Primaria Cetatea de Balta, comuna Cetatea de Balta, judetul Alba,titular al proiectului de plan” Amenajamentul fondului forestier proprietate publica a Comunei Cetatea de Balta si privata a Composesoratului Cetatea de Balta” cu amplasamentul in UAT Cetatea de Balta, judetul Alba anunta publicul interesat ca s-a elaborat si s-a depus la APM Alba prima versiune a planului mentionat in vederea solicitarii avizului de mediu. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului a planului propus pot fi consultate la sediul APM Alba, str. Lalelor nr. 7 B si la sediul titularului, in zilele de luni -joi, intre orele 08 – 16, vineri 8-14. Observatiile publicului cu privire la prima versiune a planului propus si eventualele efecte ale acestuia asupra mediului se primesc zilnic la sediul APM Alba, in termen de 15 zile calendaristice de la data aparitiei prezentului anunt.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp