BLUE SAND INVESTMENT SRL, titular al proiectului “EXTINDERE RETELE ELECTRICE, BRANSAMENTE SI LUCRARI CONEXE, PT-URI PENTRU CENTRALA FOTOVOLTAICA RACORDARE LA RED A CENTRALEI FOTOVOLTAICE 6.7 MW BLUE SAND INVESTMENT” propus a fi amplasat in Jud. Prahova, Com. Paulesti, Tarla 36, Cc 791/52, numar cadastral 25889, inregistrata la APM Prahova cu Nr. 6472 din 10.04.2023, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: ““EXTINDERE RETELE ELECTRICE, BRANSAMENTE SI LUCRARI CONEXE, PT-URI PENTRU CENTRALA FOTOVOLTAICA RACORDARE LA RED A CENTRALEI FOTOVOLTAICE 6.7 MW BLUE SAND INVESTMENT”. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Prahova din Ploiesti, Str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr 306, in zilele de luni-vineri, intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Agentia pentru protectia mediului Constanta, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a autorizatiei integrate de mediu pentru instalatia “Ferma pentru cresterea puilor de carne » amplasata judetul Constanta, sat Tariverde, comuna Cogealac, tarla 111, parcela 553/34, avand ca operator SC AVI COMPLEX COGEALAC S.R.L. Activitatea se incadreaza Anexa 1 din Legea 278/2013 privind emisiile industriale pct. 6.6 Cresterea intensiva a pasarilor de curte si porcilor, cu capacitati de peste: a) 40.000 de locuri pentru pasari de curte. Informatiile privind solicitarea de actualizare, respectiv Formularul de solicitare si Raportul de amplasament, pot fi consultate la sediul Agentiei pentru protectia mediului Constanta, strada Unirii nr. 23, municipiul Constanta, judetul Constanta, zilnic de luni pana vineri, intre orele 9.00 -13.00, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmct.anpm.ro.

Comuna Poplaca, cu domiciliul in com. Poplaca, str. Andrei Saguna, nr. 572, judetul Sibiu, in calitate de titular, anunta publicul interesat asupra disponibilizarii proiectului de plan, a finalizarii raportului de mediu si a studiului de evaluare adecvata. Sedinta de dezbatere publica pentru proiectul de plan, raportul de mediu, studiul de evaluare adecvata, elaborate pentru Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publica si privata apartinand comunei Poplaca – U.P. I Poplaca, va avea loc la sediul Primariei comunei Poplaca, loc. Poplaca, str. Andrei Saguna, nr. 572, in data de 02.07.2024, ora 14:00, cu participarea autoritatilor interesate de implementarea planului. Proiectul de plan, Raportul de mediu si Studiul de evaluare adecvata pot fi consultate pe pagina de internet a A.P.M. Sibiu http://www.anpm.ro/web/apm-sibiu/documente-procedura-sea-si-ea, la sediul A.P.M. Sibiu, str. Hipodromului, nr. 2A, in zilele de luni-joi intre orele 8:00 – 16:30 si vineri intre orele 8:00 – 14:00 , cat si pe http://www.derevoproiect.ro sectiunea comunicate publice. Comentariile si propunerile publicului interesat se primesc in scris la sediul Derevo Proiect SRL sau e-mail derevoproiect@gmail.com si la sediul A.P.M Sibiu sau prin e-mail la office@apmsb.anpm.ro, pana la data de 01.07.2024.

SZOMBATI ANDREI si SZOMBATI MELINDA, titular al proiectului “Construire anexa gospodareasca parter, imprejmuire teren”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Caras- Severin, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: fara evaluare asupra mediului, pentru proiectul “Construire anexa gospodareasca parter, imprejmuire teren” , propus a fi amplasat in comuna Pojejena, sat Divici, CF 39679, jud. Caras Severin. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Caras- Severin, Resita, str. Petru Maior, nr. 73, in zilele de luni – joi, intre orele 900-1500, si vineri, intre orele 900-1300, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmcs.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

SC GEMINA SERVEXIM SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Construire imobil spatiu comercial” propus a fi amplasat in Focsani, str. Comisia Centrala , nr. 80, T 29, P 134/1, CF 71478, 71472, jud. Vrancea. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la APM Vrancea, str. Dinicu Golescu nr. 2 si la sediul Primariei Focsani, in zilele de luni-joi, intre orele 8.00-16.30 si in ziua de vneri, orele 8.00- 14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Vrancea.

ALSIM ALARKO SANAYI TESISLERI VE TICARET AS, titular al proiectului “Alimentare cu apa si evacuare ape uzate menajere si pluviale la Punct de Sprijin si Intretinere km 60+200 Dreapta- Autostrada de Centura Bucuresti”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. Ilfov, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru proiectul “Alimentare cu apa si evacuare ape uzate menajere si pluviale la Punct de sprijin si intretinere km60+200-Autostrada de Centura Bucuresti”, propus a fi amplasat pe Autostrada de Centura Bucuresti km 60+200, loc. Popesti Leordeni. NU SE SUPUNE EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SI EVALUARII ADECVATE 1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M. Ilfov din Bucuresti, str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, in zilele de luni pana joi, intre orele 9 – 13, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apm-ilfov.ro Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov.

Balu Alina- Roxana, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Caras-Severin, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: fara evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul PROIECT TEHNIC DE IMPADURIRE – Persoana Fizica Balu Alina-Roxana , amplasat in extravilanul comunei Farliug, judetul Caras-Severin. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Caras- Severin din Resita, str. Petru Maior, nr. 73 in zilele de luni-joi, intre orele 9:00-15:00 si vinerea, intre orele 9:00 – 13:00, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmcs.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei etapei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Construire parc fotovoltaic Tara Hategului, compus din instalatii de producere a energiei electrice, drumuri acces, retele electrice interioare, imprejmuiri si posturi de transformare”, propus a fi amplasat in comuna Bretea Ramana, satele Covragiu si Bretea Streiului fn, judetul Hunedoara. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Hunedoara din Deva, str. Aurel Vlaicu, nr. 25, in zilele de luni pana joi intre orele 8:00 – 16:00 si vineri intre orele 9:00 – 13:00 si la sediul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. din Bucuresti, sector 1, bd. Ion Mihalache nr. 15-17, et. 10-15, in zilele de luni pana vineri intre orele 8:00 – 16:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Hunedoara.

APM BUZAU anunta publicul interesat asupra deciziei Agentiei pentru Protectia Mediului Buzau de incadrare fara evaluare de mediu si fara evaluare adecvata a PUZ “CONSTRUIRE CONSTRUIRE ANSAMBLU IMOBILIAR MIXT REZIDENTIAL/COMERCIAL ” cu amplasamentul in intravilan municipiul Buzau T 32 NC 71312 judetul Buzau, titular SC HOME DEVELOPMENT SRL prin RAZVAN ABAGIU cu sediul in Bucuresti sector 1 str.Aviator Popisteanu nr.54 A. Motivele care au stat la baza luarii acestei decizii au fost: in conformitate cu H.G. nr. 1076/2004, art. 11 si luand in considerare criteriile pentru determinarea efectelor semnificative potentiale prevazute in Anexa 1 a aceluiasi act normativ, planul nu ridica probleme din punct de vedere al protectiei mediului si nu prezinta efecte probabile asupra zonei. Observatiile publicului se vor primi in scris la sediul A.P.M. Buzau, str. Santul Sava de la Buzau, nr. 3, in termen de 10 zile calendaristice de la data publicarii anuntului”. 14.05.2024

S.C. VESTAS CEU ROMANIA S.R.L, cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Strada Aviator Popisteanu, nr. 54A, Cladirea 1, Etaj 1, solicita de la Agentia pentru Protectia Mediului, Autorizatie de Mediu pentru activitatea TRANSPORTURI RUTIERE DE MARFURI – cod CAEN: 4941 (rev. 2), desfasurata pe drumurile publice. Persoanele fizice sau juridice interesate, pot depune eventuale observatii sau sugestii la sediul A.P.M. Constanta din mun. Constanta, strada Unirii nr. 23, tel/fax. 0241/546696

ANUNŢ PUBLIC. S.C. IRIS TREND S.R.L. cu sediul în: Constanta, strada Amurgului, nr. 33, LOT 2, Cam. 1, solicită de la Agenţia de Protecţie a Mediului, obţinerea autorizaţiei de mediu pentru obiectivul (activitatea) 9601 – Spalarea si curatarea (uscata) articolelor textile si a produselor din blana. Amplasat pe strada Celulozei, nr. 2 in Constanta. Persoanele fizice sau juridice interesate, pot depune eventuale contestaţii sau sugestii, la sediul A.P.M. Constanţa, strada Unirii, nr. 23, telefon 546696.

NICHITEAN RAUL CONSTANTIN, orasul Timisoara, str. Cal. Sever Bocu, nr. 1, jud. TIMIS, anunta elaborarea primei versiuni a planului/ programului “ELABORARE P.U.Z. ZONA LOCUINTE”, si declansarea etapei de incadrare pentru obtinerea avizului de mediu, pentru teren amplasat in Sacalaz, C.F. nr. 416639, respectiv C.F. nr. 416640. Consultarea primei versiuni a planului/ programului se poate realiza la adresa Timisoara, str. Ady Endre nr. 13, jud. Timis, zilnic intre orele 14-16. Comentariile si sugestiile se vor transmite in scris la sediul APM Timis, str. B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, in termen de 18 zile calendaristice de la date prezentului anunt.

SC BIOSERV FOREST SRL și PF CIOROIU IULIAN FĂNEL, anunță publicul interesat asupra deciziei Agenției pentru Protecția Mediului Buzău de încadrare fără evaluare de mediu și fără evaluare adecvată a planului: “Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privată aparținând S.C. Bioserv Forest S.R.L. și persoanei fizice Cioroiu Iulian-Fănel – U.P. I Tisău-Gura Teghii“. Motivele care au stat la baza luării acestei decizii au fost: în conformitate cu H.G. nr. 1076/2004, art. 11 și luând în considerare criteriile pentru determinarea efectelor semnificative potențiale prevăzute în Anexa 1 a aceluiași act normativ, planul nu ridică probleme din punct de vedere al protecției mediului și nu prezintă efecte probabile asupra zonei. Observațiile publicului se vor primi în scris la sediul APM Buzău, Str. Sf. Sava de la Buzău, nr. 3, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului.

SC TECHNOCER SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de revizuirii acordului de mediu pentru proiectul “Extindere baza de agrement prin excavare minerale de rau-perimetrul Cernabora 5-zacamantul Cernabora,comuna Victor Vlad Delamarina” propus a fi amplasat pe raza comunei Victor Vlad Delamarina, localitatea Herendesti, 401355, 401396, 405145 si TP;12/42 nr cad. A202/ 30-A202/33/1, 4/ 43 nr cad. A202/34, proprietari teren IGR ALPHA SOND SRL, SC FOREVER PIPE SRL, MARAN FLORIN DANUT, judetul Timis. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Timis, Municipiul Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, jud Timis si la sediul titularului, localitatea Nadrag, str.Metalurgistilor, nr.16, judetul Timis,in zilele de luni- joi intre orele 8.00- 16.30 ,vineri intre orele 8.00- 14.00.Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Timis

SC AGRO PROD-CHIM SRL, CUI 16112205, J23/158/2004 , CIOLPANI, JUDETUL ILFOV, titular al activitatii: COD CAEN 4520 INTRTINEREA SI REPARAREA AUTOVEHICULELOR(SPALATORIE AUTO), anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu pentru punctul de lucru amplasat in localitatea CIOLPANI , str. SCOLII, nr. 147, judetul ILFOV. Informatii privind documentatia depusa pot fi obtinute la sediul ANPM BUCURESTI, Aleea Lacul Morii, Nr. 1, Sect. 6, Bucuresti, in zilele de luni-joi, intre orele 8:00-16:30 si vineri intre orele 8:00-14:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul ANPM BUCURESTI, pe durata derularii procedurii de autorizare.

PRIMARIA COMUNEI SINESTI JUD. IALOMITA. DATA ANUNTULUI 14.05.2024. CONSULTARE ASUPRA PLANULUI URBANISTIC ZONAL “Construire centrala electrica fotovoltaica – constructii si instalatii energetice, racordare la Sistemul Energetic National”, in jud. Ialomita, comuna Sinesti, nr. cadastral 33950, 33939, 33948, 33947, 33949, 33940, 33943, 33938, 33937, anunta publicul interest asupra documentelor expuse la avizierul Primariei SINESTI – Directia Urbanism in perioada 14.05-24.05.2024 Raspunsul la observatiile transmise va fi afisat la avizierul Primariei si va fi disponibil la Directia Urbanism Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului : Nita Dumitru Titus

APM BUZAU anunta publicul interesat asupra deciziei Agentiei pentru Protectia Mediului Buzau de incadrare fara evaluare de mediu si fara evaluare adecvata a PUZ “CONSTRUIRE CONSTRUIRE ANSAMBLU IMOBILIAR MIXT REZIDENTIAL/COMERCIAL” cu amplasamentul in intravilan municipiul Buzau T 32 NC 71312 judetul Buzau, titular SC HOME DEVELOPMENT SRL prin RAZVAN ABAGIU cu sediul in Bucuresti sector 1 str.Aviator Popisteanu nr.54 A. Motivele care au stat la baza luarii acestei decizii au fost: in conformitate cu H.G. nr. 1076/2004, art. 11 si luand in considerare criteriile pentru determinarea efectelor semnificative potentiale prevazute in Anexa 1 a aceluiasi act normativ, planul nu ridica probleme din punct de vedere al protectiei mediului si nu prezinta efecte probabile asupra zonei. Observatiile publicului se vor primi in scris la sediul A.P.M. Buzau, str. Santul Sava de la Buzau, nr. 3, in termen de 10 zile calendaristice de la data publicarii anuntului”. 14.05.2024

ANUNŢ PUBLIC. SC DIETSMANN SRL, titular al activităţii: „Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice, Operaţiuni de mecanică generală”, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a autorizaţiei de mediu pentru punctul de lucru ATELIER MECANIC amplasat în localitatea Moinesti, str. Schelei, FN, judeţul Bacău. Informaţii privind documentaţia depusă pot fi obţinute la sediul APM Bacău, strada Oituz, nr. 23, în zilele de luni-joi, între orele 8:00-16:30 si vineri intre orele 8:00–14:00, tel. 0234-512708, fax 0234-571056, email: office@apmbc.anpm.ro. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău, pe durata derularii procedurii de autorizare.

SOLAR PV POWER PLANT S.R.L., titular al proiectului: CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC EXTINDERE – DELENI 2, POSTURI DE TRANSFORMARE JT/MT, STATIE DE TRANSFORMARE MT/IT, ANEXE, AMENAJUARE DRUMURI INTERIOARE, IMPREJMUIRE TEREN, ORGANIZARE DE SANTIER SI CONECTARE PRIN LES+FO PE DRUMURILE PUBLICE DC 29, DE 376, DE 375, DE 369/31, propus a se amplasa in extravilan, comuna Deleni, nr. cad./ CF 100138, judetul Constanta, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM CONSTANTA: NU ESTE NECESARA EFECTUAREA EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta, din municipiul Constanta, str. Unirii, nr.23, judetul Constanta, zilnic, intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmct.anpm.ro . Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Composesoratul Avram Iancu, cu sediul in jud. Alba, Sat Avram Iancu, Str. Principala, nr. fn, titular al planului “Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privata apartinand Composesoratului Avram Iancu, jud. Alba, U.P. XIII Composesoratul Avram Iancu” cu amplasamentul in UAT Avram Iancu, UAT Vidra, jud. Alba, respectiv UAT Bulzestii de Sus, jud. Hunedoara, anunta publicul interesat ca s-a elaborat si s-a depus la APM Alba prima versiune a planului mentionat in vederea solicitarii avizului de mediu. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului al planului propus pot fi consultate la sediul APM Alba, str. Lalelor nr. 7B, in zilele de luni – joi, intre orele 09:00 – 14:30 si vineri, intre orele 9:00 – 13:00 si la sediul titularului. Observatiile publicului cu privire la prima versiune a planului propus si eventualele efecte ale acestuia asupra mediului se primesc zilnic la sediul APM Alba, in termen de 15 zile calendaristice de la data aparitiei prezentului anunt.

STANCIU ROBERT – FLORIN anunta publicul interesat asupra realizarii primei versiuni a planului si declansarea etapei de incadrare la Plan Urbanistic Zonal – ” PUZ – ZONA MIXTA – LOCUINTE SI SERVICII”, realizat pentru ampalsamentul din com. Frumusani, Tarla 83/2, parcela 3, LOT 1,2,3, jud. Calarasi, nr.cad. 6789,6790,6791. Consultarea primei versiuni a planului se face la sediul beneficiarului – in oras BUDESTI, str. Stefan cel Mare nr.3, jud. Calarasi, in zilele lucratoare, intre orele 9:00 si 16:00. Comentariile si sugestiile se primesc in scris la adresa sediului A.P.M. Calarasi, Sos. Chiciu, nr. 2, mun. Calarasi, jud. CL, tel. 024-231 5035, personal in zilele de Luni pana Vineri, intre orele 9:00 si 13:00, sau pe cale electronica la fax: 024-231 1926 sau e-mail: office@apmcl.anpm.ro, in termen de 15 zile de la publicarea ultimului anunt.

DISTRIBUTIE ENERGIE ELECTRICA ROMANIA SA – SUCURSALA SATU MARE, cu sediul in municipiul Satu Mare, str. Mircea cel Batran nr. 10, judetul Satu Mare, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu, pentru proiectul: “Lucrari pentru reglementarea conditiilor de coexistenta intre LEA 20 kV Livada – Racord CRR PTA 5027 si hala de productie SC Universal Alloy Corporation Europe SRL, jud. Satu Mare, comuna Mediesu Aurit”. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Batran nr. 8/B, pe pagina de internet: http://apmsm.anpm.ro., si la sediul titularului. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Satu Mare, e-mail: office@apmsm.anpm.ro.

SIMINIC ALFRED IULIU anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,, CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE CONFORM PUD APROBAT PRIN HCL 363/09.08.2023″ propus a fi amplasat in intravilanul localitatii Timisoara, str. Romulus nr. 50. C.F. nr. 438077, jud.Timis. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediu Agentiei pentru Protectia Mediului, Timis, B-dul. Liviu Rebreanu, Nr. 18 – 18A si la adresa titularului din Timisoara, str Cornel Grofsoreanu, nr.11, sc.C, et.3, ap.10, jud.Timis.Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timis.

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu, Comuna Bivolari, judetul Iasi
Comuna Bivolari, judetul Iasi anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „Extindere sistem de alimentare cu apa in satele Traian si Solonet, comuna Bivolari, judetul Iasi” propus a fi amplasat in comuna Bivolari, judetul Iasi. Informatiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Iasi, Strada Calea Chisinaului, nr. 43, municipiul Iasi, in zilele de L-J, intre orele 9-14 sau la sediul primariei, comuna Bivolari, Judetul Iasi. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Iasi.

