SECRIERU ALINA, titular al proiectului (alaturi de Popovici Dan Gabriel si Popovici Sorina) “PUZ CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE INDIVIDUALE CU REGIM DE INALTIME MAXIM P+2, FUNCTIUNI COMPLEMENTARE LOCUIRII SI UTILITATI”, situat in judetul Ilfov, Comuna Cernica, Tarla 61, Parcela 463/1/14,15, Nr. Cad. 58394, C.F. 58394, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului Favorabil din partea Consiliului Judetean Ilfov. Observatii/ comentariile si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in municipiulBucuresti, str. Ernest Juvara, nr. 3-5, sector 6 (tel. 021/212.56.93), in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp