COMUNA CRISTINEȘTI titular al proiectului ”Construire sistem de alimentare cu apă și canalizare în comuna Cristinești, județul Botoșani”, amplasament situat în intravilanul și extravilanul satului Cristinești și Dămileni, comuna Cristinești, jud. Botoșani, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţiei pentru Protecţia Botoşani, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ”Construire sistem de alimentare cu apă și canalizare în comuna Cristinești, județul Botoșani”, amplasament situat în intravilanul și extravilanul satului Cristinești și Dămileni, comuna Cristinești, jud. Botosani. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Botoșani din mun. Botosani, B-dul Mihai Eminescu nr. 44, jud. Botosani, în zilele de luni -vineri între orele 08-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmbt.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp