FIREA GEORGE – VALENTIN, cu domiciliul in Bucuresti, Str. Panselelor, nr. 14, bl. 134 bis, sc. 1, sector 4; beneficiar alaturi de: FIREA MONICA – IULIA, TOMA FLORIN, al planului PUZ – ANSAMBLU LOCUINTE (P+1E+M), FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII, UTILITATI, SPATII VERZI, RIDICARE TOPOGRAFICA, situat in judetul Ilfov, comuna Berceni, Tarla 39, parcela 119/3/34,35, cu nr.cad. 1598, 55190; anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului de Oportunitate. Observatii/ comentariile si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Primariei Comunei Berceni, cu sediul in comuna Berceni, Bd. 1 Mai, nr. 233 (tel 021 3651968), in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp