Subscrisii Ion Ion, Ion Petre lulian, Ion Nicolae, proprietari ai terenului amplasat in judetul llfov, comuna Berceni, sat Berceni, Tarta 12, Parcela 32/1/1/16 cu Nr.cad. 58877, teren in suprafata totala de 9940mp, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului Arhitectului Sef, pentru documentatia PUZ “CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE SI FUNCTIUNI COPLEMENTARE (P+1+M) AMENAJARE CIRCULATII SI UTILITATI, RIDICARE TOPOGRAFICA”. Documentatia a fost depusa pentru consultare la Primaria Comunei Berceni la data de 08.05.2024. Observatii/comentarii se primesc in scris la Directia de Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Primariei Comunei Berceni, Bulevardul 1 Mai, (tel 031 431 3016) si pe email la adresa registratura@primariaberceni.ro, in termen de 15 zile de la publicarea prezentului anunt.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp