SOCIETATEA VER INTERMED SRL, cu sediul in Comuna Berceni, Bd. 1 Mai, nr.65, Parter, Judet Ilfov, in calitate de proprietar al terenului situat in judetul Ilfov, Comuna Vidra, T5 P36/1/2/3, Nr. Cad. 55949, titular al PUZ – CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, P+1+M, AMENAJARE CIRCULATII SI UTILITATI, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului Oportunitate. Observatii/ comentariile si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Ernest Juvara, nr. 3-5, sector 6 (tel. 021/212.56.93), in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp