Subsemnatul, COSTA – FORU CONSTANTIN, cu domiciliul in Municipiu Bucuresti, Sos. Iancului, nr.57, bl.101B, sc.A, et.4, ap.16, sect.2; al planului INTOCMIRE PUZ – INTRODUCERE IN INTRAVILAN IN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI ANSAMBU DE CLADIRI CU DESTINATIA INDUSTRIAL EDILITARE (HALE SI BIROURI) CU REGIMURI DE INALTIME P SI P+4E, situat in judetul Ilfov, oras Popesti – Leordeni, T 27, parcela P 528/1, cu nr.cad. 111239 (fost n.c. 3710/2); anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului de Oportunitate. Observatii/ comentariile si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Primariei Orasului Popesti – Leordeni, cu sediul in Orasul Popesti – Leordeni, Piata Sf. Maria, Nr. 1, Judetul Ilfov, (tel. 031 131 34 06), in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Author: Anunţ de Mediu