S.C. CRIDAR CONS S.R.L. anunța publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Cluj în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului (continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare a proiectului fără efectuarea evaluării de impact asupra mediului și fără evaluarea impactului asupra corpurilor de apă) pentru „LUCRĂRI DE EXPLOATARE AGREGATE MINERALE CU REFACEREA MEDIULUI PERIMETRAL, AMPLASARE STAȚIE DE SORTARE ȘI CONCASARE MOBILĂ ȘI STAȚIE DE BETOANE” în municipiul Gherla, -extravilan, nr. F.N., județul Cluj. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate prin solicitate la Agenția pentru Protecția Mediului Cluj, Calea Dorobanților, nr. 99 și la următoarea adresă web: http://apmcj.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp