KAUFLAND Romania SCS cu sediul in str. Barbu Vacarescu nr. 120-144, sector 2, Bucuresti, titular al Planului PUZ Construire imobile cu functiuni mixte- spatii comerciale, servicii, birouri, functiuni conexe si ansamblu rezidential cu functiuni conexe, in localitatea Otopeni, Jud. Ilfov, str. 23 August, nr. cadastrale 105891, 106208, 105641, 105639, 106189,105640, 103740, 111612, 112340, 113196 anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului Tehnic Favorabil. Documentatia a fost depusa pentru consultare la Consiliul Judetean Ilfov la data de 16.06.2023. Observatii/ comentarii se primesc in scris la Directia de Urbanism din cadrul Consiliului Judetean Ilfov-Bucuresti, sector 6, str. ernest Juvara nr. 3-5 (tel. 021.212.56.93) in termen de 15 zile de la data publicarii prezentului anunt.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp