Anunt decizie etapa de încadrare. UAT COMUNA CIURULEASA titular al proiectului Construire centru de colectare deșeuri prin aport voluntar comuna Ciuruleasa anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Alba, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului,, pentru proiectul Construire centru de colectare deșeuri prin aport voluntar comuna Ciuruleasa, propus a fi amplasat în comuna Ciuruleasa localitatea Ciuruleasa, intravilan, FN, jud. Alba. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Alba din Alba Iulia str. Lalelelor nr. 7B, jud. Alba, în zilele de luni – joi., între orele 09.00 – 14.00 si vineri 09.00 – 14.00, precum și la următoarea adresă de internet: apmab.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp