SC Miury Top Garden SRL anunta publicul interesat asupra faptului ca s-a solicitat avizul de mediu asupra mediului: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, pentru proiectul “spalatorie auto tip self”, propus a fi amplasat in Bucuresti, sector 4, str. Anghel Moldoveanu nr. 2A. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Bucuresti din Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, in zilele de luni-vineri, intre orele 9.00 -12.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmbuc.anpm.ro/. Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp