Comuna Toplita, titulara a planului “Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publica apartinand comunei Toplita – U.P. VI Toplita, judetul Hunedoara”, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului de mediu pentru planul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Hunedoara, din mun. Deva, str. Aurel Vlaicu, nr. 25, jud. Hunedoara, de luni pana joi intre orele 9 – 16 si vineri intre orele 9 – 13. Observatii/ comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Hunedoara, in termen de 18 zile de la data publicarii anuntului.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp