Comuna Scarisoara si Biserica Ortodoxa Scarisoara titulari ai Planului “Amenajamentul fondului forestier proprietate publica apartinand comunei Scarisoara si privata apartinand Bisericii Ortodoxe Scarisoara, organizat in U.P. I Scarisoara, judetul Alba, cu amplasamentul pe raza U.A.T. Belis – judetul Cluj, U.A.T. Budureasa – judetul Bihor si U.A.T. Scarisoara – judetul Alba, anunta publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a planului la APM Cluj in vederea obtinerii avizului de mediu. Informatiile privind varianta de plan pot fi consultate la sediul APM Cluj, Calea Dorobantilor nr.99, Cluj-Napoca-judetul Cluj , zilnic, de luni pana vineri, orele 8.00-14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic, in scris, la sediul APM Cluj in termen de 18 zile calendaristice de la data aparitiei anuntului.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp