PERIANU COSTEL, cu domiciliul in Oras Popesti-Leordeni, Sos. Oltenitei, nr. 29, judet Ilfov, in calitate de proprietar al terenului situat in judetul Ilfov, Oras Popesti – Leordeni, Str. Solstitiului, Tarla 55/6, Parcela 30,31,32, Nr. Cad. 100725, titular al PUZ – INTRODUCERE IN INTRAVILAN IN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI LOCUINTE INDIVIDUALE, AMENAJARE INCINTA IMPREJMUIRE SI UTILITATI; anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr. 1, sector 6, de luni pana joi intre orele 900-1100. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Ilfov (tel. 021/4301523) in termen de 18 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp