ANUNT 1 – S.C. TOP CLASS INVESTMENT S.R.L, TOP CLASS BUSINESS S.R.L., ENE MARIN ȘI ENE MARIUS BOGDAN, proprietari ai terenurilor din com. Vidra, sola/ tarla 22, parcela 322/17/1, N.C. 50527, sola/ tarla 22, parcela 322/17, N.C. 50402, sola/ tarla 22, parcela 322/17, N.C. 61738, jud. Ilfov, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a Avizului Favorabil, pentru documentația PUZ “iNTOCMIRE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, P+1+M, AMENAJARE CIRCULAȚII ȘI UTILITĂȚI”. Documentația a fost depusă pentru consultare la Consiliul Județean Ilfov la data de 03.05.2023. Observații/ comentarii se primesc in scris la Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Județean Ilfov, Strada Ernest Juvara nr. 3-5, sector 6, (tel.021.212.56.93), in termen de 18 zile de la publicarea prezentului anunț.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp