PRIMARIA MUNICIPIULUI GIURGIU cu sediul in Giurgiu, b-dul Bucuresti nr. 49-51, jud. Giurgiu anunta publicul interesat asupra faptului ca s-a solicitat avizul de mediu pentru programul/planul “ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU CAMPUS POLITEHNIC REGIONAL PENTRU INVATAMANT DUAL IN GIURGIU” propus a se implementa in mun. Giurgiu, Aleea Chimiei nr. 1, nr. cad. 42736, jud. Giurgiu si s-a intocmit prima varianta a acestuia. Termenul de acceptare a comentariilor si sugestiilor este pana la data de 29.09.2023. Comentariile publicului se pot transmite la sediul A.P.M. Giurgiu, cu sediul in loc. Giurgiu, sos. Bucuresti, bl. 111, sc. A+B.

Author: Anunţ de Mediu