Primaria orasului Frasin, titular al planului: “Amenajamentul fondului forestier proprietate publica si privata a orasului Frasin, judet Suceava- UP I Frasin”, anunta publicul interesat asupra deciziei Agentiei pentru Protectia Mediului Suceava de emitere a avizului de mediu pentru planul mentionat, in urma dezbaterii publice care a avut loc in data de 01.08.2023. Decizia de emitere se concretizeaza in avizul de mediu care este un act administrativ ce poate face obiectul unei actiuni in justitie in baza Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.

Author: Anunţ de Mediu