ANUNT PUBLIC 2 SC BEMCHIMMMO ROMANIA SRL avand sediul in Sos. De Centura 25 E, T41,P163/9, Etaj 2 localitatea Tunari, Judet Ilfov titular al planului/programului INTOCMIRE DOCUMENTATIE P.U.Z. IN VEDEREA CONSTRUIRII SPATIU DEPOZITARE, CASETARE CANAL CD 20A, AMENAJARE TEREN, DRUMURI SI PLATFORME CU PRELUAREA AVIZELOR DIN CERTIFICATUL DE URBANISM NR 210 DIN 18.04.2019. din com. Tunari Tarlaua 41, parcela A159/C30/3, A159/C27, A159/C28/1, A159/C29, A159/C30/1, A159/C30/2/ A159/C30/a, lot 2, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii nr.1, sector 6, de luni pana joi intre orele 900 – 1300 . Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov, (tel 021/4301523, 021/4301402, 0746248440), in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp