STEFAN MATEI, cu domiciliul in Comuna Berceni, Str. Avram Iancu, nr.4, Jud. Ilfov; beneficiar alaturi de: IVANCEA IOANA, al planului PUZ – ANSAMBLU LOCUINTE (P+1E+M), FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII, UTILITATI, RIDICARE TOPOGRAFICA, situat in judetul Ilfov, comuna Berceni, Tarla 17, parcela 43/2/15, 43/2, 43/2/14, cu nr.cad. 73746; anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului de Oportunitate. Observatii/ comentariile si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Primariei Comunei Berceni, cu sediul in comuna Berceni, Bd. 1 Mai, nr. 233 (tel.021 365 1968), in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp