Anunţ public privind decizia etapei de incadrare. Duma Alexandru Sebastian anunță publicul asupra luării deciziei de emitere a avizului de mediu necesar adoptării planului: ELABORARE PUZ RIDICARE INTERDICTIE DE CONSTRUIRE IN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI LOCUINTE, REGIM MAXIM DE INALTIME D+P+2E+M, amplasat în oraș AZUGA st. PRELUNGIREA TEILOR nr. 7 lot 16 cad. 21099 de a nu se supune evaluarii de mediu pentru planuri si programe. Proiectul deciziei de emitere a avizului de mediu şi motivele care o fundamentează poate fi consultat la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Prahova sau pe site-ul: http://apmph.anpm.ro; office@apmph.anpm.ro in termen de 10 zile de la data prezentului anunt.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp