Blog

Informații utile

Ce este autorizatia de mediu
Autorizația de mediu este un act administrativ prin care se stabilesc condițiile și parametrii de funcționare a unei activități cu posibil impact semnificativ asupra mediului. Autorizația de mediu se emite cu condiții speciale impuse titularului de activitate, iar nerespectarea acestora poate duce la suspendarea autorizației
Când este obligatorie obținerea autorizației de mediu?
Nu toți titularii de activitate sunt obligați să solicite emiterea autorizației de mediu, de aceea este important să verificați dacă activitățile desfășurate, respectiv codurile CAEN înregistrate la Oficiul Registrului Comerțului se regăsesc în Anexa 1 la O.M. 1798/2007. Mare atenție când faceți această verificare,
De ce este necesară autorizația de mediu?
Autorizațiile de mediu stabilesc măsurile ce trebuie respectate și modul în care se verifică aceste măsuri, în vederea limitării impactului activității autorizate asupra mediului. În anumite cazuri chiar definite prin lege, autorizația de mediu stabilește modul de acțiune în cazul unor situații generatoare de poluare
Pașii pentru obținerea autorizației de mediu
Obținerea Autorizației de Mediu presupune o serie de pași care trebuie parcurși: 1. Obținerea certificatului constatator pentru punctul de lucru al firmei și codurile CAEN ale activităților din acel punct de lucru 2. Verificarea în Anexa 1 din OM 1798/2007 dacă respectivele coduri CAEN necesită Autorizație de Mediu 3.
Acte necesare pentru obținerea autorizației de mediu
Dosarul de solicitare pentru Autorizația de Mediu trebuie să conțină minim următoarele documente: • Cerere pentru eliberarea autorizației; • Fișa de prezentare și declarație; • Dovada mediatizării intenției de realizare a activității pentru care se solicită Autorizație de Mediu; • Certificat de înregistrare al
× Info WhatsApp