EMURLA ALPER, titular al notificarii privind: ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL – STABILIRE REGLEMENTARI URBANISTICE SI MODIFICAREA ACTIVITATILOR PERMISE, INTRAVILAN PARCELA A192/18, pentru imobilul – teren si/sau constructii situat in judetul Constanta, com. Tuzla, intravilan, parcela A192/18, anunta publicul interesat ca, in urma parcurgerii etapei de incadrare din sedinta CSC din data de 05.01.2024, s-a luat decizia supunerii procedurii de adoptare fara aviz de mediu. Publicul poate formula comentarii privind decizia etapei de incadrare pe care le va transmite in scris Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta, str. Unirii nr.23, tel/ fax 0241/ 546696, in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp