LAZAR MAGDALENA, PETRE ANA, CERVENCU MARIA, DOROBANTU ANA, DOROBANTU ANGHEL EUGEN, LALCIU IULIANA, LALCIU FRANCISC, NAPOLION LORIN SI AGA, cu domiciliul in Jud. Ilfov, Oras Popesti – Leordeni, str. 1 Viilor, nr.1, proprietari ai terenului situat in Jud. Ilfov, oras Popesti Leordeni, strada Miraslau, T53/7, P38- N.C. 5765, 5392, 5344, in suprafata de 3116 mp, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului Consultativ pentru documentatia : ” P.U.Z. INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN IN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI ANSAMBLU DE LOCUINTE COLECTIVE P+5E AMENAJARE INCINTA, IMPREJMUIRE SI UTILITATI”Documentatia a fost depusa pentru consultare la Consiliul Judetean Ilfov la data de 05.05.2023. Obsevatiile se primesc in scris la Directia de Urbanism din cadrul Consiliului Judetean Ilfov, str. Ernest Juvara, nr. 3-5 tel 0212125693, in termen de 18 zile de la publicarea prezentului anunt.

Author: Anunţ de Mediu