S.C Grom Business S.R.L., cu sediul in Mun. Bucuresti, sector 3, str Alexandru Moruzzi Voievod nr. 4A, lot 47, parter, titulara ai proiectului: “Construire ansamblu locuinte individuale, bransamente utilitati, imprejmuire” propus a fi amplasat in Orasul Magurele, Jud. Ilfov, T 112, P 438/1, nr. cadastral 58920, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul urbanistic zonal mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii nr.1, sector 6, de luni pana vineri intre orele 9.00 – 12.00. Observatii/ comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov, (tel:021/4301402, 0749.598.865) in termen de 18 zile de la data publicarii anuntului.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp