COMUNA POLITICA OLTET, cu sediul in sat. Oltet, com. Vistea, nr. 172, judetul Brasov, telefon 0729/131006, email: cirjeoctavian@gmail.com reprezentata legal de Carje Octavian, titular al planului/programului Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privata apartinand Comunei Politice Oltet – U.P. I Oltet, jud. Brasov, propus a fi amplasat in UAT Bruiu jud. Sibiu, si UAT Ucea jud. Brasov, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/ programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Sibiu din Mun. Sibiu, str. Hipodromului, nr. 2 A, de luni pana joi intre orele 8.00 – 16.30 ,vineri intre orele 8.00 – 14.00 .Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul APM Sibiu, in termen de 18 zile de la data publicarii anuntului.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp