Subsemnatul TROACA STEFAN, cu domiciliul in Comuna Berceni, Judetul Ilfov, Strada Sfantul Ioan, nr. 2; beneficiar alaturi de IVAN TUDORA, SANDU FLORIN, al planului INTOCMIRE PUZ – ANSAMBLU LOCUINTE (P+1E+M), FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII, UTILITATI, RIDICARE TOPOGRAFICA, situat in judetul Ilfov, comuna Berceni, T 26, parcela P 70/4/22, 23, 24, cu nr.cad. 67059, 67060, 67061; anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului de Oportunitate. Observatii/ comentariile si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Primariei Comunei Berceni, cu sediul in comuna Berceni, Bd. 1 Mai, nr. 233 (tel.021 365 1968), in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp