SC INGKA INVESTMENTS FOREST ASSETS SRL BUCURESTI (titularul planului /programului) anunta publicul asupra luarii deciziei de emitere a avizului de mediu necesar adoptarii planului: “AMENAJAMENTUL SILVIC AL FONDULUI FORESTIER PROPRIETATE PRIVATA APARTINAND SC INGKA INVESTMENTS FOREST ASSETS SRL BUCURESTI, Unitatea de Productie VI Prahova, amplasat in UAT BREAZA SI UAT TALEA, de a nu se supune evaluarii de mediu pentru planuri si programe. Proiectul deciziei de emitere a avizului de mediu si motivele care o fundamenteaza poate fi consultat la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Prahova sau pe sit-ul: http://apmph.anpm.ro; office@apmph.anpm.ro, in termen de 10 zile de la data prezentului anunt.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp