Ocolul Silvic Dunarea de Jos cu sediul in Cernavoda, Strada Cuza Voda, nr. 12, titulara a planului “Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publica a statului administrat de Ocolul Silvic Dunarea de Jos”– U.P. I Decebal , U.P. II Uzunada, U.P. III Cernavoda, U.P. IV Mircea Voda, UP V Talasman anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului de mediu pentru planul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/ programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta, din mun. Constanta, str. Unirii nr. 23, jud. Constanta, de luni pana joi intre orele 9 – 13 si vineri intre orele 9 – 11. Observatii/ comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Constanta, in termen de 20 zile de la data publicarii anuntului.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp