SANGIORZAN ANTON, cu domiciliul in Municipiu Bucuresti, Sector 1, Sos. Nordului, nr. 100E, in calitate de proprietar, alaturi de SANGIORZAN DANIELA, FILIPESCU DORU al terenului situat in judetul Ilfov, Orasul Buftea, Tarla 4, Parcela 31/2, Nr. Cad. 64122, 64123, 64124, 64125, titulari ai PUZ – ANSAMBLU LOCUINTE P+1E SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII SI UTILITATI, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului FAVORABIL. Observatii/ comentariile si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in municipiul Bucuresti, str Ernest Juvara, nr. 3-5, sector 6 (tel. 021/212.56.93), in termen de 12 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp