Anunț Nr. 2 – Ocolul Silvic Murfatlar cu sediul in Orasul Murfatlar, Calea Dobrogei nr. 18 , titularul planului “Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publica a statului administrat de Ocolul Silvic Murfatlar”– U.P. I Dumbraveni, U.P. II Negru Voda, U.P. III Hagieni,U.P. IV Cobadin, UP V Murfatlar, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului de mediu pentru planul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/ programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta, str. Unirii, nr. 23, Jud. Constanța, de luni pana joi intre orele 09.00 – 13.00 si vineri intre orele 09.00 -11.00. Observatii/ comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Constanta, in termen de 20 zile de la data publicarii anuntului.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp