Marian Iacovenco, reprezentant al SC TYRO PRODUCT SRL anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Dâmbovița: nu se supune evaluării impactului asupra mediului / nu se supune evaluăarii adecvate / nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului a proiectului „Reparații hală industrială, schimbare funcțiune, compartimentări interioare, fără modificare POT, CUT și regim de înălțime, amenajări incintă”, propus a se realiza în Comuna Poiana, Sat Poiana, Strada DS 158/1, numărul 131 F, județ Dâmbovița.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la APM Dâmbovița din Municipiul Târgoviște, Calea Ialomiței, Nr.1, Județul Dâmbovița, în zilele de luni-vineri, între orele 9:00-16:00, precum și la următoarea adresă de internet: https://apmdb.anpm.ro/
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp