Anunt aviz consultativ FUTURE TOOLS CONSTRUCTION, avand sediul in Comuna 1 Decembrie, titular al proiectului “P.U.Z. – MODIFICARE REGLEMENTARI APROBATE PRIN HCL NR. 43/23.10.2007 SI INTRODUCERE IN INTRAVILAN IN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI ZONE MIXTE – LOCUINTE COLECTIVE, COMERT, SERVICII CU REGIM DE INALTIME 2S+P+11E, PANOURI PUBLICITARE, SPATII TEHNICE, ANEXE GOSPODARESTI, ACCESE, RETELE EDILITARE, AMENAJARE INCINTA, PARCAJE AUTO, CIRCULATII AUTO SI PIETONALE, IMPREJMUIRE, RACORDURI BRANSAMENTE SI UTILITATI”, in Judetul Ilfov, Orasul Popesti-Leordeni, T3/2-P67/6, T3-P65/1, NC. 127961, 127960, 126652, 126653, 126654, 126415, 126411, 127645, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului Tehnic Consultativ al C.J.Ilfov. Documentatia poate fi consultata pe site-ul Consiliului Judetean Ilfov. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism din cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in Municipiul Bucuresti, str. Ernest Juvara, nr.3-5, sector 6, tel. 021.212.56.93, de luni pana vineri, intre orele 9:00-14:00, incepand cu data de 14.07.2023

Author: Anunţ de Mediu