S.C. TRANSPARENT DESIGN SRL, prin administrator BADICI ADRIAN, proprietari ai terenului din: Judetul Ilfov, Oras Popesti Leordeni, strada Soseaua Oltenitei, tarla 14, p 233/22/1, nr. Cad. 100390 , in suprafata de 9707 mp, anunta publicul interesat asupra depunerii Solicitarii de obtinere a Avizului Favorabil pentru documentatia “PUZ-introducere in intravilan in vederea construirii hala depozitare, productie- P+1E, amenajare incinta, imprejmuire si utilitati” Documentatia a fost depusa pentru consultare la Consiliul Judetean Ilfov la data 16.05.2023. Documentatia a fost depusa pentru consultare la Consiliul Judetean Ilfov la data 16.05.2033. Observatii/ comentarii se primesc in scris la Directia de Urbanism din cadrul Consiliului Judetean Ilfov, Strada Doctor Ernest Juvara nr. 3, București (tel. 021 212 5693), in termen de 15 zile de la publicarea prezentului anunt.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp