S.C. Hrisine Fashion Art SRL si Depozit Farmacia Denis SRL, in calitate de beneficiari, cu sediul in Str. Laurentiu Raiciu 38, camera 5, Orasul Popesti Leordeni, Jud. Ilfov, titulari ai proiectului: “Plan Urbanistic Zonal construire hale industriale comert, servicii, depozitare, birouri si mica productie” propus a fi amplasate in: T60, P 514/1, lot 56/1/1, 56/1/2, Comuna Glina, Jud. Ilfov, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul urbanistic zonal mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii nr.1, sector 6, de luni pana vineri intre orele 9.00 – 12.00 . Observatii/ comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov, (tel:021/4301402, 0749.598.865) in termen de 18 zile de la data publicarii anuntului.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp