PISTOL MARGARETA, cu domiciliul in Judetul Ilfov, oras Buftea, Str. Oltului, nr. 9, bl.5, sc.B, et.3, ap.2, in calitate de proprietar alaturi de NASTASE IOANA, al terenului situat in judetul Ilfov, oras Buftea, Tarla 38 Parcela 351, 351/4/22, 351/4, 351/17; T43, P365/1, Nr. Cad. 65914, 65375; titular al PUZ – CONSTRUIRE ANSAMBLU UNITATI SERVICII AGREMENT SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE CU REGIM DE INALTIME P – P+1, AMENAJARE CIRCULATII, IMPREJMUIRE, UTILITATI, RIDICARE TOPOGRAFICA, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului Consultativ. Observatii/ comentariile si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Ernest Juvara, nr. 3-5, sector 6 (tel. 021/212.56.93), in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp