STEFAN MATEI, cu domiciliu in Com. Berceni, Str. Avram Iancu, nr. 4, jud. Ilfov, in calitate de proprietar alaturi de IVANCEA IOANA al terenului situat in judetul Ilfov, Com. Berceni, T17, P43/2/14, 15, 43/2, Nr. Cad. 73746, titular al PUZ – ANSAMBLU LOCUINTE INDIVIDUALE (P+1E+M), FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII, UTILITATI, RIDICARE TOPOGRAFICA; anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr. 1, sector 6, de luni pana joi intre orele 900-1100. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Ilfov (tel. 021/4301523) in termen de 18 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp