COMUNA CRISTINEȘTI, titular al proiectului „CONSTRUIREA UNEI UNITĂȚI DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE DIN SURSE REGENERABILE ÎN VEDEREA COMPENSĂRII CONSUMULUI PROPRIU ÎN COMUNA CRISTINEȘTI”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, fără evaluarea impactului, de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: „CONSTRUIREA UNEI UNITĂȚI DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE DIN SURSE REGENERABILE ÎN VEDEREA COMPENSĂRII CONSUMULUI PROPRIU ÎN COMUNA CRISTINEȘTI”, propus a fi realizat în satul Dămileni, comuna Cristinești. județul Botoșani. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Botoşani, din municipiul Botoşani, B-dul Mihai Eminescu nr.44, în zilele de luni-vineri, între orele 8-14 precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbt.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Botoşani.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp