SC REAL ESTATE VER INVEST SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului FAVORABIL

SC REAL ESTATE VER INVEST SRL, cu sediul in Com. Berceni, Bd. 1 Mai, nr.65, Parter, Cam.3, Jud. Ilfov; beneficiar al planului PUZ – ANSAMBLU LOCUINTE INDIVIDUALE, FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, P+1E+M, AMENAJARE CIRCULATII, UTILITATI SI RIDICARE TOPOGRAFICA, situat in Jud. Ilfov, Com. Vidra, T1, P3/5/6; cu Nr. Cad. 65590, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de […]

SC SANIRAL SRL anunta publicul interesat asupra depunerii documentatiei in vederea obtinerii avizului de mediu

STOICA DANIELA, LUCA ALEXANDRU-CATALIN SI SC SANIRAL SRL, titulari ai Planului Urbanistic Zonal pentru stabilire reglementari urbanistice si modificare functiuni permise amplasat in Comuna Tuzla, Soseaua Constantei nr. FNP +199A, Parcela A225/2 – Lot 1 si parcela A225/1, judetul Constanta anunta publicul interesat ca s-a depus documentatia in vederea obtinerii avizului de mediu pentru avizarea […]

TWO PROPERTIES S.R.L. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului consultativ

Subscrisul TWO PROPERTIES S.R.L., proprietar al terenului amplasat in judetul Ilfov, oras Voluntari, Bdul Pipera, nr. 150, identificat prin Nr.Cad. 100358, cu suprafata totala de 3.012 mp. Anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului consultativ, pentru documentatia PUZ ” ELABORARE DOCUMENTATIE P.U.Z. IN VEDEREA SUPRAETAJARII CONSTRUCTIE IN CURS DE EXECUTIE, CU REGIM […]

SC AGRO INDUSTRIAL ALBESTI SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu

S.C. AGRO INDUSTRIAL ALBESTI SRL, cu sediul in Sat Albesti, Comuna Vedea, Judetul Teleorman, titulara a planului/programului “”Plan Urbanistic Zonal- “INTRODUCERE IN INTRAVILAN IN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI PARC LOGISTIC, IMPREJMUIRE, UTILITATI”, proprietari ai terenului situat in Popesti Leordeni, Judetul Ilfov, tarla 1, parcela 36, inscris in cartea funciara 105210, in suprafata totala din actele de […]

STOICA DANIELA anunta publicul interesat de depunerea documentatiei in vederea obtinerii avizului de mediu

STOICA DANIELA, LUCA ALEXANDRU-CATALIN SI SC SANIRAL SRL, titulari ai Planului Urbanistic Zonal pentru stabilire reglementari urbanistice si modificare functiuni permise, amplasat in Comuna Tuzla, Soseaua Constantei nr. FNP +199A, Parcela A225/2 – Lot 1 si parcela A225/1, judetul Constanta, anunta publicul interesat ca s-a depus documentatia in vederea obtinerii avizului de mediu pentru avizarea […]

Composesoratul Fostilor Urbarialisti ai Orasului Ineu aduce la cunostinta publicului decizia APM Arad de emitere a avizului de mediu

Composesoratul Fostilor Urbarialisti ai Orasului Ineu, titular al planului “Amenajamentul fondului forestier proprietate privata apartinand Composesoratului Fostilor Urbarialisti ai Orasului Ineu, judetul Arad” amplasat pe teritoriul administrativ al judetului Arad, UAT Ineu, cu suprafata de 182,14 ha aduce la cunostinta publicului decizia APM Arad de emitere a avizului de mediu conform HG nr. 1076/2004. planul […]

AGRO INDUSTRIAL ALBESTI SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu

Subsemnata S.C. AGRO INDUSTRIAL ALBESTI SRL, cu sediul in Sat Albesti, Comuna Vedea, Judetul Teleorman, titulara a planului/programului “”Plan Urbanistic Zonal- “INTRODUCERE IN INTRAVILAN IN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI PARC LOGISTIC, IMPREJMUIRE, UTILITATI”, proprietari ai terenului situat in Popesti Leordeni, Judetul Ilfov, tarla 1, parcela 36, inscris in cartea funciara 105210, in suprafata totala din actele […]

MARIN ANA anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu

MARIN ANA, cu domiciliul in Mun. Bucuresti, Sect. 6, Aleea Zorelelor, nr. 3, bl.44, sc.A, et.8, ap.51 , in calitate de proprietar al terenului situat in Jud. Ilfov, Com. Dragomiresti Vale, Sat Dragomiresti Deal, Tarla 49, 49/1, Parcela 195/132, 33, Nr. Cad. 53576, titular al PUZ – CONSTRUIRE HALE DEPOZITARE PARTER, IMPREJMUIRE TEREN, BRANSAMENTE SI […]

Primaria Comunei Becicherecu Mic anunta elaborarea primei versiuni a planului/programului ” PUG Comuna Becicherecu Mic”

Primaria Comunei Becicherecu Mic, comuna Becicherecu Mic, sat Becicherecu Mic, str. Calea Banatului, nr. 9, anunta elaborarea primei versiuni a planului/programului ” PUG Comuna Becicherecu Mic” si declansarea etapei de incadrare pentru obtinerea avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a planului/programului se poate realiza la sediul proiectantului S.C. SIGN A S.R.L., localitatea Timisoara, str. Banul […]

× Info WhatsApp