Regia Publica Locala Ocolul Silvic Stejarul R.A., titular al planului “Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publica apartinand Comunei Denta, judetul Timis, organizat in U.P. IV Comuna Denta”, amplasat pe teritoriul U.A.T. Denta, anunta publicul interesat urmatoarele: Decizia etapei de analiza a calitatii raportului de mediu este de emitere a avizului de mediu. Urmatoarele documente pot fi consultate la sediul Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Stejarul R.A. din Recas nr. 965, jud. Timis in zilele de luni pana vineri intre orele 08:00 – 16:00: -planul adoptat; -o declaratie privind modul in care consideratiile privind mediul au fost integrate in plan, modul in care raportul de mediu a fost pregatit, modul in care opiniile exprimate de public si alte autoritati au fost luate in considerare in luarea deciziei de emitere a avizului de mediu, motivele pentru alegerea alternativei de plan avizate, in comparatie cu alte alternative prezentate; -masurile decise privind monitorizarea efectelor asupra mediului.

SIMINIC ALFRED IULIU anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,, CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE CONFORM PUD APROBAT PRIN HCL 363/09.08.2023″ propus a fi amplasat in intravilanul localitatii Timisoara, str. Romulus nr. 50. C.F. nr. 438077, jud.Timis. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediu Agentiei pentru Protectia Mediului, Timis, B-dul. Liviu Rebreanu, Nr. 18 – 18A si la adresa titularului din Timisoara, str Cornel Grofsoreanu, nr.11, sc.C, et.3, ap.10, jud.Timis.Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timis.

S.C. PERFORMANCE REAL ESTATE BUSINESS S.R.L. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE, COMERT, SERVICII, BIROURI CU RH FINAL 2S+ P+ 5E+ 6ER, REMODELARE IMPREJMUIRE SI RACORD UTILITATI, propus a fi amplasat in Bucuresti, sector 2, Str. OPANEZ, NR 3A Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bucuresti, din Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, si la sediul titularului PERFORMANCE REAL ESTATE S.R.L. din municipiul Bucuresti, Sector 1, Strada Sofia, nr 5, in zilele de luni-vineri, intre orele 9.00- 12.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bucuresti.

STANCIU ROBERT – FLORIN anunta publicul interesat asupra realizarii primei versiuni a planului si declansarea etapei de incadrare la Plan Urbanistic Zonal – ” PUZ – ZONA MIXTA – LOCUINTE SI SERVICII”, realizat pentru ampalsamentul din com. Frumusani, Tarla 83/2, parcela 3, LOT 1,2,3, jud. Calarasi, nr.cad. 6789,6790,6791. Consultarea primei versiuni a planului se face la sediul beneficiarului – in oras BUDESTI, str. Stefan cel Mare nr.3, jud. Calarasi, in zilele lucratoare, intre orele 9:00 si 16:00. Comentariile si sugestiile se primesc in scris la adresa sediului A.P.M. Calarasi, Sos. Chiciu, nr. 2, mun. Calarasi, jud. CL, tel. 024-231 5035, personal in zilele de Luni pana Vineri, intre orele 9:00 si 13:00, sau pe cale electronica la fax: 024-231 1926 sau e-mail: office@apmcl.anpm.ro, in termen de 15 zile de la publicarea ultimului anunt.

Composesoratul Fostilor Urbarialisti Minisel, titular al planului Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privata apartinand Composesoratului Fostilor Urbarialisti Minisel, U.P. XII Padurea Composesorala Minisel, aduce la cunostinta publicul ca decizia etapei de incadrare conform H.G. nr. 1076/2004, este cea de adoptare a planului cu aviz de mediu, planul necesitand efectuarea evaluarii de mediu si evaluarii adecvate. Propunerile de reconsiderare ale deciziei se vor transmite in scris, in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului, la sediul APM Arad, Splaiul Muresului, FN, jud. Arad.

Anunț public privind decizia etapei de încadrare
NEGREA LARISA MIHAELA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ, titular al proiectului “INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER NEGREA LARISA MIHAELA”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Alba, pentru proiectul “INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER NEGREA LARISA MIHAELA”, propus a fi amplasat în sat Hănășești, nr. 372, comuna Gârda de Sus, jud. Alba.
1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Alba din mun. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7B, in zilele de luni -joi, intre orele 09:00 – 14:30 si vineri intre orele 09:00-13:00, precum si la urmatoarea adresa de internet: apmab.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

No post found

× Info WhatsApp