Subscrișii Ion Dumitru, Ion Magda Mioara și Top Class Construct SRL, proprietari ai terenurilor amplasate in comuna Vidra, sat Crețesti, judetul Ilfov, unde Ion Dumitru si Ion Magda Mioara sunt proprietari ai Parcelei cu Nr. cad. 74258 (fost NC 60370), iar Top Class Construct SRL este proprietar al terenului cu Nr.cad. 73838 (fost NC 60741), terenuri cu suprafața totala de 6181 mp, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a Avizului Arhitectului șef, pentru documentația PUZ “iNTOCMIRE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE P+1+M, AMENAJARE CIRCULAȚII ȘI UTILITĂȚI,,. Documentația a fost depusă pentru consultare la Primăria Comunei Vidra la data de 22.06.2023. Observații/comentarii se primesc in scris la Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei Comunei Vidra, Str. Principala nr. 80, Comuna Vidra, Ilfov, (tel 021-361.22.65) și pe email la adresa primariavidra@yahoo.com, in termen de 15 zile de la publicarea prezentului anunț.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp