VILCU IORGU, proprietar al terenurilor amplasate in judetul Ilfov, comuna Berceni, sat Berceni, Tarla 17, P43/2/38, identificat prin N.C. 69731; Tarla 17, P43/2/39 identificat prin N.C. 69732, cu suprafata totala de 12,400 mp din acte, (12,396 mp din masuratori). Anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului de Oportunitate, pentru documentatia PUZ ” INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN SI CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINTE P+1E+M, FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII SI UTILITATI”. Documentatia a fost depusa pentru consultare pe data de 22.11.2023 la Primaria Comunei Berceni. Observatii/comentarii se primesc in scris la Directia de Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Primariei Comunei Berceni, Bulevardul 1 Mai, nr.233, (tel 031 431 3016) si pe email la adresa registratura@primariaberceni.ro in termen de 15 zile de la publicarea prezentului anunt.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp