S.C. VALUE INVESTOR EXPERT S.R.L., avand sediul in Judetul Ilfov, Orasul Popesti Leordeni, titular al proiectului “PUZ – CONSTRUIRE ANSAMBLU DE IMOBILE CONSTRUCTII CU FUNCTIUNI MIXTE (LOCUINTE COLECTIVE, COMERT, SERVICII) CU REGIM DE INALTIME CONFORM AVIZULUI A.A.C.R., IMPREJMUIRE TEREN, PANOURI PUBLICE, SPATII TEHNICE, ANEXE GOSPODARESTI, ACCESE, RETELE TEHNICO-EDILITARE, AMENAJARE INCINTA, PARCAJE AUTO, CIRCULATII AUTO SI PIETONALE, RACORDURI/BRANSAMENTE UTILITATI” in Judetul Ilfov, Orasul Voluntari, Nr.cad. 124639, CF. 124639, Nr.cad. 123863, CF. 123863, Tarla 44, Parcela 928/2, 928/23, 928/24, anunta publicul interest asupra depunerii solicitarii de obtinerea a Avizului Favorabil al CJ Ilfov. Documentatia a fost afisata pentru consultare pe site-ul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in Bucuresti, Sector 6, str. Ernest Juvara, nr. 3-5, tel. 021.212.56.93. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov in termen de 15 zile calendaristice de la data publicarii anuntului.

Author: Anunţ de Mediu