Dumitrica Gheorghe Ovidiu, cu domiciliul in comuna Leordeni, sat Circiumaresti, nr. 45, judetul Arges, titular al Planului/ Programului “Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privata apartinand persoanelor fizice Popescu Mihaela si Dumitrica Gheorghe Ovidiu – U.P. I Ermeneasa” propus a fi amplasat pe raza UAT Valea Doftanei, judetul Prahova, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Prahova din mun. Ploiesti, Str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 306, de luni pana vineri intre orele 9:00 – 13:00 . Observatii/ comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Prahova, in termen de 18 zile de la data publicarii anuntului.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp