SANGIORZAN ANTON, cu domiciliul in Municipiul Bucuresti, Sector 1, Sos. Nordului, nr. 100E; beneficiar alaturi de SANGIORZAN DANIELA al planului PUZ – “PARCELARE IN SCOPUL CONSTRUIRII UNUI ANSAMBLU DE LOCUINTE INDIVIDUALE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, P+1E” situat in judetul Ilfov, Oras Buftea, T4, P31; cu Nr. Cad: 62053, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului FAVORABIL. Observatii/ comentariile si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in municipiul Bucuresti, str Ernest Juvara, nr. 3-5, sector 6 (tel. 021/212.56.93), in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp