune a planului propus si eventualele efecte ale acestuia asupra mediului se primesc zilnic la sediul APM Alba, in termen de 15 zile calendaristice de la data aparitiei prezentului anunt.

Composesoratul Sartas, cu sediul in oras Baia de Aries, str. Piata Baii, nr.1, judetul Alba, titular al proiectului de plan “Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privata apartinand Composesoratului Sartas, U.P. I Sartas, judetul Alba”, cu amplasamentul in UAT Baia de Aries, jud. Alba, anunta publicul interesat ca s-a elaborat si s-a depus la APM Alba prima versiune a planului mentionat in vederea solicitarii avizului de mediu. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului a planului propus pot fi consultate la sediul APM Alba ,str. Lalelelor nr. 7 B si la sediul titularului in zilele de luni – joi, intre orele 09 – 14.30, vineri 9 – 13. Observatiile publicului cu privire la prima versiune a planului propus si eventualele efecte ale acestuia asupra mediului se primesc zilnic la sediul APM Alba, in termen de 15 zile calendaristice de la data aparitiei prezentului anunt.

IMBRESCU Calin si IMBRESCU Iustina, cu domiciliul in comuna Dumbravita, str. Terra nr. 23, ap.1A judetul Timis, telefon 0741209831 intentioneaza sa solicite de la ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA BANAT avizul de gospodarire a apelor pentru “PUZ – EXTINDERE ZONA INDUSTRIE NEPOLUANTA, DEPOZITARE SI SERVICII – PARCELA 104600”, localitatea Sanandrei, FN, judetul Timis. Aceasta investitie este in etapa de proiectare. Aceasta solicitare de aviz este conforma cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare. Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodarire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata. Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului dupa data de 15.02.2024.

Societatea LAZYBUSH PROIECT TANCABESTI S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Str. Clopotarii Vechi, nr. 18, cam. 2, et. 3, sect. 1, anunta publicul intresat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului de Gospodarire a Apelor din partea Apele Romane pentru amplasamentul localizat pe terenul din comuna Snagov, sat Tancabesti, Jud. Ilfov, NC 113494. Aceasta investitie “Amenajare teren de golf si Construire 3 Anexe Parter (C1, C2 si C3) pentru servicii complementare activitatii sportive” presupune realizarea alimentarii cu apa si evacuarii apelor uzate in sistem propriu pe terenul situat la adresa mai sus mentionata. Aceasta solicitare de aviz este conforma cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare. Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea Avizului de Gospodarire a Apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata incepand cu data de 08.02.2024.

MARIN ANA, cu domiciliul in Mun. Bucuresti, Sect. 6, Aleea Zorelelor, Nr. 3, bl. 44, sc. A, et. 8, ap. 51, in calitate de proprietar al terenului situat in Jud. Ilfov, Com. Dragomiresti Vale, T49, 49/1, P195/132, 33, Nr. Cad. 53576 (nr. CF. 53576), titular al PUZ – CONSTRUIRE HALE DEPOZITARE PARTER, IMPREJMUIRE TEREN, BRANSAMENTE SI UTILITATI, AMENAJARE INCINTA, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului Oportunitate. Observatii/ comentariile si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Ernest Juvara, nr. 3-5, sector 6 (tel. 021/212.56.93), in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

VER INTERMED SRL, cu sediul in Jud. Ilfov, Com. Berceni, Bd. 1 Mai, nr. 65, Parter, T 7, P 22/05, Cam. 1 si 2; beneficiar alaturi de SC REAL ESTATE VER INVEST SRL, al planului PUZ – ANSAMBLU LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, P+1E+M, AMENAJARE CIRCULATII SI UTILITATI situat in Jud. Ilfov, Com. Vidra, T22, P316; cu Nr. Cad. 75124 (fost N.C. 61841), anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului FAVORABIL. Observatii/ comentariile si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in Mun. Bucuresti, str. Ernest Juvara, nr. 3-5, Sect. 6 (tel. 021/212.56.93), in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Comuna Salciua, cu sediul in comuna Salciua, nr. 62, jud. Alba, titular al proiectului de plan “Amenajamentul fondului forestier proprietate publica apartinand comunei Salciua, judetul Alba- U.P. II Salciua”, cu amplasamentul in UAT Posaga, jud. Alba, anunta publicul interesat ca s-a elaborat si s-a depus la APM Alba prima versiune a planului mentionat in vederea solicitarii avizului de mediu. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului a planului propus pot fi consultate la sediul APM Alba ,str. Lalelelor nr. 7 B si la sediul titularului in zilele de luni -joi, intre orele 09 – 14.30, vineri 9-13. Observatiile publicului cu privire la prima versiune a planului propus si eventualele efecte ale acestuia asupra mediului se primesc zilnic la sediul APM Alba, in termen de 15 zile calendaristice de la data aparitiei prezentului anunt.

Composesoratul Sartas, cu sediul in oras Baia de Aries, str. Piata Baii, nr.1, judetul Alba, titular al proiectului de plan “Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privata apartinand Composesoratului Sartas, U.P. I Sartas, judetul Alba”, cu amplasamentul in UAT Baia de Aries, jud. Alba, anunta publicul interesat ca s-a elaborat si s-a depus la APM Alba prima versiune a planului mentionat in vederea solicitarii avizului de mediu. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului a planului propus pot fi consultate la sediul APM Alba ,str. Lalelelor nr. 7 B si la sediul titularului in zilele de luni – joi, intre orele 09 – 14.30, vineri 9 – 13. Observatiile publicului cu privire la prima versiune a planului propus si eventualele efecte ale acestuia asupra mediului se primesc zilnic la sediul APM Alba, in termen de 15 zile calendaristice de la data aparitiei prezentului anunt.

Subscrisa SC AVANGARDE INVEST HOUSE SRL, cu sediul in Municipiul Bucuresti, Sector 6, Str. Drumul Valea Calmatuiului, nr. 7-21, in calitate de proprietar al terenului situat in judetul Ilfov, Comuna Tunari, T31 P147, 159, 160, 161 lot 1, Nr. Cad. 64133, titular al PUZ – CONSTRUIRE LOCUINTE COLECTIVE CU REGIM DE INALTIME S+P+3E, FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE INCINTA, UTILITATI; anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr. 1, sector 6, de luni pana joi intre orele 900-1100. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Ilfov (tel. 021/4301523) in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

PRIMARIA COMUNEI GLINA, beneficiar si initiator al PUZ – Implementare si delimitare zona centrala comuna Glina, interventii de reglementare, amenajare, configurare si reorganizare teritoriu, pentru terenurile ce compun zona de studiu – ZONA CENTRALA A SATULUI GLINA, COMUNA GLINA, cf. Planuri anexe, situat in judetul Ilfov, comuna Glina; anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr. 1, sector 6, de luni pana joi intre orele 900-1100. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Ilfov (tel. 0214301523) in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

MARINCU Fabrizio si MARINCU Nicolae anunta elaborarea primei versiuni pentru ” PLAN URBANISTIC ZONAL LOCUINTE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE” pentru terenul situat in judetul Timis, comuna Giroc, identificat prin CF nr. 407564 si declanseaza etapa de încadrare a planului pentru obtinerea avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a planului se poate face la SIREGON GRUP SRL, str. B.P. Hasdeu, nr. 21, Timisoara, zilnic intre orele 10-11. Transmiterea în scris a comentariilor si sugestiilor se poate realiza la APM Timisoara, str. Liviu Rebreanu nr. 18-18A, in termen de 15 zile calendaristice de la data prezentului anunt.

HANES Maria, HANES Petrisor Daniel, PETCU Alina,PETCU Petrica Calin, TOMA Viana Camelia, TOMA Ana Olivia si SOCODOL Ioan anunta elaborarea primei versiuni pentru ” PLAN URBANISTIC ZONAL LOCUINTE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE” pentru terenul situat in judetul Timis, comuna Giroc, identificat prin CF nr. 404144, 404523, 407246 SI 407607 si declanseaza etapa de incadrare a planului pentru obtinerea avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a planului se poate face la SIREGON GRUP SRL, str. B.P. Hasdeu, nr. 21, Timisoara, zilnic intre orele 10-11. Transmiterea in scris a comentariilor si sugestiilor se poate realiza la APM Timisoara, str. Liviu Rebreanu nr. 18- 18A, in termen de 15 zile calendaristice de la data prezentului anunt.

S.C Grom Business S.R.L., cu sediul in Mun. Bucuresti, sector 3, str Alexandru Moruzzi Voievod nr. 4A, lot 47, parter, titulara ai proiectului: “Construire ansamblu locuinte individuale, bransamente utilitati, imprejmuire” propus a fi amplasat in Orasul Magurele, Jud. Ilfov, T 112, P 438/1, nr. cadastral 58920, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul urbanistic zonal mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, de luni pana vineri intre orele 9.00 – 12.00. Observatii/ comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov, (tel:021/4301402, 0749.598.865), in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului.

PRIMARIA COMUNEI GLINA, beneficiar si initiator al PUZ – Implementare si delimitare zona centrala comuna Glina, interventii de reglementare, amenajare, configurare si reorganizare teritoriu, pentru terenurile ce compun zona de studiu – ZONA CENTRALA A SATULUI GLINA, COMUNA GLINA, cf. Planuri anexe, situat in judetul Ilfov, comuna Glina; anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr. 1, sector 6, de luni pana joi intre orele 900-1100. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Ilfov (tel. 0214301523) in termen de 18 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Subscrisa SC AVANGARDE INVEST HOUSE SRL, cu sediul in Municipiul Bucuresti, Sector 6, Str. Drumul Valea Calmatuiului, nr. 7-21, in calitate de proprietar al terenului situat in judetul Ilfov, Comuna Tunari, T31 P147, 159, 160, 161 lot 1, Nr. Cad. 64133, titular al PUZ – CONSTRUIRE LOCUINTE COLECTIVE CU REGIM DE INALTIME S+P+3E, FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE INCINTA, UTILITATI; anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr. 1, sector 6, de luni pana joi intre orele 900-1100. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Ilfov (tel. 021/4301523) in termen de 18 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Primaria Cetatea de Balta, comuna Cetatea de Balta, judetul Alba,titular al proiectului de plan” Amenajamentul fondului forestier proprietate publica a Comunei Cetatea de Balta si privata a Composesoratului Cetatea de Balta” cu amplasamentul in UAT Cetatea de Balta, judetul Alba anunta publicul interesat ca s-a elaborat si s-a depus la APM Alba prima versiune a planului mentionat in vederea solicitarii avizului de mediu. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului a planului propus pot fi consultate la sediul APM Alba, str. Lalelor nr. 7 B si la sediul titularului, in zilele de luni -joi, intre orele 08 – 16, vineri 8-14. Observatiile publicului cu privire la prima versiune a planului propus si eventualele efecte ale acestuia asupra mediului se primesc zilnic la sediul APM Alba, in termen de 15 zile calendaristice de la data aparitiei prezentului anunt.

ASOCIATIA – MANASTIREA ORTODOXA DE STIL VECHI ADORMIREA MAICII DOMNULUI, cu sediul in Mun. Bucuresti, Sect. 6, Str. Televiziunii, Nr. 13; beneficiar al planului PUZ – CONSTRUIRE CIMITIR SI CAPELA, IMPREJMUIRE TEREN, AMENAJARE CIRCULATII situat in Jud. Ilfov, Com. Vidra, T36, P698/56; cu Nr. Cad. 185, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului FAVORABIL. Observatii/ comentariile si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in Mun. Bucuresti, str. Ernest Juvara, nr. 3-5, Sect. 6 (tel. 021/212.56.93), in termen de 12 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

S.C Grom Business S.R.L., cu sediul in Mun. Bucuresti, sector 3, str Alexandru Moruzzi Voievod nr. 4A, lot 47, parter, titulara ai proiectului: “Construire ansamblu locuinte individuale, bransamente utilitati, imprejmuire” propus a fi amplasat in Orasul Magurele, Jud. Ilfov, T 112, P 438/1, nr. cadastral 58920, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul urbanistic zonal mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii nr.1, sector 6, de luni pana vineri intre orele 9.00 – 12.00. Observatii/ comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov, (tel:021/4301402, 0749.598.865) in termen de 18 zile de la data publicarii anuntului.

Composesoratul Cetatea de Balta, comuna Cetatea de Balta, judetul Alba, titular al proiectului de plan” Amenajamentul fondului forestier proprietate privata a Composesoratului Cetatea de Balta” cu amplasamentul in UAT Cetatea de Balta, judetul Alba anunta publicul interesat ca s-a elaborat si s-a depus la APM Alba prima versiune a planului mentionat in vederea solicitarii avizului de mediu. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului a planului propus pot fi consultate la sediul APM Alba, str. Lalelor nr. 7 B si la sediul titularului, in zilele de luni -joi, intre orele 08 – 16, vineri 8-14. Observatiile publicului cu privire la prima versiune a planului propus si eventualele efecte ale acestuia asupra mediului se primesc zilnic la sediul APM Alba, in termen de 15 zile calendaristice de la data aparitiei prezentului anunt.

Primaria Cetatea de Balta, comuna Cetatea de Balta, judetul Alba,titular al proiectului de plan” Amenajamentul fondului forestier proprietate publica a Comunei Cetatea de Balta si privata a Composesoratului Cetatea de Balta” cu amplasamentul in UAT Cetatea de Balta, judetul Alba anunta publicul interesat ca s-a elaborat si s-a depus la APM Alba prima versiune a planului mentionat in vederea solicitarii avizului de mediu. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului a planului propus pot fi consultate la sediul APM Alba, str. Lalelor nr. 7 B si la sediul titularului, in zilele de luni -joi, intre orele 08 – 16, vineri 8-14. Observatiile publicului cu privire la prima versiune a planului propus si eventualele efecte ale acestuia asupra mediului se primesc zilnic la sediul APM Alba, in termen de 15 zile calendaristice de la data aparitiei prezentului anunt.

ANUNT PUBLIC 1. Subsemnata, CHIRICUTA GABRIELA având domiciliul mun. Bucuresti, Sector 1 titular al Planului Urbanistic Zonal «INTRODUCERE IN INTRAVILAN, DEFINIRE ZONA MIXTA – SERVICII SI ACTIVITATI PRODUCTIVE/DEPOZITARE SI CONSTRUIRIE ANSAMBLU CLADIRI SERVICII/PRODUCTIE» situat în com. Dragalina, Drum Comunal DC 20, T 108, P 1, jud. Călărași anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu pentru planul menționat si declanșarea etapei de încadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Călărași, din municipiul Călărași, Șoseaua Chiciului, nr. 2, jud. Călărași, de luni pana joi intre orele 9:00 – 11:00. Observații/ comentarii si sugestii se primesc in scris la APM Călărași, in termen de 18 zile de la data publicării anunțului.

ANUNT PUBLIC NR. 2 – DAS IMOB CONSULTING SRL, avand sediul in Bucuresti, sector 2, Soseaua Pantelimon, nr. 255, camera 2, bloc 43, scara F, etaj 4, ap. 216, titular al planului/ programului “INTOCMIRE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII SI UTILITATI, RIDICARE TOPOGRAFICA” din comuna Vidra, sat Sintesti, tarla 1, parcela 3/4/4, lot 1, parcela 3/4/1, N.C. 65576 si N.C. 65561, in suprafata totala de 29.731 mp, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/ programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/ programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, de luni pana joi intre orele 9.00-13.00. Observatii/ comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov, (tel 021/4301523, 021/ 4301402, 0746248440) in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului.

ANUNT PUBLIC NR. 2 – Top Class Business SRL, avand sediul in Jud. Ilfov, Comuna Berceni, sat Berceni, Str. Valea Sterii, nr. 42, camera 1, titular al planului/ programului “OPERATIUNI NOTARIALE- ALIPIRE SI INTOCMIRE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII SI UTILITATI” din comuna Vidra, sat Vidra, tarla 22, N.C. 75515 Lot 1; T22, N.C 75522 Lot 2; T 22 N.C 75550 Lot 3; T 22 N.C. 75567 Lot 4; T 22 N.C. 75560 Lot 5; T 22 N.C. 76903 Lot 6, in suprafata totala de 48.686,00 mp, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/ programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/ programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, de luni pana joi intre orele 9.00-13.00. Observatii/ comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov, (tel 021/4301523, 021/ 4301402, 0746248440) in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului.

INFORMARE privind depunerea solicitarii de emitere a avizului de gospodarire a apelor. Aceasta informare este facuta de JIJIANU Manuela Corina si JIJIANU Daniel cu domiciliul in comuna Mosnita Noua, judetul Timis, telefon 0741209831, ce intentioneaza sa solicite de la ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA BANAT avizul de gospodarire a apelor pentru “PUZ – DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, DOTARI SI SERVICII PUBLICE – PARCELA 406550”, localitatea Mosnita Noua FN, judetul Timis. Aceasta investitie este in etapa de proiectare. Ca rezultat al activitatii vor rezulta permanent urmatoarele ape uzate: ape uzate menajere, ce se vor evacua in reteaua de canalizare a localitatii Mosnita Noua. Aceasta solicitare de aviz este conforma cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare. Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodarire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata. Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului dupa data de 29.01.2024.

ANUNT PUBLIC NR. 2. Unitatea Militară 02248 anunţă publicul interesat asupra elaborarii planului faza P.U.Z. ,,Hală Multifuncțională pentru Microproducție de Vaccinuri în Cazarma 3590 București’’, propus a fi amplasat în Bucuresti, sector 1, Șos. Gh-Ionescu Sisești nr.14 A.
Informaţiile privind planul propus pot fi consultate la sediul APM Bucuresti, din Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, în zilele de luni-vineri, între orele 9.00-12.00 şi la sediul titularului U.M.02248 din Str. Drumul Taberei nr. 7 H, sector 6, tel.021.318.53.67, fax. 021.319.81.57. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bucuresti și se vor transmite în termen de 15 zile calendaristice de la data prezentului anunt.

INFORMARE privind depunerea solicitarii de emitere a avizului de gospodarire a apelor. Aceasta informare este facuta de HANES Maria si HANES Petrisor Daniel, cu domiciliul in comuna Giroc, str. Timis nr. 12, judetul Timis, telefon 0741209831, ce intentioneaza sa solicite de la ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA BANAT avizul de gospodarire a apelor pentru “PUZ – ZONA SERVICII- PARCELA 417228”, localitatea Giroc FN, judetul Timis. Aceasta investitie este in etapa de proiectare. Ca rezultat al activitatii vor rezulta permanent urmatoarele ape uzate: ape uzate menajere, ce se vor evacua in reteaua de canalizare a localitatii Giroc. Aceasta solicitare de aviz este conforma cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare. Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodarire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata. Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului dupa data de 26.01.2024.

S.C. Bios & CO S.R.L., S.C. Omni S.R.L. si persoanele fizice Ploscariu Petru-Corneliu, Ploscariu Oana-Adriana, Ploscariu Cornelia, Cetean Daniela-Adriana, Secosan Marioara si Banu Hermina- Liliana titulari ai Planului “Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privata apartinand S.C. Bios & CO S.R.L., S.C. Omni S.R.L. si persoanelor fizice Ploscariu Petru-Corneliu, Ploscariu Oana-Adriana, Ploscariu Cornelia, Cetean Daniela-Adriana, Secosan Marioara si Banu Hermina- Liliana, organizat in U.P. I Jdioara PFJ, cu amplasamentul pe raza U.A.T. Nadrag si Criciova – judetul Timis, anunta publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a planului la APM Timis in vederea obtinerii avizului de mediu. Informatiile privind varianta de plan pot fi consultate la sediul APM Timis, Bulevardul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, Timisoara, judetul Timis, si la sediul O.S. Ana Lugojana in Lugoj, Strada Salcamului, nr. 2bis, zilnic, de luni pana vineri, orele 8.00-16.30. Observatiile publicului se primesc zilnic, in scris, la sediul APM Timis in termen de 15 zile calendaristice de la data aparitiei anuntului.

EMURLA ALPER, titular al notificarii privind: ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL – STABILIRE REGLEMENTARI URBANISTICE SI MODIFICAREA ACTIVITATILOR PERMISE, INTRAVILAN PARCELA A192/18, pentru imobilul – teren si/sau constructii situat in judetul Constanta, com. Tuzla, intravilan, parcela A192/18, anunta publicul interesat ca, in urma parcurgerii etapei de incadrare din sedinta CSC din data de 05.01.2024, s-a luat decizia supunerii procedurii de adoptare fara aviz de mediu. Publicul poate formula comentarii privind decizia etapei de incadrare pe care le va transmite in scris Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta, str. Unirii nr.23, tel/ fax 0241/ 546696, in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Subscrisii Baicu Giorgica si Baicu Beatrice-Alina, proprietari asupra terenului amplasat in judetul Ilfov, comuna Berceni, sat Berceni, Tarla 3, Parcela 11/103 cu Nr.cad. 50161, teren in suprafata totala de 7500mp din acte, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului Favorabil, pentru documentatia PUZ “ANSAMBLU LOCUINTE P+1+M, FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII SI UTILITATI”. Documentatia a fost depusa pentru consultare pe data de 26.01.2024 la Consiliul Judetean Ilfov. Observatii/ comentarii se primesc in scris la Directia de Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Judetean Ilfov, Strada Ernest Juvara nr. 3-5, sector 6, (tel 021 212.56.93) si pe mail la adresa urbanism@cjilfov.ro in termen de 15 zile de la publicarea prezentului anunt.

Subscrisii Ion Ion, Ion Petre Iulian, Ion Nicolae, proprietari ai terenului amplasat in judetul Ilfov, comuna Berceni, sat Berceni, Tarla 12, Parcela 32/1/1/16 cu Nr.cad. 58877, teren in suprafata totala de 9940mp, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului Favorabil, pentru documentatia PUZ ” CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE SI FUNCTIUNI COPLEMENTARE (P+1+M) AMENAJARE CIRCULATII SI UTILITATI, RIDICARE TOPOGRAFICA”. Documentatia a fost depusa pentru consultare pe data de 26.01.2024 la Consiliul Judetean Ilfov. Observatii/comentarii se primesc in scris la Directia de Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Judetean Ilfov, Strada Ernest Juvara nr. 3- 5, sector 6, (tel 021 212.56.93) si pe mail la adresa urbanism@cjilfov.ro in termen de 15 zile de la publicarea prezentului anunt.

TOP CLASS BUSINESS SRL, avand sediul in comuna Berceni, str. Valea Sterii, nr. 42, camera 1, Jud. Ilfov, titular al planului/ programului “PUZ” OPERATIUNI NOTARIALE- ALIPIRE, RIDICARE TOPOGRAFICA SI INTOCMIRE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE SI FUNCTIUNI COPLEMENTARE AMENAJARE CIRCULATII SI UTILITATI” din comuna Vidra, sat Vidra, tarla 25, N.C. 82559, Lot 1; T 25, N.C. 76181 Lot 2; T25 N.C. 82563 Lot 3; T 25 N.C. 82568 Lot 4; T 25 N.C. 76208 Lot 5; T 29 N.C. 76373 Lot 6; T 25, P 357/101 N.C. 82403 Lot 7, in suprafata totala de 186.695 mp, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/ programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/ programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, de luni pana joi intre orele 9.00-13.00. Observatii/ comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov, (tel 021/ 4301523, 021/ 4301402, 0746248440) in termen de 18 zile de la data publicarii anuntului.

DAS IMOB CONSULTING SRL, avand sediul in Bucuresti, sector 2, Soseaua Pantelimon, nr. 255, camera 2, bloc 43, scara F, etaj 4, ap. 216, titular al planului/ programului “INTOCMIRE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII SI UTILITATI, RIDICARE TOPOGRAFICA” din comuna Vidra, sat Sintesti, tarla 1, parcela 3/4/4, lot 1, parcela 3/4/1, N.C. 65576 si N.C. 65561, in suprafata totala de 29.731 mp, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/ programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/ programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, de luni pana joi intre orele 9.00- 13.00. Observatii/ comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov, (tel 021/ 4301523, 021/ 4301402, 0746248440) in termen de 18 zile de la data publicarii anuntului. publicarea prezentului anunt.

SC REAL ESTATE VER INVEST SRL, cu sediul in Com. Berceni, Bd. 1 Mai, Nr. 65, Parter, Cam. 3, Jud. Ilfov, in calitate de proprietar al terenului situat in Jud. Ilfov, Com. Vidra, T1, P3/5/6, Nr. Cad. 65590, titular al PUZ – ANSAMBLU LOCUINTE INDIVIDUALE, FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, P+1E+M, AMENAJARE CIRCULATII, UILITATI SI RIDICARE TOPOGRAFICA; anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr. 1, sector 6, de luni pana joi intre orele 900-1100. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Ilfov (tel. 021/4301523) in termen de 18 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

ANUNT PUBLIC NR. 1. Unitatea Militară 02248 anunţă publicul interesat asupra elaborarii planului faza P.U.Z. ,,Hală Multifuncțională pentru Microproducție de Vaccinuri în Cazarma 3590 București’’, propus a fi amplasat în Bucuresti, sector 1, Șos. Gh-Ionescu Sisești nr.14 A. Informaţiile privind planul propus pot fi consultate la sediul APM Bucuresti, din Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, în zilele de luni-vineri, între orele 9.00-12.00 şi la sediul titularului U.M.02248 din Str. Drumul Taberei nr. 7 H, sector 6, tel.021.318.53.67, fax. 021.319.81.57. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bucuresti și se vor transmite în termen de 18 zile calendaristice de la data prezentului anunt.

GOGORINA MIRCEA, cu domiciliul in Com. Berceni, Bld. 1 Mai, Nr. 300A, Jud. Ilfov, in calitate de proprietar alaturi de GOGORINA FLORENTINA CAMELIA, MANEA IONUT STELIAN, MITRAN TUDOR, MACHT CLAUDIA SIMONE, STEFANESCU ELENA al terenurilor situate in Jud. Ilfov, Com. Vidra, T6, P38/37,38,39, Nr. Cad. 67489,67509,67502,67498, titular al PUZ – CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE INDIVIDUALE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, P+1E+M, AMENAJARE CIRCULATII SI UILITATI, RIDICARE TOPOGRAFICA anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului Oportunitate. Observatii si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Ernest Juvara, nr. 3-5, sector 6 (tel. 0212125693), in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

COMUNA LASLEA, cu sediul in loc. LASLEA, str. Principala, nr. 33, judetul Sibiu, telefon 0269/516102, email: primarialaslea@yahoo.com reprezentata legal de dl. Onea Ioan, titular al planului/programului Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publica apartinand Comunei Laslea – U.P. I Laslea, jud. Sibiu, propus a fi amplasat in UAT. Laslea, jud. Sibiu, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Sibiu din Mun. Sibiu, str. Hipodromului, nr. 2 A, de luni pana joi intre orele 800 – 1630 ,vineri intre orele 800 – 1400 .Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul APM Sibiu, in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului.

BUCUR MARIAN, cu domiciliul in Mun. Bucuresti, Sect. 4, Str. Ghemului, Nr. 34, in calitate de proprietar al terenului situat in Jud. Ilfov, Com. Vidra, T1, P3/3/6, Nr. Cad. 65804, titular al PUZ – CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE INDIVIDUALE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, P+1E+M, AMENAJARE CIRCULATII SI UILITATI, RIDICARE TOPOGRAFICA anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului Oportunitate. Observatii si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Ernest Juvara, nr. 3-5, sector 6 (tel. 0212125693), in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

SC ZAMIN ROMANIA SRL, cu sediul in municipiul Timisoara, Piata Victoriei, nr. 7, sc. D, et.6, ap.21, jud. Timis, anunta elaborarea versiunii actualizate a planului/programului: ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL – “DEZVOLTARE ZONA DE LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE” in loc. Giarmata Vii, comuna Ghiroda, jud. Timis si declansarea etapei de incadrare pentru obtinerea avizului de mediu. Consultarea versiunii actualizate a planului/ programului se poate realiza la adresa: str. Anton Pann nr.1 Timisoara, et. 2, ap.5, zilnic intre orele 09.00-16.00. Comentariile si sugestiile se vor transmite in scris la sediul APM Timis, str. B-dul Liviu Rebreanu Nr. 18-18A, in termen de 15 zile calendaristice de la data prezentului anunt.

SC REAL ESTATE VER INVEST SRL, cu sediul in Com. Berceni, Bd. 1 Mai, Nr. 65, Parter, Cam. 3, Jud. Ilfov, in calitate de proprietar al terenului situat in Jud. Ilfov, Com. Vidra, T1, P3/5/6, Nr. Cad. 65590, titular al PUZ – ANSAMBLU LOCUINTE INDIVIDUALE, FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, P+1E+M, AMENAJARE CIRCULATII, UILITATI SI RIDICARE TOPOGRAFICA; anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr. 1, sector 6, de luni pana joi intre orele 900-1100. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Ilfov (tel. 021/4301523) in termen de 18 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

CERNA ALEXANDRU ADRIAN si CERNA VIOLETA FLORIANA cu domiciliul in LUGOJ, jud. Timis, titulari ai planului “PUZ-DEZVOLTARE REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE SI SERVICII”, CF 408415 Lugoj, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul APM Timis cu sediul in Bd. Rebreanu, nr. 18-18A, Timisoara,intre orele 09-13. Observatii/ comentarii se primesc in scris la sediul APM Timis in termen de 18 zile lucratoare de la data publicarii anuntului.

Composesoratul de padure FILEANCA, cu sediu in localitatea Filea, com. Deda, str. Principala, Nr. 18, judetul Mures, telefon 0766/695741, email. cembraforest@yahoo.com, reprezentata legal de dl. Ionel Bandila, titular al planului/programului Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privata apartinand Composesoratului de padure FILEANCA, administrat de O.S. Rastolita UP VII FILEANCA, propus a fi amplasat in UAT Deda, jud. Mures, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Mures din Mun. Targu Mures, str. Podeni, nr. 10, jud. Mures, de luni pana joi intre orele 800 – 1630 ,vineri intre orele 800 – 1400 .Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul APM Mures, in termen de 18 zile de la data publicarii anuntului.

Composesoratul Borcutcu sediul social în Borcut, nr.19, jud. Maramures, titular al proiectului de plan „Amenajamentul fondului forestier proprietate privata  apartinând Composesoratului Borcut, jud. Maramures, U.P. XVI Composesoratul Borcut” propus a fi implementat pe  teritoriul administrativ al orasului Târgu Lapus,  anunta publicul interesat ca s-a elaborat si s-a depus la APM Maramures prima versiune a planului mentionat in vederea solicitarii avizului de mediu. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului a planului propus pot fi consultate la sediul APM Maramures din Baia Mare, str. Iza nr. 1A, jud. Maramures si la sediul titularului, în zilele de luni – joi între orele 08:00- 16:00 si vineri între  orele  08:00 – 14:00.Observatiile  publicului cu privire la prima versiune a planului propus si eventualele efecte ale acestuia asupra mediului se primesc zilnic la sediul APMMaramures, în termen de 15 zile calendaristice  de la data aparitiei prezentului anunt.

SC PHOENICIA EXPRESS SRL si SC TRIUMF CONSTRUCT SA, avand sediul in Bucuresti, Sector 1, Soseaua Odaii, nr.441-443, parter, cam.1, titular al proiectului “CONSTRUIRE SAT COMERCIAL, AMENAJARE ZONE VERZI, ALEI PIETONALE, PARCARI” situat in Judetul Ilfov, Sat Tancabesti, Comuna Snagov, Tarla 205, Parcela 719, 719/3, 719/8, 719/42, 719/43, nr. cad. 113135 , nr.cad.104797, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului de Oportunitate al C.J.Ilfov. Documentatia poate fi consultata pe site-ul Consiliului Judetean Ilfov. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism din cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in Municipiul Bucuresti, str. Ernest Juvara, nr.3-5, sector 6, tel. 021.212.56.93, de luni pana vineri, intre orele 9:00- 14:00, incepand cu data de 25.01.2024.

COMUNA MOGOSOAIA, avand sediul in Comuna Mogosoaia, Sat Mogosoaia, Sos. Bucuresti-Targoviste, nr. 138, Judetul Ilfov, titular al proiectului “INTOCMIRE P.U.Z. IN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI BAZE SPORTIVE, ZONA DE AGREMENT SI SERVICII” in Judetul Ilfov, Comuna Mogosoaia, Tarla 35, Parcela 2,262/1, Nr. Cad. 60441, Nr. Cad. 60451, Nr. Cad. 60459, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului Tehnic Consultativ al C.J.Ilfov. Documentatia putand fi consultata pe site-ul Consiliului Judetean Ilfov. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism din cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in Municipiul Bucuresti, str. Ernest Juvara, nr.3-5, sector 6, tel. 021.212.56.93, de luni pana vineri, intre orele 9:00- 14:00, incepand cu data de 25.01.2024.

Societatea LAZYBUSH PROIECT TANCABESTI S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Str. Clopotarii Vechi, nr. 18, cam. 2, et. 3, sect. 1, anunta publicul intresat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului de Gospodarire a Apelor din partea Apele Romane pentru amplasamentul localizat pe terenul din comuna Snagov, sat Tancabesti, Jud. Ilfov, NC 113494. Aceasta investitie “Constructie Parter C1 pentru servicii complementare activitatii sportive si Constructie Parter C2 pentru alimentatie publica – Club House” presupune realizarea alimentarii cu apa si evacuarii apelor uzate in sistem propriu pe terenul situat la adresa mai sus mentionata. Aceasta solicitare de aviz este conforma cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare. Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea Avizului de Gospodarire a Apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata incepand cu data de 17.01.2024.

TARLEA HORATIU RAZVAN si TARLEA BOGDAN anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru ELABORARE PUZ – “PARCELARE SI REGLEMENTARE TERENURI PENTRU LOCUITNE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE” in sat Livada de Bihor, comuna Nojorid, jud. Bihor nr. Cad 55798 si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul ANPM BIHOR, B-dul Dacia, Nr. 25A, Oradea, Jud. Bihor, de luni pana joi intre orele 09 – 16.00, vineri intre orele 09 – 13.00. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul APM BIHOR, in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului

S.C. GEP HOUSE ROMCONSTRUCT S.R.L., cu sediul in Mun. Bucuresti, Sect. 1, str. Caineni, nr. 20, Parter, Cam.1; beneficiari alaturi de TRUICA CRISTIAN, PETRE OLGA, CALANELUACASA SRL, ai planului PUZ – “ANSAMBLU DE LOCUINTE INDIVIDUALE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, P+1+M, AMENAJARE CIRCULATII SI UTILITATI” situat in jud. Ilfov, Com. Gradistea, T12/3, P18 cu Nr. Cad: 52651; anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr. 1 (in spatele benzinariei Lukoil), sector 6, de luni pana joi intre orele 900-1100. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Ilfov (tel. 021/4301523) in termen de 18 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

INFORMARE Aceasta informare este efectuata de: SC CASITO TRANSIMPEX SRL, cu sediul in Bucuresti, sector 2, str. C.A. Rosetti nr. 40, cam. 2, telefon 0723 505 085, ce intentioneaza sa solicite de la Administratia Bazinala de Apa Banat, Aviz de gospodarire a apelor pentru realizarea lucrarilor: ” EXTRAGERE AGREGATE MINERALE DIN ZONA U.A.T. LUGOJ, IN PERIMETRUL ALBIEI MINORE A RAULUI TIMIS,”, amplasament: raul Timis, mun. Lugoj-extravilan, nr. CF 415120, jud. Timis. Aceasta investitie este noua. Ca rezultat al procesului de productie nu vor rezulta ape uzate. Aceasta solicitare de aviz este conforma cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare. Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privirela solicitarea avizului de gospodarire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata sau la tel. 0723 505 085. Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului la tel. 0723 505 085. persoana de contact: Toma Cornelius-Silvan dupa data de 19.01.2024.

INFORMARE PUBLICA In conformitate cu prevederile Legii Apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, TITULARUL, SC AIMS CORP SRL – CUI 18165273. prin QUANTUM VECTOR SRL, Bucuresti, Str. Alba, nr.1 bis, Ap.1., intentioneaza sa solicite de la AN “Apele Romane” – Directia Apelor Arges – Vedea, aviz de gospodarire a apelor pentru realizarea lucrarilor : “”PUZ – SCHIMBARE FUNCTIUNE TEREN DIN ZONA DE LOCUINTE SI ZONA MIXTA(LOCUINTE SI SERVICII) IN ZONA LOGISTICA, INDUSTRIAL NEPOLUANTA, BIROURI SI LOCUINTE cu o suprafata de 436600MP situat in intravilanul Comunei Joita – Jud. Giurgiu , T45, 46, 47, 52, 53, P266, 273, 275, 311, 312, NC 31272, CF 31272 Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodarire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata. In cadrul investitiei vor rezulta ape uzate menajere, care vor fi evacuate intr-un bazin etans vidanjabil. Aceasta investitie este noua. Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului, sau la SC MINERAL & AQUA STUDPRODCOM SRL Bucuresti, mineralaqua@gmail.com, tel. 0722708486, Constantin Doina-Georgeta , dupa data de 12.01.2024.

COMUNA MIHAILENI, cu sediul in loc. MIHAILENI, str. Principala, nr. 165, judetul Sibiu telefon 0269/254522, email: primariamihailenisb@yahoo.com reprezentata legal de dl. Ioan Schiau, titular al planului/ programului Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publica apartinand Comunei Mihaileni – U.P. I Mihaileni, jud. Sibiu, propus a fi amplasat in UAT Mihaileni, jud. Sibiu, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/ programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Sibiu din Mun. Sibiu, str. Hipodromului, nr. 2 A, de luni pana joi intre orele 800 – 1630 ,vineri intre orele 800 – 1400 .Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul APM Sibiu, in termen de 18 zile de la data publicarii anuntului.

Asociatia Obstea Ciocadia cu sediul social in Bengesti- Ciocadia, nr. 171, jud. Gorj, titular al proiectului de plan “Amenajamentul fondului forestier proprietate privata apartinand asociatiei OBSTEA CIOCADIA, din judetul Alba” propus a fi implementat pe raza UAT Sugag din jud. Alba si UAT Voineasa judetul Valcea, anunta publicul interesat ca s-a elaborat si s-a depus la APM Alba prima versiune a planului mentionat in vederea solicitarii avizului de mediu. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului a planului propus pot fi consultate la sediul APM Alba, str. Lalelor nr. 7 B si la sediul titularului, in zilele de luni – joi intre orele 09- 14:30 si vineri intre orele 09:00- 13:00. Observatiile publicului cu privire la prima versiune a planului propus si eventualele efecte ale acestuia asupra mediului se primesc zilnic la sediul APM Alba, in termen de 15 zile calendaristice de la data aparitiei prezentului anunt.

SANCIRA Vlad- Ionel cu domiciliul in loc. Giarmata Vii, str. Teilor, nr. 43, com. Ghiroda, jud. Timis, ce intentioneaza sa obtina de la ABA BANAT, aviz de gospodarire a apelor pentru obiectivul de investitie P.U.Z. – DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA – LOCUINTE INDIVIDUALE SI FUNCTIUNI Com. Ghiroda, sat Giarmata Vii, Aleea Uberland, jud. Timis, C.F. nr. 411606 si 411607 Ghiroda. Aceasta solicitare de aviz este in conformitate cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996, cu completarile si modificarile ulterioare. Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare referitoare la solicitarea avizului de gospodarire a apelor, pot contacta solicitantul la adresa indicata. Persoanele care doresc sa transmita sugestii/observatii se pot adresa solicitantului dupa data de 19.01.2024.

SANCIRA Vlad- Ionel cu domiciliul in loc. Giarmata Vii, str. Teilor, nr. 43, com. Ghiroda, jud. Timis, ce intentioneaza sa obtina de la ABA BANAT, aviz de gospodarire a apelor pentru obiectivul de investitie P.U.Z. – DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA – LOCUINTE INDIVIDUALE SI FUNCTIUNI Com. Ghiroda, sat Giarmata Vii, Aleea Uberland, jud. Timis, C.F. nr. 411606 si 411607 Ghiroda. Aceasta solicitare de aviz este in conformitate cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996, cu completarile si modificarile ulterioare. Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare referitoare la solicitarea avizului de gospodarire a apelor, pot contacta solicitantul la adresa indicata. Persoanele care doresc sa transmita sugestii/observatii se pot adresa solicitantului dupa data de 19.01.2024.

Subscrisa, ALESSANDRIA MILANO BUSINESS SRL, cu sediul in Mun. Bucuresti, Str. Olari, nr.7A, birou 40, et.2, sect.2; al planului INTOCMIRE PUZ – CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE P+2E, AMENAJARE CIRCULATII, UTILITATI, RIDICARE TOPOGRAFICA, situat in jud. Ilfov, com. Branesti, tarla 62, parcela 220, nr.cad. 59093; anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului de Oportunitate. Observatii/ comentariile si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Primariei Comunei Branesti, cu sediul in Com. Branesti, Str. I. C. Bratianu, Nr. 69, Judetul Ilfov, (tel. 021/350.12.58 sau 021/315.09.83), in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

SUD OIL SRL, Purcea Florin şi Purcea Stefania Liliana, titularii planului “Amenajamentul fondului forestier proprietate privată – UP I Melineşti”, judeţul Dolj, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării obţinerii Avizului de mediu pentru planul menţionat şi declanşarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul APM Dolj, str. Petru Rareş, nr. 1, luni pană vineri, orele 8 -14. Observaţiile publicului se primesc la APM Dolj, in termen de 15 zile de la publicarea anunţului.

ANGHEL Eva cu domiciliul in Timisoara, Cal. Circumvalatiunii, nr. 67, sc.A, et. 7, ap. 29 , jud. Timis, ce intentioneaza sa obtina de la ABA BANAT, aviz de gospodarire a apelor pentru obiectivul de investitie P.U.Z. – ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE Com. Sacalaz, C.F. nr. 416648 Sacalaz, jud. Timis,. Aceasta solicitare de aviz este in conformitate cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996, cu completarile si modificarile ulterioare. Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare referitoare la solicitarea avizului de gospodarire a apelor, pot contacta solicitantul la adresa indicata. Persoanele care doresc sa transmita sugestii/observatii se pot adresa solicitantului dupa data de 19.01.2024.

Subsemnata SIDO UNION PROPERTIES, având sediul in Str. Merișori, nr. 18, corp C11, localitatea Buftea, județul Ilfov, titular al planului/programului „PUZ – LOTIZARE ȘI CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINȚE P+2E” amplasat în localitatea Buftea, județ Ilfov, Tarlaua 38, Parcela 351, număr cadastral 65316, carte funciara 65316, anunță publicul interesat asupra parcurgerii etapei de incadrare in cadrul sedintei Comitetului Special Constituit din data de 10.01.2023, urmând ca planul/programul propus sa fie supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu. Observații/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov Aleea Lacul Morii nr 1, Sector 6 București, (tel 021.430.14.02, 0749.59.88.65), in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

VELCIOV MIRCEA- PETRU RADU, VELCIOV HORTENSIA- ELISABETA, MASZNICZA FANICA, DOBREAN ROXANA-LAURA si DOBREAN ALIN- GEORGEL, ce intentioneaza sa obtina de la ABA BANAT, aviz de gospodarire a apelor pentru P.U.Z. alipire si dezlipire parcele, construire locuinte colective si locuinte individuale , propus in Municipiul Lugoj, str. Timisoarii, nr. FN, CF 415054, 402189, 411669, 412525, 402190, jud. Timis Aceasta investitie este noua. Ca rezultat al activitatii, vor rezulta permanent urmatoarele tipuri de ape : ape menajere, ce se vor descarca in reteaua de canalizare. Aceasta solicitare de aviz este in conformitate cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996, cu completarile si modificarile ulterioare. Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare referitoare la solicitarea avizului de gospodarire a apelor, pot contacta solicitantul la adresa indicata.Persoanele care doresc sa transmita sugestii/ observatii se pot adresa solicitantului dupa data de 09.01.2024.

S.C. ALKA TRADING CO S.R.L., avand sediul in Soseaua Straulesti, nr. 76- 86, sector 1, Bucuresti, titular al planului/ programului Construire Fundatii Silozuri, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/ programului poate fi consultata la sediul ACPM* cu sediul in Str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 306, Ploiesti de luni pana vineri intre orele 9.00- 13.00 . Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul ACPM*, in termen de 18 zile lucratoare de la data publicarii anuntului. *ACPM- autoritatea competenta pentru protectia mediului.

Anunt public. Ocolul Silvic Valea Arieşului, cu sediul în Câmpeni, str. Horea nr. 4, jud. Alba, titular al proiectului de plan ,,Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publică a statului administrat de Ocolul Silvic Valea Arieşului – UP I Arieşul Mare, UP II Bistra, UP III Ariesul Mic, UP IV Baia de Arieş, UP V Geamăna” cu amplasamentul în UAT Bistra, Câmpeni, Albac, Baia de Arieş, Sălciua, Lupşa, Poşaga, Ocoliş, Sohodol, Horea, Scărişoara, Vadu Moţilor, Avram Iancu, Vidra (jud. Alba), Criştioru de Jos (jud. Bihor), anunta publicul interesat ca s-a elaborat si s-a depus la APM Alba prima versiune a planului mentionat in vederea solicitarii avizului de mediu. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului a planului propus pot fi consultate la sediul APM Alba, str. Lalelor nr. 7 B si la sediul titularului, in zilele de luni –joi, intre orele 08 – 16, vineri 8-14. Observatiile publicului cu privire la prima versiune a planului propus si eventualele efecte ale acestuia asupra mediului se primesc zilnic la sediul APM Alba, in termen de 15 zile calendaristice de la data aparitiei prezentului anunt.

Anunt public. Ocolul Silvic Valea Arieşului, cu sediul în Câmpeni, str. Horea nr. 4, jud. Alba, titular al proiectului de plan ,,Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publică a statului administrat de Ocolul Silvic Valea Arieşului – UP I Arieşul Mare, UP II Bistra, UP III Ariesul Mic, UP IV Baia de Arieş, UP V Geamăna” cu amplasamentul în UAT Bistra, Câmpeni, Albac, Baia de Arieş, Sălciua, Lupşa, Poşaga, Ocoliş, Sohodol, Horea, Scărişoara, Vadu Moţilor, Avram Iancu, Vidra (jud. Alba), Criştioru de Jos (jud. Bihor), anunta publicul interesat ca s-a elaborat si s-a depus la APM Alba prima versiune a planului mentionat in vederea solicitarii avizului de mediu. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului a planului propus pot fi consultate la sediul APM Alba, str. Lalelor nr. 7 B si la sediul titularului, in zilele de luni –joi, intre orele 08 – 16, vineri 8-14. Observatiile publicului cu privire la prima versiune a planului propus si eventualele efecte ale acestuia asupra mediului se primesc zilnic la sediul APM Alba, in termen de 15 zile calendaristice de la data aparitiei prezentului anunt.

S.C. ALKA TRADING CO S.R.L., avand sediul in Soseaua Straulesti, nr. 76- 86, sector 1, Bucuresti, titular al planului/ programului Construire Fundatii Silozuri, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/ programului poate fi consultata la sediul ACPM* cu sediul in Str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 306, Ploiesti de luni pana vineri intre orele 9.00- 13.00 . Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul ACPM*, in termen de 18 zile lucratoare de la data publicarii anuntului. *ACPM- autoritatea competenta pentru protectia mediului.

Anunț Nr. 2 – Ocolul Silvic Murfatlar cu sediul in Orasul Murfatlar, Calea Dobrogei nr. 18 , titularul planului “Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publica a statului administrat de Ocolul Silvic Murfatlar”– U.P. I Dumbraveni, U.P. II Negru Voda, U.P. III Hagieni,U.P. IV Cobadin, UP V Murfatlar, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului de mediu pentru planul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/ programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta, str. Unirii, nr. 23, Jud. Constanța, de luni pana joi intre orele 09.00 – 13.00 si vineri intre orele 09.00 -11.00. Observatii/ comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Constanta, in termen de 20 zile de la data publicarii anuntului.

ANTICARIAT NUMARUL 1 S.R.L. si SOARELUI IMOBILIARE S.R.L.. proprietari al terenului situat in Oraș Măgurele, jud. Ilfov T45/1, P6, nr. cadastral 55227, in suprafata de 16799mp, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului Favorabil pentru documentatia PUZ locuințe colective cu spatii comerciale la parter, locuințe individuale, anexe si utilități. Documentatia a fost depusa pentru consultare la Consiliul Judetean Ilfov la data 21.12.2023. Observatii/ comentarii se primesc in scris la Directia de Urbanism din cadrul Consiliului Judetean Ilfov, strada Ernest Juvara nr. 3-5, sector 6 (tel. 021/2125693), in termen de 15 zile de la publicarea prezentului anunt

Composesoratul Turia de Jos, cu sediul in Com. Turia, Str. Principala, nr. 835, judetul Covasna, titular al planului/programului “Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privata apartinand Composesoratului Turia de Jos, U.P. I Turia de Jos-Karatna ” propus a fi amplasat pe raza UAT Turia, judetul Covasna, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Covasna din mun. Sfantu Gheorghe, Bd. General Grigore Balan, nr. 10, de luni pana vineri intre orele 9:00 – 13:00. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Covasna, in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului.

NORTH DEVELOPMENT TEAM 2016 SRL; GE&CO IMOBILIARE SRL titular al PUZ – ” CONSTRUIRE SPATII COMERCIALE SI DEPOZITARE, AMENAJARE INCINTA, ACCESE SI UTILITATI”, in Judet Ilfov, Comuna Mogosoaia, str. Sos. Bucuresti-Targoviste, nr. Cad. 67601, 67716, 67717, 67745, 60213, 60237, Carte Funciara 67601, 67716, 67717, 67745, 60213, 60237, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr. 1(in spatele benzinariei Lukoil), sector 6, de luni pana joi intre orele 9:00-11:00. Observatii si sugesti se primesc in scris la sediul A.P.M.ILFOV in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului.

ANUNŢ PUBLIC. Primăria municipiului Galați, titular al planului “Obținere autorizație de construire pentru modernizare parc şi amenajare parcare subterană – zonă Spitalul de Copii”, cu amplasamentul în bulevardul Siderurgiștilor, anunţă publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a planului la APM Galaţi, în vederea obţinerii avizului de mediu. Informaţiile privind varianta de plan pot fi consultate la sediul APM Galaţi, str. Regiment 11 Siret nr. 2 zilnic, de luni până vineri şi la sediul titularului, primăriei municipiului Galați, Strada Domnească, nr. 54. Observaţiile publicului se primesc zilnic în scris la sediul APM Galaţi în termen de 18 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.

ANTICARIAT NUMARUL 1 S.R.L. si SOARELUI IMOBILIARE S.R.L.. proprietari al terenului situat in Oraș Măgurele, jud. Ilfov T45/1, P6, nr. cadastral 55227, in suprafata de 16799mp, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului Favorabil pentru documentatia PUZ locuințe colective cu spatii comerciale la parter, locuințe individuale, anexe si utilități. Documentatia a fost depusa pentru consultare la Consiliul Judetean Ilfov la data 21.12.2023. Observatii/ comentarii se primesc in scris la Directia de Urbanism din cadrul Consiliului Judetean Ilfov, strada Ernest Juvara nr. 3-5, sector 6 (tel. 021/2125693), in termen de 15 zile de la publicarea prezentului anunt

Composesoratul Dud, titular al planului Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privata apartinand Composesoratului Dud, U.P. VII Padurea Composesorala Dud, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul APM ARAD, strada Splaiul Muresului, FN, localitatea Arad, judetul Arad, de luni pana joi intre orele 09 – 16.00, vineri intre orele 09 – 13.00. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul APM Arad, in termen de 15 zile de la data privatarii anuntului.

Comuna Metes, cu sediul in Comuna Metes, Localitatea Metes, Str. Principala, Nr. 43, judetul Alba, titular al planului/ programului “Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publica si privata a comunei Metes si Scoala Generala Poiana Ampoiului, U.P. I METES ” propus a fi amplasat pe raza UAT Metes, judetul Alba, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Alba din mun. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7B, de luni pana vineri intre orele 9:00 – 13:00 . Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Alba, in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului.

Composesoratul Fostilor Urbarialisti Araneag, titular al planului Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privata apartinand Composesoratului Fostilor Urbarialisti Araneag, U.P. IX Padurea Composesorala Araneag, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul APM ARAD, strada Splaiul Muresului, FN, localitatea Arad, judetul Arad, de luni pana joi intre orele 09 – 16.00, vineri intre orele 09 – 13.00. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul APM Arad, in termen de 15 zile de la data privatarii anuntului.

Ocolul Silvic Dunarea de Jos cu sediul in Cernavoda, Strada Cuza Voda, nr. 12, titulara a planului “Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publica a statului administrat de Ocolul Silvic Dunarea de Jos”– U.P. I Decebal , U.P. II Uzunada, U.P. III Cernavoda, U.P. IV Mircea Voda, UP V Talasman anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului de mediu pentru planul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/ programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta, din mun. Constanta, str. Unirii nr. 23, jud. Constanta, de luni pana joi intre orele 9 – 13 si vineri intre orele 9 – 11. Observatii/ comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Constanta, in termen de 20 zile de la data publicarii anuntului.

Ocolul Silvic Murfatlar cu sediul in Orasul Murfatlar, Calea Dobrogei nr. 18, titularul planului “Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publica a statului administrat de Ocolul Silvic Murfatlar”– U.P. I Dumbraveni, U.P. II Negru Voda, U.P. III Hagieni,U.P. IV Cobadin, UP V Murfatlar, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului de mediu pentru planul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/ programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta, str. Unirii, nr. 23, Jud. Constanța, de luni pana joi intre orele 09.00 – 13.00 si vineri intre orele 09.00 -11.00. Observatii/ comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Constanta, in termen de 20 zile de la data publicarii anuntului.

SANGIORZAN ANTON, cu domiciliul in Municipiul Bucuresti, Sector 1, Sos. Nordului, nr. 100E; beneficiar alaturi de SANGIORZAN DANIELA al planului PUZ – “PARCELARE IN SCOPUL CONSTRUIRII UNUI ANSAMBLU DE LOCUINTE INDIVIDUALE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, P+1E” situat in judetul Ilfov, Oras Buftea, T4, P31; cu Nr. Cad: 62053, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului FAVORABIL. Observatii/ comentariile si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in municipiul Bucuresti, str Ernest Juvara, nr. 3-5, sector 6 (tel. 021/212.56.93), in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

SC EXCLUSIV INTERCONSTRUCT SRL, cu sediul in com. Berceni, Bd. 1 Mai, Nr. 65, in calitate de proprietar al terenului situat in jud. Ilfov, Com. Vidra, T21 P 295/26, 27, 28, 29; 295; 295/20,21; 295/1/22; 295/83, Nr. Cad. 73790, 74365-74394, 73812, 73817, 74451-74492, 73781, 74497, titular al PUZ – CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE INDIVIDUALE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, P+1E+M, AMENAJARE CIRCULATII SI UILITATI, RIDICARE TOPOGRAFICA; anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr. 1, sector 6, de luni pana joi intre orele 900-1100. Observatii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Ilfov (tel. 0214301523) in termen de 18 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Obstea Bercesti-Vladoi, titulara a planului “Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privata apartinand Obstei Bercesti-Vladoi – U.P. I Bercesti-Vladoi, judetul Valcea”, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului de mediu pentru planul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea, din municipiul Ramnicu- Valcea, str. Remus Bellu, nr. 6, judetul Valcea, de luni pana joi intre orele 9 – 14. Observatii/ comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Valcea, in termen de 18 zile de la data publicarii anuntului.

NORTH DEVELOPMENT TEAM 2016 SRL; GE&CO IMOBILIARE SRL titular al PUZ – ” CONSTRUIRE SPATII COMERCIALE SI DEPOZITARE, AMENAJARE INCINTA, ACCESE SI UTILITATI”, in Judet Ilfov, Comuna Mogosoaia, str. Sos. Bucuresti-Targoviste, nr. Cad. 67601, 67716, 67717, 67745, 60213, 60237, Carte Funciara 67601, 67716, 67717, 67745, 60213, 60237, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr. 1(in spatele benzinariei Lukoil), sector 6, de luni pana joi intre orele 9:00-11:00. Observatii si sugesti se primesc in scris la sediul A.P.M.ILFOV in termen de 18 zile de la data publicarii anuntului.

Fundatia “Obstea Sateasca Balcesti-Peresti”, titulara a planului “Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privata apartinand Fundatiei “Obstea Sateasca Balcesti-Peresti” – U.P. I Balcesti-Peresti, judetul Valcea”, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului de mediu pentru planul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea, din municipiul Ramnicu-Valcea, str. Remus Bellu, nr. 6, judetul Valcea, de luni pana joi intre orele 9 – 14. Observatii/ comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Valcea, in termen de 18 zile de la data publicarii anuntului.

Bodea Toader, cu domiciliul in municipiul Turda, str. Zambilelor, nr. 8, sc. B, et. 3, ap.18, judetul Cluj, titular al proiectului de plan “Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privata apartinand persoanei fizice Bodea Toader, judetul Alba, U.P. I Bodea”, cu amplasamentul in UAT Posaga, jud. Alba, anunta publicul interesat ca s-a elaborat si s-a depus la APM Alba prima versiune a planului mentionat in vederea solicitarii avizului de mediu. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului a planului propus pot fi consultate la sediul APM Alba ,str. Lalelelor nr. 7 B si la sediul titularului in zilele de luni -joi, intre orele 09 – 14.30, vineri 9-13. Observatiile publicului cu privire la prima versiune a planului propus si eventualele efecte ale acestuia asupra mediului se primesc zilnic la sediul APM Alba, in termen de 15 zile calendaristice de la data aparitiei prezentului anunt.

Composesoratul Silvic Arada cu sediul social in Horea, str. Valea Arazii, nr. 2, jud. Alba, titular alproiectului de plan “Amenajamentul fondului forestier proprietate privata apartinand Composesoratului Arada si domnului Lazar Nicolae, jud. Alba, UP I Arada, ” propus a fi implementat pe raza unitatilor administrativ- a comunelor Horea si Albac din jud. Alba,anunta publicul interesat ca s-a elaborat si s-a depus la APM Alba prima versiune a planului mentionat in vederea solicitarii avizului de mediu. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului a planului propus pot fi consultate la sediul APM Alba , str. Lalelor nr. 7 B si la sediul titularului, in zilele de luni- joi intre orele 09: 14:30 si vineri intre orele 09:00- 13:00 . Observatiile publicului cu privire la prima versiune a planului propus si eventualele efecte ale acestuia asupra mediului se primesc zilnic la sediul APM Alba, in termen de 15 zile calendaristice de la data aparitiei prezentului anunt .

Comuna Prundu Bargaului, avand sediul in jud. Bistrita-Nasaud, sat Prundu Bargaului, Str. Principala, nr. 512, titular al planului ,,Amenajamentul silvic paduri proprietate publica apartinand Comunei Prundu Bargaului, Judetul Bistrita-Nasaud – U.P. III Dornisoara”, din UAT Poiana Stampei, jud. Suceava, UAT Tiha Bargaului, jud. Bistrita-Nasaud, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Suceava cu sediul in str. Bistritei, nr. 1A, mun. Suceava, jud. Suceava de luni pana vineri intre orele 9:00 – 13:00. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Suceava, in termen de 15 zile calendaristice de la data publicarii anuntului.

Bodea Toader, cu domiciliul in municipiul Turda, str. Zambilelor, nr. 8, sc. B, et. 3, ap.18, judetul Cluj, titular al proiectului de plan “Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privata apartinand persoanei fizice Bodea Toader, judetul Alba, U.P. I Bodea”, cu amplasamentul in UAT Posaga, jud. Alba, anunta publicul interesat ca s-a elaborat si s-a depus la APM Alba prima versiune a planului mentionat in vederea solicitarii avizului de mediu. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului a planului propus pot fi consultate la sediul APM Alba ,str. Lalelelor nr. 7 B si la sediul titularului in zilele de luni -joi, intre orele 09 – 14.30, vineri 9-13. Observatiile publicului cu privire la prima versiune a planului propus si eventualele efecte ale acestuia asupra mediului se primesc zilnic la sediul APM Alba, in termen de 15 zile calendaristice de la data aparitiei prezentului anunt.

SC Retail Park Medgidia SRL, titular al Planului Urbanistic Zonal Reglementare si instituire subzona pentru activitati comerciale, economice, de productie si servicii amplasat in jud. Constanta, mun. Medgidia, str. Independentei nr. 12B, lot 1/1/1/1/1/1/1/1/2/1, str. Independentei nr. 12D, str. Independentei nr. 12, lot 4/2, str. Independentei nr.12, lot 3/2, str. Independentei nr. 12, lot 8, str. Independentei nr. 12, str. Independentei nr. 12, lot 11, str. Independentei nr. 12, str. Independentei nr. 12, lot 7, str. Independentei nr. 12, lot 5, str. Independentei nr. 12, lot 6/1/1, str. Independentei nr. 12, lot 6/2/1, str. Independentei nr. 12, lot 9, str. Independentei nr. 12, lot 4/1, str. Independentei nr. 12, lot 3/1, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul APM CONSTANTA, cu sediul in str. Unirii nr. 23,Constanta, jud. Constanta, de luni pana vineri intre orele 9.00 – 13.00 . Observatii/ comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul APM CONSTANTA, in termen de 15 zile lucratoare de la data publicarii anuntului.

Ocolul Silvic Blaj, cu sediul in localitatea Blaj, Strada Iuliu Maniu, nr. 2B , titular a planului “Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publica a statului administrat de Ocolul Silvic Blaj”- U.P. I Jidvei, U.P. II Blaj, U.P. III Gotu, U.P. IV Prigoana, U.P. V Oasa, cu amplasamentul in UAT:Berghin, Blaj, Cenade, Cergau, Cetatea de Balta, Cut, Daia Romana, Dostat, Ohaba, Jidvei, Pianu, Rosia de Secas, Sasciori, Sancel, Sona, Sebes, Spring si Sugag din judetul Alba, Bazna,Micasasa si Jina din judetul Sibiu, anunta publicul interesat ca s-a elaborat si s-a depus la APM Alba prima versiune a planului mentionat in vederea solicitarii avizului de mediu. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului a planului propus pot fi consultate la sediul APM Alba , str. Lalelor nr. 7 B si la sediul titularului, in zilele de luni -joi, intre orele 08 – 16, vineri 8-14. Observatiile publicului cu privire la prima versiune a planului propus si eventualele efecte ale acestuia asupra mediului se primesc zilnic la sediul APM Alba , in termen de 15 zile calendaristice de la data aparitiei prezentului anunt.

DAVID OVIDIU DANIEL, cu domiciliul in Timisoara, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a Avizului de gospodarire a apelor pentru proiectul “Reabilitare si modernizare statie distributie carburanti, inlocuire pompe si bazine” propus a fi amplasat in mun. Timisoara, str. Mihail Kogalniceanu nr.2a, nr.cad 426760, jud. Timis. Investitia este noua si este conforma cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare. Informatii, sugestii si recomandari privind proiectul propus pot fi consultate pe pagina de internet a autoritatii competente ABA Banat SGA Timis, https://rowater.ro/despre-noi/organizare-si-functionare/institutii-subordonate/aba-banat/ si la sediul acesteia Timisoara, B-dul 16 Decembrie 1989 nr. 2, de luni – joi intre orele 10:00 – 12:30, sau telefonic la dl Ocolisan Bogdan, tel.0733291681. Observatiile publicului se primesc pe adresa de e-mail: petitii@dab.rowater.ro

Comuna Garda de Sus, jud. Alba, cu sediul in jud. Alba, Sat Garda de Sus, nr. 46A, titular al proiectului de plan “Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publica apartinand Comunei Garda de Sus si proprietate privata apartinand Scolii Gimnaziale Garda de Sus, Judetul Alba – U.P. I Comuna Garda de Sus”, cu amplasamentul in UAT Belis, UAT Maguri-Racatau, jud. Cluj, UAT Garda de Sus, jud. Alba, UAT Budureasa, jud. Bihor, anunta publicul interesat ca s-a elaborat si s-a depus la APM Cluj prima versiune a planului mentionat in vederea solicitarii avizului de mediu. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului a planului propus pot fi consultate la sediul APM Cluj, Calea Dorobantilor, nr. 99, bl. 9B, in zilele de luni – joi, intre orele 09:00 – 14:00 si vineri, intre orele 9:00 – 13:00 si la sediul titularului (jud. Alba, Sat Garda de Sus, nr. 46A). Observatiile publicului cu privire la prima versiune a planului propus si eventualele efecte ale acestuia asupra mediului se primesc zilnic la sediul APM Cluj, in termen de 15 zile calendaristice de la data aparitiei prezentului anunt.

Orasul Saliste, titular al planului “Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publica si privata apartinand orasului Saliste – U.P I Saliste, judetul Sibiu”, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului de mediu pentru proiectul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Sibiu, din municipiul Sibiu, str. Hipodromului 2A, judetul Sibiu, de luni pana vineri intre orele 9 – 13. Observatii/ comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Sibiu, in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului.

VELCIOV MIRCEA- PETRU RADU, VELCIOV HORTENSIA- ELISABETA, MASZNICZA FANICA, DOBREAN ROXANA-LAURA si DOBREAN ALIN- GEORGEL cu domiciliul in Lugoj, strada Panselelor, nr. 30A , anunta elaborarea primei versiuni a P.U.Z. alipire si dezlipire parcele, construire locuinte colective si locuinte individuale , propus in Municipiul Lugoj, str. Timisoarii, nr. FN, CF 415054, 402189, 411669, 412525, 402190, jud. Timis si declansarea etapei de incadrare pentru obtinerea avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a Planului Urbanistic Zonal se poate realiza la sediul proiectantului, TIMISOARA, STR. Darwin, nr.2, bl. B6, ap.5. Comentariile si sugestiile se vor transmite in scris la sediul A.P.M. Timis, b-dul Liviu Rebreanu nr. 18 – 18 A in termen de 15 zile calendaristice de la data prezentului anunt.

SC REAL ESTATE VER INVEST SRL, cu sediul in Com. Berceni, Bd. 1 Mai, Nr. 65, Parter, Cam. 3, Jud. Ilfov, in calitate de proprietar al terenului situat in Jud. Ilfov, Com. Vidra, T1, P3/5/6, Nr. Cad. 65590, titular al PUZ – ANSAMBLU LOCUINTE INDIVIDUALE, FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, P+1E+M, AMENAJARE CIRCULATII, UILITATI SI RIDICARE TOPOGRAFICA anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului Oportunitate. Observatii si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Ernest Juvara, nr. 3-5, sector 6 (tel. 0212125693), in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

SC PI BIOTONIC SRL, cu sediul in Mun. Bucuresti, sect. 3, Str. I. G. Racoteanu, nr. 10, cam. 1, et. 1, Ap. 2, beneficiar alaturi de ENACHE FLOAREA, ENACHE CONSTANTIN, VASILE GHEORGHE, VASILE FLORINA, ANDREIANU MARIA, DRAGOMIR FLORENTINA, DOBROIU ALINA, TOMA STEFAN, SAVU FLOAREA, MILEA STEFANIA, ENACHE NICULAE, in calitate de proprietari ai terenurilor situate in jud. Ilfov, Com. Berceni, T 12, P 32/1/37, 32/1/1/39, 32/1/1, 32/2/39,40,41,42, 32/1/42,43, lot 1, lot 2, Nr. Cad. 57322, 57321, 333, 69229, 68963, 69269, 69270, 61566, 53472, titulari al “PUZ – ANSAMBLU LOCUINTE P+1E+M, FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII, UTILITATI”; anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr. 1, sect. 6, de luni pana joi intre orele 900-1100. Observatii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Ilfov (tel 0214301523) in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Comuna Garda de Sus, jud. Alba, cu sediul in jud. Alba, Sat Garda de Sus, nr. 46A, titular al proiectului de plan “Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publica apartinand Comunei Garda de Sus si proprietate privata apartinand Scolii Gimnaziale Garda de Sus, Judetul Alba – U.P. I Comuna Garda de Sus”, cu amplasamentul in UAT Belis, UAT Maguri-Racatau, jud. Cluj, UAT Garda de Sus, jud. Alba, UAT Budureasa, jud. Bihor, anunta publicul interesat ca s-a elaborat si s-a depus la APM Cluj prima versiune a planului mentionat in vederea solicitarii avizului de mediu. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului a planului propus pot fi consultate la sediul APM Cluj, Calea Dorobantilor, nr. 99, bl. 9B, in zilele de luni – joi, intre orele 09:00 – 14:00 si vineri, intre orele 9:00 – 13:00 si la sediul titularului (jud. Alba, Sat Garda de Sus, nr. 46A). Observatiile publicului cu privire la prima versiune a planului propus si eventualele efecte ale acestuia asupra mediului se primesc zilnic la sediul APM Cluj, in termen de 18 zile calendaristice de la data aparitiei prezentului anunt.

CANEA VASILE GEORGE, avand domiciliul in mun.Bucuresti , sector 4 , Str. Dambului , nr.6, titular al proiectului ,, “INTOCMIRE PUZ-CONSTRUIRE MAGAZIN PENNY MARKET SI MAGAZIN CU PRODUSE DIN CARNE SI BRANZETURI PARTER , ACCESE AUTO SI PIETONALE, AMENAJARI EXTERIOARE , SISTEMATIZARE VERTICALA , RECLAME PE FATADA SI PARCARE, TOTEM PUBLICITAR, IMPREJMUIRE , BRANSAMENTE LA UTILITATI , MONTARE POST TRAFO, ORGANIZARE DE SANTIER , AMENAJARE DRUM DE ACCES”,, situat in intravilanul comunei Adunatii Copaceni , Cad. 30629 anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului de Oportunitate al Primariei Comunei Adunatii Copaceni. Documentatia putand fi consultata pe site-ul Primariei Comunei Adunatii Copaceni. Observatii/comentariile si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism din cadrul Primariei Comunei Adunatii Copaceni, cu sediul in judetul Giurgiu, comuna Adunatii Copaceni, Sos.Giurgiului,nr.120, de luni pana vineri, intre orele 8:30-16:00, incepand cu data de 08..12.2023.

SC PUTEREA SOARELUI SRL, titular al proiectului „CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC ȘI RACORDARE LA SEN”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Mediului Arad, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC ȘI RACORDARE LA SEN”, propus a fi amplasat în extravilanul municipiului Arad, FN, identificat prin CF 342249, CF 342250, CF 308530, CF 311587, CF 311599, CF 311600, CF 308560 Arad, și extravilanul comunei Vladimirescu, FN, conform CF 324872, CF 324873, CF 324773, CF 324774 Vladimirescu, județul Arad. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează vor putea fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului din Arad, str. Splaiul Mures, FN, jud. Arad, în zilele de luni până vineri, între orele 8.00-14.00, precum și la următoarea adresă de internet www.apmar.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.”

Orasul Saliste, titular al planului “Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publica si privata apartinand orasului Saliste – U.P I Saliste, judetul Sibiu”, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului de mediu pentru proiectul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Sibiu, din municipiul Sibiu, str. Hipodromului 2A, judetul Sibiu, de luni pana vineri intre orele 9 – 13. Observatii/ comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Sibiu, in termen de 18 zile de la data publicarii anuntului.

Orasul Ocna Sibiului, titular al planului “Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publica apartinand orasului Ocna Sibiului – U.P III Ocna Sibiului, judetul Sibiu”, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului de mediu pentru proiectul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Sibiu, din municipiul Sibiu, str. Hipodromului 2A, judetul Sibiu, de luni pana vineri intre orele 9 – 13. Observatii/ comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Sibiu, in termen de 18 zile de la data publicarii anuntului.

ILIE VASILE INTREPRINDERE INDIVIDUALA avand sediul in Str LACULUI nr. 17, localitatea Rasi, titular al planului/ programului “construire statie de pompare mobila plutitoare pe malul drept -raul Ialomita si construire sistem de irigatii” , comuna Salcioara localitatea Rasi comuna Salcioara, T31, P1 anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/ programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/ programului poate fi consultata la sediul ANPM BUCURESTI, Aleea Lacul Morii, Nr. 1, Sect. 6, Bucuresti, de luni pana joi intre orele 09 – 16.00, vineri intre orele 09 – 13.00. Observatii/ comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul APM BUCURESTI, in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului.

TROACA STEFAN, cu domiciliul in Com. Berceni, Jud. Ilfov, Str. Sfantu Ioan, nr. 2, in calitate de proprietar, alaturi de MATEI VASILICA, MALAERU FLORENTIN, MALAERU IOANA, IVAN TUDORA al terenului situat in jud. Ilfov, Com. Berceni, Tarla 16, Parcela 41/2/2,3,4, Nr. Cad. 71453,63055,2448, titulari ai PUZ – ANSAMBLU LOCUINTE (P+1E+M), FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII, UTILITATI, RIDICARE TOPOGRAFICA; anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr. 1, sect. 6, de luni pana joi intre orele 900-1100. Observatii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Ilfov (tel 0214301523) in termen de 18 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

SC PI BIOTONIC SRL, cu sediul in Mun. Bucuresti, sect. 3, Str. I. G. Racoteanu, nr. 10, cam. 1, et. 1, Ap. 2, beneficiar alaturi de ENACHE FLOAREA, ENACHE CONSTANTIN, VASILE GHEORGHE, VASILE FLORINA, ANDREIANU MARIA, DRAGOMIR FLORENTINA, DOBROIU ALINA, TOMA STEFAN, SAVU FLOAREA, MILEA STEFANIA, ENACHE NICULAE, in calitate de proprietari ai terenurilor situate in jud. Ilfov, Com. Berceni, T 12, P 32/1/37, 32/1/1/39, 32/1/1, 32/2/39,40,41,42, 32/1/42,43, lot 1, lot 2, Nr. Cad. 57322, 57321, 333, 69229, 68963, 69269, 69270, 61566, 53472, titulari al “PUZ – ANSAMBLU LOCUINTE P+1E+M, FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII, UTILITATI”; anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr. 1, sect. 6, de luni pana joi intre orele 900-1100. Observatii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Ilfov (tel 0214301523) in termen de 18 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Obstea Izvorul Rece, titulara a planului “Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privata apartinand Obstei Izvorul Rece – U.P. III Izvorul Rece, judetul Valcea”, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului de mediu pentru planul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea, din municipiul Ramnicu-Valcea, str. Remus Bellu, nr. 6, judetul Valcea, de luni pana joi intre orele 9 – 14. Observatii/ comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Valcea, in termen de 18 zile de la data publicarii anuntului.05 De

BURCEA FLORENTIN-GEORGE avand domiciliu in Mun. Bucuresti, sector 2, str. Sg. Ion Teodorescu, nr.8 titular al planului/programului “INTOCMIRE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU ALIPIRE TERENURI,CONSTRUIRE HALE DEPOZITARE MARFURI GENERALE, SERVICII COMERT, SPATII DE BIROURI” din jud. Ilfov, com. AFUMATI, T16, P65/1/22, NC 59596, NC59597, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii nr.1, sector 6, de luni pana joi intre orele 900 – 1100 . Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov, (tel 021/4301523, 021/4301402, 0746248440) in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului.

Comuna Arieseni, cu sediul in jud. Alba, comuna Arieseni, sat Arieseni, nr. 19, titular al proiectului de plan “Amenajamentul silvic al fondului forestier (fond forestier si pasune impadurita) proprietatea publica apartinand comunei Arieseni, jud. Alba – U.P. II Arieseni”, cu amplasamentul in UAT Arieseni, jud. Alba, respectiv UAT Nucet, UAT Pietroasa, jud. Bihor, anunta publicul interesat ca s-a elaborat si s-a depus la APM Alba prima versiune a planului mentionat in vederea solicitarii avizului de mediu. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului a planului propus pot fi consultate la sediul APM Alba, str. Lalelor nr. 7B, in zilele de luni – joi, intre orele 09:00 – 14:30 si vineri, intre orele 9:00 – 13:00 si la sediul titularului: Comuna Arieseni, cu sediul in jud. Alba, comuna Arieseni, sat Arieseni, nr. 19. Observatiile publicului cu privire la prima versiune a planului propus si eventualele efecte ale acestuia asupra mediului se primesc zilnic la sediul APM Alba, in termen de 15 zile calendaristice de la data aparitiei prezentului anunt.

Municipiul Codlea, cu sediul in jud. Brasov, loc. Codlea, str. Lunga, nr.33, titularul planului “Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publica apartinand Municipiului Codlea, judetul Brasov, fond forestier administrat de Ocolul Silvic Codrii Cetatilor R.A, propus a fi organizat in U.P. II Codlea, judetul Brasov, cu suprafata de 2186,3 ha, cu amplasamentul pe raza U.A.T. Codlea, judetul Brasov, anunta publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a planului la APM Brasov in vederea obtinerii avizului de mediu. Informatiile privind varianta de plan pot fi consultate la sediul APM Brasov, Str. Politehnicii, nr.3, Brasov, jud. Brasov, si la sediul OS Codrii Cetatilor, in Municipiul Codlea, str.Laterala nr. 7, jud. Brasov, in zilele de luni pana joi intre orele 8 – 16:30 si vineri orele 8 – 14. Observatiile publicului se primesc zilnic, in scris, la sediul APM Brasov in termen de 18 zile calendaristice de la data aparitiei anuntului.

Anunt decizie etapa de încadrare. UAT COMUNA CIURULEASA titular al proiectului Construire centru de colectare deșeuri prin aport voluntar comuna Ciuruleasa anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Alba, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului,, pentru proiectul Construire centru de colectare deșeuri prin aport voluntar comuna Ciuruleasa, propus a fi amplasat în comuna Ciuruleasa localitatea Ciuruleasa, intravilan, FN, jud. Alba. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Alba din Alba Iulia str. Lalelelor nr. 7B, jud. Alba, în zilele de luni – joi., între orele 09.00 – 14.00 si vineri 09.00 – 14.00, precum și la următoarea adresă de internet: apmab.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

Titularii amenajamentului silvic apartinand Asociatiei Parohiilor Greco- Catolice: Aiud II, Garbova de Jos, Garbovita si Magina, a Parohiilor Ortodoxe Aiud II, Garbova de Sus,Geoagiu de Sus si Magina,a Parohiei Reformate Aiud II, a Composesoratul Silivas si a Colegiului Bethlen Gabor Aiud , judetul Alba cu sediul in Str. Pandurilor nr. 52 Magina si str. Bethlem Gabor nr. 1 Aiud, U.P. I Parohii, Colegiu si Composesorat , cu amplasament in UAT Aiud, UAT Ocna Mures si UAT Stremt , judetul Alba , in conformitate cu HG 1076/2004 anunta publicul interesat ca s-a elaborat si s-a depus la APM Alba prima versiune a planului mentionat in vederea solicitarii avizului de mediu. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului a planului propus pot fi consultate la sediul APM Alba str. Lalelelor nr. 7 B si la sediul titularilor in zilele de luni – joi, intre orele 08 – 16, vineri 8-14. Observatiile publicului cu privire la prima versiune a planului propus si eventualele efecte ale acestuia asupra mediului se primesc zilnic la sediul APM Alba, in termen de 15 zile calendaristice de la data aparitiei prezentului anunt

Comuna Posaga, cu sediul in jud. Alba, sat Posaga de Jos, nr. 186, titular al proiectului de plan ,,Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publica a Comunei Posaga. Jud. Alba, U.P. I Comuna Posaga”, cu amplasamentul in UAT Posaga, UAT Ocolis, jud. Alba, anunta publicul interesat ca s-a elaborat si s-a depus la APM Alba prima versiune a planului mentionat in vederea solicitarii avizului de mediu. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului a planului propus pot fi consultate la sediul APM Alba, str. Lalelor nr. 7B, in zilele de luni – joi, intre orele 09:00 – 14:30 si vineri, intre orele 9:00 – 13:00 si la sediul titularului (Comuna Posaga, sat Posaga de Jos, nr. 186). Observatiile publicului cu privire la prima versiune a planului propus si eventualele efecte ale acestuia asupra mediului se primesc zilnic la sediul APM Alba, in termen de 18 zile calendaristice de la data aparitiei prezentului anunt

Agenția pentru Protectia Mediului Botoșani anunță publicul interesat ca in urma analizei Reactualizare Plan Urbanistic General al comunei Cristinești, județul Botoșani si a parcurgerii etapelor procedurale reglementate de HG 1076/2004, decide eliberarea Avizului de Mediu. Planul avizat pot fi consultat la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Botoşani, B-dul Mihai Eminescu nr. 44, în zilele de luni – vineri între orele 8.00-14.00.

Subsemnatii PITU EUGEN, cu adresa in Bucuresti sector 4, strada Alunisului, nr. 200 si NITU EMILIA, cu domiciliul in Bucuresti, sector 1,strada Constantin Daniel Roshental, nr.9, proprietari ai terenului situat in Jud. Ilfov, oras Popesti Leordeni, T 3, P 61/3/4, n.c.109382 anunta publicul interesat asupra depunerii Solicitarii de obtinere a Avizului Favorabil pentru documentatia P.U.Z. INTRODUCERE IN INTRAVILAN IN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI ANSAMBLU LOCUINTE COLECTIVE S+P+5E, AMENAJARE INCINTA, IMPREJMUIRE SI UTILITATI. Documentatia a fost depusa pentru consultare la Consiliul Judetean Ilfov la data 18.10.2023. Observatii/ comentarii se primesc in scris la Directia de Urbanism din cadrul Consiliului Judetean Ilfov, Strada Doctor Ernest Juvara nr. 3, Bucuresti (tel. 021 212 5693),), in termen de 15 zile de la publicarea prezentului anunt.

Ocolul Silvic Valea Ariesului cu sediul in localitatea Campeni, Strada Horea, nr.4 , titulara a planului “Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publica a statului administrat de Ocolul Silvic Valea Ariesului”– U.P. I Ariesul Mare, U.P. II Bistra, U.P. III Ariesul Mic, U.P. IV Baia de Aries, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului de mediu pentru planul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/ programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Alba, din mun. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7B, jud. Alba, de luni pana joi intre orele 9,00 – 14,30 si vineri intre orele 9 – 13. Observatii/ comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Alba, in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului.

Subsemnatii PITU EUGEN, cu adresa in Bucuresti sector 4, strada Alunisului, nr. 200 si NITU EMILIA, cu domiciliul in Bucuresti, sector 1,strada Constantin Daniel Roshental,nr.9, proprietari ai terenului situat in Jud. Ilfov, oras Popesti Leordeni, T 3, P 61/3/4, n.c.109382 anunta publicul interesat asupra depunerii Solicitarii de obtinere a Avizului Favorabil pentru documentatia ” ” “P.U.Z. INTRODUCERE IN INTRAVILAN IN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI ANSAMBLU LOCUINTE COLECTIVE S+P+5E, AMENAJARE INCINTA, IMPREJMUIRE SI UTILITATI Documentatia afost depusa pentru consultare la Consiliul Judetean Ilfov la ata 18.10.2023. Observatii/ comentarii se primesc in scris la Directia de Urbanism din cadrul Consiliului Judetean Ilfov, Strada Doctor Ernest Juvara nr. 3, Bucuresti (tel. 021 212 5693), in termen de 18 zile de la publicarea prezentului anunt.

ANGELESCU VICTOR DAN, cu domiciliul in Mun. Bucuresti, Sect. 2, Str. Hiramului, nr. 18, in calitate de proprietar al terenului situat in jud Ilfov, Com. Balotesti, T 41 P 120, N.C. 67081; titular al PUZ – CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE P+2E SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII, UTILITATI; anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr. 1, sector 6, de luni pana joi intre orele 900-1100. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Ilfov (tel 0214301523) in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

ENE STELIAN, REAL ESTATE VER INVEST SRL, proprietari ale terenurilor amplasate in judetul Ilfov, comuna Berceni, De 88, Tarla 33, cu suprafata totala masurata de 14.902 mp., suprafata formata din N.C. 61742 cu suprafata de 4044 mp., avand ca proprietar pe ENE STELIAN, N.C. 61790 cu suprafata de 6048 mp., avand ca proprietar pe ENE STELIAN, si N.C. 72372 cu suprafata de 4810 mp. avand ca proprietar pe REAL ESTATE VER INVEST SRL. Anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului de Oportunitate, pentru documentatia PUZ ” INTOCMIRE PUZ – ANSAMBLU LOCUINTE (P+1E+M), FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII SI UTILITATI”. Documentatia a fost depusa pentru consultare pe data de 22.11.2023 la Primaria Comunei Berceni. Observatii/ comentarii se primesc in scris la Directia de Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Primariei Comunei Berceni, Bulevardul 1 Mai, nr.233, (tel 031 431 3016) si pe email la adresa registratura@primariaberceni.ro in termen de 15 zile de la publicarea prezentului anunt.

VILCU IORGU, proprietar al terenurilor amplasate in judetul Ilfov, comuna Berceni, sat Berceni, Tarla 17, P43/2/38, identificat prin N.C. 69731; Tarla 17, P43/2/39 identificat prin N.C. 69732, cu suprafata totala de 12,400 mp din acte, (12,396 mp din masuratori). Anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului de Oportunitate, pentru documentatia PUZ ” INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN SI CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINTE P+1E+M, FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII SI UTILITATI”. Documentatia a fost depusa pentru consultare pe data de 22.11.2023 la Primaria Comunei Berceni. Observatii/comentarii se primesc in scris la Directia de Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Primariei Comunei Berceni, Bulevardul 1 Mai, nr.233, (tel 031 431 3016) si pe email la adresa registratura@primariaberceni.ro in termen de 15 zile de la publicarea prezentului anunt.

Agentia pentru Protectia Mediului Alba anunta publicul interesat ca in cadrul sedintei Comitetului Special Constituit, desfasurata la Agentia pentru Protectia Mediului Alba in data de 14.11.2023, a luat decizia de emitere a avizului de mediu pentru “Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publica apartinand Comunei Buces, U.P. VI Buces, amplasat pe raza Comunei Ciuruleasa si a orasului Zlatna din judetul. Alba”, titular: Comuna Buces.

Parohia Sfanta Cuvioasa Parascheva – Bragadiru, avand sediul in Str. Martisor nr. 2, Orasul Bragadiru, Judetul Ilfov, titulara a planului/programului “Initierea, elaborarea, avizarea si aprobarea documentatiei PUZ in baza avizului de oportunitate aprobat conform art.32, alin.1, lit.c din Legea nr.350/2001 privind obtinerea autorizatiei de construire pentru ansamblul parohial (biserica ortodoxa, paraclis, altar de vara, capela, clopotnita, agheazmatar, lumanarar), cladire sociala (cantina, camin persoane varstnice, alte spatii specifice), imprejmuire teren”, in Str. Martisor nr. 2, Orasul Bragadiru, Judetul Ilfov, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii nr. 1, Sector 6, de luni pana vineri intre orele 900 – 1200 . Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov, (tel: 021/4301402, 0749.598.865) in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului.

CENTURA REALTIES S.C. Sp LUXEMBURG – SUCURSALA BUCURESTI, cu sediul in Mun. Bucuresti, Sect. 3, Str. Calea Calarasilor, nr. 93; beneficiar al planului INTOCMIRE PUZ – CONSTRUIRE HALE INDUSTRIALE, IMPREJMUIRE TEREN, AMENAJARE CIRCULATII INCINTA, situat in jud Ilfov, com Snagov, sat Tancabesti, T 258, P 1015, cu nr.cad. 113189, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului FAVORABIL. Observatii si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in mun. Bucuresti, str Ernest Juvara, nr. 3-5, sector 6 (tel 0212125693), in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Comuna Ignesti, titular al planului Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publica apartinand Comunei Ignesti, U.P. IV Ignesti, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul APM ARAD, strada Splaiul Muresului, FN, localitatea Arad, judetul Arad, de luni pana joi intre orele 09 – 16.00, vineri intre orele 09 – 13.00. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul APM Arad, in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului.

ANUNT PUBLIC 1 ANASTASE-RUSANU DANA-MARIA, CHIRIC CONSTANTIN si CHIRIC GEORGETA, avand domiciliul in Str. Ermil Pangratti/ Zborului, nr. 35/ 16, bl.-, sc.-, et. 5/-, ap. 6/-, sector 2/ judet Ilfov, localitatea Bucuresti/ Otopeni, titularii planului/programului “INTOCMIRE PLAN URBANISTIC ZONAL – PARCELARE TEREN SI CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENTIAL COMPUS DIN LOCUINTE INDIVIDUALE AVAND REGIM DE INALTIME P+1E+2ER SI IMOBILE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE LOCUIRII AVAND REGIM DE INALTIME P+2E, IMPREJMUIRE TEREN SI UTILITATI”, din localitatea Tunari, str. Straja, nr. FN, Tarla 5, Parcela 14/1-18, NC 52255, CF 52255, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii nr.1, sector 6, de luni pana joi intre orele 900 — 1300. . Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov, (tel 021/4301523, 021/4301402) in termen de 18 zile de la data publicarii anuntului. NOTA: ANUNT LA DEPUNEREA NOTIFICARII art.9 alin. (1) si art.29 alin. (2). Titularul are obligatia afisarii anuntului si pe propria pagina de internet.

POLPO VERDE IMMOBILIARE SRL, titular al Plan Urbanistic Zonal (PUZ) – STABILIRE REGLEMENTARI URBANISTICE PENTRU CARTIER REZIDENTIAL, amplasat in jud. Constanta, Oras Ovidiu, Parcela A 475/11/1/2, lot 2/2/2, anunta publicul interesat ca s-a depus documentatia in vederea obtinerii avizului de mediu pentru avizarea planului urbanistic propus. Observatiile publicului se primesc in scris la sediul APM Constanta , str. Unirii nr.23, zilnic intre orele 08-16, in termen de 18 zile calendaristice de la aparitia anuntului.

INFORMARE PUBLICA TITULARUL, REALTIME PARETOR SRL, cu domiciliul in Com. Afumati str. Lotrului no 6 Ilfov intentioneaza proprietar al terenului in suprafata de 2 ha situate in com. AFUMATI, Tara 154 , P201/14 nr cadastral 57593 judetul ILFOV, anunta publicul interest asupra depunerii solicitarii de obtinere a AVIZULUI ARHITECTULUI SEF pentru realizarea lucrarilor: PLAN URBANISTIC ZONAL – nr.cad. nc 57593 CONSTRUIRE HALE DEPOZITARE, MICA INDUSTRIE, BIROURI SI LOCUINTE DE SERVICIU, – COMUNA AFUMATI, JUDETUL ILFOV. Documentatia a fost depusa la sediul Consiliului Judetean – Ilfov situate in strada Doctor Ernest Juvara. 3-5, Bucuresti la data 25.09.2023. Observatiile si comentariile se primesc in scris la Directia de Urbanism in termen de 15 zile

Fundatia “Obstea Sateasca Balcesti-Peresti”, titulara a planului “Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privata apartinand Fundatiei “Obstea Sateasca Balcesti-Peresti” – U.P. III Alba, judetul Alba”, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului de mediu pentru planul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/ programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Alba, din mun. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7B, jud. Alba, de luni pana joi intre orele 9 – 1430 si vineri intre orele 9 – 13. Observatii/ comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Alba, in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului.

IVANESCU RAZVAN- CIPRIAN, avand sediul in Str GALA GALACTION , nr 81 , sector 1 , localitatea BUCURESTI , titular al planului/programului PUZ ANSAMBLU LOCUINTE localitatea BRAGADIRU, Sos. CENTURII , nr 5-7, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/ programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul ANPM ILFOV, Aleea Lacul Morii, Nr. 1, Sect. 6, Bucuresti, de luni pana joi intre orele 09 – 16.00, vineri intre orele 09 – 13.00. Observatii/ comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul APM ILFOV, in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului.

INFORMARE PUBLICA TITULARUL, REALTIME PARETOR SRL, cu domiciliul in Com. Afumati str. Lotrului no 6 Ilfov intentioneaza proprietar al terenului in suprafata de 2 ha situate in com. AFUMATI, Tara 154 , P201/14 nr cadastral 57593 judetul ILFOV, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a AVIZULUI ARHITECTULUI SEF pentru realizarea lucrarilor: PLAN URBANISTIC ZONAL – nr.cad. nc 57593 CONSTRUIRE HALE DEPOZITARE, MICA INDUSTRIE, BIROURI SI LOCUINTE DE SERVICIU, – COMUNA AFUMATI, JUDETUL ILFOV. Documentatia a fost depusa la sediul Consiliului Judetean – Ilfov situate in strada Doctor Ernest Juvara. 3-5, Bucuresti la data 25.09.2023. Observatiile si comentariile se primesc in scris la Directia de Urbanism in termen de 15 zile

Anunț public privind depunerea solicitării deciziei etapei de incadrare (autoritatea competentă pentru protecţia mediului)

DRIVE GAS SRL anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării deciziei etapei de incadrare pentru proiectul “CONSTRUIRE PLATFORMA BETONATA SI MONTARE SKID GPL, CONSTRUIRE PLATFORMA BETONATA SI AMPLASARE CABINA OPERATOR, CONSTRUIRE ZIDURI ANTIFOC, CONSTRUIRE BRANSAMENT ELECTRIC SI INSTALATIE DE UTILIZARE, CONSTRUIRE PLATFORMA SI AMPLASARE TOTEM-CONSTRUCTII CU CARACTER PROVIZORIU PE DURATA CONTRACTULUI DE LOCATIUNE”, propus a fi amplasat în JUDETUL PRAHOVA, ORAS URLATI, STR. 1 MAI, NR. 25, titular DRIVE GAS SRL. Informaţiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI PRAHOVA, STR. GH.GR. CANTACUZINO, NR.306, PLOIESTI, COD 100466 şi la sediul DRIVE GAS SRL, BUCURESTI, SECTOR 6, STR. ZINCA GOLESCU NR.9 în zilele de LUNI-VINERI, între orele 9:00-17:00. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI PRAHOVA. Data afişării anunţului pe site: 08 NOIEMBRIE 2023.

IVANESCU RAZVAN- CIPRIAN avand sediul in Str GALA GALACTION , nr. 81 , sector 1 , localitatea BUCURESTI , titular al planului/ programului PUZ ANSAMBLU LOCUINTE localitatea BRAGADIRU, Sos. CENTURII , nr. 5-7, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/ programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/ programului poate fi consultata la sediul ANPM ILFOV, Aleea Lacul Morii, Nr. 1, Sect. 6, Bucuresti, de luni pana joi intre orele 09 -16.00, vineri intre orele 09 – 13.00. Observatii/ comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul APM ILFOV, in termen de 18 zile de la data publicarii anuntului.

S.C. L INTESA PROMOTIVE SRL avand sediul in COM. GIROC, STR. DN. 59KM8+550M STANGA SAD 11, FN, NR. 4 D, JUD. TIMIS titular al planului/ programului P.U.Z INTRAVILAN, SAT CATELU, COMUNA GLINA, TARLAUA 8/1, PARCELA 5-6, NUMAR CADASTRAL 56196, NUMAR CARTE FUNCIARA 56196, JUDET ILFOV- CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE, RACORD UTILITATI SI IMPREJMUIRE , anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/ programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii nr.1, sector 6, de luni pana joi intre orele 900 – 1300 . Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov, (tel 021/4301523, 021/4301402, 0746248440) in termen de 18 zile de la data publicarii anuntului.

ANUNT PUBLIC 1 Fundatia “Obstea Sateasca Balcesti-Peresti”, titulara a planului “Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privata apartinand Fundatiei “Obstea Sateasca Balcesti-Peresti” – U.P. III Alba, judetul Alba”, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului de mediu pentru planul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/ programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Alba, din mun. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7B, jud. Alba, de luni pana joi intre orele 9 – 1430 si vineri intre orele 9 – 13. Observatii/ comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Alba, in termen de 18 zile de la data publicarii anuntului.

SC EXCLUSIV INTERCONSTRUCT SRL, cu sediul in comuna Berceni, Bd. 1 Mai, Nr. 65, in calitate de proprietar al terenului situat in judetul Ilfov, Comuna Vidra, T21 P 295/26, 27, 28, 29; 295; 295/20,21; 295/1/22; 295/83, Nr. Cad. 73790, 74365-74394, 73812, 73817, 74451-74492, 73781, 74497, titular al PUZ – CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE INDIVIDUALE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, P+1E+M, AMENAJARE CIRCULATII SI UILITATI, RIDICARE TOPOGRAFICA anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului Oportunitate. Observatii si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Ernest Juvara, nr. 3-5, sector 6 (tel. 0212125693), in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

COMUNA ARIESENI, titular al planului – “Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publica apartinand Comunei Arieseni. Jud. Alba, U.P. II Arieseni”, anunta publicul interesat depunerii primei versiuni a planului la APM Alba in vederea obtinerii avizului de mediu. Informatiile privind varianta de plan pot fi consultate la sediul APM Alba, Alba Iulia, str. Lalelor nr. 7 B in zilele de luni – vineri, intre orele 08 – 16. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M .Alba , in termen de 18 zile lucratoare de la data publicarii anuntului.

Dragota Marina-Alina, Stan Florin Bogdan, Stan Alexandra Cristina, Militaru Alexandra, proprietari ai terenurilor amplasate in judetul Ilfov, comuna Berceni, str. Miorita, tarla 5, parcelele 18/1/53 si 18/1/52, cu suprafata totala de 10.000 mp (din masuratori 9.988 mp), suprafata formata din Nr. Cad. 52883 cu o suprafata de 5.000 mp din acte, avand ca proprietar pe Dragota Marina- Alina si Nr. Cad. 69032 cu o suprafata de 5.000 mp din acte, avand ca proprietari pe Militaru Alexandra, Stan Alexandra- Cristina si Stan Florin- Bogdan. Anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului de Oportunitate, pentru documentatia PUZ ” INTOCMIRE PUZ- ANSAMBLU LOCUINTE (P+ 1E+ M), FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII, UTILITATI, RIDICARE TOPOGRAFICA”. Documentatia a fost depusa pentru consultare pe data de 06.11.2023 la Primaria Comunei Berceni. Observatii/comentarii se primesc in scris la Directia de Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Primariei Comunei Berceni, Bulevardul 1 Mai, nr.233, (tel 031 431 3016) si pe email la adresa registratura@primariaberceni.ro in termen de 15 zile de la publicarea prezentului anunt.

Primaria Orasului Jimbolia, localitatea Jimbolia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 81, jud. Timis anunta elaborarea primei versiuni a “Planului Urbanistic Zonal – Zona rezidentiala cu functiuni complementare, Jimbolia, str. Spre Nord/C-tin Brancoveanu, CF 407632 CAD 407632” si declansarea etapei de incadrare pentru obtinerea avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a P.U.Z. se poate realiza la adresa: localitatea Jimbolia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 81, zilnic intre orele 9.00-14.00. Comentariile si sugestiile se vor transmite in scris la sediul APM Timis, Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, in termen de 15 zile calendaristice de la data prezentului anunt.

Compania Nationala “ADMINISTRATIA PORTURILOR MARITIME” S.A. CONSTANTA, avand sediul in Incinta Port Constanta, Gara Maritima, Constanta, judetul Constanta, titular al Planului Urbanistic Zonal Port Constanta – Zona Midia, Oras Navodari, judetul Constanta, anunta publicul interesat ca s-a depus documentatia in vederea obtinerii avizului de mediu pentru avizarea Planului Urbanistic Zonal Port Constanta – Zona Midia, Oras Navodari, judetul Constanta. Observatiile publicului se primesc in scris la sediul APM Constanta, str. Unirii nr. 23, zilnic intre orele 08-16, in termen de 15 zile calendaristice de la aparitia anuntului.

STEFAN MATEI, cu domiciliu in Com. Berceni, Str. Avram Iancu, nr. 4, jud. Ilfov, in calitate de proprietar alaturi de IVANCEA IOANA al terenului situat in judetul Ilfov, Com. Berceni, T17, P43/2/14, 15, 43/2, Nr. Cad. 73746, titular al PUZ – ANSAMBLU LOCUINTE INDIVIDUALE (P+1E+M), FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII, UTILITATI, RIDICARE TOPOGRAFICA; anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr. 1, sector 6, de luni pana joi intre orele 900-1100. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Ilfov (tel. 021/4301523) in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

REAL ESTATE VER INVEST SRL, cu sediul in Com. Berceni, Bd. 1 Mai, nr. 65, Parter, Cam. 3, jud. Ilfov, in calitate de proprietar al terenului situat in judetul Ilfov, Com. Vidra, T 5, P 36/1/2/9 Nr. Cad. 66148, titular al PUZ – CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE INDIVIDUALE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, P+1E+M, AMENAJARE CIRCULATII SI UTILITATI, RIDICARE TOPOGRAFICA; anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr. 1, sector 6, de luni pana joi intre orele 900-1100. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Ilfov (tel. 021/4301523) in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

EXCLUSIV INTERCONSTRUCT SRL, cu sediul in Com. Berceni, Bd. 1 Mai, nr. 65, jud. Ilfov, in calitate de proprietar alaturi de MARIN SORIN CLAUDIU al terenurilor situate in judetul Ilfov, Com. Vidra, T 22, P 314, 314/23, 314/23/2, 314/20 Nr. Cad.75299, 77364, 77361, 76902, 77360, 77372, 77362, 77363, 77370, 75294, titular al PUZ – CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE INDIVIDUALE P+1E+M SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII SI UTILITATI, RIDICARE TOPOGRAFICA; anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr. 1, sector 6, de luni pana joi intre orele 900-1100. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Ilfov (tel. 021/4301523) in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Compania Nationala “ADMINISTRATIA PORTURILOR MARITIME” S.A. CONSTANTA, avand sediul in Incinta Port Constanta, Gara Maritima, Constanta, judetul Constanta, titular al Planului Urbanistic Zonal Port Constanta – Zona Midia, Oras Navodari, judetul Constanta, anunta publicul interesat ca s-a depus documentatia in vederea obtinerii avizului de mediu pentru avizarea Planului Urbanistic Zonal Port Constanta – Zona Midia, Oras Navodari, judetul Constanta. Observatiile publicului se primesc in scris la sediul APM Constanta, str. Unirii nr. 23, zilnic intre orele 08-16, in termen de 18 zile calendaristice de la aparitia anuntului.

STEFAN MATEI, cu domiciliu in Com. Berceni, Str. Avram Iancu, nr. 4, jud. Ilfov, in calitate de proprietar alaturi de IVANCEA IOANA al terenului situat in judetul Ilfov, Com. Berceni, T17, P43/2/14, 15, 43/2, Nr. Cad. 73746, titular al PUZ – ANSAMBLU LOCUINTE INDIVIDUALE (P+1E+M), FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII, UTILITATI, RIDICARE TOPOGRAFICA; anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr. 1, sector 6, de luni pana joi intre orele 900-1100. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Ilfov (tel. 021/4301523) in termen de 18 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

ANTICARIAT NUMARUL 1 S.R.L., avand sediul in Str Margelelor , nr 128-132 , bl N30, sc 1 , et 3 , ap 12 , sector 6, localitatea Bucuresti, titular al planului/programului Intocmire PUZ locuinte colective cu spatii comerciale la parter, locuinte individuale, anexe si utilitati, localitatea- Magurele, Str. Malinului, nr cad. 55227, , sector -anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/ programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/ programului poate fi consultata la sediul ANPM ILFOV, Aleea Lacul Morii, Nr. 1, Sect. 6, Bucuresti, de luni pana joi intre orele 09 – 16.00, vineri intre orele 09 – 13.00. Observatii/ comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul APM ILFOV, in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului.

SC URBAN STAFF DESIGN SRL, titular al planului P.U.D.- CONSTRUIRE CLADIRE CU TREI UNITATI DE LOCUINTE UNIFAMILIALE P+1+M, IMPREJMUIRE, BRANSAMENTE LA UTILITATI, ORGANIZARE DE SANTIER, in Oras Pantelimon, Tarla 70, Parcela 717/20, Lot 4, NC. 109174, anunta publicul interest asupra depunerii solicitarii de obtinerea a Avizului Favorabil pentru documentatia PUD. Documentatia a fost afisata pentru consultare pe site-ul Primariei orasului Pantelimon, cu sediul in Strada Sfantul Gheorghe, nr. 32, orasul Pantelimon, judetul Ilfov, tel. 021.350.24.42. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Primariei orasului Pantelimon in termen de 12 zile calendaristice de la data publicarii anuntului.

VER INTERMED SRL, cu sediul in Com. Berceni, Bd. 1 Mai, nr. 65, jud. Ilfov, in calitate de proprietar alaturi de REAL ESTATE VER INVEST SRL, IANCU MARIN, CIOBANU ANGHELINA al terenurilor situate in jud. Ilfov, Com. Berceni, T 20, P 49/2/26,27,28, Nr. Cad. 66629,66630,66631, titular al PUZ – ANSAMBLU LOCUINTE (P+1E+M), FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII, UTILITATI; anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr. 1, sector 6, de luni pana joi intre orele 900-1100. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Ilfov (tel. 021/4301523) in termen de 18 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

SC URBAN STAFF DESIGN SRL, titular al planului P.U.D.- CONSTRUIRE CLADIRE CU TREI UNITATI DE LOCUINTE UNIFAMILIALE P+1+M, IMPREJMUIRE, BRANSAMENTE LA UTILITATI, ORGANIZARE DE SANTIER, in Oras Pantelimon, Tarla 70, Parcela 717/20, Lot 4, NC. 109174, anunta publicul interest asupra depunerii solicitarii de obtinerea a Avizului Favorabil pentru documentatia PUD. Documentatia a fost afisata pentru consultare pe site-ul Primariei orasului Pantelimon, cu sediul in Strada Sfantul Gheorghe, nr. 32, orasul Pantelimon, judetul Ilfov, tel. 021.350.24.42. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Primariei orasului Pantelimon in termen de 15 zile calendaristice de la data publicarii anuntului.

DABU VALERICA, titular al planului P.U.D.- CONSTRUIRE LOLCUINTA P+1E+M, IMPREJMUIRE, UTILITATI, ORGANIZARE DE SANTIER, in Oras Pantelimon, Tarla 74, Parcela 753/1, Lot 1, NC. 121204, anunta publicul interest asupra depunerii solicitarii de obtinerea a Avizului Favorabil pentru documentatia PUD. Documentatia a fost afisata pentru consultare pe site-ul Primariei orasului Pantelimon, cu sediul in Strada Sfantul Gheorghe, nr. 32, orasul Pantelimon, judetul Ilfov, tel. 021.350.24.42. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Primariei orasului Pantelimon in termen de 15 zile calendaristice de la data publicarii anuntului.

VER INTERMED SRL, cu sediul in Com. Berceni, Bd. 1 Mai, nr. 65, jud. Ilfov, in calitate de proprietar alaturi de REAL ESTATE VER INVEST SRL, IANCU MARIN, CIOBANU ANGHELINA al terenurilor situate in jud. Ilfov, Com. Berceni, T 20, P 49/2/26,27,28, Nr. Cad. 66629,66630,66631, titular al PUZ – ANSAMBLU LOCUINTE (P+1E+M), FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII, UTILITATI; anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr. 1, sector 6, de luni pana joi intre orele 900-1100. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Ilfov (tel. 021/4301523) in termen de 18 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Agentia pentru Protectia Mediului Mures anunta publicul interesat asupra deciziei de emitere a avizului de mediu pentru Amenajamentul pentru fondul forestier proprietate publica apartinand Municipiului Sighisoara. Decizia de emitere a avizului de mediu se va afisa pe pagina de internet a A.P.M Mures http: //apmms.anpm.ro, la sediul titularului si la sediul A.P.M Mures.

ILIESCU IONUT GABRIEL, titular al proiectului “PUZ-INTRODUCERE IN INTRAVILAN SI REGLEMENTARE ZONA FUNCTIONALA SERVICII, COMERT SI AGREMENT ,AMENAJARE INCINTA, ACCESE SI UTILITATI SI OBTINERE DTAC’, in Judet Ilfov, Com. Vidra, tarlaua 34, parcela 661/2/2/14; 661/2/2/15/1;661/2/2/15/2 661/2/2/16 , NC 62670 (nr cad vechi) (71651-nr cad nou), anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinerea a Avizului Favorabil al CJ Ilfov. Documentatia a fost afisata pentru consultare pe site-ul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in Bucuresti, sector 1, str. Ernest Juvara, nr. 3-5, tel. 021.212.56.93. Observatii/comentariile si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov in termen de 12 zile calendaristice de la data publicarii anuntului.

In conformitate cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificarie si completarile ulterioare, ENDLESS SUN POWER SRL, reprezentata de Alexandru Aldea, in calitate de representant legal, cu sediul in Municipiul Constanta, Bdul Mamaia, nr. 175, et. 2, Jud. Constanta, intentioneaza sa solicite la A.N. Apele Romane Administratia Bazinala de Apa Arges – Vedea, Avizul de Gospodarire a Apelor pentru realizarea proiectului ,, Construire centrala electrica fotovoltaica “Serboieni”, amplasare posturi de transformare JT/MT, circulatii tehnologice, imprejmuire teren, organizare de santier si pozare LES MT cu fibra optica pe drumurile de exploatare DE1384 (Nr. cad. 87172), DE1380, DE1375 si DE1373,1376,1378 (Nr.cad.89815)”. Aceasta investitie este noua. Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodarire a apelor, pot contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata. Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului ENDLESS SUN POWER SRL, cu sediul in Mun. Constanta, Bdul. Mamaia, nr. 175, et. 2, tel: 0341/458.642, dupa data de 23.10.2023

ANUNT PUBLIC 2. Ene Mariana, Popescu Leonard-Marian, Baboian Maria- Esmeralda, Baboian Emanuel si Baboian Armand, titulari ai planului “Amenajamentul fondului forestier proprietate privata apartinand persoanelor fizice Ene Mariana, Popescu Leonard-Marian, Baboian Maria-Esmeralda, Baboian Emanuel si Baboian Armand – U.P. I Prigoria-Amaradia, judetul Gorj”, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului de mediu pentru planul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/ programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Gorj, din mun. Targu-Jiu, str. Unirii, nr. 76, jud. Gorj, de luni pana vineri intre orele 8 – 16. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Gorj, in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului.

COMUNA CRISTINEȘTI titular al proiectului ”Construire sistem de alimentare cu apă și canalizare în comuna Cristinești, județul Botoșani”, amplasament situat în intravilanul și extravilanul satului Cristinești și Dămileni, comuna Cristinești, jud. Botoșani, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţiei pentru Protecţia Botoşani, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ”Construire sistem de alimentare cu apă și canalizare în comuna Cristinești, județul Botoșani”, amplasament situat în intravilanul și extravilanul satului Cristinești și Dămileni, comuna Cristinești, jud. Botosani. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Botoșani din mun. Botosani, B-dul Mihai Eminescu nr. 44, jud. Botosani, în zilele de luni -vineri între orele 08-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmbt.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

ANUNT PUBLIC 1. Ene Mariana, Popescu Leonard-Marian, Baboian Maria- Esmeralda, Baboian Emanuel si Baboian Armand, titulari ai planului “Amenajamentul fondului forestier proprietate privata apartinand persoanelor fizice Ene Mariana, Popescu Leonard-Marian, Baboian Maria-Esmeralda, Baboian Emanuel si Baboian Armand – U.P. I Prigoria-Amaradia, judetul Gorj”, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului de mediu pentru planul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Gorj, din mun. Targu-Jiu, str. Unirii, nr. 76, jud. Gorj, de luni pana vineri intre orele 8 – 16. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Gorj, in termen de 18 zile de la data publicarii anuntului.

UAT Mun. Sighetu Marmatiei, jud. Maramures, titular al “Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbana a Municipiului SIGHETU MARMATIEI pentru perioada 2023-2027”, propus a fi implementat in mun. Sighetul Marmatiei jud. Maramures, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu. Informatiile privind continutul strategiei pot fi consultate la sediul APM Maramures din str. Iza nr. 1A, Baia Mare, jud. Maramures, zilnic intre orele 8:00 – 14:00 sau pe site-ul apmmm.anpm.ro. Observatiile publicului se primesc la sediul APM Maramures in termen de 15 zile de la publicarea anuntului.

S.C. PHOENICIA EXPRESS S.R.L., titular al planului P.U.D.- “OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE LOCUINTE INSIRUITE P+1+M, ORGANIZARE DE SANTIER”, in Judetul Ilfov, Comuna Balotesti, Sat Dumbraveni, Strada Iasomiei, nr.3B3, 3B4, 3B7, 3B8, NC. 68813, anunta publicul interest asupra depunerii solicitarii de obtinerea a Avizului Favorabil al CJ Ilfov. Documentatia a fost afisata pentru consultare pe site-ul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in Bucuresti, sector 6, str. Ernest Juvara, nr. 3-5, tel. 021.212.56.93. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov in termen de 15 zile calendaristice de la data publicarii anuntului.

ANUNT PUBLIC 2. Comuna SARAVALE, cu sediul in Comuna Saravale, Nr. 157, Jud. Timis, anunta elaborarea primei versiuni a Planului Urbanistic “INTOCMIRE PLAN URBANISTIC ZONAL ZONA DE LOCUINTE, Localitatea Saravale, Comuna Saravale, Judetul Timis” amplasat in Com. Saravale, CF 406025, 406026, 406027, 406028, 406029, 406030, 406034, 406036, 406037, 406039, 406041 si declansarea etapei de incadrare pentru obinerea avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a Planului Urbanistic “”INTOCMIRE PLAN URBANISTIC ZONAL ZONA DE LOCUINTE, Localitatea Saravale, Comuna Saravale, Judetul Timis” se poate realiza la adresa Comuna Saravale, Nr. 157, Jud. Timis, zilnic intre orele 08:00 – 16:00. Comentariile si sugestiile se vor transmite in scris la sediul APM Timis, str. B-Dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, in termen de 15 zile calendaristice de la prezentului anunt.

EXCLUSIV INTERCONSTRUCT SRL, cu sediul in Jud. Ilfov, Com. Berceni, Bd. 1Mai, nr. 65; beneficiar alaturi de ROYAL POWER INVEST SRL, TEODOR DANIEL, COFRAJE ROMANIA SRL al planului PUZ – CONSTRUIRE HALE DEPOZITARE SI PRODUCTIE/INDUSTRIE NEPOLUANTA situat in Jud. Ilfov, Oras Popesti-Leordeni, P60/3; cu NC 129966, 130095, 130460, 130461, 110459, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului FAVORABIL. Observatii/ comentariile si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in Mun. Bucuresti, str Ernest Juvara, nr. 3-5, Sect. 6 (tel. 0212125693), in termen de 12 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Rosu Alexandrina, Soare Marius, Soare Anghel, proprietari ai terenului amplasat in judetul Ilfov, comuna Berceni, Ds 1576 (Str. Cazanului), De 119/4 (Str. Gradinari), Tarla 39, Parcela 119/2/9,10,12, identificat prin Nr.Cad. 71805, cu suprafata totala de 19.998 mp. Anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului de Oportunitate, pentru documentatia PUZ “CONTINUARE PROCEDURA INTOCMIRE PUZ – ANSAMBLU LOCUINTE (P+1E+M), FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII, UTILITATI, RIDICARE TOPOGRAFICA”. Documentatia a fost depusa pentru consultare pe data de 17.10.2023 la Primaria Comunei Berceni. Observatii/ comentarii se primesc in scris la Directia de Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Primariei Comunei Berceni, Bulevardul 1 Mai, nr.233, (tel 031 431 3016) si pe email la adresa registratura@primariaberceni.ro in termen de 15 zile de la publicarea prezentului anunt.

BORDIANU CORNELIU, avand domiciliul in Str. INDEPENDENTEI nr.116, localitatea SEMLAC, titular al planului/ programului PUZ LOCUINTE INDIVIDUALE, localitatea ARAD, Str. NOUA, CF 363419, CF 363420, CF 363423, CF 363424, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/ programului poate fi consultata la sediul APM ARAD, strada Splaiul Muresului, FN, localitatea Arad, judetul Arad, de luni pana joi intre orele 09 – 16.00, vineri intre orele 09- 13.00. Observatii/ comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul APM ARAD, in termen de 18 zile de la data publicarii anuntului.

UAT Mun. Sighetu Marmatiei, jud. Maramures, titular al “Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbana a Municipiului SIGHETU MARMATIEI pentru perioada 2023-2027”, propus a fi implementat in mun. Sighetul Marmatiei jud. Maramures, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu. Informatiile privind continutul strategiei pot fi consultate la sediul APM Maramures din str. Iza nr. 1A, Baia Mare, jud. Maramures, zilnic intre orele 8:00 – 14:00 sau pe site-ul apmmm.anpm.ro. Observatiile publicului se primesc la sediul APM Maramures in termen de 18 zile de la publicarea anuntului.

EXCLUSIV INTERCONSTRUCT SRL, cu sediul in Jud. Ilfov, Com. Berceni, Bd. 1Mai, nr. 65; beneficiar alaturi de ROYAL POWER INVEST SRL, TEODOR DANIEL, COFRAJE ROMANIA SRL al planului PUZ – CONSTRUIRE HALE DEPOZITARE SI PRODUCTIE/INDUSTRIE NEPOLUANTA situat in Jud. Ilfov, Oras Popesti-Leordeni, P60/3; cu NC 129966, 130095, 130460, 130461, 110459, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului FAVORABIL. Observatii/ comentariile si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in Mun. Bucuresti, str Ernest Juvara, nr. 3-5, Sect. 6 (tel. 0212125693), in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

ANUNŢ DE MEDIU. Beneficiarul OCOLUL SILVIC LEHLIU cu domiciliul/sediul în oras Lehliu-Gara, judetul Calarasi, anunţă Decizia privind etapa de încadrare a planului/programului: „AMENAJAMENT SILVIC AL OCOLULUI SILVIC LEHLIU PENTRU UNITĂŢILE DE PRODUCŢIE UP IV BUTA, ESTE DE 1066,42 HA SITUAT PE RAZA JUDEȚULUI CĂLĂRAȘI, IAR UP X CERNAVODĂ ARE O SUPRAFAȚĂ DE 869,47 HA SITUAT ÎN TOTALITATE PE JUDEȚUL CĂLĂRAȘI, CU TERMEN DE VALABILITATE 5 ANI CARE SE SUPRAPUNE PESTE ARII NATURALE PROTEJATE ROSCI 0012 – BRATUL BORCEA;ROSCI 0319-MLASTINA” propus a fi amplasat in judetul Calarasi. Documentaţia se supune procedurii de adoptare:
• Cu Aviz de Mediu conform prevederilor H.G. nr. 1076/2004 – privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, cu modificările şi completările ulterioare;
• Cu evaluare adecvată conform prevederilor O.U.G. nr. 57/2007 – privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.
Informaţii privind potenţialul impact asupra mediului al planului/programului propus, pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Călăraşi, cu sediul în şoseaua Chiciului, nr. 2, Călăraşi, Călăraşi, de luni până vineri, între orele 10:00 – 14:00. Observaţiile publicului se primesc zilnic, sub semnătură şi cu date de identificare, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Călăraşi, timp de 10 zile calendaristice de la data publicării.

ANUNŢ DE MEDIU. Beneficiarul OCOLUL SILVIC LEHLIU cu domiciliul/sediul în oras Lehliu-Gara, judetul Calarasi, anunţă Decizia privind etapa de încadrare a planului/programului: „AMENAJAMENT SILVIC AL OCOLULUI SILVIC LEHLIU PENTRU UNITĂŢILE DE PRODUCŢIE UP I SOHATU, ESTE DE 1446.608 HA SITUAT PE RAZA JUDEȚULUI CĂLĂRAȘI, IAR UP V INCITA CERNAVODĂ ARE O SUPRAFAȚĂ DE 251.39 HA SITUAT ÎN TOTALITATE PE JUDEȚUL CĂLĂRAȘI, CU TERMEN DE VALABILITATE 10 ANI CARE SE SUPRAPUNE PESTE ARII NATURALE PROTEJATE ROSCI 0343 – PĂDURILE DIN SILVOSTEPA”, propus a fi amplasat in judetul Calarasi. Documentaţia se supune procedurii de adoptare:
• Cu Aviz de Mediu conform prevederilor H.G. nr. 1076/2004 – privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, cu modificările şi completările ulterioare;
• Cu evaluare adecvată conform prevederilor O.U.G. nr. 57/2007 – privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.
Informaţii privind potenţialul impact asupra mediului al planului/programului propus, pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Călăraşi, cu sediul în şoseaua Chiciului, nr. 2, Călăraşi, Călăraşi, de luni până vineri, între orele 10:00 – 14:00. Observaţiile publicului se primesc zilnic, sub semnătură şi cu date de identificare, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Călăraşi, timp de 10 zile calendaristice de la data publicării.

SC VER INTERMED SRL, cu sediul in Com. Berceni, Bd. 1 Mai, nr.65, Jud. Ilfov, in calitate de proprietar al terenului situat in judetul Ilfov, Comuna Vidra, T5 P36/1/2/3, Nr. Cad 55949, titular al PUZ – CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, P+1+M, AMENAJARE CIRCULATII SI UTILITATI; anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr. 1, sector 6, de luni pana joi intre orele 900-1100. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Ilfov (tel. 021/4301523) in termen de 18 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Subsemnatul, COSTA – FORU CONSTANTIN, cu domiciliul in Municipiu Bucuresti, Sos. Iancului, nr.57, bl.101B, sc.A, et.4, ap.16, sect.2; al planului INTOCMIRE PUZ – INTRODUCERE IN INTRAVILAN IN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI ANSAMBU DE CLADIRI CU DESTINATIA INDUSTRIAL EDILITARE (HALE SI BIROURI) CU REGIMURI DE INALTIME P SI P+4E, situat in judetul Ilfov, oras Popesti – Leordeni, T 27, parcela P 528/1, cu nr.cad. 111239 (fost n.c. 3710/2); anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului de Oportunitate. Observatii/ comentariile si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Primariei Orasului Popesti – Leordeni, cu sediul in Orasul Popesti – Leordeni, Piata Sf. Maria, Nr. 1, Judetul Ilfov, (tel. 031 131 34 06), in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Subscrisa, SC EXCLUSIV INTERCONSTRUCT SRL, cu sediul in Comuna Berceni, Bd. 1 Mai, nr. 65, Jud. Ilfov; al planului INTOCMIRE PUZ – CONSTRUIRE ANSAMBLU DE CLADIRI INDUSTRIAL EDILITARE (INDUSTRIE/PRODUCTIE NEPOLUANTA, DEPOZITARE, BIROURI SI SERVICII CONEXE) CU REGIM DE INALTIME DE P – P+4E, situat in judetul Ilfov, oras Popesti – Leordeni, T 28, parcela P 535, cu nr.cad. 108900, 108894; anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului de Oportunitate. Observatii/ comentariile si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Primariei Orasului Popesti – Leordeni, cu sediul in Orasul Popesti – Leordeni, Piata Sf. Maria, Nr. 1, Judetul Ilfov, (tel. 031 131 34 06), in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

SC Vile Sabareni SRL cu sediul in str Valea Danului 42 et2 ap 45 Bucuresti 6 anunta publicul interesat asupra faptului ca s-a solicitat avizul de mediu pentru proiectul PUZ Lotizare pentru locuinte individuale situat in judetul Giurgiu com Sabareni NC/CF 36623 si s-a intocmit prima varianta a acestuia. Termenul de acceptare a comentariilor si sugestiilor este pana la data de 25.10.2023. Comentariile publicului se pot transmite la sediul A.P.M. Giurgiu, cu sediul in loc. Giurgiu, sos. Bucuresti, bl. 111, sc. A+B

ARBABI BOSTANABAD GHOLAN REZA proprietar al terenului situat in sat Tancabesti, com. Snagov, jud. Ilfov, tarla 253, parcela 990, nr. cadastral 112199, in suprafata de 7784 mp, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului Favorabil pentru documentatia PUZ – Construire cladire cu destinatia de comert si servicii (sala evenimente cu restaurant si camere pentru cazare) cu regim de inaltime P+1E partial si o locuinta de servici cu regim de inaltime P+1E imprejmuire si utilitati. Documentatia a fost depusa pentru consultare la Consiliul Judetean Ilfov la data de 22.09.2023. Observatii/comentarii se primesc in scris la Directia de Urbanism din cadrul Consiliului Judetean Ilfov, Bucuresti, sector 1, str. ernest Juvara nr. 3-5 (tel.0212125693) in termen de 12 zile de la publicarea prezentului anunt

ANUNT PUBLIC 1. BAICU GIORGICA, avand domiciliul in Str Sf. Gheorghe , nr 2 , localitatea Popesti- Leordeni, Judet ILFOV, titular al planului/ programului “INTOCMIRE PUZ – ANSAMBLU LOCUINTE P+1E+M, FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII, UTILITATI” din com. BERCENI tarla 3, parcela 11/103, Nr. cad. 50161 (vechi 169), anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/ programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii nr.1, sector 6, de luni pana joi intre orele 9.00- 13.00 . Observatii/ comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov, (tel 021/4301523, 021/4301402, 0746248440) in termen de 18 zile de la data publicarii anuntului.

SECRIERU ALINA, titular al proiectului (alaturi de Popovici Dan Gabriel si Popovici Sorina) “PUZ CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE INDIVIDUALE CU REGIM DE INALTIME MAXIM P+2, FUNCTIUNI COMPLEMENTARE LOCUIRII SI UTILITATI”, situat in judetul Ilfov, Comuna Cernica, Tarla 61, Parcela 463/1/14,15, Nr. Cad. 58394, C.F. 58394, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului Favorabil din partea Consiliului Judetean Ilfov. Observatii/ comentariile si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in municipiulBucuresti, str. Ernest Juvara, nr. 3-5, sector 6 (tel. 021/212.56.93), in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

SECRIERU ALINA, titular al proiectului (alaturi de Popovici Dan Gabriel si Popovici Sorina) “PUZ CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE INDIVIDUALE CU REGIM DE INALTIME MAXIM P+2, FUNCTIUNI COMPLEMENTARE LOCUIRII SI UTILITATI”, situat in judetul Ilfov, Comuna Cernica, Tarla 61, Parcela 463/1/14,15, Nr. Cad. 58394, C.F. 58394 ,anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului Favorabil din partea Consiliului Judetean Ilfov. Observatii/ comentariile si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in municipiulBucuresti, str. Ernest Juvara, nr. 3-5, sector 6 (tel. 021/212.56.93), in termen de 18 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Anunt public privind decizia etapei de incadrare BAKER HUGHES ENERGY SERVICES ROMANIA
BAKER HUGHES ENERGY SERVICES ROMANIA S.R.L. titular al proiectului „Recompartimentare interioară și realizare etaj parțial in hala industrială existentă, extindere, modificare fatadă, amplasare corturi, echipament tehnologic exterior, containere cu funcțiune administrativă si tehnologică, amenajare incinta, sistematizare verticală, utilități si organizare de șantier”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agenția Națională pentru Protecția Mediului Prahova, de a nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Recompartimentare interioară și realizare etaj parțial in hala industrială existentă, extindere, modificare fatadă, amplasare corturi, echipament tehnologic exterior, containere cu funcțiune administrativă si tehnologică, amenajare incinta, sistematizare verticală, utilități si organizare de șantier”, propus a fi amplasat pe Str. Bruxelles, nr.6, intravilanul comunei Aricestii Rahtivani, tarlaua 68, Parcela 377/55, judetul Prahova.
1.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Prahova din Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306 , in zilele de luni-vineri, intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro.
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

TWO Properties SRL, proprietar al terenului amplasat in judetul Ilfov, orasul Voluntari, cu suprafata de 3.012 mp. (din masuratori 2.974 mp), avand Nr.Cad. 100358. Anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului de Oportunitate, pentru documentatia PUZ ” Intocmire PUZ- supraetajare imobil locuinte colective cu regim de inaltime 2S+P+4E+5Er, racorduri / bransamente utilitati si ridicare topografica”. Documentatia a fost depusa pentru consultare pe data de 05.10.2023 la Primaria orasului Voluntari. Observatii/comentarii se primesc in scris la Directia de Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Primariei orasului Voluntari, Bulevardul Voluntari nr. 74, judetul Ilfov, (tel 031 4036110) si pe email la adresa primaria-voluntari@primaria-voluntari.ro in termen de 15 zile de la publicarea prezentului anunt.

SC REAL ESTATE VER INVEST SRL, cu sediul in comuna Berceni, Bd. 1 Mai, Nr. 65; beneficiar al planului INTOCMIRE PUZ – ANSAMBLU LOCUINTE (P+1E+M), FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII, UTILITATI, RIDICARE TOPOGRAFICA, situat in judetul Ilfov, Comuna Vidra, Tarlaua 5, parcela 36/1/2/9, cu nr.cad. 66148, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului Oportunitate. Observatii si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Ernest Juvara, nr. 3-5, sector 6 (tel. 0212125693), in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

SC EXCLUSIV INTERCONSTRUCT SRL, cu sediul in comuna Berceni, Bd. 1 Mai, Nr. 65, in calitate de proprietar al terenului situat in judetul Ilfov, Comuna Vidra, T22 P 314, 314/23, 314/23/2, 314/20, Nr. Cad. 75299, 77364, 77361, 76902, 77360, 77372, 77362, 77363, 77370, 75294, titular al PUZ – CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE P+1E+M SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII, UILITATI, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului Oportunitate. Observatii si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Ernest Juvara, nr. 3-5, sector 6 (tel. 0212125693), in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

ANUNT PUBLIC 1. ANESCU TUDOR-EMILIAN, avand domiciliul in Str . Dornei, nr. 80, Sector 1, localitatea Mun. Bucuresti, titular al planului/programului “P.U.Z. Ridicare restrictie temporara de construire, modificare indicatori urbanistici si regim de inaltime in vederea amenajarii unui complex turistic si functiuni conexe, amenajare incinta, platforme, amenajare alei carosabile si auto”, din localitatea Cornu, satul Cornu de Jos, judetul Prahova, Str. Topsenilor, NC 26388 (fost NC 23414), CF 26388; NC 26448 (fost NC 23270), CF 26448; NC 26433 (fost NC 23758) CF 26433, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Prahova din Strada Gheorghe Grigore Cantacuzino, nr. 306, Mun. Ploiesti, luni, miercuri si joi intre orele 900 — 1500 si vineri intre orele 900 — 1200. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Prahova, (tel 0244544134) in termen de 18 zile de la data publicarii anuntului. NOTA: ANUNT LA DEPUNEREA NOTIFICARII art.9 alin. (1) si art.29 alin. (2). Titularul are obligatia afisarii anuntului si pe propria pagina de internet.

S.C. ENERGY BEAM SOLUTIONS S.R.L., titular al planului P. U. Z. “CONSTRUIRE CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA 5MW, TARLA 43, N.C. 72923, MUN. BUZAU, JUD. BUZAU, IMPREJMUIRE SI RACORD ELECTRIC LA S.E.N.” cu amplasamentul in TARLA 43, NC . 72923, MUN. BUZAU, JUD. BUZAU anunta publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a planului la A.P.M Buzau in vederea obtinerii avizului de mediu. Informatiile privind varianta de plan inaintata pot fi consultate la sediul A.P.M. Buzau din municipiul Buzau, str. Sfantul Sava de la Buzau, nr. 3 si la sediul titularului din municipiul Bucuresti, sector 6, str. Politehnicii, nr. 3, bl 12 in zilele lucratoare, de luni pana vineri intre orele 8.00- 14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic, in scris, la sediul A.P.M. Buzau, in termen de 15 zile calendaristice de la data aparitiei ultimului anunt.

S.C. URBIA ARCHITECTS ENGINEERS S.R.L., titular al planului P. U. Z. “CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE CU REGIM DE INALTIME S+P+1, S+P+2 IN U.T.R. 20, LA VEST DE PARCUL TINERETULUI, MUNICIPIUL BUZAU”, cu amplasamentul in Tarlaua 32 a Municipiului Buzau, jud Buzau: N.C. 63689, N.C. 63690, N.C. 63691, N.C. 63692, N.C. 63693, N.C. 63694, N.C. 63695, N.C. 63696, N.C. 63697, N.C. 63698, N.C. 63699, N.C. 63700, N.C. 66001, N.C. 66000, N.C. 63703, N.C. 72547+72546, N.C. 63705, N.C. 63706 anunta publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a planului la A.P.M Buzau in vederea obtinerii avizului de mediu. Informatiile privind varianta de plan inaintata pot fi consultate la sediul A.P.M. Buzau din municipiul Buzau, str. Sfantul Sava de la Buzau, nr. 3 si la sediul titularului din municipiul Bucuresti, sector 1, str. Aviator Popisteanu, nr. 54A, in zilele lucratoare, de luni pana vineri intre orele 8.00- 14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic, in scris, la sediul A.P.M. Buzau, in termen de 15 zile calendaristice de la data aparitiei ultimului anunt.

SC Miury Top Garden SRL anunta publicul interesat asupra faptului ca s-a solicitat avizul de mediu asupra mediului: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, pentru proiectul “spalatorie auto tip self”, propus a fi amplasat in Bucuresti, sector 4, str. Anghel Moldoveanu nr. 2A. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Bucuresti din Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, in zilele de luni-vineri, intre orele 9.00 -12.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmbuc.anpm.ro/. Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

SC Miury Top Garden SRL cu sediul in jud Giurgiu Com Sabareni str Scolii nr 6 anunta publicul interesat asupra faptului ca s-a solicitat avizul de mediu pentru proiectul Constructie Spalatorie Auto propus a se implementa in jud Giurgiu com Sabareni str Principala FN, NC/ CF 34514 si s-a intocmit prima varianta a acestuia. Termenul de acceptare a comentariilor si sugestiilor este pana la data de 21.10.2023. Comentariile publicului se pot transmite la sediul A.P.M. Giurgiu, cu sediul in loc. Giurgiu, sos. Bucuresti, bl. 111, sc. A+B

Gutan Ionel, cu domiciliul in str. Magura, nr. 68, orasul Focsani, judetul Vrancea, titular al planului/programului “Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privata apartinand persoanelor fizice Gutan Ionel si Gutan Silica – U.P. I Paraul lui Dragos ” propus a fi amplasat in localitatea Gura Teghii, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/ programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Buzau din mun. Buzau, str. Sfantul Sava de la Buzau, nr. 3, de luni pana vineri intre orele 9.00 – 13.00 . Observatii/ comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Buzau, in termen de 18 zile de la data publicarii anuntului.

COMUNA UCEA avand sediul in str. Principala, nr. 78, judetul Brasov , localitatea Ucea de Jos , telefon 0268/247176, email: primaria_ucea@yahoo.com reprezentata legal de dl. Adrian Constantin Grovu, titular al planului/programului Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publica  apartinand Comunei Ucea – U.P. I Ucea, jud. Brasov, propus a fi amplasat in UAT. Bruiu, jud. Sibiu, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul ANPM SIBIU, Str. Hipodromului, Nr.2A, Sibiu, Jud. Sibiu, de luni pana joi intre orele 09 – 16.00, vineri intre orele 09 – 13.00. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul APM SIBIU, in termen de 18 zile de la data publicarii anuntului.

STEFAN MATEI, cu domiciliul in Comuna Berceni, Strada Avram Iancu, nr. 4; beneficiar alaturi de IVANCEA IOANA, al planului INTOCMIRE PUZ – ANSAMBLU LOCUINTE (P+1E+M), FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII, UTILITATI, RIDICARE TOPOGRAFICA, situat in judetul Ilfov, Comuna Berceni, Tarlaua 17, parcela 43/2/15, 43/2, 43/2/14, cu nr.cad. 73746, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului Consultativ. Observatii/ comentariile si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Ernest Juvara, nr. 3-5, sector 6 (tel. 021/212.56.93), in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

ANGELESCU VICTOR-DAN, cu domiciliul in municipiul Bucuresti, sector 2, Str. Hiramului, Nr. 18, in calitate de proprietar al terenului situat in judetul Ilfov, Comuna Balotesti, T41 P120, Nr. Cad. 67081, titular al PUZ – CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE P+2E SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII, UILITATI, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului Oportunitate. Observatii/ comentariile si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Ernest Juvara, nr. 3-5, sector 6 (tel. 021/212.56.93), in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Condu Marius Alexandru cu domiciliul in Bucuresti, Sector 3, Calea Calarasi, nr. 250, bl.S18, ap.18, titular al planului/programului “Studiul aditional (addendum) de modificare a prevederilor amenajamentului fondului forestier proprietate privata apartinand persoanelor fizice asociate, constituite in U.P. VI Bertea” propus a fi amplasat in localitatile Stefesti, Bertea si Valcanesti, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Prahova din Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306, de luni pana vineri intre orele 9.00 – 13.00 . Observatii/ comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Prahova, in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului.

S.C. ENERGY BEAM SOLUTIONS S.R.L., titular al planului P. U. Z. “CONSTRUIRE CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA 5MW, TARLA 43, N.C. 72923, MUN. BUZAU, JUD. BUZAU, IMPREJMUIRE SI RACORD ELECTRIC LA S.E.N.” cu amplasamentul in TARLA 43, NC . 72923, MUN. BUZAU, JUD. BUZAU anunta publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a planului la A.P.M Buzau in vederea obtinerii avizului de mediu. Informatiile privind varianta de plan inaintata pot fi consultate la sediul A.P.M. Buzau din municipiul Buzau, str. Sfantul Sava de la Buzau, nr. 3 si la sediul titularului din municipiul Bucuresti, sector 6, str. Politehnicii, nr. 3, bl 12 in zilele lucratoare, de luni pana vineri intre orele 8.00- 14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic, in scris, la sediul A.P.M. Buzau, in termen de 15 zile calendaristice de la data aparitiei ultimului anunt.

S.C. URBIA ARCHITECTS ENGINEERS S.R.L., titular al planului P. U. Z. “CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE CU REGIM DE INALTIME S+P+1, S+P+2 IN U.T.R. 20, LA VEST DE PARCUL TINERETULUI, MUNICIPIUL BUZAU”, cu amplasamentul in Tarlaua 32 a Municipiului Buzau, jud Buzau: N.C. 63689, N.C. 63690, N.C. 63691, N.C. 63692, N.C. 63693, N.C. 63694, N.C. 63695, N.C. 63696, N.C. 63697, N.C. 63698, N.C. 63699, N.C. 63700, N.C. 66001, N.C. 66000, N.C. 63703, N.C. 72547+72546, N.C. 63705, N.C. 63706 anunta publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a planului la A.P.M Buzau in vederea obtinerii avizului de mediu. Informatiile privind varianta de plan inaintata pot fi consultate la sediul A.P.M. Buzau din municipiul Buzau, str. Sfantul Sava de la Buzau, nr. 3 si la sediul titularului din municipiul Bucuresti, sector 1, str. Aviator Popisteanu, nr. 54A, in zilele lucratoare, de luni pana vineri intre orele 8.00- 14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic, in scris, la sediul A.P.M. Buzau, in termen de 15 zile calendaristice de la data aparitiei ultimului anunt.

UAT Comuna Cristinești, în calitate de titular al Reactualizare Plan Urbanistic General al comunei Cristinești, județul Botoșani, anunţă publicul interesat asupra disponibilizării proiectului de plan, finalizarea Raportului de mediu şi a organizării şedinţei de dezbatere publică în data de 15.11.2023 ora 12.00 la sediul UAT Comuna Cristinești, sat Cristinești, str. Primăriei nr. 25, com. Cristinești, jud. Botoșani. Proiectul de plan, Raportul de mediu şi Studiul de evaluare adecvată pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Botoşani, B-dul Mihai Eminescu nr. 44, în zilele de luni – vineri între orele 9-14. Comentariile şi sugestiile publicului interesat se primesc în scris la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Botoşani sau prin e-mail: office@apmbt.anpm.ro, cât şi la e-mailul titularului primariacristinesti@yahoo.com, până la data de 15.11.2023.

ANUNT PUBLIC S.C. GEP HOUSE ROMCONSTRUCT S.R.L., avand sediul in Str. Caineni, nr. 20, Parter, Camera 1, Sector 1, localitatea Bucuresti; titular, alaturi de S.C. CALANELUACASA S.R.L., TRUICA CRISTIAN, PETRE OLGA; al planului/programului PUZ – ANSAMBLU DE LOCUINTE INDIVIDUALE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, P+1+M, AMENAJARE CIRCULATII, localitatea Gradistea, judetul Ilfov, Tarla 12/3, Parcela 18, NC 52651, anunta publicul interesat asupra deciziei de emitere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat. Urmatoarele documente care privesc: planul/programul adoptat, modalitatile prin care consideratiile privind mediul au fost integrate in plan/program, modul de pregatire a raportului de mediu, motivele pentru alegerea alternativei de plan/program avizate si masurile decise privind monitorizarea efectelor asupra mediului, pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii nr. 1 (in spatele benzinariei Lukoil), sector 6, de luni pana vineri intre orele 900-1200. NOTA: ANUNT LA DECIZIA EMITERII AVIZULUI DE MEDIU PLANULUI/PROGRAMULUI -ART. 32 SI ART. 33 – ALIN. (1) SI (2)

UAT Comuna Cristinești, în calitate de titular al Reactualizare Plan Urbanistic General al comunei Cristinești, județul Botoșani, anunţă publicul interesat asupra disponibilizării proiectului de plan, finalizarea Raportului de mediu şi a organizării şedinţei de dezbatere publică în data de 15.11.2023 ora 12.00 la sediul UAT Comuna Cristinești, sat Cristinești, str. Primăriei nr. 25, com. Cristinești, jud. Botoșani. Proiectul de plan, Raportul de mediu şi Studiul de evaluare adecvată pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Botoşani, B-dul Mihai Eminescu nr. 44, în zilele de luni – vineri între orele 9-14. Comentariile şi sugestiile publicului interesat se primesc în scris la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Botoşani sau prin e-mail: office@apmbt.anpm.ro, cât şi la e-mailul titularului primariacristinesti@yahoo.com, până la data de 15.11.2023.

ILIE AURELIAN TRANDAFIR, cu domiciliul in Bucuresti, Sect.4, Sos. Oltenitei, nr.162, bl.3, sc.5, ap.177; beneficiar alaturi de: SC DAS IMOB CONSULTING SRL, SC CB SUD INVEST SRL, al planului INTOCMIRE PUZ – ANSAMBLU LOCUINTE (P+1E+M), FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII, UTILITATI, RIDICARE TOPOGRAFICA, situat in judetul Ilfov, comuna Berceni, Tarla 2, parcela 8/1/57/1, 8/1/55,56,57,58,59, 8/1/57/2, cu nr.cad. 54166, 68006, 68007, 54167, 54169, 54168, 63058, 53885, 69281; anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr. 1, sector 6, de luni pana joi intre orele 900-1100. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Ilfov (tel. 021/4301523) in termen de 18 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

SC CB SUD CONSTRUCT SRL, cu sediul in Comuna Berceni, Bd.1Mai, Nr.65, Jud.Ilfov; alaturi de NEAGU VICTOR, NEAGU CRISTINA, beneficiari al planului INTOCMIRE PUZ – ANSAMBLU LOCUINTE (P+1E+M), FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII, UTILITATI, RIDICARE TOPOGRAFICA, situat in judetul Ilfov, comuna Berceni, T5, parcela P15/5/54,55, cu nr.cad. 72407; anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr. 1, sector 6, de luni pana joi intre orele 900-1100. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Ilfov (tel. 021/4301523) in termen de 18 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

CECK TIVADOR TIBERIU, cu domiciliul in Mun. Bucuresti, Sect.4, Str. Trestiana, nr. 7, bl.1, sc.A, et.7, ap.29; beneficiar alaturi de S.C. VER INTERMED S.R.L., al planului PUZ – ANSAMBLU LOCUINTE (P+1E+M), FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII, UTILITATI, RIDICARE TOPOGRAFICA, situat in judetul Ilfov, comuna Berceni, T 20, parcela P 49/2/12, 49/4/9-15, cu nr.cad. 66607, 71774; anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr. 1, sector 6, de luni pana joi intre orele 900-1100. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Ilfov (tel. 021/4301523) in termen de 18 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

SANDU SORIN, cu domiciliul in Mun. Bucuresti, Sect.3, Str. Rodul Pamantului, nr. 2, bl.P1, sc.B, et.1, ap.23, in calitate de proprietar al terenului situat in judetul Ilfov, Comuna Berceni, Tarla 7, Parcela 120/3 lot 1, 2, Nr. Cad. 68980, 68981 titular al PUZ – ANSAMBLU LOCUINTE (P+1E+M), FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII, UTILITATI; anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr. 1, sector 6, de luni pana joi intre orele 900-1100. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Ilfov (tel. 021/4301523) in termen de 18 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Subscrisa NUMBER ONE SRL , proprietara asupra terenului amplasat in judetul Ilfov, oras Voluntari, Tarla 47, P959, Nr.cad. 128900 in suprafata totala de 11336mp, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului de oportunitate, pentru documentatia PUZ “Intocmire PUZ Edificare ansamblu de locuinte colective si functiuni conexe – comert/servicii cu Rh D+P+ 11E, amenajare circulatii si utilitati”. Documentatia a fost depusa pentru consultare la Primaria Voluntari data de 13.06.2023. Observatii/ comentarii se primesc in scris la Directia de Urbanism si Fonduri Europene din cadrul Primariei Voluntari, Bulevardul Voluntari, (tel 031 4036110) si pe email la adresa primaria-voluntari@primaria-voluntari.ro, in termen de 15 zile de la publicarea prezentului anunt.

SC CALLISTO INVESTMENT SRL, avand sediul in Str .Nicolae Filipescu, nr. 53-55, etj. 7, camera nr. 6, , CUI 19090438, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/16079/11.10.2006 titular al planului PUZ- “MODIFICAREA REGLEMENTARILOR DIN P.U.G COMUNA BLEJOI LA NIVELUL UTR-URILOR 44 SI 46, in Jud. Prahova, comuna Blejoi, T 14, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul APM Prahova din str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 306, Ploiesti in zilele de luni pana vineri intre orele 9.00- 13.00. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul APM Prahova, in termen de 15 zile lucratoare de la data publicarii anuntului.

SC FUTURE VISION CONSULT SRL, avand sediul in Str. Bd. Timisoara, Nr. 26Z, Corp B, Birou 12B05, etaj 12, Sector 6, Bucuresti, titular al planului PUZ pentru Introducere in intravilan in vederea construirii unui parc fotovoltaic, amenajare incinta, imprejmuire si organizare executie, in Localitatea Sohatu, Judet Calarasi, Nr cadastrale: 29123, 29124, 29125, 29126, 29127, 29128, 29129, 29130, 29131, 29132, 29133, 29134, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Calarasi din Sos. Chiciu, Nr. 2, Calarasi, de luni pana joi intre orele 8.00-16.30. Tel./Fax: 0242315035, 0242311926, 0746248675 e-mail: office@apmcl.anpm.ro Observatii / comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul APM Calarasi in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului.

SC ITALIMOB COSTRUZIONI IASI SRL, titular PUZ -“INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN SI REGLEMENTARE IN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI ANSAMBLU CU FUNCTIUNI MIXTE” propus a fi implementat in Mun. IASI, STR. TREI FANANI, FN, JUDETUL IASI, nr. cad. 173055, 174075, 174350, 174351, anunta publicul interesat asupra deciziei de emitere a avizului de mediu – urmand a fi supus procedurii de adoptare cu aviz de mediu. Observatiile publicului cu privire la decizia de emitere a avizului de mediu se primesc la sediul APM Iasi din Iasi, Calea Chisinaului nr. 43, in zilele de luni – vineri, intre orele 8 -14, in termen de 10 zile calendaristice.

NESTOR EMIL ALEXANDRU , titular al proiectului P.U.Z- ,, CONSTRUIRE COMPLEX LOGISTIC, DRUMURI DE ACCES, UTILITATI, ORGANIZARE SANTIER’, in Judet Ilfov, comuna Balotesti ; nr.cad. 64917,nr. cad 64916 , anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinerea a Avizului Favorabil al CJ Ilfov. Documentatia a fost afisata pentru consultare pe site-ul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in Bucuresti, sector 6, str. Ernest Juvara, nr. 3-5, tel. 021.212.56.93. Observatii/comentariile si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov in termen de 15 zile calendaristice de la data publicarii anuntului.

SC CALLISTO INVESTMENT SRL, avand sediul in Str.Nicolae Filipescu, nr.53-55, etj.7, camera nr.6, , CUI 19090438, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/16079/11.10.2006 titular al planului PUZ- “MODIFICAREA REGLEMENTARILOR DIN P.U.G COMUNA BLEJOI LA NIVELUL UTR-URILOR 44 SI 46, in Jud. Prahova, comuna Blejoi, T 14, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul APM Prahova din str. Gh.Gr.Cantacuzino nr. 306, Ploiesti in zilele de luni pana vineri intre orele 9.00 – 13.00. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul APM Prahova, in termen de 18 zile lucratoare de la data publicarii anuntului.

PERIANU COSTEL, cu domiciliul in Oras Popesti-Leordeni, Sos. Oltenitei, nr. 29, judet Ilfov, in calitate de proprietar al terenului situat in judetul Ilfov, Oras Popesti – Leordeni, Str. Solstitiului, Tarla 55/6, Parcela 30,31,32, Nr. Cad. 100725, titular al PUZ – INTRODUCERE IN INTRAVILAN IN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI LOCUINTE INDIVIDUALE, AMENAJARE INCINTA IMPREJMUIRE SI UTILITATI; anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr. 1, sector 6, de luni pana joi intre orele 900-1100. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Ilfov (tel. 021/4301523) in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

SC North Development Team 2016 SRL si GE&CO Imobiliare SRL, cu sediul in Bucuresti, sector 1, Str. Aeroportului , nr.120-130 ,, titular al proiectului INTOCMIRE PUZ – CONSTRUIRE SPATII COMERCIALE SI DEPOZITARE, AMENAJARE INCINTA ,ACCESE SI UTILITATI” in Judet Ilfov, com. Mogosoaia, , str.Bucuresti-Targoviste Nr. FN, nr. Cad.67601; 67716; 67717;67745; 60213;60237 anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului de oportunitate al CJ Ilfov. Documentatia putand fi consultata pe site-ul Consiliului Judetean Ilfov . Observatii/comentariile si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Ernest Juvara, nr.3, sector 6(tel. 021/212.56.93 ),de luni pana vineri, intre orele 9.00 -14.00, incepand cu data de 13.09.2023.

Comuna Lelese, titulara a planului “Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publica apartinand comunei Lelese – U.P. IV Lelese, judetul Hunedoara”, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului de mediu pentru planul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/ programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Hunedoara, din mun. Deva, str. Aurel Vlaicu, nr. 25, jud. Hunedoara, de luni pana joi intre orele 9 – 16 si vineri intre orele 9 – 13. Observatii/ comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Hunedoara, in termen de 18 zile de la data publicarii anuntului.

Comuna Toplita, titulara a planului “Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publica apartinand comunei Toplita – U.P. VI Toplita, judetul Hunedoara”, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului de mediu pentru planul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Hunedoara, din mun. Deva, str. Aurel Vlaicu, nr. 25, jud. Hunedoara, de luni pana joi intre orele 9 – 16 si vineri intre orele 9 – 13. Observatii/ comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Hunedoara, in termen de 18 zile de la data publicarii anuntului.

PRIMARIA MUNICIPIULUI GIURGIU cu sediul in Giurgiu, b-dul Bucuresti nr. 49-51, jud. Giurgiu anunta publicul interesat asupra faptului ca s-a solicitat avizul de mediu pentru programul/planul “ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU CAMPUS POLITEHNIC REGIONAL PENTRU INVATAMANT DUAL IN GIURGIU” propus a se implementa in mun. Giurgiu, Aleea Chimiei nr. 1, nr. cad. 42736, jud. Giurgiu si s-a intocmit prima varianta a acestuia. Termenul de acceptare a comentariilor si sugestiilor este pana la data de 29.09.2023. Comentariile publicului se pot transmite la sediul A.P.M. Giurgiu, cu sediul in loc. Giurgiu, sos. Bucuresti, bl. 111, sc. A+B.

Sc Modella Concept SRL avand sediul in str. Pantelimon nr. 311, bl. 7, sc.C,et. 5, ap.100, sector 2, Bucuresti, titular al planului/ programului: Construire hala de productue si de depozitare cu parter inalt cu supanta si locuinte P+1E, imprejmuire teren, fosa septica, put forat, post TRAFO, bazin vidanjabil, utilitati si sistematizare verticala, din com. Ciolpani, loc. Ciolpani, str. T46, P36 nr. FN, anunta publicul interesat asupra solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/ programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/ programului poate fi consultata lasediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, de luni pana joi intre orele 9.00-11.00. Observatii/ comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul APMIlfov (tel.0214301523, 0214301402/ 0746248440) intermen de 15 zile de la data publicarii anuntului. Nota: Anunt la depunerea notificarii -art.9 alin (1) si art. 29 alin. (2). Titularul are obligatia afisarii anuntului si pe propria pagina de inetrnet

PERIANU COSTEL, cu domiciliul in Oras Popesti-Leordeni, Sos. Oltenitei, nr. 29, judet Ilfov, in calitate de proprietar al terenului situat in judetul Ilfov, Oras Popesti – Leordeni, Str. Solstitiului, Tarla 55/6, Parcela 30,31,32, Nr. Cad. 100725, titular al PUZ – INTRODUCERE IN INTRAVILAN IN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI LOCUINTE INDIVIDUALE, AMENAJARE INCINTA IMPREJMUIRE SI UTILITATI; anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr. 1, sector 6, de luni pana joi intre orele 900-1100. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Ilfov (tel. 021/4301523) in termen de 18 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Subscrisa S.C. THERME NORD BUCURESTI S.R.L., cu sediul in municipiul Sibiu, Jud. Sibiu, Str. Victor Hugo, Nr. 2, in calitate de proprietar alaturi de: SC BSH GEOTHERMIE NORD SCS SRL, HANEA CONSTANTIN-ROBERT, ai terenurilor situate in judetul Ilfov, Comuna Balotesti, T124 P504/1/2,3, Nr. Cad. 62106, 58839, 58840, 58848, 50786, 61249, 61250, 59391, 61993, 58849, titulari ai PUZ – CONSTRUIRE UNITATE NOUA PENTRU REALIZAREA DE ACTIVITATI DE INTRETINERE CORPORALA – BEAUTY PALACE, PARCARI SI RETELE, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului FAVORABIL. Observatii/ comentariile si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in municipiul Bucuresti, str Ernest Juvara, nr. 3-5, sector 6 (tel. 021/212.56.93), in termen de 12 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

SC VER INTERMED SRL, cu sediul in comuna Berceni, Bd. 1 Mai, nr. 65, cam. 3; beneficiar alaturi de SC REAL ESTATE VER INVEST SRL, IANCU MARIN, CIOBANU ANGHELINA, al planului INTOCMIRE PUZ – ANSAMBLU LOCUINTE (P+1E+M), FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII, UTILITATI, RIDICARE TOPOGRAFICA, situat in judetul Ilfov, comuna Berceni, T 20, parcela P 49/2/26,27,28, cu nr.cad. 66629, 66630, 66631, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului Consultativ. Observatii/ comentariile si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Ernest Juvara, nr. 3-5, sector 6 (tel. 021/212.56.93), in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

UAT municipiul Deva, titular al obiectivului CAMPUS PROFESIONAL INTEGRAT DEVA, identificat prin numerele cadastrale 79116, cu amplasamentul identificat prin str. Lotusului, anunta publicul interesat ca s-a depus documentatia in vederea obtinerii avizului de mediu. bservatiile publicului se primesc in scris la sediul APM Deva, Str. Aurel Vlaicu nr. 25, cod 2700, zilnic intre orele 09-16, in termen de 15 zile calendaristice de la aparitia anuntului.

SC INGKA INVESTMENTS FOREST ASSETS SRL BUCURESTI (titularul planului /programului) anunta publicul asupra luarii deciziei de emitere a avizului de mediu necesar adoptarii planului: “AMENAJAMENTUL SILVIC AL FONDULUI FORESTIER PROPRIETATE PRIVATA APARTINAND SC INGKA INVESTMENTS FOREST ASSETS SRL BUCURESTI, Unitatea de Productie VI Prahova, amplasat in UAT BREAZA SI UAT TALEA, de a nu se supune evaluarii de mediu pentru planuri si programe. Proiectul deciziei de emitere a avizului de mediu si motivele care o fundamenteaza poate fi consultat la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Prahova sau pe sit-ul: http://apmph.anpm.ro; office@apmph.anpm.ro, in termen de 10 zile de la data prezentului anunt.

Subscrisa S.C. THERME NORD BUCURESTI S.R.L., cu sediul in municipiul Sibiu, Jud. Sibiu, Str. Victor Hugo, Nr. 2, in calitate de proprietar alaturi de: SC BSH GEOTHERMIE NORD SCS SRL, HANEA CONSTANTIN-ROBERT, ai terenurilor situate in judetul Ilfov, Comuna Balotesti, T124 P504/1/2,3, Nr. Cad. 62106, 58839, 58840, 58848, 50786, 61249, 61250, 59391, 61993, 58849, titulari ai PUZ – CONSTRUIRE UNITATE NOUA PENTRU REALIZAREA DE ACTIVITATI DE INTRETINERE CORPORALA – BEAUTY PALACE, PARCARI SI RETELE, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului FAVORABIL. Observatii/ comentariile si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in municipiul Bucuresti, str Ernest Juvara, nr. 3-5, sector 6 (tel. 021/212.56.93), in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Ocolul Silvic Valea Cibinului- Saliste RA anunta publicul interesat asupra deciziei de emitere a avizului de mediu pentru Amenajamentul fondului forestier proprietate privata apartinand Asociatiei Obstea Gusu si persoanelor fizice Voina Cristina, Strajan-Radu Simona-Marione, Radu Cristian-Felix, Volkmann-Radu Ingrid-Viorica , U.P. I Asociatia Gusu, in conformitate cu H.G.nr. 1076/2004. Decizia de emitere a avizului de mediu a fost luata in sedinta Comitetului Special Constituit care s-a desfasurat in sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Sibiu, in data de 23.08.2023, ca urmare a analizarii documentatiei si a desfasurarii consultarilor publice, potrivit reglementarilor in vigoare. Decizia de emitere a avizului de mediu este afisata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Sibiu, din Sibiu, Str. Hipodromului Nr. 2A si pe pagina de internet http://apmsb.anpm.ro

COMUNA POLITICA OLTET, cu sediul in sat. Oltet, com. Vistea, nr. 172, judetul Brasov, telefon 0729/131006, email: cirjeoctavian@gmail.com reprezentata legal de Carje Octavian, titular al planului/programului Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privata apartinand Comunei Politice Oltet – U.P. I Oltet, jud. Brasov, propus a fi amplasat in UAT Bruiu jud. Sibiu, si UAT Ucea jud. Brasov, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/ programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Sibiu din Mun. Sibiu, str. Hipodromului, nr. 2 A, de luni pana joi intre orele 8.00 – 16.30 ,vineri intre orele 8.00 – 14.00 .Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul APM Sibiu, in termen de 18 zile de la data publicarii anuntului.

HEFE ARTIZAN SRL, cu sediul in jud. Buzau, municipiul Buzau, str. Unirii, bloc 24, sc. A, et. 2, ap. 11, titular al Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) “Construire hala metalica- -Spatiu comercial”, propus a fi amplasat in jud. Braila. comuna Cazasu, sat Cazasu, strada Ramnicu Sarat nr. 207C, anunta publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a Planului in vederea obtinerii avizului de mediu pentru Planul mai sus mentionat. Publicul interesat poate consulta propunerea de plan la sediul titularului si la sediul APM Braila, Bd. Independentei, nr. 16, bloc B5, intre orele 9-14. Observatii, comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul APM Braila, Bd. Independentei, nr. 16, bloc B5, in termen de 15 zile de la data aparitiei prezentului anunt.

GHEORGHE IANCU, cu domiciliul in Municipiul Bucuresti, Sector 4, Sos. Giurgiului, nr. 186, in calitate de proprietar alaturi de GHEORGHE GEORGETA-IULIANA al terenului situat in judetul Ilfov, Comuna 1 Decembrie, Strada Rasaritului, T43, P137/1/39, Nr. Cad. 62971, titular al PUD – LOCUINTA P+M, IMPREJMUIRE, UTILITATI, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului FAVORABIL. Observatii/ comentariile si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in municipiul Bucuresti, str Ernest Juvara, nr. 3-5, sector 6 (tel. 021/212.56.93), in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

COMUNA BODOC avand sediul in localitatea BODOC, titular al planului/programului ELABORARE PLAN URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI BODOC SI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/ programului poate fi consultata la sediul ANPM COVASNA, B-dul Grigore Balan, Nr. 10, Sf. Gheorghe, Jud. Covasna, de luni pana joi intre orele 09 – 16.00, vineri intre orele 09 – 13.00. Observatii/ comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul APM COVASNA, in termen de 18 zile de la data publicarii anuntului.

SC INGKA INVESTMENTS FOREST ASSETS SRL titular al Planului “Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privata apartinand SC INGKA INVESTMENTS FOREST ASSETS SRL , organizat in U.P. VI Prahova, judetul Prahova, cu amplasamentul pe raza U.A.T. Breaza si Talea – judetul Prahova, anunta publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a planului la APM Prahova in vederea obtinerii avizului de mediu. Informatiile privind varianta de plan pot fi consultate la sediul APM Prahova, Str. Gherorghe Grigore Cantacuzino nr 306, Ploiesti, jud. Prahova, si la sediul O.S. INGKA INVESTMENTS S.R.L. in Focsani, Strada Valcele, nr. 26, zilnic, de luni pana vineri, orele 8.00-14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic, in scris, la sediul APM Prahova in termen de 15 zile calendaristice de la data aparitiei anuntului.

VELISCU MIHAI, avand domiciliul in Str. Petre Ionel, nr. 122, localitatea Branesti, judetul Ilfov, titular al planului/programului PUZ – CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE INDIVIDUALE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, P+1+M, AMENAJARE CIRCULATII, localitatea Gradistea, judetul Ilfov, Str. Lalele, Tarla 2, Parcela 14/1, NC 52951, anunta publicul interesat asupra deciziei de emitere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat. Urmatoarele documente care privesc: planul/programul adoptat, modalitatile prin care consideratiile privind mediul au fost integrate in plan/program, modul de pregatire a raportului de mediu, motivele pentru alegerea alternativei de plan/program avizate si masurile decise privind monitorizarea efectelor asupra mediului, pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii nr. 1 (in spatele benzinariei Lukoil), sector 6, de luni pana vineri intre orele 900-1200. NOTA: ANUNT LA DECIZIA EMITERII AVIZULUI DE MEDIU PLANULUI/PROGRAMULUI -ART. 32 SI ART. 33 – ALIN. (1) SI (2)

STEFAN MATEI, cu domiciliul in Comuna Berceni, Str. Avram Iancu, nr.4, Jud. Ilfov; beneficiar alaturi de: IVANCEA IOANA, al planului PUZ – ANSAMBLU LOCUINTE (P+1E+M), FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII, UTILITATI, RIDICARE TOPOGRAFICA, situat in judetul Ilfov, comuna Berceni, Tarla 17, parcela 43/2/15, 43/2, 43/2/14, cu nr.cad. 73746; anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului de Oportunitate. Observatii/ comentariile si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Primariei Comunei Berceni, cu sediul in comuna Berceni, Bd. 1 Mai, nr. 233 (tel.021 365 1968), in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

SANGIORZAN ANTON, cu domiciliul in Municipiu Bucuresti, Sector 1, Sos. Nordului, nr. 100E, in calitate de proprietar, alaturi de SANGIORZAN DANIELA, al terenului situat in judetul Ilfov, Orasul Buftea, Tarla 4, Parcela 31, Nr. Cad. 62053, titulari ai PUZ – PARCELARE IN SCOPUL CONSTRUIRII UNUI ANSAMBLU DE LOCUINTE INDIVIDUALE; anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr. 1, sector 6, de luni pana joi intre orele 900-1100. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Ilfov (tel. 021/4301523) in termen de 18 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

S.C. ALKA TRADING CO S.R.L., avand sediul in Soseaua Straulesti, nr. 76- 86, sector 1, Bucuresti, titular al planului/ programului Construire Fundatii Silozuri, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/ programului poate fi consultata la sediul ACPM* cu sediul in Str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 306, Ploiesti de luni pana vineri intre orele 9.00- 13.00 . Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul ACPM*, in termen de 18 zile lucratoare de la data publicarii anuntului. *ACPM- autoritatea competenta pentru protectia mediului.

Roxana Doicaru, localitatea Giroc, str. Bujorilor, nr. 5, jud. Timis, anunta elaborarea primei versiuni a planului/  programului Planului Urbanistic Zonal, “EMODIFICARE PUZ APROBAT PRIN HCL 11 DIN 24.01.2007 PE PARCELA INSCRISA IN CF NR 411032 CU NR CAD CC116/1/8/26, PRIN MODIFICAREA FUNCTIUNII”, situat in Mosnita Veche, identificat prin C.F. nr. 411032 Mosnita si declansarea etapei de incadrare pentru obtinerea avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a planului/ programului se poate realiza la adresa proiectantului planului/ programului, localitatea Timisoara, str. Banul Maracine, nr. 13A, zilnic intre orele 08.30- 12.30. Comentariile si sugestiile se vor transmite in scris la sediul APM Timis, str. B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, in termen de 18 zile calendaristice de la data prezentului anunt.

Benzar Ioan, mun. Timisoara, str. Daliei, nr. 21, jud. Timis, anunta elaborarea primei versiuni a planului/ programului Planului Urbanistic Zonal, “ELABORARE P.U.Z.- ZONA MIXTA DE LOCUIRE SI SERVICII”, situat in Timisoara, str. Daliei, nr. 21, identificat prin C.F. nr. 430882 Timisoara si declansarea etapei de incadrare pentru obtinerea avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a planului/programului se poate realiza la adresa proiectantului planului/ programului, localitatea Timisoara, str. Banul Maracine, nr. 13A, zilnic intre orele 08.30- 12.30. Comentariile si sugestiile se vor transmite in scris la sediul APM Timis, str. B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18- 18A, in termen de 18 zile calendaristice de la data prezentului anunt.

RUSU CRISTIAN, titular al planului “ELABORARE PUZ – MODIFICARE PUZ APROBAT PRIN HCL NR. 56/25.07.2006, MODIFICAT PRIN HCL NR. 41/28.05.2008, CU COMPLETARE FUNCTIUNE DE PRODUCTIE NEPOLUANTA, DEPOZITARE, BIROU SI SERVICII COMPLEMENTARE – OBTINERE AVIZ DE OPORTUNITATE SI AVIZE CONFORM AVIZ DE OPORTUNITATE; ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUIRE DE HALA DE PRODUCTIE, DEPOZITARE, BIROURI, RETELE DE UTILITATI IN INCINTA SI BRANSAMENTE, FORAJE, CIRCULATII SI ACCES, GARD SI ORGANIZARE DE SANTIER; ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU ACORD ADMINISTRATOR DRUM SI OBTINERE AVIZE SI ACORDURI” anunta elaborarea primei versiuni a planului/ programului amplasat in loc. Dumbravita, CF. nr. 405051 – Dumbravita, judet Timis si declansarea etapei de incadrare pentru obtinerea avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a planului/programului se poate realiza la sediul proiectantului S.C. SIGN A S.R.L., in loc. Timisoara, str. Banul Maracine, nr. 13A, tel. 0763657503, zilnic intre orele 10:00-17:00. Comentariile si sugestiile se vor transmite in scris la sediul APM Timis, str. B-dul Liviu Rebreanu Nr. 18-18A, in termen de 18 zile calendaristice de la data prezentului anunt.

TROACA STEFAN, cu domiciliul in Comuna Berceni, Judetul Ilfov, Strada Sfantul Ioan, nr. 2; beneficiar alaturi de IVAN TUDORA, SANDU FLORIN, al planului PUZ – ANSAMBLU LOCUINTE (P+1E+M), FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII, UTILITATI, RIDICARE TOPOGRAFICA, situat in judetul Ilfov, comuna Berceni, T 26, parcela P 70/4/22, 23, 24, nr.cad. 67059, 67060, 67061, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului Consultativ. Observatii/ comentariile si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Ernest Juvara, nr. 3-5, sector 6 (tel. 021/212.56.93), in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Primaria orasului Frasin, titular al planului: “Amenajamentul fondului forestier proprietate publica si privata a orasului Frasin, judet Suceava- UP I Frasin”, anunta publicul interesat asupra deciziei Agentiei pentru Protectia Mediului Suceava de emitere a avizului de mediu pentru planul mentionat, in urma dezbaterii publice care a avut loc in data de 01.08.2023. Decizia de emitere se concretizeaza in avizul de mediu care este un act administrativ ce poate face obiectul unei actiuni in justitie in baza Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.

S.C. GLOBE HENRY PROD. CORP. S.R.L. avand sediul in Soseaua Straulesti, nr. 76-86, sector 1, Bucuresti, titular al planului/ programului Conformare incinta Alka-Straulesti in vederea obtinerii autorizatiei de functionare anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/ programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul ACPM* cu sediul in Aleea Lacul Morii, nr. 1, Bucuresti, Municipiul Bucuresti de luni pana vineri intre orele 900 – 1300 . Observatii/ comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul ACPM*, in termen de 18 zile lucratoare de la data publicarii anuntului. *ACPM- autoritatea competenta pentru protectia mediului.

S.C. ALKA TRADING CO S.R.L., avand sediul in Soseaua Straulesti, nr. 76- 86, sector 1, Bucuresti, titular al planului/ programului Construire Fundatii Silozuri, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/ programului poate fi consultata la sediul ACPM* cu sediul in Str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 306, Ploiesti de luni pana vineri intre orele 9.00- 13.00 . Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul ACPM*, in termen de 18 zile lucratoare de la data publicarii anuntului. *ACPM- autoritatea competenta pentru protectia mediului.

S.C. SGROM EIGHT S.R.L., avand sediul in Timisoara, str. Albinelor nr. 11B, jud. Timis, titular al planului/programului “Elaborare PUZ pentru investitia – “CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC, IMPREJMUIRE SI RACORDARE LA SEN”, extravilan UAT Santana, jud. Arad CF nr. 302438, CF nr. 302422, CF nr. 302424, CF nr. 302460, CF nr. 302437, CF nr. 303458 anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul APM ARAD, strada Splaiul Muresului, FN, localitatea Arad, judetul Arad, de luni pana joi intre orele 09 – 16.00, vineri intre orele 09 – 13.00. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul APM ARAD, in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului.

LAZAR ION, cu domiciliul in Comuna Berceni, Judet Ilfov, Str.1 Decembrie 1918; beneficiar alaturi de SISU ALEXANDRA, VASILE MILEA, SPANU IOANA, GHENU CORNELIA al planului PUZ – “ANSAMBLU LOCUINTE (P+1E+M), FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII, UTILITATI” situat in judetul Ilfov, comuna Berceni, T39, P119/2/13,14,15; cu Nr. Cad: 69361,2801,1180, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului FAVORABIL. Observatii/ comentariile si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in municipiul Bucuresti, str Ernest Juvara, nr. 3-5, sector 6 (tel. 021/212.56.93), in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

TINCA GHERGHINA, cu domiciliul in Comuna Berceni, jud. Ilfov, in calitate de proprietar al terenului situat in judetul Ilfov, Comuna Berceni, T4 P15/2/29, Nr. Cad. 68435, 68436, titular al PUZ – ANSAMBLU LOCUINTE (P+1E+M), FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII, UTILITATI, RIDICARE TOPOGRAFICA, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului FAVORABIL. Observatii/ comentariile si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in municipiul Bucuresti, str Ernest Juvara, nr. 3-5, sector 6 (tel. 021/212.56.93), in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

ILIE AURELIAN TRANDAFIR, cu domiciliul in Mun. Bucuresti, Sect.4, Sos. Oltenitei, nr.162, bl.3, sc.5, et.5, ap.177; beneficiar alaturi de: SC DAS IMOB CONSULTING SRL, SC CB SUD INVEST SRL, al planului INTOCMIRE PUZ – ANSAMBLU LOCUINTE (P+1E+M), FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII, UTILITATI, RIDICARE TOPOGRAFICA, situat in judetul Ilfov, comuna Berceni, Tarla 2, parcela 8/1/57/1, 8/1/55,56,57,58,59, 8/1/57/2, cu nr.cad. 54166, 68006, 68007, 54167, 54169, 54168, 63058, 53885, 69281, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului Consultativ. Observatii/ comentariile si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Ernest Juvara, nr. 3-5, sector 6 (tel. 021/212.56.93), in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Anuntul public pentru Etapa de incadrare – faza PUZ , Titularul COMUNA MOSNITA NOUA, cu sediul in localitatea Mosnita, jud. Timis anunta elaborarea primei versiuni a planului/programului “PUZ – IN VEDEREA DEZVOLTARII UNOR FUNCTIUNI MIXTE DE TIPUL SERVICIILOR GENERALE, ACTIVITATI COMERCIALE SI TURISTICE, PRECUM SI A ALTOR ACTIVITATI CARE NU AFECTEAZA LOCUIREA”, in extravilanul comunei Mosnita, CF nr 404898, CF nr 412365, CF nr 412366, si declansarea etapei de incadrare pentru obtinerea avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a planului/programului se poate realiza la sediul S.C. TERNAR S.R.L., Timisoara, str. Iris, nr. 21A, etaj 2, Ap.4 zilnic intre orele 10-16 . Comentariile si sugestiile se vor transmite in scris la sediul APM Timis, str. B-dul Liviu Rebreanu Nr. 18- 18A, in termen de 18 zile calendaristice de la data prezentului anunt.

Primaria Municipiului Lugoj, jud. Timis anunta elaborarea primei versiuni a planului: DEZVOLTARE ZONA LOGISTICA PRODUCTIE SI DEPOZITARE CU CARACTER NEPOLUANT, EXTRAVILAN MUNICIPIUL LUGOJ- PUZ ZONA INDUSTRIALA 2- CAMPIA AVIATIEI si declansarea etapei de incadrare pentru obtinerea avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a planului se poate realiza la sediul Primariei Municipiului Lujoj, jud. Timis, Calea Victoriei nr.4 zilnic intre orele 08.30-15.30. Comentariile si sugestiile se vor transmite in scris la sediul APM Timis B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, in termen de 15 zile calendaristice de la data prezentului anunt.

Primaria Municipiului Lugoj, jud. Timis anunta elaborarea primei versiuni a planului: ZONAL “DEZVOLTARE ZONA LOGISTICA PRODUCTIE SI DEPOZITARE CU CARACTER NEPOLUANT, INTRAVILAN MUNICIPIUL LUGOJ- PUZ ZONA INDUSTRIALA 1- CAMPIA AVIATIEI” si declansarea etapei de incadrare pentru obtinerea avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a planului se poate realiza la sediul Primariei Municipiului Lujoj, jud. Timis, Calea Victoriei nr.4 zilnic intre orele 08.30- 15.30. Comentariile si sugestiile se vor transmite in scris la sediul APM Timis B-dul Liviu Rebreanu nr. 18- 18A, in termen de 15 zile calendaristice de la data prezentului anunt.

Primaria Municipiului Lugoj, jud. Timis anunta elaborarea primei versiuni a planului: DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA, CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, DOTARI, SERVICII, STR. TRAIAN VUIA, INTRAVILAN MUNICIPIUL LUGOJ- PUZ LOCUIRE TRAIAN VUIA” si declansarea etapei de incadrare pentru obtinerea avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a planului se poate realiza la sediul Primariei Municipiului Lujoj, jud. Timis, Calea Victoriei nr.4 zilnic intre orele 08.30-15.30. Comentariile si sugestiile se vor transmite in scris la sediul APM Timis B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, in termen de 15 zile calendaristice de la data prezentului anunt.

INFORMARE. In conformitate cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, TITULARUL SC PRIME SHEPHERD SRL, C.U.I. 41058433, Str. Franceza, nr. 6, etaj 2, Ap.5, Sector 3 Bucuresti, Nr. Telefon 0751166168, intentioneaza sa solicite de la A.N. “Apele Romane” -Administratia Bazinala de Apa Buzau Ialomita, SGA Calarasi, aviz de gospodarire a apelor/aviz de amplasament, pentru realizarea lucrarilor “CONSTRUIRE HALA PRODUCTIE ELECTROZI BATERII LI-ION, DEPOZITARE, AMENAJARE INCINTA, IMPREJMUIRE, RACORD UTILITATI”, amplasate in Oras Fundulea, Tarla 60, Parcela 2, Jud Calarasi Nr. CF 22516. Aceasta investitiei este noua. Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodarire a apelor, pot contacta solicitantului de aviz la adresa mentionata. Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului sau la adresa Str. Franceza, Nr. 6, etaj 2, Ap5, Sector 3, Bucuresti, nr. telefon 0751.166.168, dupa data de 21.07.2023.

Anunţ public privind decizia etapei de incadrare. Duma Alexandru Sebastian anunță publicul asupra luării deciziei de emitere a avizului de mediu necesar adoptării planului: ELABORARE PUZ RIDICARE INTERDICTIE DE CONSTRUIRE IN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI LOCUINTE, REGIM MAXIM DE INALTIME D+P+2E+M, amplasat în oraș AZUGA st. PRELUNGIREA TEILOR nr. 7 lot 16 cad. 21099 de a nu se supune evaluarii de mediu pentru planuri si programe. Proiectul deciziei de emitere a avizului de mediu şi motivele care o fundamentează poate fi consultat la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Prahova sau pe site-ul: http://apmph.anpm.ro; office@apmph.anpm.ro in termen de 10 zile de la data prezentului anunt.

SC PIATRA ADICRIS SRL avand sediul in Str DORNA CANDRENILO, localitatea DORNA CANDRENILOR, JUD. SUCEAVA, titular al planului/ programului HALA TAIEREA SI RINDELUIREA LEMNULUI; localitatea DORNA CANDRENILOR, Str. SECU , nr. FN, JUD. SUCEAVA anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/ programului poate fi consultata la sediul ANPM SUCEAVA, Str. Bistritei, Nr. 1A, Suceava, Jud. Suceava, de luni pana joi intre orele 09 – 16.00, vineri intre orele 09 – 13.00. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul APM SUCEAVA, in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului.

NESTOR EMIL ALEXANDRU, titular al PUZ – “Construire complex logistic, drumuri de acces, utilitati, organizare santier”, in Judet Ilfov, Com. Balotesti, str. Unitatii, tarlaua 84, parcela 299/9; 299/10, NC 64917; 64916, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr. 1(in spatele benzinariei Lukoil), sector 6, de luni pana joi intre orele 9:00-11:00. Observatii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M.ILFOV in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului.

Primaria Comunei Jeble, jud. Timis anunta elaborarea primei versiuni a planului: PLAN URBANISTIC ZONAL”DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE” EXTRAVILAN JEBEL, JUD. TIMIS” si declansarea etapei de incadrare pentru obtinerea avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a planului se poate realiza la sediul APM Timis,Timisoara, jud. Timis, str. Liviu Rebreanu nr.18-18A, si la sediul Primariei Comunei Jebel, Jebel, jud. Timis, strada Principala nr. 251 Comentariile si sugestiile se vor transmite in scris la sediul APM Dolj in termen de 18 zile calendaristice de la data prezentului anunt.

PRIMARIA COMUNEI AFUMATI avand sediul in AFUMATI, STR. SOS. BUCURESTI-URZICENI, NR.151, IDENTIFICATA CU C.I.F. 4420708, JUDETUL ILFOV, titular al planului/programului ” P.U.Z. CONSTRUIRE BAZA SPORTIVA, SALA DE SPORT, AMFITEATRU CU SCENA, SPATIU VERDE, IMOBILE ASISTENTA SOCIALA SI PUTURI DE MARE ADANCIME, ANEXE PENTRU DEPOZITARE, IMPREJMUIRE, BRANSAMENTE SI UTILITATI” AFUMATI, TARLA 24 , PARCELA 111, NR. CAD.55957, ILFOV, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii nr.1, sector 6, de luni pana joi intre orele 900 – 1100 . Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov, (tel 021/4301523, 021/4301402, 0746248440) in termen de 18 zile de la data publicarii anuntului.

Dragu Mariana avand domiciliul in Branesti, str.Garofitei, nr.3A, Ilfov, , titular al planului/programului ” P.U.Z. SCHIMBARE FUNCTIUNE DIN LOCUIRE IN SERVICII-COMERT PENTRU CONSTRUIRE STATIE DE DISTRIBUTIE CARBURANTI, DEPENDINTE, TOTEM PUBLICITAR, IMPREJMUIRE PARTIALA SI UTILITATI, ALIPIRE TERENURI” din Ilfov, Ganeasa , T92/1, P395/1, N.C. 54727 si N.C. 54840, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii nr.1, sector 6, de luni pana joi intre orele 9.00 – 11.00 . Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov, (tel 021/4301523, 021/4301402, 0746248440) in termen de 18 zile de la data publicarii anuntului.

Aceasta informare este efectuata de U.A.T. COMUNA SACALAZ, ce intentioneaza sa solicite de la Administratia Bazinala de Apa Banat, aviz de gospodarire a apelor pentru obiectivul de investitie: “ELABORARE PUZ ZONA REZIDENTIALA SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE IN CADRUL UNOR PROGRAME DE DEZVOLTARE LOCALA – conform Legii 86/2014, art. 5, alin. 1, lit. g, in vederea atribuirii beneficiarilor Legii 15/2003 (r2”, localizat ȋn jud. Timiṣ, sat BEREGSAU MARE (extravilan), com. SACALAZ, jud. Timis, C.F. nr. 406309, 406318, 406327, 410586, 410587, 413572, 419186, 419192, 419902. Aceasta solicitare de aviz este conforma cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare. Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodarire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata. Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului sau la adresa Administratiei Bazinale de Apa Banat dupa data de 10.07.2023.

Aceasta informare este efectuata de U.A.T. COMUNA SACALAZ, ce intentioneaza sa solicite de la Administratia Bazinala de Apa Banat, aviz de gospodarire a apelor pentru obiectivul de investitie: “ELABORARE PUZ CU DESTINATIA ZONA DE AGREMENT SI SPORT”, localizat ȋn jud. Timiṣ, comuna SACALAZ, com. Sacalaz, conform C.F. nr. 416684, 416689, 416687, 416686, 416685, 416688, 416690. Aceasta solicitare de aviz este conforma cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare. Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodarire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata. Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului sau la adresa Administratiei Bazinale de Apa Banat dupa data de 10.07.2023.

NESTOR EMIL ALEXANDRU, titular al PUZ – “Construire complex logistic, drumuri de acces, utilitati, organizare santier”, in Judet Ilfov, Com. Balotesti, str. Unitatii, tarlaua 84, parcela 299/9; 299/10, NC 64917; 64916, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr. 1(in spatele benzinariei Lukoil), sector 6, de luni pana joi intre orele 9:00-11:00. Observatii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M.ILFOV in termen de 18 zile de la data publicarii anuntului.

PISTOL MARGARETA, cu domiciliul in Judetul Ilfov, oras Buftea, Str. Oltului, nr. 9, bl.5, sc.B, et.3, ap.2, in calitate de proprietar alaturi de NASTASE IOANA, al terenului situat in judetul Ilfov, oras Buftea, Tarla 38 Parcela 351, 351/4/22, 351/4, 351/17; T43, P365/1, Nr. Cad. 65914, 65375; titular al PUZ – CONSTRUIRE ANSAMBLU UNITATI SERVICII AGREMENT SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE CU REGIM DE INALTIME P – P+1, AMENAJARE CIRCULATII, IMPREJMUIRE, UTILITATI, RIDICARE TOPOGRAFICA, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului Consultativ. Observatii/ comentariile si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Ernest Juvara, nr. 3-5, sector 6 (tel. 021/212.56.93), in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Anunt aviz consultativ FUTURE TOOLS CONSTRUCTION, avand sediul in Comuna 1 Decembrie, titular al proiectului “P.U.Z. – MODIFICARE REGLEMENTARI APROBATE PRIN HCL NR. 43/23.10.2007 SI INTRODUCERE IN INTRAVILAN IN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI ZONE MIXTE – LOCUINTE COLECTIVE, COMERT, SERVICII CU REGIM DE INALTIME 2S+P+11E, PANOURI PUBLICITARE, SPATII TEHNICE, ANEXE GOSPODARESTI, ACCESE, RETELE EDILITARE, AMENAJARE INCINTA, PARCAJE AUTO, CIRCULATII AUTO SI PIETONALE, IMPREJMUIRE, RACORDURI BRANSAMENTE SI UTILITATI”, in Judetul Ilfov, Orasul Popesti-Leordeni, T3/2-P67/6, T3-P65/1, NC. 127961, 127960, 126652, 126653, 126654, 126415, 126411, 127645, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului Tehnic Consultativ al C.J.Ilfov. Documentatia poate fi consultata pe site-ul Consiliului Judetean Ilfov. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism din cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in Municipiul Bucuresti, str. Ernest Juvara, nr.3-5, sector 6, tel. 021.212.56.93, de luni pana vineri, intre orele 9:00-14:00, incepand cu data de 14.07.2023

Lazar Gheorghe, Popa Aurel Marius, Heius Maria, Enus Maria, Enus Alexandru domiciliati in localitatea Alba Iulia, judetul Alba, titulari al proiectului Elaborare PUZ pentru repozitionare strada Calimanesti si parcelare in vederea construirii de locuinte individuale localitatea Alba -Iulia, str. Vidra/Garda, FN, jud. Alba anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul ANPM ALBA, Str. Lalelelor, Nr. 7B, Alba Iulia, Jud. Alba, de luni pana joi intre orele 09 – 16.00, vineri intre orele 09 – 13.00. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul APM ALBA, in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului.

Beneficiarul Rizea Marius Cornel propietar al terenului situat pe strada Negostina Nr.29, sector 3, Bucuresti, in suprafata de 293mp, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului favorabil pentru documentatia P.U.D. – Desfiintare Corp C1 si construire Locuinta individuala S+P+1E. Observatii/ comentarii se primesc in scris la directia de Urbanism din cadrul Primariei Sectorului 3 Bucuresti, Str. Calea Dudesti Nr.191. Tel. 021.318.03.23 in termen de 20 de zile de la publicarea anuntului.

Aceasta informare este efectuata de U.A.T. COMUNA SACALAZ, ce intentioneaza sa solicite de la Administratia Bazinala de Apa Banat, aviz de gospodarire a apelor pentru obiectivul de investitie: “ELABORARE PUZ CU DESTINATIA ZONA DE AGREMENT SI SPORT”, localizat ȋn jud. Timiṣ, comuna SACALAZ, com. Sacalaz, conform C.F. nr. 416684, 416689, 416687, 416686, 416685, 416688, 416690. Aceasta solicitare de aviz este conforma cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare. Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodarire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata. Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului sau la adresa Administratiei Bazinale de Apa Banat dupa data de 10.07.2023.

Beneficiarul Rizea Marius Cornel propietar al terenului situat pe strada Negostina Nr.29, sector 3, Bucuresti, in suprafata de 293mp, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului favorabil pentru documentatia P.U.D. – Desfiintare Corp C1 si construire Locuinta individuala S+P+1E. Observatii/ comentarii se primesc in scris la directia de Urbanism din cadrul Primariei Sectorului 3 Bucuresti, Str. Calea Dudesti Nr.191. Tel. 021.318.03.23 in termen de 20 de zile de la publicarea anuntului.

Subscrisa NUMBER ONE SRL , proprietara asupra terenului amplasat in judetul Ilfov, oras Voluntari, Tarla 47, P959, Nr.cad. 128900 in suprafata totala de 11336mp, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului de oportunitate, pentru documentatia PUZ “Intocmire PUZ Edificare ansamblu de locuinte colective si functiuni conexe – comert/servicii cu Rh D+P+ 11E, amenajare circulatii si utilitati”. Documentatia a fost depusa pentru consultare la Primaria Voluntari data de 13.06.2023. Observatii/ comentarii se primesc in scris la Directia de Urbanism si Fonduri Europene din cadrul Primariei Voluntari, Bulevardul Voluntari, (tel 031 4036110) si pe email la adresa primaria-voluntari@primaria-voluntari.ro, in termen de 15 zile de la publicarea prezentului anunt.

Comuna Scarisoara si Biserica Ortodoxa Scarisoara titulari ai Planului “Amenajamentul fondului forestier proprietate publica apartinand comunei Scarisoara si privata apartinand Bisericii Ortodoxe Scarisoara, organizat in U.P. I Scarisoara, judetul Alba, cu amplasamentul pe raza U.A.T. Belis – judetul Cluj, U.A.T. Budureasa – judetul Bihor si U.A.T. Scarisoara – judetul Alba, anunta publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a planului la APM Cluj in vederea obtinerii avizului de mediu. Informatiile privind varianta de plan pot fi consultate la sediul APM Cluj, Calea Dorobantilor nr.99, Cluj-Napoca-judetul Cluj , zilnic, de luni pana vineri, orele 8.00-14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic, in scris, la sediul APM Cluj in termen de 18 zile calendaristice de la data aparitiei anuntului.

Comuna Tomesti, persoanele fizice: Medelean Ana, Azgur Ioan, Nemesan Dumitru, Ursulescu Iosif, Straut Victoria, Popescu Livia, Popescu Iosif, Medelean Ramona-Maria, Lapugean Petru, Lapugean Toma-Gheorghe, Lapugean Ion si persoanele juridice: Parohia Ortodoxa Poieni si Parohia Ortodoxa Tomesti titulari ai planului “Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privata apartinand Comunei Tomesti si proprietate privata apartinand persoanelor fizice: Medelean Ana, Azgur Ioan, Nemesan Dumitru, Ursulescu Iosif, Straut Victoria, Popescu Livia, Popescu Iosif, Medelean Ramona- Maria, Lapugean Petru, Lapugean Toma-Gheorghe, Lapugean Ion si persoanelor juridice: Parohia Ortodoxa Poieni Si Parohia Ortodoxa Tomesti, organizat in U.P. II Comuna Tomesti”, cu amplasamentul pe raza U.A.T. Tomesti si Pietroasa, judetul Timis, anunta publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a planului la APM Timis in vederea obtinerii avizului de mediu. Informatiile privind varianta de plan pot fi consultate la sediul APM Timis, B-dul. Liviu Rebreanu nr.18-18A, Timisoara Judetul Timis , zilnic, de luni pana vineri, orele 8.00- 14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic, in scris, la sediul APM Timis in termen de 18 zile calendaristice de la data aparitiei anuntului.

ANUNT. Aceasta informare este efectuata de LUSA CENTER SRL, ce intentioneaza sa solicite de la Administratia Bazinala de Apa Banat, aviz de gospodarire a apelor pentru obiectivul de investitie: “ELABORARE PUZ ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, DOTARI SI SERVICII”, localizat ȋn jud. Timiṣ, comuna Sacalaz, jud. Timis, conform C.F. nr. 416558, 416559, 416560. Aceasta solicitare de aviz este conforma cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare. Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodarire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata. Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului sau la adresa Administratiei Bazinale de Apa Banat dupa data de 10.07.2023. Data, Beneficiar, 27.06.2023 LUSA CENTER SRL

ANUNT. Aceasta informare este efectuata de SC MONDOHOUSE INVESTMENTS SRL, ce intentioneaza sa solicite de la Administratia Bazinala de Apa Banat, aviz de gospodarire a apelor pentru obiectivul de investitie: “PUZ – DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, DOTARI SI SERVICII PUBLICE”, localizat ȋn jud. Timiṣ, comuna Mosnita Noua, conform C.F. nr. 425135. Aceasta solicitare de aviz este conforma cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare. Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodarire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata. Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului sau la adresa Administratiei Bazinale de Apa Banat dupa data de 10.07.2023. Data, Beneficiar, 27.06.2023 SC MONDOHOUSE INVESTMENTS SRL

Subsemnatul, ILIE AURELIAN TRANDAFIR, cu domiciliul in Mun. Bucuresti, Sect.4, Sos. Oltenitei, nr.162, bl.3, sc.5, et.5, ap.177; beneficiar alaturi de: SC DAS IMOB CONSULTING SRL, SC CB SUD INVEST SRL, al planului INTOCMIRE PUZ – ANSAMBLU LOCUINTE (P+1E+M), FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII, UTILITATI, RIDICARE TOPOGRAFICA, situat in judetul Ilfov, comuna Berceni, Tarla 2, parcela 8/1/57/1, 8/1/55,56,57,58,59, 8/1/57/2, cu nr.cad. 54166, 68006, 68007, 54167, 54169, 54168, 63058, 53885, 69281; anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului de Oportunitate. Observatii/ comentariile si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Primariei Comunei Berceni, cu sediul in comuna Berceni, Bd. 1 Mai, nr. 233 (tel.021 365 1968), in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Subscrisii Baicu Giorgica si Baicu Beatrice-Alina, proprietari asupra terenului amplasat in judetul Ilfov, comuna Berceni, sat Berceni, Tarla 3, Parcela 11/103 cu Nr.cad. 50161, teren in suprafata totala de 7500 mp., anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului consultativ, pentru documentatia PUZ “Intocmire PUZ – ansamblu de locuinte P+1E+M, functiuni complementare, amenajare circulatii si utilitati”. Documentatia a fost depusa pentru consultare la Consiliul Judetean Ilfov la data de 06.07.2023. Observatii/ comentarii se primesc in scris la Directia de Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Judetean Ilfov, Strada Ernest Juvara nr. 3- 5, sector 6, (tel 021 2125693), in termen de 15 zile de la publicarea prezentului anunt .

COMPOSESORATUL DE PADURI TEREN IN DEVALMASIE PLAIURILE MUSETESTILOR titular al planului “Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privata apartinand COMPOSESORATULUI DE PADURI TEREN IN DEVALMASIE PLAIURILE MUSETESTILOR, judetul Gorj – U.P II Obstea Plaiurile Musetestilor”, anunta publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a planului la APM Gorj in vederea obtinerii avizului de mediu. Informatiile privind varianta de plan pot fi consultate la sediul APM Gorj, Strada Unirii, nr. 76, cod 210143, Targu Jiu, judetul Gorj, zilnic, de luni pana joi, orele 8.00-16.00 si vineri intre orele 8.00-14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic, in scris, la sediul APM Gorj, in termen de 18 zile calendaristice de la data aparitiei anuntului.

S.C. PRIDOVA TECH S.R.L., titular al PUZ -“CONTINUARE PROCEDURA PUZ – CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE SI SERVICII CONEXE, BIROURI, ANEXE TEHNICE SI ADMINISTRATIVE, RACORDURI, BRANSAMENTE, AMENAJARI, IMPREJMUIRE SI ORGANIZARE DE SANTIER”, in Judetul Ilfov, Comuna Afumati, Tarla 32, Parcela 136/72, Lot 3, NC. 58231, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr. 1(in spatele benzinariei Lukoil), sector 6, de luni pana joi intre orele 9.00-11.00. Observatii si sugesti se primesc in scris la sediul A.P.M.ILFOV in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului.

Composesoratul de Padure si Pasune Troas cu sediul in localitatea Savarsin, Troas, nr. 49, jud Arad, titular al planului “Amenajamentul fondului forestier proprietate privata apartinand Composesoratului de Padure si Pasune Troas, organizat in U.P. II Troas, in suprafata de 150,8 ha” anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul APM ARAD, strada Splaiul Muresului, FN, localitatea Arad, judetul Arad, de luni pana joi intre orele 09.00 – 16.00, vineri intre orele 09.00 – 13.00. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul APM ARAD, in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului.

SC HESSMAIER SRL, avand sediul in Str. Calea Vitan, Nr. 55-59, Birou DE25/1, Sector 3, Bucuresti, titular al planului PUZ pentru Introducere in intravilan in vederea construirii unui parc fotovoltaic, amenajare incinta, imprejmuire si organizare executie, in Localitatea Popesti-Leordeni, Strada DE652; T46, A656/1/1, respectiv T49-P663/1/2 si P663/1/3, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii, Nr. 1, Sector 6, Bucuresti, de luni pana joi intre orele 9.00-11.00. Observatii/ comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul APM Ilfov (tel. 021/4301523, 021/4301402, 0746248440) in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului.

Secrieru Alina, cu domiciliul in Sector 4, strada Dambului, nr. 74, corp C1, ap.42, in calitate de titular (alaturi de Popovici Dan Gabriel si Popovici Sorina) al planului “PUZ CONSTRUIRE Secrieru Alina, cu domiciliul in Sector 4, strada Dambului, nr. 74, corp C1, ap.42, in calitate de titular (alaturi de Popovici Dan Gabriel si Popovici Sorina) al planului “PUZ CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE INDIVIDUALE CU REGIM DE INALTIME MAXIM P+2, FUNCTIUNI COMPLEMENTARE LOCUIRII SI UTILITATI”, din jud. Ilfov, Comuna Cernica, Tarla 61, Parcela 463/1/14,15, Nr. Cad. 58394, C.F. 58394, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii nr.1, sector 6, de luni pana joi intre orele 900 – 1300 .Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov, (tel 021/4301523, 021/4301402, 0746248440) in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului.

S.C. CONSTAR GRUP S.R.L., avand sediul in Municipiul Bucuresti, Sectorul 3, strada Burdujeni, nr. 6, bl. N11, sc. C, et. 2, ap. 36, titular al programului P.U.Z. – Ansamblu rezidential si functiuni complementare amplasati Comuna Mogosoaia, Strada Halaicului F.N., NR. CAD. 67735, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, de luni pana joi intre orele 9:00 – 11:00. Observatii, comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Ilfov, (tel 021/430.15.23, 021/430.14.02, 0746.248.440) in termen de 18 zile de la data publicarii anuntului.

ANUNT PUBLIC. Primaria comunei Buces, cu sediul in Comuna Buces, sat Buces, nr. 79, cod postal 337135, judetul Hunedoara, titular al proiectului de plan “Amenajamentul fondului forestier proprietate publica apartinand comunei Buces, judetul Hunedoara U.A.T. Ciuruleasa si Zlatna, judetul Alba, U.P. VI comuna Buc”, amplasat pe raza U.A.T. Ciuruleasa si U.A.T. Zlatna, jud. Alba, anunta publicul interesat ca s-a elaborat si s-a depus la APM Alba prima versiune a planului sus mentionat in vederea solicitarii avizului de mediu. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului a planului propus pot fi consultate la sediul APM Alba, str Lalelelor nr.7B si la sediul titularului Comuna Buces, sat Buces, nr. 79, cod postal 337135, judetul Hunedoara, in zilele de luni-joi intre orele 9:00- 14:30 si vineri intre orele 9:00- 13:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Alba, in termen de 10 zile calendaristice de la data aparitiei prezentului anunt.

BOATA GHEORGHE si SC PIERIKI CONSTRUCT, titular al PUZ – ” ansamblu locuinte (S+P+1E+M), functiuni complementare ,amenajare circulatii utilitati, spatii verzi, ridicare topografica “, in Judet Ilfov, Com. Berceni, tarlaua 38, parcela 107/1/19, 20 ;107/1/18; NC 61439; 61488, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr. 1(in spatele benzinariei Lukoil), sector 6, de luni pana joi intre orele 9-11. Observatii si sugesti se primesc in scris la sediul A.P.M.ILFOV in termen de 18 zile de la data publicarii anuntului. Data aparitiei: Sambata – 01.07.2023

ENACHE MIHAELA VERONICA, titular al proiectului anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Prahova, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru proiectul CONSTRUIRE ATELIER REPARATII AUTO (P,P+1), IMPREJMUIRE, ALEI CAROSABILE, POMPA APA, SEPARATOR DE HIDROCARBURI, PLATFORME DEPOZITARE DESEURI , propus a fi amplasat in Oras Baicoi, Str. 11 Iunie nr. 57, Jud. Prahova. 1.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Prahova din Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306 , in zilele de luni-vineri, intre orele 9-13, precum si la adresa de internet http://apmph.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

ANUNT PUBLIC. Ghinescu Lazar Sorin , titular al PLANULUI URBANISTIC ZONAL “CONSTRUIRE PENSIUNE P+2E SI PISCINA” in Baile-Herculane, str. Trandafirilor, nr.61 , anunta , in conformitate cu HG. Nr. 1076/2004 publicul interesat decizia etapei de incadrare: planul propus nu necesita evaluare de mediu si se supune procedurii de adoptare fara aviz de mediu. Comentariile privind decizia de incadrare, propunerile de reconsiderare a deciziei se vor transmite in scris, in termen de 10 zile calendaristice de la apartitia in ziar, la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Caras-Severin, Resita, str. Petru Maior, nr.73, in zilele de luni-joi, intre orele 09-15 si vineri intre oprele 09-13.

SC TERRA GAZ CONSTRUCT SRL avand sediul social in jud.Ilfov, Oras Otopeni, Str. Ion Mihalache nr. 3, CUI 10376216, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/41/07.01.2010, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului Final pentru documentatia PUZ – “Construire complex de locuinte colective P+2E+3Er, amenajare incinta, dezmembrare teren, asigurare utilitati “, in jud. Ilfov, oras Otopeni, str. Tibles nr.20 si str.Maramures nr.9B , Numere cadastrale 112412, 107271, 111821, 117297 .Documentatia depusa pentru consultare la Consiliul Judetean Ilfov, la data de 23.06.2023. Observatii / comentarii se primesc la Directia de Urbanism din cadrul Consiliului Judetean Ilfov, Bucuresti, sector 6, str. Ernest Juvara, nr. 3 – 5 (tel. 0212125693) in termen de 12 zile de la publicarea prezentului anunt.

Subscrisa, SC THERME BUCURESTI NORD SRL, cu sediul in Municipiul Sibiu, Str. Victor Hugo, nr.2, cladirea C1, birou 1, et.1, jud. Sibiu, in calitate de proprietar al terenului situat in judetul Ilfov, Comuna Balotesti, Calea Bucuresti, T124 P504/1/2, 3, Nr. Cad. 52106, 58839, 58840, 58848, 50786, 61249, 61250, 59391, 61993, 58849, titular al PUZ – CONSTRUIRE UNITATE NOUA PENTRU REALIZARE DE ACTIVITATI DE INTRETINERE CORPORALA – BEAUTY PALACE. PARCARI SI RETELE; anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr. 1, sector 6, de luni pana joi intre orele 900-1100. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Ilfov (tel. 021/4301523) in termen de 18 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Subscrisa, SC THERME BUCURESTI NORD SRL, cu sediul in Municipiul Sibiu, Str. Victor Hugo, nr.2, cladirea C1, birou 1, et.1, jud. Sibiu, in calitate de proprietar al terenului situat in judetul Ilfov, Comuna Balotesti, Calea Bucuresti, T83 P504/1/1, T124 P504/1/1, A504/1/1, 504, A504, T125 P506,504, A506, Nr. Cad. 60051, 60050, 60049, 50889, 50890, 50891, 63315, 66942, 60279, 67377, 67378, 63317, 50938, titular al PUZ – OBTINERE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE PENTRU AMENAJARE SISTEM RUTIER; anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr. 1, sector 6, de luni pana joi intre orele 900-1100. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Ilfov (tel. 021/4301523) in termen de 18 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Societatea Agricola Silva Korispatak titular al planului Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privata apartinand Societatii Agricole Silva Korispatak, organizat in U.P. IX Silva Criseni, cu amplasamentul pe raza U.A.T. Atid judetul Harghita si U.A.T. Ghindari – judetul Mures, anunta publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a planului la APM Harghita in vederea obtinerii avizului de mediu. Informatiile privind varianta de plan pot fi consultate la sediul APM Harghita, strada Marton Aron, nr 43, Miercurea Ciuc, Cod 530211, judetul Harghita, si la sediul Filiala Ocolul Silvic Privat Praid din Praid, nr. 1191/H, Jud.Harghita, zilnic, de luni pana vineri, orele 8.00-14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic, in scris, la sediul APM Harghita in termen de 15 zile calendaristice de la data aparitiei anuntului.

Societatea Agricola “Gyepuser” titular al planului Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privata apartinand Societatii Agricole “Gyepuser”,, organizat in U.P. VIII Gyepuser Criseni, cu amplasamentul pe raza U.A.T. Atid – judetul Harghita, anunta publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a planului la APM Harghita in vederea obtinerii avizului de mediu. Informatiile privind varianta de plan pot fi consultate la sediul APM Harghita, strada Marton Aron, nr 43, Miercurea Ciuc, Cod 530211, judetul Harghita, si la sediul Filiala Ocolul Silvic Privat Praid din Praid, nr. 1191/H, Jud.Harghita, zilnic, de luni pana vineri, orele 8.00- 14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic, in scris, la sediul APM Harghita in termen de 15 zile calendaristice de la data aparitiei anuntului.

Subscrisa ASOCIATIA – MANASTIREA ORTODOXA DE STIL VECHI ADORMIREA MAICII DOMNULUI, cu sediul in municipiul Bucuresti, sector 6, Str. Televiziunii, Nr. 13, in calitate de proprietar al terenului situat in judetul Ilfov, Comuna Vidra, T36 P698/56, Nr. Cad. 185, titular al PUZ – CONSTRUIRE CIMITIR SI CAPELA, IMPREJMUIRE TEREN, AMENAJARE CIRCULATII; anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr. 1, sector 6, de luni pana joi intre orele 900-1100. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Ilfov (tel. 021/4301523) in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Comuna Praid si proprietatea privata apartinand Școlii Gimnaziale “Aprily Lajos Praid” titulari ai planului “Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publica apartinand comunei Praid si proprietate privata apartinand Școlii Gimnaziale “Aprily Lajos Praid”organizat in U.P. II Comuna Praid, cu amplasamentul pe raza U.A.T. Praid – judetul Harghita, anunta publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a planului la APM Harghita in vederea obtinerii avizului de mediu. Informatiile privind varianta de plan pot fi consultate la sediul APM Harghita, strada Márton Áron, nr 43, Miercurea Ciuc, Cod 530211, judetul Harghita, si la sediul Filiala Ocolul Silvic Privat Praid din Praid, nr. 1191/H, Jud.Harghita, zilnic, de luni pana vineri, orele 8.00- 14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic, in scris, la sediul APM Harghita in termen de 15 zile calendaristice de la data aparitiei anuntului.

SC Terra Intermed SRL, cu sediul in Mun. Sibiu, str. Raului, nr. 30, jud. Sibiu, titularul Planului/ Programului Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privata apartinand SC Terra Intermed SRL – U.P. II Terra Intermed , propus a fi amplasat in localitatile Cotesti si Sihlea din judetul Vrancea si pe raza teritorial administrativa a municipiului Ramnicu Sarat din judetul Buzau, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/ programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Vrancea din mun. Focsani, str. Diniciu Golescu, nr. 2, de luni pana vineri intre orele 900 – 1300 . Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Vrancea, in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului.

Subscrișii Ion Dumitru, Ion Magda Mioara și Top Class Construct SRL, proprietari ai terenurilor amplasate in comuna Vidra, sat Crețesti, judetul Ilfov, unde Ion Dumitru si Ion Magda Mioara sunt proprietari ai Parcelei cu Nr. cad. 74258 (fost NC 60370), iar Top Class Construct SRL este proprietar al terenului cu Nr.cad. 73838 (fost NC 60741), terenuri cu suprafața totala de 6181 mp, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a Avizului Arhitectului șef, pentru documentația PUZ “iNTOCMIRE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE P+1+M, AMENAJARE CIRCULAȚII ȘI UTILITĂȚI,,. Documentația a fost depusă pentru consultare la Primăria Comunei Vidra la data de 22.06.2023. Observații/comentarii se primesc in scris la Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei Comunei Vidra, Str. Principala nr. 80, Comuna Vidra, Ilfov, (tel 021-361.22.65) și pe email la adresa primariavidra@yahoo.com, in termen de 15 zile de la publicarea prezentului anunț.

Anunt public nr. 1. S.C. TRUE BLUE DEVELOPMENT S.R.L., titular al Planului Urbanistic PARCELARE TEREN PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTE, situat in jud. Constanta, loc. Valu lui Traian, Parcela A301/1- A301/2, Lot 1, anunta publicul interesat ca s-a depus documentatia in vederea obtinerii Avizului de Mediu pentru avizarea Planului Urbanistic nr. 389/ 20.12.2022. Observatiile publicului se primesc, in scris, la sediul A.P.M. Constanta, str. Unirii, nr. 23, zilnic, intre orele 08.00-16.00, in termen de 18 zile calendaristice de la aparitia anuntului.

MEGA PARC RESIDENCE S.R.L si ELITE ESTATE TRADING VIDRA, proprietari ai terenurilor din com. Vidra, T25, P357/93, T25 P357/2/94, T25, P357/2/95, N.C. 62010, N.C. 61156, N.C. 54023, jud. Ilfov, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a Avizului Arhitectului șef, pentru documentația PUZ “iNTOCMIRE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINȚE P+1+M”. Documentația a fost depusă pentru consultare la Primăria Comunei Vidra la data de 21.06.2023. Observații/comentarii se primesc in scris la Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei Comunei Vidra, Str. Principala nr. 80, Comuna Vidra, Ilfov, (tel 021-361 22 65) și pe email la adresa primariavidra@yahoo.com, in termen de 15 zile de la publicarea prezentului anunț.

Anunt public. Titular SC SED IMPEX SRL anunta elaborarea primei versiuni a planului: Exploatarea Paroasa denumire plan Exploatarea resurselor de calcar industrial si de constructii din perimetrul Campul lui Neag – Proasa si declansarea etapei de incadrare pentru obtinerea avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a planului se poate realiza la sediul APM Hunedoara, str. Aurel Vlaicu nr. 25, Deva, jud. Hunedoara si la sediul titularului: Comuna Giurgita, str. Calea Dunarii nr. 58, Judetul Dolj. Comentariile si sugestiile se vor transmite in scris la sediul APM Hunedoara in termen de 15 zile calendaristice de la data prezentului anunt.

TOP CLASS CONSTRUCT S.R.L., TOP CLASS INVESTMENT S.R.L., GHEORGHE SORIN GABRIEL, TOP CLASS BUSINESS S.R.L., GHEORGHE ELENA MONICA, MEGA PARC RESIDENCE S.R.L., proprietari ai terenurilor din com. Vidra, T 25, P 357/81/1, 357/81/2, 357/2/83, 357/2/84, 357/85, lot 2, lot 3, N.C. 62032, N.C. 62033, jud. Ilfov, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a Avizului Arhitectului șef, pentru documentația PUZ “iNTOCMIRE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINȚE P+1+M”. Documentația a fost depusă pentru consultare la Primăria Comunei Vidra la data de 21.06.2023. Observații/comentarii se primesc in scris la Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei Comunei Vidra, Str. Principala nr. 80, Comuna Vidra, Ilfov, (tel 021-361 22 65) și pe email la adresa primariavidra@yahoo.com, in termen de 15 zile de la publicarea prezentului anunț.

Subscrisa SC IMOBPRACTIC SRL cu sediul in Timisoara, str. Aristide Demetriade nr. 1-3 B, jud Timis, anunta elaborarea primei versiuni a planului “PUZ Zona mixta: comert, servicii, depozitare si industrie nepoluanta”, demarat in jud. Timis, comuna Ghiroda, sat Giarmata Vii, identificat prin CF nr 400226 si declansarea etapei de incadrare pentru obtinerea avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a planului se poate realiza la adresa str. Alexandru Macedonski nr. 9 mun. Timisoara jud. Timis zilnic intre orele 10:00- 16:30. Comentariile si sugestiile se vor transmite in scris la sediul APM Timis, str. B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, in termen de 18 zile calenaristice de la data prezentului anunt.

ANUNT PUBLIC 2 SC BEMCHIMMMO ROMANIA SRL avand sediul in Sos. De Centura 25 E, T41,P163/9, Etaj 2 localitatea Tunari, Judet Ilfov titular al planului/programului INTOCMIRE DOCUMENTATIE P.U.Z. IN VEDEREA CONSTRUIRII SPATIU DEPOZITARE, CASETARE CANAL CD 20A, AMENAJARE TEREN, DRUMURI SI PLATFORME CU PRELUAREA AVIZELOR DIN CERTIFICATUL DE URBANISM NR 210 DIN 18.04.2019. din com. Tunari Tarlaua 41, parcela A159/C30/3, A159/C27, A159/C28/1, A159/C29, A159/C30/1, A159/C30/2/ A159/C30/a, lot 2, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii nr.1, sector 6, de luni pana joi intre orele 900 – 1300 . Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov, (tel 021/4301523, 021/4301402, 0746248440), in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului.

Subscrisa ASOCIATIA – MANASTIREA ORTODOXA DE STIL VECHI ADORMIREA MAICII DOMNULUI, cu sediul in municipiul Bucuresti, sector 6, Str. Televiziunii, Nr. 13, in calitate de proprietar al terenului situat in judetul Ilfov, Comuna Vidra, T36 P698/56, Nr. Cad. 185, titular al PUZ – CONSTRUIRE CIMITIR SI CAPELA, IMPREJMUIRE TEREN, AMENAJARE CIRCULATII; anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr. 1, sector 6, de luni pana joi intre orele 900-1100. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Ilfov (tel. 021/4301523) in termen de 18 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

KAUFLAND Romania SCS cu sediul in str. Barbu Vacarescu nr. 120-144, sector 2, Bucuresti, titular al Planului PUZ Construire imobile cu functiuni mixte- spatii comerciale, servicii, birouri, functiuni conexe si ansamblu rezidential cu functiuni conexe, in localitatea Otopeni, Jud. Ilfov, str. 23 August, nr. cadastrale 105891, 106208, 105641, 105639, 106189,105640, 103740, 111612, 112340, 113196 anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului Tehnic Favorabil. Documentatia a fost depusa pentru consultare la Consiliul Judetean Ilfov la data de 16.06.2023. Observatii/ comentarii se primesc in scris la Directia de Urbanism din cadrul Consiliului Judetean Ilfov-Bucuresti, sector 6, str. ernest Juvara nr. 3-5 (tel. 021.212.56.93) in termen de 15 zile de la data publicarii prezentului anunt.

ANUNT PUBLIC 2. Subsemnatul Duma Alexandru Sebastian având sediul în localitatea AZUGA ,b-dul 22 Decembrie, bl. 4 , sc. D, et. 6, ap. 87, localitatea DEVA, jud HUNEDOARA, titular al planului INTOCMIRE PUZ- PENTRU RIDICAREA RESTRICTIEI DE CONSTRUIRE IN SUBZONA DE LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE DIN UTR 6, IN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI LOCUINTE INDIVIDUALE CU REGIM DE INALTIME D+P+2E+M, localitatea AZUGA, Str. PRELUNGIREA TEILOR, NR. 7 , LOT 16, NR. CAD. 21099, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a avizului de mediu pentru planul menţionat şi declanşarea etapei de încadrare. Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul ANPM PRAHOVA, Str. Ghe. Grigore Cantacuzino, Nr. 306, Ploiesti, Jud. Prahova, de luni până joi între orele 09.00 – 16.00, vineri între orele 09.00 – 13.00. Observaţii/comentarii şi sugestii se primesc în scris la sediul APM PRAHOVA, în termen de 15 zile de la data publicării anunţului.

ANUNT PUBLIC 1. Subsemnatul Duma Alexandru Sebastian având sediul în localitatea AZUGA ,b-dul 22 Decembrie, bl. 4 , sc. D, et. 6, ap. 87, localitatea DEVA, jud HUNEDOARA, titular al planului INTOCMIRE PUZ- PENTRU RIDICAREA RESTRICTIEI DE CONSTRUIRE IN SUBZONA DE LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE DIN UTR 6, IN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI LOCUINTE INDIVIDUALE CU REGIM DE INALTIME D+P+2E+M, localitatea AZUGA, Str. PRELUNGIREA TEILOR, NR. 7 , LOT 16, NR. CAD. 21099, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a avizului de mediu pentru planul menţionat şi declanşarea etapei de încadrare. Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul ANPM PRAHOVA, Str. Ghe. Grigore Cantacuzino, Nr. 306, Ploiesti, Jud. Prahova, de luni până joi între orele 09.00 – 16.00, vineri între orele 09.00 – 13.00. Observaţii/comentarii şi sugestii se primesc în scris la sediul APM PRAHOVA, în termen de 18 zile de la data publicării anunţului.

SANGIORZAN ANTON, cu domiciliul in Municipiu Bucuresti, Sector 1, Sos. Nordului, nr. 100E, in calitate de proprietar, alaturi de SANGIORZAN DANIELA, FILIPESCU DORU al terenului situat in judetul Ilfov, Orasul Buftea, Tarla 4, Parcela 31/2, Nr. Cad. 64122, 64123, 64124, 64125, titulari ai PUZ – ANSAMBLU LOCUINTE P+1E SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII SI UTILITATI, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului FAVORABIL. Observatii/ comentariile si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in municipiul Bucuresti, str Ernest Juvara, nr. 3-5, sector 6 (tel. 021/212.56.93), in termen de 12 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

SC INGKA INVESTMENTS FOREST ASSETS SRL titular al Planului “Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privata apartinand SC INGKA INVESTMENTS FOREST ASSETS SRL , organizat in U.P. VII Covasna, judetul Covasna, cu amplasamentul pe raza U.A.T. Sita Buzaului, Zagon si Malnas – judetul Covasna, anunta publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a planului la APM Covasna in vederea obtinerii avizului de mediu. Informatiile privind varianta de plan pot fi consultate la sediul APM Covasna, Str. Bd. General Grigore Balan, nr 10, Sfantu Gheorghe, jud. Covasna, si la sediul O.S. INGKA INVESTMENTS S.R.L. in Focsani, Strada Valcele, nr. 26, zilnic, de luni pana vineri, orele 8.00-14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic, in scris, la sediul APM Covasna in termen de 15 zile calendaristice de la data aparitiei anuntului.

Subscrisa SC CB SUD CONSTRUCT SRL, cu sediul in Comuna Berceni, Bd.1Mai, Nr.65, Jud.Ilfov; alaturi de NEAGU VICTOR, NEAGU CRISTINA, beneficiari al planului INTOCMIRE PUZ – ANSAMBLU LOCUINTE (P+1E+M), FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII, UTILITATI, RIDICARE TOPOGRAFICA, situat in judetul Ilfov, comuna Berceni, T5, parcela P15/5/54,55, cu nr.cad. 72407, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului Consultativ. Observatii/ comentariile si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Ernest Juvara, nr. 3-5, sector 6 (tel. 021/212.56.93), in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

SC INGKA INVESTMENTS FOREST ASSETS SRL titular al Planului “Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privata apartinand SC INGKA INVESTMENTS FOREST ASSETS SRL , organizat in U.P. IX Vaslui, judetul Vaslui, cu amplasamentul pe raza U.A.T. Tacuta – judetul Vaslui, anunta publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a planului la APM Vaslui in vederea obtinerii avizului de mediu. Informatiile privind varianta de plan pot fi consultate la sediul APM Vaslui, Str. Calugareni, nr. 63, Vaslui, jud. Vaslui, si la sediul O.S. INGKA INVESTMENTS S.R.L. in Focsani, Strada Valcele, nr. 26, zilnic, de luni pana vineri, orele 8.00-14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic, in scris, la sediul APM Vaslui in termen de 18 zile calendaristice de la data aparitiei anuntului.

S.C. BLACK STONE CONSTRUCT S.R.L . informeaza ca intentioneaza sa solicite de la ADMINISTRATIA NATIONALA “APELE ROMANE”, Administratia Bazinala de Apa Arges-Vedea, aviz de gospodarire a apelor PUZ pentru “PUZ Dezmembrare in loturi pentru construire locuinte P+1E”, sat Joita, str. Podul Banului, T43, P260/67, NC37024, CF37024, comuna Joita, judetul Giurgiu. Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa: – Societatii: S.C. BLACK STONE CONSTRUCT S.R.L. cu sediul social in sat Joita, comuna Joita, strada Primaverii, nr. 29, judetul Giurgiu, reprezentata de dna. Tudorica Andreea Ioana, in calitate de administrator, telefon 0763646983; – Administratiei Bazinale de Apa ARGES-VEDEA Pitesti, str. Campulung nr. 6-8, cod postal 0300, tel.0248/223449.

SOCIETATEA VER INTERMED SRL, cu sediul in Comuna Berceni, Bd. 1 Mai, nr.65, Parter, Judet Ilfov, in calitate de proprietar al terenului situat in judetul Ilfov, Comuna Vidra, T5 P36/1/2/3, Nr. Cad. 55949, titular al PUZ – CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, P+1+M, AMENAJARE CIRCULATII SI UTILITATI, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului Oportunitate. Observatii/ comentariile si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Ernest Juvara, nr. 3-5, sector 6 (tel. 021/212.56.93), in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

ILIESCU IONUT GABRIEL, titular al PUZ – ” Introducere in intravilan si reglementare zona functionala servicii, comert si agrement ,amenajare incinta, accese si utilitati si obtinere DTAC, in Judet Ilfov, Com. Vidra, tarlaua 34, parcela 661/2/2/14; 661/2/2/15/1;661/2/2/15/2 661/2/2/16 , NC 62670 (nr cad vechi) (71651-nr cad nou) anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr. 1(in spatele benzinariei Lukoil), sector 6, de luni pana joi intre orele 9°°-11°°. Observatii si sugesti se primesc in scris la sediul A.P.M.ILFOV in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului.

SANDU SORIN, cu domiciliul in Mun. Bucuresti, Sect.3, Str. Rodul Pamantului, nr. 2, bl.P1, sc.B, et.1, ap.23, in calitate de proprietar al terenului situat in judetul Ilfov, Comuna Berceni, Tarla 7, Parcela 120/3 lot 1, 2, Nr. Cad. 68980, 68981 titular al PUZ – ANSAMBLU LOCUINTE (P+1E+M), FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII, UTILITATI, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului Consultativ. Observatii/ comentariile si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Ernest Juvara, nr. 3-5, sector 6 (tel. 021/212.56.93), in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

MANEA ALEXANDRU, cu domiciliul in Municipiul Giurgiu, Str. Tineretului, bl.28C/613, sc.B, et.2, ap23, judet Giurgiu, in calitate de proprietar alaturi de: MANEA LAVINIA – MARINA, VAPOR MARIA, al terenului situat in judetul Ilfov, Comuna Berceni, Tarla 4, Parcela 15/2/27, Nr. Cad. 69130, titulari ai PUZ – ANSAMBLU LOCUINTE P+1+M SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII SI ASIGURAREA UTILITATILOR; anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr. 1, sector 6, de luni pana joi intre orele 900-1100. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Ilfov (tel. 021/4301523) in termen de 18 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

S.C. BLACK STONE CONSTRUCT S.R.L . informeaza ca intentioneaza sa solicite de la ADMINISTRATIA NATIONALA “APELE ROMANE”, Administratia Bazinala de Apa Arges-Vedea, aviz de gospodarire a apelor PUZ pentru “PUZ Dezmembrare in loturi pentru construire locuinte P+1E”, sat Joita, str. Podul Banului, T43, P260/67, NC37024, CF37024, comuna Joita, judetul Giurgiu. Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa: – Societatii: S.C. BLACK STONE CONSTRUCT S.R.L. cu sediul social in sat Joita, comuna Joita, strada Primaverii, nr. 29, judetul Giurgiu, reprezentata de dna. Tudorica Andreea Ioana, in calitate de administrator, telefon 0763646983; – Administratiei Bazinale de Apa ARGES-VEDEA Pitesti, str. Campulung nr. 6-8, cod postal 0300, tel.0248/223449.

SC SIC PAN SRL, avand sediul in comuna Unirea, Jud Dolj, titular al planului “Amenajamentul UP I Perisor”, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Astfel s-a initiat procesul de elaborare a amenajamentului silvic pentru fondul forestier administrat, situat in limitele teritoriale ale UP I Perisor, ce nu se suprapun partial sau integral peste arii naturale de interes comunitar. Planul amenajamentului poate fi consultat la sediul Agentiei de Protectie a Mediului Dolj din municipiul Craiova, str Petru Rares, nr. 1, in zilele de luni-joi, intre orele 8.00- 16.30 si vineri intre orele 08.00- 14.00. Observatii/ comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Dolj, in termen de 18 zile de la data publicarii anuntului.

SC AMCO OTOPENI S.A., MARCU CONSTANTIN ȘI MARCU GRAȚIELA-MONICA, titulari al planului/programului ” iNTOCMIRE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU OBIECTIVUL: CONSTRUIRE HYPERMARKET P+1E parțial, MAGAZIN RETAIL PARTER, CONSTRUCȚII ANEXE INTERIOARE ȘI EXTERIOARE, AMENAJĂRI EXTERIOARE”, din orașul Otopeni, Șos. București-Ploiești km13,2/ Calea Bucureștilor, nr. 73-79; nr. cad. 117320; 116224, jud. Ilfov, anunţă publicul interesat asupra parcurgerii etapei de incadrare in cadrul ședinței Comitetului Special Constituit din data de 03.05.2023, urmand ca planul/programul propus să fie supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu. Observații/comentarii și sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov, Aleea Lacul Morii nr 1, Sector 6 Bucuresti, (tel 021.430.14.02, 0749.59.88.65), in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

ILIESCU IONUT GABRIEL, titular al PUZ – “Introducere in intravilan si reglementare zona functionala servicii, comert si agrement ,amenajare incinta, accese si utilitati si obtinere DTAC, in Judet Ilfov, Com. Vidra, tarlaua 34, parcela 661/2/2/14; 661/2/2/15/1;661/2/2/15/2 661/2/2/16 , NC 62670 (nr cad vechi) (71651-nr cad nou), anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr. 1(in spatele benzinariei Lukoil), sector 6, de luni pana joi intre orele 9-11. Observatii si sugesti se primesc in scris la sediul A.P.M.ILFOV in termen de 18 zile de la data publicarii anuntului.

Obstea Mosnenilor Draghiceni, titulara a planului “Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privata ce apartine Obstei Mosnenilor Draghiceni – U.P. II Draghiceni, judetul Arges”, din jud. Arges, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului de mediu pentru planul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Arges, din mun. Pitesti, str. Egalitatii, nr. 50A, jud. Arges, de luni pana vineri intre orele 9 – 12. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Arges, in termen de 18 zile de la data publicarii anuntului.

NITA MARIAN si NITA CARMEN DANIELA, titular a planului/programului PLAN URBANISTIC ZONAL (P.U.Z.) ȘI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM (R.L.U.) AFERENT IN VEDEREA REALIZARII INVESTITIEI “CONVERSIE FUNCTIONALA SI CONSTRUIRE CLADIRE CU FUNCTIUNE MIXTA P+1E+M” PE BD. ANTONIUS CARACALLA NR.125 DIN MUNICIPIUL CARACAL, JUDETUL OLT, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul A.P.M. Olt, str. I. Morosanu, nr. 3, Slatina, judetul Olt, de luni pana vineri intre orele 09.00 – 16.00. Observatii/ comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul APM Olt, in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului.

INFORMARE. Aceasta informare este efectuata de SC HAPPY MILK FARM SRL cu sediul in Timisoara, str. Acad. Remus Radulet, nr. 6, sc. A, et. 1, tel 0740483347 ce intentioneaza sa solicite de la ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA BANAT, aviz de gospodarire a apelor pentru realizarea lucrarilor de “CONSTRUIRE FERMA BOVINE, IN CADRUL S.C. HAPPY MILK FARM S.R.L.” Sanpetru Mare, Jud. TIMIS, CF 400388. Aceasta investitie este NOUA. Ca rezultat al acestei investitii se vor produce urmatoarele: – construire ferma bovine Ca rezultat al activitatii vor rezulta permanent urmatoarele ape uzate: menajere, ce se vor evacua in bazin etans, urmand a fi vidanjate si transportate la cea mai apropiata statie de epurare si dejectii provenite de la animale ce se vor gestiona cu respectarea Codului de Bune Practici Agricole. Aceasta solicitare de aviz este conforma cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare. Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodarire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata. Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului la adresa de mai sus sau telefonic la dl. Lazau Adrian Cristian, tel 0740483347, dupa data de 1.06.2023.

S.C VIGO BUIDING SRL SI VEST RESIDENCE CONSTRUCT , titular al proiectului P.U.Z-,,CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE COLECTIVE S+P+3E, COMERT-SERVICII, AMENAJARE CIRCULATII”, in Judet Ilfov, comuna BRAGADIRU str.Crisul Repede , Tarla 36, Parcela 149/18/8,9 , lot 1/2/2/1/1; 1/2/2/1/2; 1/2/2/1/3; 1/2/1/1; 1/2/2/2/2/2; lot 2 ,nr. cad:134803; 134804; 134805; 131846; 135414; 129724, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinerea a Avizului Favorabil al CJ Ilfov. Documentatia a fost afisata pentru consultare pe site-ul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in Bucuresti, sector 6, str. Ernest Juvara, nr. 3-5, tel. 021.212.56.93. Observatii/comentariile si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov in termen de 15 zile calendaristice de la data publicarii anuntului.

ROYAL CONSTRUCT BUCOVINA SRL avand sediul in Str Humorului, nr 143 , localitatea Scheia , jud. Suceava , titular al planului ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL CU REGULAMENT DE URBANISM AFERENT IN BAZA UNUI AVIZ DE OPORTUNITATE, PENTRU CONSTRUIRE HALE CU DESTINATIA SEDIU FIRMA ,BIROURI, GARAJ aI SERVICII AUTO, LOCURI DE PARCARE, IMPREJMUIRE, RACORDURI/ BRANSAMENTE LA RETELELE DE UTILITATI TEHICO-EDILITARE in judetul Suceava, municipiul Suceava, str. Mitocului (nr. cad. 38038) anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul ANPM SUCEAVA, Str. Bistritei, Nr. 1A, Suceava, Jud. Suceava, de luni pana joi intre orele 09 – 16.00, vineri intre orele 09 – 13.00. Observatii/ comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul APM SUCEAVA, in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului.

S.C. BLACK STONE CONSTRUCT S.R.L . informeaza ca intentioneaza sa solicite de la ADMINISTRATIA NATIONALA “APELE ROMANE”, Administratia Bazinala de Apa Arges-Vedea, aviz de gospodarire a apelor PUZ pentru “PUZ Dezmembrare in loturi pentru construire locuinte P+1E”, sat Joita, str. Podul Banului, T43, P260/67, NC37024, CF37024, comuna Joita, judetul Giurgiu. Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa: – Societatii: S.C. BLACK STONE CONSTRUCT S.R.L. cu sediul social in sat Joita, comuna Joita, strada Primaverii, nr. 29, judetul Giurgiu, reprezentata de dna. Tudorica Andreea Ioana, in calitate de administrator, telefon 0763646983; – Administratiei Bazinale de Apa ARGES-VEDEA Pitesti, str. Campulung nr. 6-8, cod postal 0300, tel.0248/223449.

S.C. GLOBE HENRY PROD. CORP. S.R.L. avand sediul in Soseaua Straulesti, nr. 76-86, sector 1, Bucuresti, titular al planului/ programului Conformare incinta Alka-Straulesti in vederea obtinerii autorizatiei de functionare anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/ programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul ACPM* cu sediul in Aleea Lacul Morii, nr. 1, Bucuresti, Municipiul Bucuresti de luni pana vineri intre orele 900 – 1300 . Observatii/ comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul ACPM*, in termen de 18 zile lucratoare de la data publicarii anuntului. *ACPM- autoritatea competenta pentru protectia mediului.

BOLBOCEANU MIHAI, impreuna cu BOLBOCEANU ANA, titulari ai proiectului “P.U.Z. – PARCELARE ȘI DEZMEMBRARE TEREN IN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI ANSAMBLU REZIDENTIAL DE LOCUINTE UNIFAMILIALE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, COMERT, SERVICII, AGREMENT, IMPREJMUIRE, ACCESE, RETELE TEHNICO-EDILITARE, AMENAJARE INCINTA, CIRCULATII AUTO SI PIETONALE, PARCAJE AUTO, RACORDURI, BRANSAMENTE UTILITATI”, Judetul Ilfov, Comuna Balotesti, Tarla 96, Parcela 322/19, Nr. cad. 50384, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului de Oportunitate al C.J. Ilfov, documentatia putand fi consultata pe site-ul Consiliului Judetean Ilfov. Observatii/ comentarii si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism din cadrul Consiliului Judetean Ilfov cu sediul in Municipiul Bucuresti, str. Ernest Juvara, nr.3-5, sector 6, tel. 021.212.56.93, de luni pana vineri, intre orele 9:00- 14:00, incepand cu data de 17.05.2022.

COSMA IOAN avand domiciliul in localitatea SACALAZ, titular al planului/programului “DEZVOLTARE PUZ LOCUINTE SI SERVICII” localitatea SACALAZ , CF 417095, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul ANPM TIMIS, B-dul Liviu Rebreanu, Nr. 18- 18A, Timisoara, Jud. Timis, de luni pana joi intre orele 09 – 16.00, vineri intre orele 09 – 13.00. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul APM TIMIS, in termen de 18 zile de la data publicarii anuntului.

VMB LUX SONOR SRL cu sediul in Constanta, str. Interioara nr. 3 solicita de la Agentia de Protectia Mediului, obtinerea autorizatiei de mediu pentru obiectivul (activitatea) Hotel Restaurant Siret amplasat in Statiunea Mamaia. Persoanele fizice sau juridice interesate pot depune eventualele contestatii sau sugestii la sediul APM Constanta, str. Unirii nr.23, tel. 546696.

PRIMARIA AFUMATI, proprietar al terenului situat in JUDET ILFOV, COMUNA AFUMATI, T24, P111, NR.CAD. 55957, in suprafata de 85609mp, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului CONSULTATIV pentru documentatia ” INTOCMIRE PUZ PENTRU CONSTRUIRE BAZA SPORTIVA, SALA DE SPORT, AMFITEATRU CU SCENA, SPATIU VERDE, IMOBILE ASISTENTA SOCIALA ȘI PUTURI DE MARE ADANCIME, ANEXE PENTRU DEPOZITARE, IMPREJMUIRE, BRANȘAMENTE ȘI UTILITATI”. Documentatia a fost depusa pentru consultare la Consiliul Judetean Ilfov la data de 25.05.2023 Obsevatiile se primesc in scris la Directia de Urbanism din cadrul Consiliului Judetean Ilfov, str. Ernest Juvara, nr. 3-5 tel 0212125693, in termen de 15 zile de la publicarea prezentului anunt.

Composesoratul Urbarial Văsoaia și persoanele fizice Pavel Zorica și Birău Marius Claudiu titulari ai planului Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privată aparţinand Composesoratului Urbarial Văsoaia și persoanelor fizice Pavel Zorica și Birău Marius Claudiu, U.P. II Pădurea Composesorală Văsoaia, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a avizului de mediu pentru planul menţionat şi declanşarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul APM ARAD, strada Splaiul Muresului, FN, localitatea Arad, judeţul Arad, de luni pană joi intre orele 09 – 16.00, vineri intre orele 09 – 13.00. Observaţii/comentarii şi sugestii se primesc in scris la sediul APM ARAD, in termen de 18 zile de la data publicării anunţului.

MONDOHOUSE INVESTMENTS SRL, cu sediul in Timisoara, Str. ARTHUR RUBINSTEIN, Nr. 5/C, Jud. Timis, anunta elaborarea primei versiuni a Planului Urbanistic “P.U.Z. DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, DOTARI SI SERVICII PUBLICE” amplasat in Com. Mosnita Noua, CF 425135 si declansarea etapei de incadrare pentru obtinerea avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a Planului Urbanistic “P.U.Z. DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, DOTARI SI SERVICII PUBLICE”” se poate realiza la adresa Timisoara, Str. ARTHUR RUBINSTEIN, Nr. 5/C, Jud. Timis, zilnic intre orele 08:00 – 16:00. Comentariile si sugestiile se vor transmite in scris la sediul APM Timis, str. B-Dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, in termen de 15 zile calendaristice de la prezentului anunt.

LUSA CENTER SRL, cu sediul in Timisoara, Str. Calea Bogdanestilor, Nr. 8, Jud. Timis, anunta elaborarea primei versiuni a Planului Urbanistic “ELABORARE P.U.Z. ZONA REZIDENTIALA, CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, DOTARI SI SERVICII” amplasat in Com. Săcălaz, CF 416558, 416559, 416560 si declansarea etapei de incadrare pentru obtinerea avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a Planului Urbanistic “ELABORARE P.U.Z. ZONA REZIDENTIALA, CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, DOTARI SI SERVICII” se poate realiza la adresa Timisoara, Str. Calea Bogdanestilor, Nr. 8, Jud. Timis, zilnic intre orele 08:00- 16:00. Comentariile si sugestiile se vor transmite in scris la sediul APM Timis, str. B-Dul Liviu Rebreanu, nr. 18- 18A, in termen de 15 zile calendaristice de la prezentului anunt.

Subsemnatul Duma Alexandru Sebastian, proprietar al terenului amplasat in oras Azuga, judetul Prahova, str. Prelungirea Teilor, nr. 7, lot 16, nr. cad. 21099, teren cu suprafața totala de 400 mp, suprafata studiata 1375 mp, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu, pentru documentația PUZ ”ELABORARE PUZ RIDICARE INTERDICTIE TEMPORARA DE CONSTRUIRE IN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI LOCUINTE, REGIM MAXIM DE INALTIME D+P+2E+M”. Prin documentaţie se va ridica interdictia temporara de construire, se vor stabili reglementări urbanistice pentru terenul studiat, în vederea amplasării unei locuinte. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Prahova din Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306, in zilele de luni-vineri, intre orele 9:00-13:00, precum si la adresa de internet http://apmph.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

S.C. TRANSPARENT DESIGN SRL, prin administrator BADICI ADRIAN, proprietari ai terenului din: Judetul Ilfov, Oras Popesti Leordeni, strada Soseaua Oltenitei, tarla 14, p 233/22/1, nr. Cad. 100390 , in suprafata de 9707 mp, anunta publicul interesat asupra depunerii Solicitarii de obtinere a Avizului Favorabil pentru documentatia “PUZ-introducere in intravilan in vederea construirii hala depozitare, productie- P+1E, amenajare incinta, imprejmuire si utilitati” Documentatia a fost depusa pentru consultare la Consiliul Judetean Ilfov la data 16.05.2023. Documentatia a fost depusa pentru consultare la Consiliul Judetean Ilfov la data 16.05.2033. Observatii/ comentarii se primesc in scris la Directia de Urbanism din cadrul Consiliului Judetean Ilfov, Strada Doctor Ernest Juvara nr. 3, București (tel. 021 212 5693), in termen de 15 zile de la publicarea prezentului anunt.

Composesoratul Alunei Cioara, cu sediul in localitatea Săliștea, Strada Drejman, nr. 447, județ Alba, titulari al proiectului de plan “Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privată aparținand Composesoratului Alunei Cioara, jud. Alba”, amplasat pe raza Comunei Sălişteaşi a oraşului Cugir, jud. Alba, anuntă publicul interesat ca s-a elaborat si s-a depus la APM Alba prima versiune a planului sus mentionat in vederea solicitării avizului de mediu. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului a planului propus pot fi consultate la sediul APM Alba, str Lalelelor nr. 7B si la sediul titularului din localitatea Săliștea, Strada Drejman, nr. 447, județ Alba, in zilele de luni- joi intre orele 9:00- 14:30 si vineri intre orele 9:00- 13:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Alba, in termen de 10 zile calendaristice de la data aparitiei prezentului anunt.

Composesoratul Runc Luna Larga, cu sediul in localitatea Ocolis, nr. 100, judetul Alba, titularul Planului/Programului Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privata apartinand Composesoratului Runc Lunca Larga – UP I Composesorat Runc-Lunca Larga, propus a fi amplasat pe raza comunei Ocolis din judetul Alba, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Alba din mun. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7B, de luni pana vineri intre orele 9.00- 13.00. Observatii/ comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Alba, in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului.

ANUNŢ PUBLIC. UAT Comuna Alexandru Vlahuta, având sediul în str. Principala, nr. 1, localitatea Alexandru Vlahuta, judetul Vaslui. Titular al planului/programului ”Plan Urbanistic General, comuna Alexandru Vlahuta, judetul Vaslui”, localitatea Alexandru Vlahuta, str. Principala, nr.1, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat şi declanşarea etapei de încadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultată la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Vaslui din mun. Vaslui, str. Călugăreni, nr. 63, de luni până joi între orele 08:00 – 16:30 si vineri intre orele 08:00 – 14:00. Observaţii/comentarii şi sugestii se primesc în scris la sediul A.P.M. Vaslui, în termen de 15 zile de la data publicării anunţului.

Subsemnatul Duma Alexandru Sebastian, proprietar al terenului amplasat in oras Azuga, judetul Prahova, str. Prelungirea Teilor, nr. 7, lot 16, nr. cad. 21099, teren cu suprafața totala de 400 mp, suprafata studiata 1375 mp, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu, pentru documentația PUZ ”ELABORARE PUZ RIDICARE INTERDICTIE TEMPORARA DE CONSTRUIRE IN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI LOCUINTE, REGIM MAXIM DE INALTIME D+P+2E+M”. Prin documentaţie se va ridica interdictia temporara de construire, se vor stabili reglementări urbanistice pentru terenul studiat, în vederea amplasării unei locuinte. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Prahova din Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306, in zilele de luni-vineri, intre orele 9:00-13:00, precum si la adresa de internet http://apmph.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

ANUNT PUBLIC. MONDOHOUSE INVESTMENTS SRL, cu sediul in Timisoara, Str. ARTHUR RUBINSTEIN, Nr. 5/C, Jud. Timis, anunta elaborarea primei versiuni a Planului Urbanistic “P.U.Z. DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, DOTARI SI SERVICII PUBLICE” amplasat in Com. Mosnita Noua, CF 425135 si declansarea etapei de incadrare pentru obinerea avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a Planului Urbanistic “P.U.Z. DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, DOTARI SI SERVICII PUBLICE”” se poate realiza la adresa Timisoara, Str. ARTHUR RUBINSTEIN, Nr. 5/C, Jud. Timis, zilnic intre orele 08:00- 16:00. Comentariile si sugestiile se vor transmite in scris la sediul APM Timis, str. B-Dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, in termen de 18 zile calendaristice de la prezentului anunt.

Composesoratul  Urbarialiștilor  cu  sediul în orașul Câmpeni,  str. Valea Bistrii nr.40 jud. Alba, titular al proiectului de plan “Amenajamentul Silvic al fondului forestier proprietate privata apartinand Composesoratului Urbarialistilor Campeni si al persoanelor fizice Vesa Ioan Toma si Cosma Ioan , UPXIV COMPOSESORATUL CÂMPENI” cu amplasamentul în UAT Câmpeni,UAT Sohodol, jud. Alba, anunţă publicul interesat că s-a elaborat şi s-a depus la APM Alba prima versiune a planului menţionat în vederea solicitării avizului de mediu. Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului a planului de urbanism propus pot fi consultate la sediul APM Alba , str. Lalelor nr. 7 B şi la sediul titularului din orașul Câmpeni,  str. Valea Bistrii nr.40 jud. Alba, in zilele de luni – joi, intre  orele  08 – 16,  vineri  8-14. Observaţiile  publicului cu privire la prima versiune a planului propus şi eventualele efecte ale acestuia asupra mediului se primesc zilnic la sediul APM Alba, în termen de 15 zile calendaristice  de la data apariţiei prezentului anunţ.

ANUNŢ PUBLIC. UAT Alexandru Vlahuta, având sediul în str. Principala, nr. 1, localitatea Alexandru Vlahuta, judetul Vaslui, titular al planului/programului ”Plan Urbanistic General, comuna Alexandru Vlahuta, judetul Vaslui” localitatea Alexandru Vlahuta, str. Principala, nr. 1, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a avizului de mediu pentru planul/programul menţionat şi declanşarea etapei de încadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultată la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Vaslui din mun. Vaslui, str. Călugăreni, nr. 63, de luni până joi între orele 08:00 – 16:30 si vineri intre orele 08:00 – 14:00. Observaţii/comentarii şi sugestii se primesc în scris la sediul A.P.M. Vaslui în termen de 18 zile de la data publicării anunţului.

Subscrisa CENTURA REALTIES S.C. Sp LUXEMBURG – SUCURSALA BUCURESTI, cu sediul in Mun. Bucuresti, Sect. 3, Str. Calea Calarasilor, nr. 93, camera B1; beneficiar al planului INTOCMIRE PUZ – CONSTRUIRE HALE INDUSTRIALE, IMPREJMUIRE TEREN, AMENAJARE CIRCULATII INCINTA, situat in judetul Ilfov, comuna Snagov, sat Tancabesti, T 258, parcela P 1015, cu nr.cad. 113189; anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr. 1, sector 6, de luni pana joi intre orele 9.00-11.00. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Ilfov (tel. 021/4301523) in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

S.C. REALTIME PARETO avand sediul in Str Mihail Sadoveanu, nr.2B, bl-,sc 2, et-, ap-, Jud Gorj localitatea TARGU JIU titular al planului/programului PUZ INTRODUCERE IN INTRAVILAN PENTRU CONSTRUIREA HALE DEPOZITARE MICA INDUSTRIE, BIROURI SI LOCUINTE DE SERVICIU din com. AFUMATI localitatea Afumati Tarla54 Parcela 201/14, nr cadastral 52681, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii nr.1, sector 6, de luni pana joi intre orele 900 – 1300. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov, (tel 021/4301523, 021/4301402, 0746248440) in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului.

Subscrisa CENTURA REALTIES S.C. Sp LUXEMBURG – SUCURSALA BUCURESTI, cu sediul in Mun. Bucuresti, Sect. 3, Str. Calea Calarasilor, nr. 93, camera B1; beneficiar al planului INTOCMIRE PUZ – CONSTRUIRE HALE INDUSTRIALE, IMPREJMUIRE TEREN, AMENAJARE CIRCULATII INCINTA, situat in judetul Ilfov, comuna Snagov, sat Tancabesti, T 258, parcela P 1015, cu nr.cad. 113189; anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr. 1, sector 6, de luni pana joi intre orele 900-1100. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Ilfov (tel. 021/4301523) in termen de 18 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

S.C. TOP CLASS INVESTMENT S.R.L, TOP CLASS BUSINESS S.R.L., ENE MARIN ȘI ENE MARIUS BOGDAN, proprietari ai terenurilor din com. Vidra, sola/tarla 22, parcela 322/17/1, N.C. 50527, sola/tarla 22, parcela 322/17, N.C. 50402, sola/tarla 22, parcela 322/17, N.C. 61738, jud. Ilfov, terenuri in suprafața totală de 23.571 mp, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a Avizului Favorabil, pentru documentația PUZ “iNTOCMIRE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, P+1+M, AMENAJARE CIRCULAȚII ȘI UTILITĂȚI”. Documentația a fost depusă pentru consultare la Consiliul Județean Ilfov la data de 03.05.2023. Observații/ comentarii se primesc in scris la Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Județean Ilfov, Strada Ernest Juvara nr.3-5, sector 6, (tel.021.212.56.93), in termen de 15 zile de la publicarea prezentului anunț.

Parohia Berceni Sfantul Nicolae, proprietar al terenului amplasat in județul llfov, comuna Berceni, sat Berceni avand Nr. cad. 66723, terenul are o suprafața de 50.000 mp, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a Avizului Favorabil, pentru documentația PUZ “intocmire PUZ – inființare cimitir și circulații conexe (Corp clădire: sala ceremonii, zona priveghi, spațiu frigorific, toalete, dessing. Capela, foișor, Biserica, clopotniță, casa Parohială, centru social-filantropic, centru educativ. Spațiu tehnic, magazie, lumanărar). Amenajare circulații, utilități”. Documentația a fost depusă pentru consultare la Consiliul Județean Ilfov la data de 04.05.2023. Observații/ comentarii se primesc in scris la Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Județean Ilfov, Strada Ernest Juvara nr. 3- 5, sector 6, (tel 021 2125693), in termen de 15 zile de la publicarea prezentului anunț.

CERAMICA DEVELOPMENT S.R.L., proprietar al terenurilor amplasate in județul Ilfov, comuna Corbeanca, Sat Ostratu, str. DE41/1, Str. Tufelor, cu Nr. Cadastrale: 111567, 117469, 117513, 103052, terenuri in suprafața totală de 141.327 mp, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a Avizului Favorabil, pentru documentația PUZ “Parcelare și construire ansamblu de locuințe individuale izolate și cuplate și/sau locuințe cu densitate mica, funcțiuni și dotari complementare, imprejmuire, asigurare utilități, diverse rețele, operațiuni cadastrale și notariale, organizare de șantier”. Documentația a fost depusă pentru consultare la Consiliul Județean Ilfov la data de 03.05.2023. Observații/ comentarii se primesc in scris la Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Județean Ilfov, Strada Ernest Juvara nr. 3- 5, sector 6, (tel 021 2125693), in termen de 15 zile de la publicarea prezentului anunț .

S.C. CRIDAR CONS S.R.L. anunța publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Cluj în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului (continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare a proiectului fără efectuarea evaluării de impact asupra mediului și fără evaluarea impactului asupra corpurilor de apă) pentru „LUCRĂRI DE EXPLOATARE AGREGATE MINERALE CU REFACEREA MEDIULUI PERIMETRAL, AMPLASARE STAȚIE DE SORTARE ȘI CONCASARE MOBILĂ ȘI STAȚIE DE BETOANE” în municipiul Gherla, -extravilan, nr. F.N., județul Cluj. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate prin solicitate la Agenția pentru Protecția Mediului Cluj, Calea Dorobanților, nr. 99 și la următoarea adresă web: http://apmcj.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

ANUNT PUBLIC 2. U.A.T. COMUNA CRISTINEȘTI, titular al PUG – „REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL ȘI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AL COMUNEI CRISTINEȘTI, JUDEȚUL BOTOȘANI”, anunta publicul interesat ca s-a elaborat prima versiune a planului sus-mentionat si s-a notificat Agentia pentru Protectia Mediului Botosani in vederea demararii procedurii de obtinere a avizului de mediu conform HG 1076/2004. Prima versiune a Planului poate fi consultata la Agentia pentru Protectia Mediului Botosani, b-dul Mihai Eminescu nr. 44, jud. Botosani, in zilele de luni-vineri, intre orele 8:00-16:00 si la sediul Primariei comunei Cristinești, în zilele de luni-vineri intre orele 8:00 – 16:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Botosani, in termen de 15 zile calendaristice de la data publicarii prezentului anunt.

SC EXCLUSIV INTERCONSTRUCT SRL, sediul in Judetul Ilfov, comuna Berceni, strada Bd. 1 Mai, nr. 65, in calitate de proprietar alaturi de SC ROYAL POWER INVEST SRL, TEODOR DANIEL, SC COFRAJE ROMANIA SRL, al terenurilor situate in judetul Ilfov, oras Popesti-Leordeni, Parcela 60/3, Nr. Cad. 129966, 130095, 130460, 130461, 110459, titulari ai PUZ – CONSTRUIRE HALE DEPOZITARE SI PRODUCTIE/INDUSTRIE NEPOLUANTA; anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr. 1, sector 6, de luni pana joi intre orele 900-1100. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Ilfov (tel. 021/4301523) in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Subsemnatul TROACA STEFAN, cu domiciliul in Comuna Berceni, Judetul Ilfov, Strada Sfantul Ioan, nr. 2; beneficiar alaturi de IVAN TUDORA, SANDU FLORIN, al planului INTOCMIRE PUZ – ANSAMBLU LOCUINTE (P+1E+M), FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII, UTILITATI, RIDICARE TOPOGRAFICA, situat in judetul Ilfov, comuna Berceni, T 26, parcela P 70/4/22, 23, 24, cu nr.cad. 67059, 67060, 67061; anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului de Oportunitate. Observatii/ comentariile si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Primariei Comunei Berceni, cu sediul in comuna Berceni, Bd. 1 Mai, nr. 233 (tel.021 365 1968), in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

LAZAR MAGDALENA, PETRE ANA, CERVENCU MARIA, DOROBANTU ANA, DOROBANTU ANGHEL EUGEN, LALCIU IULIANA, LALCIU FRANCISC, NAPOLION LORIN SI AGA, cu domiciliul in Jud. Ilfov, Oras Popesti – Leordeni, str. 1 Viilor, nr.1, proprietari ai terenului situat in Jud. Ilfov, oras Popesti Leordeni, strada Miraslau, T53/7, P38- N.C. 5765, 5392, 5344, in suprafata de 3116 mp, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului Consultativ pentru documentatia : ” P.U.Z. INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN IN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI ANSAMBLU DE LOCUINTE COLECTIVE P+5E AMENAJARE INCINTA, IMPREJMUIRE SI UTILITATI”Documentatia a fost depusa pentru consultare la Consiliul Judetean Ilfov la data de 05.05.2023. Obsevatiile se primesc in scris la Directia de Urbanism din cadrul Consiliului Judetean Ilfov, str. Ernest Juvara, nr. 3-5 tel 0212125693, in termen de 18 zile de la publicarea prezentului anunt.

Buruc Ioana Andreea, cu domiciliul in Mun. Bucuresti, str Intr. Patinoarului nr. 28, titulara ai proiectului: “Plan Urbanistic Zonal pentru introducerea in intravilan, lotizare terenuri si construire locuinte individuale cu regim final de inaltime P+2E+M, imprejmuire teren si racorduri utilitati” propus a fi amplasat in Orasul Pantelimon, Jud. Ilfov, T80 P 855/1, nc. 100680 si T80 P 855/1/6, nc. 100595, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul urbanistic zonal mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii nr.1, sector 6, de luni pana vineri intre orele 900 – 1200 . Observatii/ comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov, (tel:021/4301402, 0749.598.865) in termen de 18 zile de la data publicarii anuntului.

ANUNT 1 – S.C. TOP CLASS INVESTMENT S.R.L, TOP CLASS BUSINESS S.R.L., ENE MARIN ȘI ENE MARIUS BOGDAN, proprietari ai terenurilor din com. Vidra, sola/ tarla 22, parcela 322/17/1, N.C. 50527, sola/ tarla 22, parcela 322/17, N.C. 50402, sola/ tarla 22, parcela 322/17, N.C. 61738, jud. Ilfov, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a Avizului Favorabil, pentru documentația PUZ “iNTOCMIRE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, P+1+M, AMENAJARE CIRCULAȚII ȘI UTILITĂȚI”. Documentația a fost depusă pentru consultare la Consiliul Județean Ilfov la data de 03.05.2023. Observații/ comentarii se primesc in scris la Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Județean Ilfov, Strada Ernest Juvara nr. 3-5, sector 6, (tel.021.212.56.93), in termen de 18 zile de la publicarea prezentului anunț.

ANUNT 1 – CERAMICA DEVELOPMENT S.R.L., proprietar al terenurilor amplasate in județul Ilfov, comuna Corbeanca, Sat Ostratu, str. DE 41/1, Str. Tufelor, cu Nr. Cadastrale: 111567, 117469, 117513, 103052, terenuri in suprafața totală de 141327 mp, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a Avizului Favorabil, pentru documentația PUZ “Parcelare și construire ansamblu de locuințe individuale izolate și cuplate și/sau locuințe cu densitate mica, funcțiuni și dotari complementare, imprejmuire, asigurare utilități, diverse rețele, operațiuni cadastrale și notariale, organizare de șantier”. Documentația a fost depusă pentru consultare la Consiliul Județean Ilfov la data de 03.05.2023. Observații/ comentarii se primesc in scris la Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Județean Ilfov, Strada Ernest Juvara nr. 3- 5, sector 6, (tel 021 2125693), in termen de 18 zile de la publicarea prezentului anunț .

Subscrisa SC SUNLIGHT RESIDENCE SRL, cu sediul in Municipiul Bucuresti, Sector 2, Str. Ziduri Mosi, nr. 25, Pavilion Administrativ, et. 3, camera 28, in calitate de proprietar al terenului situat in judetul Ilfov, Comuna Tunari, T41 P159/B21, 159/B22, 159/B23/1a, Nr. Cad. 64237, titular al PUZ – CONSTRUIRE LOCUINTE COLECTIVE CU REGIM DE INALTIME P+3E, FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE INCINTA, UTILITATI, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului FAVORABIL. Observatii/ comentariile si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in municipiul Bucuresti, str Ernest Juvara, nr. 3-5, sector 6 (tel. 021/212.56.93), in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

SC EXCLUSIV INTERCONSTRUCT SRL, sediul in Judetul Ilfov, comuna Berceni, strada Bd. 1 Mai, nr. 65, in calitate de proprietar alaturi de SC ROYAL POWER INVEST SRL, TEODOR DANIEL, SC COFRAJE ROMANIA SRL, al terenurilor situate in judetul Ilfov, oras Popesti-Leordeni, Parcela 60/3, Nr. Cad. 129966, 130095, 130460, 130461, 110459, titulari ai PUZ – CONSTRUIRE HALE DEPOZITARE SI PRODUCTIE/INDUSTRIE NEPOLUANTA; anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr. 1, sector 6, de luni pana joi intre orele 900-1100. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Ilfov (tel. 021/4301523) in termen de 18 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Comuna Vlădeşti, reprezentată de primar Grozav Daniel Ovidiu, titulara planului “Amenajamentul fondului forestier proprietate publică – U.P. I Vlădeşti”, cu amplasamentul in extravilanul comunei Vlădeşti, judeţul Galaţi, anunţă publicul interesat asupra depunerii la Agenţia pentru Protecţia Mediului Galaţi, a solicitării de obţinere a avizului de mediu pentru planul menţionat şi declanşarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul APM Galaţi, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, zilnic, de luni pană joi intre orele 8.30 – 16.00 şi vineri intre orele 8.30-13.30. Observaţiile/comentariile, sugestiile se primesc zilnic, in scris, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Galaţi, in termen de 15 zile calendaristice de la data publicării anunţului.

MOSNEAGU RAZVAN titular al PUZ: Construire statie mixta de distributie carburanti si zonare amplasament cu zona de locuinte, depozitare si functiuni complementare, servicii, zona mixta anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru punctul de lucru amplasat in localitatea Dumesti, judetul Iasi.Prima versiune a proiectului de plan poate fi consultata la sediul APM IASI, Calea Chisinaului, Nr. 43, Iasi, Jud. Iasi, in zilele de luni- joi, intre orele 8:00- 16:30 si vineri intre orele 8.00- 14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM IASI, in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Vasiliu Bolnavu Constantin si Vasiliu Bolnavu Ioana Domnica, titularii planului “Amenajamentul fondului forestier proprietate privata – UP II Lunca Prutului”, cu amplasamentul in extravilanul comunelor Tulucesti, Mastacani, Foltesti, Frumusita, Tulucesti, Vladesti si orasului Galati, judetul Galati, anunta publicul interesat asupra depunerii la APM Galati a solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul mentionat. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul APM Galati, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, zilnic, de luni pana joi intre orele 8.30 – 16.00 si vineri intre orele 8.30-13.30. Observatiile/ comentariile, sugestiile se primesc in scris, la sediul APM Galati, in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului.

Municipiul Alba Iulia avand sediul in strada Calea Motilor, nr. 5A , localitatea Alba Iulia, titular al planului/ programului Infiintare centru de colectare prin aport voluntar- faza PUZ si SF, localitatea Alba Iulia , strada Gheorghe Sincai, FN , judet Alba, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/ programului poate fi consultata la sediul ANPM ALBA, Str. Lalelelor, Nr. 7B, Alba Iulia, Jud. Alba, de luni pana joi intre orele 09 – 16.00, vineri intre orele 09 – 13.00. Observatii/ comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul APM ALBA, in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului.

ANUNȚ PUBLIC Asociația Forestieră Vinereana, cu sediul in localitatea Vinerea, Strada Principală, nr. 4, oraș Cugir, județ Alba, titular al proiectului de plan “Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privată aparținand Asociației Forestiere Vinereana, jud. Alba “, cu amplasat in orașul Cugir, jud. Alba, anuntă publicul interesat ca s-a elaborat si s-a depus la APM Alba prima versiune a planului sus mentionat in vederea solicitării avizului de mediu. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului a planului propus pot fi consultate la sediul APM Alba, str Lalelelor nr.7B si la sediul titularului din localitatea Vinerea, Strada Principală, nr. 4, oraș Cugir, județ Alba, in zilele de luni-joi intre orele 9:00-14:30 si vineri intre orele 9:00-13:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Alba, in termen de 15 zile calendaristice de la data aparitiei prezentului anunt.

Subscrisa COMUNA MIHAI BRAVU, cu sediul in sat Mihai Bravu, Comuna Mihai Bravu, judet Girugiu, Str. Sos. Principala, nr. 76, in calitate de proprietar al terenurilor situate in judetul Giurgiu, Comuna Mihai Bravu, Nr. Cad. 31017, 30964, 30965, 30913, 31011, 30571, 31103, 31014, 31687, 31015, 31010, 31106, 31694, 31094, 3110, 31092, 31097, 31697, 31696, 31678, 31108, titular al PUZ – SISTEM DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA MIHAI BRAVU, JUDETUL GIURGIU; anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul A.P.M. Giurgiu, din Giurgiu, şos. Bucureşti, bl. 111, sc. A+B, de luni pana joi intre orele 9.00-14.00 şi vineri, intre orele 9.00-12.00. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Giurgiu (tel. 0372462611) in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

MOSNEAGU RAZVAN titular al PUZ: Construire statie mixta de distributie carburanti si zonare amplasament cu zona de locuinte, depozitare si functiuni complementare, servicii, zona mixta anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru punctul de lucru amplasat in localitatea Dumesti, judetul Iasi.Prima versiune a proiectului de plan poate fi consultata la sediul APM IASI, Calea Chisinaului, Nr. 43, Iasi, Jud. Iasi, in zilele de luni- joi, intre orele 8:00- 16:30 si vineri intre orele 8.00- 14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM IASI, in termen de 18 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

S.C. Cerasus Avium S.R.L., cu sediul in Bucuresti, sector 1, titulara planului “Amenajamentul fondului forestier proprietate privata – U.P. I Lunca”, cu amplasamentul in extravilanul comunei Jorasti, judetul Galati, anunta publicul interesat asupra depunerii la Agentia pentru Protectia Mediului Galati a solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul APM Galati, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, zilnic, de luni pana joi intre orele 8.30 – 16.00 si vineri intre orele 8.30-13.30. Observatiile/comentariile, sugestiile se primesc zilnic, in scris, la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Galati, in termen de 15 zile calendaristice de la data publicarii anuntului.

S.C. VALUE INVESTOR EXPERT S.R.L., avand sediul in Judetul Ilfov, Orasul Popesti Leordeni, titular al proiectului “PUZ – CONSTRUIRE ANSAMBLU DE IMOBILE CONSTRUCTII CU FUNCTIUNI MIXTE (LOCUINTE COLECTIVE, COMERT, SERVICII) CU REGIM DE INALTIME CONFORM AVIZULUI A.A.C.R., IMPREJMUIRE TEREN, PANOURI PUBLICE, SPATII TEHNICE, ANEXE GOSPODARESTI, ACCESE, RETELE TEHNICO-EDILITARE, AMENAJARE INCINTA, PARCAJE AUTO, CIRCULATII AUTO SI PIETONALE, RACORDURI/BRANSAMENTE UTILITATI” in Judetul Ilfov, Orasul Voluntari, Nr.cad. 124639, CF. 124639, Nr.cad. 123863, CF. 123863, Tarla 44, Parcela 928/2, 928/23, 928/24, anunta publicul interest asupra depunerii solicitarii de obtinerea a Avizului Favorabil al CJ Ilfov. Documentatia a fost afisata pentru consultare pe site-ul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in Bucuresti, Sector 6, str. Ernest Juvara, nr. 3-5, tel. 021.212.56.93. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov in termen de 15 zile calendaristice de la data publicarii anuntului.

SC PHOENICIA EXPRESS SRL și SC TRIUMF CONSTRUCT SA, avand sediul in București, Sector 1, Șoseaua Odăii, nr. 441-443, parter, cam. 1, titular al proiectului “CONSTRUIRE SAT COMERCIAL, AMENAJARE ZONE VERZI, ALEI PIETONALE, PARCĂRI” situat in Județul Ilfov, Sat Tancăbești, Comuna Snagov, Tarla 205, Parcela 719, 719/3, 719/8, 719/42, 719/43, Nr. Cad. 113135, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului de Oportunitate al C.J. Ilfov. Documentatia poate fi consultata pe site-ul Consiliului Judetean Ilfov. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism din cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in Municipiul Bucuresti, str. Ernest Juvara, nr. 3-5, sector 6, tel. 021.212.56.93, de luni pana vineri, intre orele 9:00- 14:00, incepand cu data de 28.04.2023.

S.C. Cerasus Avium S.R.L., cu sediul in Bucuresti, sector 1, titulara planului “Amenajamentul fondului forestier proprietate privata – U.P. I Lunca”, cu amplasamentul in extravilanul comunei Jorasti, judetul Galati, anunta publicul interesat asupra depunerii la Agentia pentru Protectia Mediului Galati a solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul APM Galati, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, zilnic, de luni pana joi intre orele 8.30 – 16.00 si vineri intre orele 8.30-13.30. Observatiile/comentariile, sugestiile se primesc zilnic, in scris, la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Galati, in termen de 15 zile calendaristice de la data publicarii anuntului.

DASOVEANU NICOLAE avand sediul in Str. LUCIAN BLAGA, nr. 12, bl. 8, sc-, et-, ap-, localitatea VOLUNTARI, titular al planului/programului PLAN URBANISTIC ZONAL UNITATI DE ALIMENTATIE PUBLICA, EVENIMENTE SOCIALE, EDUCATIVE, CULTURALE SI SPORTIVE localitatea COMUNA OGREZENI SAT HOBAIA, Str. PRINCIPALA NR. 1216, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a avizului de mediu pentru planul/programul menţionat şi declanşarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultată la sediul ANPM GIURGIU, Sos. Bucuresti, Bl. 111, Sc. A+B, Giurgiu, Jud. Giurgiu, de luni pană joi intre orele 09 – 16.00, vineri intre orele 09 – 13.00. Observaţii/comentarii şi sugestii se primesc in scris la sediul APM GIURGIU, in termen de 15 zile de la data publicării anunţului.

Vasiliu Bolnavu Constantin si Vasiliu Bolnavu Ioana Domnica, titularii planului “Amenajamentul fondului forestier proprietate privata – U.P. II Lunca Prutului”, cu amplasamentul in extravilanul comunelor Tulucesti, Mastacani, Foltesti, Frumusita, Tulucesti, Vladesti si orasului Galati, judetul Galati, anunta publicul interesat asupra depunerii la Agentia pentru Protectia Mediului Galati a solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul APM Galati, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, zilnic, de luni pana joi intre orele 8.30 – 16.00 si vineri intre orele 8.30- 13.30. Observatiile/ comentariile, sugestiile se primesc zilnic, in scris, la sediul APM Galati, in termen de 18 zile calendaristice de la data publicarii anuntului.

ANUNT PUBLIC 1. U.A.T. COMUNA CRISTINEȘTI, titular al PUG – „REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL ȘI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AL COMUNEI CRISTINEȘTI, JUDEȚUL BOTOȘANI” propus a fi amplasat în Comuna Cristinești, județul Botoșani, anunta publicul interesat ca s-a elaborat prima versiune a planului sus-mentionat si s-a notificat Agentia pentru Protectia Mediului Botosani in vederea demararii procedurii de obtinere a avizului de mediu conform HG 1076/2004. Prima versiune a Planului poate fi consultata la Agentia pentru Protectia Mediului Botosani, b-dul Mihai Eminescu, nr. 44, jud. Botosani, in zilele de luni-vineri, intre orele 8:00-16:00 si la sediul Primariei comunei Cristinești, în zilele de luni-vineri intre orele 8:00 – 16:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Botosani, in termen de 18 zile calendaristice de la data publicarii prezentului anunt.

Vasiliu Bolnavu Constantin si Vasiliu Bolnavu Ioana Domnica, titularii planului “Amenajamentul fondului forestier proprietate privata – UP I Suceveni”, cu amplasamentul in extravilanul comunelor Suceveni si Baneasa, judetul Galati, anunta publicul interesat asupra depunerii la Agentia pentru Protectia Mediului Galati a solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul APM Galati, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, zilnic, de luni pana joi intre orele 8.30 – 16.00 si vineri intre orele 8.30-13.30. Observatiile/comentariile, sugestiile se primesc zilnic, in scris, la sediul APM Galati, in termen de 18 zile de la data publicarii anuntului.

S.C. Cerasus Avium S.R.L., cu sediul in Bucuresti, sector 1, titulara planului “Amenajamentul fondului forestier proprietate privata – U.P. I Lunca”, cu amplasamentul in extravilanul comunei Jorasti, judetul Galati, anunta publicul interesat asupra depunerii la Agentia pentru Protectia Mediului Galati a solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul APM Galati, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, zilnic, de luni pana joi intre orele 8.30 – 16.00 si vineri intre orele 8.30-13.30. Observatiile/comentariile, sugestiile se primesc zilnic, in scris, la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Galati, in termen de 18 zile calendaristice de la data publicarii anuntului.

S.C. Cerasus Avium S.R.L., cu sediul in Bucuresti, sector 1, titulara planului “Amenajamentul fondului forestier proprietate privata – U.P. I Lunca”, cu amplasamentul in extravilanul comunei Jorasti, judetul Galati, anunta publicul interesat asupra depunerii la Agentia pentru Protectia Mediului Galati a solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul APM Galati, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, zilnic, de luni pana joi intre orele 8.30 – 16.00 si vineri intre orele 8.30-13.30. Observatiile/comentariile, sugestiile se primesc zilnic, in scris, la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Galati, in termen de 18 zile calendaristice de la data publicarii anuntului.

SC TIME SHOW SRL avand sediul Voluntari, str. Scolii, nr. 2A, judetul Ilfov, inmatriculata la Registrul Comertului, cu J23/32/19.01.2000 , cod fiscal 10519472, titular al planului/programului “PUZ- INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN PENTRU CONSTRUIRE HALE DEPOZITARE MARFURI GENERALE, SERVICII-COMERT” din Ilfov, com. AFUMATI, T71, P252, 252/28, nr. cad. 59255, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii nr.1, sector 6, de luni pana joi intre orele 900 – 1100 . Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov, (tel 021/4301523, 021/4301402, 0746248440) in termen de 18 zile de la data publicarii anuntului.

Subscrișii Ion Dumitru, Ion Magda Mioara și Top Class Construct SRL, proprietari ai terenurilor amplasate in comuna Vidra, sat Crețesti, judetul Ilfov, unde Ion Dumitru si Ion Magda Mioara sunt proprietari ai Parcelei cu Nr. cad. 74258 (fost NC 60370), iar Top Class Construct SRL este proprietar al terenului cu Nr.cad. 73838 (fost NC 60741), terenuri cu suprafața totala de 6181 mp, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a Avizului Favorabil, pentru documentația PUZ ” iNTOCMIRE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE P+1+M, AMENAJARE CIRCULAȚII ȘI UTILITĂȚI,, “. Documentația a fost depusă pentru consultare la Consiliul Județean Ilfov la data de 12.04.2023. Observații/ comentarii se primesc in scris la Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Județean Ilfov, Strada Ernest Juvara nr.3-5, sector 6, (tel.021.212.56.93), in termen de 15 zile de la publicarea prezentului anunț.

Subscrisa SC AVANGARDE INVEST HOUSE SRL, cu sediul in Municipiul Bucuresti, Sector 6, Str. Drumul Valea Calmatuiului, nr. 7-21, in calitate de proprietar al terenului situat in judetul Ilfov, Comuna Tunari, T31 P147, 159, 160, 161 lot 1, Nr. Cad. 64133, titular al PUZ – CONSTRUIRE LOCUINTE COLECTIVE CU REGIM DE INALTIME P+3E, FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE INCINTA, UTILITATI, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului Oportunitate. Observatii/ comentariile si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Ernest Juvara, nr. 3-5, sector 6 (tel. 021/212.56.93), in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

S.C. VGP PARK BUCHAREST TWO S.R.L. , cu sediul in Bucuresti, Sectorul 1, Calea Floreasca, nr.165, Etaj 11 titularii proiectului “iNTOCMIRE P.U.Z. – PARC LOGISTIC CU FUNCTIUNEA DE DEPOZITARE, LOGISTICA, SERVICII SI MICA PRODUCTIE NEPOLUANTA, SPATII ADMINISTRATIVE, SPATII TEHNICE, POST TRAFO, SEMNALISTICA FATADE SI AMENAJARI EXTERIOARE” Judetul Ilfov, Comuna Glina, Tarla 1/1, Parcela 2 – 56 avand Nr. cad. 55722, 1167, 1832, 52086, 51290, 1103, 2511, 1166, 52053, 55799, 55798, 53950, 1416, 55098, 55051, 578/3, 769/3, 768/3, 965/3, 734/3, 51878, 493/3, 51738, 54229, 51668, 50582, 55735, 53911, 50306, 50305, 50506, 583/2, 585/2, 52019, 52018, 2942/3, 55431, 806/3, 50525, 50331, 2741/3, 1091/2, 52027, 51276, 771/3, 662/3, 110/1, 54197, 550/2, 552/3, 766/3, 470/3, 663/2, 465/3, 55834, 55825 anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului Favorabil al C.J. Ilfov, documentatia putand fi consultata pe site-ul Consiliului Judetean Ilfov. Observatii/comentariile si sugestii se primesc in scris in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anuntului la Biroul de Urbanism din cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in Municipiul Bucuresti, str. Ernest Juvara, nr. 3-5, Sector 6, tel. 021.212.56.93, de luni pana vineri, intre orele 9:00- 14:00

Obstea Fratilor Tarasti, titulara a planului “Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privata apartinand Obstei Fratilor Tarasti – U.P. I Fratii Tarasti, judetul Valcea”, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului de mediu pentru planul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/ programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea, din municipiul Ramnicu- Valcea, str. Remus Bellu, nr. 6, judetul Valcea, de luni pana joi intre orele 9 – 11. Observatii/ comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Valcea, in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului.

IMBRESCU Călin si IMBRESCU Iustina anuntă elaborarea primei versiuni pentru “PLAN URBANISTIC ZONAL EXTINDERE ZONA INDUSTRIE NEPOLUANTA, DEPOZITARE SI SERVICII” pentru terenul situat in judetul Timiș, comuna Sanandrei, identificat prin CF nr. 104600 și declanșează etapa de incadrare a planului pentru obținerea avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a planului se poate face la SIREGON GRUP SRL, str. B.P. Haşdeu, nr. 21, Timișoara, zilnic intre orele 10-11. Transmiterea in scris a comentariilor și sugestiilor se poate realiza la APM Timișoara, str. Liviu Rebreanu nr. 18-18A, in termen de 15 zile calendaristice de la data prezentului anunt.

Subscrișii Ion Dumitru, Ion Magda Mioara și Top Class Construct SRL, proprietari ai terenurilor amplasate in comuna Vidra, sat Crețesti, judetul Ilfov, unde Ion Dumitru si Ion Magda Mioara sunt proprietari ai Parcelei cu Nr. cad. 74258 (fost NC 60370), iar Top Class Construct SRL este proprietar al terenului cu Nr.cad. 73838 (fost NC 60741), terenuri cu suprafața totala de 6181 mp, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a Avizului Favorabil, pentru documentația PUZ ” iNTOCMIRE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE P+1+M, AMENAJARE CIRCULAȚII ȘI UTILITĂȚI”. Documentația a fost depusă pentru consultare la Consiliul Județean Ilfov la data de 12.04.2023. Observații/ comentarii se primesc in scris la Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Județean Ilfov, Strada Ernest Juvara nr. 3-5, sector 6, (tel.021.212.56.93), in termen de 15 zile de la publicarea prezentului anunț.

ANUNT PUBLIC privind decizia etapei de incadrare. IZISTART SRL, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incarare de catre Agentiei pentru Protectia Mediului Maramures, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Infiintare cabana turistica in comuna Copalnic-Manastur” propus a fi amplasat in judetul Maramures, comuna Copalnic Manastur, satul Copalnic Manastur, CF nr. 53629. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Maramures din Baia Mare, Str. Iza, nr. 1A, in zilele de luni-joi intre orele 8:00-16:30 si vineri intre orele 8:00-14:00 precum si pe pagina oficiala de internet a APM Maramures la adresa http://apmmm.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare. FLOREA VALENTIN reprezentant al S.C. DAVIDE COSNTRUCT S.R.L., titular al P.U.Z.: INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN ŞI ATRIBUIRE ZONĂ FUNCŢIONALĂ ÎN VEDEREA AMENAJĂRII UNEI STAŢII DE ASFALT, cu amplasamentul în Judeţul Galaţi, Municipiul Tecuci, Tarla 86, Parcela 418/9, 10, 11, 12, NC 108083, anunţă publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a planului la APM Galaţi, în vederea obţinerii avizului de mediu. Informaţiile privind varianta de plan pot fi consultate la sediul APM Galaţi, Str. Regiment 11 Siret nr. 2 şi la sediul titularului, Judeţul Galaţi, Comuna Matca, Sat Matca nr. 2060, zilnic, de luni până joi, între orele 8:30-16:00 şi vineri între orele 8:30-13:30. Observaţiile publicului se primesc zilnic în scris la sediul APM Galaţi în termen de 15 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.

ENACOPOL ANDONI-RAZVAN cu domiciliul in loc Alba Iulia, str. Ana Aslan 29, titular al proiectului: “ELABORARE PUZ PENTRU ALIPIRE PARCELE SI LOTIZARE IN VEDEREA CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE (REGIM IZOLAT SI CUPLAT)” cu amplasamentul : Loc, Alba jud. Alba, loc. Micesti,mun. Alba Iulia, str. Stadionului nr. 12-18 jud. Alba, anunta publicului interesat ca s-a elaborat si s-a depus la APM Alba prima versiune a planului mentionat in vederea solicitarii avizului de mediu. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului a planului de urbanism propus pot fi consultate la sediul APM Alba ,str. Lalelor nr. 7 B si la sediul titularului (denumirea titularului/ str. Ana Aslan 29, Alba Iulia, in zilele de luni – joi, intre orele 09-14.30 si vineri intre orele 09-13. Observatiile publicului cu privire la prima versiune a planului propus si eventualele efecte ale acestuia asupra mediului se primesc zilnic la sediul APM Alba , in termen de 15 zile calendaristice de la data aparitiei prezentului anunt.

ANUNT PUBLIC. Popica Laurentiu avand domiciliul in Str. Drumul Gilaului nr. 21-23, sector 4, Bucuresti, Popica Iulia Mihaela, Exclusiv Interline SRL si CB Sud Invest SRL, titular al planului/ programului INTRODUCEREA TERENULUI IN INTRAVILAN IN VEDEREA CONSTRUIRII HALE DEPOZITARE PARTER, BIROURI P, P+4E din localitatea Popesti Leordeni Tarla 26, P 528, lot 1, lot 2, Tarla 27, P532, lot 1, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, de luni pana joi intre orele 9.00 – 13.00 . Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov, (tel 021/4301523, 021/4301402, 0746248440) in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului.

ORASUL EFORIE, avand sediul in Str. Progresului nr. 1, Eforie Sud, Oras Eforie, judetul Constanta, titular al Planului Urbanistic Zonal Parc Ion Movila, Oras Eforie, judetul Constanta, anunta publicul interesat ca s-a depus documentatia in vederea obtinerii avizului de mediu pentru avizarea Planului Urbanistic Zonal Parc Ion Movila, Oras Eforie, judetul Constanta. Observatiile publicului se primesc in scris la sediul APM Constanta, str. Unirii nr. 23, zilnic intre orele 08- 16, in termen de 15 zile calendaristice de la aparitia anuntului.

Regia Publica Locala – Ocolul Silvic Stejarul R.A., cu sediul in localitatea Recas, nr. 965, jud. Timis, anunta revizuirea planului “Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publica apartinand Comunei Denta, judetul Timis, organizat in U.P. IV Comuna Denta” conform H.G. nr. 236/2023 si declansarea etapei de incadrare pentru obtinerea avizului de mediu. Consultarea planului/ programului se poate realiza la R.P.L. Ocolul Silvic Stejarul R.A., localitatea Recas nr. 965, zilnic intre orele 12-14. Comentariile si sugestiile se vor transmite in scris la sediul APM Timis, str. B-dul Liviu Rebreanu Nr. 18-18A, in termen de 15 zile calendaristice de la data prezentului anunt.

ANUNT PUBLIC. SC Electrocons Group Proiect INTL SRL avand sediul in Calea Vitan nr. 213, sector 3, Bucuresti, Popica Laurentiu, Popica Iulia Mihaela, Exclusiv Interline SRL si CB Sud Invest SRL, titular al planului/ programului INTRODUCEREA TERENULUI IN INTRAVILAN IN VEDEREA CONSTRUIRII HALE DE PRODUCTIE SI DEPOZITARE PARTER, CORPURI ADMINISTRATIVE, P+4E din localitatea Popesti Leordeni, Tarla 43, P 645, lot 2, lot 3, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii nr.1, sector 6, de luni pana joi intre orele 9.00 – 13.00 . Observatii/ comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov, (tel 021/4301523, 021/4301402, 0746248440) in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului.

Regia Publica Locala – Ocolul Silvic Stejarul R.A. , cu sediul in localitatea Recas, nr. 965, jud. Timis, anunta revizuirea planului “Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publica apartinand Comunei Racovita, judetul Timis, organizat in U.P. XV Comuna Racovita” conform H.G. nr. 236/2023 si declansarea etapei de incadrare pentru obtinerea avizului de mediu. Consultarea planului/programului se poate realiza la R.P.L. Ocolul Silvic Stejarul R.A., localitatea Recas nr. 965, zilnic intre orele 12-14. Comentariile si sugestiile se vor transmite in scris la sediul APM Timis, str. B-dul Liviu Rebreanu Nr. 18-18A, in termen de 18 zile calendaristice de la data prezentului anunt.

S.C. ALKA TRADING CO S.R.L., avand sediul in Soseaua Straulesti, nr. 76- 86, sector 1, Bucuresti, titular al planului/ programului Construire Fundatii Silozuri, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/ programului poate fi consultata la sediul ACPM* cu sediul in Str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 306, Ploiesti de luni pana vineri intre orele 9.00- 13.00 . Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul ACPM*, in termen de 18 zile lucratoare de la data publicarii anuntului. *ACPM- autoritatea competenta pentru protectia mediului.

ANUNT PUBLIC. Popica Laurentiu avand domiciliul in Str. Drumul Gilaului nr. 21-23, sector 4, Bucuresti, Popica Iulia Mihaela, Exclusiv Interline SRL si CB Sud Invest SRL, titular al planului/ programului INTRODUCEREA TERENULUI IN INTRAVILAN IN VEDEREA CONSTRUIRII HALE DEPOZITARE PARTER, BIROURI P, P+4E din localitatea Popesti Leordeni Tarla 26, P 528, lot 1, lot 2, Tarla 27, P532, lot 1, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, de luni pana joi intre orele 9.00 – 13.00 . Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov, (tel 021/4301523, 021/4301402, 0746248440) in termen de 18 zile de la data publicarii anuntului.

Regia Publica Locala – Ocolul Silvic Stejarul R.A. , cu sediul in localitatea Recas, nr. 965, jud. Timis, anunta revizuirea planului “Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publica apartinand Comunei Margina, judetul Timis, organizat in U.P. XI Comuna Margina” conform H.G. nr. 236/2023 si declansarea etapei de incadrare pentru obtinerea avizului de mediu. Consultarea planului/programului se poate realiza la R.P.L. Ocolul Silvic Stejarul R.A., localitatea Recas nr. 965, zilnic intre orele 12-14. Comentariile si sugestiile se vor transmite in scris la sediul APM Timis, str. B-dul Liviu Rebreanu Nr. 18-18A, in termen de 18 zile calendaristice de la data prezentului anunt.

ORASUL EFORIE, avand sediul in Str. Progresului nr. 1, Eforie Sud, Oras Eforie, judetul Constanta, titular al Planului Urbanistic Zonal Parc Covasna, Oras Eforie, judetul Constanta, anunta publicul interesat ca s-a depus documentatia in vederea obtinerii avizului de mediu pentru avizarea Planului Urbanistic Zonal Parc Covasna, Oras Eforie, judetul Constanta. Observatiile publicului se primesc in scris la sediul APM Constanta, str. Unirii nr. 23, zilnic intre orele 08- 16, in termen de 18 zile calendaristice de la aparitia anuntului.

STEFANA GEORGE, titular al proiectului P.U.Z-,,Introducere teren in intravilan construire hale depozitare ,comert si servicii ; imprejmuire teren; bransamente si utilitati’, in Judet Ilfov, comuna Cornetu T10, P28;, nr.cad. 51952 , anunta publicul interest asupra depunerii solicitarii de obtinerea a Avizului Favorabil al CJ Ilfov. Documentatia a fost afisata pentru consultare pe site-ul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in Bucuresti, sector 6, str. Ernest Juvara, nr. 3-5, tel. 021.212.56.93. Observatii/comentariile si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov in termen de 15 zile calendaristice de la data publicarii anuntului.

SUD OIL SRL, Purcea Florin şi Purcea Stefania Liliana, titularii planului “Amenajamentul fondului forestier proprietate privată – UP I Melineşti”, judeţul Dolj, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării obţinerii Avizului de mediu pentru planul menţionat şi declanşarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul APM Dolj, str. Petru Rareş, nr. 1, luni pană vineri, orele 8 -14. Observaţiile publicului se primesc la APM Dolj, in termen de 15 zile de la publicarea anunţului.

INFORMARE In conformitate cu prevederile Legii Apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, C.N.A.I.R S.A cu sediul in Bucuresti B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, tel. 021/2643247, intentioneaza sa solicite de la A.N. “Apele Romane” – Administratia Bazinala de Apa Buzau Ialomita, SGA Calarasi, aviz de gospodarire a apelor / aviz de amplasament, pentru realizarea lucrarilor Pod DN 3 km 47+700, judetul Calarasi, amplasate in comuna Ileana, sat Ileana, judetul Calarasi Aceasta investitie este noua. Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodarire a apelor, pot contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata: str. Ravasului, nr. 22, Cluj-Napoca, jud. Cluj, tel.: 0264/460.054, mail: nv.construct@yahoo.com Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului sau la adresa str. Ravasului, nr. 22, Cluj-Napoca, jud. Cluj, tel.: 0264/460.054, mail: nv.construct@yahoo.com dupa data de 04.04.2023.

S.C. VIGO BUILDING S.R.L., titular al PUZ -” Ansamblu locuinte colective S+P+3E, comert si servicii, amenajare circulatii”, in localitatea Bragadiru, str. Crisul Repede, NC 134803; 134804; 134805; 131846; 135414; 129724, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr. 1(in spatele benzinariei Lukoil), sector 6, de luni pana joi intre orele 9:00-11:00. Observatii si sugesti se primesc in scris la sediul A.P.M.ILFOV in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului.

COMUNA ȘIȘTAROVAT cu sediul in localitatea Șistarovat, str. Principala, nr.116, jud. Arad titular al planului “Amenajamentul fondului forestier proprietate privata apartinand Comunei Șistarovat, organizat in U.P. II Padurea Comunala Șistarovat, intocmit pentru suprafata de 224,2 ha”, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/ programului poate fi consultata la sediul APM ARAD, strada Splaiul Muresului, FN, localitatea Arad, judetul Arad, de luni pana joi intre orele 09.00 – 16.00, vineri intre orele 09.00 – 13.00. Observatii/ comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul APM ARAD, in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului.

EREMIA AURICA, titular al proiectului -” P.U.Z. – CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINTE SI SERVICII COMPLEMENTARE, UTILITATI”, in Judetul Ilfov, Comuna Cernica, sat Balaceanca, Tarla 46, Parcela 360/1 Tarla 43, Parcela 360/2, 360/3, 360/4; NC. 56398, 56399, 56400, 56401, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr. 1 (in spatele benzinariei Lukoil), sector 6, de luni pana joi intre orele 9:00 – 11:00. Observatii si sugesti se primesc in scris la sediul A.P.M. ILFOV in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului.

SC MEALONICERA SRL, anunta publicul interesat asupra depunerii la APM Mures, a Amenajmentului fondului forestier proprietate privata apartinand Bisericilor Ortodoxe din raza Ocolului Silvic Fancel , Judetul Mures , UP X Biserici Ortodoxe, in vederea obtinerii Avizului de mediu. Informatii privind potentialul impact asupra mediului al planului propus pot fi consultate la adresa de internet https://apmms.anpm.ro, in interval de 15 zile de la data aparitiei anuntului. Sugestii/observatii pot fi depuse, in scris, la APM Mures, prin posta, la sediul Agentiei de Mediu Mures, str. Podeni, nr 10, Targu -Mures, si pe adresa de e-mail: office@apmms.anpm.ro, in acelasi interval de timp.

S.C. VIGO BUILDING S.R.L., titular al PUZ -” Ansamblu locuinte colective S+P+3E, comert si servicii, amenajare circulatii”, in localitatea Bragadiru, str. Crisul Repede, NC 134803; 134804; 134805; 131846; 135414; 129724, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr. 1 (in spatele benzinariei Lukoil), sector 6, de luni pana joi intre orele 9:00-11:00. Observatii si sugesti se primesc in scris la sediul A.P.M.ILFOV in termen de 18 zile de la data publicarii anuntului.

FRANCISC AGA, NASTASE ANA, STOIAN CONSTANTIN, S.C. KIRPRIK S.R.L., S.C. GALAXY RESIDENT S.R.L., PETRE BARBARA, BALASOIU ANA, PETRE IOAN, PETRE PAULINA, PETRE LAURENTIU, PETRE AMBROZIE, LAICIU IULIANA SI DOROBANTIU EUGEN, CERVENCU MARIA, PETRE ANA, LAZAR MAGDALENA, proprietari ai terenului situat in JUD. ILFOV, ORAS POPESTI-LEORDENI, T53/7, N.C. 129137, N.C. 129104, N.C. 128913, N.C. 129695, N.C.6275, N.C. 5750, a nunta publicul interest asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului Consultativ pentru documentatia P.U.Z. INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN IN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI ANSAMBLU DE LOCUINTE COLECTIVE S+P+6E, AMENAJARE INCINTA, IMPREJMUIRE SI UTILITATI. Documentatia a fost depusa pentru consultare la Consiliul Judetean Ilfov la data 29.03.2023. Observatii/ comentarii se primesc in scris la Directia de Urbanism din cadrul Consiliului Judetean Ilfov, Strada Doctor Ernest Juvara nr. 3, București, sector 1 (tel. 021 212 5693 ), in termen de 18 zile de la ublicarea prezentului anunt.

COMUNA BISTRA și persoane fizice Perja Eva, Vlăzan Elena, Creț Monica și Căbulea Ioan-Nicolae titulari al proiectului de plan “Amenajamentul fondului forestier proprietate publică și privată aparținand Comunei Bistra și proprietate privată aparținand persoanelor fizice Perja Eva, Vlăzan Elena, Creț Monica și Căbulea Ioan-Nicolae, organizat in U.P. I Bistra”, amplasat pe raza unității teritorial- administrative Bistra din județul Alba și Valea Ierii din județul Cluj, anuntă publicul interesat ca s-a elaborat si s-a depus la APM Alba prima versiune a planului sus mentionat in vederea solicitării avizului de mediu. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului a planului propus pot fi consultate la sediul APM Alba, str. Lalelelor nr.7B si la sediul titularului din localitatea Bistra, Strada Calea Turzii nr. 100, comuna Bistra, Județ Alba, in zilele de luni-joi intre orele 9:00- 14:30 si vineri intre orele 9:00- 13:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Alba, in termen de 18 zile calendaristice de la data aparitiei prezentului anunt.

SC PREMIER ENERGY SRL prin SC MASTER GAZ SRL având sediul în Str. ALUNULUI, nr. 19, judet ILFOV, localitatea BRAGADIRU, titular al proiectului de EXTINDERE RETEA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE REDUSA PRESIUNE PE STR. BULEVARDUL COMERCIAL (L=350) SI BRANSAMENT GAZE NATURALE (4.9m) din localitatea ROSIORII DE VEDE Str. STR. BULEVARDUL COMERCIAL nr 52, jud. TELEORMAN, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a avizului de mediu pentru planul/programul menţionat şi declanşarea etapei de încadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultată la sediul APM TELEORMAN, strada Dunarii, nr. 1, localitatea Alexandria, judeţul Teleorman, in zilele de Luni – Vineri , intre orele de 8 -16.30. Observaţii/comentarii şi sugestii se primesc în scris la sediul APM TELEORMAN, în termen de 15 zile de la data publicării anunţului.

SC PREMIER ENERGY SRL prin SC MASTER GAZ SRL având sediul în Str. ALUNULUI, nr. 19, judet ILFOV, localitatea BRAGADIRU, titular al proiectului de EXTINDERE RETEA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE REDUSA PRESIUNE PE STR. VADUL VEZII (L=820) SI BRANSAMENT GAZE NATURALE (3m) din localitatea ROSIORII DE VEDE Str. STR. VADUL VEZII, nr. 1, jud. TELEORMAN, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a avizului de mediu pentru planul/programul menţionat şi declanşarea etapei de încadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultată la sediul APM TELEORMAN, strada Dunarii, nr. 1, localitatea Alexandria, judeţul Teleorman, in zilele de Luni – Vineri , intre orele de 8 -16.30. Observaţii/comentarii şi sugestii se primesc în scris la sediul APM TELEORMAN, în termen de 15 zile de la data publicării anunţului.

SC MEALONICERA SRL, anunta publicul interesat asupra depunerii la APM Mures, a Amenajmentului fondului forestier proprietate privata apartinand Bisericilor si Scolilor din raza Ocolului Silvic Fancel , Judetul Mures , constituit in UP I Biserici si Scoli, in vederea obtinerii Avizului de mediu. Informatii privind potentialul impact asupra mediului al planului propus pot fi consultate la adresa de internet https://apmms.anpm.ro, in interval de 15 zile de la data aparitiei anuntului. Sugestii/observatii pot fi depuse, in scris, la APM Mures, prin posta, la sediul Agentiei de Mediu Mures, str.Podeni, nr 10, Targu -Mures, si pe adresa de e-mail: office@apmms.anpm.ro, in acelasi interval de timp.

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu S.C. FERMA FRUMUSICA SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Construire centrala fotovoltaica 2,95 MW cu racord electric” propus a fi amplasat in loc.Axintele, nr. cadastral 20003 (fost 227), judetul Ialomita. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita, loc. Slobozia, str. M. Viteazu, nr. 1, in zilele de luni-joi 08.00- 16.30, vineri intre orele 8.00- 14.00 si la sediul S.C. FERMA FRUMUSICA SRL din loc.Axintele, nr.cadastral 223- 227, jud Ialomita, de luni pana vineri intre orele 8-16. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita.

SC MEALONICERA SRL, anunta publicul interesat asupra depunerii la APM Mures, a Amenajmentului fondului forestier proprietate privata apartinand Bisericilor Ortodoxe din raza Ocolului Silvic Fancel , Judetul Mures , UP X Biserici Ortodoxe, in vederea obtinerii Avizului de mediu. Informatii privind potentialul impact asupra mediului al planului propus pot fi consultate la adresa de internet https://apmms.anpm.ro, in SC MEALONICERA SRL, anunta publicul interesat asupra depunerii la APM Mures, a Amenajmentului fondului forestier proprietate privata apartinand Bisericilor Ortodoxe din raza Ocolului Silvic Fancel , Judetul Mures , UP X Biserici Ortodoxe, in vederea obtinerii Avizului de mediu. Informatii privind potentialul impact asupra mediului al planului propus pot fi consultate la adresa de internet https://apmms.anpm.ro, in

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere. S.C. AMIS M.E. CONSTRUCT MONTAJ S.R.L. S.C. AMIS M.E. CONSTRUCT MONTAJ S.R.L. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru CONSTRUIRE UNITATE DE PRODUCTIE Anunț public privind depunerea solicitării de emitere. S.C. AMIS M.E. CONSTRUCT MONTAJ S.R.L. S.C. AMIS M.E. CONSTRUCT MONTAJ S.R.L. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru CONSTRUIRE UNITATE DE PRODUCTIE

S.C. GSA CONCEPT 2017 S.R.L. cu sediul social in Giroc ,strada Trandafirilor, nr. 103, jud. Timis, anunta elaborarea primei versiuni a PUZ – “P.U.Z. – LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”, propus in GIROC, extravilan, Nr. Cad.: 417072, CF. NR. 417072, jud. Timis si declansarea etapei de incadrare pentru obtinerea avizului de mediu.Consultarea primei versiuni a Planului Urbanistic Zonal se poate realiza la sediul proiectantului, Timisoara , str. Intrarea Visinului nr. 8, ap.22. Comentariile si sugestiile se vor transmite in scris la sediul A.P.M. Timis, b-dul Liviu Rebreanu nr. 18 – 18 A in termen de 15 zile calendaristice de la data prezentului anunt.

DUMITRU ZORINA cu sediul social in Giroc, strada DUNAREA, nr. 20, jud. Timis, anunta elaborarea primei versiuni a “P.U.Z. – LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”, propus in GIROC, extravilan, Nr. Cad.: 406320, 407116, 407206, CF. NR. 406320, 407116, 407206, jud. Timis si declansarea etapei de incadrare pentru obtinerea avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a Planului Urbanistic Zonal se poate realiza la sediul proiectantului, Timisoara, str. Intrarea Visinului nr. 8, ap. 22. Comentariile si sugestiile se vor transmite in scris la sediul A.P.M. Timis, b-dul Liviu Rebreanu nr. 18 – 18 A in termen de 15 zile calendaristice de la data prezentului anunt.

APM Gorj și S.C. Lorgis S.R.L. și persoanele fizice Mischie Sanda, Mischie Nicolae- Alexandru, Baican- Mischie Ioana-Maria, Țuhașu Maria și Lascu Victora, anunță publicul interesat asupra deciziei de emitere a avizului de mediu pentru “Amenajamentul fondului forestier proprietate privată ce aparţine S.C. Lorgis S.R.L. și persoanelor fizice Mischie Sanda, Mischie Nicolae-Alexandru, Baican-Mischie Ioana- Maria, Țuhașu Maria și Lascu Victora – U.P. I Izvoarele Măcrișului, judeţul Gorj”. Observațiile publicului interesat se primesc la sediul Agenției de Protecție a Mediului Gorj din strada Unirii, nr. 76, mun. Targu-Jiu, jud. Gorj, la nr. de fax: 0253/212892 sau prin e-mail la adresa: office@apmgj.anpm.ro

SC E-DISTRIBUTIE BANAT SA, localitatea TIMISOARA, str. J. H. PESTALOZZI, nr. 3-5, jud. TIMIS anunta elaborarea primei versiuni a planului/programului “LUCRAREA NR.483 / 2021 Marirea gradului de siguranta in alimentarea cu energie electrica a consumatorilor prin modernizarea celulelor de IT si MT din statia 110/20/10 kV CETATE” si declansarea etapei de incadrare pentru obtinerea avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a planului/programului se poate realiza la adresa SC E-DISTRIBUTIE BANAT SA, localitatea TIMISOARA, str. J. H. PESTALOZZI, nr. 3-5, zilnic intre orele 8:00…16:30. Comentariile si sugestiile se vor transmite in scris la sediul APM Timis, str. B-dul Liviu Rebreanu Nr. 18-18A, in termen de 18 zile calendaristice de la data prezentului anunt.

PRIMARIA ARAD INFORMARE PUBLIC ŞOIMU CĂTĂLIN-SILVIU şi ŞOIMU MARINELA, SALA FINEAS şi ŞOIMU CLAUDIU-ADRIAN şi ŞOIMU ALEXANDRA cu domiciliul in Arad , strada Scoalei , nr. 1 bl. X34/2, sc. B ap. 16, ce intentioneaza sa obtina de la ABA MURES, aviz de gospodarire a apelor pentru P.U.Z. – CONSTRUIRE LOCUINŢE UNIFAMILIALE, iMPREJMUIRE TEREN ȘI FRONT STRADAL PE TERENURILE iNSCRISE iN CF: 352369 ARAD, 352370 ARAD, 354872 ARAD, propus in Municipiul Arad, str. Lavandei, CF nr.: 352369 ARAD, 352370 ARAD, 354872 ARAD.Aceasta investitie este noua. Ca rezultat al activitatii, vor rezulta permanent urmatoarele tipuri de ape : ape menajere si pluviale , ce se vor descarca in retea de canalizare publica din zona.Aceasta solicitare de aviz este in conformitate cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996, cu completarile si modificarile ulterioare.Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare referitoare la solicitarea avizului de gospodarire a apelor , pot contacta solicitantul la adresa indicata.Persoanele care doresc sa transmita sugestii/observatii se pot adresa solicitantului dupa data de 22.03.2023.

MIREA LIVIU, MIREA PETRE, UNGUREANU MARIA, ISIDOR PETRA, MATEI CALINA, RIBA MELDIADE, RIBA IVANCA, VEGHES ROZALIA, LAZAR MARCEL, LAZAR FLORINA LACRAMIOARA, proprietari ai terenului situat in JUD. ILFOV, ORAS POPESTI-LEORDENI, T53/7, N.C. 5372, N.C. 128914, N.C. 128912, N.C. 128915, N.C.125736, N.C. 127595, anunta publicul interest asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului Consultativ pentru documentatia P.U.Z. INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN IN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI ANSAMBLU DE LOCUINTE COLECTIVE S+P+7E, AMENAJARE INCINTA, IMPREJMUIRE SI UTILITATI. Documentatia a fost depusa pentru consultare la Consiliul Judetean Ilfov la data 24.03.2023. Observatii/ comentarii se primesc in scris la Directia de Urbanism din cadrul Consiliului Judetean Ilfov, Strada Doctor Ernest Juvara nr. 3, București, sector 1 (tel. 021 212 5693 ), in termen de 15 zile de la ublicarea prezentului anunt.

Subsemnatul UDREA GHEORGHE, cu domiciliul in comuna Balotesti, Jud. Ilfov, Str. Trifoistei, Nr. 3, in calitate de proprietar alaturi de UDREA ELENA, al terenului situat in judetul Ilfov, Comuna Balotesti, T84 P299, Nr. Cad. 64924, titulari ai PUZ – CONSTRUIRE HALE DEPOZITARE SI PARC FOTOVOLTAIC; anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr. 1, sector 6, de luni pana joi intre orele 900-1100. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Ilfov (tel. 021/4301523) in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Subscrisa SC SUNLIGHT RESIDENCE SRL, cu sediul in Municipiul Bucuresti, Sector 2, Str. Ziduri Mosi, nr. 25, Pavilion Administrativ, et. 3, camera 28, in calitate de proprietar al terenului situat in judetul Ilfov, Comuna Tunari, T41 P159/B21, 159/B22, 159/B23/1a, Nr. Cad. 64237, titular al PUZ – CONSTRUIRE LOCUINTE COLECTIVE CU REGIM DE INALTIME P+3E, FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE INCINTA, UTILITATI; anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr. 1, sector 6, de luni pana joi intre orele 900-1100. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Ilfov (tel. 021/4301523) in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

ANUNȚ 1. HANEȘ Petrică, FĂRCUȚ Nicu-Alin, CIURȘAȘ Claudiu- Andrei, CIURDARI Dorina, NEDA Emilian, VaTCĂ Daniel, VaTCĂ Ionela Ecaterina, TOMA Viana Camelia, TOMA Ana Olivia si TOMA Anna anuntă elaborarea primei versiuni pentru “PLAN URBANISTIC ZONAL LOCUINTE COLECTIVE ȘI SERVICII ” pentru terenul situat in judetul Timiș, comuna Giroc, identificat prin CF nr. 401955, 405123, 405837, 409048, 411835, 411836 și 417613 și declanșează etapa de incadrare a planului pentru obținerea avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a planului se poate face la SIREGON GRUP SRL, str. B.P. Haşdeu, nr. 21, Timișoara, zilnic intre orele 10.00- 11.00. Transmiterea in scris a comentariilor și sugestiilor se poate realiza la APM Timișoara, str. Liviu Rebreanu nr. 18- 18A, in termen de 18 zile calendaristice de la data prezentului anunt.

ANUNȚ 1. LOGEST S.R.L., TOMA Viana Camelia, TOMA Ana Olivia si TOMA Anna anuntă elaborarea primei versiuni pentru “PLAN URBANISTIC ZONAL ZONĂ MIXTĂ LOCUINTE COLECTIVE ȘI SERVICII” pentru terenul situat in judetul Timiș, comuna Giroc, identificat prin CF nr. 408849 ȘI 417612 și declanșează etapa de incadrare a planului pentru obținerea avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a planului se poate face la SIREGON GRUP SRL, str. B.P. Haşdeu, nr. 21, Timișoara, zilnic intre orele 10.00-11.00 Transmiterea in scris a comentariilor și sugestiilor se poate realiza la APM Timișoara, str. Liviu Rebreanu nr. 18- 18A, in termen de 18 zile calendaristice de la data prezentului anunt.

ANUNT PUBLIC nr. 2. S.C. CLEAN TAG S.R.L., titular al Planului Urbanistic Zonal “PARC EOLIAN INSURATEI (cu infrastructura, suprastructura, instalatiile, echipamentele si utilajele obiectelor: centrale eoliene, cai de comunicatie, platforme de montaj, retele de instalatii, statie electrica si puncte de conexiune, linie electrica si linie de comunicatii pentru racordarea la Sistemul Energetic National)”, cu amplasamentul in extravilan oras Insuratei, judetul Braila, Carte Funciara 84694, 80996, 73906, 82910, 84768, 87067, 87233, 87256, Nr. Cadastral 84694, 80996, 73906, 82910, 84768, 87067, 87233, 87256, T141, P11/2 LOT1; T146, P38/1, LOT1; T146, P13/2, LOT1; T146, P35, LOT1; T147, P22/2, LOT1; T153, P13, LOT1; T193, P193, P88, LOT2/1; T192, P9, LOT1, anunta publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a planului la A.P.M Braila in vederea obtinerii avizului de mediu pentru avizarea planului urbanistic. Informatiile privind varianta de plan inaintata pot fi consultate la sediul APM Braila, B-dul Independentei nr.16, bl. B5, Parter, in zilele lucratoare, de luni pana joi intre orele 8.30-16.00 si vineri intre orele 8.30- 13.30. Observatiile publicului se primesc zilnic in scris la sediul APM Brailain termen de 15 zile calendaristice de la data aparitiei anuntului.

Subscrisa SC SUNLIGHT RESIDENCE SRL, cu sediul in Municipiul Bucuresti, Sector 2, Str. Ziduri Mosi, nr. 25, Pavilion Administrativ, et. 3, camera 28, in calitate de proprietar al terenului situat in judetul Ilfov, Comuna Tunari, T41 P159/B21, 159/B22, 159/B23/1a, Nr. Cad. 64237, titular al PUZ – CONSTRUIRE LOCUINTE COLECTIVE CU REGIM DE INALTIME P+3E, FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE INCINTA, UTILITATI; anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr. 1, sector 6, de luni pana joi intre orele 900-1100. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Ilfov (tel. 021/4301523) in termen de 18 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

ANUNT PUBLIC. Subsemnatii Sturdza Dana Andreea, Blaj Mihnea Alexandru, Blaj Domnica Ruxandra Ioana, Neagu Mihai, Negrea Anghel, Serban Marin, Serban Ion Eduard, Barbu Mihaela- Constanta, Nagirdu Elena- Maria, Oprisescu Toma-Stelian, Dan Catalin-Horia, Alina Fonta Roxana si Dan Lucia Aurelia si a persoanei juridice S.C Marinov S.R.L, titulari ai Planului/ Programului “Amenajamentul Fondului Forestier proprietate privata U.P. II DANESTI – jud. Dambovita”, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul APM Dambovita cu sediul Calea Ialomitei nr. 1, Mun. Targoviste, jud. Dambovita, de luni pana joi intre orele 8.00 – 16.30, vineri intre orele 8.00 – 14.00. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul APM Dambovita, in termen de 15 zile lucratoare de la data publicarii anuntului.

Subscrisa S.C. VER INTERMED S.R.L., cu sediul in Judetul Ilfov, Comuna Berceni, Bd. 1 Mai, nr. 65, Parter, Tarla 7, Parcela 22/05, Camerele 1 si 2; beneficiar, alaturi de S.C. REAL ESTATE VER INVEST S.R.L., al planului INTOCMIRE PUZ – ANSAMBLU LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, P+1E+M, AMENAJARE CIRCULATII SI UTILITATI, situat in judetul Ilfov, comuna Vidra, T 22, parcela P 316, cu nr.cad. 61841; anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr. 1 (in spatele benzinariei Lukoil), sector 6, de luni pana joi intre orele 900-1100. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Ilfov (tel. 021/4301523) in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

ANUNT PUBLIC. Subsemnatii Sturdza Dana Andreea, Blaj Mihnea Alexandru, Blaj Domnica Ruxandra Ioana, Neagu Mihai, Negrea Anghel, Serban Marin, Serban Ion Eduard, Barbu Mihaela-Constanta, Nagirdu Elena- Maria, Oprisescu Toma-Stelian, Dan Catalin- Horia, Alina Fonta Roxana si Dan Lucia Aurelia si a persoanei juridice S.C Marinov S.R.L, titulari ai Planului/ Programului “Amenajamentul Fondului Forestier proprietate privata U.P. II DANESTI – jud. Dambovita”, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul APM Dambovita cu sediul Calea Ialomitei nr. 1, Mun. Targoviste, jud. Dambovita, de luni pana joi intre orele 8.00 – 16.30, vineri intre orele 8.00 – 14.00. Observatii/ comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul APM Dambovita, in termen de 18 zile lucratoare de la data publicarii anuntului

CONSILIUL JUDETEAN GIURGIU cu sediul in Giurgiu, bd. Bucuresti nr. 10, jud. Giurgiu anunta publicul interesat asupra faptului ca s-a solicitat avizul de mediu pentru “ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL – CENTRU PENTRU ADAPOSTIREA ȘI TRATAREA ANIMALELOR MALTRATATE ȘI A CELOR FARA STAPAN” propus a se implementa in comuna Slobozia, nr. cad. 31887, jud. Giurgiu si s-a intocmit prima varianta a acestuia. Termenul de acceptare a comentariilor si sugestiilor este pana la data de 02.04.2023. Comentariile publicului se pot transmite la sediul A.P.M. Giurgiu, cu sediul in loc. Giurgiu, sos. Bucuresti, bl. 111, sc. A+B.

KAUFLAND ROMANIA S.C.S. avand sediul in Str. Barbu Vacarescu, nr. 120-144, sector 2, localitatea Bucuresti, titular al planului PUZ Construire imobile cu functiuni mixte – spatii comerciale, servicii, birouri, functiuni conexe si ansamblu rezidential cu functiuni conexe, localitatea Otopeni, Judet Ilfov, Str 23 August, nr. Cadastrale 105891, 106208, 105641, 105639, 106189, 105640, 103740, 111612, 112340, 113196, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii nr.1 (in spatele benzinariei Lukoil), sector 6, de luni pana vineri intre orele 9.00 – 12.00 . Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Ilfov, in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului.

S.C. INTEGER DEVELOPMENT S.R.L. cu adresa in Bd. Timisoara nr. 8- 10, cladirea C2- 2, birou 1, Sector 6, Bucuresti , anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu , prin procedura extinsa de analiza a impactului asupra mediului, la lucrarea “MODIFICARE FATADE SI COMPARTIMENTARI INTERIOARE USOARE – FARA AFECTAREA STRUCTURII DE REZISTENTA ȘI STABILITATEA CORPULUI C6 SI SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN CONSTRUCTII ANEXA – GARAJ ACOPERIT IN SERVICE AUTO – SPALATORIE, TINICHIGERIE, MECANICA – CU FUNCTIUNI CONEXE (BIROURI, DEPOZITARI, SPATII TEHNICE, STATII ITP, etc.)” Mun. Bucuresti, bd Timisoara nr. 8-10, cladire C6, Sector 6 Informatiile privind potentialul impact asupra mediului al activitatii pot fi consultate la sediul APM Ilfov str. Lacul Morii nr. 1, sector 6, Bucuresti, Tel/ Fax: 430.15.23, 430.14.02, 0746248440.

Subscrisa S.C. VER INTERMED S.R.L., cu sediul in Judetul Ilfov, Comuna Berceni, Bd. 1 Mai, nr. 65, Parter, Tarla 7, Parcela 22/05, Camerele 1 si 2; beneficiar, alaturi de S.C. REAL ESTATE VER INVEST S.R.L., al planului INTOCMIRE PUZ – ANSAMBLU LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, P+1E+M, AMENAJARE CIRCULATII SI UTILITATI, situat in judetul Ilfov, comuna Vidra, T 22, parcela P 316, cu nr.cad. 61841; anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr. 1 (in spatele benzinariei Lukoil), sector 6, de luni pana joi intre orele 900-1100. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Ilfov (tel. 021/4301523) in termen de 18 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

S.C. TOP CLASS INVESTMENT S.R.L avand sediul in Str. Stadionului, nr.30, camera 1, Comuna Berceni, judetul Ilfov, titular al planului/programului PUZ- Construire ansamblu de locuinte si functiuni complementare, P+1+M, amenajare circulatii si uitilitati, din com. Vidra, sola/tarla 22, parcela 322/17/1, N.C. 50527, sola/tarla 22, parcela 322/17, N.C. 50402, sola/tarla 22, parcela 322/17, N.C. 61738, jud. Ilfov, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii nr.1, sector 6, de luni pana joi intre orele 9.00- 11.00. Observatii/ comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov, (tel 021/4301523, 021/4301402, 0746248440) in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului.

S.C. MEGA PARC RESIDENCE S.R.L. avand sediul in Sos. Oltenitei, nr.162, bloc 3, sc. 4, etaj 6, ap. 141, sector 4, Mun. Bucuresti, titular al planului/ programului PUZ- Construire ansamblu de locuinte P+1+M, din com. Vidra, T25, P357/93, T25 P357/2/94, T25, P357/2/95, N.C. 62010, N.C. 61156, N.C. 54023, jud. Ilfov, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii nr.1, sector 6, de luni pana joi intre orele 9.00- 11.00. Observatii/ comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov, (tel 021/4301523, 021/4301402, 0746248440) in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului.

Anunt public Composesorat Magina,Parohia Ortodoxa Garbova de Jos si persoana fizica Stefanut Maria, cu sediul in comuna Magina str. Simion Prodan Probu nr.7 , titular al proiectului “Amenajamentul fondului forestier proprietate privata apartinand Composesoratului Magina,Parohia Ortodoxa Garbova de Jos si persoana fizica Stefanut Maria” cu amplasamentul in UAT Aiud si UAT Ramet , jud. Alba, in conformitate cu HG 1076/2004 anunta publicul interesat ca s-a elaborat si s-a depus la APM Alba prima versiune a planului mentionat in vederea solicitarii avizului de mediu. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului a planului de urbanism propus pot fi consultate la sediul APM Alba , str. Lalelelor nr. 7 B si la sediul titularului din comuna Magina , in zilele de luni – joi, intre orele 08 – 16, vineri 8.00- 14.00. Observatiile publicului cu privire la prima versiune a planului propus si eventualele efecte ale acestuia asupra mediului se primesc zilnic la sediul APM Alba, in termen de 15 zile calendaristice de la data aparitiei prezentului anunt.

SC VER INTERMED SRL, cu sediul in Jud. Ilfov, Com. Berceni, Bd. 1Mai, Nr. 65, Parter, impreuna cu SC NVA DEVELOPMENT SRL, in calitate de proprietari ai terenurilor situate in judetul Ilfov, Comuna Vidra, Tarla 21, Parcela 295, 295/38 lot7 si lot20, nr. cad. 60031, 60044, titulari al Planului PUZ – “CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, P+1E+M, AMENAJARE CIRCULATII SI UTILITATI” din Tarla 21, Parcela 295,295/38 lot7 si lot20, nr. cad. 60031, 60044, Comuna Vidra, judetul Ilfov, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului FAVORABIL. Observatii/ comentariile si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in municipiul Bucuresti, str Ernest Juvara, nr. 3-5, sector 6 (tel. 021/212.56.93), in termen de 12 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

ANUNȚ PUBLIC. GHINESCU LAZAR SORIN cu sediul in localitatea MEHADIA, strada F.N., nr. 968, titular al PLANULUI URBANISTIC DE ZONAL: CONSTRUIRE PENSIUNE P+2E SI PISCINA, in BAILE-HERCULANE, STR. TRANDAFIRILOR NR. 61, anunță publicul interesat asupra eleborării primei versiuni a PUD/PUZ, respectiv depunerea lui în vederea declanșării etapei de încadrare pentru obținerea avizului de mediu. Informațiile privind prevederile planului PUD/PUZ propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, Reșița, str. Petru Maior, numărul 73, la sediul Primăriei PRIMARIEI BAILE-Herculane în zilele de luni – vineri între orele 09:00 – 15:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic, la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin în termen de 18 zile calendaristice de la data apariției anunțului.

S.C. ALTEX ROMANIA S.R.L, cu sediul social in comuna Voluntari, strada Soseaua Bucuresti Nord nr. 10, Cladirea Global City Businee Park, corp O11, et. 9 si 10, jud, Ilfov, in calitate de beneficiar, titular al planului/programului PUZ – CONSTRUIRE ANSAMBLU HALE DEPOZITARE LOGISTICE, AMENAJARI EXTERIOARE, SPATII VERZI SI ACCESE, PARCAJE, DRUMURI, IMPREJMUIRE, BAZIN RETENTIE, CASE POARTA, CASA POMPE, REZERVA INCENDIU SI UTILITATI – ALTEX LOGISTIC PARK – FACILITATEA 3, in suprafata 87200 mp, tarlaua 51/2, parcelele 19, 21, 22, 23, 24,201/4/25, 201/4/26, 26/1, 27 lot 1, 27 lot 2, 201/4/29, numere cadastrale 57130, 56231, 52930, 54053, 53449, 58239, 53790, 53244, 53677, 53676, 53572, sat Dragomiresti Deal, com. Dragomiresti Vale, jud. Ilfov, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul / programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului / programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, de luni pana joi intre orele 9.00 – 12.00. Observatii / cometarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Ilfov (tel 021/4301402, 0749598.865) in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului.

S.C. VGP PARK BUCHAREST S.R.L., in calitate de titular al proiectului “Construire hala compusa din 6 corpuri cu functiunea de depozitare logistica, servicii si mica productie nepoluanta, spatii administrative, spatii tehnice, post trafo, semnalistica fatade si amenajari exterioare”, in Judetul Ilfov, Comuna Stefanestii de Jos, Nr.cad. 62986, CF. 62986, Tarla 47, Parcela 348, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr. 1 (in spatele benzinariei Lukoil), Sector 6, de luni pana joi intre orele 9°°-11°°. Observatii si sugesti se primesc in scris la sediul A.P.M.ILFOV in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului.

Anunt public. Composesorat Magina, Parohia Ortodoxa Garbova de Jos si persoana fizica Stefanut Maria, cu sediul in comuna Magina str. Simion Prodan Probu nr. 7 , titular al proiectului “Amenajamentul fondului forestier proprietate privata apartinand Composesoratului Magina, Parohia Ortodoxa Garbova de Jos si persoana fizica Stefanut Maria” cu amplasamentul in UAT Aiud si UAT Ramet , jud. Alba, in conformitate cu HG 1076/2004 anunta publicul interesat ca s-a elaborat si s-a depus la APM Alba prima versiune a planului mentionat in vederea solicitarii avizului de mediu. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului a planului de urbanism propus pot fi consultate la sediul APM Alba , str. Lalelelor nr. 7 B si la sediul titularului din comuna Magina, in zilele de luni – joi, intre orele 08 – 16, vineri 8.00- 14.00. Observatiile publicului cu privire la prima versiune a planului propus si eventualele efecte ale acestuia asupra mediului se primesc zilnic la sediul APM Alba, in termen de 15 zile calendaristice de la data aparitiei prezentului anunt.

CRIS GRUP SRL titular al proiectului AMPLASARE PUȚ FORAT PENTRU ALIMENTARE CU APĂ, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: NU SE SUPUNE EVALUĂRII DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI/EVALUĂRII ADECVATE/EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA CORPURILOR DE APĂ de către Agenția pentru Protecția Mediului Ilfov, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul AMPLASARE PUȚ FORAT PENTRU ALIMENTARE CU APĂ propus a fi amplasat în strada Ciobanului nr 80-84, Tarla 65, Parcela 605, nr cadastral 67076, Mogoșoaia, județul Ilfov. Proiectul acordului de mediu și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protecţia Mediului Ilfov: Bucureşti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, în zilele de Luni – Joi, intre orele 900 – 1200, precum și la următoarea adresă de internet: apmif.anmp.ro. Comentariile/observațiile din partea publicului la proiectul deciziei etapei de încadrare, se primesc la sediul A.P.M. Ilfov – București, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

S.C. REWE PROJEKTENTWICKLUNG ROMANIA S.R.L., titular al planului P.U.Z-,, in vederea edificarii ulterioare a unui magazin Penny, magazin cu produse alimentare carne si branzeturi, drumuri acces, alei pietonale si carosabile, spatiu de parcare, amenajari exterioare, sistematizare verticala, panouri firma si publicitate, signalistica, post trafo, bransamente, utilitati, organizare de santier”, in Judet Ilfov, localitatea Bragadiru, T26, P109/4, 109/5, 190/6, nr.cad. 131923, anunta publicul interest asupra depunerii solicitarii de obtinerea a Avizului Favorabil al CJ Ilfov. Documentatia a fost afisata pentru consultare pe site-ul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in Bucuresti, sector 1, str. Ernest Juvara, nr. 3-5, tel. 021.212.56.93. Observatii/comentariile si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov in termen de 12 zile calendaristice de la data publicarii anuntului.

ANUNT PUBLIC 1. Obstea Deluselul de Jos si Obstea Pleasa, titulare ale planului “Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privata apartinand Obstei Deluselul de Jos si Obstei Pleasa – U.P. I Deluselul – Pleasa, judetul Valcea”, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului de mediu pentru planul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea, din municipiul Ramnicu- Valcea, str. Remus Bellu, nr. 6, judetul Valcea, de luni pana joi intre orele 9.00 – 11.00. Observatii/ comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Valcea, in termen de 18 zile de la data publicarii anuntului.

S.C. REWE PROJEKTENTWICKLUNG ROMANIA S.R.L., titular al planului P.U.Z-,, in vederea edificarii ulterioare a unui magazin Penny, magazin cu produse alimentare carne si branzeturi, drumuri acces, alei pietonale si carosabile, spatiu de parcare, amenajari exterioare, sistematizare verticala, panouri firma si publicitate, signalistica, post trafo, bransamente, utilitati, organizare de santier”, in Judet Ilfov, localitatea Bragadiru, T26, P109/4, 109/5, 190/6, nr.cad. 131923, anunta publicul interest asupra depunerii solicitarii de obtinerea a Avizului Favorabil al CJ Ilfov. Documentatia a fost afisata pentru consultare pe site-ul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in Bucuresti, sector 6, str. Ernest Juvara, nr. 3-5, tel. 021.212.56.93. Observatii/comentariile si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov in termen de 15 zile calendaristice de la data publicarii anuntului.

ILIESCU IONUT GABRIEL, avand domiciliul in Bucuresti, Str. Drumul Jilavei, nr. 72 ,bl 1, sc A, ap. 2, titular al proiectului P.U.Z -INTRODUCERE IN INTRAVILAN SI REGLEMENTARE ZONA FUNCTIONALA, SERVICII , COMERT SI AGREMENT , AMENAJARE INCINTA, ACCESE SI UTILITATI SI OBTINERE D.T.A.C ” in Judet Ilfov, Com. VIDRA, NC 71651 (nr cad vechi 62670 ) anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului de oportunitate al CJ Ilfov. Documentatia putand fi consultata pe site-ul Consiliului Judetean Ilfov . Observatii/comentariile si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Ernest Juvara, nr.3, sector 6(tel. 021/212.56.93 ),de luni pana vineri, intre orele 9.00 -14.00, incepand cu data de 06.03.2023.

MIHAIL VASILIEV cu domiciliul în Mun. Vaslui, str Vasile Alecsandri, Jud. Vaslui titular al PLANULUI URBANISTIC ZONAL: INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN PENTRU CONSTRUIRE CASĂ DE VACANȚĂ în comuna Fundu Moldovei, sat Botușel, jud. Suceava, anunță publicul interesat că în urma consultărilor din cadrul ședinței Comitetului Special Constituit întrunit în data de 10.11.2022, s-a luat decizia ca planul să fie supus adoptării, fără evaluare de mediu/evaluare adecvată, prin procedura simplificată, fără aviz de mediu. Informațiile si observațiile privind potențialul impact asupra mediului, al planului propus pot fi consultate si primite la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Suceava din mun. Suceava, str. Bistriței, nr. 1A, județul Suceava, în termen de 10 zile de la data anunțului.

ANUNT PUBLIC nr. 2. S.C. WILDE WIND S.R.L., titular al Planului Urbanistic Zonal “Construire parc eolian de maxim 49,6 MW din maxim 8 centrale numite TV1, TV2, TV3, TV4, TV5, TV6, TV7, TV8, construire linii electrice in interiorul parcului si pana la statia de transformare Tudor Vladimirescu, construire drumuri de acces, platforme de macarale, modernizare drumuri de exploatare, instalare fibra optica, construire punct de conexiune, organizare de santier”, comuna Slobozia Conachi:T.112, P.1953/13, P.1953/33, T.5, P.12/98 (plan parcelar)/T.5, P.12/126 (in acte); T.4/10, P.8; T.2, P.3/3-1, T.16, P.74/II, T.16, P.74/126-125; comuna Pechea: T.74, P.589/1/8; T.144, P.1597/1/103, P.1597/1/104, P.1597/1/109 (in acte)/ T.145, P.1599/1/103, P.1599/1/104, P.1599/1/109 (plan cadastral), judetul Galati,anunta publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a planului la A.P.M Galati in vederea obtinerii avizului de mediu pentru avizarea planului urbanistic. Informatiile privind varianta de plan inaintata pot fi consultate la sediul APM Galati, str. Regiment 11 Siret nr. 2, in zilele lucratoare, de luni pana joi intre orele 8.30-16.00 si vineri intre orele 8.30- 13.30. Observatiile publicului se primesc zilnic in scris la sediul APM Galati in termen de 15 zile calendaristice de la data aparitiei anuntului.

ANUNT PUBLIC COMUNA ALBAC titular al planului “Amenajamentul fondului forestier proprietate publica apartinand Comunei Albac si proprietate private apartinand Bisericii Ortodoxe Albac judetul Alba, organizat in U.P. I Albac”, anunta publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a planului la APM Alba in vederea obtinerii avizului de mediu. Informatiile privind varianta de plan pot fi consultate la sediul APM Alba, Strada Lalelelor, nr 7B, cod 510217, Alba, judetul Alba Iulia, zilnic, de luni pana joi, orele 8.00-16.00 si vineri intre orele 8.00- 14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic, in scris, la sediul APM Alba, in termen de 18 zile calendaristice de la data aparitiei anuntului.

BADICI ADRIAN, cu domiciliul in Bucuresti, sector 1, strada Pietii nr.54, identificat cu CI seria RK, nr. 249959, in calitate de administrator al S.C. TRANSPARENT DESIGN SRL, titulari ai planului/programului PUZ -introducere in intravilan in vederea construirii hala depozitare, productie- P+1E, amenajare incinta, imprejmuire si utilitati ” proprietari ai terenului situat in Judetul Ilfov, Oras Popesti Leordeni, strada Soseaua Oltenitei, tarla 14, p 233/22/1, nr. Cad. 100390 ,9707 mp, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii nr.1, sector 6, de luni pana joi intre orele 900 – 1300 . Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov, (tel 021/4301523, 021/4301402) in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului.

ANUNT Composesoratul Intregalde , cu sediul in comuna Intregalde nr.3, titular al proiectului”Amenajamentul fondului forestier proprietate privata apartinand Composesoratului Intregalde” cu amplasamentul in UAT comuna Intregalde , jud. Alba, , in conformitate cu HG 1076/2004 anunta publicul interesat ca s-a elaborat si s-a depus la APM Alba prima versiune a planului mentionat in vederea solicitarii avizului de mediu . Informatiile privind potentialul impact asupra mediului a planului de urbanism propus pot fi consultate la sediul APM Alba , str. Lalelelor nr. 7 B si la sediul titularului din comuna Intregalde , in zilele de luni – joi, intre orele 08 – 16, vineri 8.00-14.00. Observatiile publicului cu privire la prima versiune a planului propus si eventualele efecte ale acestuia asupra mediului se primesc zilnic la sediul APM Alba, in termen de 15 zile calendaristice de la data aparitiei prezentului anunt.

GHEORGHE SORIN GABRIEL, avand domiciliul in Bucuresti, Str. Sold. Florea Ionescu, nr. 32 , et. 3, ap. 18, titular al proiectului P.U.Z -CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE ,AMENAJARE CIRCULATII SI UTILITATI’ in Judet Ilfov, Com. VIDRA, NC 62581 anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului de oportunitate al CJ Ilfov. Documentatia putand fi consultata pe site-ul Consiliului Judetean Ilfov . Observatii/comentariile si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Ernest Juvara, nr.3, sector 6(tel. 021/212.56.93 ),de luni pana vineri, intre orele 9.00 -14.00, incepand cu data de 01.03.2023.

Subscrișii Radu Maria, Radu Alexandru, Gogorină Ion și Gogorină Eduard Valentin Ionuț, proprietari ai terenurilor amplasate in comuna Berceni , sat Berceni, judetul Ilfov, unde Radu Maria și Radu Alexandru sunt proprietari ai Parcelei cu Nr. cad. 58804, Gogorină Ion proprietar al Parcelei cu Nr. cad. 62387, iar Gogorină Eduard Valentin Ionuț este proprietar al terenului cu Nr.cad. 56301, terenuri cu suprafața totala de 20478 mp, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a Avizului Favorabil, pentru documentația PUZ “Construire ansamblu locuințe P+1E+M”. Documentația a fost depusă pentru consultare la Consiliul Județean Ilfov la data de 28.02.2023. Observații/ comentarii se primesc in scris la Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Județean Ilfov, Strada Ernest Juvara nr.3-5, sector 6, (tel.021.212.56.93), in termen de 15 zile de la publicarea prezentului anunț.

EREMIA AURICA, cu domiciliul in Comuna Cernica, titular al proiectului “P.U.Z. – CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINTE SI SERVICII COMPLEMENTARE, UTILITATI”, in Judetul Ilfov, Comuna Cernica, sat Balaceanca, Tarla 46, Parcela 360/1 Tarla 43, Parcela 360/2,3,4; NC. 56398, 56399, 56400, 56401, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului Tehnic Consultativ al C.J.Ilfov. Documentatia poate fi consultata pe site-ul Consiliului Judetean Ilfov. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism din cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in Municipiul Bucuresti, str. Ernest Juvara, nr.3-5, sector 6, tel. 021.212.56.93, de luni pana vineri, intre orele 9:00-14:00, incepand cu data de 16.02.2023

Primaria Municipiului Turda, avand sediul in municipiul Turda, Piata 1 Decembrie 1918, nr.28, judetul Cluj, cod postal 401184, titular al Planului/Programului “Strategia integrata de dezvoltare durabila 2021-2030 a Municipiului Turda”, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul APM CLUJ cu sediul in Calea Dorobantilor 99, Cluj-Napoca, cod postal 400394, de luni pana joi intre orele 800 – 1630 si vineri intre orele 800 – 1400. Observatii, comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul APM Cluj, in termen de 15 zile calendaristice de la data publicarii anuntului.

Agentia pentru Protectia Mediului Alba anunta publicul interesat ca in cadrul sedintei Comitetului Special Constituit, desfasurata la Agentia pentru Protectia Mediului Alba in data de 21.02.2023, a luat decizia de emitere a avizului de mediu pentru “AMENAJAMENTUL SILVIC AL FONDULUI FORESTIER PROPRIETATE PUBLICA A STATULUI, ADMINISTRAT DE RNP ROMSILVA PRIN OCOLUL SILVIC GARDA, DIRECTIA SILVICA ALBA” cu amplasament in UAT: Campeni, Arieseni, Vidra, Poiana Vadului, Vadu Motilor, Scarisoara, Albac, Garda de Sus si Avram Iancu ( jud. ALBA) si UAT Pietroasa si Budureasa ( jud. BIHOR), titular OCOLUL SILVIC GARDA

GADOVIA ENEGY S.A. avand sediul in str. Ion Maiorescu nr. 35, Corp C1, ap. 1, Sector 2, Bucuresti, titular al planului/ programului PUZ – PARC FOTOVOLTAIC, CASA POARTA, RACORD LA SEN si aducerea terenului la starea initiala, din jud. Ilfov, com. Ciolpani, sat Luparia, Str. Tarla 8, parcela A62, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul AGENTIEI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ILFOV din Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, de luni pana joi intre orele 09:00- 11:00. Observatii comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Ilfov, (tel 021/4301523, 021/4301402, 0746248440) in termen de 18 zile de la data publicarii anuntului.

Subscrisa SC VER INTERMED SRL, cu sediul in comuna Berceni, Bd. 1 Mai, nr. 65, cam. 3; beneficiar alaturi de SC REAL ESTATE VER INVEST SRL, IANCU MARIN, CIOBANU ANGHELINA, al planului INTOCMIRE PUZ – ANSAMBLU LOCUINTE (P+1E+M), FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII, UTILITATI, RIDICARE TOPOGRAFICA, situat in judetul Ilfov, comuna Berceni, T 20, parcela P 49/2/26,27,28, cu nr.cad. 66629, 66630, 66631; anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului de Oportunitate. Observatii/ comentariile si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Primariei Comunei Berceni, cu sediul in comuna Berceni, Bd. 1 Mai, nr. 233 (tel.021 365 1968), in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

CROITORU FLORIN, cu domiciliul in Comuna Berceni, Sat Berceni, Bld. 1Mai, nr.79, judet Ilfov, in calitate de proprietar al terenului situat in judetul Ilfov, Comuna Berceni, Tarla 8, Parcela 23/24, Nr. Cad. 57708, titular al PUZ – ANSAMBLU LOCUINTE (P+1E+M), FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII, RIDICARE TOPPOGRAFICA; anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr. 1, sector 6, de luni pana joi intre orele 900-1100. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Ilfov (tel. 021/4301523) in termen de 18 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

ANUNŢ PUBLIC 1 Orașul Săliște, titular al planului “Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publică și privată aparţinand orașului Săliște – U.P. II Valea Frumoasei, judeţul Sibiu”, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a Avizului de mediu pentru proiectul menţionat şi declanşarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sibiu, din municipiul Sibiu, str. Hipodromului 2A, județul Sibiu, de luni pană vineri intre orele 9 – 13. Observaţii/comentarii şi sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Sibiu, in termen de 18 zile de la data publicării anunţului.

Subscrișii Ion Ion, Ion Petre Iulian Și Ion Nicolae, proprietari asupra terenului amplasat in județul Ilfov, comuna Berceni, sat Berceni, Tarla 12, Parcela 32/1/1/16 cu Nr.cad. 58877, teren in suprafața totală de 9940mp, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a Avizului de oportunitate, pentru documentația PUZ “Intocmire PUZ – ansamblu de locuințe P+1E+M, funcțiuni complementare, amenajare circulații și utilități”. Documentația a fost depusă pentru consultare la Primăria Comunei Berceni la data de 20.02.2023. Observații/comentarii se primesc in scris la Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei Comunei Berceni, Bulevardul 1 Mai, (tel 031 431 3016) și pe email la adresa registratura@primariaberceni.ro, in termen de 15 zile de la publicarea prezentului anunț.

Subscrișii Baicu Giorgică și Baicu Beatrice-Alina, proprietari asupra terenului amplasat in județul Ilfov, comuna Berceni, sat Berceni, Tarla 3, Parcela 11/103 cu Nr.cad. 50161, teren in suprafața totală de 7503mp, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a Avizului de oportunitate, pentru documentația PUZ “Intocmire PUZ – ansamblu de locuințe P+1E+M, funcțiuni complementare, amenajare circulații și utilități”. Documentația a fost depusă pentru consultare la Primăria Comunei Berceni la data de 20.02.2023. Observații/comentarii se primesc in scris la Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei Comunei Berceni, Bulevardul 1 Mai, (tel 031 431 3016) și pe email la adresa registratura@primariaberceni.ro, in termen de 15 zile de la publicarea prezentului anunț.

Anuntul public pentru Etapa de incadrare – faza PUZ , Titularii MARTON ZOLTAN si MARTON MELINDA, cu domiciliul in localitatea Dumbravita, jud. Timis anunta elaborarea primei versiuni a planului/programului “ELABORARE PUZ- ZONA PRODUCTIE CU CARACTER NEPOLUANT, DEPOZITARE SI BIROURI”, in extravilanul comunei GIARMATA, C.F. 411119 , Nr Cad 411119, si declansarea etapei de incadrare pentru obtinerea avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a planului/programului se poate realiza la sediul S.C. TERNAR S.R.L., Timisoara, str. Iris, nr.21A, etaj 2, Ap.4 zilnic intre orele 10-16 . Comentariile si sugestiile se vor transmite in scris la sediul APM Timiş, str. B-dul Liviu Rebreanu Nr. 18- 18A, in termen de 18 zile calendaristice de la data prezentului anunt.

Subsemnatul UDREA GHEORGHE, cu domiciliul in comuna Balotesti, Jud. Ilfov, Str. Trifoistei, Nr. 3, in calitate de proprietar alaturi de UDREA ELENA, al terenului situat in judetul Ilfov, Comuna Balotesti, T84 P299, Nr. Cad. 64924, titulari ai PUZ – CONSTRUIRE HALE DEPOZITARE SI PARC FOTOVOLTAIC, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului Oportunitate. Observatii/ comentariile si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Ernest Juvara, nr. 3-5, sector 6 (tel. 021/212.56.93), in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Subscrisa SC SUNLIGHT RESIDENCE SRL, cu sediul in Municipiul Bucuresti, Sector 2, Str. Ziduri Mosi, nr. 25, Pavilion Administrativ, et. 3, camera 28, in calitate de proprietar al terenului situat in judetul Ilfov, Comuna Tunari, T41 P159/B21, 159/B22, 159/B23/1a, Nr. Cad. 64237, titular al PUZ – CONSTRUIRE LOCUINTE COLECTIVE CU REGIM DE INALTIME P+3E, FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE INCINTA, UTILITATI, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului Oportunitate. Observatii/ comentariile si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Ernest Juvara, nr. 3-5, sector 6 (tel. 021/212.56.93), in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Anunt public privind decizia etapei de incadrare SC RAMI DACIA SA
SC RAMI DACIA SA, titular al proiectului „DESFIINȚARE CONSTRUCȚII EXISTENTE, CONSTRUIRE ANSAMBLU CU FUNCȚIUNEA MIXTĂ, LOCUINȚE COLECTIVE, COMERȚ ȘI SERVICII CU REGIM DE ÎNĂLȚIME St+2S+P+10E, ÎMPREJMUIRE TEREN ȘI ORGANIZARE EXECUTARE LUCRĂRI”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Bucuresti, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: nu se supune evaluării impactului asupra mediului, pentru proiectul „DESFIINȚARE CONSTRUCȚII EXISTENTE, CONSTRUIRE ANSAMBLU CU FUNCȚIUNEA MIXTĂ, LOCUINȚE COLECTIVE, COMERȚ ȘI SERVICII CU REGIM DE ÎNĂLȚIME St+2S+P+10E, ÎMPREJMUIRE TEREN ȘI ORGANIZARE EXECUTARE LUCRĂRI”, propus a fi amplasat în Bucuresti, sector 6, Bd. Timisoara, nr 8A. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Bucuresti din Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, în zilele de luni-vineri, între orele 9.00 -12.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmbuc.anpm.ro/. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

Dragu Mariana, proprietar al terenului situat in Ganeasa , T92/1, P395/1, N.C. 54727 si N.C. 54840 , jud. Ilfov, in suprafata totala de de 1165 mp, anunta publicul interest asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului CONSULTATIV pentru documentatia “P.U.Z. SCHIMBARE FUNCTIUNE DIN LOCUIRE IN SERVICII-COMERT PENTRU CONSTRUIRE STATIE DE DISTRIBUTIE CARBURANTI, DEPENDINTE, TOTEM PUBLICITAR, IMPREJMUIRE PARTIALA SI UTILITATI, ALIPIRE TERENURI”.Documentatia a fost depusa pentru consultare la Consiliul Judetean Ilfov la data de 16.02.2023. Obsevatiile se primesc in scris la Directia de Urbanism din cadrul Consiliului Judetean Ilfov, str. Ernest Juvara, nr. 3-5 tel 0212125693, in termen de 15 zile de la publicarea prezentului anunt.

SC RED PREMIUM DISTRIBUTION SRL avand sediul in Bucuresti, str. Drumul Padurea Pusnicu, nr. 141A,bl. RU36, et.2, ap.6 titular al planului/programului ” ” P.U.Z. SCHIMBARE FUNCTIUNE DIN LOCUIRE IN SERVICII-COMERT-DEPOZITARE PENTRU CONSTRUIRE HALE DEPOZITARE MARFURI GENERALE, SPATII DE BIROURI, ALIPIRE TERENURI”din Ilfov, Comuna Dascalu, str.DJ200, T47, P180/5, N.C. 50879, N.C., anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii nr.1, sector 6, de luni pana joi intre orele 900 – 1100 . Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov, (tel 021/4301523, 021/4301402, 0746248440) in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului.

CARABAGEAC ANA, STOICA GHEROGHE, NAPOLION LORIN, NALOPION AGA, GRIGORE ANISOARA, AMBROZIE ROZA, IOZU GOSTIN, IOZU MIHAELA, ALBASTROIU ROZA CRISTINA, IOZU PAUL CLAUDIU, IOZU ADRIAN, TANASESCU AURELIA, IORDACHE ECATERINA , titulari ai planului/programului : ” P.U.Z. INTRODUCERE IN INTRAVILAN IN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI ANSAMBLU DE LOCUINTE COLECTIVE S+P+4E+5R, AMENAJARE INCINTA, IMPREJMUIRE SI UTILITATI ” pentru terenul situate in Jud. Ilfov, oras Popesti Leordeni, Str. Echinoctiului, T 55/6, nr. cad. 122469,122470, in suprafata de 3.015 mp, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii nr.1, sector 6, de luni pana joi intre orele 900 – 1300 . Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov, (tel 021/4301523, 021/4301402) in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului

SC RED PREMIUM DISTRIBUTION SRL avand sediul in Bucuresti, str. Drumul Padurea Pusnicu, nr. 141A,bl. RU36, et.2, ap.6 titular al planului/programului ” P.U.Z. SCHIMBARE FUNCTIUNE DIN LOCUIRE IN SERVICII-COMERT-DEPOZITARE PENTRU CONSTRUIRE HALE DEPOZITARE MARFURI GENERALE, SPATII DE BIROURI, ALIPIRE TERENURI”din Ilfov, Comuna Dascalu, str.DJ200, T47, P180/5, N.C. 50879, N.C., anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii nr.1, sector 6, de luni pana joi intre orele 900 – 1100 . Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov, (tel 021/4301523, 021/4301402, 0746248440) in termen de 18 zile de la data publicarii anuntului.

MIDAS AL DENT SRL avand sediul in Campulung Muscel, Str. Str. Negru Voda 164 B, Judet Arges, titular al planului/ programului ”Consolidarea pozitiei pe piata a societatii MIDAS SRL afectata de pandemia COVID-19 prin dezvoltarea activitatii cod CAEN 3250” . anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/ programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul ACPM cu sediul in Str Strada Egalitatii, nr. 50A, jud. Arges, Cod 110049, de luni pana vineri intre orele 9.00 – 12.00 . Observatii/ comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul ACPM., in termen de 18 zile lucratoare de la data publicarii anuntului.

DANSIM CONSTRUCT SRL cu sediul in Pantelimon, strada Independenței nr 7, camera 2, parter, ap 1, județul Ilfov, intenționeză să solicite de la SGA ILFOV-BUCUREȘTI avizul de gospodărire a apelor pentru CONSTRUIRE 3 HALE DEPOZITARE, ORGANIZARE DE ȘANTIER, ÎMPREJMUIRE, BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI la adresa strada POET GEORGE ȚĂRNEA FN sau Tarla 55, parcela 524, 524/8, 524/9, 524/16, cu numărul cadastral 118811, Pantelimon, județul Ilfov. Informații suplimentare se pot obține la telefon 0745931109.

CRIS GROUP SRL cu sediul in comuna Vlădeni, strada Traian nr 47, județul Ialomița având J21/151/2008, cod fiscal RO 23436980, intenționeză să solicite de la SGA ILFOV-BUCUREȘTI avizul de gospodărire a apelor pentru AMPLASARE PUȚ FORAT la adresa din județul Ilfov, comuna Mogoșoaia, strada Ciobanului FN număr cadastral 67076.Persoanele care doresc să transmită observații, sugestii și recomandări se pot adresa solicitantului la numărul de telefon 0745931109.

Subsscrisa, SC CB SUD CONSTRUCT SRL, cu sediul in Comuna Berceni, Bd.1Mai, Nr.65, Jud.Ilfov; alaturi de NEAGU VICTOR, NEAGU CRISTINA, beneficiari al planului INTOCMIRE PUZ – ANSAMBLU LOCUINTE (P+1E+M), FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII, UTILITATI, RIDICARE TOPOGRAFICA, situat in judetul Ilfov, comuna Berceni, T5, parcela P15/5/54,55, cu nr.cad. 72407; anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului de Oportunitate. Observatii/ comentariile si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Primariei Comunei Berceni, cu sediul in comuna Berceni, Bd. 1 Mai, nr. 233 (tel.021 365 1968), in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

PRIMARIA ORASULUI POPESTI LEORDENI , preprezentata de Gheorghiu Silviu , proprietara a terenului situat in Jud. Ilfov, oras Popesti Leordeni, T 1, P 39/6, T 2, P 53/1, T 4, P 85, 85/2, LOT 1 , T1, P18/2, LOT 2 , N.C128036, 128037 , titular al planului/programului : “P .U.Z. – INTRODUCERE IN INTRAVILAN IN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI CENTRU SPORTIV MULTIFUNCTIONAL (LOT 1) SI SALA POLIVALENTA (LOTUL 2) , AMENAJARE ACCESE, ALEI AUTO SI PIETONALE, SPATII VERZI, IMPREJMUIRE SI UTILITATI “anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii nr.1, sector 6, de luni pana joi intre orele 9.00 – 13.00. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov, (tel 021/4301523, 021/4301402) in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului.

BOATA GHEORGHE si SC PIERIKI CONSTRUCT SRL , titular al PUZ -“ansamblu locuinte (S+P+1E+M), functiuni complementare , amenajare circulatii ,utilitati, spatii verzi, ridicare topografica”, in localitatea BERCENI, str. DE 111 , NC 61488 , anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului Tehnic Consultativ al C.J.Ilfov. Documentatia putand fi consultata pe site-ul Consiliului Judetean Ilfov. Observatii/comentariile si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism din cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in Municipiul Bucuresti, str. Ernest Juvara, nr.3-5, sector 6, tel. 021.212.56.93, de luni pana vineri, intre orele 9:00- 14:00, incepand cu data de 27.01.2023.

S.C. THERME NORD BUCURESTI S.R.L., cu sediul in municipiul Sibiu, Jud. Sibiu, Str. Victor Hugo, Nr. 2, in calitate de proprietar alaturi de: Gerota Ion Adrian, Pietraru Ion, Pietraru Larisea, Hanea Constantin Robert, SC LAERTIUS CAPITAL MANAGEMENT S.R.L., SC BSH GEOTHERMIE NORD S.R.L., al terenului situat in judetul Ilfov, Comuna Balotesti, T83 P504/1/1, T124 P504/1/1, A504/1/1, 504, A504, T125 P506, 504, A506, Nr. Cad. 60051, 60050, 60049, 50889, 50890, 50891, 63315, 66942, 60279, 67377, 67378, 63317, 50938, titulari ai PUZ – AMENAJARE SISTEM RUTIER, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului Oportunitate. Observatii/ comentariile si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Ernest Juvara, nr. 3-5, sector 6 (tel. 021/212.56.93), in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

MC Nerney Mihaela, titular al planului P.U.Z. “Construire complex turistic” cu amplasamentul in comuna Magura, sat Ciuta, str. Bradul, nr. 6B, judetul Buzau, anunta publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a planului la A.P.M. Buzau in vederea obtinerii avizului de mediu. Informatiile privind varianta de plan inaintata pot fi consultate la sediul A.P.M. Buzau, str. Sfantul Sava de la Buzau, nr. 3, si la sediul titularului din comuna Magura, sat Ciuta, str. Bradul, nr. 6B in zilele lucratoare, de luni pana vineri, intre orele 8.00-14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic, in scris, la sediul A.P.M. Buzau, in termen de 15 zile calendaristice de la data aparitiei ultimului anunt.

SC SIX PROFESSIONAL EVENTS SRL cu sediul in Jud. Calarasi, Com. Chirnogi, Sat Chirnogi, Str. Florilor, Nr. 14, Cam. 2, impreuna cu Constantin Marian, Constantin Cristina, Ghenu Ion, Ilie Claudia Florentina, Bolocan Ileana, Stoica Marin, Stoica Ioana, in calitate de proprietari ai terenurilor situate in judetul Ilfov, Comuna Berceni, Tarla 16, Parcela 41/1/20,21,22,23,24, nr. cad. 69265,69268,54763, titulari al Planului PUZ – “ANSAMBLU LOCUINTE (P+1E+M), FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII, UTILITATI, RIDICARE TOPOGRAFICA” din Tarla 16, Parcela 41/1/20,21,22,23,24, nr. cad. 69265,69268,54763, Comuna Vidra, judetul Ilfov, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului FAVORABIL. Observatii/ comentariile si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in municipiul Bucuresti, str Ernest Juvara, nr. 3-5, sector 6 (tel. 021/212.56.93), in termen de 12 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

ANUNT PUBLIC nr. 1 KHASSAWNEH SALIM, titular al Planului Urbanistic Zonal Introducere teren in intravilan si reglementare urbanistica Institutii si Servicii (IS), GENERAT DE IMOBILUL DIN DN 3, Parcela A 120/1/1, nr cadastral 232981 amplasat in Judetul Constanta, Municipiul Constanta, anunta publicul interesat ca s-a depus documentatia in vederea obtinerii avizului de mediu pentru avizarea Planului Urbanistic Zonal. Observatiile publicului se primesc in scris la sediul APM Constanta, str. Unirii nr. 23, zilnic intre orele 08- 16, in termen de 18 zile calendaristice de la aparitia anuntului.

ALEXANDRU TINCA, cu domiciliul in Municipiu Bucuresti, Sect.4, Str. Resita, nr. 37, bl.A5, sc. H, et.1, ap.111 in calitate de proprietar, alaturi de PARVU TEOFIL, PARVU MIHAELA al terenului situat in judetul Ilfov, Comuna Berceni, Tarla 22, Parcela 53/2/6, 53/3/5, Nr. Cad. 3395, 60341, titulari ai PUZ – ANSAMBLU LOCUINTE (P+1E+M), FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII, UTILITATI, RIDICARE TOPOGRAFICA, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului Consultativ. Observatii/ comentariile si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Ernest Juvara, nr. 3-5, sector 6 (tel. 021/212.56.93), in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

MIREA IONUT GABRIEL, titular al planului P.U.Z-,,Introducere in intravilan construire ansamblu locuinte (P+1E+M), functiuni complementare, amenajare circulatii, utilitati’, in Judet Ilfov, comuna Berceni, T3, P11/131; 11/131/1, nr.cad. 68637, anunta publicul interest asupra depunerii solicitarii de obtinerea a Avizului Favorabil al CJ Ilfov. Documentatia a fost afisata pentru consultare pe site-ul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in Bucuresti, sector 6, str. Ernest Juvara, nr. 3-5, tel. 021.212.56.93. Observatii/comentariile si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov in termen de 15 zile calendaristice de la data publicarii anuntului.

Subscrisul RABABOC ANGHEL, cu domiciliul in Judetul Ilfov, Comuna Stefanestii de Jos, Strada Soarelui, nr. 7, bloc C5, Ap. 3; beneficiar alaturi de persoana fizica RABABOC LACRAMIOARA, al planului INTOCMIRE PUZ – Spatii Productie si Depozitare, Locuinta Individuala P+1E+M, imprejmuire si utilitati, situat in judetul Ilfov, comuna Dascalu, T 63, parcela P 223/10, cu nr.cad. 50137, 51649 (Nr. Cad. vechi 1349, 1055); anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr. 1 (in spatele benzinariei Lukoil), sector 6, de luni pana joi intre orele 900-1100. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Ilfov (tel. 021/4301523) in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

PRIMARIA COMUNEI AFUMATI, proprietar al terenului situat in AFUMATI, T23, P 105, NR.CAD.55953, Ilfov, in suprafata totala de de 7500 mp, anunta publicul interest asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului FAVORABIL pentru documentatia MODIFICAREA P.U.Z.-ului APROBAT PRIN HCL NR. 68 / 26.06.2019 -“CONSTRUIRE PARC AGREMENT, SALA DE SPORT, AMFITEATRU CU SCENA, CONSTRUCTII EDILITARE PENTRU ASISTENTA SOCIALA, ANEXE DEPOZITARE, AMENAJARE CIRCULATII AUTO SI PIETONALE, SPATII VERZI, IMPREJMUIRE TEREN, BRANSAMENTE SI UTILITATI”.Documentatia a fost depusa pentru consultare la Consiliul Judetean Ilfov la data de 14.12.2022. Obsevatiile se primesc in scris la Directia de Urbanism din cadrul Consiliului Judetean Ilfov, str. Ernest Juvara, nr. 3-5 tel 0212125693, in termen de 15 zile de la publicarea prezentului anunt.

S.C. FLORIAN TOP COMERCIAL S.R.L. avand sediul in Str. Iuliu Maniu nr 103, bl. B, sc 2. Et5 , ap56, sector6, localitatea Bucuresti, titular al planului/programului Intocmire PUZ – Construire statie distributie carburanti cu magazin, statie gpl, amplasare totem publicitar, servicii conexe, utilitati si imprejmuire teren partiala din com. Berceni localitatea Berceni, str. Tarlaua 76, Parcela 3701/3/3/1, 3701/3/3/2, 3701/3/3/3, lot 1, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/ programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii nr.1, sector 6, de luni pana joi intre orele 900 – 1100 . Observatii/ comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov, (tel 021/ 4301523, 021/ 4301402, 0746248440) in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului.

SC C.STEINWEG ROMANIA SRL prin imputernicit Radu Mihaela anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM CONSTANTA, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: ” EXTINDEREA DOMENIULUI DE ACTIVITATE AL C.STEINWEG ROMANIA SRL PRIN CONSTRUIREA DE FACILITATI DE DEPOZITARE IN PORTUL CONSTANTA”, propus a fi amplasat in mun Constanta Incinta Port Constanta Sud Agigea, Platforma 3, Jud Constanta. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Constanta, in zilele de luni-vineri, intre orele 9 – 14, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmct.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.” Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Agentia pentru Protectia Mediului (APM) Constanta si la sediul Primariei Constamta, in zilele de luni – vineri, intre orele 8.00 – 16.00

GENERAL BETON ROMANIA SRL titular al proiectului ,,Extindere platforma betonata, realizare retele edilitare in incinta si refacere imprejmuire” propus a fi amplasat in localitatea Chisoda, nr. CF 408837, jud Timis, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Timis, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,,Extindere platforma betonata, realizare retele edilitare in incinta si refacere imprejmuire” propus a fi amplasat in localitatea Chisoda, nr. CF 408837, jud Timis. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Timis din Timisoara, Bd. Liviu Rebreanu, nr. 18- 18A, in zilele de luni – joi, intre orele 8:00 – 16:00 si vineri intre orele 8:00 – 14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmtm.anpm.ro/- Sectiunea Acorduri de mediu.

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu CODREA RESIDENCE ESTATE S.R.L. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “CONSTRUIRE IMOBIL P+2E+ 3Er CU FUNCTIUNEA DE LOCUINTE COLECTIVE, IMPREJMUIRE TEREN, BRANSAMENTE SI ORGANIZARE DE EXECUTIE LUCRARI – SCARA 1”, propus a fi amplasat in str. Drumul Gura Calitei, nr. 195-197, sector 3, Bucuresti cu nr. cad. 242904 – Lot 3. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bucuresti din Aleea Lacul Morii Nr. 1, Sector 6, Bucuresti si la sediul CODREA RESIDENCE ESTATE S.R.L. din Bucuresti, Sectorul 4, Sos. Giurgiului, nr. 164, C23, camera 5, in zilele de luni-vineri intre orele 9:00-12:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bucuresti.

ASOCIATIA PERSOANELOR FIZICE, constituita in U.P VIII Persoane fizice asociate, judetul Ialomita, titular al planului: Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privata apartinand persoanele fizice Fotescu Mugur, Dedu-Fotescu Karla, Cazan Andra-Elena, Cazan Liviu-Aurelian, Stanimir Nicolae, Iancu Gheorghe, Bucsaru Ion, Bucsaru Constantin, Stoian Alexandra, Stoian Vasile-Razvan, Lazar Marian si altii, anunta publicul interesat asupra deciziei de emitere a avizului de mediu, in conformitate cu HG nr. 1076/2004. Decizia nr. 42 din 07.12.2022 de emitere a avizului de mediu a fost luata de Agentia pentru Protectia Mediului Ialomita, ca urmare a analizei documentatiei si a desfasurarii consultarii publice, potrivit reglementarilor in vigoare. Decizia de emitere este afisata la sediul APM Ialomita, str. Mihai Viteazu, nr.1, Slobozia si pe pagina de internet: office@apmil.anpm.ro

Ginga Traian, proprietar al terenului situat in comuna Moara Vlasiei, tarla-23, parcela 80/1, nr.cadastral 58262, in suprafata de 18.040mp, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului Favorabil (Aviz Arhitect Șef) pentru documentatia PUZ-Dezmembrare teren T23 P80/1, Sat.Caciulati, Com.Moara Vlasiei. Documentatia a fost depusa pentru consultare la Consiliul Judetean Ilfov la data de 29.11.2022. Observatii/comentarii se primesc in scris la Directia de Urbanism din cadrul Consiliului Judetean Ilfov, Bucuresti, sect.1, str.Doctor Ernest Juvara nr.3, sect.1 (tel:021 212 56 93), in termen de 15 zile calendaristice.

ARICIU MARIAN, titular al planului P.U.Z-,, Ansamblu locuinte (P+1E+M), functiuni complementare, amenajare circulatii, utilitati, ridicare topografica’, in Judet Ilfov, comuna Berceni, T4, P15/2/30, nr.cad. 69349, anunta publicul interest asupra depunerii solicitarii de obtinerea a Avizului Favorabil al CJ Ilfov. Documentatia a fost afisata pentru consultare pe site-ul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in Bucuresti, sector 1, str. Ernest Juvara, nr. 3-5, tel. 021.212.56.93. Observatii/comentariile si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov in termen de 12 zile calendaristice de la data publicarii anuntului.

ANUNT PUBLIC EURO AUTO SERVICE S.R.L. cu sediul in: Municipiul Constanta, Strada SOVEJA, Nr.96, Bloc 70, Scara E, Etaj 4, Ap.79, Judetul Constanta solicita de la Agentia de Protectie a Mediului, obtinerea autorizatiei de mediu pentru obiectivul (activitatea): INTRETINEREA ȘI REPARAREA AUTOVEHICULELOR (INCLUSIV VOPSIREA AUTOVEHICULELOR), conform cod CAEN Rev.1: 5020 sau cod CAEN Rev.2: 4520, amplasat in MUNICIPIUL CONSTANTA, PARCELA A663/2/2/1/1, HALA INDUSTRIALA, Judetul Constanta. Persoanele fizice sau juridice interesate, pot depune eventuale contestatii sau sugestii, la sediul A.P.M. Constanta, strada Unirii nr.23, telefon 546696.

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu SC PREMIER ENERGY SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Extindere retea distributie gaze naturale medie presiune cu racordurile aferente de la nr. 551 si 67, sat Bacova, Oras Buzias, judet Timis” propus a fi amplasat in oras Buzias, sat Bacova, str. Domeniul Public Oras Buzias-intravilan Bacova, Jud. Timis. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Timis, localitatea Timisoara, str. Liviu Rebreanu, nr. 18- 18A, jud. Timis si la adresa SC PREMIER ENERGY SRL, Oras Buzias, sat Bacova, nr. 551 si 67, jud. Timis, in zilele de luni- joi intre orele 800-1630 si vineri intre orele 800-1400 . Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timis.

ANUNT PUBLIC COMUNA BOITA titular al planului “Amenajamentul fondului forestier proprietate publica apartinand Comunei Boita judetul Sibiu, organizat in U.P. II Meghis”, anunta publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a planului la APM Sibiu in vederea obtinerii avizului de mediu. Informatiile privind varianta de plan pot fi consultate la sediul APM Sibiu, Strada Hipodromului, nr 2 A, cod 550360, Sibiu, judetul Sibiu, zilnic, de luni pana joi, orele 8.00-16.00 si vineri intre orele 8.00-14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic, in scris, la sediul APM Sibiu, in termen de 18 zile calendaristice de la data aparitiei anuntului.

ADRIAN I ADRIAN INTREPRINDERE INDIVIDUALA, titular al Plan urbanistic zonal – “ELABORARE DOCUMENTATIE DE URBANISM PENTRU INTRODUCERE IN INTRAVILAN SI REGLEMENTARE TEREN INTR-O ZONA DE SERVICII AGROTURSTICE, IN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI BUNGALOW 3 STELE SI AMENAJARE TEREN” situat in jud. Arges, com. Moraresti, sat Dedulesti, T11, P81, pct. “Dedulesti – Varzaru”, Lot 1, nr. cad. 81492, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Arges, din Pitesti, str. Egalitatii, Nr. 50A, de luni pana joi intre orele 9:00 – 11:00. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul APM Arges, in termen 18 zile de la data publicarii anuntului.

SC DANUBIU CETVOLT SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul CONSTRUIRE CENTRALA FOTOVOLTAICA 2 MW SITUAT IN EXTRAVILANUL COMUNEI CETATE T98, P 243 JUDETUL DOLJ- CF 31056, propus a fi amplasat in Jud. Dolj, Comuna Cetate, T98 P243. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Dolj, strada Petru Rares, in zilele de luni pana joi intre orele 8,00-16,00 si vineri intre orele 8.00- 14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Dolj, strada Petru Rares, nr. 1.

MOSNITA DEVELOPMENT titular al “PUD-Construire supermarket LIDL si amenajare locuri parcare in incinta, amplasare panouri publicitare pe teren si fatade, amplasare totem/unipol, amenajare accese rutiere si imprejmuire teren, organizare de santier”, propus a fi amplasat, in comuna Mosnita Noua, nr. CF 424367, 421727, 401172, 418234, 416425, jud. Timiş, aduce la cunoştinta publicului că decizia etapei de incadrare, din procedura de reglementare conform H.G. nr. 1076/2004 este cea de adoptare a planului fara aviz de mediu. Propunerile de reconsiderare ale deciziei se vor transmite in scris, in termen de 10 zile calendaristice, la sediul APM Timis, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, Timisoara.”

SC. DENT APPEAL CENTER S.R.L cu sediul in Str. Alexandru Deparateanu nr 6, sector 1, Bucuresti, inregistrata la O.N.R.C cu C.U.I. 33311755, informeaza pe cei interesati ca s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizatiei de mediu pentru activitatea Fabricarea de Dispozitive, Aparate si Instrumente Medicale si Stomatologice Clasa CAEN 3250 desfasurata in Bucuresti sector 1, Str. Alexandru Deparateanu nr 6, ap 2. Informatii se pot solicita la sediul AGENTTIEI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BUCURESTI, din sectorul 6, Aleea Lacul Morii nr. 1 (Barajul Lacul Morii- in spatele benzinariei LUKOIL), intre orele 9.00- 12.00, de luni pana vineri.Propuneri sau contestatii se pot depune la sediul A.P.M. Bucuresti in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt.

S.C. DRIVETIME CAR WASH S.R.L., cu sediul in str. Vlad Judetul, nr. 52 – 54, sector 3, Bucuresti, inregistrata la O.N.R.C. – O.R.C.T.B. cu C.U.I. nr. 40921640 informeaza pe cei interesati ca s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizatiei de mediu pentru activitatea Intretinerea si repararea autovehiculelor, desfasurata in Sos. Colentina, nr. 426, sector 2, Bucuresti.
Informatii se pot solicita la sediul AGENTIEI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BUCURESTI din sectorul 6, Aleea Lacul Morii nr. 1 (Barajul Lacul Morii – in spatele benzinariei LUKOIL), intre orele 9:00-12:00, de luni pana vineri.
Propuneri sau contestatii se pot depune la sediul A.P.M. Bucuresti in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt.

ANUNT PUBLIC EXTRAPOWER S.R.L. reprezentata prin Dan-Gabriel Batin, cu sediul in municipiul Constanta, str. Marcus Aurelius, nr. 18, cam. 17-18, judetul Constanta, titular al planului: Intocmire Plan Urbanistic Zonal – “PARC EOLIAN COBADIN 50 MW”, pentru imobilul – teren si/sau constructii, situat in comuna Cobadin, extravilan, parcela A 249/26, lot 1, sola 55, parcela A 249/37, sola 55, parcela A 249/ 52/1, sola 55, parcela A 255/21/2, parcela A255/11, sola 43, parcela A258/ 26, parcela A200/12/1, parcela A 209/99, sola 38, nr. cadastrale: 106530, 104678, 100925, 104440, 102569, 107306, 101551, 107184, judetul Constanta, anunta publicul interesat ca, in urma parcurgerii etapei de incadrare din sedinta Comitetului Special Constituit din data de 02.11.2022, s-a luat decizia supunerii procedurii de adoptare cu aviz de mediu. Publicul poate formula comentarii privind decizia etapei de incadrare pe care le transmite in scris Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta, str. Unirii nr. 23, tel/ fax 0241/ 546696, in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

WOWEFFECT SRL, cu sediul in Oras Voluntari, Str. Mircea Eliade, nr. 128, Jud. Ilfov, titular al proiectului de “CONSTRUIRE IMOBIL 6 APARTAMENTE D+P+2E+M, IMPREJMUIRE SI ORGANIZARE DE SANTIER”, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul mentionat mai sus, propus a fi amplasat in Busteni, Str. Traian Vuia FN, T11, P121/5, Nr. cad. 20997, Jud. Prahova. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Agentia pentru Protectia Mediului Prahova, in zilele de Luni – Vineri, intre orele 09:00 – 13:00 si la http://apmph.anpm.ro/. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului din Ploiesti, Strada Ghe. Gr. Cantacuzino Nr. 306, Jud. Prahova.

VLADISLAV DORIN – DRAGAN, titular al proiectului “REALIZARE CONSTRUCTIE Sp+P+1E CU FUNCTIUNEA SALA DE EVENIMENTE SI CAZARE, IMPREJMUIRE, ACCES AUTO, LOCURI DE PARCARE”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Timis, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,, REALIZARE CONSTRUCTIE Sp+P+1E CU FUNCTIUNEA SALA DE EVENIMENTE SI CAZARE, IMPREJMUIRE, ACCES AUTO, LOCURI DE PARCARE”, propus a fi amplasat in comuna Giarmata, C.F. 410657, jud. Timis. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Timis din municipiul Timisoara,B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, in zilele de luni – joi intre orele 8.00 – 16.30, vineri intre orele 8.00 – 14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmtm.anpm.ro – Sectiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

PASCOTA Ionel Petru anuntă elaborarea primei versiuni pentru ” PLAN URBANISTIC ZONAL LOCUINȚE COLECTIVE CU SERVICII – PARCELA 406829″ pentru terenul situat in judetul Timiș, comuna Giroc, identificat prin CF nr. 406829, nr. cad. 406829 și declanșează etapa de incadrare a planului pentru obținerea avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a planului se poate face la SIREGON GRUP SRL, str. B.P. Haşdeu, nr. 21, Timișoara, zilnic intre orele 10-11. Transmiterea in scris a comentariilor și sugestiilor se poate realiza la APM Timișoara, str. Liviu Rebreanu nr. 18-18A, in termen de 15 zile calendaristice de la data prezentului anunt.

S.C. ELCATA MHC S.R.L., cu sediul in sat Ghimbav, strada Morii nr. 7, jud. Brasov, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ” AMPLASARE MODULE PREFABRICATE CU FUNCTIUNE DE UNITATI DE CAZARE SCURTA DURATA SI PUNCT GASTRONOMIC, ANEXE, BRANSAMENTE LA UTILITATI, IMPREJMUIRE, AMENAJARI EXTERIOARE, PARCARE SI LAC IN SCOP PEISAGISTIC”- COM. PORUMBACU DE JOS, NR. CAD. 100766, A1522/22, A1522/23, A1522/24, A1523/13, A1523/14, A1523/15, A1523/16, JUD. SIBIU. Informatiile privind proiectul propus, pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Sibiu, strada Hipodromului nr. 2 A, in zilele de luni – joi, intre orele 8.00 -16.30 si vineri, intre orele 8.00 – 14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmsb.anpm.ro. Observatiie publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru protectia mediului Sibiu.

Societatea comerciala S.C. CARNSAN PROD S.R.L. anunță depunerea cererii pentru obtinerea Autorizației de mediu pentru obiectivul CARNSAN PROD în Localitatea Baicoi,str.Oltului,nr.126E având ca obiect de activitate: conform cod CAEN – 1085 – Fabricarea de mancaruri preparate , Localitatea Baicoi, str. Oltului, nr. 126E, Județul Prahova. Documentația tehnica poate fi consultata la sediul firmei din Localitatea Filipești de Pădure, str. Principală, nr. 19E, județul Prahova, tel 0722 11 94 50 sau la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Prahova, Str. Gr. Gh. Cantacuzino nr. 306, Ploiesti. Eventualele observații ale publicului referitoare la activitatea si amplasamentul obiectivului se vor transmite la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Prahova, Str. Gr. Gh. Cantacuzino nr. 306, Ploiesti.

Anunt public privind decizia Etapei de incadrare. SC Engie Romania SA prin NIRONA UNION EUROPE SRL, titular al proiectului ,,EXTINDERE CONDUCTA GAZE NATURALE CU BRANSAMENT,, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei Etapei de incadrare de catre APM Tulcea, prin continuarea procedurii privind emiterea aprobdrii de dezvoltare in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ,,EXTINDERE CONDUCTA GAZE NATURALE cu BRANSAMENT”, propus a se realiza in comuna Jijila, str. Concordiei, nr.12, jud. Tulcea, identificat prin intravilan NC/CF 36215 , T23, cc 91,012, A 910/1, jud.Tulcea. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Tulcea, strada 14 Noiembrie, nr. 5, Tulcea, in zilele de luni pana joi intre orele 08.00-16.30 si vineri intre orele 08.00-14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmtl.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii /observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Tulcea

SC WE EAT SRL, avand sediul social in Bucuresti, sector 2, str. Gheorghe Titeica 212-214, cladirea de birouri Ethos House, camera 2, biroul nr. 4, etaj 6, avand CUI 45903653, J40/6269/2022, anunta intentia depunerii documentelor in vederea obtinerii autorizatiei de mediu pentru punctul de lucru situat in Bucuresti, sector 1, str. Matei Millo nr. 5. Informatii suplimentare sau observatii se pot obtine de la la sediul Agentiei Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr. 1 (in spatele benzinariei Lukoil), sector 6, de luni pana joi intre orele 9.00-11.00.

IVAN PETRE , MITU PETRE, PAVEL MATEI, PAVEL ECATERINA, ION ALEXANDRU, MITU GHEORGHE, PARAPUF ELEONORA, MITU CONSTANTIN, MITU GEORGETA, MITU COSTIN ELEONORA, SOARE NICOLETA, PAVEL ECATERINA, , proprietari ai terenului situat in Jud. Ilfov, oras Popesti Leordeni, T53/7, N.C. 128541, N.C. 2472, N.C. 125251, N.C. 4276, N.C.5596,, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului Favorabil pentru documentatia ” P.U.Z. INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN IN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI ANSAMBLU DE LOCUINTE COLECTIVE S+P+5E, AMENAJARE INCINTA, IMPREJMUIRE SI UTILITATI ” , Documentatia a fost depusa pentru consultare la Consiliul Judetean Ilfov la data 11.11.2022. Observatii/ comentarii se primesc in scris la Directia de Urbanism din cadrul Consiliului Judetean Ilfov, Strada Doctor Ernest Juvara, Nr.3-5, sector 6 (tel. 021 21256 93), in termen de 15 zile de la publicarea prezentului anunt.

SC LUXUS ENERGY SRL anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Parc fotovoltaic, imprejmuire-după unificare parcele”, propus a fi amplasat in sat Bucovăț, comuna Bucovăţ, identificat prin CF nr. 400974, 402161, 402349, 402122, nr. cad. 400974, 402161, 402349, 402122, jud. Timiş. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiş, municipiul Timişoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, jud Timişşi la sediul titularului, SC Luxus Energy SRL, Bucovat, nr. 381/A, jud. Timiș, in zilele de luni – joi intre orele 8.00 – 16.30, vineri intre orele 8.00 – 14.00. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiş.” Comentariile şi sugestiile se vor transmite in scris la sediul APM Timiș, str. Liviu Rebreanu, Nr. 18-18A, mun. Timișoara, Jud. Timiș in termen de 15 zile calendaristice de la data prezentului anunţ.

S.C. MARAL TEHNIC SRL, titular al proiectului ALIPIRE TERENURI, CONSTRUIRE CINCI CORPURI DE CLADIRE Ds+P+ 6E PENTRU LOCUINTE COLECTIVE, IMPREJMUIRE TEREN, ORGANIZARE SANTIER SI BRANSAMENTE UTILITATI, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare NU SE SUPUNE EVALUARII DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI/EVALUARII ADECVATE/ EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA CORPURILOR DE APA de catre Agentia pentru Protectia Mediului Ilfov, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ALIPIRE TERENURI, CONSTRUIRE CINCI CORPURI DE CLADIRE Ds+P+ 6E PENTRU LOCUINTE COLECTIVE, IMPREJMUIRE TEREN, ORGANIZARE SANTIER SI BRANSAMENTE UTILITATI , propus a fi amplasat in STR. MIRASLAU, T53/7, P28- N.C. 5509, P28- N.C.5523, P28- N.C. 5527; P29- N.C. 125639). Proiectul acordului de mediu si informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov: Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, in zilele de Luni – Vineri intre orele 9.00 – 12.00 , precum si la urmatoarea adresa de internet: apmif.anpm.ro. Observatiile/ contestatiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Ilfov – Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Udriste Alin Gabriel, titular al PUZ – “Construire doua locuinte P+Etaj, imprejmuire teren, bransamente si utilitati”, in Judet Ilfov, Com. Cornetu, tarlaua 8, parcela 25/7/1, lot 6, NC 51665, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr. 1(in spatele benzinariei Lukoil), sector 6, de luni pana joi intre orele 9-11. Observatii si sugesti se primesc in scris la sediul A.P.M.ILFOV in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului.

Societatea comerciala AZOLACT SRL anunta depunerea cererii pentru emiterea Autorizatiei de mediu pentru obiectivul Cuentru de prelucrare lapte avand ca obiect de activitate 1051 Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor amplasat in Localitatea Baltati jud. Iasi strada Fagului nr. 1. Documentatia tehnica poate fi consultata la sediul firmei din Localitatea Baltati jud. Iasi strada Fagului nr. 1 tel. 0766279582 sau la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Iasi, calea Chisinaului, nr. 43 Eventualele observatii ale publicului referitoare la activitatea si amplasamentul obiectivului se vor transmite la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Iasi, calea Chisinaului, nr. 43

Anunț public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de Mediu JUDEŢUL CLUJ prin ALIN TIŞE in calitate de Preşedinte al CONSILIULUI JUDEŢEAN CLUJ, cu sediul in Municipiul Cluj-Napoca, str. Dorobantilor, nr. 106, judetul Cluj, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu, pentru proiectul: “Modernizarea şi reabilitarea drumurilor judeţene: DJ 161A Apahida – Cojocna, km 7+100 – km 9+700 (km 7+100 – km 9+776)” amplasat in comuna Cojocna, judetul Cluj. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul/pe pagina web a AGENŢIEI PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI CLUJ, din localitatea Cluj-Napoca, Str. Calea Dorobantilor, nr. 99, in zilele de luni- joi, intre orele 12-1400 , si la sediul beneficiarului. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI CLUJ, tel: 0264- 410.722, fax: 0264-410.716, e-mail: office@apmcj.anpm.ro

Marian Ariciu, titular al PUZ – “Ansamblu locuinte P+1E+M, functiuni complementare, amenajare circulatii, utilitati”, in localitatea Berceni, NC 69349, anunta publicul interesat asupra Deciziei etapei de incadrare luata in cadrul sedintei Comitetului Special constituit din data de 21.09.2022, urmand ca prima versiune a planului sa fie supusa procedurii de adoptare de catre autoritatile competente, fara aviz de mediu. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Ilfov( tel 021/4301523) in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

SC AGRO STEF& OVI SRL titular al proiectului ,,Infiintare unitate de productie de catre SC AGRO STEF&OVI SRL propus a fi amplasat in Comlosu Mare nr. 652/A, identificat prin CF 400663, TOP 5701/1251, jud Timis,anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Timis, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul , Infiintare unitate de productie de catre SC AGRO STEF& OVI SRL, propus a fi amplasat in Comlosu Mare nr. 652/A, identificat prin CF 400663, top 5701/ 1251, jud. Timis. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentia pentru Protectia Mediului Timis, jud. Timis, din localitatea Timisoara, b-dul Liviu Rebreanu nr. 18 – 18A, in zilele de luni – joi intre orele 8.00- 16.30 si vineri, intre orele 8.00- 14.00 precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmtm.anpm.ro/ -Sectiunea Acorduri de Mediu. Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Timis- anunturile publicate conform prevederilor atr. 11 alin (4) se vor depune la APM Timis pana la data de 30.11.2022 ADMINISTRATOR STEFANESCU OVIDIU ANDREAS

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a avizului de Gospodărire a Apelor in conformitate cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, titularul S.C. NICO SOLAR ENERGY DOI S.R.L., cu sediul in Timișoara, strada Făgăraș, nr. 8, judeţul Timiș, tel. 727 444 378 intenţionez să solicit de la Administraţia Bazinală de Apă Banat, avizul de Gospodărire a Apelor pentru proiectul: P.U.Z. – Parc fotovoltaic, racordare la SEN și imprejmuire, extravilan localitatea Parța, C.F. nr. 401169, 401170 ÷ 401193, 401196 ÷ 401200, judeţul Timiş. Această investiţie este nouă, urmand a fi realizată din surse proprii de către S.C. NICO SOLAR ENERGY DOI S.R.L. Persoanele care doresc să obţină informaţii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de Gospodărire a Apelor, pot contacta solicitantul de aviz la adresa menţionată. Persoanele care doresc să transmită observaţii, sugestii şi recomandări se pot adresa solicitantului sau la adresa, B-dul. 16 Decembrie 1989, nr. 2, Timişoara, judeţul Timiş, telefon 0256 491 848, fax 0256 491 798, e-mail dispecer@dab.rowater.ro, după data de 14.11.2022.

MOON ESCAPE COMARNIC S.R.L., cu sediul in Bușteni, Str. Căprioarei, Nr. 27, CF 25494, titular al proiectului, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: CONSTRUIRE COMPLEX TURISTIC SI DE AGREMENT MOON ESCAPE COMARNIC; IMPREJMUIRE; UTILITATI SI ORGANIZARE SANTIER, propus a fi amplasat in Comarnic, Str. Giosești, (Pășunea ‘Belia’, Zona Mezdrea), Tarla 32, Parcele 177, 179, Jud. Prahova., Nr. cad. 25010; Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Agentia pentru Protectia Mediului Prahova, in zilele de Luni – Vineri, intre orele 09:00 – 13:00 și la http://apmph.anpm.ro/. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului din Ploiesti, Strada Ghe. Gr. Cantacuzino Nr. 306, Jud. Prahova.

Anunt public privind decizia etapei de incadrare LAM 4 KIDS, titular al proiectului “Construire sali de evenimente, foisoare, anexe si ponton, amenajare si sistematizare teren si bransamente utilitati” anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Construire sali de evenimente, foisoare, anexe si ponton, amenajare si sistematizare teren si bransamente utilitati.” propus a fi amplasat in Comuna Ciolpani, Satul Izvorani, Str. Jandarmeriei Nr. FN, Jud. Ilfov, CF 61442. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului din Bucureşti, Aleea Lacul Morii, nr. 1, Sector 6, in zilele de luni-vineri, intre orele 900-1200, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmif.anpm.ro Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

IVAN FLOREA, cu domiciliul in Comuna Berceni, Bulevardul 1 Mai, nr. 296, in calitate de proprietar al terenului situat in judetul Ilfov, Comuna Berceni, Tarla 23, Parcela 55/1/18, Nr. Cad. 55363, titular al PUZ – ANSAMBLU LOCUINTE P+1+M, FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII, UTILITATI, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului Consultativ. Observatii/ comentariile si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Ernest Juvara, nr. 3-5, sector 6 (tel. 021/212.56.93), in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

AXANE ROBERT VALENTIN, impreuna cu AXANE MARSEL HANA, TAMAS ANTON SORIN si TAMAS ROXANA, titular ai proiectului “INTOCMIRE P.U.Z. – IN VEDEREA INTRODUCERII TERENURILOR IN INTRAVILAN SI CONSTRUIRE HALE DEPOZITARE MARFURI GENERALE, BIROURI, COMERT, CIRCULATII SI UTILITĂTI”, Judetul Ilfov, Comuna Afumati, Tarla 14, Tarla 15, Parcela 61/1/4, 61/1/3, 61/1/2, 56, 56/10, 61/2, 61/3, Nr. Cad. 57076, 51379, 53045, 55151, 51352, 917, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinerea a Avizului Favorabil al CJ Ilfov. Documentatia a fost afisata pentru consultare pe site-ul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in Bucuresti, sector 6, str. Ernest Juvara, nr. 3-5, tel. 021.212.56.93. Observatii/comentariile si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov in termen de 12 zile calendaristice de la data publicarii anuntului.

ANUNT PUBLIC. GORBAN VASILICA, titular al proiectului “Anexa la exploatatia agricola in extravilan (adapost animale si spatiu stocare gunoi), imprejmuire teren si bransamente la utilitati”, propus a fi amplasat in localitatea Victor Vlad Delamarina, nr. CF 404937, jud. Timis, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Timis, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Anexa la exploatatia Agricola in extravilan (adapost animale si spatiu stocare gunoi), imprejmuire teren si bransamente la utilitati”, propus a fi amplasat in localitatea Victor Vlad Delamarina, nr. CF 404937, jud. Timis. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza, pot fi consultate la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Timis din Timisoara, BD. Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, in zilele de luni-joi, intre orele 8.00-16.30 si vineri intre orele 8.00 – 14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmtm.anpm.ro/-Sectiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei Pentru Protectia Mediului Timis.

S.C. TECHNOCON ENGINEERING S.R.L., S.C. RECON-EX S.R.L., IONITA Constantin, IONITA Niculae, IONITA Anca Rodica, cu sediul in Bucuresti, titularii proiectului “INTOCMIRE P.U.Z. – PROIECT CU DESTINATIE MIXTA: HALE, DEPOZITARE, BIROURI, SERVICII SI COMERT: INTRODUCERE IN INTRAVILAN SUPRAFETE” Judetul Ilfov, Comuna Glina, Tarla 5/11, Parcela 16-23, 1/2 lot 1,2, Nr. cad. 57432, 56324, 56323, anunta publicul interest asupra depunerii solicitarii de obtinerea a Avizului Favorabil al CJ Ilfov. Documentatia a fost afisata pentru consultare pe site-ul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in Bucuresti, sector 6, str. Ernest Juvara, nr. 3-5, tel. 021.212.56.93. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov in termen de 12 zile calendaristice de la data publicarii anuntului

S.C. GELDA COM IMPEX 2002 SRL, , cu adresa in Oras Popesti Leordeni, strada Tractoristilor, nr.35, prin administrator Draghici George, si LUCA NICOLETA proprietari ai terenului situat in JUDET ILFOV, ORAS POPESTI-LEORDENI, STRADA MECANIZARII, T 25, P522/1/8 LOT 2 SI 3, SI P 522/1/9 LOT 1 SI 2, NR. CAD.116400,5235/3 , 5235/2 SI 116828 anunta publicul interest asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului Consultativ pentru documentatia “P.U.Z. – INTRODUCERE IN INTRAVILAN IN VEDEREA CONSTRUIRII -ZONA MIXTA-LOCUIRE, SERVCII, COMERT, DEPOZITARE, ACCESE/ALEI AUTO SI PIETONALE, AMANAJARE PARCAJ AUTO, AMENAJARE SPATII VERZI, IMPREJMUIRE SI UTILITATI,” Documentatia a fost depusa pentru consultare la Consiliul Judetean Ilfov la data 07.09.2022. Observatii/ comentarii se primesc in scris la Directia de Urbanism din cadrul Consiliului Judetean Ilfov, Strada Doctor Ernest Juvara nr. 3, București, sector 1 (tel. 021 212 5693 ), in termen de 15 zile de la publicarea prezentului anunt

Bondoc Nicolae – Victoras, cu adresa in Oras Bucuresti, Sector 4, Sos. Oltenitei, nr.59, bl. G3, sc. 1, et. 7, ap. 59 , titular al planului/programului ” P. .U.Z. – INTRODUCERE IN INTRAVILAN IN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI LOCUINTE, AMENAJARE INCINTA, IMPREJMUIRE SI UTILITATI ” “.Pentru terenul situat in “, JUDET ILFOV, ORAS POPESTI-LEORDENI, T53/3, P54, NR. CAD. 111638 , anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii nr.1, sector 6, de luni pana joi intre orele 900 – 1300 . Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov, (tel 021/4301523, 021/4301402) in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a avizului de Gospodărire a Apelor in conformitate cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, titularul S.C. NEW RPC 321 S.R.L., cu sediul in Loc. Dumbrăvița, strada Rodiei, nr. 18, etaj 2, ap. 8, județul Timiș,Tel: 0744 392 501 intenţionez să solicit de la Administraţia Bazinală de Apă Banat, avizul de Gospodărire a Apelor pentru proiectul: “Extindere rețea apă și canal cu stație de pompare apă menajeră” , intravilan localitatea Timișoara, judeţul Timiş, parcela cadastrală nr. 453734 Această investiţie este nouă, urmand a fi realizată din surse proprii de către S.C. NEW RPC 321 S.R.L Persoanele care doresc să obţină informaţii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de Gospodărire a Apelor, pot contacta solicitantul de aviz la adresa menţionată. Persoanele care doresc să transmită observaţii, sugestii şi recomandări se pot adresa solicitantului sau la adresa, B-dul. 16 Decembrie 1989, nr. 2, Timişoara, judeţul Timiş, telefon 0256 491 848, fax 0256 491 798, e-mail dispecer@dab.rowater.ro, după data de 20.09.2022

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a avizului de Gospodărire a Apelor in conformitate cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, titularul S.C. NEW RPC 321 S.R.L., cu sediul in Loc. Dumbrăvița, strada Rodiei, nr. 18, etaj 2, ap. 8, județul Timiș,Tel: 0744 392 501 intenţionez să solicit de la Administraţia Bazinală de Apă Banat, avizul de Gospodărire a Apelor pentru proiectul: “Extindere rețea apă și canal cu stație de pompare apă menajeră” , intravilan localitatea Timișoara, judeţul Timiş, parcela cadastrală nr. 453734 Această investiţie este nouă, urmand a fi realizată din surse proprii de către S.C. NEW RPC 321 S.R.L Persoanele care doresc să obţină informaţii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de Gospodărire a Apelor, pot contacta solicitantul de aviz la adresa menţionată. Persoanele care doresc să transmită observaţii, sugestii şi recomandări se pot adresa solicitantului sau la adresa, B-dul. 16 Decembrie 1989, nr. 2, Timişoara, judeţul Timiş, telefon 0256 491 848, fax 0256 491 798, e-mail dispecer@dab.rowater.ro, după data de 20.09.2022

Grigore Georgian, avand domiciliul in Judetul Ilfov, Comuna Berceni, Str. Vrajitorului, nr. 8, titular al proiectului P.U.Z-,, construire ansamblu locuinte S+P+1E+M, functiuni complementare, amenajare circulatii si utilitati’ in Judet Ilfov, Com. Berceni, NC 68958 si 68974, anunta publicul interest asupra depunerii solicitarii de obtinerea a Avizului Favorabil al CJ Ilfov. Documentatia a fost afisata pentru consultare pe site-ul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in Bucuresti, sector 6, str. Ernest Juvara, nr. 3-5, tel. 021.212.56.93. Observatii/comentariile si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov in termen de 15 zile calendaristice de la data publicarii anuntului

Bondoc Nicolae – Victoras, cu adresa in Oras Bucuresti, Sector 4, Sos. Oltenitei, nr.59, bl. G3, sc. 1, et. 7, ap. 59 , titular al planului/programului ” P. .U.Z. – INTRODUCERE IN INTRAVILAN IN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI LOCUINTE, AMENAJARE INCINTA, IMPREJMUIRE SI UTILITATI ” “.Pentru terenul situat in “, JUDET ILFOV, ORAS POPESTI-LEORDENI, T53/3, P54, NR. CAD. 111638 , anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii nr.1, sector 6, de luni pana joi intre orele 900 – 1300 . Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov, (tel 021/4301523, 021/4301402) in termen de 18 zile de la data publicarii anuntului

NEGRI CONSTANTIN, titular al planului P.U.Z.-,,Introducere in intravilan ansamblu de locuinte, comert- servicii, amenajare circulatii si utilitati’, in localitatea Corbeanca, T5, P16/1, NC. 102303, 102304, anunta publicul interest asupra depunerii solicitarii de obtinerea a Avizului Favorabil al CJ Ilfov. Documentatia a fost afisata pentru consultare pe site-ul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in Bucuresti, sector 1, str. Ernest Juvara, nr. 3-5, tel. 021.212.56.93. Observatii/comentariile si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov in termen de 12 zile calendaristice de la data publicarii anuntului

SC PATRIC RD SRL, cu sediul in Brasov, str. Banciu Axente nr 5, reprezentant al Comunei Stiuca cu sediul in Stiuca, str. Principală nr 111, titular al proiectului de plan Amenajamentul fondului forestier proprietate publică a Comunei Știuca și privată a Școlii Generale Știuca, judeţul Timis, UP I Stiuca, cu amplasamentul in Stiuca, judetul Timis, in conformitate cu HG 1076/2004 anunță publicului interesat ca s-a elaborat și s-a depus la APM Timiș prima versiune a planului menționat in vederea solicitării avizului de mediu. Informațiile privind potențialul impact asupra mediului a planului de urbanism propus pot fi consultate la sediul APM Timis, Bld.Liviu Rebreanu nr 18-18A si la sediul Primariei Stiuca, str. Principala nr 111, in zilele de luni-vineri, intre orele 10-14. Observatiile publicului cu privire la prima versiune a planului propus si eventualele efecte ale acestuia asupra mediului se primesc zilnic la sediul APM Timis, in termen de 15 zile calendaristice de la data aparitiei prezentului anunt

BOATA GHEORGHE, avand domiciliul in judetul Ilfov, Comuna Berceni, sat Berceni, Str. Valea Sterii, nr. 28, titular al proiectului P.U.Z-,, Ansamblu locuinte (S+P+1+M), functiuni complementare, amenajare circulatii, utilitati, spatii verzi, ridicare topografica” in Judet Ilfov, comuna Berceni, T38, P107/1/18,19,20, nr.cad. 61439; 61488, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului de Oportunitate al Primariei Comunei Berceni. Documentatia putand fi consultata pe site-ul Primariei Comunei Berceni. Observatii/comentariile si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism din cadrul Primariei Comunei Berceni, cu sediul in judetul Ilfov, comuna Berceni, Bulevardul 1 Mai, nr.233, tel. 031.431.30.16, de luni pana vineri, intre orele 8:30- 12:30, incepand cu data de 31.08.2022

SC PATRIC RD SRL, cu sediul in Brasov, str. Banciu Axente nr 5, reprezentant al Comunei Stiuca cu sediul in Stiuca, str. Principală nr 111, titular al proiectului de plan Amenajamentul fondului forestier proprietate publică a Comunei Știuca și privată a Școlii Generale Știuca, judeţul Timis, UP I Stiuca, cu amplasamentul in Stiuca, judetul Timis, in conformitate cu HG 1076/2004 anunță publicului interesat ca s-a elaborat și s-a depus la APM Timiș prima versiune a planului menționat in vederea solicitării avizului de mediu. Informațiile privind potențialul impact asupra mediului a planului de urbanism propus pot fi consultate la sediul APM Timis, Bld.Liviu Rebreanu nr 18-18A si la sediul Primariei Stiuca, str. Principala nr 111, in zilele de luni-vineri, intre orele 10-14. Observatiile publicului cu privire la prima versiune a planului propus si eventualele efecte ale acestuia asupra mediului se primesc zilnic la sediul APM Timis, in termen de 15 zile calendaristice de la data aparitiei prezentului anunt.

DANCILA DUMITRU PFA cu sediul in Parta , comuna Parta, nr. 1605, jud. Timis , ce intentioneaza sa obtina de la ABA BANAT, aviz de gospodarire a apelor pentru proiect PLATFORMA BETONATA PENTRU DEPOZITARE GUNOI DE GRAJD PROVENIT DE LA OVINE, propus in Parta, C.F.Nr.400255, top 1604/2 si 1605, jud.Timis.Aceasta investitie este noua. Ca rezultat al activitatii, vor rezulta permanent urmatoarele tipuri de ape : ape pluvial ce se colecteaza in bazin vidanjabil.Aceasta solicitare de aviz este in conformitate cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996, cu completarile si modificarile ulterioare.Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare referitoare la solicitarea avizului de gospodarire a apelor, pot contacta solicitantul la adresa indicata.Persoanele care doresc sa transmita sugestii/observatii se pot adresa solicitantului dupa data de 20.08.2022

Marian Ariciu, titular al PUZ – “Ansamblu locuinte P+1E+M, functiuni complementare, amenajare circulatii, utilitati”, in localitatea Berceni, NC 69349, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr. 1(in spatele benzinariei Lukoil), sector 6, de luni pana joi intre orele 9:00-11:00. Observatii si sugesti se primesc in scris la sediul A.P.M.ILFOV in termen de 18 zile de la data publicarii anuntului

COMUNA ARDUSAT titular al planului “Amenajamentul fondului forestier proprietate publica apartinand Comunei Ardusat, judetul Maramures, organizat in U.P. I Comuna Ardusat, anunta publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a planului la APM Maramures in vederea obtinerii avizului de mediu. Informatiile privind varianta de plan pot fi consultate la sediul APM Maramures, Strada Iza, nr 1A , cod 430073, Baia Mare, judetul Maramures, zilnic, de luni pana joi, orele 8.00-16.30 si vineri intre orele 8.00-14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic, in scris, la sediul APM Maramures, in termen de 18 zile calendaristice de la data aparitiei anuntului

COMUNA ARDUSAT titular al planului “Amenajamentul fondului forestier proprietate publica apartinand Comunei Ardusat, judetul Maramures, organizat in U.P. I Comuna Ardusat, anunta publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a planului la APM Maramures in vederea obtinerii avizului de mediu. Informatiile privind varianta de plan pot fi consultate la sediul APM Maramures, Strada Iza, nr 1A , cod 430073, Baia Mare, judetul Maramures, zilnic, de luni pana joi, orele 8.00-16.30 si vineri intre orele 8.00-14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic, in scris, la sediul APM Maramures, in termen de 18 zile calendaristice de la data aparitiei anuntului

PRIMARIA COMUNEI CRUCEA, BENEFICIAR AL PLANULUI URBANISTIC ZONAL – STABILIRE REGLEMENTARI URBANISTICE ZONA LOCUIRE ȘI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMPLASAT IN SATUL GALBIORI, STRADA LATERALA FN, JUDETUL CONSTANTA, ANUNTA PUBLICUL INTERESAT CA IN URMA PARCURGERII ETAPEI DE INCADRARE, IN SEDINTA CSC DIN DATA DE 17.08.2022, S-A LUAT DECIZIA SUPUNERII PROCEDURII DE ADOPTARE FARA AVIZ DE MEDIU. PUBLICUL POATE FORMULA COMENTARII PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE PE CARE LE POATE TRANSMITE IN SCRIS AGENTIEI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CONSTANTA, STR. UNIRII NR. 23, TEL/FAX: 0241/546696, IN TERMEN DE 10 ZILE CALENDARISTICE DE LA PUBLICAREA ANUNTULUI

VANATU MARIANA ADRIANA INTREPRINDERE INDIVIDUALA cu sediul in Comuna Stiuca , sat Olosag , nr. 3A, jud. Timis, ce intentioneaza sa obtina de la ABA BANAT, aviz de gospodarire a apelor pentru proiect CONSTRUIRE PLATFORMA DE GUNOI, propus in Stiuca , judet Timis, identificat prin Cf 407147, jud. Timis.Aceasta investitie este noua. Ca rezultat al activitatii, vor rezulta permanent urmatoarele tipuri de ape : ape pluviale, ce se vor descarca in bazin de retentive.Aceasta solicitare de aviz este in conformitate cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996, cu completarile si modificarile ulterioare.Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare referitoare la solicitarea avizului de gospodarire a apelor , pot contacta solicitantul la adresa indicata.Persoanele care doresc sa transmita sugestii/observatii se pot adresa solicitantului dupa data de 11.08.2022

S.C. AXELL CAPITAL ONE S.R.L, cu sediul in Bucuresti, Sos Bucuresti- Ploiesti Nr 42- 44, Baneasa Business& Technology Park, Cladirea A, aripa A1, Parter, biroul C1, in calitate de superficiar al terenului avand suprafata de 5976 mp din orasul Pantelimon, judetul Ilfov, Str. Sf. Gheorghe, FN, Tarla 66, Parcela 667, NR. CAD. 117071, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului Favorabil Arhitect Sef al Consiliului Judetean Ilfov pentru Documentatia PUZ – CONSTRUIRE GALERII COMERCIALE, CIRCULATII AUTO SI PIETONALE, PARCARI. Documentatia a fost depusa pentru consultare la Consiliul Judetean Ilfov la data de 16.08.2022. Observaţii/comentarii se primesc in scris la Directia de Urbanism din cadrul Consiliului Judetean Ilfov, Strada Ernest Juvara nr. 3 – 5, sector 6 (tel. 021 212 56 93) in termen de 15 zile de la data publicării anunţului

S.C. BAOLI SLS RESIDENCES S.R.L., cu sediul in Municipiul Bucuresti, Sector 4, str. Almasul Mare, nr 14, bl.58, sc.1, et.2, ap.9; beneficiari alaturi de DOBRE ION, DOBRE MARIN, ai planului PUZ – “ANSAMBLU LOCUINTE (P+1E+M), FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII, UTILITATI” situat in judetul Ilfov, comuna Berceni, T4, P15/2/37,38; 15/2/42,43 cu Nr. Cad: 70727, 69355; anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr. 1 (in spatele benzinariei Lukoil), sector 6, de luni pana joi intre orele 900-1100. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Ilfov (tel. 021/4301523) in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anuntului

SUTA MARIA, cu domiciliul in comuna Berceni, judetul Ilfov; beneficiar al planului PUZ – “ANSAMBLU LOCUINTE P+1E+M, FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII, UTILITATI” situat in judetul Ilfov, Comuna Berceni, Tarla 8, Parcela 23/25, Nr. Cad. 61450; anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr. 1 (in spatele benzinariei Lukoil), sector 6, de luni pana joi intre orele 900-1100. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Ilfov (tel. 021/4301523) in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Milea Sterie și Stan Sanda, reprezentați prin Soare Mihai, având domiciliul în Str Frumușani, nr 10, bl 94, sc 1, et 4, ap 27, sector 4, localitatea București, titular al planului/programului PUZ ”Construire ansamblu Locuințe P+1E+M, funcțiuni complementare, amenajare circulații și utilități” din comuna Berceni, localitatea Berceni, Tarla 15, Parcela 38/1/28,29, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu pentru planul/programul menționat și declanșarea etapei de încadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultată la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii nr.1, sector 6, de luni până joi între orele 9 00 – 13 00. Observații/comentarii și sugestii se primesc în scris la sediul A.P.M Ilfov, (tel 021/4301523, 021/4301402, 0746248440) în termen de 15 zile de la data publicării anunțului

Milea Sterie și Stan Sanda, reprezentați prin Soare Mihai, având domiciliul în Str Frumușani, nr 10, bl 94, sc 1, et 4, ap 27, sector 4, localitatea București, titular al planului/programului PUZ ”Construire ansamblu Locuințe P+1E+M, funcțiuni complementare, amenajare circulații și utilități” din comuna Berceni, localitatea Berceni, Tarla 15, Parcela 38/1/28,29, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu pentru planul/programul menționat și declanșarea etapei de încadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultată la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii nr.1, sector 6, de luni până joi între orele 9 00 – 13 00. Observații/comentarii și sugestii se primesc în scris la sediul A.P.M Ilfov, (tel 021/4301523, 021/4301402, 0746248440) în termen de 18 zile de la data publicării anunțului

 

No post found

× Info WhatsApp