Rosu Alexandrina, Soare Marius, Soare Anghel, proprietari ai terenului amplasat in judetul Ilfov, comuna Berceni, Ds 1576 (Str. Cazanului), De 119/4 (Str. Gradinari), Tarla 39, Parcela 119/2/9,10,12, identificat prin Nr.Cad. 71805, cu suprafata totala de 19.998 mp. Anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului de Oportunitate, pentru documentatia PUZ “CONTINUARE PROCEDURA INTOCMIRE PUZ – ANSAMBLU LOCUINTE (P+1E+M), FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII, UTILITATI, RIDICARE TOPOGRAFICA”. Documentatia a fost depusa pentru consultare pe data de 17.10.2023 la Primaria Comunei Berceni. Observatii/ comentarii se primesc in scris la Directia de Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Primariei Comunei Berceni, Bulevardul 1 Mai, nr.233, (tel 031 431 3016) si pe email la adresa registratura@primariaberceni.ro in termen de 15 zile de la publicarea prezentului anunt.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp